Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Murat Volkan DÜLGER
ISBN: 9789750247408
Stok Durumu: Stokta var
189,00 TL 210,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat Volkan DÜLGER
Baskı Tarihi 2020/06
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku 
Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER
2020/06 8. Baskı, 856 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-975-02-4740-8

"Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku" lisans seviyesindeki hukuk öğrencilerinden akademisyenlere kadar her seviyedeki okuyucuya hitap etmesi hedeflenen çok yönlü bir kitaptır. Bilişim hukuku alanına yeni ilgi duyan hukukçular ve fakültelerinde bilişim hukuku dersi alan öğrenciler için temel bir bilgi kaynağı olması amacıyla hazırlanan kitapta yer alan konular, tüm açılardan incelenip açıklanmıştır. Bu yönüyle kitap, bir genel bilgi/ders kitabı niteliğindedir.

Lisansüstü eğitim alan ve bu alanda bilimsel çalışma/araştırma yapan okuyucular için kitaptaki konular, öğretideki farklı görüşler ve karşılaştırmalı hukuku içerecek şekilde derinlemesine incelenmiştir. Kitap, bu özelliğinin yanı sıra güncel ve geniş kaynakçası ile okuyuculara yol gösterici niteliktedir. Uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıtlar getiren ve içerisinde yer alan çok sayıda güncel yargı kararı ile kitap, uygulayıcı okuyucular için de başvuru kaynağı özelliği taşımaktadır.

İlk hazırlık sürecinden bu yana on sekiz yıl geçmesine rağmen, her basıda güncellenerek yenilenmesi neticesinde kitap, hızla gelişen bilişim alanında karşılaşılabilecek hukuki sorunları en güncel haliyle okuyucuya aktaran dinamik bir bilgi kaynağı kimliği kazanmıştır.

Bu yönleri ile kitap, bilişim hukukuna ve özellikle bilişim suçları ile internet iletişim hukukuna ilgi duyan her seviyedeki okuyucuya yeterli ve doyurucu bilgiyi sağlayabilecek niteliktedir.

Konu Başlıkları
Bilişim Alanında Suçlar
Bilişim Sistemleriyle İşlenen Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçları
Bilişim Sistemleri Kullanılarak İşlenen Hakaret, Tehdit, Müstehcenlik vb. Suçlar
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Bilişim Suçları
Elektronik İmza Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler
Bilişim Suçlarına İlişkin Ceza Muhakemesi Hukuku Koruma Tedbirleri
Adli Bilişim ve Delil Elde Etme Yöntemleri
Avrupa Siber Suç Sözleşmesi'nin Düzenlemeleri
İnternet İletişim Hukuku ve Düşünce Özgürlüğü

İçindekiler

Sekizinci Baskıya Önsöz  7

Yedinci Baskıya Önsöz  8

Altıncı Baskıya Önsöz  10

Beşinci Baskıya Önsöz  12

Dördüncü Baskıya Önsöz  15

Üçüncü Baskıya Önsöz  18

İkinci Baskıya Önsöz  20

Birinci Baskıya Önsöz  22

Kısaltmalar  45

Giriş  49

Birinci Bölüm

BİLGİSAYARIN, BİLİŞİMİN, BİLİŞİM SUÇLARININ VE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMI İLE BİLGİSAYARIN VE BİLİŞİM SUÇLARININ TARİHÇESİ

I. TERİM VE KAVRAM  55

A. Bilgisayar  56

1. Bilgisayar Terimi  56

2. Bilgisayarın Tanımı  57

a. Bilgisayarın Yaptığı İşler ve Fonksiyonlarına Göre Yapılan Tanım  58

b. Bilgisayarın Fiziksel Özellikleri ile Yaptığı İşler ve Fonksiyonlarına Göre Yapılan Tanım  59

c. Bilgisayarı Oluşturan Ana Parçalar  60

aa. Ana İşlemci  60

bb. Salt Okunur Bellek  61

cc. Rasgele Erişilebilen Bellek  61

dd. Çevre Giriş – Çıkış Birimleri  61

ee. İşletim Yazılımı  62

ff. Uygulama Yazılımı  63

d. Bilgisayar Çeşitleri  63

e. Ayırt Edici Öğeler ve Bağdaştırıcı Tanım  63

f. Değerlendirme ve Görüşüm  64

g. Bilgisayarın Çalışma Mantığı ve Sistemi  65

B. Bilişim ve Bilişim Sistemi  66

C. Bilişim Suçu  70

1. Terim Sorunu  70

2. Bilişim Suçu Kavramının İçeriği  73

D. Veri  76

E. İnternet  77

1. Tanım  77

2. İnternetin Teknik Yapısı, Alt Yapısı ve Yönetim Biçimi  81

a. İnternetin Teknik Yapısı  81

aa. TCP/IP Protokolü  81

bb. World Wide Web Sistemi  81

b. İnternetin Alt Yapısı  82

c. Genel Olarak İnternetin Yönetim Biçimi  82

II. TARİHİ GELİŞİM  85

A. Bilgisayarın Tarihi Gelişimi  85

1. Birinci Dönem  88

2. İkinci Dönem  88

3. Üçüncü Dönem  89

4. Dördüncü Dönem  89

B. İnternetin Tarihi Gelişimi  90

C. Bilişim Suçlarının Tarihi Gelişimi  93

İkinci Bölüm

BİLİŞİM SUÇLARININ İŞLENME ŞEKİLLERİ, KRİMİNOLOJİ, EKONOMİK SUÇLAR, TERÖRİZMLE İLİŞKİSİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA BİLİŞİM SUÇLARI

I. BİLİŞİM SUÇLARININ İŞLENME ŞEKİLLERİ  103

A. Genel Olarak  103

B. İşlenme Şekilleri  104

1. Truva Atı (Trojan Horse)  104

2. Salam Tekniği  105

3. Sistem Güvenliğinin Kırılıp İçeri Girilmesi (Hacking)  106

a. Suç İşleyen Bilişim Korsanları (Hacker)  106

b. Sistem Güvenliğini Test Eden Eski Bilişim Korsanları (Ethical Hacker)  109

4. Ağ Solucanları (Network Worms)  109

5. Tavşanlar (Rabbits)  110

6. Bukalemunlar (Chameleon)  111

7. Mantık Bombaları (Logic Bombs)  111

8. Bilişim Virüsleri  112

9. İstem Dışı Alınan Elektronik Postalar (Spam)  113

10. Hukuka Aykırı İçerik Sunulması  116

11. DoS ve DDoS Atakları  117

12. Phising Saldırıları  117

13. Parola Kırma Saldırıları  117

14. Botnet Saldırısı  118

15. Çöpe Dalma  119

16. DNS’in Haksız Şekilde Kötüye Kullanılması  119

17. Web Sayfası Yönlendirme  120

18. Tarama  120

19. Cyberbullying (Siber Zorbalık)  121

20. Ransomware (Fidye Yazılımı)  122

21. Diğer Yöntemler  122

II. BİLİŞİM SUÇLARININ KRİMİNOLOJİ VE EKONOMİK SUÇLARLA İLİŞKİSİ  123

A. Bilişim Suçlarının Kriminoloji ile İlişkisi  123

1. Genel Olarak  123

2. Bilişim Suçu Faillerinin Genel Özellikleri  126

B. Bilişim Suçlarının Ekonomik Suçlar ile İlişkisi  128

1. Ekonomi Hukuku  129

2. Beyaz Yaka Suçluluğu ve Ekonomik Suç  131

a. Beyaz Yaka Suçluluğu  131

b. Ekonomik Suç Kavramı ve Tanımı  132

aa. Kriminolojik – Sosyolojik Açıdan Ekonomik Suçlar  133

bb. Ceza Muhakemesi Kuralları Açısından Ekonomik Suçlar  134

cc. Suçla Korunan Hukuksal Değer Açısından Ekonomik Suçlar  135

c. Değerlendirme ve Görüşüm  135

3. Ekonomik Suç Olarak Bilişim Suçları  136

III. SOSYAL MEDYA  138

A. Genel Olarak  138

B. Tanım  139

C. Sosyal Medyanın Biçimleri  139

D. Sosyal Medyanın Endüstriyel Medyadan Farkı  140

E. Sosyal Medyanın Şirketler Üzerindeki Etkisi  142

F. Sosyal Otoritenin İnşası  142

G. Sosyal Medyanın İnternet Kullanımına Etkileri  143

H. Sosyal Medyanın Olası Tarihsel / Politik Etkileri  146

I. Sosyal Medyadan Ortaya Çıkan Sosyal Pazarlamanın Ekonomik Etkileri  147

İ. Sosyal Medyanın Eğitime Etkileri  149

J. Sosyal Medyayı Oluşturan İçeriklerin Sahipliği  149

K. Sosyal Medyaya Getirilen Eleştiriler  150

IV. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ –ÖZELLİKLE İNTERNETİN– TERÖRİZME ETKİSİ  150

A. Genel Olarak Terörizm ve Terörizmin Tanımı  150

B. Genel Olarak Teknolojideki ve Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Terörizmin Üzerindeki Etkileri  154

1. Ulaştırma Araçlarındaki Teknolojik Gelişmelerin Terörizm Üzerindeki Etkileri  156

2. Silah Teknolojisindeki Gelişmelerin Terörizm Üzerindeki Etkileri  157

3. Bireysel Haberleşme Araçları Teknolojisindeki Gelişmelerin Terörizm Üzerindeki Etkileri  159

4. Bilişim Sistemlerindeki Gelişmelerin Terörizm Üzerindeki Etkileri  159

C. Kitle İletişim Araçlarındaki Gelişmelerin Terörizm Üzerindeki Etkileri  164

1. Genel Olarak Kitle İletişim Araçları ile Terörizmin İlişkisi  164

2. Kitle İletişim Araçlarının Terör Eylemlerini Yansıtması  167

a. Eylem Sırasında Yansıtması  169

b. Eylem Sonrasında Yansıtması  171

3. Kitle İletişim Araçlarının Terör Eylemlerini Yansıtması Konusundaki Tartışmaların İfade ve Basın Özgürlüğü Açısından Değerlendirilmesi  171

a. Sınırlamanın Yasa ile Yapılması Gerektiği Yönündeki Görüş  172

b. Sınırlamanın Kendi Kendine Kontrol ile Yapılması Gerektiği Yönündeki Görüş  173

D. Siber Terörizm  175

1. Kavram ve Tanım  175

2. Siber Terörün Geleneksel Terörden Farkları ve Avantajları  178

3. Siber Terörün Riski ve Saldırı Yöntemleri  180

E. Siber Savaş  183

F. Hacktivizm ve Hacktivist Eylemlerin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi  184

G. Değerlendirme ve Görüşüm  186

V. BİLİŞİM SUÇLARININ ULUSLARARASI BOYUTU, ULUSLARARASI HUKUKTA VE YABANCI ULUSAL HUKUKLARDA BİLİŞİM SUÇLARINA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER  189

A. Bilişim Suçlarının Uluslararası Boyutu  189

1. Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Uluslararası İşbirliğinin Gerekliliği  189

2. Bilişim Suçlarının Sınır Aşan Suçlar Olmasının Nedenleri  191

3. Bilişim Suçlarının Uluslararası Ceza Hukuku ile İlişkisi  192

4. Değerlendirme ve Görüşüm  196

B. Uluslararası Hukukta Bilişim Suçları  198

1. Avrupa Konseyi’nce Bilişim Suçlarıyla İlgili Yapılan Çalışmalar  198

a. Avrupa Siber Suç Sözleşmesi  199

b. Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Irkçı ve Yabancı Düşmanı Eylemlerin Suç Haline Getirilmesi İçin Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’ne Ek Protokol  203

2. Türkiye Açısından Uluslararası Adli Yardımlaşmanın Hukuki Dayanakları  204

a. Adli Yardımlaşmada Temel İlkeler  206

aa. Talepler Talep Edilen Devletin Mevzuatına Göre Yerine Getirilir  206

bb. Kural Olarak Masraf Alınmaz  206

cc. Talep Belgesi ve Ekleri Talep Edilen Devletin Resmi Diline Çevrilir  206

b. Adli Yardımlaşma Talebinin Reddi Sebepleri  206

aa. Talep Edilen Devletin Talebi Siyasi Suçlarla veya Mali Suçlarla İlgili Kabul Etmesi  206

bb. Talep Edilen Devletin Talebin Yerine Getirilmesini Egemenlik, Kamu Düzeni veya Diğer Çıkarlarına Aykırı Görmesi  207

c. Çifte Cezalandırılabilirlik Koşulu  207

3. Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi Kapsamında Adli Yardımlaşma  207

a. Adli Yardımlaşma ile İlgili Sözleşme Maddeleri  207

b. Bilişim Suçlarında Trafik Bilgisi / Ip Numarası Teminine Yönelik Adli Yardımlaşma Talepleri  209

c. Bilişim Suçlarında Suçun İşlendiği Yerin veya Şüphelinin Bulunduğu Yerin Bilinmemesinden Kaynaklanan Sorunlar  210

d. Adli Makamlarca Doğrudan IP Bilgisi ve Trafik Verisi Temin Edilebilecek Durumlar  210

e. Bilişim Suçlarında 7/24 Kapsamında Uluslararası İstinabe  211

4. Avrupa Birliği’nce Bilişim Suçlarıyla İlgili Yapılan Çalışmalar  211

5. Diğer Ulusalüstü Kuruluşlarca Bilişim Suçlarıyla İlgili Yapılan Çalışmalar  212

C. Ulusal Hukuklarda Bilişim Suçları  213

1. Genel Olarak  213

2. ABD Hukukunda Bilişim Suçları  213

a. Bilgisayar Sahtekarlığı ve Bilgisayarların Kötüye Kullanılması Yasası  215

b. İletişim Ahlak Yasası  215

c. Çocuk Pornografisinin Önlenmesi Yasası  216

d. Çocukların Online Yayınlardan Korunması Yasası  217

e. Elektronik Haberleşmenin Gizliliği Yasası  217

f. İnternette Kumarın Önlenmesi Yasası  218

g. Kimlik Hırsızlığı Yasası  218

h. Terörizmle Mücadele Yasası  218

ı. Bilişim Güvenliği Uzmanlığıyla İlgili Düzenlemeler  219

3. Alman Hukukunda Bilişim Suçları  221

4. İngiliz Hukukunda Bilişim Suçları  222

5. Fransız Hukukunda Bilişim Suçları  223

6. İtalyan Hukukunda Bilişim Suçları  224

7. Diğer Ülkeler Hukuklarında Bilişim Suçları  226

Üçüncü Bölüm

TÜRK CEZA KANUNU’NDA DÜZENLENEN BİLİŞİM SUÇLARI

I. TCK’NIN OLUŞUMU, GENEL OLARAK YAPISI VE SUÇ TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  229

A. TCK’nın Oluşumu  229

B. TCK’nın Genel Olarak Yapısı  230

C. TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçlarının Sınıflandırılması  236

II. BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR BÖLÜMÜNDE DÜZENLENEN SUÇ TİPLERİ  237

A. Hukuka Aykırı Olarak Bilişim Sistemine Girme veya Sistemde Kalma Suçu

(m. 243/1–3)  237

1. Genel Olarak  237

2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  241

a. Korunan Hukuksal Değerin Değişikliğe Uğraması Sorunu  241

b. Korunan Hukuksal Değerler  245

3. Tipiklik  248

a. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları  249

aa. Fail  249

aaa. Genel Olarak Fail  249

bbb. Tüzel Kişilerin Fail Olup Olamayacağı Sorunu  250

aaaa. Cezaların Şahsiliği İlkesi Açısından Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  251

bbbb. Kusur İlkesi Açısından Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  253

cccc. Hareket Teorisi Açısından Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  253

dddd. Değerlendirme ve Görüşüm  254

eeee. Bilişim Suçları Açısından Tüzel Kişilerin Durumu  257

bb. Mağdur  257

cc. Suçun Konusu  259

dd. Eylem (Hareket)  259

ee. Bu Suç Açısından Ayrıca Netice Aranmaz  265

ff. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hali: Suç İşlenmesi Sonucu Sistemin İçerdiği Verilerin Yok Olması ya da Değişmesi (243/3)  266

gg. Suçun Nitelikli Halleri  269

aaa. Genel Olarak  269

bbb. Suçun Bedeli Karşılığı Yararlanılabilen Sistemler Hakkında İşlenmesi (243/2)  270

ccc. Failin Eyleminin Hem Nitelikli Halini Hem de Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Halini İhlal Etmesi Durumu (243/2–3)  275

ddd. Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 sayılı TMK m. 4, 5)  276

b. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsuru  277

4. Hukuka Aykırılık Unsuru  281

a. Genel Olarak  281

b. “Hukuka Aykırı Olarak” İfadesine Suçun Unsurlarında Yer Verilmesinin İşlevi  283

aa. Hukuka Özel Aykırılık Görüşü  284

bb. Eylemin Genelini Değerlendiren Unsurlar Öğretisi ve Ayrıma Dayalı Çözüm  285

cc. Görüşümüz  287

c. Mağdurun Rızası  290

d. Yasa Hükmünün Uygulanması  291

e. Haklı Savunma Mümkün Müdür?  292

f. Gazetecilik Mesleğinin İcrası Sisteme İzinsiz Girmek İçin Hakkın Kullanılması Hukuka Uygunluk Nedenini Oluşturmaz  292

g. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  294

5. Kusurluluk  294

a. Genel Olarak  294

b. Cebir ve Tehdit  297

c. Hukuka Aykırı Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  299

6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  300

a. Teşebbüs  300

b. İştirak  301

c. İçtima  302

7. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma  307

B. Araya Girme Suçu (m. 243/4)  310

1. Genel Olarak  310

2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  312

3. Tipiklik  313

a. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları  313

aa. Fail  313

bb. Mağdur  313

cc. Suçun Konusu  313

dd. Eylem (Hareket)  315

ee. Suçun Nitelikli Halleri  316

b. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsurları  317

4. Hukuka Aykırılık  317

5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  318

a. Teşebbüs  318

b. İştirak  319

c. İçtima  319

6. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma  319

C. Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi veya Bozulması Suçu ile Verilerin Yok Edilmesi veya Değiştirilmesi Suçu (m. 244/1–2)  320

1. Genel Olarak  320

2. Suçlarla Korunan Hukuksal Değerler  322

3. Tipiklik  324

a. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları  324

aa. Fail  324

bb. Mağdur  325

cc. Suçların Konusu  325

aaa. Genel Olarak  325

bbb. Sanal Gerçeklik Oyunlarındaki Özne ve Nesnelerin Suçun Konusunu Oluşturup Oluşturmayacağı  327

dd. Eylem (Hareket)  328

aaa. 244/1’de Düzenlenen Hareketler  328

aaaa. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engellemek  328

bbbb. Bilişim Sisteminin İşleyişini Bozmak  330

bbb. 244/2’de Düzenlenen Hareketler  331

aaaa. Verileri Bozmak  331

bbbb. Verileri Yok Etmek  331

cccc. Verileri Değiştirmek  333

dddd. Verileri Erişilmez Kılmak  333

eeee. Bilişim Sistemine Veri Yerleştirmek  336

ffff. Bilişim Sisteminde Var Olan Verileri Başka Bir Yere Göndermek  337

ccc. Değerlendirme ve Görüşüm  338

ddd. Suç Tipinde Yer Alan Hareketlerin ASSS ile Paralelliği  339

eee. 244. Maddenin 1. ve 2. Fıkralarındaki Hareketlerin Farkı ve Uygulaması  340

ee. Netice  341

ff. Suçun Nitelikli Halleri  341

aaa. Suçun Bir Banka veya Kredi Kurumuna ya da Bir Kamu Kurum veya Kuruluşuna Ait Bilişim Sistemi Üzerinde İşlenmesi (244/3)  341

bbb. Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 sayılı TMK m. 4, 5)  343

b. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsurları  343

4. Hukuka Aykırılık Unsuru  343

5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  345

a. Teşebbüs  345

b. İştirak  346

c. İçtima  346

6. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma  348

D. Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu (m. 244/4)  349

1. Genel Olarak  349

2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  350

3. Tipiklik  351

a. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları  351

aa. Fail  351

bb. Mağdur  352

cc. Suçun Konusu  353

dd. Eylem (Hareket)  353

ee. Netice  358

b. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsurları  360

4. Hukuka Aykırılık Unsuru  362

5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  362

a. Teşebbüs  362

b. İştirak  364

c. İçtima  365

6. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma  366

E. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçları (m. 245)  367

1. Genel Olarak  367

2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  368

3. Tipiklik  371

a. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları  371

aa. Fail  371

bb. Mağdur  373

cc. Suçun Konusu  378

aaa. Banka Kartı  378

bbb. Kredi Kartı  379

ccc. Suçun Konusu Olarak Banka Kartı, Kredi Kartı ve Sağlanan Yarar  380

ddd. Banka veya Kredi Kartının Başkasına Ait Olması  381

dd. Eylem (Hareket)  382

aaa. Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlanması (245/1)  382

aaaa. Birleşik ve Serbest Hareketli Bir Suçtur  382

bbbb. Ele Geçirme ve Elde Bulundurma Hareketleri  383

cccc. Kullanma ve Kullandırtma Hareketleri  385

dddd. Henüz Hamiline Teslim Edilmeyen Kartla Yarar Sağlanması  386

eeee. Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartlarının Alışverişte Kullanılması  387

ffff. Başkasına Ait Kredi Kartına Bağlı Ek Kart Çıkartılıp Kullanılması  392

gggg. Sanal Ağlar Üzerinde Kartla Alışveriş Yapılması  393

hhhh. Kartların Hamil ile Yapılan Anlaşmada Belirlenen Miktarın Üzerinde Kullanılması  394

ıııı. ATM’lerin Haksız Yarar Sağlamak İçin Kullanılması  395

iiii. Ölen Kişinin Banka Kartının Kullanılması Suretiyle Hesabından Para ya da Maaş Çekilmesi  397

jjjj. Başkasının Banka veya Kredi Kartının Üye İş Yerinde Slip Çekilerek Kullanılması  398

bbb. Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretilmesi, Satılması, Devredilmesi, Satın Alınması veya Kabul Edilmesi (245/2)  398

ccc. Sahte Oluşturulan veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Bir Banka veya Kredi Kartını Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlanması (245/3)  402

aaaa. Serbest Hareketli Bir Suçtur  402

bbbb. Gerçeğe Aykırı Sahte Belgelerle Çıkarılan Kartla Yarar Sağlanması  403

cccc. Sahte Kartlarla Gerçek Olmayan Satış Belgesi Düzenlenmesi  408

dddd. Sahte Kartların Alışverişte Kullanılması  410

eeee. Sahte Banka veya Kredi Kartının Üye İş Yerinde Slip Çekilerek Kullanılması  411

ee. Netice  411

aaa. 245/1. – 3. Fıkralarda Yer Alan Suçlar Açısından Netice  411

bbb. 245/2. Fıkrada Yer Alan Suç Açısından Netice  413

b. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsurları  414

4. Hukuka Aykırılık Unsuru  414

5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  416

a. Teşebbüs  416

b. İştirak  423

c. İçtima  427

aa. Genel Olarak  427

bb. Zincirleme Suç Kuralının Uygulanması  428

aaa. 245/1 Açısından Zincirleme Suçun Uygulanması  428

bbb. 245/2 Açısından Zincirleme Suçun Uygulanması  434

ccc. 245/3 Açısından Zincirleme Suçun Uygulanması  435

cc. 245. Maddeye İlişkin Ortaya Çıkan Çeşitli İçtima Sorunları  436

aaa. Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu (245/1) ile Hırsızlık Suçu (141) Aynı Eyleme Birlikte Uygulanabilir mi?  436

aaaa. YCGK’nın Konuyla İlgili Kararı  436

bbbb. Değerlendirme ve Görüşüm  440

bbb. Banka Kartının Yardım Etme Bahanesiyle Ele Geçirilmesi ve Paranın Fail Tarafından Alınması Halinde Hırsızlık Suçu Oluşur  441

ccc. Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu (245/1) ile Dolandırıcılık Suçunun (157) İlişkisi  445

ddd. Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu (245/1) ile Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun (158/1–f) İlişkisi  456

eee. Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu (245/1) ile Güveni Kötüye Kullanma Suçunun (155) İlişkisi  459

fff. Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretilmesi, Satılması, Devredilmesi, Satın Alınması veya Kabul Edilmesi (245/2) ile Belgede Sahtecilik Suçunun (204 – 207) İlişkisi  462

ggg. Sahte Banka veya Kredi Kartıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu (245/3) ile Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun (158/1–f) İlişkisi  463

hhh. 245. Maddenin 2. Fıkrası ile 3. Fıkrasının Birlikte İşlenmesi  466

ııı. 245. Madde ile 135 ve 136. Maddelerin Birlikte İşlenmesi  472

6. Kişisel Cezasızlık Nedenleri ve Cezayı Kaldıran Kişisel Nedenler  473

a. Fail ve Mağdur Arasındaki İlişki  474

b. Etkin Pişmanlık  475

7. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma  481

F. Yasak Cihaz ve Programların Üretilmesi ve Ticareti Suçu (m. 245/A)  484

1. Genel Olarak  484

2. Korunan Hukuksal Değer  487

3. Tipiklik  488

a. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları  488

aa. Fail  488

bb. Mağdur  488

cc. Suçun Konusu  488

dd. Eylem (Hareket)  489

b. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsurları  490

4. Hukuka Aykırılık Unsuru  490

5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  491

a. Teşebbüs  491

b. İştirak  491

c. İçtima  491

6. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma  492

III. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR ARASINDA YER ALAN BİLİŞİM SUÇLARI  492

A. Bilişim Sisteminin Kullanılması Yoluyla İşlenen Hırsızlık Suçu (m. 142/2–e)  492

1. Genel Olarak  492

2. Korunan Hukuksal Değer  495

3. Tipiklik  495

a. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları  495

aa. Fail  495

bb. Mağdur  495

cc. Suçun Konusu  495

aaa. Suçun Konusu Olarak Veri  495

bbb. Verinin Hırsızlık Suçunun Nitelikli Halini Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Görüşler ve Yargıtay’ın Konuya İlişkin Kararları  496

aaaa. Verinin Hırsızlık Suçunun Nitelikli Halinin Konusunu Oluşturacağına İlişkin Görüş ve Yargıtay Kararları  496

bbbb. Verinin Hırsızlık Suçunun Nitelikli Halinin Konusunu Oluşturmayacağına İlişkin Görüş ve Yargıtay Kararları  497

cccc. YCGK’nın Verinin Hırsızlık Suçunun Nitelikli Halinin Konusunu Oluşturacağına İlişkin Kararı ve Bu Doğrultudaki Yargıtay Kararları  498

dddd. Değerlendirme ve Görüşüm  500

dd. Eylem (Hareket)  504

ee. Netice  505

ff. Suçun Nitelikli Hali  506

b. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsurları  506

4. Hukuka Aykırılık Unsuru  506

5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  506

a. Teşebbüs  506

b. İştirak  507

c. İçtima  507

6. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma  509

B. Bilişim Sisteminin Kullanılması Yoluyla İşlenen Dolandırıcılık Suçu (m. 158/1–f)  509

1. Genel Olarak Bilişim Sistemlerinin Dolandırıcılık Suçunun Nitelikli Halini Oluşturması  509

2. İnternet Alışveriş Siteleri Aracılığıyla Dolandırıcılık Suçunun İşlenmesi Nitelikli Hal midir?  519

3. Değerlendirme ve Görüşüm  521

4. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Kişisel Nedenler  522

IV. BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARACILIĞIYLA İŞLENEBİLECEK DİĞER SUÇ TİPLERİ  522

A. Haberleşmenin Engellenmesi Suçu (m. 124)  523

B. Hakaret Suçu (m. 125)  523

C. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (m. 132)  527

D. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi veya Kayda Alınması Suçu

(m. 133)  528

E. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (m. 134)  531

F. Müstehcenlik Suçu (m. 226)  532

G. Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama (m. 228/3)  534

Dördüncü Bölüm

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE ELEKTRONİK İMZA KANUNU'NDA DÜZENLENEN BİLİŞİM SUÇLARI

I. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN BİLİŞİM SUÇLARI  537

A. Genel Olarak  537

B. Mali, Manevi ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçları (m. 71)  539

1. Genel Olarak  539

2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  540

3. Tipiklik  541

a. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları  541

aa. Fail  541

bb. Mağdur  542

cc. Suçun Konusu  544

dd. Eylem (Hareket)  545

aaa. Manevi Haklara Yönelik Suçu Oluşturan Hareketler  545

aaaa. Umuma İletmek ve Yayımlamak  545

bbbb. Alenileşmemiş Eserin İçeriği Hakkında Bilgi Vermek  547

cccc. Esere Ad Koymak  547

dddd. Tanınmış Bir Başkasının Adının Konulması Suretiyle Eserin Dağıtılması, Yayılması ve Yayımlanması  547

eeee. Alıntı Yapılan Kaynağın Gösterilmemesi, Yanlış, Yetersiz veya Aldatıcı Kaynak Gösterilmesi  547

ffff. Eserin Değiştirilmesi  548

bbb. Maddi Haklara Yönelik Hareketler  548

aaaa. Eserin İşlenmesi  548

bbbb. Eserin Çoğaltılması  548

cccc. Eserin Failin Kendisi Tarafından Çoğaltılmış Kopyalarının Satışa Çıkarılması  549

dddd. Eserin Kiralama veya Kamuya Ödünç Verilmesi Suretiyle Yayılması  549

eeee. Eserin İthal Edilmesi  550

ffff. Eserin Temsil Edilmesi  550

gggg. Eserin Veri İletim Ağı Üzerinden Yayılması ve Yayımlanması  550

hhhh. Eserin Ticari Amaçla Satın Alınması  551

ıııı. Eserin Kişisel Amaç Dışında Bulundurulması ve Depolanması  551

ccc. Bağlantılı Haklara Yönelik Hareketler  551

ee. Netice  552

b. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsurları  552

4. Hukuka Aykırılık Unsuru  552

5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  554

a. Teşebbüs  554

b. İştirak  554

c. İçtima  555

6. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma  556

C. Eserin Topluma Sunulması Sırasında Görülen Bilgiler ve Bu Bilgileri Temsil Eden Sayılar veya Kodların Yetkisiz Olarak Ortadan Kaldırılması veya Değiştirilmesi Suçu (m. 71/2)  557

D. Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (m. 72)  558

II. ELEKTRONİK İMZA KANUNU’NDA DÜZENLENEN BİLİŞİM SUÇLARI  559

A. EİK’da Yer Alan Suçlar (m. 16 – 17)  559

B. Suçla Korunan Hukuksal Değer  562

C. Tipiklik  563

1. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları  563

a. Fail  563

b. Mağdur  563

c. Suçun Konusu  564

d. Eylem (Hareket)  566

aa. Elektronik İmza Oluşturma Verilerinin İzinsiz Kullanımı Suçu Açısından (EİK m. 16)  566

aaa. Genel Olarak  566

bbb. Verinin veya Aracın Elde Edilmesi  567

ccc. Verinin veya Aracın Verilmesi  567

ddd. Verinin veya Aracın Kopyalanması  568

eee. İmza Oluşturma Aracının Yeniden Oluşturulması  568

fff. İzinsiz Elektronik İmza Oluşturulması  568

bb. Elektronik Sertifikalarda Sahtekarlık Suçu Açısından (EİK m. 17)  569

aaa. Genel Olarak  569

bbb. Sahte Elektronik Sertifika Oluşturulması  570

ccc. Geçerli Sertifikaların Taklit Edilmesi  570

ddd. Geçerli Sertifikaların Tahrif Edilmesi  571

eee. Sahte Sertifika Kullanılması  571

e. Netice  572

f. Suçun Nitelikli Hali  572

2. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsurları  572

D. Hukuka Aykırılık Unsuru  573

E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  574

1. Teşebbüs  574

2. İştirak  574

3. İçtima  574

F. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma  575

G. EİK’da Yer Alan Kabahatler (m. 18)  575

Beşinci Bölüm

BİLİŞİM SUÇLARI AÇISINDAN CEZA MUHAKEMESİ KORUMA TEDBİRLERİ, ADLİ BİLİŞİM VE BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

I. GENEL OLARAK  579

II. BİLİŞİM SİSTEMLERİNE YÖNELİK CEZA MUHAKEMESİ KORUMA TEDBİRLERİ  580

A. Bilişim Sistemlerinde Arama, Kopyalama ve El Koyma  580

1. Yasal Dayanak  580

2. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı  581

3. Başka Surette Delil Elde Etme İmkanının Bulunmaması  584

4. Arama ve Kopyalama Tedbiri  586

5. Elkoyma Tedbiri  586

6. CMK m. 134 Özel Bir Düzenlemedir  589

7. Uygulamadaki Eleştiriler ve Uygulanan Yöntem  589

B. Soruşturma ve Kovuşturmada Mevzuat Kaynaklı Yenilikler ve Eksiklikler  590

1. ASSS’nin İç Hukukumuzun Parçası Haline Gelmesi  590

2. 5651 sayılı Yasanın 3/4. Maddesi ile Soruşturma Açısından Getirilen Değişiklik ve AYM’nin 4. Fıkrayı İptalinden Sonraki Durum  591

3. CMK m. 134’e Göre Alınan İmajların Muhakeme Sonucunda Ne Yapılacağına İlişkin Belirsizlik Giderilmelidir  592

4. CMK m. 135’te Bilişim Suçlarının Belirtilmemesi Soruşturmaların Eksikliğine veya Hukuk Aykırı Delil Elde Edilmesine Yol Açmaktadır  593

C. IP Numarası Tek Başına Faili Göstermez  594

D. IP Numarası Olmadan Faile Ulaşılamaz  597

E. Soruşturma ve Kovuşturmada Yapılması Gerekenler  597

III. ADLİ BİLİŞİM  599

A. Giriş  599

B. Bilgisayar Kriminalistiği Bilimi  600

C. Adli Bilişim Kavramı  600

1. Tanım  600

2. Adli Bilişim Metodolojisinin Faydaları  602

D. Dijital Delil ve Dijital Delil Türleri  603

1. Dijital (Elektronik) Delil Nedir?  603

2. Dijital Delillerin Kullanılabilmeleri İçin Gereken Şartlar  605

3. Dijital Delillerin Bulunduğu Ortamlar  607

a. Anakart  607

b. İşlemci  607

c. Hafıza: RAM (Random Access Memory) – ROM (Read Only Memory) – Ön Bellek (Cache Memory)  608

d. Hard Disk (Sabit Disk Sürücüsü)  609

e. Floppy ve CD/DVD/BluRay  610

f. Hafıza Kartları  610

g. Dijital Depolama Birimleri  611

h. Cep Telefonları  611

ı. Dijital Kamera ve Fotoğraf Makineleri  611

i. Mp3 çalar/IPod  611

j. El Bilgisayarları (PDA, PALM, Pocket PC)  611

k. Taşınır Bellekler (Flash Memory)  612

l. Yazıcı, Faks, Fotokopi Makineleri ve Diğer Donanımlar  612

E. Adli Bilişimin Evreleri  612

1. Olay Yeri – Delil Toplama ve Muhafaza  613

2. Delilleri Toplamaya Başlamadan Önce Dikkat Edilecek Hususlar  613

a. Birinci Basamak  613

b. İkinci Basamak  614

3. Olay Yerinde Yapılmaması Gerekenler  614

a. Hata 1 – Bilgisayarı Çalıştırmak  614

b. Hata 2 – Bilgisayarın Sahibinden Yardım İstemek  614

c. Hata 3 – Bilgisayar Virüslerine Karşı Kontrol Yapmamak  615

d. Hata 4 – Elektronik Delillerinin Nakliyesi Sırasında Hiçbir Önlem Almamak  615

4. Canlı Analiz  615

5. Paketleme – Nakliye – Muhafaza  617

6. Elektronik Delillerin Gizli Yapısı  617

F. Elektronik Delillere Adli Bilişim Uzmanının Yaklaşımı  618

1. Genel Olarak  618

2. İnceleme  618

a. Disk Yazma Koruma İşlemi  618

b. İmaj Alma  618

c. Hash Değeri  620

d. İncelemenin Sonucu  622

3. Çözümleme (Değerlendirme/Analiz)  622

a. Bilgisayar Analiz Aşamaları  623

b. Cep Telefonu Analiz Aşamaları  623

c. Ağ Trafik Verilerinin Analiz Aşamaları  623

d. Harici Diskler, CD/DVD, Hafıza Kartları ve Flash Belleklerin Analiz Aşamaları  625

e. Kullanıcı Korumalı Dosyalar  625

f. Anti–Forensics ve Gizleme Yöntemleri  626

4. Uzmanların Uyması Gereken Genel İlkeler  626

5. Veri Kurtarma  626

6. Adli Bilişim Raporu Özellikleri ve Rapor Hazırlanması  627

IV. BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  627

A. Kişilerin ve/veya Kurumların Alması Gereken Önlemler  627

1. Genel Olarak  627

2. Sistem Güvenliğinin Sağlanması ve Test Edilmesi  629

B. Devletlerin Alması Gereken Önlemler  631

1. Bilişim Suçlarını Kovuşturan Birimlerin Kurulması ve Eğitilmesi  631

a. Genel Açıklamalar  631

b. ABD Örneği  632

c. Ülkemizdeki Durum  633

2. Sanal Terörizm Olgusuna Karşı Alınan Önlemler  634

3. Devletlerin Sanal Alanı Denetlemesi  634

4. Uluslararası İşbirliği Yapılması  636

5. Organize Suçluluk – Bilişim Suçları İlişkisi  637

V. OLMASI GEREKEN HUKUK AÇISINDAN BİLİŞİM SUÇLARI  641

A. Ceza Hukuku Açısından  641

B. Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından  644

Altıncı Bölüm

İNTERNET İLETİŞİM HUKUKU

I. GİRİŞ  647

II. DÜŞÜNCE (İFADE) ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ANLAMI, SINIRLARI VE İNTERNET AÇISINDAN ÖNEMİ  649

A. Kavram  650

B. Düşünce (İfade) Özgürlüğünün İçeriği  652

C. AİHS’de İfade Özgürlüğü  653

1. AİHS’in Doğuşu ve Türk Hukuk Düzenine Girişi  653

2. İfade Özgürlüğünün Anlamı ve Uygulanışı  655

a. AİHS’de İfade Özgürlüğü Kavramı  655

b. AİHS m. 10/I, İfade Özgürlüğünün İçeriği  655

c. AİHS m. 10/II, İfade Özgürlüğünün Sınırlanabildiği Haller  658

d. AİHS m. 10/II, Sınırlamanın Sınırı  664

D. Değerlendirme ve Görüşüm  666

III. İNTERNET İLETİŞİMİNİN ENGELLENMESİNE İLİŞKİN AYRIMLAR  668

A. İnternete Erişimin Engellenmesi – İnternet İletişiminin Engellenmesi Ayrımı  668

B. İnternet İletişiminin Teknik Açıdan Engellenebilirliği – Hukuki Açıdan Engellenebilirliği Ayrımı  670

1. Ayrımın Kapsamı  670

2. Teknik Açıdan Engelleme Yöntemleri  670

C. İnternet İletişiminin “Genel Engelleme – Özel Engelleme” Yöntemleriyle Engellenebilirliği Ayrımı  676

IV. 5651 SAYILI “İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN” İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  677

A. Yasanın Hazırlanış Süreci, Amacı ve Kapsamı  677

1. Yasanın Hazırlanış Süreci  677

2. Amacı ve Kapsamı  679

3. 5651 sayılı Yasada Yer Alan Tedbirlerin Hukuki Niteliği  680

B. İnternetin Yönetiminde Yer Alan Kurumlar  681

1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  681

2. İnternet Geliştirme Kurulu  684

C. Tanımlar  685

D. Kamuyu Bilgilendirme Yükümlülüğü  685

E. Trafik Bilgisini Toplama ve İletme Görevi  690

F. İnternet Öznelerinin Sorumluluğu  694

1. Genel Olarak  694

2. Almanya Örneği  694

3. 5651 Sayılı Yasadaki Düzenleme  696

a. İçerik Sağlayıcıların Sorumlulukları ve Yükümlülükleri  696

b. Yer Sağlayıcıların Sorumlulukları ve Yükümlülükleri  699

c. Erişim Sağlayıcıların Sorumlulukları ve Yükümlülükleri  702

d. Erişim Sağlayıcıları Birliği  705

e. Toplu Kullanım Sağlayıcıların Sorumlulukları ve Yükümlülükleri  706

f. Değerlendirme ve Görüşüm  709

V. İNTERNET ERİŞİMİNİN GENEL ENGELLENMESİ (FİLTRELEME)  709

A. İnternet Hukuki Düzenlemelere Konu Olan Bir Alandır  711

B. İnternetin Yönetimi  713

C. Sanal Alanın Düzenlenmesine Yönelik Modeller  716

1. Ulusal Alanda Yapılan Düzenleme  717

2. Uluslararası Sözleşmelerle Yapılan Düzenleme  717

3. Uluslararası Kuruluşlar Aracılığıyla Yapılan Düzenleme  718

4. Kendi Kendine Yapılan Düzenleme (Self Regulation)  718

5. Düzenleme Modelleri Hakkındaki Görüşüm  719

D. Bir Kitle İletişim Aracı Olarak İnternet ve İletişiminin Engellenmesi  720

1. Genel Olarak Kitle İletişim Kavramı  721

2. İnternet İletişiminin Kötüye Kullanılması Olgusu  721

3. İnternet Yayıncılığı Açısından Basın Hukuku Kurallarının Uygulanabilirliği Sorunu  723

4. İnternet İletişiminin Genel Engellenmesine Yönelik Düşünceler  726

5. Devletlerin Sanal Alanı Düzenlemesi ve Genel Filtreleme  727

E. İnternet İletişiminin Genel Engellenmesine Yönelik Bir İdari Pratik – Telekomünikasyon Kurumu’nun İnternet Üzerindeki Yetkileri ve Aldığı Kararlar  729

F. 5651 Sayılı İnternet Yayınlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Göre İnternet İletişiminin Genel Engellenmesi  731

VI. İNTERNET ERİŞİMİNİN ÖZEL ENGELLENMESİ (ERİŞİMİN ENGELLENMESİ)  737

A. İnternet İletişiminin Mahkeme Kararıyla Engellenmesi  738

1. İnternet İletişiminin Mahkeme Kararıyla Engellenmesine İlişkin Örnek Olay  738

2. İnternet İletişiminin Mahkeme Kararıyla Engellenmesine İlişkin Örnek Olayın Değerlendirilmesi  741

3. AİHM’in 5651 Sayılı Yasanın AİHS’in 10. Maddesini İhlal Ettiğine Dair Kararı  742

4. Anayasa Mahkemesi’nin TİB’in İletişimin Engellenmesi Kararının İfade Özgürlüğünü İhlal Ettiğine Dair Kararı  747

a. Kabul Edilebilirlik Yönünden  747

b. Esas Yönünden  748

c. Değerlendirme ve Görüşüm  753

5. Anayasa Mahkemesinin 26/12/2019 Karar Tarihli, 20/01/2020 Tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan Wikimedia Foundation Inc. ve Diğerleri Başvurusuna Dair Kararı  754

a. Kabul Edilebilirlik Yönünden  755

b. Esas Yönünden  756

c. Değerlendirme ve Görüşüm  759

B. İnternet İletişiminin İdari Pratikle Engellenmesi – Telekomünikasyon Kurulu Kararıyla İletişimin Engellenmesi Örneği  760

1. İnternet İletişiminin İdari Pratikle Engellenmesine İlişkin Örnek Olay  760

2. İnternet İletişiminin İdari Pratikle Engellenmesine İlişkin Örnek Olayın Değerlendirilmesi  762

VII. 5651 SAYILI YASANIN İNTERNET İLETİŞİMİNİN ÖZEL ENGELLENMESİ (ERİŞİMİN ENGELLENMESİ) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  765

A. Erişimin Engellenmesi Kararı Verilebilecek Suç Tipleri  766

1. Genel Olarak  766

2. Müstehcen Yayınlar  768

3. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması  772

4. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar  775

5. Şans Oyunları Yasasıyla İlgili Suçlar  775

6. FSEK Ek Madde 6  776

B. Koruma Tedbiri Olarak Erişimin Engellenmesi Kararı  776

1. Yasal Dayanak  776

2. Kararı Verebilecekler  777

a. Yargıç ve Savcı  777

b. TİB Başkanı  778

3. Uygulanacak Yöntem  779

4. Tedbir Kararının Kalkması  780

5. Yaptırım  783

6. Uygulamadaki Durum ve Görüşüm  783

C. İdari Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi Kararı  787

1. Yasal Dayanak  787

2. Kararı Verebilecekler  787

3. İdari Tedbir Olarak Erişim Engellemenin Hukuki Niteliği  788

4. Uygulanacak Yöntem  795

5. Yaptırım  796

D. Haksız Engelleme Kararı Nedeniyle Tazminat  797

E. Hukuka Aykırı İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi (m. 9)  797

F. Özel Hayatın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellemesi (m. 9/A)  802

G. Görevli Mahkeme  803

VIII. DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞÜMÜZ  803

Kaynakça  813

Yargı Kararları Dizini  841

Kavramlara Göre Arama Dizini  849

Yazarın Özgeçmişi  855

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar