Ceza Muhakemesinde İspat ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Doğan GEDİK
ISBN: 978-625-708-850-3
Stok Durumu: Stokta var
165,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Doğan GEDİK
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Ceza Muhakemesinde İspat ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması
Dr. Doğan GEDİK 
2020/07 4. Baskı, 944 Sayfa,
ISBN 978-625-708-850-3

Kitabımın dördüncü baskısını yayınlamanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bu baskıda, önceki baskılardaki yazım ve anlatım eksikleri giderilmeye çalışılmış, yine öğretideki yeni çalışmalara yer verilmeye gayret edilmiş ve mevzuat değişiklikleri ilgili bölümlere işlenmiştir. Ayrıca yeni yargısal kararlardan da yararlanılmaya devam edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

 

TAKDİM. 5

DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ . 7

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ  9

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ . 11

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ. 13

İÇİNDEKİLER 15

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İSPAT VE İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER)

 

§1. İSPAT KAVRAMI, İSPATIN KONUSU VE İSPAT YÜKÜ23

I. CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI. 23

II. İSPAT KAVRAMI 25

III. İSPATIN KONUSU . 31

1. Genel Olarak İspatın Kapsamı . 31

2. İspat Kapsamı Dışında Kalan Hususlar. 36

IV. İSPAT YÜKÜ 38

V. İSPATIN NİSPİLİĞİ. 42

§2. İSPAT İLKELERİ44

I. MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ 45

II. DELİLLERİN RE’SEN ARAŞTIRILMASI İLKESİ. 46

III. DELİLLERİN KOLEKTİFLİĞİ İLKESİ  49

IV. DELİLLERİN DOĞRUDAN DOĞRUYALIĞI İLKESİ. 52

V. DELİLLERİN SERBESTÇE ELDE EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKESİ 57

VI. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ. 63

VII. NEMO TENETUR SE İPSUM ACCUSARE İLKESİ 64

§3. İSPAT ARAÇLARI .67

I. DELİL KAVRAMI VE İŞLEVİ  67

 

16 İÇİNDEKİLER

II. DELİLLERİN ÖZELLİKLERİ .69

1. Deliller Gerçekçi Olmalıdır .71

2. Deliller Akla ve Mantığa Uygun Olmalıdır71

3. Deliller Olayı Temsil Edici Olmalıdır .72

4. Deliller İspat Bakımından Önemli Olmalıdır.73

5. Deliller Müşterek Olmalıdır74

6. Deliller Hukuka Uygun Olmalıdır75

III. İSPAT ARAÇLARININ TASNİFİ: DELİLLER, DELİL ELDE ETME VE

DEĞERLENDİRME ARAÇLARI.76

1. Şüpheli ve Sanık Beyanları .77

A. Genel Olarak .77

B. İkrar.80

C. Susma Hakkının Kullanılması.86

D. İnkâra Yönelik Açıklamalar86

E. Şüpheli veya Sanığın Başkasını Suçlaması (Atf-ı Cürüm) .87

F. Şüpheli veya Sanığın Gerçeğe Aykırı Olarak Suçu

Üstlenmesi 87

G. Kendiliğinden Yapılan Açıklamalar 88

2. Tanık Beyanları 88

A. Genel Olarak .88

B. Yargılamaya Katılan Diğer Kişilerin Tanıklığı92

C. Tanık Beyanının İspat Değeri.96

3. Mağdur ve Müşteki Beyanları102

A. Genel Olarak .102

B. Mağdur ve Şikayetçi Beyanlarının İspat Değeri.105

4. Belgeler111

A. Genel Olarak .111

B. Belgelerin İspat Değeri117

a. Genel Olarak.117

b. Ses ve Görüntü Kayıtlarının İspat Değeri119

5. Belirtiler .122

A. Kavram 122

B. Belirti Çeşitleri.125

C. Belirtilerin İspat Değeri .125

 

İÇİNDEKİLER 17

6. Bilimsel Deliller . 131

7. Dijital (Sayısal=Elektronik) Deliller  134

A. Dijital Delil kavramı, Özellikleri, Çeşitleri ve Bulunduğu

Yerler 134

B. Dijital Delillerin İspat Değeri. 138

a. Genel Olarak 138

b. IP Tespitinin Delil Değeri 142

c. Ekran Çıktılarının Delil Değeri . 147

8. Bilirkişi Görüşleri . 156

A. Genel Açıklamalar  156

B. Bilirkişi Raporunun Değerlendirilmesi ve Bağlayıcılığı 163

C. Uzman Mütalaası . 167

9. Keşif. 169

10. Yer Gösterme  173

11. Teşhis  176

12. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayene 182

13. Otopsi 183

 

İKİNCİ BÖLÜM

DELİLLERİN TOPLANMASI,

TARTIŞILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

§1. DELİLLERİN TOPLANMASI . 185

I. GENEL OLARAK  185

II. SORUŞTURMA EVRESİNDE DELİL TOPLAMA  187

1. Soruşturma Evresi, Fonksiyonu ve Süjeler  187

2. Soruşturma Evresinde Delil Elde Etme İşlemleri . 193

A. Genel Olarak. 193

B. İfade Alma  195

C. Mağdur ve Müştekinin Dinlenmesi  198

D. Tanıkların Dinlenmesi. 200

E. Bilgi ve Belgelerin Toplanması 201

F. Keşif Yapılması 202

G. Yer Gösterme . 203

H. Teşhis 204

 

18 İÇİNDEKİLER

İ. Olay Yeri İnceleme 205

J. Ölünün Kimliğini Belirleme, Adlî Muayene, Otopsi.210

K. Fizik Kimliğin Tespiti214

L. Bilirkişi İncelemesi.217

M. Dijital Delillerin Toplanması 219

a. Adli Bilişimin Önemi, Delillendirme Yöntem ve Süreci.219

b. Bulut Bilişim Sistemlerinde Adli Bilişime İlişkin Sorunlar .225

c. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde

Arama, Kopyalama ve Elkoyma (CMK m.134) 228

N. Koruma Tedbirlerine Başvurmak Suretiyle Delil Toplama 236

a. Arama.236

b. Elkoyma242

c. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması.245

d. İletişimin Denetlenmesi .251

e. Gizli Soruşturmacı 261

f. Teknik Araçlarla İzleme 266

III. KOVUŞTURMA EVRESİNDE DELİL TOPLAMA 270

1. Kovuşturma Evresi .270

2. Kovuşturma Evresinde Delil Toplama 271

§2. DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI, REDDİ VE TARTIŞILMASI275

I. KAMU DAVASININ DURUŞMA DEVRESİ275

II. GENEL OLARAK DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI .281

III. DELİLLERİN ORTAYA KONULMA SIRASI.283

1. Sanığın Sorgusunun Yapılması .283

2. Mağdur ve Şikâyetçi Beyanlarının Ortaya Konulması 288

3. Tanık Beyanlarının Ortaya Konulması290

4. Bilirkişi Mütalaalarının Ortaya Konulması294

5. Tutanak ve Belgelerin Ortaya Konulması.297

6. Belirti Delillerinin Ortaya Konulması302

IV. ORTAYA KONULMASI İSTENEN DELİLLERİN REDDİ .303

V. DELİLLERİN TARTIŞILMASI.305

1. Genel Olarak 305

2. Her Bir Delilin Ortaya Konulmasından Sonra Tartışma 307

3. Yüzleştirmek Suretiyle Tartışma 308

 

İÇİNDEKİLER 19

4. Doğrudan Soru Yöneltme Suretiyle Tartışma 309

5. Delillerin Bütünü Üzerinde Tartışma. 314

§3. DELİLLERİN MAHKEMECE DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ ÇIKARMA . 321

I. GENEL OLARAK DELİLLERİN MAHKEMECE DEĞERLENDİRİLMESİ. 321

II. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNTEMİ  327

1. Genel Olarak . 327

2. Delillerin Sağlamlık Bakımından Değerlendirilmesi. 328

3. Delillerin Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi . 328

4. Boşlukların Doldurulması  333

5. Delilleri Değerlendirilmesinde ve Boşlukların Doldurulmasında

Tamamlayıcı Yöntem Olarak Akıl Yürütme, Tecrübe Kuralları ve

Karineler 335

A. Akıl Yürütme (Mantık Kuralları) 337

B. Tecrübe Kuralları  343

C. Karineler. 347

III. DELİLLERDEN SONUÇ ÇIKARMA. 352

1. Genel Olarak . 352

2. Kanaatin Oluşumunda Etkili Faktörler  355

3. Hüküm. 358

IV. MAHKEMENİN DELİL DEĞERLENDİRMESİNİN YASA YOLUNDA

DENETİMİ. 364

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DELİL YASAKLARI

 

§1. DELİL YASAKLARI(İSPAT YASAKLARI-YASAKDELİL-HUKUKAAYKIRIDELİL) . 371

I. GENEL OLARAK  371

II. DELİL YASAKLARININ AMACI 375

III. DELİL ELDE ETME YASAKLARI. 377

IV. DELİL DEĞERLENDİRME YASAKLARI. 380

1. Genel Açıklamalar . 380

2. Karşılaştırmalı Hukukta Delil Değerlendirme Yasakları . 383

3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Delil

Değerlendirme Yasakları . 387

4. Genel Olarak Türk Hukukunda Delil Değerlendirme Yasakları 391

5. Hukuka Aykırı Elde Edilen İkrarın Değerlendirilmesi. 399

 

20 İÇİNDEKİLER

6. Tanıkların Dinlenmesine İlişkin Düzenlemelere Aykırılık

Hallerinde Yasaklar 401

7. Arama, Elkoyma, Yakalama ve Gözaltına Alma ile İlgili Kuralların

İhlali Nedeniyle Hukuka Aykırı Hale Gelen Delillerin

Değerlendirilmesinde Yasaklar 402

8. İletişimin Denetlenmesine İlişkin Kuralların İhlali Nedeniyle

Hukuka Aykırı Hale Gelen Delillerin Değerlendirilmesinde

Yasaklar409

9. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Almaya İlişkin Kurallara

Aykırılıkla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesinde Yasaklar417

10. Teşhis, Yüzleştirme ve Yer gösterme ile İlgili Kuralların İhlali

Nedeniyle Hukuka Aykırı Hale Gelen Delillerin

Değerlendirilmesinde Yasaklar 419

11. Gizli Soruşturmacının Görevlendirilmesi ile İlgili Kuralların İhlali

Nedeniyle Hukuka Aykırı Hale Gelen Delillerin Değerlendirilmesi .419

12. Teknik Araçlarla İzleme ile İlgili Kuralların İhlali Nedeniyle Hukuka

Aykırı Hale Gelen Delillerin Değerlendirilmesinde Yasaklar 422

V. ÖZEL ŞAHISLARIN ELDE ETTİĞİ YASAK DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ423

VI. TESADÜFEN EDİLEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ.428

VII. HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN UZAK ETKİSİ (ZEHİRLİ AĞACIN MEYVESİ).434

1. Genel Olarak 434

2. Karşılaştırmalı Hukukta435

3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yaklaşımı .437

4. Türk Hukukunda.437

VIII.YASAK DELİLİN DOSYADAN ÇIKARILIP ÇIKARILAMAYACAĞI SORUNU 442

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

İSPAT İÇİN ŞÜPHENİN YENİLME ZORUNLULUĞU VE

ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ

 

§1. İSPAT İÇİN ŞÜPHENİN YENİLME ZORUNLULUĞU.445

I. GİRİŞ .445

II. İSPAT İÇİN ÖLÇÜT: ŞÜPHENİN YENİLMESİ ZORUNLULUĞU VE

VİCDANİ KANAAT446

1. Genel Olarak İspat Faaliyeti .446

2. İspat İçin Şüphenin Yenilmesi Zorunluluğu, Yenilmesi Gereken

Şüphe ve Vicdani Kanaat .454

A. İspat İçin Şüphenin Yenilmesi Zorunluluğunun Yasal

Temelleri .454

 

İÇİNDEKİLER 21

B. İspat İçin Yenilmesi Gereken Şüphe . 455

a. Şüphe Kavramı. 455

b. İspat İçin Yenilmesi Gereken Şüphe Nedir ve Şüphe Ne

Zaman Yenilmiş Sayılır? . 457

aa. Alman Hukukunda  459

bb. Anglo Amerikan Hukukunda . 461

cc. Türk Hukukunda 462

C. Vicdani Kanaat Ölçütü  467

a. Genel Olarak 467

b. Gerekçe Gösterme Zorunluluğu ve Denetimi 472

§2. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ. 478

I. KAVRAM VE İLKENİN ANLAMI 478

II. TARİHİ GELİŞİM 484

III. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİNİN KAYNAĞI . 486

IV. POZİTİF HUKUKTAKİ TEMELLERİ  488

V. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ. 490

VI. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA ŞÜPHEDEN

SANIK YARARLANIR İLKESİ . 493

VII. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİNİN KAPSAMI. 495

1. Genel Olarak . 495

2. Maddi Olaya İlişkin Şüphe. 496

A. Suçun İspatına İlişkin Şüphe . 497

B. Manevi Unsura İlişkin Şüphe  505

C. Suçun Ağırlatıcı / Nitelikli Sebeplerine İlişkin Şüphe  516

D. Suçun İndirim Sebeplerine İlişkin Şüphe  519

E. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde, Özellikle Meşru Savunma

Halinde Şüphe  521

F. Haksız Tahrike İlişkin Şüphe . 529

G. Suçun Özel Görünüş Hallerinde Şüphe. 533

H. Objektif Cezalandırılma Şartlarında Şüphe. 535

J. Sanığın Kişiliğinin Önemli Olduğu Durumlar. 536

K. Sanığın ve Mağdurun Yaşında Şüphe . 538

3. Muhakemenin Şarta Bağlandığı Durumlarda Şüphe. 542

VIII.İLKENİN GEÇERLİ OLMADIĞI DURUMLAR  547

1. Uygulanacak Hukuk Kuralı Konusunda Şüphe Sanık Lehine

Yorumlanamaz  547

 

22 İÇİNDEKİLER

2. Soyut ve Teorik Şüpheler ilkenin Uygulanmasını Gerektirmez550

3. Eksik Soruşturmanın (Araştırmanın) Bulunduğu Durumlarda

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesine Sığınılamaz.553

4. Bir Ceza Muhakemesi İşleminin Hukuka Uygun Olup Olmadığı

Konusundaki Şüphe Lehe Yorumlanamaz560

5. Hakaret Suçlarında Cezasızlık Sebebinin İspatında Şüphe Sanık

Lehine Yorumlanamaz .561

6. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi, Soruşturma Aşamasında

Takipsizlik Kararı Verilmesinin Gerekçesi Olamaz562

IX. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİNİN SANIK YARARINA ORTAYA

ÇIKAN SONUÇLARI 563

YARGITAY İÇTİHATLARI 567

1) ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİNE DAİR İÇTİHATLAR.567

2) HUKUKA AYKIRI DELİLLERE İLİŞKİN İÇTİHATLAR .720

3) EKSİK SORUŞTURMAYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR.827

4) GENEL OLARAK İSPAT FAALİYETİNE İLİŞKİN İÇTİHATLAR 897

KAYNAKÇA.935


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.