Ceza Avukatının El Kitabı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Erdener YURTCAN
ISBN: 9789750268335
Stok Durumu: Stokta var
117,00 TL 130,00 TL

Adet

 
   1 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdener YURTCAN
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 22
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 816
Baskı Niteliği Güncellenmiş

Kitabın yeni baskısında , Anayasa Mahkemesinin basit yargılama ile ilgili iptal kararları incelenmiş ve kitapta yer almıştır. Bu baskıda da kitabın temel yapısı korunmuştur.

Kitabın ana hedefi, Ceza avukatlığı nasıl yapılır; başarılı bir ceza avukatı nasıl olunur? Sorularına cevap vermektir. Kitapta bunun yolları ve yöntemleri yer almaktadır. Ek olarak Türk Ceza Kanununun tam metni kitaba eklenmiştir. Kitabı yanında taşıyan ve büyük ölçüde Türk Ceza Kanunu (TCK) ile bağlantı kurması gereken uygulayıcılar için büyük kolaylık olacağı düşünülmektedir.

Konu Başlıkları
Avukatlığın Temel İlkeleri
Suç Duyurusu ve Şikayete İlişkin İlkeler
Ceza Davası Açıldıktan Sonraki İlkeler
Kanun Yollarına İlişkin İlkeler
Kamu Davasına Müdahale (Katılma) Temel İlkeler Uygulamada Müdahale
Seri Yargılama
Basit Yargılama
Müdafinin Yetkileri
Tutuklama Hazırlık Soruşturmasında Tutuklama Yargılaması
Ceza Davası İşlemleri ve Örnekleri
İçindekiler
22. Basıya Önsöz  7
21. Basıya Önsöz  9
1. Bölüm
AVUKATLIĞIN TEMEL İLKELERİ
I. MÜVEKKİL İLİŞKİLERİ  25
II. HİZMETİ AÇIKLIK, DÜRÜSTLÜK İÇİNDE TAM OLARAK YERİNE GETİRME  27
III. MÜVEKKİLLE HABERLEŞME  28
IV. MÜVEKKİL PSİKOLOJİSİ  28
V. HUKUKU BİLMEK (DOKTRİNİ VE UYGULAMAYI TAKİP ETMEK)  29
VI. ADLİYE PERSONELİ İLE İLİŞKİLER  30
2. Bölüm
SUÇ DUYURUSU VE
ŞİKAYETE İLİŞKİN İLKELER
I. SUÇLANAN KİŞİ: ŞÜPHELİ/SANIK  31
II. DİLEKÇELERDE AÇIK BİR ANLATIMIN GEREKLİ OLUŞU  37
III. DİLEKÇEDE OLMASI GEREKEN BİR BÖLÜM: HUKUKİ DEĞERLENDİRME  39
IV. DİLEKÇENİN EKLERİNİN DÜZENLİ OLMASI  40
V. SAVCININ DAVA AÇMA MECBURİYETİ VE TAKDİR YETKİSİ  40
VI. TAKİPSİZLİK KARARI (KOVUŞTURMAMA KARARI) VE BU KARARA İTİRAZ  44
3. Bölüm
CEZA DAVASI AÇILDIKTAN SONRAKİ İLKELER
I. BİRİNCİ DERECE CEZA MAHKEMELERİ  53
II. DOSYANIN İZLENMESİ – DAĞITIM (TEVZİ)  57
III. DURUŞMA HAZIRLIĞI  64
A. Konusu ve Amacı  64
B. İddianamenin Kabulü (m.175)  65
C. Duruşma Gününün Belirlenmesi  65
Ç. Duruşma İçin Çağrıların Yapılması  66
D. Delillerin Toplanması  69
E. Tanık Dinleme ya da Bilirkişiye Başvurma  69
F. İddianamenin Sanığa Bildirimi  70
IV. AVUKATIN CEZA DAVASINDAKİ SIFATLARI  71
V. DURUŞMALARDA HAZIR BULUNMA – MAZERET BİLDİRME  72
A. Savcının Duruşmada Hazır Bulunması  72
B. Müdafi ve Müdahil Vekilinin Duruşmada Hazır Bulunması – Mazeret Bildirme  74
VI. AVUKATA SÖZ VERİLMEZ: AVUKAT SÖZ ALIR  76
VII. DURUŞMADA TUTUKLU SANIĞIN TAHLİYESİ İSTEMİ  76
VIII. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ (M.108)  79
IX. TUTUKLAMA SÜRESİ (M.102)  81
X. CMK’DA YENİ BİR YARGILAMA ÖNLEMİ: ADLİ KONTROL  85
A. Adli Kontrol Kavramı, Hukuki Niteliği ve Sonuçları  85
B. Adli Kontrol Kararı ve Hükmedecek Merciler (m.110)  92
C. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması (m.111)  93
Ç. Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama (m.112)  93
D. Adli Kontrolün Güvenceye Bağlanması (m.113) ve Önceden Ödetme (m.114)  95
E. Çocuk Koruma Kanununda (ÇKK) Adli Kontrol  97
XI. DURUŞMADA YEREL YETKİ İTİRAZI  98
XII. DURUŞMADA GÖREV İTİRAZI  100
XIII. DURUŞMADA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI İLE İŞBÖLÜMÜ YÖNÜNDEN YETKİSİZLİK KARARI FARKI  101
XIV. LAYİHALARLA DOSYAYA YÖN VERME  102
XV. DURUŞMADA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  103
A. Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası  110
B. Uzman Mütalaası  111
C. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  112
Ç. Bilirkişi Gider ve Ücreti  112
XVI. DURUŞMADA MAHKEMEDEN MEHİL İSTEME  113
XVII. DOĞRUDAN SORU SORMA  113
XVIII. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ YA DA AYRILMASINI İSTEME  118
XIX. SON SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ (TEVSİİ TAHKİKAT) İSTEMİ  120
XX. MÜDAHİLİN (KATILANIN) ESAS HAKKINDAKİ İDDİASINI BİLDİRMESİ  122
XXI. SAVCININ ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI VE BUNA KARŞI SAVUNMA  123
XXII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  128
A. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi Kurumuna Eleştirel Yaklaşım  132
B. 6008 Sayılı Yasayla Getirilen Değişiklik  133
4. Bölüm
KANUNYOLLARINA İLİŞKİN İLKELER
I. İTİRAZ KANUN YOLU  137
A. Konusu ve Niteliği  137
B. İtiraz Yoluna Başvurma  138
1. Yetkililer  138
2. Yöntemi  139
3. Etkisi  139
C. İtiraz Yargılaması  139
1. Genel Olarak  139
2. İtiraz Yargılamasının Esasları  141
3. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  143
II. İSTİNAF KANUN YOLU  144
A. Konusu ve Niteliği  144
B. Bölge Adliye Mahkemeleri  145
C. İstinafa Açık ve Kapalı Olan Hükümler (m.272)  147
Ç. İstinaf İstemi ve Süresi (m.273)  148
D. Eski Hale Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi (m.274)  149
E. İstinaf Dilekçesinin Etkisi (m.275)  149
F. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi (m.276)  149
G. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  149
Ğ. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278)  150
H. Dosya Üzerinde Ön İnceleme (m.279)  151
I. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (m.280)  152
İ. Duruşma Hazırlığı (m.281)  155
J. İstisnalar (m.282)  155
K. Sanık Lehine Başvuru Halinde Verilecek Hüküm (m.283)  158
L. Israr (Direnme) Yasağı (m.284)  159
M. Özel Yasalardaki Hükümlere Karşı İstinaf Yolu (m.285)  160
N. İstinaf Kanun yoluna Eleştirel Yaklaşım  161
1. Genel Olarak  161
2. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması  161
3. CMK’da İstinaf Kanun yolu  162
4. CMK’da İstinaf–Temyiz Sistematiği  166
a. CMK’da İstinaf  166
b. CMK’da Temyiz  166
c. İstinaf Kanun yolu Uygulamasının Bugüne Kadarki Bilançosu  168
III. TEMYİZ KANUN YOLU  170
A. Yargılamanın Yargıtay’da Yapılması  170
1. Genel Olarak  170
2. Yargıtay’ın Karar Organları  171
a. Ceza Daireleri  171
b. Ceza Genel Kurulu  174
c. Yargıtay Büyük Genel Kurulu  175
ç. Başkanlar Kurulları  175
d. Birinci Başkanlık Kurulu  176
B. Temyiz Yargılamasının Konusu ve Niteliği  176
C. Amacı  187
Ç. Temyiz Yoluna Başvurmanın Etkisi  188
D. Temyiz İstemi ve Temyiz Nedeni  188
1. Temyiz İstemi  188
2. Temyiz Süresi  189
3. Temyiz Dilekçesi, Temyiz Layihası, Temyiz Harcı  191
E. Temyizde Duruşmalı İnceleme İstemi  193
F. Yargıtay’ın Son kararları  196
1. Red Kararı (Onama, Tasdik)  197
2. Düşme Kararı  197
3. Islah Kararı (Düzelterek Onama)  198
4. Bozma Kararı  200
G. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  201
Ğ. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması  208
H. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  208
I. Bozmadan Sonraki Yargılama  210
1. Yetkili Mahkeme  210
2. Mahkemenin Yapacağı İşlemler ve Verebileceği Kararlar (m.307)  211
a. Israr (Direnme) Kararı  212
b. Uyma Kararı  215
c. Uymadan Sonraki Serbestlik Kuralı  216
aa. Kural  216
bb. Serbestlik Kuralının İstisnaları  218
bbb. Bozmanın Belirli Bir Eksiklik Nedeniyle Olması  218
ccc. Yalnız Sanık Lehine Temyiz Davası Açılmış Olması  218
İ. Yargıtay’da Dosyanın Takibi  219
J. Yargıtay’da Temyiz İncelemesi  221
1. Tebliğnamenin Bildirimi  223
2. Temyiz İncelemesinin Kapsamı  228
3. Temyiz İncelemesinin Hızlandırılması  230
K. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  231
IV. ÖTEKİ KANUN YOLLARI  237
5. Bölüm
KAMU DAVASINA MÜDAHALE (KATILMA)
TEMEL İLKELER UYGULAMADA MÜDAHALE
I. KAMU DAVASINA MÜDAHALE (CMK: KATILMA) NEDİR?  239
II. KİM MÜDAHALE İSTEMİNDE BULUNABİLİR?  240
III. MÜDAHALE İSTEMİ NE ZAMAN YAPILIR?  240
IV. MÜDAHALE İSTEMİNİN YÖNTEMİ  241
V. MAHKEMENİN MÜDAHİLLİK KARARI VERME ZORUNLULUĞU  241
A. Mahkemece Müdahale İsteminin Reddedilmesi  242
B. Karara Bağlanmayan Müdahale İstemi  242
C. Mağdur ile Şikayetçinin Dinlenmesi  243
VI. MÜDAHİL DAVAYI TAKİP ETMEK ZORUNDA MIDIR?  247
VII. MÜDAHALENİN DİĞER ÖZELLİKLERİ  248
VIII. VEKİLLE TEMSİL  248
6. Bölüm
SERİ YARGILAMA
I. GENEL OLARAK  253
II. SERİ YARGILAMAYA KONU OLABİLECEK OLAN SUÇLAR  254
III. SERİ YARGILAMADA BİLGİLENDİRME  255
IV. SERİ YARGILAMA TEKLİFİ  256
V. SERİ YARGILAMADA SAVCININ CEZAYI BELİRLEMESİ  256
VI. SERİ YARGILAMADA SEÇENEKLER  257
VII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ UYGULANMASI (HAGB)  257
VIII. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN UYGULANABİLMESİ  258
IX. SAVCININ MAHKEMEDEN SERİ YARGILAMAYI İSTEMESİ  258
X. MAHKEMENİN SERİ YARGILAMADA HÜKÜM KURMASI  259
XI. SERİ YARGILAMADA ELDE EDİLEN BELGE VE BİLGİLERİN DAHA SONRA KULLANILMASI YASAĞI  260
XII. SERİ YARGILAMAYA KONU SUÇUN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ  261
XIII. SERİ YARGILAMA YASAĞI  261
XIV. SERİ YARGILAMAYA ENGEL HALLER  261
XI. MAHKEMENİN KURDUĞU SERİ YARGILAMA HÜKMÜNE KARŞI KANUN YOLU  262
XV. YÖNETMELİK ÇIKARILMASI  262
XVI. SERİ YARGILAMA İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜM  263
7. Bölüm
BASİT YARGILAMA
I. GENEL OLARAK  267
II. BASİT YARGILAMANIN UYGULANMA OLANAĞI  267
III. MAHKEMECE YAPILACAK BASİT YARGILAMA İŞLEMLERİ  268
IV. MAHKEMENİN HÜKÜM KURMASI  268
V. MAHKEMEYE TANINAN SEÇENEK YETKİLER  268
VI. BASİT YARGILAMA HÜKMÜNE KARŞI KANUN YOLU  269
VII. MAHKEMENİN BASİT YARGILAMADAN CAYMASI  269
VIII. BASİT YARGILAMANIN İSTİSNALARI  270
IX. BASİT YARGILAMA İLE BİRLEŞTİRME YASAĞI  270
X. BASİT YARGILAMADA İTİRAZ  270
XI. BASİT YARGILAMA İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜM  272
8. Bölüm
MÜDAFİNİN YETKİLERİ
I. MÜDAFİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ  277
II. MÜDAFİ SANIKTAN BAĞIMSIZDIR  277
III. MÜDAFİNİN VEKALETNAME İBRAZI  278
IV. DAVA DOSYASINI İNCELEME YETKİSİ  279
V. MÜDAFİ SAYISI  284
VI. MÜDAFİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  284
VII. MÜDAFİLERİN VE MÜDAHİL VEKİLLERİNİN DURUŞMA SALONUNDA OTURACAKLARI YER  285
VIII. AVUKATLARIN DURUŞMADA AYAĞA KALKMALARI  286
9. Bölüm
TUTUKLAMA HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA YARGILAMASI
I. TUTUKLAMA NEDENLERİ VE KOŞULLARI  287
II. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA YARGILAMASI VE KANUNYOLLARI  289
III. TAHLİYE İSTEMİ VE KANUN YOLU  291
IV. SORGU İÇİN TUTUKLAMA  292
V. TUTUKLULUK SÜRELERİ  293
VI. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ  296
VII. AYNI SANIK HAKKINDA BİRDEN ÇOK TUTUKLAMA KARARININ VARLIĞI  299
VIII. HÜKÜMLE BİRLİKTE TUTUKLAMA VE YURTDIŞINA ÇIKMA YASAĞI  301
IX. KORUMA TEDBİRLERİ (YARGILAMA ÖNLEMLERİ) NEDENİYLE TAZMİNAT (CMK, 141–144)  303
A. Kavram  303
B. Tazminatı Doğuran Nedenler  305
C. Yargılama  306
1. Genel İlkeler  306
a. İstek  306
b. Süre  308
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  308
2. Yargılama Yöntemi  309
a. Ön Yargılama  309
aa. İncelemenin Mahkemece ya da Bir Üye Tarafından Yapılması  309
ab. İstemin Süre Yönünden İncelenmesi  309
ac. Hüküm ve Karar Dosyalarının Getirtilmesi  310
aç. Delillerin Toplanması  310
ad. Savcının Görüş Bildirmesi  311
b. Mahkemenin Karar Vermesi  312
c. Mahkemenin Verebileceği Kararlar  312
ca. İstemin Reddi Kararı  313
cb. İstemin Kabulü Kararı  313
cc. Yetkisizlik Kararı  314
3. Kanun Yolları  315
a. Kural Olarak İstinafa Başvurulacağı  315
b. Kanun Yollarına Başvurma Yetkisi  315
c. Süre  316
Ç. Tazminatın Geri Alınması (m.143)  316
D. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler (m.144)  317
E. Yargıçlara ve Cumhuriyet Savcılarına Açılacak Olan Tazminat Davaları  318
X. ÖTEKİ KORUMA TEDBİRLERİNDE (YARGILAMA ÖNLEMLERİ) 6572 VE 6763 SAYILI YASALARIN YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER VE YORUMU  320
A. Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama  320
B. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  323
C. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  331
1. CMK’nın Hükümleri  331
a. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  339
b. Avukatlarla İlgili İstisna (m.136)  342
XI. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRME (m.139)  343
XII. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  349
10. Bölüm
ÖNÖDEME VE UZLAŞTIRMA
I. ÖNÖDEME (TCK MD.75) (Şerh)  355
A. Kavram  357
B. 6763 sayılı Yasa Değişikliği  358
C. 7188 sayılı Yasa Değişikliği  359
II. UZLAŞTIRMA  363
A. Terim ve Kavram  368
B. Uzlaştırmanın Unsurları  368
1. Taraflar  368
2. Uzlaştırmaya Konu Olabilecek Suçlar  369
3. Uzlaştırma Yasağı  370
4. Özel Yasalardaki Suçlarda Uzlaşma  370
5. Uzlaştırmanın Bir Kere Uygulanabilmesi  370
6. Uzlaştırmanın Koşulları  370
a. Failin Suçu Kabullenmesi  370
b. Failin Zararı Ödemesi ya da Gidermesi  371
7. Uzlaştırmada Kanun Yolları  372
8. Uzlaştırma Konusuna Eleştirel Bakış  372
9. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  373
11. Bölüm
2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE
YASALAŞTIRILAN HÜKÜMLER
7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
I. 2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE YASALAŞTIRILAN HÜKÜMLER  375
A. 7070 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  375
1. CMK’nın 149/2’nci Maddesine Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir  375
2. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklanma  376
3. Müdafi ile Görüşme  379
4. Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi  380
5. Duruşmada Hazır Bulunacaklar  381
B. 7072 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  381
1. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  381
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  382
3. Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz  383
C. 7076 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişik  383
Ç. 7078 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  384
1. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  384
2. Tutuklulukta Geçecek Süre  385
3. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  386
4. Teknik Araçlarla İzleme  389
5. Haksız Tutuklama ve Yakalamada Tazminat  389
6. İhbar ve Şikayet  390
7. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  391
8. Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutma  393
9. Duruşmada Delillerin Tartışılması  393
10. 7078 sayılı Yasayla (yürürlük: 8.3.2018) Eklenen Geçici Madde  395
D. 7079 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  401
1. Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri  401
2. Postada Elkoyma  401
3. 7079 sayılı Yasayla Eklenen Madde  402
4. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar  403
5. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma
(Son Soruşturma)  403
6. İstinaf Yolunda Uygulanacak Olan İstisna Hükümler  403
7. Yargıtay’da Duruşmalı İnceleme  403
E. 7086 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik  405
F. 7091 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik  407
G. 6758 sayılı Yasayla (Yürürlük: 24.9.2016) Yapılan Değişiklikler  407
1. 128’inci Maddeye Ek Madde  407
2. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278)  414
II. 7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  415
A. Aramanın Yapılması  415
B. Elkoyma  416
C. Bilgisayar ve Bilgisayar Programları İle Bilgisayar Kütüklerinde Arama Yapılması  418
Ç. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  419
D. Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi  421
E. 7145 sayılı Yasa (yürürlük: 31.7.2018) 133’üncü Maddeye Bir Geçici Hüküm Eklemiştir  423
12. Bölüm
CEZA YARGILAMASINDA
SEGBİS UYGULAMASI
CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI  425
CEZA DAVASI İŞLEMLERİ VE ÖRNEKLERİ
 TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  433
 MÜDAHALE (KATILMA) DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  434
 ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  435
 TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA) KARARINA İTİRAZ (CMK 173)  436
 CEZA MAHKEMELERİ İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  437
 TEMYİZ SÜRESİNİN MUHAFAZA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  439
 TEMYİZ LAYİHASI  440
 YARGILAMANIN YENİLENMESİ DİLEKÇESİ  441
 KANUN YARARINA BOZMA (YAZILI EMİR) İSTEĞİ ÖRNEĞİ  442
 PARA CEZASI ÖDEME HAKKINDA TEBLİGAT ÖNÖDEME TEBLİGATI  443
 TAKİPSİZLİK KARARI (VAZGEÇME)  444
 TAKİPSİZLİK KARARI (HUKUKİ)  445
 ZORLA GETİRME MÜZEKKERESİ (Tanıklar için)  446
 KOVUŞTURMAMA (TAKİPSİZLİK) KARARI  447
 KOVUŞTURMAMA (TAKİPSİZLİK) KARARI  448
 İDDİANAME ÖRNEĞİ  449
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  451
 CEZA MUHAKEMESİNDE SERİ MUHAKEME YÖNETMELİĞİ  645
 TÜRK CEZA KANUNU  655

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar