Ceza Muhakemesinde Teşhis

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim AKAR
ISBN: 9786050506457
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim AKAR
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Ceza Muhakemesinde Teşhis

ibrahim AKAR

2020/09 1. Baskı, 155 Sayfa

ISBN 978-605-05-0645-7

Bu eser esasen Galataray Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bu bakımdan çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen hocalarımı ve meslektaşlarımı burada anmadan geçmem doğru olmayacaktır.

Bu eserin ortaya çıkış sürecinin tamamında desteğini esirgemeyen, ihtiyaç duyduğum her an yanımda yer alan, engin bilgi ve birikimiyle çalışmama çok büyük katkılar sunan kıymetli hocam Prof. Dr. Mahmut KOCA’ya teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Bu eserin dayanağını oluşturan yüksek lisan tezimin danışmanlığını üstlenme nezaketini gösteren, bana her türlü kolaylığı sağlayan, değerli bilgi ve tecrübeleriyle tezin olgunlaşmasına katkı sunan, çalışmanın sistematiğinin oluşturulmasında bana yol gösteren sayın hocam Doç. Dr. Pınar Memiş KARTAL’a da sonsuz teşekkürü borç bilirim.

Yine tez jürimde yer alarak değerli görüş ve eleştirileriyle tezime katkı sunan sayın hocam Doç. Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ’a da teşekkürlerimi sunarım.

Burada ayrıca çalışmanın yazım sürecinde ihtiyaç duyduğum kaynaklara ulaşmamda bana maddi desteklerini sunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) da şükranlarımı sunarım.

Ayrıca eserle ilgili çetrefilli konuları birlikte tartıştığımız, görüş ve eleştirileriyle perspektifimi genişleten sevgili arkadaşım ve meslektaşım Mehmet Ertuğrul ALTINÖZEN’e de burada teşekkür etmeden geçemeyeceğim.

Son olarak, İstanbul Şehir Üniversite’si Hukuk Fakültesi’nde birlikte çalıştığım, çok kıymetli araştırma görevlileri; Pınar YAZICI’ya, Dursun SAAT’e, Muhammed Ali AYDIN’a, Özge BOZKURT’a, Şerife GÜNDOĞAN PETEK’e, Nurhayat ÖZCAN’a, Hatice Kübra KOCA’ya, Büşra GÜMÜŞ’e, Samet SEVGİ’ye, Kübra ŞEN’e ve Hilal  Rabia YILDIZ’a çok teşekkür ederim. 


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.. 5

İÇİNDEKİLER.. 7

KISALTMALAR.. 11

GİRİŞ. 13

BİRİNCİ BÖLÜM
TEŞHİS KAVRAMI, TEŞHİSİN TÜRLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ

I. .. TEŞHİS KAVRAMI. 17

A. Genel Olarak. 17

B. Teşhis İşleminin Tarihsel Kökeni 19

C. Teşhisin Benzer Kavramlarla İlişkisi ve Bunlardan Farkı 23

1. . Genel Olarak. 23

2. . Teşhis ve Yüzleştirme. 23

3. . Teşhis ve Fizik Kimliğin Tespiti 30

4. . Teşhis ve Ölünün Kimliğinin Tespiti 35

II. . TEŞHİSİN TÜRLERİ. 37

A. Yaptırılma Usulüne Göre Teşhis Türleri 37

1. . Genel Olarak. 37

2. . Seçimlik Teşhis-Tekil Teşhis. 37

3. . Eşzamanlı Teşhis-Ardışık Teşhis. 38

4. . Fotoğraf Teşhisi 39

5. . Video Teşhisi 41

6. . Ses Teşhisi 44

7. . Örtülü Teşhis-Açık Teşhis. 45

8. . Gizli Olmayan Teşhis-Gizli Teşhis -Çifte Gizli Teşhis. 46

9. . Şüphelinin Yokluğunda Teşhis. 48

10. İfadeli Teşhis. 49

B. Teşhiste Bulunanın Sıfatına Göre Teşhis Türleri 50

1. . Genel Olarak. 50

2. . Tanığın Teşhisi 50

3. . Mağdurun Teşhisi 53

C. Teşhis İşlemine Tabi Tutulan Kişilerin Sıfatına Göre
Teşhis Türleri 54

1. . Genel Olarak. 54

2. . Şüphelinin Teşhis İşlemine Tabi Tutulması 54

3. . Sanığın Teşhis İşlemine Tabi Tutulması 55

D. Teşhis İşlemini Yapan Kişinin Sıfatına Göre Teşhis Türleri 55

1. . Genel Olarak. 55

1. . Polisin Yaptırdığı Teşhis. 55

2. . Jandarmanın Yaptırdığı Teşhis. 56

3. . Cumhuriyet Savcısının Yaptırdığı Teşhis. 57

4. . Hakimin Yaptırdığı Teşhis. 58

III. TEŞHİS İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ. 58

A. Ceza Muhakemesi İşlemi Oluşu. 58

B. Delil Elde Etme Aracı Oluşu. 61

C. Tanık Dinleme Niteliğinde Oluşu. 62

D. Teşhis İşlemi Ve Nemo Tenetur İlkesi İlişkisi 65

1. . Genel Olarak. 65

2. . Teşhis İşlemine Tabi Tutulmanın Nemo Tenetur
İlkesi İle İlişkisi 65

3. . Teşhiste Bulunmanın Nemo Tenetur İlkesi İle İlişkisi 68

E. . Teşhis İşleminin Düzenlenme Yeri Ve Bunun İsabetliliği 73

İKİNCİ BÖLÜM
TEŞHİS İŞLEMİNE BAŞVURABİLME KOŞULLARI, İŞLEMİN YAPILMA USULÜ VE DELİL DEĞERİ

I. .. GENEL OLARAK.. 77

II. . SEÇİMLİK (CANLI) TEŞHİS İŞLEMİNE BAŞVURABİLMENİN KOŞULLARI VE İŞLEMİN
YAPILMA USULÜ.. 79

A. İşlemin Koşulları 79

1. . Genel Olarak. 79

2. . Şüphelinin Gözaltına Alınmış Olması 80

2.1. Genel Kural 80

2.2. Genel Kuralın İstisnası 84

3. . Teşhis İşlemine Başvurulmasında Zorunluluk Bulunması 85

4. . Cumhuriyet Savcısının Talimatının Bulunması 86

B. İşlemin Yapılma Usulü. 88

1. . Genel Olarak. 88

2. . Teşhis İşlemine Hazırlık. 88

2.1. Genel Olarak. 88

2.2. Teşhiste Bulunanın Faili Tarif Eden Beyanının Alınması 89

2.3. Şüphelinin Dış Görünüşünde Değişiklik
Yapılması 91

2.4. Teşhis İşlemine Tabi Tutulacak Diğer Kişilerin Tespiti 97

2.5. Teşhiste Bulunacak Kişi ile Tehiş İşlemine
Tabi Tutulacak Kişilerin Teşhis İşleminden
Önce Birbirini Görmemesinin Sağlanması 102

3. . Teşhisin Gerçekleştirilmesi 104

3.1. Teşhise Tabi Tutulanların Numaralandırılması 104

3.2. Teşhis İşlemine Tabi Tutulanların Teşhiste Bulunanı Görmemesi 105

3.3. Failin Teşhise Tabi Tutulanlar Arasında Yer Almıyor Olabileceği Uyarısı 106

3.4. Teşhiste Bulunma. 107

3.5. İşlemin Kayıt Altına Alınması 109

3.6. İşlemin Tekrarlanması 112

4. . Teşhis İşleminde Müdafiin Konumu. 112

4.1. Talep Üzerine Müdafiden Yararlanma. 113

4.2. Zorunlu Müdafilik Halinde Müdafiden
Yararlanma. 116

5. . Teşhis İşlemlerinde Vekilin Konumu. 120

III. FOTOĞRAF TEŞHİSİ USULÜ ve KOŞULLARI. 121

IV. KOVUŞTURMA EVRESİNDE (DURUŞMADA) YAPILAN TEŞHİS İŞLEMİNİN USULÜ VE KOŞULLARI. 124

V. . TEŞHİS İŞLEMİNİN DELİL DEĞERİ. 127

A. Genel Olarak. 127

1. . Teşhiste Bulunanın Teşhis İşleminin Delil Değerine
Etkisi 127

2. . Uygulanan Teşhis Yönteminin Teşhis İşleminin
Delil Değerine Etkisi 130

B. Teşhis İşleminin Soruşturma Evresindeki Delil Değeri 134

1. . İddianame Düzenlenmesi ve Kovuşturmaya Yer
Olmadığına Dair Karar Bakımından. 134

2. . Koruma Tedbirlerine Başvurma Bakımından. 136

C. Teşhis İşleminin Kovuşturma Evresindeki Delil Değeri 139

D. Teşhişte Bulunma ile Yalan Tanıklık Suçu İlişkisi 142

E. Teşhis İşlemi ve Hukuka Aykırı Delil İlişkisi 145

KAYNAKÇA.. 149

Ahmet Bozdağ, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Yardım Alma Hakkı”, TBB Dergisi, 2017(132), 121-146.

Ahmet Bozdağ/Kader Sarıusta, Ceza Yargılamasında Mağdur Beyanı ve Delil Değeri”, İnÜHFD, C.8, S. 2., Y. 2017, 573-602

Ali Ersin, “Ceza Muhakemesinde Katlanma Yükümlülüğü”, CHD, C. 6, S. 16, Ağustos 2011, 190-208.

Ali Kemal Yıldız, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Yakalama ve Gözaltına Alma”, SÜHFD, C. 14, S.1, Yıl: 2006, s. 131-214.

Ali Parlar/Muzaffer Hatipoğlu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Yorumu, 1. Cilt, 1. Baskı, Ankara 2018.

American Bar Association, Criminal Justice Section, American Bar Association Statement Of Best Practices For Promoting The Accuracy Of Eyewitness İdentification Procedures Dated August, 2004.

Amy Klobuchar/Nancy K. Mehrkens Stebly/Hilary Lindell Caligiuri, “Improving Eyewitness Identifications: Hennepin County’s Blind Squential Lineup Pilot Project”, Cardozo Public Law, Politicy& Ethics Journal, Vol: 4/381, 2006.

Ann Marie Ackermann, The Royal Origin of the Police Lineup: How a Queen’s Funeral Changed Criminal History, Historical True Crime, 2017. https://www.annmarieackermann.com/royal-origin-police-lineup/ (Erişim: 16.12.2018).

Anne Somerset, The Affair of Poisons: Murder, Infanticide and Satanism at the Court of Louis XIV, NewYork, 1. Baskı, St. Martin Press, 2004.

Bahri Öztürk/Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/Özge Sırma Gezer/Yasemin F. Saygılar Kırıt/Özdem Özaydın/Esra Alan Akcan/Efser Erden Tütüncü/Derya Altınok Villemin/Mehmet Can Tok, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Ankara, Seçkin, 2018.

Bahri Öztürk/Behiye Eker Kazancı/Sesim Soyer Güleç, Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, 2. Baskı, Ankara, Seçkin, 2017.

Burcu Ertem, Kamu Davasının Açılması ve İddianamenin İadesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007.

C.R. Rattner Huff/E. Sagarin, “Guity Until Proven Innocent: Wrongful Conviction and Public Policy”, Crime and Delinquency, 32, 1986, 518-544.

Cengiz Topel Çiftçioğlu, Cumhuriyet Savcısının Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı ve Denetimi, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013.

Colin Getty  Tredoux, “Evaluating the Fairness of Identification Parades With Measures of Facial Similarities”, (Doktora Tezi), Ocak 1996, Cape Town,.

Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Hukuku I, 7. Baskı, Ankara, Seçkin, 2016.

Cumhur Şahin/Neslihan Göktürk, Ceza Muhakemesi Hukuku II, 7. Baskı, Ankara, Seçkin, 2018.

Daniel E. Hall, Criminal Law and Procedure, 5. Baskı, Kanada, Delmar Cengage Learning, 2009.

David Harris/Michael O’Boyle/Ed Bates/Carla Burcley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Şen Matbaa, 2013.

David Ormerod, “Sounds familiar? Voice Identification Evidence”, Criminal Law Review, 595–622, 2001.

David S. Clark(Editor), Comparative Law and Society, 1. Baskı, UK, Edward Elgar Publishing Limited, 2012.

Doğan Soyaslan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. Baskı, Ankara, Yetkin, 2018.

Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 15. Baskı, Ankara, Seçkin, 2017.

Edward Higgs, Identifying the English: A History of Personel Identification from 1500 to Present, Continuum, 1. Baskı, NewYork, 2011.

Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, 15. Baskı, Ankara, Adalet, 2018.

Erdener Yurtcan, Failin Teşhisi, Kanıtlama Değeri ve Tekrarlanması, İÜHFM, C. 36, S. 1-4, İstanbul, 1970.

Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 17. Baskı, Ankara, Yetkin, 2017.

Erol Tatar, “Gizli Tanık”, Ankara Barosu Dergisi, 2013/4, 283-296.

Faruk Erem, Adalet Psikolojisi, 6. Baskı, Ankara, Sevinç Matbaası, 1971.

Faruk Erem, Ceza Usulü Hukuku, 5. Bası, Ankara, Sevinç Matbaası, 1978.

Faruk Turhan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Asil Yayınları, 2006.

Feridun Yenisey/Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Baskı, Ankara, Seçkin, 2018.

Feridun Yenisey, Hazırlık Soruşturması ve Polis, 1. Baskı, İstanbul, Beta, 1987.

Feridun Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukukunda Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delil”, CHD, Y.2, S.4, Agustos 2007.

Garry L. Wells/Mark Small/Steven Penrod/Roy S. Malpass/Solomon M. Fulero/C.A.E. Brimacombe, “Eyewitness Identification Procedures: Recommendations for Lineups and Photospreads”, Law and Human Behaivor, S. 22, No:6, 1998.

Graham Davies/Laurance Griffiths, “Eyewitness Identification and English Courts: A Centruy of Trail and Error”,  Psychiatry, Psychology and Law, Vol. 15, No. 3, 435-449.

Güçlü Akyürek, “Ceza Yargılamasında Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Sorunu”, TBB Dergisi, 2012(101), 61-82.

Hanifi Sever, Adli Ses İncelemeleri ve Hukuki Boyutu, 1. Baskı, Ankara, Adalet, 2008.

Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2017.

Hakan Karakehya, Ceza Muhakemesinin Amacı, İUHFM, C. LXV, S. 2, s. 121-142, İstanbul, 2007.

Hamide Zafer, Criminal Law in the Global Risk Society/Risk Altındaki Global Dünya Toplumu ve Ceza Hukuku, Feridun Yenisey/Ulrich Sieber(editörler), 1. Baskı, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi, 2011.

Holly Tucker, City of Light City of Poison: Murder, Magic and First Police Chief of Paris, 1. Baskı, NewYork, W.W. Norton&Company, 2017.

Hüseyin Ertuğrul, “Ceza Muhakemesinde Katlanma Yükümlülüğü”, GÜHFD, C. XII, Yıl: 2008, S. 1-2, 687-699.

İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin, 14. Baskı, Ankara 2018.

John N. Ferdico/Henry F. Fradella/Christopher D. Totten, Criminal Procedure for the Criminal Justice Professional, Wadswortth Cengage Learning, 10. Baskı, Kanada.

John Adolphus, The Last Days, Death, Funeral Obsequies of Her Majesty Caroline Queen Consort of Great Britain, Jones&Co, (Kaçıncı Baskı olduğu belirtilmemiş), Londra, 1822.

Judy Hails, Criminal Evidence, 6. Baskı, Kaliforniya, Wadsworth Cengage Learning, 2009.

Lord Devlin, Report to Secretary of State for the Home Department of the Departmental Committee on Evidence of Identification in Criminal Cases, Londra, Her Majesty’s Stationery Office,1976.

Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara, Seçkin, 2018.

Mahmut Koca, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Deliller”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:1 Sayı:2, İstanbul, Aralık 2006, 207-225.

Margaret Bull Kovera/Andrew J. Evelo, “The Case for Double-Blind Lineup Administration”, Pyschology Public Policy and Law, 2017. 

M. Emin Artuk/Ahmet Gökçen/M. Emin Alşahin/Kerim Çakır, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, Ankara, Adalet, 2019.

M. Emin Artuk/Ahmet Gökçen/Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 15. Baskı, Ankara, Adalet, 2015.

Murat Balcı, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Teşhis ve Yüzleştirme”, CHD, C. 5, S. 12. Nisan 2010, 187-202.

Murat Volkan Dülger, “Ceza Muhakemesinde Müdafinin Konumu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Ankara Barosu Dergisi, 2012/4, 39-76.

Mustafa Kaygısız, Kriminalistik Olay Yeri İnceleme: Suç Yeri ve Delil Güvenliği, 1. Baskı, Adalet Yayınları, 2007..

National Research Council of the National Academies, Identifiying the Culpit Assessing Eyewitness İdentification, 1. Baskı, Washinton, The National Academies Press, 2014.

Neil Brooks, Police Guidelines Pretrail Eyewitness Identification Procedures, Criminal Law Series, Ottawa, 1983.

Nevzat Toroslu/Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, 18. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2018.

Nicola A. Brace/Graham E. Pike/Richard I. Kemp/Jim Turner, “Eye-witness Identification Procedures and Stress: a Comparison of Live and Video Identification Parades”, International Journal of Police Science&Management, S. 11, No:2, 183-192.

Nur Centel/Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 15. Bası, İstanbul, Beta, 2018.

Nuran Haydar, Susma Hakkı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Haziran 2019.

Nurullah Kunter, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1978.

Nurullah Kunter/Feridun Yenisey/Ayşe Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 14. Bası, İstanbul,  Beta, 2006.

Nurullah Kunter/Feridun Yenisey/Ayşe Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 18. Bası, İstanbul, Beta, 2010.

Ömer Ömeroğlu, “Ceza Muhakemesinde Şüpheli ve Sanığın Fizik Kimlik Tespiti”, TBBD, Cilt 27, Sayı 115, Kasım 2014, 61-102.

Paul Gordon McGorrery/Marilyn McMahon, “A fair “hearing”: Earwitness Identification and Voice Identification Parades”, The International Journal of Evidence and Proof, S. 21(3), 262-286, 2017.

Pervin Aksoy İpekçioğlu, “Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri”, DEÜHFD, C. 9, Özel Sayı, 2007, s. 1215-1254.

Peter B. Ainsworth, Psychology and Crime, Myths and Reality, 1. Baskı, Londra, Pearson Education, 2000.

Police Executive Research Forum, A National Survey of Eyewitness Identification Procedure in law Enforcement Agencies, Washington 2013.

R.C.L. Lindsay/G.L. Wells, “What Price Justice? Esploring the Relationship Between Lineup Fairness and Identification Accuracy”, Law and Human Behavior, 4, 1980, 303-314.

R.C.L. Lindsay/G.L. Wells, “Improving Eyewitness Identification From Lineups: Simultaneous versus Sequential Lineup Presantations”, Journal of Applied Psyhology, 70, 556-564.

R.M. Haw/R.P. Fisher, “Effects of Administrator-Witness contact on Eyewitness Identification Accuracy”, Journal of Applied Psychology, 89(6), 2004, 1106-1112.

Rachel Wilcock/Wendy Kneler, A Comparison of Presentation Methods and Video Identification Parades, Applied Cognitive Psychology, S. 25, 835-840, 2011.

Ruth Horry/Amina Memon/Rebecca Milne/Daniel B. Wright/Gary Dalton, “Video Identification of Suspects: A Discussion of Current Practice and Policy in United Kingdom”, Policing, 2013.

Serra Tekin/Mine Özaşçılar/Neylan Ziyalar, “Görgü Tanıklığının Güvenilirliği”, Güncel Hukuk Dergisi, Eylül 2007.

Sheri H. Mecklenburg, Report to The Legislature of the State of Illınois: The Illinois Pilot Program on Sequentıal Double-Blind Identifıcation Procedures, İllinois 2016.

Timur Demirbaş, Sanığın Hazırlık Soruşturmasında İfadesinin Alınması, 1. Baskı, İzmir, DEÜ Özel Sermaye İşletmesi Yayınları, 1996. 

Timur Demirbaş, Soruşturma Evresinde Şüphelinin İfadesinin Alınması, 5. Baskı, Ankara, Seçkin, 2018.

U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Eyewitness Evidence A Guide for Law Enforcement, Washington, 1999.

Veli Özer Özbek/Koray Doğan/Pınar Bacaksız/İlker Tepe, Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Baskı, Ankara, Seçkin, 2018.

Yasemin Işıktaç, Adalet Psikolojisi, 1. Baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.

Yener Ünver/Hakan Hakeri, Ceza Muhakamesi Hukuku, 14. Baskı, Ankara, Adalet, 2018.

Zekiye Özen İnci, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Teşhis”, TBB Dergisi, Sayı 85, s. 105-136, 2009.

Zekiye Özen İnci, “Şüpheli veya Sanığa Rağmen Bir Ceza Muhakemesi Hukuku mu? Şüpheli veya Sanığın Ceza Muhakemesi İşlemlerine Katlanma Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün Sınırları Hakkında Düşünceler”, Hacettepe HFD, 7(2), 2017, 119-168.

Zekiye Özen İnci, Bir Koruma Tedbiri Olarak Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama, 4. Baskı, Ankara, Seçkin, 2017.

Ziyaettin Kaygusuz, “Kimlik Sorma ve Kimlik Tespiti”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 81-116, Ankara 2008.

İnternet siteleri:

https://www.innocenceproject.org/

http://tdk.gov.tr

https://www.nisanyansozluk.com/?k=te%C5%9Fhis

http://www.viper.police.uk/


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.