Uygulamadan Örnek Hükümlerle Ağır Ceza Suçları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Dr. Gökhan TANERİ
ISBN: 9786050503012
Stok Durumu: Stokta var
354,45 TL 417,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Dr. Gökhan TANERİ
Baskı Tarihi 2018/05
Baskı Sayısı 2
Boyut 16,5 x 24,5
Cilt Sert Kapak (iplik dikişli)

CHB50
Uygulamadan Örnek Hükümlerle Ağır Ceza Suçları
Dr. Gökhan TANERİ (Hâkim)
2018/05 2. Baskı, Toplam 2210 Sayfa İki Cilt
ISBN 978-605-05-0301-2 (Tk)    
978-605-05-0302-9 (1. Cilt)
978-605-05-0303-6 (2. Cilt)


Ağır Ceza Mahkemesi görevine giren suçlar 68 ayrı başlık altında incelenmeye çalışılmıştır. Sulh Ceza Mahkemeleri’nin de kaldırılmış olması, Asliye Ceza Mahkemeleri’nin görev kapsamına giren suç sayısını daha da artırmıştır. İstisnai göreve sahip olan Ağır Ceza Mahkemeleri daha fazla istisnai nitelik kazanmıştır.

Suç sayısı kadar suç niteliklerinde de belirgin bir farklılık söz konusudur. Ağır Ceza Mahkemesi görevi kapsamına giren suçlarda suç tipi sayısının azalması kadar uygulamada karşılaşılan suç tipleri de azalmıştır. Dolandırıcılık, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme suçları uygulamada sıklıkla karşılaşılan suçlar olarak kalmıştır. Bu suç tiplerinden cinsel suçlar ve dolandırıcılık suçlarının pek çok halde Asliye Ceza Mahkemesi görevi kapsamında olduğu unutulmamalıdır.

İspat ve sübut konusunda değerlendirme kıstasları oldukça yüksektir. Bir çan eğrisi oluşturmak gerekirse, eğrinin en üst kısmında kasten öldürme ve uyuşturucu madde ticareti suçları, en alt kısmında ise cinsel suçların bulunduğu söylenebilir.

Ağır Ceza Mahkemesi görevine giren Dördüncü Kısım, “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlığı altında, “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” başlıklı Dördüncü Bölüm’de ve “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Beşinci bölümde düzenlenen suç tiplerinin genel olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve dolayısıyla mehazı olan 1889 Toscana projesinden çok farklı olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Bu durum ulusal ve uluslararası hukuktaki gelişmelerin bu suçlara fazlaca yansımadığını düşündürmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1966 Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, 1984 İşkence ve Her Türlü Zalimane Davranışlara Karşı Sözleşme hükümlerinin ve bu temel sözleşmelerle güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin, basın ve ifade özgürlüklerinin değerlendirilmemiş, suç ve cezaların kanuniliği, şahsiliği ilkeleri ihmal edilmiştir. Kavram ve kapsamı belirsiz pek çok kavrama suç tipleri arasında yer verilmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun sadeleştirme ve kriminal suçlar dışındaki suçları kanunun kapsamı dışında bırakma çalışmaları, Ağır Ceza Suçları açısından tam karşılığını bulmamıştır. Pek çok suç, uygulamada karşılaşılmayan, muğlak kavramlarla ifade edilen niteliktedir. Bir kısım suçların ise başka yasalarla da koruma altına alınan değerleri hüküm altığını görmek mümkündür. Kanunlar ihtilâfına ilişkin genel kanun/özel kanun; önceki kanun/sonraki kanun ihtilâflarına göre çözümlenmesi gereken karmaşanın sonradan yapılan değişiklerle daha da karmaşık hale geldiğini söylemek gerekir.

Uygulamada karşılaşılmayan suç tiplerinin Türk Ceza Kanunu kapsamından çıkartılması gerekirse ayrı bir yasa ile düzenlenmesi, bir kısmı Asliye Ceza’nın görevi kapsamında bulunan suç tiplerinde tam bir görevli mahkeme düzenleme yapılması, örneğin dolandırıcılık suçlarına yalnız Ağır Ceza Mahkemesi’nin bakması gibi düzenlemeler işlevselliği artıracaktır.

İtiraz ile Ağır Ceza Mahkemesi görevine giren işlemlerin ise muhakeme görevlerini daha sağlıklı hale getirmek açısından ayrı bir merciye örneğin “İtiraz Mahkemesi” olarak görevlendirilecek bir merci ile çözümlenmesi yargı mercilerini rahatlatacaktır.

Yargıtay kararlarında kalitenin artırılması açısından üye niteliklerinin artırılması, örneğin merkezi bir sınavla ya da yine mesleğe ilk giriş sınavı olan adli yargı hakim adaylığı sınavı ile belirlenmeleri, tetkik hakimi alımında daha titiz davranılması, düzenli aralıklarla belli her daire görev kapsamında yer alan suç tipleri açısından ortak kriterler belirlenerek bunun duyurulması, Türkiye genelinde mahkeme uygulamalarında örnek karar ve uygulamaların belirlenerek duyurulması gibi hususlar değerlendirilmelidir. (Sonuç'tan)


AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇLAR

1- SOYKIRIM 23

I. GENEL OLARAK 25

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 27

III. SUÇUN KONUSU 27

IV. SUÇUN MADDİ UNSURU 27

a- Fail 27

b- Mağdur 27

c- Hareket unsuru 27

V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 28

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 28

a- Teşebbüs 28

b- İştirak 28

c- İçtima 29

VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 29

VIII. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI 29

a- Kovuşturma 29

b- Görevli Mahkeme 29

c- Suçun Yaptırımı 29

ç- Zamanaşımı 29

2- İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR 56

I. GENEL OLARAK 56

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 57

III. SUÇUN KONUSU 57

IV. SUÇUN MADDİ UNSURU 57

a- Fail 57

b- Mağdur 57

c- Hareket unsuru 58

V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 58

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 58

a- Teşebbüs 58

b- İştirak 58

c- İçtima 58

VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 59

VIII. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI 59

a- Kovuşturma 59

b- Görevli Mahkeme 59

c- Suçun Yaptırımı 59

ç- Zamanaşımı 59

3- İNSAN TİCARETİ 71

I. GENEL OLARAK 72

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 76

III. SUÇUN KONUSU 76

IV. SUÇUN MADDİ UNSURU 76

a- Fail 76

b- Mağdur 76

c- Hareket unsuru 77

V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 78

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 79

a- Teşebbüs 79

b- İştirak 79

c- İçtima 79

VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 80

VIII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 80

IX. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE  ZAMANAŞIMI 81

a- Kovuşturma 81

b- Görevli Mahkeme 81

c- Suçun Yaptırımı 82

ç- Zamanaşımı 82

X. ÖRNEK MAHKEME KARARLARI 84

4- KASTEN ÖLDÜRME 157

I. GENEL OLARAK 159

II. SUÇLA KORUNAN YARAR 160

III. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU 161

IV. SUÇUN MADDİ UNSURU 170

V. CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA  AZALTAN NEDENLER 177

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 216

VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 240

VIII. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE  DAVA ZAMANAŞIMI 344

a- Kovuşturma 344

b- Görevli mahkeme 361

c- Yaptırım 361

ç- Zamanaşımı 365

XI. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 365

5- KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ 414

I. GENEL OLARAK 415

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 416

III. SUÇUN KONUSU 416

IV. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU 416

V. SUÇUN MADDİ UNSURU 417

1- Kanundan kaynaklanan garantörlük 417

2- Sözleşmeden kaynaklanan garantörlük 418

3- Önegelen tehlikeli eylemden garantörlük 418

VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU 418

VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 420

a- Teşebbüs 420

b- İştirak 420

c- İçtima 420

VIII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 420

IX. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI 421

a- Kovuşturma 421

b- Görevli Mahkeme 422

c- Suçun Yaptırımı 422

ç- Zamanaşımı 422

X. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 422

6- İNTİHARA YÖNLENDİRME 435

I. GENEL OLARAK 436

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 436

III. SUÇUN KONUSU 436

IV. SUÇUN MADDİ UNSURU 436

V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 438

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 439

VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 440

VIII. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE 

  ZAMANAŞIMI 440

IX. ÖRNEK MAHKEME KARARLARI 441

7- TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA 455

I. GENEL OLARAK 455

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 455

III. SUÇUN KONUSU 455

IV. SUÇUN MADDİ UNSURU 455

V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 458

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 498

VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 499

VIII. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE  ZAMANAŞIMI 502

IX. ÖRNEK MAHKEME KARARLARI 510

X. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 530

8- KASTEN YARALAMA NETİCESİ ÖLÜM (KASTEN YARALAMA) 538

I. GENEL OLARAK 541

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 542

III. SUÇUN KONUSU 543

IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 544

V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 557

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 569

Kötü Muamele Suçu (Madde 232) 575

Aile Yükümlülüğünün İhlâli Suçu (Madde 233) 579

VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 586

VIII. SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, ZAMANAŞIMI 608

IX. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 620

9- İNSAN ÜZERİNDE DENEY 639

I. GENEL OLARAK 641

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 645

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 645

a- Suçun Faili 645

b- Suçun mağduru 645

c- Hareket 646

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 652

V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 652

VI. HUKUKA AYKIRILIK 653

VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 653

a- Teşebbüs 653

b- İştirak 654

c- İçtima 654

VIII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN

  YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI 654

a- Soruşturma-Kovuşturma 654

b- Görevli mahkeme 654

c- Yaptırım 655

ç- Zamanaşımı 656

IX. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 656

10- ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ 661

I. GENEL OLARAK 662

II. SUÇUN KONUSU 667

III. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 667

IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 667

a- Suçun Faili 667

b- Suçun mağduru 668

c- Hareket 668

ç- Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Rıza 671

aa- Üstün Amaç 671

bb- Zararsızlık ve Elverişlilik 672

cc- Vericinin Rızası 672

dd- Hekimin Onayı ve Aydınlatma Yükümlülüğü 673

V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 675

VI. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 675

VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 679

a- Teşebbüs 679

b- İştirak 679

c- İçtima 679

VIII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN

  YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI 681

a- Soruşturma-Kovuşturma 681

b- Görevli mahkeme 682

c- Yaptırım 682

ç- Zamanaşımı 683

IX. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 683

11- İŞKENCE 693

12- ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA 768

I. GENEL OLARAK 769

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 772

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 773

a- Suçun Faili 773

b- Suçun Mağduru 773

c- Hareket 773

aa- Birinci fıkrada düzenlenen suçta 773

bb- İkinci fıkrada düzenlenen suçta 774

cc- Üç ve dördüncü fıkrada düzenlenen suçta 775

çç- Beşinci fıkrada düzenlenen suçta 775

dd- Altıncı fıkrada düzenlenen suçta 776

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 777

V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 777

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 779

a- Teşebbüs 779

b- İştirak 779

c- İçtima 779

VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN 

  YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI 780

a- Soruşturma-Kovuşturma 780

b- Görevli mahkeme 780

c- Yaptırım 780

ç- Zamanaşımı 782

VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 782

13- CİNSEL SALDIRI 799

I. GENEL OLARAK 805

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 808

III. SUÇUN KONUSU 809

IV. SUÇUN MADDİ UNSURU 809

a- Fail 809

b- Mağdur 813

c- Hareket unsuru 817

V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 818

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 822

a- Teşebbüs 822

b- İştirak 823

c- İçtima 824

VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 825

a- Suçun Nitelikli Halleri 825

i- Organ veya sair cisim sokulması 825

ii- Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda

  Bulunan Kişiye Karşı Cinsel Saldırı suçu 826

iii- Kamu Görevinin, vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı 

  Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle 831

iv- Üçüncü derece dahil, kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde

  bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş

  evlat edinen veya evlatlık tarafından işlenmesi hali 836

v- Silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte 837

vi- Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama

  suçunun ağır neticelerine neden olması 839

vii- Bitkisel Hayata Girme ya da Ölüm 839

viii- İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda 

  bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak 

  suretiyle işlenmesi 840

ix- İnsanlığa Karşı Suç 841

VIII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 842

IX. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE

  ZAMANAŞIMI 845

a- Kovuşturma 845

b- Görevli Mahkeme 871

c- Suçun Yaptırımı 872

ç- Zamanaşımı 873

X. TCK m. 102 ve 103’e GÖRE SARKINTILIK 874

a. Genel olarak 874

b. 5237 sayılı TCK ile Sarkıntılık 875

c. Yargıtay uygulamaları 877

XI. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 893

14- ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI 904

I. GENEL OLARAK 908

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 915

III. SUÇUN KONUSU 916

IV. SUÇUN MADDİ UNSURU 916

a- Fail 916

b- Mağdur 917

c- Hareket unsuru 922

V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 923

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 923

a- Teşebbüs 923

b- İştirak 923

c- İçtima 924

VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 924

VIII. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE

  ZAMANAŞIMI 924

a- Kovuşturma 924

b- Görevli Mahkeme 928

c- Suçun Yaptırımı 929

ç- Zamanaşımı 930

15-  SIVI VEYA GAZ HALİNDEKİ ENERJİ HIRSIZLIĞI 931

16- YAĞMA 939

I- GENEL OLARAK 942

II- YAĞMA SUÇUNUN DİĞER SUÇLARDAN FARKI 943

a- Hırsızlık 943

b- Dolandırıcılık 945

c- Mala zarar verme 946

ç- Cebir 947

d- Tehdit 949

e- Şantaj Suçu 950

f- İcbar Suretiyle İrtikap Suçu 952

III- HUKUKİ YARAR 954

IV- SUÇUN UNSURLARI 955

a- Tipiklik 955

b- Suçun Maddi Konusu 956

1- Cebir ve şiddet 957

2- Tehdit 960

3- Cebir Karinesi (765 sayılı TCK 501. maddesi, 5237 sayılı 

TCK 149/3. maddesi) 963

4- Cebir, şiddet veya tehdidin gerçekleştirilme anı 963

5- Malın Alınması 967

c- Fail ve Mağdur 967

ç- Hukuka Aykırılık 967

d- Manevi Unsur 968

V- NİTELİKLİ HALLER 968

a- Suçun silahla işlenmesi 968

b- Suçun kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesi 976

c- Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi 978

ç- Yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde işlenmesi 980

d- Suçun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 

durumda olan kişiye karşı işlenmesi 981

e- Suçun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları 

korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi 982

f- Suçun suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlenmesi 982

g- Suçun gece vakti işlenmesi 982

VI- DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER 983

a- Alacağın Tahsili Amacıyla Cebir ve Şiddet Kullanılması 

(5237 sayılı TCK m. 150/1) 983

1- Genel olarak 983

2- Üçüncü Kişiler 985

3- Alacağın Gerçekten Var Olması 987

4- Görevli Mahkeme, Uzlaşma, Şikâyet 989

b- Malın Değerinin Az Olması (5237 sayılı TCK m. 150/2) 990

VII. SENEDİN YAĞMASI SUÇU 992

A- GENEL OLARAK 992

B- SUÇUN KONUSU 993

C- MADDİ UNSUR 994

Ç- KUSURLULUK 995

D- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 995

1- Teşebbüs 995

2- İçtima 998

3- İştirak 998

E. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA 1006

VIII- YAĞMA SUÇU YARGITAY KARARLARI 1007

II. CİLT

17- DOLANDIRICILIK 1065

I- GENEL OLARAK 1069

II- BENZER SUÇLAR 1071

A. Hırsızlık 1071

B. Güveni Kötüye Kullanma 1071

C. Yağma 1072

Ç. Evrakta Sahtecilik 1072

III- HUKUKİ YARAR 1075

IV- SUÇUN UNSURLARI 1075

A- Tipikliğin Unsurları 1075

B- Maddi Konu 1076

C- Fail ve Mağdur 1077

1- Fail 1077

2- Mağdur 1078

Ç- Hareket 1080

D- Hukuka Aykırılık 1099

E- Kusurluluk 1103

V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 1103

1- Şahsi Cezasızık Nedenleri 1104

A- Genel Olarak 1104

B- Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin 1105

C- Üstsoy veya Altsoyunun veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin veya Evlet Edinen veya Evlatlığının Zararına İşlenmesi 1106

D- Aynı Çatı Altında Yaşayan Kardeşler 1108

2- Şahsi Cezadan İndirim Nedenleri 1109

A- Genel Olarak 1109

B- Haklarında ayrılık kararı verilmiş eşlerden biri 1110

C- Aynı konutta birlikte yaşamayan kardeşlerden biri 1111

D- Aynı konutta birlikte yaşayan amca, dayı, hala, teyze, 

yeğen veya ikinci derecede kayın hısımları 1111

3- TCK m.168’de Düzenlenen Hafifletici Neden Etkin Pişmanlık 1112

A- Genel Olarak 1112

B- Teşebbüs aşamasında kalan suçlar 1116

C- Zararın Giderilmesi 1117

D- Zararın giderilmesi zamanı 1117

E- Bizzat pişmanlık gösterme 1118

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 1119

a- Teşebbüs 1119

b- İçtima 1122

c- İştirak 1124

ç- Tekerrür 1124

d. Nitelikli haller 1124

VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-YETKİLİ MAHKEME-

  MÜSADERE 1169

a- Soruşturma-Kovuşturma 1169

b- Görevli Mahkeme 1174

c- Yaptırım 1180

ç- Uzlaşma 1183

d- Zamanaşımı 1186

e- Müsadere 1187

f- Kazanç Müsaderesi 1189

VIII- ÖRNEK MAHKEME KARARLARI 1190

IX- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1202

18- HİLELİ İFLAS 1292

19- RADYASYON YAYMA 1307

20- ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMAYA SEBEBİYET VERME 1312

21- TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL DEĞİŞTİRMESİ 1315

22- ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ 1327

23- ZEHİRLİ MADDE KATMA 1361

24- UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ 1369

I. GENEL OLARAK 1374

II- UYUŞTURUCULAR 1377

III. UYUŞTURUCU KONUSUNDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 

  ÖRGÜTLERİ 1386

IV. UYUŞTURUCU KONUSUNDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1387

V. UYUŞTURUCU MADDE KONUSUNDA MEVZUAT 1387

VI. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 1387

VII. HUKUKA AYKIRILIK 1388

VIII. SUÇUN UNSURLARI 1388

a- Fail 1388

b- Suçun Mağduru 1388

c- Hareket 1388

1. Genel Olarak 1388

2- İmal, İthal ve İhraç 1389

aa- İmal 1389

bb- İthal 1390

cc- İhraç 1392

3- Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Satmak, Satışa Arz etmek, Başkalarına Vermek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, 

Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak 1393

aa- Satmak 1393

bb- Satışa Arz Etme 1395

cc- Başkalarına Verme 1396

dd- Nakletme- Sevk Etme 1396

ee- Depolamak 1397

ff- Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak 1397

4. Uyuşturucu/uyarıcı Etkisi Bulunmayan Ancak Bu Tür Maddelerin Üretiminde Kullanılan İzne Tabi Maddelerin İthal, İhraç, İmal, 

Satın Alım ya da Satımı, Sevk, Nakil, Depolaması 1397

IX. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 1397

A- Ağırlatıcı Nedenler 1397

1- Suçun konusu 1397

2- Suçun işlendiği yer 1398

3- Suç mağdurunun çocuk olması 1398

4- Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâli 1398 

5- Mesleki bakımından ağırlatıcı hal 1399

B- Hafıfletici Nedenler ve Cezasızlık Hali 1399

1- Reçeteye bağlılık 1399

2- Suçun haber alınmasından sonra soruşturma/kovuşturmaya

yardım 1399

3- Haber alınmadan önce resmi makamlara bildirim, 

yardım TCK 192/1 1399

4- Haber alınmadan önce resmi makamlara bildirim, 

yardım TCK 192/2 1399

5- Kullanan kişinin tedavi için başvurusu halinde ceza verilmez 1399

X. FARKLI BİR TASNİFLE SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 1399

A- Ceza Metninde 1399

B- Etkin Pişmanlık 1400

C- Yargıtay Uygulamaları 1401

XI. SUÇUN MANEVİ UNSURU 1402

XII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 1402

a- Teşebbüs 1402

b- İştirak 1403

c- İçtima 1408

XIII. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE

  ZAMANAŞIMI 1411

a- Kovuşturma 1411

b- Görevli Mahkeme 1416

c- Yargılama- Delil Eşiği ve Yaptırım 1417

1. Kriterler 1418

2- Telefon konuşmaları/iletişim tespiti 1429

3- Parmak izi/fotoğraf teşhisi 1441

4- Müsadere davası örnek hüküm 1450

ç- Zamanaşımı 1453

XIV. ÖRNEK MAHKEME KARARLARI 1454

XV. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1509

25- UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA 1565

26- PARADA SAHTECİLİK 1570

27- RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK 1604

I- GENEL OLARAK 1606

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 1607

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 1607

a. Fail ve Mağdur 1607

b. Suçun Maddi Konusu 1608

1. Belgenin Unsurları 1609

2. Belge Türleri 1612

3. Suçun Ortak Unsurları 1614

2- Kamu Görevlisi’nin Resmi Belgede Sahtecilik Suçu 1618

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 1618

V. SUÇA ETKİ EDEN HALLER 1618

a- Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Haller 1618

b- Daha Az Cezayı Gerektiren Haller 1619

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜŞÜN HALLERİ 1619

a- Teşebbüs 1619

b- İştirak 1619

c- İçtima 1619

VII. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE 

  ZAMANAŞIMI 1620

a- Kovuşturma 1620

b- Görevli Mahkeme 1620

c- Suçun Yaptırımı 1620

ç- Zamanaşımı 1620

XI. ÖRNEK HÜKÜMLER 1638

28- SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK 1649

29- SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA 1663

30- KITA SAHANLIĞINDA VEYA MÜNHASIR EKONOMİK 

BÖLGEDEKİ SABİT PLATFORMLARIN İŞGALİ 1639

31- FUHUŞ 1700

I. GENEL OLARAK 1700

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 1704

III. SUÇUN MADDİ UNSURU 1704

a- Fail 1704

b- Mağdur 1705

c- Hareket 1706

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 1709

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 1710

a- Teşebbüs 1710

b- İştirak 1711

c- İçtima 1711

VI. NİTELİKLİ HALLER 1713

VII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 1719

VIII. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE 

  ZAMANAŞIMI 1721

a- Kovuşturma 1721

b- Görevli Mahkeme 1722

c- Suçun Yaptırımı 1723

ç- Zamanaşımı 1724

32- İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA 1739

I. GENEL OLARAK 1739

II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 1747

III. SUÇUN MADDİ UNSURU 1747

IV. MANEVİ UNSUR 1750

V. SUÇA ETKİ EDEN HALLER 1750

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 1751

VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-ZAMANAŞIMI 1754

a- Kovuşturma 1754

b- Görevli Mahkeme 1754

c- Yaptırım 1754

VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1754

33- ZİMMET 1817

34- İRTİKAP 1867

35- RÜŞVET 1908

36- İFTİRA 1958

37- KAÇMAYA İMKÂN SAĞLAMA 1978

38- DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK 1983

39- DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK 1986

40- DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK 1991

41- TEMEL MİLLİ YARARLARA KARŞI FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN YARAR SAĞLAMA 1994

42- YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA 1997

43- ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERİ 

HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMA 2001

44- DÜŞMAN DEVLETE MADDİ VE MALİ YARDIM 2006

45- ANAYASAYI İHLÂL 2010

46- CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLİ SALDIRI 2027

47- HÜKÜMETE KARŞI SUÇ 2035

48- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNE KARŞI 

SİLAHLI İSYAN 2038

49- SİLAHLI ÖRGÜT 2045

50- SİLAH SAĞLAMA 2084

51- SUÇ İÇİN ANLAŞMA 2090

52- ASKERİ KOMUTANLIKLARIN GASBI 2108

53- YABANCI HİZMETİNE ASKER YAZMA, YAZILMA 2111

54- SAVAŞ ZAMANINDA EMİRLERE UYMAMA 2115

55- SAVAŞ ZAMANINDA YÜKÜMLÜLÜKLER 2118

56- SAVAŞTA YALAN HABER YAYMA 2122

57- DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BELGELER 2127

58- DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ TEMİN ETME 2132

59- SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK 2135

60- DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VE SİYASAL YARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ AÇIKLAMA 2139

61- GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ AÇIKLAMA 2143

62- ULUSLARARASI CASUSLUK 2147

63- DEVLET SIRLARINDAN YARARLANMA, DEVLET HİZMETLERİNDE SADAKATSİZLİK 2150

64- YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA 2155

65- YASAKLANAN BİLGİLERİN CASUSLUK MAKSADIYLA TEMİNİ 2158

66- YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA 2162

67- YASAKLANAN BİLGİLERİ SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK MAKSADIYLA AÇIKLAMA 2166

68- TAKSİR SONUCU CASUSLUK FİİLLERİNİN İŞLENMESİ 2171

69- DEVLET GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BELGELERİ ELİNDE BULUNDURMA 2175

SONUÇ 2179

KAYNAKÇA 2181


SONUÇ

Ağır Ceza Mahkemesi görevine giren suçlar 68 ayrı başlık altında incelenmeye çalışılmıştır. Sulh Ceza Mahkemeleri’nin de kaldırılmış olması, Asliye Ceza Mahkemeleri’nin görev kapsamına giren suç sayısını daha da artırmıştır. İstisnai göreve sahip olan Ağır Ceza Mahkemeleri daha fazla istisnai nitelik kazanmıştır.

Suç sayısı kadar suç niteliklerinde de belirgin bir farklılık söz konusudur. Ağır Ceza Mahkemesi görevi kapsamına giren suçlarda suç tipi sayısının azalması kadar uygulamada karşılaşılan suç tipleri de azalmıştır. Dolandırıcılık, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme suçları uygulamada sıklıkla karşılaşılan suçlar olarak kalmıştır. Bu suç tiplerinden cinsel suçlar ve dolandırıcılık suçlarının pek çok halde Asliye Ceza Mahkemesi görevi kapsamında olduğu unutulmamalıdır.

İspat ve sübut konusunda değerlendirme kıstasları oldukça yüksektir. Bir çan eğrisi oluşturmak gerekirse, eğrinin en üst kısmında kasten öldürme ve uyuşturucu madde ticareti suçları, en alt kısmında ise cinsel suçların bulunduğu söylenebilir.

Ağır Ceza Mahkemesi görevine giren Dördüncü Kısım, “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlığı altında, “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” başlıklı Dördüncü Bölüm’de ve “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Beşinci bölümde düzenlenen suç tiplerinin genel olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve dolayısıyla mehazı olan 1889 Toscana projesinden çok farklı olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Bu durum ulusal ve uluslararası hukuktaki gelişmelerin bu suçlara fazlaca yansımadığını düşündürmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1966 Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, 1984 İşkence ve Her Türlü Zalimane Davranışlara Karşı Sözleşme hükümlerinin ve bu temel sözleşmelerle güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin, basın ve ifade özgürlüklerinin değerlendirilmemiş, suç ve cezaların kanuniliği, şahsiliği ilkeleri ihmal edilmiştir. Kavram ve kapsamı belirsiz pek çok kavrama suç tipleri arasında yer verilmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun sadeleştirme ve kriminal suçlar dışındaki suçları kanunun kapsamı dışında bırakma çalışmaları, Ağır Ceza Suçları açısından tam karşılığını bulmamıştır. Pek çok suç, uygulamada karşılaşılmayan, muğlak kavramlarla ifade edilen niteliktedir. Bir kısım suçların ise başka yasalarla da koruma altına alınan değerleri hüküm altığını görmek mümkündür. Kanunlar ihtilâfına ilişkin genel kanun/özel kanun; önceki kanun/sonraki kanun ihtilâflarına göre çözümlenmesi gereken karmaşanın sonradan yapılan değişiklerle daha da karmaşık hale geldiğini söylemek gerekir.

Uygulamada karşılaşılmayan suç tiplerinin Türk Ceza Kanunu kapsamından çıkartılması gerekirse ayrı bir yasa ile düzenlenmesi, bir kısmı Asliye Ceza’nın görevi kapsamında bulunan suç tiplerinde tam bir görevli mahkeme düzenleme yapılması, örneğin dolandırıcılık suçlarına yalnız Ağır Ceza Mahkemesi’nin bakması gibi düzenlemeler işlevselliği artıracaktır.

İtiraz ile Ağır Ceza Mahkemesi görevine giren işlemlerin ise muhakeme görevlerini daha sağlıklı hale getirmek açısından ayrı bir merciye örneğin “İtiraz Mahkemesi” olarak görevlendirilecek bir merci ile çözümlenmesi yargı mercilerini rahatlatacaktır.

Yargıtay kararlarında kalitenin artırılması açısından üye niteliklerinin artırılması, örneğin merkezi bir sınavla ya da yine mesleğe ilk giriş sınavı olan adli yargı hakim adaylığı sınavı ile belirlenmeleri, tetkik hakimi alımında daha titiz davranılması, düzenli aralıklarla belli her daire görev kapsamında yer alan suç tipleri açısından ortak kriterler belirlenerek bunun duyurulması, Türkiye genelinde mahkeme uygulamalarında örnek karar ve uygulamaların belirlenerek duyurulması gibi hususlar değerlendirilmelidir.

KAYNAKÇA

 

Akbulut, Berrin (2008)

“Tıp ceza Hukukunda Nedensellik Bağı”, Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, S. 209-296

Akgül, Aydın (2014)

 

“İşkence Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davalarında Danıştay Ölçütleri”, TBB Dergisi, Sa. 112, S. 189-236,

Akgür, Serap Anette

“Kannabinoidlerin Toksikolojisi, Sentetik Kannabinoidler ve Analitik Yaklaşımlar” http://www.tfd.org.tr/kongre/2013/23_SA.pdf erişim: 7/10/2015

Aksaray, Buse (2012)

Organ ve Doku Naklinin Hukuki Boyutu, Roche Sağlık Hukuku Günleri, Tebliğler, İstanbul: Deniz Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi, S. 153-166

Albayrak, Mustafa (2014)

Notlu-Atıflı-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu “Öz Kitap” Ankara: Adalet Yayınevi

Albayrak, Mustafa (2008)

Yeni Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Birden Fazla Failin Katıldığı Yaralama Suçlarında Faillerin Cezalandırılması Sorunu, Terazi Hukuk Dergisi, Sa. 21, S. 81-92

Albayrak, Mustafa (2008)

Kasten Yaralama Sonucu Oluşan, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama ve Ölüm Halinde Faillerin Cezalandırılması sonucu, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Sa. 25, S. 61-74

Alleweldt, Ralf (1993)

"Protection Against Expulsion Under Article 3 of the European Convention on Human Rights" 4 EJIL (1993) s.360-376. http://207.57.19.226/journal/Vol4/No3/art3. pdf erişim: 15/08/2011

Alpyavuz, Tolga (2009)

Soykırım Suçu, Journal of Naval Science and Engineering, C. 5, No: 1, S. 49-61, http://www.dho.edu.tr/sayfalar/02_Akademik/ Egitim_Programlari/Deniz_Bilimleri_Enstitusu/Dergi/05_alpyavuz.pdf erişim: 4/3/2015

Altun, Bayram (29.08.2011)

MİTM ile Gelen SSL Açıklığı, TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı, http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/ag-guvenligi/mitm-ile-gelen-ssl-acikligi-2.html erişim: 12/01/2013

Antalyalı, Mehmet

“Yağma(Gasp) Suçunun Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi”, On-line-Hukuk.Org, http://www.online-hukuk.org/makale/yagmagasp-sucunun-alacagi-tahsil-amaciyla-islenmesi.html erişim: 19/03/2013

Artuk, M. Emin/

Yenidünya, Caner()

“Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik Müessesesi (TCK m. 51)”, S. 505-534, http://dosya.marmara.edu.tr/huk/fak%C3%B Cltedergisi/prof.dr.ergun%20%C3%B6ner/27 prof.dr.m.emin_artuk.pdf erişim: 10/08/2014

Artuk, Emin (2008)

Suru Cevap Bölümünde, Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları

Artuk, M.Emin /

Gökçen, Ahmet /

Yenidünya, A. Caner (2012)

Ceza Hukuku Özel Hükümler 12. Tıpkı baskı, Ankara: Adalet Yayınevi

Arslanbaş, Abdülhalim(2009)

Yağma Suçları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk ABD, Kamu Hukuku Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Aslan, Beşir (2014)

Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü, 3. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi

Atayün, Anadolu (2008)

Örgütlü Suç Soruşturmaları Yönetimi, Ankara: Adalet Yayınevi

Avcı, Mustafa (2008)

“Türk Hukukunda Hekimin İrtikap Suçu”, Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Tebliğler, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, S. 464-500

Avşar, Zakir/

Öngören, Gürsel (2010)

Bilişim Hukuku, İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği, http://www.tbb.org.tr/Content/Upload / Dokuman/801/BILISIM_HUKUKU.pdf erişim: 12/06/2014

Aydın, Ç. Kan (2006)

Taksirle Yaralama, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku ABD., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Aydın, Ç. Kan (2011)

Organ veya Doku Ticareti Suçu (TCK md 91-93), Ankara Barosu Dergisi, Sa. 1, S. 129-162

Aydın, Devrim(2005)

“Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Haksız Tahrik”, AÜHFD, C. 54, Sa. 1, S. 225-254, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/274/ 2486.pdf erişim: 14/10/2015

Aydın, Erdoğan

“Yeni Türk Ceza Kanunu Üzerine Tartışmalar” http://www.kas.de/proj/home/home/44/ 12/ webseite_id-2258/index.html

Aydın, Murat (2008)

Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Aydın, Murat (2011)

Çocuk Düşürtme Fiilleri ve Ceza Sorumluluğu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, Sa. 2, S. 69-100, http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/004/ cilt_19_sayi_2.pdf erişim: 23/10/2013

Aydın, Murat (2008)

“Tıp Ceza Hukukunda Organ Ticareti Suçu”, Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Tebliğler, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, S. 367-399

Aydın, Ömer

Türkiye’de Organize Suç Örgütlerinin Adam Kaçırma Olayları Ve Bunlarla Mücadele Yöntemleri” http://www.caginpolisi.com.tr/66/22 - 23-24-25.htm erişim 25/05/2008

Aydil, Ertan (2006)

Yetkili Kamu Görevlisinin Resmi Evrakta Sahtekârlık Suçu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk ABD, Kamu Hukuku Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Aydoğdu, Eyup/Aytaç,

Yasin (2011)

 

İmza Sahteciliğinin Türleri, Tespiti ve Önlenmesi, Polis Bilimleri Dergisi, 13(2), S. 49-71,

AYDOS, O. Sadık (2012)

"Basın Yolu ile Kişilik Hakları İhlâllerinde Manevi Tazminat" Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, Sa.2, S. 1-36, http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/16_2_1. pdf erişim: 12/06/2014

Azarkan, Ezeli

“Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçlar” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 52, Sa. 3, S. 275-297,

Badur, Emel(2013)

“Eşin Rızası”, TBB Dergisi, Sa. 109, S. 251-302,http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-109-1328 erişim: 15/07/2017

BAKICI, Sedat (1989)

“Sarkıntılık Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, Sa. 4, S. 679-687, http://www.ankarabarosu. org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1989-4/4.pdf erişim: 19/06/2014

Bakıcı, Sedat (1994),

Kan Gütme Saiki ile Adam Öldürme Suçu ve Unsurları, AÜHFD, Sa. 195-206, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1994-2/3.pdf erişim: 15/10/2015

Bakıcı, Sedat(2008)

Ceza Hukuku Özel Hükümleri, Ankara: Adalet Yayınevi

Bakıcı, Sedat(1992)

“Tehdit Suçu ve Unsurları”, Ankara Barosu Dergisi, Sa. 5, S. 717-727

Bakım, Sevi (2007)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İşkence Suçu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk ABD, Kamu Hukuku Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Başbüyük, İsa (2012)

Türk Ceza Kanunu’nda İşkence Suçu Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi C. 12, S. 1443-1485, http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz-12-ozel/3-kamu/8-isabasbuyuk.pdf erişim: 21/05/2014

Başkök, Erol,

“Sarkıntılık Boyutunda Cinsel İstismar” Adalet Org, Soru-Cevap Bölümünde, http://www.adalet.org/forum2/aranangoster.php?konu=& fid= 280150&alan=Ceza%20Hukuku&anahtar=cinsel%20taciz&a1=cinsel%20taciz&a2=&a3=& a4 = erişim: 26/08/2014

Battal, Ahmet

Gerçek Kişilerin Tacir Sıfatına Sahip Olma ve İflasa Tabi Tutulma Şartları Konusundaki Yargıtay Uygulaması, S. 1-24, http://www.turgutozal.edu.tr/ecansel/contents/abattal/files/tacir_sifatinin_sartlari.pdf         erişim: 28/9/2013

Bayrak, Sedat

“Bul Karayı Al Parayı” adalet.org, http://www.adalet.org/forum2/aranangoster. php?konu=BUL KARAYI AL PARAYI &fid=237858&alan=Ceza Hukuku&anahtar=kumar oynatmak&a1=kumar oynatmak&a2=&a3=&a4= erişim: 01/09/2013

Bayraktar, Köksal(1974)

“İftira Suçu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 40, Sa. 1-4, S. 181-206

Bayraktar, Köksal

“Kasten Adam Öldürme”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, S. 57-77, file:///C:/Users/ ab114497/ Downloads/5000001567-5000000660-PB%20 (1).pdf erişim: 14/10/2015

Bayraktar, Köksal/Yıldız, Ali Kemal/Altunç, Sinan/Erman, Barış/Kurt, Gülşah/Kiziroğlu, Serap Keskin/Kartal, Pınar Memiş/Bozbayındır, Gülşah, Bostancı/ Erman, Fulya Eroğlu/Sınar, Hasan (2017)

Özel Ceza Hukuku, C. 2,  Kişilere Karşı Suçlar, “Kasten Öldürme” Bayraktar, Köksal, İstanbul: Oniki Levha Yayınları

Baytaz, A.Batuhan (2009)

Türk Ceza Hukukunda Müsadere (TCK 54, 55), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk ABD, Kamu Hukuku Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Bengshir, T. Kaya/ Topcan, Ferda (2011)

“Türkiye’de E-imza Altyapısı ve Kamu Kurumlarında Uygulamalar”, Amme İdaresi Dergisi, C. 41, Sa. 1. S. 95-111

Beşiri, Arzu (2013)

“Soykırım ve Soykırıma İlişkin Uluslararası Mekanizmalar”, TBB Dergisi, Sa. 108, S. 179-210

Beşiri, Arzu (2009)

“Ötanazi ve Yaşam Hakkı” TBB Dergisi, Sa. 86, S. 188-203

Binici, Murat(2010)

5237 Sayılı TCK’da Hırsızlık Suçu, Bilecik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Birtek, Fatih(2009)

“Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama Suçlarının Manevi Unsur Bakımından Ayırt Edilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 231-279 http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2009-58-02/AUHF-2009-58-02-birtek.pdf erişim: 31/05/2013

BÖLGE, Zeynep Belma (2005)

Cinsel Saldırıda Etkili Faktörler ve Suçlu Profili, İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler ABD, Yayımlanmamış Doktora Lisans Tezi

Büyükkaramuklu, Faruk (2009)

Türk Ceza Kanunu’na Göre Yağma Suçları, Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens­ti­tü­sü, Kamu Hukuku ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Cebe, Abdurrahman (2011)

Türk Ceza Hukukunda Hakaret Suçu (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 125, 130) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul

Centel, Nur (2008)

“Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi”, Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, S. 181-208

Cin, Onursal,

İnsan Üzerinde Deney ve Organ Nakli, http://www.sucveceza.org/Hukuki-makaleler /%C4%B0nsan-uzerinde-deney-ve-organ-nakli.pdf erişim: 15/09/2013

Cirit, İ. Rüştü (2008)

“Kasten Yaralama Suçu (TCK. m. 86-88)”, Legal Hukuk Dergisi, Sa. 62, S. 429-473.

Çakar, Ayşe Seymen (2013)

İnsanlığa Karşı Suçlar, TBB Dergisi, Sa. 103, S. 169-198

Çalışkan, Suat (2012)

Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, Ankara: Adalet Yayınevi

Çalışkan, Suat (2013)

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Ankara: Adalet Yayınevi

Çanak, Erkan (2005)

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Çıkar Amaçlı Örgütlenme Suçları, İstanbul: Vedat Kitapçılık

Çetin, Gürsel (2006)

Türk Ceza Kanunu Açısından Yaralanmalar, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi, Sempozyum Dizisi No: 48, Şubat 2006, S.: 104-117

Çetin, Muharrem (2006)

Mala Karşı İşlenen Suçlarda İndirim Nedeni Olarak İhkak-ı Hak, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk ABD. Kamu Hukuku Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Çınar, Nurullah(2009)

“Hakaret Suçlarında Hukuka Uygunluk Nedenleri”, Adalet Dergisi, Sa. 34, S. 230-247.,

Çiçekli, Bülent (2009)

Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Sığınmacılar, Ankara: Seçkin Yayıncılık,

Çümen, Yasemin (2007)

2004-2005 Yıllarında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’na İntikal Eden Hırsızlık, Adam Öldürme, Yaralama Olaylarının Geriye Dönük İncelemesi, İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri ABD., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Değer, Ozan (2009)

“Soykırım Suçu ve Devletin Sorumluluğu: Uluslararası Adalet Divanı’nın Bosna Hersek v. Sırbistan-Karadağ Kararı”, Uluslararası İlişkiler, C. 6, S. 22, Sa. 61-95 http://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2013/02/ soykirim-sucu-ve-devletin-sorumlulugu.pdf erişim: 4/3/2015

Demir, İmran (2009)

PHP Uygulamalarında Sql Injection Saldırıları, Cyber-Security Bilişim Güvenliği Derneği, Güvenlik Uzmanları Platformu, http://www.cyber-security.org/Madde/134/ PHP-Uygulamar%C4%B1nda-Sql-Injection-Sald%C4%B1r%C4%B1lar%C4%B1, erişim: 12.01.2013.

Demirbaş, Timur (2014)

Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi

Demirel, Hakkı (1956)

Türk Ceza Kanununun Evrakta Sahtekârlık Cürmü Hakkındaki Hükümlerinin Sistematik İzahı Üzerinde Bir Deneme AÜHFD, S. 31-52

 

 

 

 

Demirkıran, Sümeyra (2013)

“Hatay İlinde 2011-2012 Yıllarında Ele Geçirilen Captagon Tabletleri” Adli Tıp Dergisi, Cilt 28, Sa. 1, S. 17-23, http://www.journalagent.com/adlitip/pdfs/ADLITIP-64326-RESEARCH_ARTICLE-DEMIRKIRAN.pdf erişim. 6/10/2015

Diettrich, Stefanie

Organentnahme und Rechtfertigung durch Notstand?

Diss.,

Frankfurt am Main 2003, s. 135.’dan aktaran: NUHOĞLU, Ayşe (2008) “Tıp Ceza Hukukunda Zaruret Halinin Sınırları”, Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, S. 34-68

Doğan, Yusuf Hakkı

“Kamu Barışına Karşı İşlenen Suçlar” http://64.233.183.104/search?q=cache:CSg VqOIBZhwJ:www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/146.ppt+%C3%B6rg%C3%BCtsel+su% C3 %A7&hl=tr&ct=clnk&cd=1&gl=tr erişim 7/5/2008

Duran, Mustafa (2005)

5237 sayılı TCK’da Düzenlenen Yağma Suçu, Adalet Dergisi, Sa. 23, S. 117- 130. http://www.sucveceza.org/Hukuki-makaleler/ Yagma-sucu.pdf erişim: 23/12/2012

Dülger, İbrahim (1998)

Cinsel Özgürlüğe Karşı İşlenen Suçlardan Irza Geçme Suçu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku ABD, Ceza ve Ceza Usûl Hukuku Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi

Dülger, Murat Volkan (2014)

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Gäfgen Kararı Bağlamında Ceza Muhakemesinde İşkence Tehdidi ile Elde Edilen Delillerin Kullanımı Sorunu”, TBB Dergisi, Sa. 111., S. 322-410

Eker, Hüseyin (2012)

Mala Karşı İşlenen Suçlarda Etkin Pişmanlık (5237 sayılı TCK’nın 168. Maddesi), TBB Dergisi 2012(100), S. 363-388

Erdem, Mustafa, (2007)

“Malvarlığına Yönelik Saldırılara Karşı Meş­ru Savunma için İnsan Öldürme ve Yaşam Hak­kı (AİHS m. 2)”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9., Özel Sayı, S. 987-998

Erdem, M. Ruhan

http://www.cezabb.adalet.gov.tr/makale/119. docs.

Erdemir, Nevzat

Hukuk Devleti ve Savunma Hakkı, S. 82-90 http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1988-19881-1085 erişim: 12/06/2014

Erdoğmuş, Ersoy (2007)

Hekim Hakları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku ABD.,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Erem, Faruk (1980)

“Teammüd” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sa. 1-4, S. 15-31, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv /AUHF-1980-37-01-04/AUHF-1980-37-01-04-Erem.pdf erişim: 14/10/2015

Erman, Barış (2003)

Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Seçkin Yayınevi

Erol, Haydar,

Türk Ceza Kanunu” (2007) Ankara: Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi

Ersan, Aykut (2013)

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK md. 220), İÜHFM, C.LXXI, S. 381-408

Ersözoğlu, Haydar (2010)

Türk Hukukunda Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Europol Ocak 2008’den Çev. Postacı, A. Deniz (2012)

Adli Tıp ve Ceza Hukuku (Ed. Yener Ünver), Ankara: Seçkin Yayınevi

 

 

Evik, Vesile Sonay

“Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçu”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, S. 667-697

Gemalmaz, Burak (2011)

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Mülkiyet Hakkının Sınırlanmasında Hukukilik İlkesi”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 86, Sa. 3, S. 3-22

Genç, Sinan (2009)

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Müsadere, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Gerçeker, Hasan (2015)

Yorumlu ve Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 2. Baskı, C. 4, Ankara: Seçkin Yayın­evi

Gojayeva, Alvina (2009)

“Avrupa Biyotıp Sözleşmesi ve Türk Tıp Hukukuna Etkileri” Ankara Barosu, Sağlık Hukuku Digestası, Sa. 1, S. 28-69

Gök, Ali,

“Uyuşturucu Madde Türleri” http://www.tavsiyeediyorum.com/uzmanyazisi_119.htm erişim: 7/10/2015

Gökcen, Ahmet/Balcı, Murat (2011)

“Kasten Öldürme Suçları” MÜHF – HAD, C. 17, Sa. 1-2, S. 131-140

Gökcen, Ahmet/Balcı, Murat (2013)

Organ ve Doku Ticareti Suçları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD) Armağan Özel Sayısı, C. 19, Sa. 2, S. 111-149

Göktürk, Neslihan/ Özgenç,

İzzet/ Üzülmez İlhan(2012)

Ceza Hukukuna Giriş, Ed. Özgenç, İzzet/Üzülmez, İlhan, 1. Baskı, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2476, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1447

Gül, Kürşad (2010)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

 

 

 

 

Gökcan, H. Tahsin (2009)

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m. 204), Ankara Barosu Dergisi, Sa. 3, S. 93-126 http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2009-3/7.pdf erişim: 20/10/2013

Gülşen, Recep (2008)

“Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sona Erdirilmesi” Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, Tebliğler, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, S. 1209-1228

Günay, Erhan (2012)

İnsan Öldürme ve Yaralama Suçlarında Faildeki Kast, Ankara: Seçkin Yayınevi

Gündüz, Remzi (2012)

6352 sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerle Birlikte Türk Ceza Kanunu’nda Mal Varlığına Karşı Suçlar(Açıklamalı-İçtihatlı), Ankara: Bilge Yayınevi

Gündüz, Remzi/Gültaş,
Veysel (2013)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 213 Sayılı Vergi Usûl Kanununda Belgelerde ve Faturalarda Sahtecilik Suçları, Ankara: Bilge Yayınevi

Güngör, Devrim (2009)

5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Zimmet Suçu, Ankara Barosu Dergisi, Sa. 4, S. 23-29, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankara barosu/tekmakale/2009-4/2.pdf erişim: 15/07/2017

Güneş, Ahmet M. (2012)

Çevre Hukukunda İhtiyat İlkesi, Ankara: Bilge Yayınevi

Gür, N.Taha

“Organ veya Doku Ticareti Suçu”, Türk Hukuk Sitesi, http://www.turkhukuksitesi. com/ makale_1390.htm erişim: 15/07/2017

Gürçam, Ufuk (2008)

İnteraktif Dolandırıcılık, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim ABD. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Gürocak, İsmail (2011)

Türk Ceza Kanunu’nda “Mala Zarar Verme” ve “İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme” Suçları, TBB Dergisi, Sa. 94, S. 149-186

Hafızoğulları, Zeki/Özen,

Muharrem(2011)

Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, Ankara: US-A Yayıncılık

Hafızoğulları, Zeki

“Türk Ceza Hukukunda Örgütlü Suçluluk” http://64.233.183.104/search?q=cache:xEl5 WCQ_rGkJ:www.zekihafizogullari.com/Makaleler/orgutlu%2520sucluluk.doc+t%C3% BCrk+ceza+kanunu+220&hl=tr&ct=clnk&cd = 28&gl=tr erişim 23/05/2008

Hafızoğulları, Zeki (1994)

“Genel Çizgileriyle Savunma Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi 1994, Sa.1., S. 20-40, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankara barosu/tekmakale/1994-1/3.pdf erişim: 15/07/2017

Hakeri, Hakan (2006)

Kasten Öldürme Suçları, Ankara: Seçkin Yayınevi

Hakeri, Hakan (2009)

“Diş Hekimlerinin Yasal Sorumlulukları” Ankara Barosu Başkanlığı, Sağlık Hukuku Digestası Dergisi, Sa. 1, S. 19-27

Hakeri, Hakan(2015)

Tıp Hukuku, 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi

Hamzayeva, Feride (2013)

İnsanlığa Karşı Suçlar Bağlamında Soykırım Örneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

İçel Kayıhan,

“Organize Hayali İhracat Eylemlerinin Yasal Gelişmeler Kapsamında Değerlendirilmesi” http://64.233.183.104/search?q=cache:ncl TU6bnvPUJ:www.iticu.edu.tr/Kutuphane/ dergi/s10/M00149.pdf+t%C3%BCrk+ceza+ kanunu+220&hl=tr&ct=clnk&cd=5&gl=tr

Joseph, Sarah (2006)

Quel recours pour les victimes de la torture, Birinci Baskı, Cenevre-İsviçre: yayıncı Eric Sottas

Kanbur, Nihat (2008)

“Rahim Tahliyesine Yönelik Fiiller Bakımından Hekimin ve Diğer Sağlık Personelinin Çocuk Düşürtme Suçu Çerçevesinde Cezai Sorumluluğu” Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, Tebliğler, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, SS.: 1229-1258.

Kanbur, M. Nihat

“Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsil Edilmesi Amacıyla Yağma Niteliğindeki Fiillerin İşlenmesi” (5237 s. TCK m.150/1) http://www.e-akademi.org/makaleler/mnkanbur-2.htm erişim: 15.01.2013.

Kangal, Zeynel, T. (2010)

“Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik” EÜHFD., C. XIV., S. 3-4, SS.: 19-68

Kara, Barış/Deniz, Bülent (2006)

Çevre Suçlarının Yeni Türk Ceza Kanunu Özelinde İncelenmesi, ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 3(1): 15-20

Kara, Eyüp (2012)

“Lekelenmeme Hakkı”,  Adalet Dergisi, Mayıs 2012, Sa. 43, S. 257-266

Karakehya, Hakan (2008)

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uygulanabilir Hukuk, AÜHFD, C. 57, Sa. 2, S. 133-163 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/262/ 2348.pdf erişim: 11/05/2014

Karbeyaz, Kenan/Gündüz,
Tarık/Balcı, Yasemin (2010)

Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Kemik Kırıklarına Adli Tıbbi Yaklaşım, Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, 2010; 16(5): 453-458

Karbeyaz, Kenan (2009)

Cinsel Suç Mağdurlarında “Beden veya Ruh Sağlığında Bozulma Kavramı”, Bu hususta Düzenlenen Adli Raporların Yargı Kararı Üzerindeki Etkinliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD., Tıpta Uzmanlık Tezi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

 

 

Kaşıkçı, Mahmut (2008)

“Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla Gerçekleşmesi” Tebliğler, Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, S. 706-711

Katoğlu, Tuğrul (2012)

"Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları", AÜHFD, 61(2) 2012:657-693, s. 678, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 38/1679/17897.pdf erişim: 07/11/2012

Kayan, G.B. Rahşan (2007)

Çevre Hakkı ve Türk Ceza Kanununda Çevreye Karşı Suçlar, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Kaymaz, Seydi (2005)

“5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 87/4. Maddesinde Düzenlenen Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu”, TBB Dergisi, Sayı 58, SS: 73-119

Kazancı, Behiye, Eker (2014)

“Mağdurun Davranışları ve Heyecan Halinin Ceza Sorumluluğuna Etkisi-Haksız Tahrik” Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, Özel Sayı, S. 1309-1357 http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz-15-ozel/3-kamu/5-behiyeeker-kazanci. pdf erişim: 10/8/2014

Keskin, Umahan (2009)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama Suçları, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Kıldan, İ. Turgut (2011)

“Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebeplerin Uygulanabilme Koşulları”, Adalet Dergisi, Sa.41., S. 106-121http://www.yayin.adalet.gov.tr/adalet _dergisi/sayi41/7-106-121-İSMAİL%20 TURGUT%20KILDAN%20-%20tamamlandı.pdf erişim: 02/02/2013

Kızılırmak, Mustafa

14 Nisan-11 Temmuz 2014, Yargıtay Savcılığı Seminer Notları

Koca, Mahmut(2010)

“Türk Ceza Kanununda Soykırım Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sa. 1, file:///C:/Users/ab42161/Downloads/b8d7e-fd07b-6d2ae-b6154.pdf erişim: 5/3/2015

Koca, Mahmut/Üzülmez,
İlhan (2015)

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi

Kocabaş, Sadık(2009)

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Koparan, Reşat

"Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Sebepler" http://www.resatkoparan.com/parcalar/makaleler/CezaSorumlulugunuKaldiranveAzaltanSebepler.pdf erişim: 6/5/2012

Koparan, Reşat

“YTCK.da Mal Varlığına Karşı Suçlar (Yağma)” http://www.resatkoparan.com/parcalar/makaleler/Yagma.pdf, erişim. 23/12/2012

Korkarer, Mustafa, C. (2008)

Hakaret Suçu (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 125) Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk ABD, Kamu Hukuku Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Korkusuz, Gülşah (2013)

“Cinsel Saldırı Suçu (TCK md. 102),” İÜHFM, C. 71, Sa. 1, S. 815-854

Korkut, Levent(2008)

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Devletlerin Sığınmacıları Sınırdışı Etme Egemen Yetkisine Yetkisi: Türkiye Örneği” Ankara Barosu Dergisi, Sa. 4.

Köse, Yasin (2011)

“Tahliye Eden Abone’nin Hukuki Sorumluluğu”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 85, Sa. 6, S. 128-131

Kuloğlu, Gökhan (2007)

Adli Muhasebe Kapsamında Kredi Kartı Dolandırıcılıkları ve Türkiye Örneği, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD, Yayımlanmamış Doktora Tezi

Kurt, Ela.

Örgütlü Suçlar  Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Veya Yönetme, Üye Olma Ve Örgütün Veya Amacının Propagandasını Yapma Suçu”         http://bircezaavukatiningunlugu.blogcu.com/ 3589482/ erişim: 25/05/2008

Mahmutoğlu, Fatih S. ()

İşkence ve Eziyet Suçu, S. 1-16, http://fsmahmutoglu.av.tr/pdf/d522dd7bdd154bad321888 07785f228246a30d307818090242.pdf erişim: 21/5/2014

Malkoç, İsmail, (2008)

Yeni Türk Ceza Kanunu, Madde 1-178, C. 1-2, 3. Baskı, Ankara: Malkoç Kitabevi

Malkoç İsmail.

Açıklamalı İçtihatlı Türk Ceza Kanunu” (2001) Ankara

Meran, Necati (2005)

Yeni Türk Ceza Kanununda Kişilere Karşı Suçlar, Ankara: Seçkin Yayınevi

Mermut, Serdar

Organ ve Doku Ticareti Suçu, Türk Hukuk Sitesi,http://www.turkhukuksitesi.com/makale_ 1707.htm erişim: 15.09.2013.

Noyan, Erdal (2005)

Hırsızlık ve Yağma Suçları, Ankara, Bilge Yayınevi

Nuhoğlu, Ayşe (2013)

Sünnet ve Ceza Hukuku, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, (MÜHFD-HAD) Armağan Özel Sayısı, C. 19, Sa. 2, S. 211-219, http://dosya.marmara.edu.tr/huk/fak %C3%BCltedergisi/nurcentel/ay_enuhoglu. pdf

Öner, Mehmet Zülfü (2010)

“Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde İmal İthal ve İhraç Suçları”, TBB Dergisi, Sa. 88, S.106-150

Özbek, V. Özer/Kanbur, N. Mehmet/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker (2012)

Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler, Güncelleştirilmiş 4. Baskı, Ankara: Seçkin Yayın­evi

Özbilen, Arif, Barış/Arslan, Mualla, Buket, Soygut(2012)

6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sa. 22, S. 365-387

Özen, Mustafa(2017)

Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri, Ankara: Adalet Yayınevi

Özen, Mustafa (2008)

“Kasten Yaralama Suçunun Maddi Unsur Bakımından Bazı Suçlarla İlişkisi”, Terazi Hukuk Dergisi, Sa. 22, S. 89-94

Özen, Mustafa (2007)

“Çocuk Düşürtme ve Düşürme Suçları”, Terazi Hukuk Dergisi, Ocak 2007, Sa. 5, S. 97-101

Özenbaş, Nazmiye (2012)

Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Ceza Sorumluluğunun Esası, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku ABD, Yayımlanmamış Doktora Tezi

Özer, Cumhur (2002)

"Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Emrin Yerine Getirilmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Özgenç, İzzet/Şahin Cumhur (2003)

“İddia ve Savunma Hakkı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 2001, C. V, Sa. 1-2, S. 84-111 http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/5_5.pdf erişim: 15/07/2017

Özkara, Erdem/Özdemir,
Çağlar/ Hancı, i. Hamit/ Dalgıç, Mustafa/ Civaner, Murat/ YAĞMUR, Fatih (2002)

“Ankara’da Çalışan Hekimlerin Ötenazi’ye Yaklaşımı”, AÜHFD, C. 51, Sa. 4, S. 207-214, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/ AUHF-2002-51-04/AUHF-2002-51-04-Hanci-Ozkara-Civaner.pdf erişim: 22.1.2014

Özkul, Fatih/Yılmaz, Sacit/
Altun Uğurtan (2014)

Hırsızlık ve Yağma Suçları, 2.Baskı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yayınları Yayın No: 1, Ankara: Afşaroğlu Matbaası

Özlü, Tevfik (2008)

“Hasta-Hekim İlişkisi” Sağlık Hukuku Kurultayı, 1-3 Kasım 2007, Ankara: Ankara Barosu Yayınları, S. 65-70

Özmen, Özkan (2009)

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku ABD., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Öztürk, A.Ali,

“Bul Karayı Al Parayı” adalet.org, http://www.adalet.org/forum2/aranangoster. php?konu=BUL KARAYI AL PARAYI&fid =237858&alan=Ceza Hukuku&anahtar=kumaroynatmak&a1=kumar oynatmak&a2=& a3=&a4= erişim: 01.09.2013

Öztürk, Bahri (2008)

“Ötenazi”, Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, S. 104-108

Öztürk, Erkan (2008)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Beden ve Ruh Bakımından Kendisini Savunabilme Kavramı, Terazi Hukuk Dergisi, Mayıs 2008, Sa. 21, S. 93-99

Öztürk, Hilal (2005)

Nijerya’dan mektup gelirse açmayın bile, Vatan Gazetesi, http://haber.gazetevatan.com/0/59839/7/Haber, erişim: 12/01/2013

Parlak, Şafak (2009)

Organ Bağışı ve Organ Naklinde Ortaya Çıkan Sorunlar, TBB Dergisi, S.: 83, SS.: 189-222, s. 192., http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr / m2009-83-531 erişim: 13/10/2013

Parlar, Ali/Hatipoğlu,
Muzaffer (2007)

Sulh Ceza Davaları, Ankara: Adalet Yayınevi

Parlar, Ali/Hatipoğlu,
Muzaffer (2007)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu” Ankara Yayın Matbacılık ve Ticaret İşletmesi

Parlar, Ali (2011)
(Dolandırıcılık)

Türk Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçları, Ankara: Bilge Yayınevi

Parlar, Ali (2011)(Bilişim)

Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, Ankara: Bilge Yayınevi

Pazarcı, Hüseyin (2005)

Uluslararası Hukuk Dersleri, 2. Kitap, 8. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi

Pazarcı, Hüseyin (2006)

Uluslararası Hukuk Dersleri, 4. Kitap, 2.Bası, Ankara: Turhan Kitabevi

Piana, Fabio

"The Principle of "Non-refoulement" in the Fight Against Terrorism" http://www.publikon.hu/application/essay/492_1.pdf  S.183-195, erişim: 15/08/2011

Polat, Oğuz (2013)

Klinik Adli Tıp, 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi

Rosenau, Henning(2008)

“Aktif Ötenazi”, Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, S. 109-123

Röhl, Katharina (2005)

"Fleeing violence and poverty non refoulement obligations under the European Convention of Human Rights". BMMYK Değerlendirme ve Siyaset Analiz Birimi Cenevre, İsviçre, S.1-32. http://www.unhcr.org/41f8ef4 f2. pdf erişim 15/08/2011

Sakallı, F.Mehmet Han (2008)

Sporda Sporcuların Yaralanması ve Risk Faktörleri, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, C. 3, Sa. 7, S. 143-154. http://web.firat.edu.tr/shmyo/ edergi/ciltucsayiyedi/sakalli7.pdf erişim: 06/09/2013

Sakar, Abdurrahman (2009)

Tehdit Suçu, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Salman, Eda (2009)

Eşe Karşı Cinsel Saldırı Suçu, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Savaşçı, Bilgehan (2010)

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku ABD., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Sayar, Filiz (2008)

Hırsızlık Suçu ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku ABD., Kamu Hukuku Programı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Sevük, H. Yokuş (2013)

“Eziyet Suçu” İÜHFM, C. 71, Sa. 1, S. 1273-1290

Sevük, H.Yokuş (2005)

“5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçları”, TBB Dergisi, Sa. 57, S. 243-281.

Soyaslan, Doğan (2014)

Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınevi

Soyaslan, Doğan (2008)

Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, Üçüncü Gün, Başlangıç Bölümünde, Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları

Soyaslan, Doğan (2008)

Soru-Cevap Bölümünde, Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları

Soyaslan, Doğan (2009)

“Hekimlerin Ceza Hukuku Yönünden Sorumluluğu”, Ankara Barosu, Sağlık Hukuku Digestası, Sa. 1, S. 119-137

Süren, Ö.Koçak (2007)

“Organ ve Doku Naklinin Yasal ve Etik Açıdan İncelenmesi”, TBB Dergisi, Sa. 73, S. 174-195, http://www.organnakli.hacettepe. edu.tr/olum.shtml erişim: 15/09/2013

 

 

Şahbaz, İbrahim(2016)

Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, C. 1, Ankara: Yetkin Yayınları

Şahin, Meral E. (2012)

Ceza Hukukunda Rıza, İstanbul: XII Levha Yayınları

Şahin, Mehmet (2008)

“Yasal (Meşru) Savunma”, TBB Dergisi, Sa. 75, S. 284-332

Şeker, İdris

"Zincirleme Suç (TCK 43/1)” http://www.yayin.adalet.gov.tr/dergi/36.say%C4%B1/idrisseker.pdf

Şen, Ersan/Aksüt, Ertekin (2013)

“Öldürmeye Teşebbüs ile Kasten Yaralama Mukayesesi ve Uygulama Sorunları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sa. 109, S. 335-352

Şen, Ersan (2008)

“İnsan Üzerinde Bilimsel Deney ve Deneme Suçları”, Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Tebliğler, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, S. 588-646

Şen, Ersan

Zimmet Suçu Ek Açıklama, http://www.adalet.org/forum2/goster.php?konu=Zimmet%20 su%E7u%20ek%20a%E7%FDklama&fid=649677&alan=Mesleki%20Konular erişim: 4/3/2015

Şen, Ersan (2014)

“6545 Sayılı Kanun: TCK Yeni m. 104 ve 105” Adalet Org http://www.adalet.org/forum2/goster.php?konu=6545%20say%FDl% FD%20kanun:%20tck%20yeni%20m.104% 20ve%20105&fid=563708&alan=Mesleki % 20Konular erişim: 25/08/2014

Şener, Nilgün (2009)

Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçu, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Şener, Ülker (2012)

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Getiriyor? http://www.tepav.org.tr/upload/files/1333026809-1.6284_Sayili_Ailenin_ Korunmasi_ve_Kadina_Yonelik_Siddetin_ Onlenmesine_Dair_Kanun_Ne_Getiriyor.pdf erişim: 12/08/2014

Şenses, Erkan (2012)

Ceza Muhakemesinde “Beraat” Hükmü Verilen Haller” TBB Dergisi, Sa.: 98, s. 345-362

Tatar, Soner,

“İletişimin Dinlenmesinin Hukuki ve Uygulama Boyutu” http://www.sucveceza.com/ yazi-514.html erişim: 7/5/2008

Taner, F. Gökçen (2013)

Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlar, Ankara: Seçkin Yayınevi

Taner, F. Gökçen (2011)

“Türk Ceza Hukukunda Şantaj Suçu”, TBB Dergisi 2011(92) S.118-156

Taneri, Gökhan (2013)

Müsadere, Ankara: Bilge Yayınevi

Tardu, M.E. (1987)

‘The United Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment’Nordic Journal of International Law 1987, S. 303-321

Taşdemir, Kubilay/Özkepir, Ramazan (2009)

5237 sayılı TCK’da Açıklamalı-İçtihatlı Sahtekarlık Suçları, Ankara: Turhan Yayınevi

Taşkın, Ahmet (2010)

"Çevrenin Hukuksal Yönden Korunması", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (TAAD), Sa. 1

Taylar, Banu (2010)

Türk Ceza Kanunu’nda Hırsızlık Suçu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

TEK, Gülen Sinem (2012)

Türk Hukukunda Kadının Vücudu Üzerindeki Tasarruf Hakkını Sınırlayan Düzenlemeler, Sağlık Hukuku Makaleleri, İstanbul Barosu, Sağlık Hukuku Merkezi, S. 103-130

TERRY, K. J. (2006)

Sexual Offenses and Offenders: Theory, Practice and Policy. Belmont: Wadsworth’dan aktaran, Tülü

Tezcan, Durmuş/Erdem,
Mustafa Ruhan/Sancakdar, Oğuz.(2004)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara: T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları Ankara Açık Cezaevi Baskı

Topaç, Ömür(1997)

“Organize Olmuş Suç Örgütleri ile Yapılabilecek Hukuksal Mücadele Yöntemleri” Ankara Barosu Dergisi, Sa. 2

Toroslu, Haluk (2013)

Suç Uydurma Suçu, Ankara Barosu Dergisi, Sa.1, S. 320-337, http://www.ankarabarosu. org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2013-1/2013-1-13.pdf erişim: 12/06/2014

Toroslu, Nevzat (1980)

“İftira Cürmünün Hukuki Konusu” AÜHFD, C. 37., Sa. 1-4, S. 107-128

Tuğrul, A. Ceylani (2013)

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ve Ensest İlişkiler, Ankara: Adalet Yayınevi, 2. Baskı

Tuncer, Arzu (2011)

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Kullanılmasına İlişkin Suçlar, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk ABD., Kamu Hukuku Programı, Yayımlanmamış Doktora Tezi

Turinay, Faruk (2012)

Anayasayı İhlal Suçu Üzerine Bir İnceleme, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sa. 1, S. 289-310

Tut, Hazım, Agah

“Sarkıntılık Boyutunda Cinsel İstismar” Adalet Org, Soru-Cevap Bölümünde, http://www.adalet.org/forum2/aranangoster. php?konu=&fid=280150&alan=Ceza%20Hukuku&anahtar=cinsel%20taciz&a1=cinsel% 20taciz&a2=&a3=&a4= erişim: 26/08/2014

Tülü, İ.Altan (2010)

Tecavüz Suçlularında ve Çocuk Cinsel İstismarcılarında Suç Analizi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Adli Tıp ABD. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Türkdoğru, Serkan (2008)

5237 Sayılı TCK’da “Hırsızlık Suçunun, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da Özel Beceriyle İşlenmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk ABD, Kamu Hukuku Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Uğur, Hüsamettin(2012)

“Kadın ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddete Karşı 6284 Sayılı Kanunun Getirdikleri” TBB Dergisi, Sa. 101, S. 333-366. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2012-101-1208 erişim: 12/08/2014

Ulu, Fatih (2010),

“Ötenazi” Türk Hukuk Sitesi, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_ 1369.htm erişim: 1/4/2014

Ulusoy, D. Ali

"Çevre Kirlenmesinin Oluşmasından Sonraki Aşamada Medeni Hukuk, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku Çözümlemelerine Genel Bir Bakış", S. 125-142 http://auhf.ankara.edu.tr/ dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1993-43-01-04/AUHF-1993-43-01-04-Ulusoy.pdf erişim: 12/10/2013

Ülgener, Fehmi, M.

Savaş ve Terörizm Deniz Ticaret Hukuku Üzerindeki Etkileri, S. 1-11, http://www.ulgener.com/files/upload/files/articles/turkish/ 16.Savasveterorizm1.pdf erişim: 20/09/2015

Ülkü, M.Murat

“5237 Sayılı TCK 148-150. Maddelerinde Yer Alan Yağma Suçu” http://www.ceza-bb.adalet. gov.tr/makale/152.pdf, erişim: 23.12.2012.

Ünver, Yener (2012)

Adliyeye Karşı Suçlar (TCK m. 267-298) 3.Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi,

Üzülmez, İlhan(2004)

“Şantaj Suçu (TCK.m.192),” AÜEHFD, C. VIII, S.1-2, 173-198

Üzülmez, İlhan ()

Yeni Türk Ceza Kanununda İşkence ve Eziyet Suçu, S. 1-9 http://www.sucveceza.org/Hukuki-makaleler/%C4%B0skence-ve-Eziyet-Sucu.pdf erişim: 21/5/2014

Üzülmez, İlhan (2005)

“Türk Hukukunda Suçsuzluk Karinesi ve Sonuçları”, TBB Dergisi, Sa. 58, S. 41-72, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2005-58-134 erişim: 12/06/2014

Wouters, Kees (2009)

International Legal Standarts for the Protection from Refoulement E.M. Meijers Institute of Legal Studies, Leiden Hukuk Fakültesi Leiden Üniversitesi Hollanda PhD Tezi,

Yalçın, Kemal,

“Bul Karayı Al Parayı” adalet.org, http://www.adalet.org/forum2/aranangoster. php?konu=BUL KARAYI AL PARAYI&fid =237858&alan=CezaHukuku&anahtar=kumaroynatmak&a1=kumaroynatmak&a2=&a3 =&a4=erişim: 01/09/2013

Yaşamış, Firuz D.(2005)

"Çevre Ceza Hukuku'nda Son Gelişmeler: Yeni Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu”, TBB Dergisi, Sa. 58

Yavuz, Mehmet (2013)

“Haksız Tahrik” Adalet Dergisi, Sa. 46., S. 39-54

Yazıcıoğlu, Yılmaz (2013)

Hırsızlık Suçunun Malvarlığına Karşı İşlenen Bazı Benzer Suçlardan Ayrımı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD) Armağan Özel Sayısı, C. 19, Sa. 2, S. 757-795. http://dosya.marmara.edu.tr/huk/fak%C3% BCltedergisi/nurcentel/yilmazyazicioglu.pdf erişim: 5/1/2014

Yenidünya, A.Caner/
İçer, Zafer

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, S. 797-828

YENİSEY, Feridun (2008)

"Tedavi Açısından İlgilinin Rızası" Türkiye Barolar Birliği, Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, S. 868-880

Yetik, Bahar, Demirci (2014)

“Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması” Adalet Dergisi, Sa. 49, S. 54-74

Yetim, Servet (2006)

Adli Tıp Açısından Uzuv Zaafı, Uzuv Tatili Ayrımı, İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler ABD., Yayımlanmamış Doktora Tezi

Yılar, Halil (2008)

“5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hakaret Suçu (TCK 125-131 Maddeleri)”, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Yıldırım, Akif (2007)

“İftira Suçu” TBB Dergisi, Sa. 69, S. 177-210

Yıldırım, Ferhat

“Sarkıntılık Boyutunda Cinsel İstismar” Adalet Org, Soru-Cevap Bölümünde, http://www.adalet.org/forum2/aranangoster. php?konu=&fid=280150&alan=Ceza%20Hukuku&anahtar=cinsel%20taciz&a1=cinsel %20taciz&a2=&a3=&a4= erişim: 26/08/2014

Yıldırım, Şeyda ()

Kadına Yönelik Şiddet, http://www2.bayar.edu.tr/cbukam/docs/Siddet_Sunumlari/ Seyda_YILDIRIM.pdf erişim: 11/08/2014

Yılmaz, Şenol

Çevre Suçları, http://www.sucveceza.org/Hukuki-makaleler/Cevre-suclari.pdf

Zafer, Hamide

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK 188), S. 1-29, http://hamidezafer.com/wp-content/uploads/2012/05/27-Uyu%C5%9FturucuTicareti-Tebli%C4%9F-YEN%C4%B0-SON-MET%C4%B0N-PDF. pdf erişim: 6/10/2015

Zafer, Hamide (2013)

“Savunma Hakkı ve Sınırları”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, S. 507-540, http://dosya.marmara.edu.tr/huk/fak%C3% BCltedergisi/nurcentel/hamidezafer.pdf erişim: 12/06/2014

 

             

İNTERNET SİTELERİ

         http://www.agaclar.net/forum/ege-bolgesi/5111.htm erişim: 6/10/2015

         http://dakika.org/afyonu-patlamamak erişim: 6/10/2015

         Drug Enforcement Administration, http://www.dea.gov/druginfo/drug_ data_ sheets/LSD.pdf erişim: 6/10/2015

         http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Uyu% C5%9Fturucu%20Ve%20Uyar%C4%B1c%C4%B1%20Maddelerden% 20 Korunma.pdf erişim: 6/10/2015

         Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük

         http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid = TDK.GTS.53e728247ef578.09817157 erişim: 10/08/2014

         http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS. 5621ec92297687.69884061 erişim: 17/10/2015

         http://www.itf.istanbul.edu.tr/adlitip/tck.htm erişim: 7/9/2013

         http://tr.wikipedia.org/wiki/Soyk%C4%B1r%C4%B1m erişim: 4/3/2015

         http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96tanazi erişim: 1/4/2014

         Vikipedi, Özgür Ansiklopedi,

         http://tr.wikipedia.org/wiki/Kick_boks erişim: 6/09/2013

         http://deney.ibu.edu.tr/dokuman/HelsinkiBildirgesi.pdf erişim: 15/09/2013

         http://www.organnakli.hacettepe.edu.tr/olum.shtml

         http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid= TDK. GTS.551074e31ea0f0.11353500 erişim: 23/3/2015

         http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/37-51.pdf erişim. 9/07/2011

         http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no = IV-4&chapter=4&lang=en

         Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük,

         http://tdkterim.gov.tr/bts/ erişim: 08/02/2013

         http://tr.wikipedia.org/wiki/Yemleme erişim: 12/01/2013

         Turk Hack Team.org/net http://www.turkhackteam.net/trojan-ve-virusler/ 206592-truva-ati-trojan-horse-nedir-nasil-korunulur-hepsi-burada.html erişim: 12/01/2013

         http://www.masak.gov.tr/media/portals/masak2/files/ON_ODEME_DOLANDIRICILIGI_ TIPOLOJILERI.pdf

         http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid= TDK. GTS.50bc01ebc35d92.79850932 erişim: 03/12/2012

         http://www.kpl.pol.tr/istanbul/Sayfalar/patlayici.aspx erişim: 4/10/2015

         https://nukleer.wordpress.com/2-radyoaktif-madde-nedir/ erişim: 4/10/2015

         http://www.iso.org.tr/tr/documents/cevre/barisakgun_29.06.2012.pdf?redirected=1

         Maymunlar CeHellnemi, Sahte Para Trajikomedisi,

         http://apehell.blogcu.com/sahte-para-trajikomedisi/13407115 erişim: 12/08/2013

         Broşür, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/tag/SahteBrosur.pdf erişim: 14/08/2013

         http://hmt.hsyk.gov.tr/konular/adli-yargi/ceza-hukuku/8-zimmet-rusvet-irtikap/2.pdf erişim: 4/3/2015

         http://www.benimblog.com/MEHMETTUNCER/50865/%D6RG%DCT + NED%DDR.html erişim: 7/5/2008

         http://www.benimblog.com/MEHMETTUNCER/50865/%D6RG%DCT +NED%DDR.html erişim: 7/6/2008

         http://hmt.hsyk.gov.tr/konular/adli-yargi/ceza-hukuku/4-teror-veorgutlu/ 4.pdf erişim: 27/09/2015

         http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid = TDK.GTS.56018c9ad182c4.34401835 erişim: 22/09/2015

         http://www.amnesty.org.tr/yeni/index.php?view=article&catid=70&id= 524 & option=com_content erişim: 23/05/2008

         http://www.gata.edu.tr/kutuphane/kitap_ozetleri/sucun_derebeyleri.htm

         http://www.baktabul.com/nedir/82622-mafya-nedir-mafya-tanimi-mafya - anlami-mafya-hakkinda.html

         Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük,

         http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid = TDK.GTS.56007389810664.79418581 erişim: 22/09/2015

         http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=18842 erişim 6/6/2008

         http://hmt.hsyk.gov.tr/konular/adli-yargi/ceza-hukuku/8-zimmet-rusvet-irtikap/2.pdf erişim: 4/3/2015

         http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid= TDK.GTS.5399122da16ca9.86866483 erişim: 12/06/2014

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.