Kriminoloji

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Doğan SOYASLAN
ISBN: 978-605-05-0689-1
Stok Durumu: Stokta var
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Doğan SOYASLAN
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Baskı Niteliği Genişletilmiş

Kriminoloji (Suç ve Ceza Bilimleri)
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN
2020/10 4. Baskı, 365 sayfa 
ISBN 978-605-05-0689-1

ÖNSÖZLER.................................................................................................. 7

İÇİNDEKİLER..................................................................................... 15

 

       

BİRİNCİ KISIM
KRİMİNOLOJİ-SUÇ BİLİMİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR

 

I-      KRİMİNOLOJİ'NİN KONUSU............................................... 31

    II- KRİMİNOLOJİ'NİN İÇERİĞİ...................................................... 32

   III- KRİMİNOLOJİ VE SUÇ BİLİMLERİ.......................................... 34

         A) KRİMİNOLOJİ VE İNFAZ BİLİMİ........................................ 34

         B) KRİMİNOLOJİ VE KRİMİNALİSTİK.................................... 34

         C) KRİMİNOLOJİ VE CEZA HUKUKU..................................... 35

  IV- SUÇ VE SUÇLU.......................................................................... 36

A)  KRİMİNOLOGLARIN ELEŞTİRİSİ....................................... 36

         B) HUKUKÇULARIN CEVABI.................................................. 37

    V- KRİMİNOLOJİ SUÇ VEYA SUÇLU BİLİMİ Mİ?....................... 38

  VI- KRİMİNOLOJİ'NİN TARİHİ GELİŞİMİ..................................... 39

         A) ESKİ ZAMANLARDA........................................................... 39

         B) İTALYAN POZİTİVİST OKULU........................................... 40

             1. Suç Antropolojisi Okulu..................................................... 41

             2. Suç Sosyolojisi Okulu......................................................... 41

         C) DİĞER ARAŞTIRMALAR..................................................... 44

         D) GÜNÜMÜZDE İLERİ SÜRÜLEN TEORİLER....................... 44

               1. Biyolojik teoriler............................................................... 44

               2. Psikolojik ve psikanalitik teoriler...................................... 44

               3. Psikososyal ve sosyolojik teoriler...................................... 45

               4. Harekete geçis teorileri...................................................... 45

               5. Suça karşı sosyal reaksiyon teorileri.................................. 45

               6. Sosyal reaksiyonun fiyatı teorisi....................................... 45

               7. Victimologie...................................................................... 46

               8. Tıbbi tezler........................................................................ 46

VII- KRİMİNOLOJİ'DE METODLAR................................................ 47

         A) ARAŞTIRMA VASITALARI.................................................. 47

             1. Suçun İncelenmesi.............................................................. 47

             2. Suçlunun İncelenmesi......................................................... 48

         B) AÇIKLAMA VASITALARI.................................................... 48

             1. Kriminolojik İfadeler.......................................................... 48

             2. Kriminolojik İstatistikler..................................................... 49

         C) İSTATİSTİKLER VE GERÇEK-RESMÎ SUÇLULUK VE
              GERÇEK SUÇLULUK........................................................... 50

VIII- KRİMİNOLOJİ'NİN FAYDASI-ÖNLEME VE ÖNGÖRME........ 58

         A) SUÇLUNUN ŞAHSINDA ÖNLEME...................................... 60

             1. Kısırlaştırma veya Çoğalmayı Önleme................................ 60

             2. Kişiliğin Suçlu Olarak Gelişmesini Önleme......................... 61

         B) SUÇU YARATAN FAKTÖRLERİN ÖNLENMESİ................ 63

              1. Suçu Hazırlayıcı veya Suçun İşlenmesine Hazır
                 Olguların Kaldırılması......................................................... 63

              2.  Suçu Kolaylaştıran ve İşlenmesini Başlatan Olgular........... 65

                  aa) Suçu kolaylaştıran faktörler.......................................... 65

                  bb) Önleme çareleri............................................................ 66

              3. Suçlular Üzerinde Önleyici Tedbirler.................................. 66

İKİNCİ BÖLÜM
SUÇLULUĞUN FAKTÖRLERİ

SUÇLULUĞUN BİREYSEL FAKTÖRLERİ

     I- SUÇ ANTROPOLOJİSİ-SUÇLUNUN FİZİKİ VE
         BİYOLOJİK YAPISI................................................................... 69

         A) DOĞUŞTAN SUÇLU TEORİSİ.............................................. 69

         B) BEDEN YAPISINA GÖRE ARAŞTIRMA VE TEORİLER..... 70

             1. Di Tullio'nun Sınıflandırması.............................................. 70

             2. Kretsehmer'in Sınıflandırması............................................. 71

         C) FARKLI ARAŞTIRMALAR................................................... 71

    II- SUÇLU PSİKOLOJİSİ................................................................. 73

         1.  Le Senne'nin Sınıflandırması.................................................. 73

         2.  Krestschmer'in Sınıflandırması............................................... 73

         3.  Sheldon'un Sınıflandırması..................................................... 74

  1. Diğer Araştırmalar................................................................... 74

  2. Araştırmalardan Çıkan Neticeler............................................. 74

   III- SUÇLU PSİKİYATRİSİ............................................................... 75

         A) SÜREKLİ SABİT (DÜZENSİZLİKLER) HASTALIKLAR...... 79

1.. Geri zekâlılıklar.................................................................. 80

a). Sebepleri....................................................................... 80

b). Geri Zekâlılık Şekilleri................................................... 80

2.. Bunama.............................................................................. 81

         B) DEĞİŞKEN HASTALIKLAR................................................. 82

             1. Psikozlar veya Psikotik Bunalımlar..................................... 82

             2. Nevrozlar ve Nevrotik Haller.............................................. 83

             3. Psikopatik Dengesizlikler.................................................... 84

4.. Sar’a (Epilepsi)................................................................... 85   

IV-  SUÇLU ÖZELLİKLERİN BİYOLOJİK YOLDAN GEÇİŞİ......... 85

         A) KALITIMIN AİLE ÜZERİNDEKİ ROLÜ............................... 86

         B) KALITIMIN İKİZLER ÜZERİNDE ROLÜ............................. 87

         C) İTİRAZLAR............................................................................ 89

    V- IRK VE SUÇLULUK-BÖLGESEL KARAKTERLER VE SUÇ.... 90

  VI- CİNSİYET (KADINLIK) VE SUÇ............................................... 93

A)  FİZİKÎ-BİYOLOJİK NEDENLER........................................... 94

         B) SOSYOKÜLTÜREL NEDENLER........................................... 95

         C) KADIN SUÇLULUĞUNA İLİŞKİN ELEŞTİRİLER............... 96

         D) TÜRKİYE'DE KADIN SUÇLULUĞUNUN DURUMU.......... 96

VII- CİNSEL TERSLİKLER VE SUÇ.................................................. 98

VIII- YAŞ VE SUÇLULUK................................................................ 100

  IX- GENÇLERİN SUÇLULUK FAKTÖRLERİ................................ 104

A)  BÜNYESEL (İÇ) FAKTÖRLER............................................ 104

         B) ÇEVRESEL (DIŞ) FAKTÖRLER.......................................... 105

             1. Aile Çevresi...................................................................... 105

             2. Aile Dışı Çevre................................................................. 108

    X- ALKOL VE SUÇ....................................................................... 111

         A) KİŞİNİN ALKOL ALMA NEDENLERİ................................ 112

         B) ETKİLERİ............................................................................. 113

         C) ALKOLE KARŞI ÖNLEMLER............................................. 115

XI-  UYUŞTURUCULAR VE SUÇ................................................... 115

         A) UYUŞTURUCU ALMA NEDENLERİ.................................. 116

         B) ETKİLERİ............................................................................. 117

             a) Morfin.............................................................................. 117

             b) Eroin................................................................................. 117

             c) Kokain.............................................................................. 117

             d) Esrar................................................................................. 117

             e) Amphetamin..................................................................... 117

             f) L.S.D. 25........................................................................... 117

             g) Tiner................................................................................. 117

             h) Bazı Koku ve Tutkallar..................................................... 117

             ı) Tütün................................................................................. 117

         C) KİŞİYE VE KİŞİLİĞE ZARARLARI.................................... 118

         D) BİR BAŞKA ANLAMDA UYUŞTURUCU ALMA-GÖRSEL
             VE İŞİTSEL İMAJLARIN KİŞİYE HÂKİMİYETİ................ 120

SUÇLULUĞUN SOSYAL FAKTÖRLERİ

     I- SUÇ VE İNSANİ ÇEVRE.......................................................... 122

         A) ZORUNLU ÇEVRE.............................................................. 122

             1. Ailenin Sosyal ve Ekonomik Düzeyi................................ 123

             2. Aile Yapısı........................................................................ 123

             3. Ailenin Terkibi.................................................................. 124

             4. Aile Terbiyesi................................................................... 126

         B) OTURULAN ÇEVRE........................................................... 129

         C) TESADÜFÎ ÇEVRE - OKUL ÇEVRESİ................................ 129

         D) SEÇİLEN (İSTENİLEN) ÇEVRE.......................................... 132

             1. Evli veya Bekar Olmak..................................................... 132

             2. Aile Durumu..................................................................... 133

             3. Meslekî Çevre................................................................... 134

             4. Boş Zamanlardaki Çevre................................................... 136

        E) ZORUNLU ÇEVRE – CEZAEVİ.......................................... 138

    II- FİZİKİ ÇEVRE.......................................................................... 142

         A) COĞRAFÎ ÇEVRE................................................................ 142

         B) KÖY VEYA ŞEHİR ÇEVRESİ............................................. 149

             1. Farklılık Nedenleri............................................................ 149

             2. Miktar Açısından Fark...................................................... 150

             3. Şehrin Yapısı ve Suç......................................................... 151

             4. Özellik Açısından Fark..................................................... 152

   III- EKONOMİK ÇEVRE................................................................ 160

         A) KİŞİSEL EKONOMİK FAKTÖRLER................................... 160

         B) TOPLUMSAL EKONOMİK FAKTÖRLER........................... 161

  IV- POLİTİK ÇEVRE...................................................................... 163

         A) İÇ POLİTİKA....................................................................... 163

         B) DIŞ POLİTİKA..................................................................... 166

             1. Harbin başlaması ve devamında....................................... 167

             2. Harbin sonunda................................................................ 168

    V- ENTELLEKTÜEL ÇEVRE........................................................ 169

         A) BASIN.................................................................................. 169

             1. Faydaları........................................................................... 170

             2. Zararları............................................................................ 170

         B) EDEBİYAT........................................................................... 171

         C) RADYO VE TELEVİZYON................................................. 172

         D) SİNEMA VE TEMSİLLER.................................................... 174

  VI- SOSYAL YAPI VE SUÇLULUK - TÜRK VE BATI
         TOPLUMLARINDA SUÇLULUĞUN FARKLILIĞI................. 175

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SUÇ VE SUÇLU TÜRLERİ

     I- GENEL OLARAK SUÇ TÜRLERİ............................................ 183

         1.  Suçu İşleten Dürtüye Göre Suçlar......................................... 183

         2.  İşleme Şekline Göre Suçlar................................................... 184

    II- GENEL KRİMİNOLOJİ - ÖZEL KRİMİNOLOJİ-
         ÖZEL OLARAK SUÇU İŞLETEN DÜRTÜLER........................ 184

         1. Taammüden Adam Öldürme................................................. 185

         2. Kasden Yangın Çıkarma........................................................ 186

         3. Hırsızlık................................................................................. 187

         4.  Dolandırıcılık........................................................................ 188

         5.  Kadın Ticareti, Fuhuş için Kadın tedariki suçu..................... 188

         6.  İntihar................................................................................... 189

   III- GENEL OLARAK SUÇLU TÜRLERİ....................................... 190

  IV- SUÇLULUĞUN TEZAHÜRLERİNE GÖRE SUÇLU TİPLERİ.. 191

         a)  Fırsat Suçlusu........................................................................ 191

b)   İhtiraslı Suçlular.................................................................... 192

         c)  Alışık Suçlular...................................................................... 193

         d)  Doğuştan Suçlular................................................................. 194

         e)  Akıl Hastası Suçlular............................................................. 194

         f)  Grup Suçluluğu..................................................................... 194

    V- ÖNCEDEN VAROLAN PSİKOLOJİK FAKTÖRLERE
         GÖRE SUÇLULARIN SINIFLANDIRILMASI.......................... 196

         a)  Gurur.................................................................................... 197   

         b)  Paranın Çekiciliği.................................................................. 197

         c)  Seks İhtiyacı......................................................................... 198

         d)  Daha İyi Bir Hayat Yaşamak Arzusu Ve Bir Krizin Etkisi.... 198

         e)  Agressivite (Öfke)................................................................. 199

         f)  Tembellik.............................................................................. 200

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK TOPLUMUNUN SOSYO-KÜLTÜREL
EKONOMİK YAPISI VE SUÇ

     I-      OSMANLI TOPLUMUNDA SUÇLAR................................. 208

    II- 1950 YILLARINDA KÖYLER.................................................. 209

   III- TOPLUM BİREYLERİNİN DEĞER YARGILARI.................... 221

  IV- ŞEHİRLİ OLMANIN İNSAN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ..... 223

    V- SANAYİ TOPLUMU OLMA BELİRTİLERİ............................. 225

  VI- KÖYLÜNÜN AVRUPA’YA GİDİŞİ......................................... 226

VII- TÜRK CEZA KANUNU’NUN TÜM HÜKÜMLERİNİN İHLAL
         EDİLİR OLMASI – BATI İLE SUÇLULUK FARKI.................. 227

II. KISIM
İNFAZ BİLİMİ VEYA CEZA

BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ÜZERİNDE
GENEL KAVRAMLAR

     I. CEZALAR................................................................................. 231

         A) KARAKTERLERİ................................................................. 231

              1. Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaması..................................... 231   

             2. Eşitlik................................................................................ 232

             3. Şahsilik............................................................................. 233

         B) CEZANIN FONKSİYONLARI............................................. 233

    II- GÜVENLİK TEDBİRLERİ........................................................ 235

   III- CEZALAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN
         BİRBİRLERİNDEN FARKLARI............................................... 235

  IV- CEZA İLE GÜVENLİK TEDBİRİNİN BİRBİRLERİNE
         YAKINLIKLARI....................................................................... 236

    V- CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN BİRLİKTE
         MEVCUDİYETLERİ................................................................. 237

  VI- CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN
         SINIFLANDIRILMASI.............................................................. 238

         A) HUKUKÎ SINIFLANDIRMALAR........................................ 238

1. Ağırlıklarına göre cezalar.................................................. 238

2.. Fonksiyonlarına göre cezalar............................................ 238

         B) KRİMİNOLOJİK AÇIDAN SINIFLANDIRMALAR............. 239

             1. Takibedilen Amaca Göre Sınıflandırma............................ 239

             2. Kullanılan Vasıtaya Göre Sınıflandırma............................ 239

İKİNCİ BÖLÜM
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ – BUNLARIN
İNFAZ REJİMLERİ

     I- ÖLÜM CEZASI......................................................................... 242

    II- HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR...................................... 242

   III- HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN İNFAZ REJİMİ......... 243

         1.  Toplu İnfaz........................................................................... 243   

         2. Hücre (Pensilvanya) Sistemi................................................. 244

         3. Karma Sistem........................................................................ 245

             a) Auburn Sistemi................................................................. 245

             b) Progressif (Kademeli) veya İrlanda Sistemi...................... 245

  IV- GENEL OLARAK TÜRKİYE'DE CEZALARIN İNFAZI
         REJİMİ...................................................................................... 246

        A) KAPALI CEZAEVLERİ....................................................... 247

         B) AÇIK CEZAEVLERİ............................................................ 248

         C) ÇOCUK EĞİTİMEVLERİ..................................................... 248

         D) CEZAEVLERİNDE İŞ - İŞSİZLİK........................................ 248

         E) CEZAEVİ PERSONELİ VE DİSİPLİN.................................. 249

        F)  CEZAEVİNDEN GEÇİCİ ÇIKIŞLAR-İŞ KURMA VEYA
             İŞE GİRME İÇİN İZİN.......................................................... 249

  V – KOŞULLU SALIVERME.......................................................... 250

         A) HUKUKÎ ESASI................................................................... 250

         B) MAHKÛMA VE ÇEKİLEN CEZAYA İLİŞKİN ŞARTLAR. 251

1-. Normal hükümlüler.......................................................... 252

2-. Suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmekten hükümlüler 252

        C) Koşullu salıvermenin geri alınması....................................... 254

VI – HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ - TECİL........................... 254

         A) ERTELEMENİN HUKUKİ NEDENLERİ -  HÜRRİYETİ
             BAĞLAYICI CEZALARIN ZARARLARI............................ 255

         B) HÜKÜMLÜNÜN GEÇMİŞTE ÜÇ AYDAN FAZLA
              HAPİS CEZASINA MAHKÛM OLMAMASI ŞARTI............ 255

         C) GEÇMİŞTE VERİLEN MAHKÛMİYETE İLİŞKİN
             ŞARTLAR............................................................................ 256

         D) TECİL EDİLEBİLECEK MAHKÛMİYETE İLİŞKİN
             ŞARTLAR............................................................................ 256

         E) MAHKÛMUN AHLÂKÎ EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN
      ŞARTLAR............................................................................ 257

         F)  TECİLE KARAR VEREBİLECEK MAHKEMELER............. 257

         G) TECİLİN ŞARTA BAĞLANMASI........................................ 258

        H) TECİLİN DENETİM SÜRESİ............................................... 258

         I)  HÜKÜMLÜYE YÜKLENEN GÖREVLER........................... 258

         J)  HÜKÜMLÜ İÇİN DENETÇİ TAYİNİ.................................. 259

         K) TECİL KARARININ SONUÇLARI VE GERİ ALINMASI... 259

VII - KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARI YERİNE UYGULANABİLECEK
         CEZA VE TEDBİRLER, ÖZEL İNFAZ REJİMLERİ................. 260

         A) ÇOK KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ İNFAZI REJİMİ 260

1.. Konutta infaz................................................................... 261

2.. Hafta Sonu İnfaz.............................................................. 261

             3. Geceleri İnfaz................................................................... 261

        B) BİRYILDAN AZ SÜRELİ HAPİS CEZALARI YERİNE
             GEÇEN CEZA VE TEDBİRLER........................................... 261

1- Hakimin takdiren çevirme yetkisinin olduğu haller........... 262

2-. Hakimin çevirmeye mecbur olduğu haller........................ 262

3-. Tedbirin yerine getirilmesi................................................ 263

VIII- MALA İLİŞKİN CEZA - PARA CEZASI................................... 263

             1. Karakterleri....................................................................... 264

             2. Avantajları........................................................................ 264

3.. Mahzurları........................................................................ 265

4.. Belirlenme şekli ve miktarı............................................... 265

5.. Ödeme şekli..................................................................... 266

6.. İnfazı............................................................................... 266

IX – ONUR KIRICI CEZA - HÜKMÜN İLANI................................. 267

    X- GÜVENLİK TEDBİRLERİ........................................................ 267

         A- HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN GÜVENLİK
             TEDBİRLERİ........................................................................ 268

a). Erginlere İlişkin Güvenlik Tedbirleri................................ 268

1.. Hürriyetten mahrûm eden - akıl hastaları ve
uyuşturucu alkol bağımlıları için güvenlik tedbirleri.... 268

2.. Hürriyeti kısıtlayıcı tedbirler........................................ 269

3.. Haklardan mahrûmiyeti gerektiren güvenlik tedbirleri. 270

b). Küçük suçlulara uygulanan güvenlik tedbirleri................ 272

1.. Güvenlik Tedbiri Seçimi.............................................. 272

2.. Küçüklere Uygulanacak Tedbirler............................... 273

aa) Korumaya Yönelik Tedbirler................................. 273

bb).................... Disiplin Altına Almaya Yönelik Tedbirler    273

         B) MALA İLİŞKİN GÜVENLİK TEDBİRİ - MÜSADERE........ 273

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİŞİ İLE DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
SONA ERMESİ

   I – ÖLÜM....................................................................................... 276

  II – ŞİKAYET, VAZGEÇME VE UZLAŞMA.................................. 277

         A) ŞİKAYET............................................................................. 277

         B) ŞİKAYETTEN VAZGEÇME................................................ 278

        C) UZLAŞMA........................................................................... 278

   III- DAVANIN AÇILMASININ ERTELENMESİ............................ 279

  IV- HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ..................... 279

  V – GENEL VE ÖZEL AFLAR........................................................ 280

         A) Genel af................................................................................ 280

         B) Özel af.................................................................................. 280

VI – DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİLERİ................ 281

VII –     ZAMANAŞIMI..................................................................... 281

         A – DAVA ZAMANAŞIMI....................................................... 284

1). Dava Zamanaşımı Süreleri............................................... 284

2). Dava Zamanaşımının Durması......................................... 285

3). Dava Zamanaşımının Kesilmesi....................................... 287

4). Zamanaşımının kesilmesinin sonuçları............................. 288

         B – CEZA ZAMANAŞIMI......................................................... 288

1). Ceza Zamanaşımı Süreleri................................................ 289

2). Ceza Zamanaşımının Durması.......................................... 290

3). Ceza Zamanaşımının Kesilmesi........................................ 290

VIII –    ÖNÖDEME........................................................................... 291

1. Kamu davası açılmadan yapılan ödeme............................ 292

2. Kamu davası açıldıktan sonra ödeme................................ 292

IX – ADLİ SİCİL............................................................................... 292

 

 

YARARLANILAN ESERLER

 

DÖNMEZER, Sulhi-
ERMAN, Sahir             Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku. Cilt II. İst.
                                      8. Bası.

DÖNMEZER, Sulhi      Kriminoloji. 7. Bası İst. 1984.

FERRACUTİ, Franco  Criminologia. Roma 1970.

FERRİ, Enrico             Sociologia Criminale. Terza edi. Torino 1892.

GAROFALO, Rafaele Criminologia (Çeviri. M. Göklü) İst. 1957.

GASSİN, Raymond      Criminoloie 3e edit. Paris 1994.

İÇLİ, Tülin                   Kriminoloji. Ankara 1994.

LARGUIER, Jean        Criminologie et Science Penitentiaire. Sixiéme
                                      edit. Paris 1989.

LEAUTE, Jacques       Criminologie et Sciénce péni tentiaire. Paris 1972.

LOMBROSO, Cesare  L'homme Criminel. Déuxiéme edit. Tome I-II.
                                      Paris 1895.

BOUZAT, Pierre-

PINATEL, Jean           Traité de Droit Pénal et de Criminologie. Tome
                                      I-III. Paris 1970.

SOKULLU-AKINCI,
Füsun                           
Kriminoloji. İstanbul 1994.

STEFANİ G. LEVASSEUR G.

JABU-MERLİN.          Criminologie et Sciénce Pénitentiaire. Deuxiémé
                                      edit. Paris 1970.

TURGUT, Hüseyin      Cezaevi İdaresi. Ank. 1986.

YÜCEL, Mustafa T.     Kriminoloji-Suç ve Ceza, Ankara 1986.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: kriminoloji
İlgili Yayınlar