Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Uygulaması

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Nimet ÖZKAVALCI
ISBN: 9789750255236
202,50 TL 225,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nimet ÖZKAVALCI
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

CHA56
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Uygulaması
Nimet ÖZKAVALCI
2019/06 2. Baskı, 612 Sayfa,
ISBN 978-975-02-5523-6

Son dönemlerde "Adalet org" "adalet gündemi" gibi birçok hukuki platformlarda sorulan sorulardan, tartışılan bir kısım konulardan infazla ilgili şartla tahliye, şartla tahliyenin geri alınması, mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanması, adli para cezasının infazı, infazda tereddüt yaratan hususlar, cezanın infazının ertelenmesi gibi pek çok konunun yeterince aydınlatılamadığı, uygulamada bu tür konuları içeren ve son Yargıtay kararları ve Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarını içeren bir kitabın bulunmaması nedeniyle bu kitap ceza hukukçularına ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kitap İnfaz Hakimlerine de hitap etmekle birlikte asıl hedef kitle ceza hukuku ile ilgilenen avukatlar, ceza mahkemesi hakimleri, Cumhuriyet savcıları ve akademisyenlerdir. Kitapta 2005 yılından 2019 yılı Nisan ayına kadar çıkan ve 5275 sayılı Kanunu ilgilendiren çok sayıda Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay daire kararları, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bulunmaktadır. Kitapta 40 tanesi Ceza Genel Kurulu kararı olmak üzere, toplam 800 civarında Yargıtay kararı, 21 tane Anayasa Mahkemesi kararı, 65 tane Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararı, 28 tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bulunmaktadır. Yargıtay kararlardan infaz hakimlerini ilgilendirenlerinin sadece içerikleri verilmiş, benzer nitelikte olan kararlar ise, aynı konudaki Yargıtay kararının altında "benzer mahiyetteki Yargıtay kararları" başlığı altında sadece Yargıtay ilgili dairesi, karar ve tarihi verilmiştir. Şartla tahliye, mükerrirlere özgü infaz rejimi, adli para cezasının infazı, cezanın infazında tereddüt ile ilgili maddeler altındaki Yargıtay kararlarının tamamına yakını verilmiştir. 

Kitapta her madde ile ilgili, makale, doktora tezi ve bakanlık görüşlerine yer verilmeye çalışılarak içerik zenginleştirilmiştir.

Konu Başlıkları

Cezanın İnfazında Tereddüt
Müddetnameye İtiraz
Şartla Tahliye ve Şartla Tahliyenin Geri Alınması
Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi
Adli Para Cezasının İnfazı
Denetimli Serbestlik Uygulanarak Cezanın İnfazı


İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  7

Kısaltmalar  13

Giriş  15

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

İnfazı Hakkındaki Kanun

MADDE 1 : Amaç  17

MADDE 2 : İnfazda temel ilke  17

MADDE 3 : İnfazda Temel Amaç  18

MADDE 4 : İnfazın Koşulu  19

MADDE 5 : İnfazın Dayanakları ve Kimin Tarafından İzleneceği  22

MADDE 6 : Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler  23

MADDE 7 : İyileştirmede Başarı Ölçütü  30

MADDE 8 : Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  30

MADDE 9 : Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları  31

MADDE 10 : Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  32

MADDE 11 : Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  33

MADDE 12 : Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  34

MADDE 13 : Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri  35

MADDE 14 : Açık Ceza İnfaz Kurumları  35

MADDE 15 : Çocuk Eğitimevleri  45

MADDE 16 : Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi  46

MADDE 17 : Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün İstemiyle Ertelenmesi  52

MADDE 18 : Akıl Hastalığı Dışında Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerin Cezalarının İnfazı  56

MADDE 19 : Yakalama Emri  57

MADDE 20 : Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İşlem  58

MADDE 21 : Kuruma Alma ve Kayıt İşlemleri  62

MADDE 22 : Hükümlüler ile Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi  64

MADDE 23 : Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması  65

MADDE 24 : Hükümlülerin Gruplandırılması  67

MADDE 25 : Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı  68

MADDE 26 : Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma  70

MADDE 27 : Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma  71

MADDE 28 : Bina ve Eşyanın Korunması  71

MADDE 29 : Hükümlülerin Çalıştırılması  71

MADDE 30 : Kurum Dışında Çalıştırma  72

MADDE 31 : Kurum Hizmetinde Çalışma  73

MADDE 32 : Ücret ve Sosyal Haklar  74

MADDE 33 : Kurumların İç Güvenliği  74

MADDE 34 : Kapıların Açılmaması ve Temasın Önlenmesi  75

MADDE 35 : Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşyalar  75

MADDE 36 : Arama  80

MADDE 37 : Disiplin Cezalarının Niteliği ve Uygulama Koşulları  81

MADDE 38 : Disiplin Cezaları ve Tedbirleri  86

MADDE 39 : Kınama  87

MADDE 40 : Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  88

MADDE 41 : Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakmak  91

MADDE 42 : Haberleşme ve İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  92

MADDE 43 : Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  95

MADDE 44 : Hücreye Koyma  97

MADDE 45 : Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri  110

MADDE 46 : Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  111

MADDE 47 : Disiplin Soruşturması  114

MADDE 48 : Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı, Disiplin Cezalarının İnfazı ve Kaldırılması  120

MADDE 49 : Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler  127

MADDE 50 : Zorlayıcı Araçların Kullanılması  128

MADDE 51 : Ödüllendirme  129

MADDE 52 : Şikayet ve İtiraz  131

MADDE 53 : Nakiller  131

MADDE 54 : Kendi İsteğiyle Nakil  132

MADDE 55 : Disiplin Nedeniyle Nakil  133

MADDE 56 : Zorunlu Nedenlerle Nakil  134

MADDE 57 : Hastalık Nedeniyle Nakil  134

MADDE 58 : Nakillerde Alınacak Tedbirler  135

MADDE 59 : Avukat ve noterle görüşme hakkı  137

MADDE 60 : Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü  140

MADDE 61 : Kütüphaneden Yararlanma  140

MADDE 62 : Süreli ve Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı  142

MADDE 63 : Hükümlünün barındırılması ve yatırılması  146

MADDE 64 : Hükümlünün Giydirilmesi  148

MADDE 65 : Hükümlünün Muhtaç Çocuklarının Barındırılması  149

MADDE 66 : Hükümlünün Telefon ile Haberleşme Hakkı  150

MADDE 67 : Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı  154

MADDE 68 : Hükümlünün mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı  156

MADDE 69 : Hükümlüye Dışarıdan Gönderilen Hediyeyi Kabul Etme Hakkı  162

MADDE 70 : Din ve Vicdan Özgürlüğü  164

MADDE 71 : Hükümlünün Muayene ve Tedavi İstekleri  165

MADDE 72 : Hükümlünün Beslenmesi  167

MADDE 73 : İyileştirme Programlarının Belirlenmesi  169

MADDE 74 : Hükümlülerin Sayısı ve Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri  170

MADDE 75 : Eğitim Programları  171

MADDE 76 : Öğretimden Yararlanma  172

MADDE 77 : Dernekler, Vakıflar, Gönüllü Kuruluşlar ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler  174

MADDE 78 : Hükümlünün Muayene ve Tedavisi  175

MADDE 79 : Sağlık denetimi  177

MADDE 80 : Hastaneye Sevk  178

MADDE 81 : İnfazı Engelleyecek Hastalık Hâli  178

MADDE 82 : Hükümlünün Kendisine Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi  179

MADDE 83 : Hükümlüyü ziyaret  180

MADDE 84 : Yabancı Hükümlüleri Ziyaret  186

MADDE 85 : Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi  187

MADDE 86 : Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar  188

MADDE 87 : Beden Eğitimi  190

MADDE 88 : Kütüphane ve Kurslardan Yararlanma  191

MADDE 89 : Koşullu Salıverilmede İyi Hâlin Saptanması  192

MADDE 90 : Salıverilme Öncesi İçin Önlem ve İlişkiler  194

MADDE 91 : Hükümlüye iş bulmada yardım  195

MADDE 92 : Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Dışına Çıkma Hâlleri  195

MADDE 93 : Hükümlülere Verilen İzinler  196

MADDE 94 : Mazeret İzni  196

MADDE 95 : Özel İzin  199

MADDE 96 : İş Arama İzni  201

MADDE 97 : İzinden Dönmeme, Geç Dönme  201

MADDE 98 : Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama  207

MADDE 99 : Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması  245

MADDE 100 : Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi  270

MADDE 101 : İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü  270

MADDE 102 : İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar  277

MADDE 103 : Hükümlüler Arası Yardımlaşma  278

MADDE 104 : Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları  278

MADDE 105 : Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma  279

MADDE 105/A : Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı  288

MADDE 106 : Adlî Para Cezasının İnfazı  338

MADDE 107 : Koşullu Salıverilme  372

MADDE 108 : (28.6.2014 tarih ve 6545 sayılı kanunun 82. maddesi ile değişik) Mükerrirlere “ve bazı suç faillerine” özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri  508

MADDE 109 : Kısa süreli hapis cezası yerine seçenek yaptırımların uygulanması  553

MADDE 110 : Özel İnfaz Usulleri  562

MADDE 111 : Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar  567

MADDE 112 : Tutukevine Kabul  568

MADDE 113 : Tutukluların Barındırılması  568

MADDE 114 : Tutukluların Hakları  569

MADDE 115 : Kısıtlayıcı Önlemler  570

MADDE 116 : Tutukluların Yükümlülükleri  570

MADDE 117 : Hapis Cezalarının ve Tedbirlerin İnfazında Göz Önünde Bulundurulacak ve Uygulanacak Diğer Kanunlardaki Hükümler  572

MADDE 118 : Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı  573

MADDE 119 : Bu Kanunda Geçen Terimlerin Etkisi  574

MADDE 120 : Diğer Kanunlarda Yapılan Yollamalar  574

MADDE 121 : Tüzük ve Yönetmelikler  574

MADDE 122 : Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  575

EK MADDE 1  576

GEÇİCİ MADDE 1  576

GEÇİCİ MADDE 2  577

GEÇİCİ MADDE 3  577

GEÇİCİ MADDE 4  579

GEÇİCİ MADDE 5  579

GEÇİCİ MADDE 6  580

GEÇİCİ MADDE 7  580

GEÇİCİ MADDE 8  581

Yargıtay Kararları Dizini  583

Anayasa Mahkemesi Kararları  605

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları  607

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları  611

Kavramlar Dizini  613

Özgeçmiş  616

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar