Ceza Muhakemesi Hukuku – I

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Cumhur ŞAHİN
ISBN: 978-975-02-5592-2
Stok Durumu: Stokta var
49,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cumhur ŞAHİN
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 10
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

CU118
Ceza Muhakemesi Hukuku – I
Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN
2018/09 10. Baskı, 408 Sayfa
ISBN 978-975-02-5592-2

Ceza Muhakemesi Hukuku isimli iki ciltlik kitabımızın birinci cildi bu basıda ilave açıklamalarla geliştirilmiştir. Ayrıca çalışama yeni yargı kararları ile zenginleştirilmiştir. Keza eserde gerekli güncellemeler ve düzeltmeler yapılmıştır. 

Kitabın kullanımı ile ilgili bir hatırlatma olarak, gerek metin içinde gerek dipnotlarda, pozitif metinlere atıflarda; Anayasa, ilgili kanun, yönetmelik gibi düzenlemelerin tam veya kısa adı zikredilmektedir. Temel kanun olarak sıkça referans gösterilen CMK'ya atıf yapmak gerektiğinde ise, kanun adı zikredilmeksizin doğrudan madde numaralarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları

Ceza Muhakemesi Hukukuna Giriş
Ceza Muhakemesi Şartları
Ceza Muhakemesi Süjeleri
Koruma Tedbirleri


İÇİNDEKİLER

İçindekiler

10. Basıya Önsöz  5

9. Basıya Önsöz  6

8. Basıya Önsöz  7

7. Basıya Önsöz  8

6. Basıya Önsöz  9

5. Basıya Önsöz  10

4. Basıya Önsöz  11

3. Basıya Önsöz  12

2. Basıya Önsöz  13

Önsöz  14

Kısaltmalar  23

Birinci Bölüm

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

§1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU  27

§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ  29

I. Şüpheli ve Sanık  29

II. Müdafi ve Vekil  32

III. Soruşturma ve Kovuşturma  33

IV. İfade Alma ve Sorgu  35

V. Malen Sorumlu  36

VI. Suçüstü  36

VII. Toplu Suç  36

VIII. Disiplin Hapsi  36

§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İŞLEYİŞİ  37

§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  39

§ 5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  40

I. Ceza Muhakemesi Kanunu  40

II. Diğer Kanunlar  43

III. Anayasa  43

IV. Uluslararası Andlaşmalar  44

V. Yardımcı Kaynaklar  44

§ 6. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  44

§ 7. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI  46

I. Zaman Bakımından Uygulanma  46

II. Yer Bakımından Uygulanma  50

III. Kişi Bakımından Uygulanma  50

İkinci Bölüm

CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI

§ 1. GENEL AÇIKLAMALAR  53

§ 2. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ NİTELİĞİ  55

§ 3. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ SONUÇLARI  58

§ 4. BAZI CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  60

I. Şikayet  60

II. Talep (İstem)  67

III. Müracaat (Yazılı Başvuru)  67

IV. İzin  69

V. Dokunulmazlığın Bulunmaması  71

VI. Türkiye’de Bulunma  74

VII. Kesin Hüküm Bulunmaması  74

VIII. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması  76

IX. Sanığın Hazır Bulunması  77

X. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  80

XI. Bekletici Sorunun Çözümü  80

XII. Önödeme  80

XIII. Uzlaştırma  81

Üçüncü Bölüm

CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ

§ 1. CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI  83

§ 2. İDDİA MAKAMI  84

I. Cumhuriyet Savcısı  84

1. Savcılık Teşkilatı  84

a) İlk Derece Mahkemelerinde Savcılık Teşkilatı  84

b) Bölge Adliye Mahkemelerinde Savcılık Teşkilatı  86

c) Yargıtayda Savcılık Teşkilatı  87

2. Cumhuriyet Savcısının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Sorunu  90

3. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  93

a) Genel Açıklamalar  93

b) Cumhuriyet Savcısına Yetki Veren Düzenlemelerin Niteliği  96

c) Yer Bakımından Yetki  98

d) İddianame ve İadesi  100

aa) İddianamenin Kapsamı ve İçeriği  100

bb) İddianamenin İadesi  103

e) Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  109

aa) Etkin Pişmanlık ve Şahsi Cezasızlık Halleri  109

bb) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  111

f) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Denetimi  114

4. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi  120

II. Sulh Ceza Hakimi  122

III. Mağdur  124

1. Genel Açıklamalar  124

2. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Hakları  126

3. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Dinlenmesi  128

4. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Davaya Katılması  132

5. Tüzel Kişilerin Kamu Davasına Katılması ve Temsili  136

§ 3. SAVUNMA MAKAMI  137

I. Şüpheli ve Sanık  138

1. Şüpheli ve Sanığın Hakları  138

a) Haklarını ve İsnadı Öğrenme Hakkı  140

b) Müdafiden Yararlanma Hakkı  142

c) Yakınlarına Haber Verme Hakkı  143

d) Yüklenen Suç Hakkında Açıklamada Bulunmama (Susma) Hakkı  143

e) Delil Toplanmasını Talep Hakkı  148

f) Lekelenmeme Hakkı  148

2. Şüpheli ve Sanığın Yükümlülükleri  149

a) Hazır Bulunma Yükümlülüğü  150

b) Bazı İşlemlere Katlanma Yükümlülüğü  151

c) Kimliği, Ekonomik ve Kişisel Durumu Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğü  151

3. İfade ve Sorgu  152

a) İfade ve Sorgunun Yapılışı  152

b) İfade ve Sorgunun Mekanı, Zamanı ve Süresi  155

aa) İfade ve Sorgunun Mekanı  155

bb) İfade ve Sorgunun Zamanı  157

cc) İfade ve Sorgunun Süresi  157

c) İfade ve Sorgunun Tutanağa Geçirilmesi  159

aa) Yazılı Tutanak  159

bb) İfade ve Sorgunun Kaydında Teknik İmkanlardan Yararlanılması  163

aaa) Ses–Görüntü Kaydedicilerin Delil Gücü  163

bbb) Ses–Görüntü Kaydedicilerin İspat Vasıtaları Arasındaki Yeri  167

d) Yazılı İfade Verme  168

4. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  169

a) Genel Açıklamalar  169

b) Yasak İfade ve Sorgu Usullerinin İncelenmesi  176

aa) Kötü Davranma  176

bb) İşkence  177

cc) İlaç Verme  180

dd) Yorma  183

ee) Aldatma  185

ff) Cebir veya Tehditte Bulunma  187

gg) Bazı Araçları Kullanma  190

hh) Kanuna Aykırı Yarar Vaadinde Bulunma  194

c) Yasak Usullere Başvurulmasında Rızanın Etkisi  195

d) Yasak İfade ve Sorgu Usullerine Başvurulduğunun İspatı  196

5. Hukuka Aykırı Olarak Alınan İfadenin Değerlendirilmesi Yasağı  196

II. Müdafi  203

1. Genel Açıklamalar  203

2. Müdafi Seçimi ve Görevlendirilmesi  204

3.Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi  210

4. Müdafiin Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  213

III. Diğer Savunma Süjeleri  215

§ 4. YARGILAMA MAKAMI  216

I. Yargılama Makamını İşgal Eden Süje Olarak Hakim  216

1. Hakimin Nitelikleri  218

a) Bağımsızlık  219

b) Tarafsızlık  224

aa) Tarafsızlığı Ortadan Kaldıran Sebepler  224

aaa) Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller (Görev Yasakları)  225

bbb) Hakimin Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Diğer Sebepler  226

bb) Tarafsızlığı Sağlama Yolları  226

aaa) Hakimin Reddi  227

bbb) Hakimin Çekinmesi  228

2. Hakimin (Mahkemenin) Yetkileri  229

a) Madde Bakımından Yetki (Görev)  229

aa) Genel Açıklamalar  229

bb) Mahkemenin Madde Bakımından Yetkisi  230

cc) Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası  233

dd) Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  236

ee) Madde Bakımından Yetkinin İstisnaları  237

aaa) Madde Bakımından Yetkisizlik Kararı Verilemeyecek Hal  237

bbb) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  240

ff) Madde Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  243

b) Yer Bakımından Yetki  246

aa) Genel Açıklamalar  246

bb) Mahkemenin Yer Bakımından Yetkisi  247

cc) Yetkisizlik İddiası ve Kararı  249

dd) Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  250

ee) Yer Bakımından Yetkinin İstisnaları  251

aaa) Davanın Nakli  251

bbb) İstinabe  253

ccc) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  254

ff) Yer Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  255

c) Kişi Bakımından Yetki  255

aa) Genel Açıklamalar  255

bb) Kişi Bakımından Yetkinin İstisnası Olarak Birleştirme  257

d) Görev Bakımından Yetki  258

aa) Genel Açıklamalar  258

bb) Görev Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  258

cc) Görev Bakımından Yetkinin İstisnaları  259

aaa) Naiplik  259

bbb) Nisbi Muhakeme  261

II. Yargılama Makamının Yardımcı Teşkilatı  263

Dördüncü Bölüm

KORUMA TEDBİRLERİ

§ 1. ORTAK AÇIKLAMALAR  269

I. Kavram ve Tanım  269

II. Koruma Tedbirlerine İlişkin Düzenlemelerin Genel Değerlendirmesi  270

III. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  273

1. Yasallık  273

2. Geçicilik  274

3. Araç Oluş  274

4. Gecikmede Tehlike  274

5. Görünüşte Haklılık (Haklı Görünüş)  275

6. Ölçülülük (Oranlılık)  275

7. Bir Karara Dayanma  276

§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ  277

I. Yakalama ve Gözaltı  277

1. Yakalama  277

a) Tanım  277

b) Doğrudan (Fiili) Yakalama  278

aa) Yakalama Yetkisi  278

bb) Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  281

cc) Yakalama Tutanağı  282

c) Yakalama Emrine İstinaden Yakalama  282

aa) Genel Açıklamalar  282

bb) Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi  285

2. Gözaltı  285

a) Genel Açıklamalar  285

b) Gözaltı Süresi  287

c) Gözaltına Alınan Şüphelinin Hakim Önüne Çıkarılması  289

d) Gözaltı İşlemleri ve Denetimi  291

3. Yakalama ve Gözaltına İlişkin Ortak Hususlar  292

a) Yakalama İşleminin ve Gözaltına İlişkin Kararların Denetlenmesi  292

b) Yakalanan ve Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  292

c) Yakalama ve Gözaltında Sağlık Kontrolü  294

d) Çocuklarla İlgili Yakalama ve Gözaltı  295

II. Tutuklama  296

1. Kavram  296

2. Tutuklamanın Şartları  297

a) Kuvvetli Suç Şüphesi  298

b) Tutuklama Nedenlerinden Birinin Varlığı  299

aa) Kaçma Şüphesi  300

bb) Delilleri Karartma Şüphesi  301

3. Tutuklama Yasağı  302

4. Tutuklama Kararı  303

a) Karar Vermeye Yetkili Makam  303

b) Kararda Gerekçe Gösterilmesi  303

c) Şüpheli ve Sanığın Yokluğunda Tutuklama Kararı Verilememesi  305

d) Tutuklama Kararına İtiraz  305

5. Tutuklama Sırasında Müdafi Yardımından Yararlanma  307

6. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  308

7. Tutukluluğun İncelenmesi  310

8. Tutukluluk Süresi  312

III. Adli Kontrol  315

1. Kavram  315

2. Adli Kontrol Uygulanabilmesinin Şartları  316

3. Adli Kontrol Kararı  317

4. Adli Kontrol Uygulanabilecek Suçlar  319

5. Adli Kontrol Tedbirlerinin Türleri  320

6. Adli Kontrolün Süresi, İzlenmesi ve Mahsup  324

7. Yaptırım  324

8. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  325

IV. Arama  326

1. Genel Açıklamalar  326

2. Aramanın Şartları  327

3. Aramanın Kapsamı  328

4. Arama Kararı ve Emri  329

5. Aramanın Zamanı  332

6. Aramanın İcrası  333

V. Elkoyma  336

1. Elkoymanın Niteliği  336

2. Elkoymanın Kapsamı  337

3. Elkoyma Kararı ve Emri  339

4. Elkoymanın İcrası  341

5. Elkonulan Eşyanın İadesi  343

6. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  344

7. Özel Elkoyma Çeşitleri  345

a) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  345

b) Postada Elkoyma  349

c) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  351

d) Kaçaklara İlişkin Elkoyma  354

e) Basılmış Eserlere Elkoyma  357

8. Arama ve Elkoymaya İlişkin Ortak Düzenlemeler  358

a) Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma  358

b) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  359

VI. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  362

1. Genel Açıklamalar  362

2. İletişimin Denetlenmesi Şekilleri  364

3. İletişimin Denetlenmesinin Şartları  367

a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması  367

b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması  367

4. İletişimin Denetlenmesinin Kapsamı  368

5. İletişimin Denetlenmesi Kararı  370

6. İletişimin Denetlenmesi Kararının İcrası  372

7. İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin Uygulanacağı Kişiler  373

8. İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi ve Bildirim  375

9. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  376

VII. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  378

1. Genel Açıklamalar  378

2. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Şartları  378

a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması  378

b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması  378

3. Gizli Soruşturmacı Görevlendirmenin Kapsamı  379

4. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Kararı  381

5. Gizli Soruşturmacının Görev ve Yetkileri  381

6. Elde Edilen Bilgilerin Muhakemede Kullanılması  382

VIII. Teknik Araçlarla İzleme  382

1. Genel Açıklamalar  382

2. Teknik Araçlarla İzlemenin Şartları  383

a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması  383

b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması  384

3. Teknik Araçlarla İzlemenin Kapsamı  385

4. Teknik Araçlarla İzleme Kararı  387

5. Delillerin Muhakemede Kullanılması ve İmhası  387

§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  388

I. Genel Açıklamalar  388

II. Tazminat İstenebilecek Haller  390

III. Tazminat Talebinin Şartları ve İncelenmesi  393

IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  395

Kaynaklar  399

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar