Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat (Orta Boy)

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Gürsel YALVAÇ
ISBN: 9786257467520
149,40 TL 166,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gürsel YALVAÇ
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 13
Boyut 11,5x16 cm (Orta Boy)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1800

Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları
ANY-TCK – CMK – CGTİK ve İlgili Mevzuat (Olağanüstü Hal Düzenlemeleri)
Gürsel YALVAÇ


İÇİNDEKİLER

Kanun No Sayfa

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : 2709 1

• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : 109

• Yeni/Eski Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu : 5237/765 147

• Eski/Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu : 765/5237 151

• Türk Ceza Kanunu Sistematik Fihristi : 5237 163

• Türk Ceza Kanunu : 5237 177

• Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama

Şekli Hakkında Kanun : 5252 379

• Ceza Muhakemesi Kanunu Sistematik Fihrist : 5271 385

• Ceza Muhakemesi Kanunu : 5271 399

• Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu : 1412 619

(Yürürlükteki Hükümler)

• Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve

Uygulama Şekli Hakkında Kanun : 5320 629

• Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen

Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin

2021 Yılı Tarifesi : 639

• Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında

Kanun Sistematik Fihrist : 5275 641

• Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Hakkında Kanun : 5275 647

• Adli Yargı İlk Derece Mahkemmeleri İle Bölge

Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve

Yetkileri Hakkında Kanun : 5235 751

• Adli Sicil Kanunu : 5352 777

VI

• Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlenmesine Dair Kanun : 6284 787

• Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi

Hakkında Kanun : 1481 801

• Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler

Hakkında Kanun : 6136 805

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış

Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle

Çözümüne Dair Kanun : 6384 827

• Basın Kanunu : 5187 833

• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 847

• Cezaî Konularda Uluslararası İş Birliği Kanunu : 6706 857

• Çek Kanunu : 5941 877

• Çocuk Koruma Kanunu : 5395 893

• Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu : 5402 913

• Dernekler Kanunu : 5253 931

• Emniyet Teşkilatı Kanunu : 3201 953

• Elektronik İmza Kanunu : 5070 995

• İl İdaresi Kanunu : 5442 1007

• İnfaz Hakimliği Kanunu : 4675 1035

• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun : 5651 1043

• Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu : 2803 1069

• Kabahatler Kanunu : 5326 1105

• Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu : 5607 1127

• Kimlik Bildirme Kanunu : 1774 1155

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu : 2863 1163

VII

• Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu : 3628 1209

• Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun : 4483 1219

• Olağanüstü Hal Kanunu : 2935 1227

• Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek

Kabul Edilmesine Dair Kanun : 6749 1245

• Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken

Tedbirler İle Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun : 6755 1255

• Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu

Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun : 7075 1263

• Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun

Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar : 7075 1277

• Petrol Piyasası Kanunu : 5015 1291

• Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu : 2559 1329

• Sahil Güvenlik Kanunu : 2692 1353

• Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun : 5729 1381

• Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine

Dair Kanun : 6222 1385

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi

Hakkında Kanun : 5549 1407

• Tanık Koruma Kanunu : 5726 1421

• Tebligat Kanunu : 7201 1433

• Terörle Mücadele Kanunu : 3713 1455

• Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların

Karşılanması Hakkında Kanun : 5233 1491

VIII

• Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun : 6415 1505

• Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu : 2911 1517

• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi

Hakkında Kanun : 5083 1533

• Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi

ve Kontrolü Hakkında Kanun : 4207 1537

• Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun : 2313 1547

• Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun : 3298 1557

• Adlî Kolluk Yönetmeliği : 1561

• Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği : 1571

• Adli Sicil Yönetmeliği : 1593

• Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi,

Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti

Hakkında Yönetmelik : 1607

• Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve

Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak

Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik : 1617

• Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü

Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler

Hakkında Yönetmelik : 1625

• Suç Eşyası Yönetmeliği : 1637

• Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği : 1653

• Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim

Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik : 1677

• Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği : 1683

• Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği : 1719

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar