Ceza Muhakemesi Kanunu Avukat Şerhi (Madde 1-99)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: A. Sinan SÜRÜCÜ
ISBN: 9786050510577
280,50 TL 330,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar A. Sinan SÜRÜCÜ
Baskı Tarihi 2021/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 859

Ceza Muhakemesi Kanunu Avukat Şerhi (Madde 1-99)

A. Sinan SÜRÜCÜ

Bu çalışma avukatlar ve özellikle de savunma makamı adına bir şerh olması adına yapılmıştır. Çalışmanın elimizden geldiğince akademik bir altyapıya dayanması amaçlanmakla birlikte sadece doktrindeki gö-rüşlerin sıralanmasından ziyade her konuda avukat ve savunma bakışı yansıtılmaya çalışılmıştır. Yine her madde açısından uzun Yargıtay kararı alıntıları yapılmamıştır, zira içtihat programları anılan hizmeti vermek-tedir.

Bildiğimiz kadarıyla ne ülkemizde ne de diğer ülkelerde avukatlar tarafından usul kanunlarına yazılmış bir şerh bulunmamaktadır. Oysa avukatlar uygulamanın merkezindedir ve kanuna farklı bakış açısı getirme şansına sahiptir. Bu nedenle çalışmanın temel amacı savunma ve avukatlık yönünden kanuna ilişkin görüşlerin sunulabilmesidir.

Çalışma ile meslektaşlarımızın faaliyetleri sırasında yararlanabilecekleri bir kaynak sağlamak, akademik alana avukatların görüşlerini duyurmak amaçlanmaktadır. Eğer başarabilirsek bu sadece bizlerin değil, bu çalışmada emeği geçen, umudun, hak ve özgürlüklerin savunma-nı tüm meslektaşlarımızın başarısı olacaktır.

Her ne kadar çalışmanın 29 Ekim 2020 tarihinde nihai haline getirildiği düşünülmüş ise de çalışmanın son eklemelerinin yapılması ve yayına hazır hale getirilmesi uzun bir süre almıştır. Bu süreçte, sonuncusu 7331 sayılı Kanun ile olmak üzere CMK’nın çalışma kapsamındaki kimi maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. Son olarak 7331 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler de çalışmaya eklenmiş, yayın süreci bu nedenle de uzamıştır.İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ...................................................................................................................................... 7

TEŞEKKÜR............................................................................................................................. 9

İÇİNDEKİLER..................................................................................................................... 13

KISALTMALAR.................................................................................................................. 17

 

CMK Madde 1 - .... Kanunun Kapsamı........................................................................... 19

CMK Madde 2 - .... Tanımlar............................................................................................. 26

CMK Madde 3 - .... Görev................................................................................................... 45

CMK Madde 4 - .... Re’sen Görev Kararı ve Görevde Uyuşmazlık............................ 62

CMK Madde 5 - .... Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereken Hal ve Sonucu................ 64

CMK Madde 6 - .... Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hal.......................................... 67

CMK Madde 7 - .... Görevli Olmayan Hakim veya Mahkemenin İşlemleri............. 70

CMK Madde 8 - .... Bağlantı Kavramı............................................................................. 76

CMK Madde 9 - .... Davaların Birleştirilerek Açılması.................................................. 78

CMK Madde 10 - .. Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması.......... 83

CMK Madde 11 - .. Geniş Bağlantı Sebebiyle Birleştirme............................................ 87

CMK Madde 12 - .. Yetkili Mahkeme.............................................................................. 89

CMK Madde 13 - .. Özel Yetki........................................................................................... 97

CMK Madde 14 - .. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki.................................... 101

CMK Madde 15 - .. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki    103

CMK Madde 16 - .. Bağlantılı Suçlarda Yetki.............................................................. 108

CMK Madde 17 -... Yetkide Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık............................. 111

CMK Madde 18 -... Yetkisizlik İddiası........................................................................... 112

CMK Madde 19 -... Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması....... 118

CMK Madde 20 -... Yetkili Olmayan Hakim veya Mahkemenin İşlemleri............ 131

CMK Madde 21 -... Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Yapılan İşlemler.. 133

CMK Madde 22 -... Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller.................................. 135

CMK Madde 23 -... Yargılamaya Katılamayacak Hakim........................................ 156

CMK Madde 24 -... Hakimin Reddi Sebepleri ve Ret İsteminde Bulunabilecekler 164

CMK Madde 25 -... Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı Hâkimin Reddi İsteminin Süresi            176

CMK Madde 26 -... Ret İsteminin Usulü........................................................................ 182

CMK Madde 27 -... Hakimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme................ 186

CMK Madde 28 -... Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun Yolları           196

CMK Madde 29 -... Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği İşlemler.......................... 198

CMK Madde 30 -... Hakimin Çekinmesi ve İnceleme Mercii.................................... 203

CMK Madde 31 -... Ret İsteminin Geri Çevrilmesi....................................................... 209

CMK Madde 32 -... Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi...................................... 213

CMK Madde 33 -... Kararların Verilmesi Usulü............................................................ 218

CMK Madde 34 -... Kararların Gerekçeli Olması......................................................... 221

CMK Madde 35 -... Kararların Açıklanması ve Tebliği.............................................. 229

CMK Madde 36 -... Tebligat ve Yazışma Usulü........................................................... 234

CMK Madde 37 -... Tebligat Usulleri.............................................................................. 236

CMK Madde 38 -... Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılan Tebligat.......................... 238

CMK Madde 38/A -................................................................................ Elektronik İşlemler     240

CMK Madde 39 -... Sürelerin Hesaplanması................................................................ 248

CMK Madde 40 -... Eski Hale Getirme........................................................................... 253

CMK Madde 41 -... Eski Hale Getirme Dilekçesi.......................................................... 258

CMK Madde 42 -... Eski Hale Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar.............. 261

CMK Madde 43 -... Tanıkların Çağrılması................................................................... 263

CMK Madde 44 -... Çağrıya Uymayan Tanıklar......................................................... 274

CMK Madde 45 -... Tanıklıktan Çekinme.................................................................... 280

CMK Madde 46 -... Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 285

CMK Madde 47 -... Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık...................... 296

CMK Madde 48 -... Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme......... 306

CMK Madde 49 -... Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi............................. 311

CMK Madde 50 -... Yemin Verilmeyen Tanıklar......................................................... 314

CMK Madde 51 -... Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi................ 320

CMK Madde 52 -... Tanıkların Dinlenmesi................................................................... 322

CMK Madde 53 -... Tanığa Görevinin Önemini Anlatma.......................................... 330

CMK Madde 54 -... Tanıklara Yemin Verilmesi........................................................... 333

CMK Madde 55 -... Yeminin Biçimi............................................................................... 336

CMK Madde 56 -... Yeminin Yerine Getirilmesi, Sağır veya Dilsizin Yemini.......... 343

CMK Madde 57 -... Tanığın Tekrar Dinlenmesi........................................................... 345

CMK Madde 58 -... Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar ve Tanığın Korunması 347

CMK Madde 59 -... Tanığa Söylenecek Şeyler ve Sorulacak Sorular...................... 365

CMK Madde 60 -... Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme........................... 371

CMK Madde 61 -... Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler...................................... 379

CMK Madde 62 -... Bilirkişilere Uygulanacak Hükümler........................................... 383

CMK Madde 63 -... Bilirkişinin Atanması..................................................................... 385

CMK Madde 64 -... Bilirkişi Olarak Atanabilecekler................................................... 394

CMK Madde 65 -... Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü................................................... 400

CMK Madde 66 -... Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi............................ 402

CMK Madde 67 -... Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası............................................ 412

CMK Madde 68 -... Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması............................................ 424

CMK Madde 69 -... Bilirkişinin Reddi............................................................................. 430

CMK Madde 70 -... Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler....... 435

CMK Madde 71 -... Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem...................... 438

CMK Madde 72 -... Bilirkişi Gider ve Ücreti.................................................................. 441

CMK Madde 73 -... Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler........ 442

CMK Madde 74 -... Gözlem Altına Alınma.................................................................. 445

CMK Madde 75 -... Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması     455

CMK Madde 76 -... Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 507

CMK Madde 77 -... Kadının Muayenesi....................................................................... 518

CMK Madde 78 -... Moleküler Genetik İncelemeler.................................................... 523

CMK Madde 79 -... Hakimin Kararı ve İnceleme Yapılması.................................... 528

CMK Madde 80 -... Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği..................................... 534

CMK Madde 81 -... Fizik Kimliğin Tespiti...................................................................... 544

CMK Madde 82 -... Yönetmelik...................................................................................... 557

CMK Madde 83 -... Keşif.................................................................................................. 558

CMK Madde 84 -... Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde Bulunabilecekler 569

CMK Madde 85 -... Yer Gösterme................................................................................... 582

CMK Madde 86 -... Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayene........................... 595

CMK Madde 87 -... Otopsi................................................................................................ 603

CMK Madde 88 -... Yeni Doğanın Cesedinin Adlî Muayenesi veya Otopsi........... 618

CMK Madde 89 -... Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem.......................... 620

CMK Madde 90 -... Yakalama ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 623

1)   Herkes Tarafından Gerçekleştirilebilen Yakalama......... 632

2)   Kolluk Görevlileri Tarafından Gerçekleştirilebilecek Olan Yakalama      641

a)   Yakalamayı Gerçekleştirebilecek Olan Kolluk......... 641

b)   Kolluk Görevlilerinin Yakalama Yapabilmesine İlişkin Şartlar          645

3)   Şikayete Tabi Suçlar Açısından Yakalama...................... 672

4)   Yakalama Sırasında Yakalanana Haklarını Bildirme Zorunluluğu         679

5)   Yakalamanın Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi........... 688

6)   Yakalama Emrinin İadesi.................................................... 692

CMK Madde 91 -... Gözaltı.............................................................................................. 694

1)   Gözaltı Kararının Verilmesi................................................. 699

2)   Gözaltı Süreleri....................................................................... 704

3)   Yol Süresi................................................................................. 725

4)   Kolluk Gözaltısı...................................................................... 728

5)   Yakalama ve Gözaltına İtiraz............................................. 743

6)   Tekrar Yakalama Yasağı..................................................... 751

7)   Gözaltına Alınanın Sorguya Çıkartılması........................ 754

CMK Madde 92 -... Gözaltı İşlemlerinin Denetimi....................................................... 757

CMK Madde 93 -... Yakalanan veya Tutuklanan Kişilerin Nakli............................. 764

CMK Madde 94 -... Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi........................... 772

CMK Madde 95 -... Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi   790

CMK Madde 96 -... Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi.............................................. 803

CMK Madde 97 -... Yakalama Tutanağı...................................................................... 807

CMK Madde 98 -... Yakalama Emri ve Nedenleri....................................................... 813

CMK Madde 99 -... Yönetmelik...................................................................................... 839

 

KAYNAKÇA ...................................................................................................................... 847

·       Açıkgöz Esra, Alp Hakan, “Biz de İnsanız Yavrum Ya!”, İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2014, İstanbul

·       Açıkgöz Nihal, Hancı İ. Hamit, Çakır Hadi, “Olay Yerinden DNA Analizi İçin Biyolojik Örnek Toplama ve Örneklerin Laboratuara Gönderilme Usulleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:51, Sayı:2, 2002

·       Akbulut Berrin, “Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Adalet Yayınevi, 6. Baskı, Eylül 2019, Ankara

·       Akbulut Berrin, “Dış Beden Muayenesi”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:7, Sayı:27, Temmuz 2016

·       Akyazan Ahmet Emrah, “Miranda Hakları (Miranda v. Arizona 1966)”, TBB Dergisi, Sayı:71, 2007

·       Albayrak Mustafa, “İstinaf Kanun Yolunda Bölge Adliye Mahkemesinin Keşif Yapması ve Tanık Dinlemesi Üzerine Düşünceler (Ceza)”, TBB Dergisi, Sayı:70, 2007

·       Albayrak Mustafa, “Şikayete Tabi Suçların Özellikleri ve Bu Suçlara Bağlanan Hukuki Sonuçlar”, TBB Dergisi, Sayı:77, 2008

·       Aldemir Hüsnü, “Uygulayıcılar İçin Ceza Hukuku Genel Hükümler Rehberi”, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, 2019, Ankara

·       Aldemir Hüsnü, “Yakalama Emri ve Nedenleri ile İnfaz Usulü”, Terazi Hukuk Dergisi, Sayı:50, Ekim 2010

·       Altın Mehmet Ali, “Avukat”, Etki Yayınları, 1. Basım, Ağustos 2018

·       Altınkök Serhat, “Bireysel Başvuru Açısından Suç Şüphelisi Olan Kişinin Yakalanması ve Tutulması/Gözaltına Alınması”, AÜHFD, 64 (2), 2015

·       Altıparmak Cüneyd, “100 Başlıkta Soruşturma Evresi”, Seçkin Yayıncılık, 10. Baskı, Nisan 2018

·       Ansay Sabri Şakir, “Mahkemelerimizde Yemin”, AÜHFD, 11, 1954, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/328/3299.pdf,

·       Apiş Özge, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli/Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, 2012

·       Arısoy Yücel, Eresen Çiğdem, Özbek Veli Özer, “Yeni Yasal Düzenlemeler ve Moleküler Genetik İncelemeler”, Türkiye Klinikleri J Med. Sci., 2008, Cilt:28, https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-yeni-yasal-duzenlemeler-ve-molekuler-genetik-incelemeler-50360.html

·       Arısoy Yücel, Üstün Çağatay, Eresen Çiğdem, Özbek Veli Özer, “Adli Moleküler Genetik İncelemelerin Yasal ve Etik Yönü”, Adli Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, Mart 2008

·       Artuk Mehmet Emin, Gökçen Ahmet, Yenidünya A. Caner, “Ceza Hukuku Özel Hükümler”, Turhan Kitabevi, 7. Bası, 2006, Ankara

·       Atalay Ayşe Özge, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Moleküler Genetik İncelemelerin Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Açısından Değerlendirilmesi”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, Yıl: 2019, Sayı: 7(2)

·       Aydın Çağrı Kan, “Adil Yargılanmanın Bir Unsuru Olarak “Susma Hakkı”, TBB Dergisi, sayı:91, 2010

·       Aydın Murat, “Çocukların Cinsel İstismarı ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu”, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ocak 2018

·       Aygün Aydın, “Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 8. Sayı, 2016

·       Aytekin Asuman, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Suçsuzluk Karinesi ve Susma Hakkı” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, İstanbul

·       Ayyıldız Hakan, “Kolluk Faaliyetlerinin Denetimi Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, TBB Dergisi, Sayı:143, 2019

·       Balcı Murat, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Gaip veya Kaçak Sanığa Güvence Belgesi Verilmesi (CMK m. 246, m.248/7)”, TBB Dergisi, Sayı:92, 2011

·       Başak Cengiz, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Gözaltında İnsan Hakları İhlalleri”, AÜHFD, Cilt:51, Sayı:4, 2002

·       Batur Necat, “Ceza Yargılamasında Moleküler Genetik İnceleme”, TBB Dergisi, Sayı:126, 2016

·       Baykal Türkcan, Biçer Ümit, “Özgürlüğünden Alıkonulmuş Kişilerin Adli Muayene ve Raporlandırması”, “TTB ve Tabip Odalarının Tıbbi Etik ve Deontolojiyi Koruma Sorumluluğu” (Ed. Naki Bulut), TTB Yayınları, 2018

·       Bayraktar Köksal, “Hukuk ve Güvenlik”, YÜHFD, Cilt: XI, Sayı:2, 2014, Cilt:XII, Sayı:1, 2015

·       Bayraktar Köksal, Kiziroğlu Serap Keskin, Yıldız Ali Kemal, Zafer Hamide, Retornaz Eylem Aksoy, Akyürek Güçlü, Evik Ali Hakan, Sınar Hasan, Altunç Sinan, İnceoğlu Asuman Aytekin, Erman Barış, Erman Fulya Eroğlu, “Özel Ceza Hukuku Cilt III, Hürriyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, Mart 2018, İstanbul

·       Beccaria Cesare, “Suçlar ve Cezalar Hakkında”, Çev: Sami Selçuk, İmge Kitabevi, 7. Baskı, Nisan 2018, Ankara

·       Birtek Fatih, “Ceza Muhakemesinde Delil ve İspat”, Adalet Yayınevi, 2. baskı, Ankara 2017

·       Büken Nüket Örnek, “Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu Açısından Aydınlatılmış Onam Süreci ve Hasta Özerkliğine Saygı”, “TTB ve Tabip Odalarının Tıbbi Etik ve Deontolojiyi Koruma Sorumluluğu” (Ed. Naki Bulut), TTB Yayınları, 2018

·       Can Özgür, Ünüvar Ümit, “İstanbul Protokolü, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi İçin Kılavuz”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl:77, Sayı:3, Eylül 2012

·       Cengiz Serkan, “Mahpusların Açlık Grevi ve Zorla Besleme Parodoksu Işığında Hekim Sorumluluğu”, TBB Dergisi, Sayı:88, 2010

·       Cengiz Serkan, Demirağ Fahrettin, Ergül Teoman, McBride Jeremy, Tezcan, Durmuş, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları”, Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi ortak yayını, Kasım 2008, Ankara

·       Centel Nur, Zafer Hamide, “Ceza Muhakemesi Hukuku”, 10. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, Eylül 2013

·       Centel Nur, Zafer Hamide, “Ceza Muhakemesi Hukuku”, 9. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, Eylül 2012

·       Centel Nur, Zafer, Hamide, “Ceza Muhakemesi Hukuku”, 4. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2006

·       Cihan Mehmet Can, “Türk Ceza Hukukunda Durdurma, Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri”, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:8, Aralık 2018

·       Çakmut Özlem Yenerer, “Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi”, Legal Yayıncılık, 1. Baskı, Ocak 2003

·       Çetintürk Ekrem, “Cumhuriyet Savcısının Statüsünün ve Savcılık Teşkilatının Kurumsal Yapısının, Savcılık Faaliyetinin Etkinliğine ve Kalitesine Etkisi”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:10, Sayı:29, 2015

·       Çolak Haluk, “Ceza Yargılaması Hukukunda Çapraz Sorgu”, Bilge Yayınevi, 1. Bası, Kasım 2005

·       Çulha, Demirci, Nuhoğlu, Yenisey, “Ceza Muhakemesinin Soruşturma Evresindeki Süjeler İçin CMK Cep Kitabı”, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 5. Baskı, Ocak 2016

·       Değirmenci Olgun, “Ceza Muhakemesinde Tehlike İçinde Bulunan Tanığın Korunması”, TBB Dergisi, Sayı:83, 2009

·       Değirmenci Olgun, “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur Hakları”, TBB Dergisi, Sayı:77, 2008

·       Demir Fevzi, “Anayasa Hukuku, Genel Hükümler ve Türk Anayasa Hukuku”, Birleşik Matbaacılık, 9. Baskı, İzmir, 2015

·       Demirbaş Timur, “Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Seçkin Yayıncılık, 12. Baskı, Eylül 2017

·       Demirbaş Timur, “İnfaz Hukuku”, Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Ekim 2017, Ankara

·       Demirbaş Timur, “İşkence Suçu”, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Eylül 2016

·       Demirbaş Timur, “Kriminoloji”, Seçkin Yayıncılık, 6. Baskı, Ağustos 2016

·       Demirbaş Timur, “Soruşturma Evresinde Şüphelinin İfadesinin Alınması”, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, 2011

·       Demirbaş Timur, “Soruşturma Evresinde Şüphelinin İfadesinin Alınması ve Müdafilik”, Ceza Hukuku Dergisi, Sayı:4, Ağustos 2007

·       Derdiman R. Cengiz, “Sulh Ceza Hakimliklerinin 1982 Anayasası Açısından Konumları”, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:4, S:1, 2015

·       Dinç Güney, “Adil Yargılanma Hakkı”, İzmir Barosu Yayınları, Mart 2006, İzmir

·       Doğan Recep, “Anlamlı Yanıt Üretilemeyen İkilem: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, 2017/1

·       Doğan Recep, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma”, TBB Dergisi, Sayı:142, 2019

·       Doğru Osman, “Kişi Özgürlüğü: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 5. Maddesinin İnsan Hakları Mahkemesi Tarafından Yorumu”, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı Sempozyumu, TBB Yayınları:72, TBB İHAUM Yayını:4, 1. Baskı, Aralık 2004

·       Dönmez Burcu, “Yeni CMK’da Bilirkişi Kavramı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Özel Sayı, 2007

·       Duran Gökhan Yaşar, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Ölünün Kimliğinin Belirlenmesi, Adli Muayene ve Otopsi (CMK m.86-89)”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:177-178, Mayıs-Haziran 2019

·       Dursun Gizem, “Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması ve Konuya İlişkin AİHM Kararlarının İncelenmesi”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, C.19, Özel Sayı 2017

·       Dursun Gizem, “İşkence Yasağı ve İşkenceyi Etkili Biçimde Soruşturma Yükümlülüğü”, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ocak 2018, Ankara

·       Dülger İbrahim, “Ceza Muhakemesi Kanundaki Bilirkişi İncelemesine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XI, Sa.1-2, Y.2007

·       Erdem Mustafa Ruhan, Şentürk Candide, “Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları”, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ekim 2018

·       Erkan Vehbi Umut, Yücer İpek, “Ayırt Etme Gücü”, AÜHFD, Cilt:60, Sayı:3, 2011

·       Erman Barış, “Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu”, Seçkin Yayınları, Birinci Bası, Ankara, 2003

·       Erol Haydar, “Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Ceza Yargılaması ve Uygulaması”, Yayın Matbacılık ve Ticaret İşletmesi, 2006

·       Ersin Ali, “Ceza Muhakemesinde Katlanma Yükümlülüğü”, Ceza Hukuku Dergisi Yıl:6, Sayı:16, Ağustos 2011

·       Ertuğrul Hüseyin, “Ceza Muhakemesinde Katlanma Yükümlülüğü”, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl:6, Sayı:55, Mart 2011

·       Eryılmaz M. Bedri, “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Adli Kolluk: Adli Kolluk Amirleri, Sorumluları ve Görevlerinin Belirlenmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:65, Sayı:1, 2007

·       Eryılmaz M. Bedri, “Demokratik Ülkelerde Kolluk Güçleri Arasında Yetki ve Görev Alanı Paylaşımı: Türkiye Örneği”, TBB Dergisi, Sayı:64, 2006

·       Eryılmaz Mesut Bedri, “Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri”, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Kasım 2012

·       Eser Albin, “Alman ve Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın Hukuki Durumu”, Çev: Nur Centel, Yargıtay Dergisi, Cilt:16, Sayı:3, Temmuz 1990

·       Esmein Adhemar, “Ceza Muhakemesi Sistemleri”, Çev.:Devrim Aydın, Ceza Hukuku Dergisi, Sayı:31, Ağustos 2016

·       Eşitli Ezgi Aygün, “Hekimin Tıbbi Müdahalesinin Hukuka Uygunluğu”, Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan, Cilt:2, Ankara Üniversitesi Yayınları, No:459, 2015, Ankara

·       Fendoğlu Hasan T., ““Adli Kolluk” Üzerine”, Yargıtay Dergisi, Cilt:23, Sayı:3, Temmuz 1997

·       Fendoğlu Hasan Tahsin, “İnsan Hakları ve Adli Kolluk”, Kazancı Hukuk Eserleri Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com/kho2/hebb/files/makale-htahsinfendoglu-2.htm#_ftn1

·       Feyzioğlu Metin, “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hakkında Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, TBB Dergisi, Sayı 62, 2006

·       Fincancı Şebnem Korur, “Adli Olguya Yaklaşım- Audi Alterem Partem”, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi, No:48, Şubat 2006, http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/48/4808.pdf

·       Fincancı Şebnem Korur, Yorulmaz Coşkun, “Beden Muayenesi”, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No:48, Şubat 2006, http://www.ctf.edu.tr/stek/ pdfs/48/4812.pdf,

·       Gül Yakup, Selanik Mehmet Baran, “CMK Görevlendirmeleri İçin Uygulamada Rehber El Kitabı”, İzmir Barosu Yayını, 1. Baskı, İzmir, 2020

·       Gül Yunus Emre, “PVSK’da Önleme Araması ve Durdurma”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:92, Sayı:2018/3

·       Gültekin Özkan, “Yakalama ve Gözaltına Alma Kavramları ile Uygulamadan Doğan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl:7, Sayı:76, Aralık 2012

·       Gültekin Volkan, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye’de Zorunlu Müdafilik Sistemi ve Uygulama Sorunları”, İstanbul Barosu Yayınları, 1. Baskı, Ağustos 2013

·       Güngör Devrim, Bakşi, Okan, “Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Bedenden Örnek Alınması ve Genetik İncelemeler”, Adli Bilimler Dergisi, Cilt:8, 2009

·       Güveyi Ümit, “Türk Hukukunda ve İngiliz Hukukunda Yakalamaya Dair Kısa Bir Karşılaştırma”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 5 (2), 2015

·       Hakeri Hakan, “Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Adalet Yayınevi, 22. Baskı, 2019, Ankara

·       Harari Yuval Noah, “Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi”, Kolektif Yayınları, Çev: Ertuğrul Genç, 11. Baskı, Nisan 2016

·       İnanıcı Mehmet Akif,”Ulusal Yasal Düzenlemelerde Beden Muayenesi ve Hekimlik Uygulaması”, Fasikül Hukuk Dergisi, Sayı:7, Haziran 2010

·       İnceoğlu Sibel, “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı”, Beta Yayıncılık, 2. Bası, Nisan 2005, İstanbul

·       İnci Z. Özen, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Cumhuriyet Savcısı ve Sulh Ceza Hakimi (Soruşturma Makamları) Arasındaki Gri Alan: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal Kavramı ve Soruşturma Evresinde Temel Haklara Müdahale Sorunu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65 (4) 2016

·       İnci Z. Özen, “Ceza Muhakemesinde Teşhis”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi Sayı: 85, 2009

·       İnci Z. Özen, “Şüpheli ve Sanığa Rağmen Bir Ceza Muhakemesi Hukuku Mu? Şüpheli ve Sanığın Ceza Muhakemesi İşlemlerine Katlanma Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün Sınırları Hakkında Düşünceler”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık 2017, Cilt 7, Sayı 2

·       İnci Z. Özen, “Türkiye’nin Bir İnsan Onuru Sorunu Olarak Ceza İnfaz Kurumlarında Uygulanan Çıplak Arama Üzerine Bir İnceleme”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt:11, Sayı:120, Ağustos 2016

·       İnci Zekiye Özen, “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl:72, Sayı:1, Ocak 2007

·       İpekçioğlu Pervin Aksoy, “Gözaltında Alınan İfadenin Önemi ve Delil Değeri”, AÜHFD, Cilt:57, Sayı:3, 2008

·       İpekçioğlu Pervin Aksoy, “Vücuttan Örnek Alma İşleminin Hukuki Niteliği ve Anayasaya Uygunluğu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan,, Cilt:19, Sayı:2, Yıl:2013

·       İpekçioğlu Pervin Aksoy, “Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Özel Sayı, 2007

·       İşler Evren, “Otopsi Kararı”, Kazancı Hukuk Eserleri Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com/kho2/hebb/files/kitap-evrenisler-1.htm

·       İtişgen Rezzan, “Kişinin Kendini Suçlamaya Zorlanamaması İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) ve Susma Hakkı”, XII Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Eylül 2013

·       Kanbur Mehmet Nihat, “Genital Muayene Suçu (Türk Ceza Kanunu m. 287)”, Ceza Hukuku Dergisi Yıl:6, Sayı:16, Ağustos 2011

·       Kaplan Mahmut, Aydın Özgür, “Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması”, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, Haziran 2016

·       Karadeli Vedat, “Emniyet Düşüncesi ile Davanın Nakli”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:3, 1975

·       Karagülmez Ali, “Yer Gösterme İşlemi ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 85. Maddesinin İncelenmesi”, TBB Dergisi, Sayı:57, 2005

·       Karakoç Derya, “Hakimin İdeolojisi ve Kendisine Karşı Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı”, Kazancı Hukuk Eserleri Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com/ kho2/hebb/files/makale-deryakarakoc-1.htm

·       Karaosmanoğlu Fatih, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Avukatın Gözaltı Birimine Gelmesi ve Hukuksal Yardım Hakkı: Türkiye ve İngiltere Örnekleri”, AÜHFD, Cilt:52, Sayı:3, 2003

·       Kart Onur, “Bilirkişi (5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 62-73. Maddeler Arasında Düzenlenen)”, Kazancı Hukuk Eserleri Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com/kho2/hebb/files/makale-onurkart-1.htm

·       Katoğlu Tuğrul, “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hakkında Hukuki Görüş”, 2014, Ankara, http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/ handle/11693/51976/Polis_vazife_ve_salahiyet_kanunu_ile_baz%c4%b1_kanun_ve_kanun_h%c3%bckm%c3%bcnde_kararnamelerde_de%c4%9fi%c5%9fiklik_yap%c4%b1lmas%c4%b1na_dair_kanun_tasar%c4%b1s%c4%b1_hakk%c4%b1nda_hukuki_g%c3%b6r%c3%bc%c5%9f.pdf?sequence=1&isAllowed=y

·       Kaymaz Seydi, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Devlet Sırrı”, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ekim 2014, Ankara

·       Kazaker Gözde, “Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması”, Ceza Hukuku Dergisi, Ağustos 2016, Sayı:31

·       Kazancı Behiye Eker, “AİHS ve AİHM Kararları Çerçevesinde Yakalama ve Tutuklama Koruma Tedbiri ile Kişi Güvenliği ve Hürriyetinin Sınırlandırılması”, TBB Dergisi, Sayı:98, 2012

·       Keçelioğlu Elvan, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Gözlem Altına Alma”, Ankara Barosu Dergisi, 2015/3

·       Kılıç Ümmügülsüm, “Nemo Tenetur İlkesi Işığında Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi”, yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Ana Bilim Dalı, 2010, İstanbul

·       Kızılarslan Hakan, “Vücudun Muayenesi & Örnek Alma”, 1. Bası, 2007, Ankara

·       Kızılkaya Ezgi, “Türk Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Arama, Elkoyma ve Gözaltı”, TBB Dergisi, Sayı:89, 2010

·       Kiziroğlu Serap Keskin, “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Basit Arama (Adli Arama)”, AÜHFD, C:58, S:1, 2009

·       Koca Mahmut, Üzülmez İlhan, “Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Seçkin Yayıncılık, 12. Baskı, 2019, Ankara

·       Kocaoğlu S. Sinan, “Müdafi”, 1. Bası, Seçkin Yayınları, 2011, Ankara

·       Koç Aysun, Üçpınar Hülya, Sakallı Nazan, Ataş Nergiz Tuba, “İşkenceye Açık Kapılar”, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları, 1. Baskı, Mayıs 2009, İzmir

·       Konrat Merve, “Ceza Yargılamasında İç ve Dış Beden Muayenesi”, Adli Bilimler Dergisi, 10 (4), 2011

·       Koparan Mehmet Reşat, “Bir Koruma Tedbiri Olarak Tutuklama”, TBB Dergisi, Sayı:65, 2006

·       Kunter Nurullah, “Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku”, 7. Bası, Kazancı Yayınları, Haziran 1981, Suadiye

·       Kurt Gülşah, “Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci”, Hakikat Adalet Merkezi, Anadolu Kültür Yayınları

·       Mahmutoğlu Fatih Selami, “Moleküler Genetik İncelemenin Ceza Yargılaması Hukuku Bağlamında Analizi”, http://fsmahmutoglu.av.tr/pdf/27b485a 20728432f3c6b2f169f7a8f80c62998517818071225.pdf

·       Malkoç İsmail, Yüksektepe Mert, “Ceza Muhakemesi Kanunu”, 1. Cilt, Malkoç Kitabevi, 2008

·       Nal Sabahattin, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Türkiye’de İşkence ve İnsanlık Dışı Muameler”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, 2007

·       Nuhoğlu Ayşe, “Beden Muayenesi”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Cilt:III, Sayı:2, Aralık 2006

·       Osmanoğlu M. Kerem, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında İşkence Yasağı ve Polisin Zor Kullanma Yetkisi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:VI, Sayı:1-2, 2011

·       Ömeroğlu Ömer, “Ceza Muhakemesinde Şüpheli ve Sanığın Fizik Kimlik Tespiti”, TBB Dergisi, Sayı:115, 2014

·       Öntan Yaprak, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Yer Gösterme İşlemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 62 (4)

·       Özaslan Abdi, “Adli Raporların Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar”, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi, No:48, Şubat 2006

·       Özaslan Abdi, “Aydınlatılmış Onam”, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi, No:48, Şubat 2006

·       Özay İl Han, “İdari Kolluk – Adli Kolluk”, İÜHFM, C.LXXI, S:1, 2013

·       Özbek Veli Özer, “Ceza Muhakemesi Hukuku”, 1. Bası, Seçkin Yayıncılık, 2006, Ankara

·       Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, “Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler”, Seçkin Yayıncılık, 10. Baskı, 2019

·       Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, “Ceza Muhakemesi Hukuku ‘Temel Bilgiler’”, Seçkin Yayıncılık, 10. Baskı, 2019, Ankara

·       Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, “Ceza Muhakemesi Hukuku”, Seçkin Yayıncılık, 8. Baskı, Ekim 2016

·       Özbek Veli Özer, Kanbur Mehmet Nihat, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, “Ceza Muhakemesi Hukuku”, Seçkin Yayıncılık, 3. Bası, 2012, İzmir

·       Özbek Veli Özer, Kanbur Mehmet Nihat, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, “Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler”, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ekim 2011

·       Özen Mustafa, “Öğreti ve Uygulama Işığında Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Adalet Yayınevi, 3. Baskı, Eylül 2019, Ankara

·       Özen Mustafa, “Öğreti ve Uygulama Işığında Ceza Muhakemesi Hukuku”, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, 2018, Ankara

·       Özgenç İzzet, “Suç Örgütleri”, Seçkin Yayıncılık, 10. Bası, Ağustos 2017, Ankara

·       Özgenç İzzet, “Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Seçkin Yayıncılık, 15. Baskı, 2019, Ankara

·       Özmen Münci, “AİHM İçtihatları Işığında “Gizli Tanık” Sorunu”, Ankara, 2012, Kazancı Hukuk Eserleri Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com/ kho2/hebb/files/makale-munciozmen-1.htm#_ftnref7

·       Öztürk Bahri, Yaşama Hakkı ve İşkence Yasağı (Yasak Sorgu Metodları)”, Kazancı Hukuk Eserleri Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com/kho2/hebb/ files/makale-bahriozturk-1.htm

·       Öztürk Bahri, Erdem Mustafa Ruhan, “Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku”, Seçkin Yayınları, 9. Baskı, Ankara, 2006, s: 227

·       Öztürk Bahri, Kazancı Behiye Eker, Güleç Sesim Soyer, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri”, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Kasım 2019, Ankara

·       Öztürk Bahri, Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan, Gezer Özge Sırma, Kırıt Yasemin F. Saygılar, Özaydın Özdem, Akcan Esra Alan, Tütüncü Efser Erden, “Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku”, Seçkin Yayınları, 10. Baskı, Ankara, Eylül 2016

·       Parlar Ali, “Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi”, Bilge Yayınevi, Ankara, 2017

·       Paye Jean-Claude, “Hukuk Devletinin Sonu”, Çev.: G. Demet Lüküslü, İmge Kitabevi, 1. Baskı, Eylül 2009

·       Pekcanıtez Hakan, Atalay Oğuz, Özekes Muhammet, “Medeni Usul Hukuku”, Yetkin Yayınları, 11. Bası, Ankara, 2011

·       Pınar Atilla, “Yargısal İmajımız Yargı Faaliyetleri Sırasında “Oturarak Konuşmaya” Dair Bir Deneme ve Çözüm Önerileri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 97, Kasım 2011

·       Polat Levent, “Haksız Arama Suçu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007

·       Read Frank Tom, “Ceza Muhakemesinde Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu Teknikleri (Direct an Cross Examination)”, Tercüme ve Açıklamalar Feridun Yenisey, Neylan Ziyalar, Türkiye Barolar Birliği, 2. Bası, 2015

·       Sancakdar Oğuz, Önüt Lale Burcu, Doğan Eser Us, Turhan Mine Kasapoğlu, Seyhan Serkan, “İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı”, Seçkin Yayıncılık, 8. Baskı, Eylül 2019

·       Sarsıkoğlu Şenel, “Türk Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Beden Muayenesi Ve Vücuttan Örnek Alınması”, http://www.kazanci.com/kho2/hebb/files/makale-senelsarsikoglu-1.htm

·       Seçkin Mehmet Beyhan, “Mağdur Hakları”, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, 2018, Ankara

·       Sevük Handan Yokuş, “Çocuk Yargılaması Hukukunda Hazırlık Soruşturması”, AÜEHFD, C:VIII, 2004

·       Sommer, Bahar Konuk, Sürücü Sinan, “Çoklu Temelde Ayrımcılık Yasağı”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt:17, Sayı:203, Yıl:2019

·       Sürücü A. Sinan, “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında ve Türkiye’de Tutuklama”, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Mayıs 2010

·       Sürücü A. Sinan, Algan Doğukan, “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl:79, Sayı:2, Mayıs 2014

·       Sürücü A. Sinan, Zhamilov Vadym, “Beden Muayenesi, İşkence Suçu ve İkisinin Kesiştiği Alan: Zorla Yapılacak Beden Muayenesi”, İzmir Barosu Dergisi, Av. Güney Dinç’e Armağan, Yıl:84, Sayı:3, Eylül 2019

·       Sürücü Sinan, “Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının CMK’nın 308/A Maddesine Dayanan İtiraz Yetkisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisi, Prof. Dr. Türkan Rado’nun Anısına Armağan, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, Temmuz 2020, İstanbul

·       Sürücü Sinan, “Cumhuriyet Savcısının Tarafsızlığı ve Reddi Sorunu”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl:86, Sayı:1, Ocak 2021

·       Sürücü A. Sinan, “Soruşturmalar Üzerindeki Demir Perde / Dosya İçeriğinin İncelenmesinin Kısıtlanması”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:16, Sayı:45, Nisan 2021

·       Şahin Cumhur, “Ceza Muhakemesi Hukuku I”, Seçkin Yayıncılık, 8. Bası, Eylül 2017, Ankara

·       Şahin Cumhur, Göktürk Neslihan, “Ceza Muhakemesi Hukuku II”, Seçkin Yayıncılık, 7. Bası, Şubat 2018, Ankara

·       Şen Ersan, “İnsan Hakları ve Terör Bağlamında Yakalama, Gözaltına Alma, Arama, Elkoyma ve Tutuklama”, Terazi Hukuk Dergisi, Sayı:30, Şubat 2009

·       Şık Hüseyin, “Türk Adli Yargı Sisteminde Savcılık Kurumu”, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, 2018, Ankara

·       Taner Fahri Gökçen, “Türk Ceza Hukukunda Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlar”, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Mart 2017, Ankara

·       Taner Fahri Gökçen, “Çelişme ve Silahların Eşitliği”, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Mart 2019, Ankara

·       Taner Fahri Gökçen, “Terörle Mücadele Kanunundan 6545 Sayılı Kanun Sonrası Sulh Ceza Hakimliğine – Soruşturma Evresine Özgülenmiş Hakimlik Makamı”, Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan, Cilt:2, Ankara Üniversitesi Yayınları, No:459, 2015, Ankara

·       Tanör Bülent, “Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu”, Özal Matbaası, Ocak 1990

·       Taşkın Ş. Cankat, “Müdafinin ve Vekilin Hukuki Yardımı, Sınırları ile Uygulamada Karşılaşılan Sorunların AİHM İçtihatları Işığında Değerlendirilmesi”, TBB Dergisi, Sayı:69, 2007

·       Tatar Erol, “Gizli Tanık”, Ankara Barosu Dergisi, 2013, Sayı: 4

·       Tezcan Durmuş, “Ceza Muhakemesi Kanununda Yeni Bir Kurum Olarak Sulh Ceza Hakimliği”, Fasikül Hukuk Dergisi, C:7, Sayı:65, 2015

·       Tezcan Durmuş, “Cumhuriyet Savcılarının Duruşma Salonlarında Oturduğu Yere İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yaklaşımı”, Fasikül Hukuk Dergisi, Sayı:34, Eylül 2012

·       Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan, Önok, R. Murat, “Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku”, Seçkin Yayınları, 12. Baskı, Ekim 2015

·       Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan, Sancakdar Oğuz, Önok Rifat Murat, “İnsan Hakları El Kitabı”, Seçkin Yayınları, 8. Baskı, Eylül 2019

·       Teziç Erdoğan, “Anayasa Hukuku”, Beta Yayınları, 5. Bası, İstanbul, 1998

·       Tırtır Filiz Gültekin, Tırtır Mustafa, “Adli Otopsi”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:81, Sayı:2007/5

·       Tuğ Ayşim, “Adli DNA Bankalarına Toplumun Yaklaşımı”, Adli Tıp Dergisi, 2007, 21 (2)

·       Tuğ Ayşim, “Masumiyet Projesi – Bilimin Akladığı İnsanlar”, Adli Bilimler Dergisi, 4 (4), 2005

·       Tuğ Ayşim, Alakoç Yeşim Doğan, Elma Cüneyt, “Avukatların Adli DNA Analizleri Konusunda Bilgi Düzeyleri”, TBB Dergisi, Sayı:70, 2007

·       Uğur Hüsamettin, “Ceza Yargılaması ve Özel Ceza Yasalarına Göre Mahkemelerin Görevleri”, TBB Dergisi, Sayı:87, 2010

·       Ünver Yener, Hakeri Hakan, “Ceza Muhakemesi Hukuku”, 12. Baskı, Adalet Yayınları, 2016

·       Ünver Yener, Hakeri Hakan, “Ceza Muhakemesi Hukuku”, 5. Bası, Ankara 2012, Ünver, Hakeri, 2012

·       Verges Jacques; “Savunma Saldırıyor”, Çev: Vivet Kanetti, Metis Yayınları, 5. Basım, Kasım 2014

·       Yaşar Yusuf, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Gizli Tanıklık”, İstanbul, 2014, Kazancı Hukuk Eserleri Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com/kho2/ hebb/files/makale-yusufyasar-5.htm#_Toc390263695

·       Yenisey Feridun, “Örgüt Suçu, Muhakemesi ve Gizli Tanık”, İstanbul, 2010, Kazancı Hukuk Eserleri Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com/kho2/hebb/ files/makale-feridunyenisey-13.htm

·       Yenisey Feridun, Nuhoğlu Ayşe, “Ceza Muhakemesi Hukuku”, Seçkin Yayınları, 5. Baskı, Ekim 2017

·       Yenisey Feridun, Oktar Salih, “Alman Ceza Muhakemesi Kanunu Strafprozeßordnung (StPO)”, Beta Yayıncılık, 2. Bası, Mayıs 2015, İstanbul

·       Yıldız Ali Kemal, “Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Bilirkişilik”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.X, s:3-4, 2006

·       Yıldız Ali Kemal, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Keşif ve Yer Gösterme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:65, Sayı:1, 2007

·       Yıldız Ali Kemal, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Yakalama ve Gözaltına Alma”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, 2006

·       Yılmaz Ejder, “Hukuk Sözlüğü”, Yetkin Hukuk Yayınları, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara, 1996

·       Yurtcan Erdener, “CMK Şerhi”, 8. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017

·       Yurtcan Erdener, “CMUK Şerhi”, Beta Yayınları, 3. Bası, Mart 2000, İstanbul

·       Yücel Özkan, İzmir Barosu Dergisi, Yıl:77, Sayı:3, Eylül 2012

·       Zafer Hamide, “Savunma Hakkı ve Sınırları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan Özel Sayısı, Cilt:19, Sayı:2, Yıl:2013

·       Zengin Yasemin, Alkan Nevzat, “Türkiye’de Otopsi Uygulamaları”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:84, Sayı:2010/4

 


Diğer Kaynaklar

·       “Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruşturulmasına İlişkin El Kılavuzu – Minnesota Protokolü”, Çev.: İdil Işıl Gül, Önder Özkalıpçı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları, 1. Baskı, Ocak 2008, İstanbul

·       Fikret İlkiz, https://bianet.org/1/13/194005-yalan-hayatlarin-yalancilari,

·       http://www.uyap.gov.tr/Tarihce

·       İzmir Barosu Bülteni, Yıl:23, Sayı:187, Aralık 2012, Ocak 2013

·       Kocaeli Barosu, Aktüel Hukuk Dergisi, Yıl:2015, Sayı:2

·       Türk Tabipler Birliği, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanların Sağlık Hakkı İle İlgili Etik Kurul Görüşü”, http://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid= cca66a7e-bff9-11e8-bd56-00aa55ab5dcd

·       Türk Tabipleri Birliği, “Hopa Raporu”, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 1. Baskı, Haziran 2012, Ankara

·       Türk Tabipleri Birliği, “Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanların Sağlık Hakkı İle İlgili Etik Kurul Görüşü”, http://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid= cca66a7e-bff9-11e8-bd56-00aa55ab5dcd

·       www.ihami.anadolu.edu.tr

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.