Ceza Muhakemesinde Teşhis

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim AKAR
ISBN: 9786050506457
Stok Durumu: Stokta var
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim AKAR
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Ceza Muhakemesinde Teşhis

ibrahim AKAR

2020/09 1. Baskı, 155 Sayfa

ISBN 978-605-05-0645-7

Bu eser esasen Galataray Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bu bakımdan çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen hocalarımı ve meslektaşlarımı burada anmadan geçmem doğru olmayacaktır.

Bu eserin ortaya çıkış sürecinin tamamında desteğini esirgemeyen, ihtiyaç duyduğum her an yanımda yer alan, engin bilgi ve birikimiyle çalışmama çok büyük katkılar sunan kıymetli hocam Prof. Dr. Mahmut KOCA’ya teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Bu eserin dayanağını oluşturan yüksek lisan tezimin danışmanlığını üstlenme nezaketini gösteren, bana her türlü kolaylığı sağlayan, değerli bilgi ve tecrübeleriyle tezin olgunlaşmasına katkı sunan, çalışmanın sistematiğinin oluşturulmasında bana yol gösteren sayın hocam Doç. Dr. Pınar Memiş KARTAL’a da sonsuz teşekkürü borç bilirim.

Yine tez jürimde yer alarak değerli görüş ve eleştirileriyle tezime katkı sunan sayın hocam Doç. Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ’a da teşekkürlerimi sunarım.

Burada ayrıca çalışmanın yazım sürecinde ihtiyaç duyduğum kaynaklara ulaşmamda bana maddi desteklerini sunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) da şükranlarımı sunarım.

Ayrıca eserle ilgili çetrefilli konuları birlikte tartıştığımız, görüş ve eleştirileriyle perspektifimi genişleten sevgili arkadaşım ve meslektaşım Mehmet Ertuğrul ALTINÖZEN’e de burada teşekkür etmeden geçemeyeceğim.

Son olarak, İstanbul Şehir Üniversite’si Hukuk Fakültesi’nde birlikte çalıştığım, çok kıymetli araştırma görevlileri; Pınar YAZICI’ya, Dursun SAAT’e, Muhammed Ali AYDIN’a, Özge BOZKURT’a, Şerife GÜNDOĞAN PETEK’e, Nurhayat ÖZCAN’a, Hatice Kübra KOCA’ya, Büşra GÜMÜŞ’e, Samet SEVGİ’ye, Kübra ŞEN’e ve Hilal  Rabia YILDIZ’a çok teşekkür ederim. 


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.. 5

İÇİNDEKİLER.. 7

KISALTMALAR.. 11

GİRİŞ. 13

BİRİNCİ BÖLÜM
TEŞHİS KAVRAMI, TEŞHİSİN TÜRLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ

I. .. TEŞHİS KAVRAMI. 17

A. Genel Olarak. 17

B. Teşhis İşleminin Tarihsel Kökeni 19

C. Teşhisin Benzer Kavramlarla İlişkisi ve Bunlardan Farkı 23

1. . Genel Olarak. 23

2. . Teşhis ve Yüzleştirme. 23

3. . Teşhis ve Fizik Kimliğin Tespiti 30

4. . Teşhis ve Ölünün Kimliğinin Tespiti 35

II. . TEŞHİSİN TÜRLERİ. 37

A. Yaptırılma Usulüne Göre Teşhis Türleri 37

1. . Genel Olarak. 37

2. . Seçimlik Teşhis-Tekil Teşhis. 37

3. . Eşzamanlı Teşhis-Ardışık Teşhis. 38

4. . Fotoğraf Teşhisi 39

5. . Video Teşhisi 41

6. . Ses Teşhisi 44

7. . Örtülü Teşhis-Açık Teşhis. 45

8. . Gizli Olmayan Teşhis-Gizli Teşhis -Çifte Gizli Teşhis. 46

9. . Şüphelinin Yokluğunda Teşhis. 48

10. İfadeli Teşhis. 49

B. Teşhiste Bulunanın Sıfatına Göre Teşhis Türleri 50

1. . Genel Olarak. 50

2. . Tanığın Teşhisi 50

3. . Mağdurun Teşhisi 53

C. Teşhis İşlemine Tabi Tutulan Kişilerin Sıfatına Göre
Teşhis Türleri 54

1. . Genel Olarak. 54

2. . Şüphelinin Teşhis İşlemine Tabi Tutulması 54

3. . Sanığın Teşhis İşlemine Tabi Tutulması 55

D. Teşhis İşlemini Yapan Kişinin Sıfatına Göre Teşhis Türleri 55

1. . Genel Olarak. 55

1. . Polisin Yaptırdığı Teşhis. 55

2. . Jandarmanın Yaptırdığı Teşhis. 56

3. . Cumhuriyet Savcısının Yaptırdığı Teşhis. 57

4. . Hakimin Yaptırdığı Teşhis. 58

III. TEŞHİS İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ. 58

A. Ceza Muhakemesi İşlemi Oluşu. 58

B. Delil Elde Etme Aracı Oluşu. 61

C. Tanık Dinleme Niteliğinde Oluşu. 62

D. Teşhis İşlemi Ve Nemo Tenetur İlkesi İlişkisi 65

1. . Genel Olarak. 65

2. . Teşhis İşlemine Tabi Tutulmanın Nemo Tenetur
İlkesi İle İlişkisi 65

3. . Teşhiste Bulunmanın Nemo Tenetur İlkesi İle İlişkisi 68

E. . Teşhis İşleminin Düzenlenme Yeri Ve Bunun İsabetliliği 73

İKİNCİ BÖLÜM
TEŞHİS İŞLEMİNE BAŞVURABİLME KOŞULLARI, İŞLEMİN YAPILMA USULÜ VE DELİL DEĞERİ

I. .. GENEL OLARAK.. 77

II. . SEÇİMLİK (CANLI) TEŞHİS İŞLEMİNE BAŞVURABİLMENİN KOŞULLARI VE İŞLEMİN
YAPILMA USULÜ.. 79

A. İşlemin Koşulları 79

1. . Genel Olarak. 79

2. . Şüphelinin Gözaltına Alınmış Olması 80

2.1. Genel Kural 80

2.2. Genel Kuralın İstisnası 84

3. . Teşhis İşlemine Başvurulmasında Zorunluluk Bulunması 85

4. . Cumhuriyet Savcısının Talimatının Bulunması 86

B. İşlemin Yapılma Usulü. 88

1. . Genel Olarak. 88

2. . Teşhis İşlemine Hazırlık. 88

2.1. Genel Olarak. 88

2.2. Teşhiste Bulunanın Faili Tarif Eden Beyanının Alınması 89

2.3. Şüphelinin Dış Görünüşünde Değişiklik
Yapılması 91

2.4. Teşhis İşlemine Tabi Tutulacak Diğer Kişilerin Tespiti 97

2.5. Teşhiste Bulunacak Kişi ile Tehiş İşlemine
Tabi Tutulacak Kişilerin Teşhis İşleminden
Önce Birbirini Görmemesinin Sağlanması 102

3. . Teşhisin Gerçekleştirilmesi 104

3.1. Teşhise Tabi Tutulanların Numaralandırılması 104

3.2. Teşhis İşlemine Tabi Tutulanların Teşhiste Bulunanı Görmemesi 105

3.3. Failin Teşhise Tabi Tutulanlar Arasında Yer Almıyor Olabileceği Uyarısı 106

3.4. Teşhiste Bulunma. 107

3.5. İşlemin Kayıt Altına Alınması 109

3.6. İşlemin Tekrarlanması 112

4. . Teşhis İşleminde Müdafiin Konumu. 112

4.1. Talep Üzerine Müdafiden Yararlanma. 113

4.2. Zorunlu Müdafilik Halinde Müdafiden
Yararlanma. 116

5. . Teşhis İşlemlerinde Vekilin Konumu. 120

III. FOTOĞRAF TEŞHİSİ USULÜ ve KOŞULLARI. 121

IV. KOVUŞTURMA EVRESİNDE (DURUŞMADA) YAPILAN TEŞHİS İŞLEMİNİN USULÜ VE KOŞULLARI. 124

V. . TEŞHİS İŞLEMİNİN DELİL DEĞERİ. 127

A. Genel Olarak. 127

1. . Teşhiste Bulunanın Teşhis İşleminin Delil Değerine
Etkisi 127

2. . Uygulanan Teşhis Yönteminin Teşhis İşleminin
Delil Değerine Etkisi 130

B. Teşhis İşleminin Soruşturma Evresindeki Delil Değeri 134

1. . İddianame Düzenlenmesi ve Kovuşturmaya Yer
Olmadığına Dair Karar Bakımından. 134

2. . Koruma Tedbirlerine Başvurma Bakımından. 136

C. Teşhis İşleminin Kovuşturma Evresindeki Delil Değeri 139

D. Teşhişte Bulunma ile Yalan Tanıklık Suçu İlişkisi 142

E. Teşhis İşlemi ve Hukuka Aykırı Delil İlişkisi 145

KAYNAKÇA.. 149

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.