Ceza Hukuku Açısından Israrlı Takip

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Selin TÜRKOĞLU
ISBN: 9786257293594
25,20 TL 28,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Selin TÜRKOĞLU
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 137

İlk olarak 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde suç olarak tanımlanmış olan ısrarlı takip en basit şekliyle mağdurun kendisinin veya yakınlarının güvenliğinden korku veya rahatsızlık duymasına sebebiyet verecek şekilde takip ve taciz edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Israrlı takibin pek çok ülkede suç olarak kabulünün sebeplerinden biri İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. İstanbul Sözleşmesi ısrarlı takibi kadına yönelik şiddetin bir türü olarak kabul etmektedir. Sözleşmenin 34. maddesi uyarınca, ısrarlı takip oluşturan davranışların cezalandırılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması Taraf Devletler bakımından yükümlülük olarak öngörülmüştür. Çalışmamızın "ısrarlı takip kavramı" başlıklı ilk bölümünde kavramın tanımı, özellikleri açıklanmış ve karşılaştırmalı hukukta ne şekilde düzenlenmiş olduğu üzerinde durulmuştur. "Israrlı Takip Suçu" başlıklı ikinci bölümde ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan benzer suç tipleriyle karşılaştırma yapılmış ve nihayetinde kavram bir suç sistematiği içinde ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   ISRARLI TAKİP KAVRAMI
   I. Terim Sorunu
   II. Tanım
   III. Suç Olarak Tanımlanma Süreci
   IV. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması
   A. İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)
   B. Zorbalık (Bullying)
   V. Karşılaştırmalı Hukukta Israrlı Takip
   A. Anglo Sakson Hukuk Sistemi
   B. Kıta Avrupası Hukuk Sistemi
   VI. Türk Hukukunda Israrlı Takip
   A. Kavram
   B. Israrlı Takip Mağdurlarının Başvurabileceği Hukuki İmkanlar
   VII. Değerlendirme


    İKİNCİ BÖLÜM
    ISRARLI TAKİP SUÇU
    I. Benzer Suçlardan Farkı
    A. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
    B. Tehdit Suçu
    C. Cinsel Taciz Suçu
    D. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
    E. Eziyet Suçu
    II. Korunan Hukuki Menfaat
    III. Fail ve Mağdur
    A. Fail
    B. Mağdur
    IV. Israrlı Takip Suçunun Unsurları
    A. Maddi Unsur
    B. Hukuka Aykırılık Unsuru
    C. Manevi Unsur
    D. Suça Etki Eden Nedenler
    V. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
    A. Teşebbüs
    B. İçtima
    C. İştirak
    VI. Yaptırım ve Yargılama
    A. Yaptırım
    B. Yargılama
    SONUÇ


     KAYNAKÇA

     Yorum Yap

     Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.