Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İsa ÇELİK
ISBN: 9786050512373
467,50 TL 550,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsa ÇELİK
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1456

Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi

İSA ÇELİK


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU GÖREVLİSİ

1. Kamu Görevlisi - Memur Kavramı....................................................... 1

1.1. Genel Olarak................................................................................ 1

1.2. Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi - Memur Kavramı................. 3

1.3. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Memur Kavramı .................. 4

1.3.1. Yargıtay Kararları ................................................................. 9

1.4. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Kamu Görevlisi Kavramı ....... 20

1.4.1. Yargıtay Kararları ................................................................... 34

1.5. Ceza Soruşturma ve Kovuşturmasında Kamu Görevlisi ................. 47

1.5.1. Yargıtay Kararları ................................................................... 55

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK CEZA KANUNU VE ÖZEL CEZA KANUNLARINDA

KAMU GÖREVLİLERİ

2. Türk Ceza Kanunu ve Özel Ceza Kanunlarında Kamu Görevlileri . 97

2.1. Adliye Personeli......................................................................... 97

2.1.1. Yargıtay Kararları ............................................................. 100

2.2. Adli Tıp Kurumu .................................................................... 132

2.2.1. Yargıtay Kararları ............................................................. 135

2.3. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli ve Afetler

Nedeniyle Görevlendirilen Kişiler.................................................. 138

2.4. Aile Hekimliği Çalışanları....................................................... 141

2.4.1. Yargıtay Kararları ............................................................. 147

2.5. Anadolu Ajansı Personeli......................................................... 153

2.6. Ankara Hava Gazı Müessesesi ................................................ 155

2.6.1. Yargıtay Kararları ............................................................. 158

2.7. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi......................................... 162

viii İçindekiler

2.7.1. Yargıtay Kararları ............................................................. 164

2.8. Arabulucular ............................................................................ 168

2.9. Asker Kişiler............................................................................ 175

2.9.1. Yargıtay Kararları ............................................................. 180

2.10. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli........................ 183

2.10.1. Yargıtay Kararı................................................................ 185

2.11. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ....................... 186

2.12. Avrupa Birliği Başkanlığı ...................................................... 190

2.13. Avukatlar................................................................................ 192

2.13.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 207

2.14. Bakanlar................................................................................. 215

2.14.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 220

2.15. Bakanlıkların Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli ............... 223

2.15.1 Yargıtay Kararları ............................................................ 225

2.16. Banka Görevlileri .................................................................. 228

2.16.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 232

2.17. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ..................... 272

2.17.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 276

2.18. Basın İlan Kurumu................................................................. 280

2.19. Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye

Personeli ......................................................................................... 282

2.19.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 291

2.20. Belediye İktisadi Teşebbüsleri .............................................. 309

2.20.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 312

2.21. Bilgi Edinme Hakkı Kanununu Uygulamakla Yükümlü

Kamu Görevlileri............................................................................ 317

2.21.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 320

2.22. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ................................ 324

2.22.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 326

2.23. Bilirkişiler.............................................................................. 328

İçindekiler ix

2.23.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 332

2.24. Borsalar.................................................................................. 337

2.24.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 341

2.25. Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevi Personeli............................ 343

2.25.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 348

2.26. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyeleri ..356

2.26.1. Yargıtay Kararı................................................................ 358

2.27. Cumhurbaşkanı...................................................................... 358

2.28. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı............................... 362

2.29. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri .................................................... 364

2.30. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü.................................... 369

2.31. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeleri........................ 370

2.32. Cumhurbaşkanı Yardımcıları................................................. 372

2.33. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri............... 376

2.34. Çarşı ve Mahalle Bekçileri .................................................... 379

2.34.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 383

2.35. Cumhuriyet Savcısı veya Mahkeme Tarafından İstenilen

Bilgileri Vermeyenler..................................................................... 388

2.35.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 391

2.36. Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna Göre

Görevlendirilenler........................................................................... 407

2.36.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 411

2.37. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ................. 416

2.38. Dernekler/Kamuya Yararlı Dernekler.................................... 418

2.38.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 422

2.39. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Koruma ve

Danışma Kurulları ve Gönüllü Çalışanlar...................................... 438

2.40. Devlet Arşivleri Başkanlığı ................................................... 442

2.40.1. Yargıtay Kararı................................................................ 445

2.41. Devlet Denetleme Kurumu.................................................... 446

x İçindekiler

2.42. Devletleştirme ile Görevli Olan Kimseler............................. 452

2.43. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.......................... 454

2.43.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 456

2.44. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ............................ 457

2.44.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 459

2.45. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü..................................... 460

2.46. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü......................................... 463

2.46.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 467

2.47. Diyanet İşleri Başkanlığı ....................................................... 473

2.47.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 476

2.48. Doktorlar................................................................................ 479

2.48.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 487

2.49. Emniyet Teşkilatı Personeli................................................... 492

2.49.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 497

2.50. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu...................................... 510

2.51. Esnaf ve Sanatkâr Dernekleri, Birlik, Federasyon ve

Konfederasyonlar Üye ve Çalışanları............................................. 513

2.51.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 516

2.52. Evlendirme Memuru.............................................................. 526

2.52.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 532

2.53. Gelir İdaresi Başkanlığı......................................................... 535

2.53.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 538

2.54. Gençlik ve Spor Organizasyonlarında Geçici Olarak

Görevlendirilenler ve Hakemler..................................................... 543

2.54.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 544

2.55. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ............................................... 548

2.56. Gümrük Muhafaza Görevlileri ............................................. 551

2.56.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 553

2.57. Hâkimler ve Savcılar Kurulu................................................. 556

2.57.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 562

İçindekiler xi

2.58. Helal Akreditasyon Kurumu.................................................. 567

2.59. Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri Personeli........................... 571

2.59.1 Yargıtay Kararı................................................................. 573

2.60. İcra ve İflas Dairesi Personeli................................................ 575

2.60.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 579

2.61. İflas İdaresi Görevlileri.......................................................... 583

2.61.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 585

2.62. İletişim Başkanlığı................................................................. 587

2.63. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel

Müdürlüğü ..................................................................................... 590

2.63.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 592

2.64. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi...................................... 593

2.64.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 596

2.65. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi.......................................... 599

2.65.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 601

2.66. İzmir Belediye Otobüs İşletmesi ........................................... 603

2.66.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 604

2.67. Jandarma Teşkilatı Personeli ................................................. 606

2.67.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 609

2.68. Kalkınma Ajansları................................................................ 620

2.69. Kamu Denetçiliği Kurumu .................................................... 627

2.70. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu .631

2.71. Kamu İhale Kurumu .............................................................. 635

2.72. Kamu İhaleleri ile İlgili Görev Yapanlar............................... 638

2.72.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 642

2.73. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personeli ................................... 648

2.73.1.Yargıtay Kararları ............................................................ 653

2.74. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Görevlileri..671

2.74.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 677

2.75. Kamulaştırma Görevlileri...................................................... 683

xii İçindekiler

2.75.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 689

2.76. Karayolları Genel Müdürlüğü ............................................... 692

2.76.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 695

2.77. Kişisel Verileri Koruma Kurumu........................................... 699

2.78. Kooperatif ve Kooperatif Birlikleri Görevlileri..................... 704

2.78.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 708

2.78.I. Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Görevlileri ... 726

2.78.I.1. Yargıtay Kararları .............................................. 728

2.78.II. Sulama Kooperatifleri Görevlileri ............................ 739

2.78.II.1. Yargıtay Kararları............................................. 740

2.78.III. Tarım Kredi Kooperatifleri Görevlileri.................... 748

2.78.III.1. Yargıtay Kararları ........................................... 749

2.78.IV. Tarım Satış Kooperatifleri Görevlileri ............... 754

2.78.IV.1. Yargıtay Kararları............................................ 756

2.79. Köylere Hizmet Götürme Birliği .......................................... 762

2.79.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 765

2.80. Köy Muhtarı ve İhtiyar Heyeti Üyeleri ................................. 775

2.80.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 778

2.81. Köy Korucuları ..................................................................... 794

2.81.1.Yargıtay Kararları ............................................................ 797

2.82. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme

İdaresi Başkanlığı .......................................................................... 800

2.82.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 803

2.83. Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları .............. 806

2.84. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü........................... 807

2.84.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 810

2.85. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü.............................. 811

2.86. Mahalle Muhtarı ve İhtiyar Heyeti........................................ 816

2.86.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 823

İçindekiler xiii

2.87. Mera Komisyonu ve Mera Yönetim Birliği Başkan ve Üyeleri 827

2.87.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 831

2.88. Merkez Bankası Personeli ..................................................... 836

2.89. Mesleki Yeterlilik Kurumu .................................................... 840

2.90. Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol

Tesisleri İşletme Başkanlığı ........................................................... 843

2.90.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 846

2.91. Milli Piyango İdaresi ve Sayısal Loto ................................... 848

2.91.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 852

2.92. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ...................................... 859

2.93. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı........................................... 867

2.94. Noterler/Noterlik Dairesi Çalışanları..................................... 870

2.94.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 878

2.95. Nükleer Düzenleme Kurumu................................................. 894

2.95.1. Yargıtay Kararı................................................................ 903

2.96. Okul Aile Birliği ve Okul Müdürü ........................................ 903

2.96.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 905

2.97. Organize Sanayi Bölgeleri Personeli..................................... 909

2.97.1 Yargıtay Kararları ............................................................ 912

2.98. Orman Genel Müdürlüğü Personeli ve Orman Muhafaza

Memurları....................................................................................... 913

2.98.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 918

2.99. Öğretmenevi veya Okul Pansiyonu Görevlileri ve

Öğretmenleri................................................................................... 924

2.99.1. Yargıtay Kararları ........................................................... 925

2.100.Ölçme, Seçme veYerleştirmeMerkeziBaşkanlığı

Personeli ve Sınav Görevlileri.................................................... 927

2.101. Özel Güvenlik Teşkilatı Personeli .................................. 930

2.101.1. Yargıtay Kararları .................................................... 933

2.102. Özel İdare Memurları ..................................................... 943

xiv İçindekiler

2.102.1. Yargıtay Kararları .................................................... 950

2.103. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı....................................... 954

2.103.1. Yargıtay Kararları .................................................... 959

2.104. Özelleştirme Programına Alınan KİT Personeli.............. 962

2.104.1. Yargıtay Kararları .................................................... 966

2.105. Özel Öğretim Kurumları.................................................. 975

2.105.1. Yargıtay Kararları .................................................... 978

2.106. PTT İdaresi Personeli, PTT Acentaları, Posta Dağıtıcıları..986

2.106.1. Yargıtay Kararları .................................................... 990

2.107. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu .................................. 1004

2.108. Rekabet Kurumu............................................................ 1010

2.109. Sahil Güvenlik Komutanlığı ......................................... 1014

2.109.1.Yargıtay Kararları ................................................... 1021

2.110. Sağlık Kurumları Döner Sermaye İşletmesi.................. 1023

2.110.1. Yargıtay Kararları .................................................. 1025

2.111. Savunma Sanayi Başkanlığı........................................... 1034

2.112. Sayıştay.......................................................................... 1037

2.113. Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği

Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında

Kanun Kapsamında Olanlar...................................................... 1042

2.113.1. Yargıtay Kararları .................................................. 1044

2.114. Seçim Görevlileri........................................................... 1045

2.114.1. Yargıtay Kararları .................................................. 1050

2.115. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Müşavirler................................................................................. 1056

2.115.1. Yargıtay Kararları .................................................. 1059

2.116. Sermaye Piyasası Kurulu............................................... 1066

2.116.1. Yargıtay Kararları .................................................. 1071

2.117. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme

Kurumu..................................................................................... 1075

İçindekiler xv

2.118. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü...................................... 1079

2.118.1 Yargıtay Kararları......................................................... 1082

2.119. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ......................... 1084

2.119.1 Yargıtay Kararları......................................................... 1089

2.120. Sosyal Güvenlik Kurumu .................................................. 1095

2.120.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1100

2.121. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları ............................ 1103

a) 7405 sayılı Kanundan Önceki Dönem.................................. 1103

b) 7405 sayılı Kanun Dönemi................................................... 1106

2.121.1. Yargıtay Kararları .................................................. 1109

2.122. Spor Hakemleri.................................................................. 1116

2.122.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1118

2.123. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı............................................ 1120

2.123.1 Yargıtay Kararları ........................................................ 1122

2.124. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ............................................. 1126

2.125. Sulama Birliği Çalışanları ................................................. 1130

2.125.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1135

2.126. Tanıklar.............................................................................. 1141

2.126.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1145

2.127. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.................................. 1148

2.127.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1151

2.128. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ............ 1156

2.129. Tarımsal Üretici Birlikleri.................................................. 1158

2.129.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1160

2.130. Tarım Ürünleri Lisanslı Depo İşleticisi, Tazmin

Fonu ve Sınıflandırıcılar........................................................... 1163

2.131. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Personeli.................... 1165

2.131.1. Yargıtay Kararları ................................................. 1170

2.132. Tebligat Görevlileri ....................................................... 1171

xvi İçindekiler

2.132.1. Yargıtay Kararları .................................................. 1174

2.133. Tercümanlar....................................................................... 1179

2.133.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1183

2.134. Tereke Temsilcisi ............................................................... 1184

2.134.1 Yargıtay Kararları ........................................................ 1187

2.135. Ticaret Sicil Memurluğu.................................................... 1190

2.135.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1192

2.136. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı......................................... 1194

2.136.1. Yargıtay Kararı............................................................ 1197

2.137. Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Resmi Arabuluculuk

Yapanlar ....................................................................................... 1197

2.138. Tüketici Hakem Heyetleri ................................................. 1200

2.138.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1202

2.139. Türkiye Adalet Akademisi................................................. 1206

2.140. Türk Akreditasyon Kurumu............................................... 1209

2.140.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1211

2.141. Türkiye Bilimler Akademisi .............................................. 1213

2.142. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu.......... 1215

2.142.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1220

2.143. Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli ........................... 1221

2.144. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi

Genel Müdürlüğü.......................................................................... 1224

2.144.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1228

2.145. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu .... 1234

2.145.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1236

2.146. Türkiye Futbol Federasyonu Personeli.............................. 1237

2.146.1 Yargıtay Kararı............................................................. 1243

2.147. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü......... 1245

2.147.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1247

İçindekiler xvii

2.148. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu................................. 1249

2.149. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ......................... 1252

2.150. Türkiye İstatistik Kurumu ................................................. 1257

2.151. Türkiye İş Kurumu ........................................................... 1263

2.151.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1265

2.152. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı............ 1268

2.153. Türkiye Kalkınma Bankası................................................ 1271

2.154. Türkiye Maarif Vakfı Çalışanları....................................... 1274

2.155. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Oda ve Borsalar.... 1279

2.155.1. Yargıtay Kararları ...................................................... 1281

2.156. Türk Patent ve Marka Kurumu.......................................... 1287

2.157. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ............................. 1291

2.157.1. Yargıtay Kararları ...................................................... 1294

2.158. Türk Standartları Enstitüsü ............................................... 1298

2.158.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1303

2.159. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ............................... 1308

2.160. Türkiye Su Enstitüsü ......................................................... 1312

2.161. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı...................... 1315

2.162. Uzlaştırmacı Olarak Görevlendirilenler ............................ 1318

2.162.1. Yargıtay Kararı............................................................ 1327

2.163. Vakıflar............................................................................... 1330

2.163.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1332

2.164. Vakıflar Genel Müdürlüğü................................................. 1338

2.164.1.Yargıtay Kararları ........................................................ 1341

2.165. Vakıf Üniversiteleri............................................................ 1345

2.165.1. Yargıtay Kararı............................................................ 1351

2.166. Vasiler................................................................................ 1351

2.166.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1354

2.167. Yapı Denetim Kuruluşu Görevlileri................................... 1363

xviii İçindekiler

2.167.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1365

2.168. Yardım Toplama Faaliyetinde Çalışanlar .......................... 1368

2.168.1. Yargıtay Kararları ....................................................... 1370

2.169. Yargı Mensupları ............................................................... 1375

2.169.1. Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ................................. 1377

2.169.1.1. Yargıtay Kararları ............................................... 1382

2.169.2. Anayasa Mahkemesi................................................... 1411

2.169.3. Yargıtay....................................................................... 1415

2.169.3.1. Yargıtay Kararı ................................................... 1418

2.169.4. Danıştay...................................................................... 1423

2.169.4.1. Yargıtay Kararı ................................................... 1426

2.170. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı...... 1427

2.171. Yükseköğretim Kurumları ve Kurulu............................ 1429

2.171.1. Yargıtay Kararları .................................................. 1435

2.172. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği......................... 1446

2.172.1. Yargıtay Kararları .................................................. 1448

KAYNAKÇA...................................................................................... 1452


“Yargıtay 4. Ceza Dairesinde 19 yıl üye ve başkan olarak çalıştım. Kim

memurdur, kim değildir, çözemeden ayrılıyorum.” (Demir DAİ)

01.06.2005 tarihinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte getirilen önemli yeniliklerden birisi de, özel ceza kanunları ve ceza

içeren tüm kanunlar için geçerli tanımlara yer verilmiş olmasıdır. Değişiklik sonucunda ceza hukukunda pek çok kavramla birlikte 765 sayılı TCK’ndaki ‘memur’ kavramı da değişikliğe uğramıştır. 5237 sayılı Kanun ‘memur’ kavramını

terk etmiş yerine ‘kamu görevlisi’ kavramını düzenlemiştir.

5237 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinde düzenlenen kamu görevlisi kavramı, 765 sayılı Kanun döneminde geçerli olan “memur” kavramından daha

geniş bir kavram olup anlam ve kapsam olarak birçok değişiklik içermektedir.

Kamu görevlisi kavramı, ceza hukuku açısından önem taşıyan bir kavramdır. Kavram, bazen bir suçun unsuru bazen de nitelikli hâli olarak karşımıza

çıkabilmektedir. Maddi ceza hukuku bakımından memur sıfatının fail veya

mağdur sıfatı ile birleşmesi kanundaki ilgili suç tipinin bazen bir unsur bazen

de nitelikli hal teşkil etmesi nedeniyle değişmesine sebep olmaktadır. Öte taraftan memur(kamu görevlisi) sıfatının varlığı failin istisnai bir yargılama usulüne

tabi tutulması sonucunu da doğurabilecektir

İki bölüm olarak planlanan bu çalışmanın birinci bölümünde; 5237 sayılı

TCK’nda düzenlenen “kamu görevlisi” kavramının anlamı ve tanımı ile kapsamı, 765 sayılı TCK ve idare hukuku düzenlemeleri ile kıyaslanarak Yargıtay

Kararları kapsamında ortaya konulmuş, kitabın ikinci bölümünde ise TCK ve

özel ceza kanunları kapsamında kimlerin kamu görevlisi olarak kabul edildiği

kurumsal bazda tespit ve izah edilmeye çalışılmıştır

AKÇİN İhsan, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, 2.

Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2019.

AKKAŞ Ahmet Hulusi, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının ve Bakanların Cezai sorumluluğu, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:15, Sayı:42, Nisan-2020.

AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, Türk İdare Hukuku, 13. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara-2021.

ARTUK Mehmet Emin/GÖKÇEN Ahmet/YENİDÜNYA Ahmet Caner,

Ceza Hukuku Özel Hükümler, Turhan Kitapevi, 11. Bası, Ankara, 2011.

ATAY Ender Ethem, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2006.

AYDIN Hüseyin, Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:68, Sayı:2010/1.

BAŞORGUN Naci/KÜTAHYA Gülsüm, Kamulaştırma Kamulaştırmasız

El Atma ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara/2020.

BAYRAM Erdin, Türk Ceza Kanunu’nun 301 ve Avukatlık Kanunu’nun

58’inci Maddeleri Muvacehesinde Adalet Bakanlığının/Bakanının Soruşturma

İzni Yetkisinin Niteliği, TBB Dergisi, Yıl:2013, Sayı:106(Mayıs-Haziran).

CAN İsmail, “Memur Soruşturması Memurlarla İlgili Suçlar ve Soruşturma

Mevzuatı”, Ankara 1987.

CANTÜRK Gürol, Adli Tıp ve İnsan Hakları, https://www.ttb.org.tr/STED/

sted1004/adli.pdf

CENTEL Nur - ZAFER Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, Yenilenmiş ve

Gözden Geçirilmiş 9. Bası, Beta Yayınları, İstanbul-2012.

ÇELİK İsa, Nitelikleri, Hak ve Yükümlülükleri Kapsamında Avukatlık Suçları, Seçkin Yayınları, Ankara-2020.

ÇETİN Erol, Açıklamalı-İçtihatlı Ceza Hukukunda ve Özel Yasalarda Memur, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Usulü ve Memur Suçları, Ankara-2000.

ÇETİN Erol Ceza Hukuku Açısından Kooperatifler ve Kooperatiflerde İşlenen Suçlar, Yetkin Yayınları, Ankara- 2004.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar