Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat (Orta Boy)

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Gürsel YALVAÇ
ISBN: 9786257088244
Stok Durumu: Tükendi
67,50 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gürsel YALVAÇ
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 12
Boyut 11,5x16 cm (Orta Boy)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları
ANY-TCK – CMK – CGTİK ve İlgili Mevzuat (Olağanüstü Hal Düzenlemeleri)
Gürsel YALVAÇ
2020/05 12. Baskı, 1552 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-625-708-824-4

İÇİNDEKİLER


Kanun No Sayfa

ï Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : 2709 1

ï Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : 95

ï Yeni/Eski Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu : 5237/765 129

ï Eski/Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu : 765/5237 135

ï Türk Ceza Kanunu Sistematik Fihristi : 5237 145

ï Türk Ceza Kanunu : 5237 159

ï Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama

Şekli Hakkında Kanun : 5252 339

ï Ceza Muhakemesi Kanunu Sistematik Fihrist : 5271 345

ï Ceza Muhakemesi Kanunu : 5271 361

ï Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu : 1412 561

(Yürürlükteki Hükümler)

ï Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve

Uygulama Şekli Hakkında Kanun : 5320 569

ï Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen

Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin

2020 Yılı Tarifesi : 577

ï Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında

Kanun Sistematik Fihrist : 5275 579

ï Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Hakkında Kanun : 5275 587

ï Adli Yargı İlk Derece Mahkemmeleri İle Bölge

Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve

Yetkileri Hakkında Kanun : 5235 683

ï Adli Sicil Kanunu : 5352 707


VI

ï Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlenmesine Dair Kanun : 6284 717

ï Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi

Hakkında Kanun : 1481 729

ï Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler

Hakkında Kanun : 6136 731

ï Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış

Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle

Çözümüne Dair Kanun : 6384 751

ï Basın Kanunu : 5187 755

ï Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 767

ï Cezaî Konularda Uluslararası İş Birliği Kanunu : 6706 775

ï Çek Kanunu : 5941 793

ï Çocuk Koruma Kanunu : 5395 807

ï Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu : 5402 825

ï Dernekler Kanunu : 5253 841

ï Emniyet Teşkilatı Kanunu : 3201 859

ï Elektronik İmza Kanunu : 5070 897

ï İl İdaresi Kanunu : 5442 907

ï İnfaz Hakimliği Kanunu : 4675 931

ï İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun : 5651 937

ï Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu : 2803 955

ï Kabahatler Kanunu : 5326 987

ï Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu : 5607 1005

ï Kimlik Bildirme Kanunu : 1774 1029

ï Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu : 2863 1035


VII


ï Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu : 3628 1075

ï Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun : 4483 1083

ï Olağanüstü Hal Kanunu : 2935 1091

ï Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek

Kabul Edilmesine Dair Kanun : 6749 1107

ï Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken

Tedbirler İle Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun : 6755 1117

ï Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu

Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun : 7075 1123

ï Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun

Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar : 7075 1135

ï Petrol Piyasası Kanunu : 5015 1147

ï Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu : 2559 1179

ï Sahil Güvenlik Kanunu : 2692 1199

ï Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun : 5729 1225

ï Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine

Dair Kanun : 6222 1229

ï Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi

Hakkında Kanun : 5549 1249

ï Tanık Koruma Kanunu : 5726 1261

ï Tebligat Kanunu : 7201 1271

ï Terörle Mücadele Kanunu : 3713 1289

ï Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların

Karşılanması Hakkında Kanun : 5233 1321


VIII

ï Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun : 6415 1333

ï Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu : 2911 1343

ï Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi

Hakkında Kanun : 5083 1359

ï Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi

ve Kontrolü Hakkında Kanun : 4207 1363

ï Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun : 2313 1371

ï Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun : 3298 1381

ï Adlî Kolluk Yönetmeliği : 1383

ï Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği : 1391

ï Adli Sicil Yönetmeliği : 1411

ï Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi,

Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti

Hakkında Yönetmelik : 1423

ï Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve

Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak

Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik : 1431

ï Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi,

Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme

Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik : 1437

ï Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü

Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler

Hakkında Yönetmelik : 1457

ï Suç Eşyası Yönetmeliği : 1469

ï Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği : 1483

ï Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim

Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik : 1505

ï Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği : 1511

ï Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği : 1543


IX


ALFABETİK FİHRİST


Kanun No Sayfa

ï Adlî Kolluk Yönetmeliği : 1383

ï Adli Sicil Kanunu : 5352 707

ï Adli Sicil Yönetmeliği : 1411

ï Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği : 1391

ï Adli Yargı İlk Derece Mahkemmeleri İle Bölge Adliye

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun : 5235 683

ï Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair

Kanun : 6284 717

ï Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun : 1481 729

ï Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun : 6136 731

ï Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların

Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun : 6384 751

ï Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : 95

ï Basın Kanunu : 5187 755

ï Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 767

ï Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Yürürlükteki Hükümler) : 1412 561

ï Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi

ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi : 577

ï Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin

Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve

Esaslarına İlişkin Yönetmelik : 1431

ï Ceza Muhakemesi Kanunu : 5271 361

ï Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon

Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve

Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin

Yönetmelik : 1437

ï Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli

Hakkında Kanun : 5320 569

ï Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler

ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik : 1423

ï Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği : 1543


X

ï Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin

Kullanılması Hakkında Yönetmelik : 1505

ï Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği : 1511

ï Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun : 5275 587

ï Cezaî Konularda Uluslararası İş Birliği Kanunu : 6706 775

ï Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara

Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında

Yönetmelik : 1457

ï Çek Kanunu : 5941 793

ï Çocuk Koruma Kanunu : 5395 807

ï Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu : 5402 825

ï Dernekler Kanunu : 5253 841

ï Elektronik İmza Kanunu : 5070 897

ï Emniyet Teşkilatı Kanunu : 3201 859

ï İl İdaresi Kanunu : 5442 907

ï İnfaz Hakimliği Kanunu : 4675 931

ï İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında

Kanun : 5651 937

ï Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu : 2803 955

ï Kabahatler Kanunu : 5326 987

ï Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu : 5607 1005

ï Kimlik Bildirme Kanunu : 1774 1029

ï Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu : 2863 1035

ï Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla

Mücadele Kanunu : 3628 1075

ï Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında

Kanun : 4483 1083

ï Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul

Edilmesine Dair Kanun : 7075 1123

ï Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına

İlişkin Usul ve Esaslar : 7075 1135

ï Olağanüstü Hal Kanunu : 2935 1091


XI


ï Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair

Kanun : 6749 1107

ï Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle

Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul

Edilmesine Dair Kanun : 6755 1117

ï Petrol Piyasası Kanunu : 5015 1147

ï Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu : 2559 1179

ï Sahil Güvenlik Kanunu : 2692 1199

ï Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun : 5729 1225

ï Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun : 6222 1229

ï Suç Eşyası Yönetmeliği : 1469

ï Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun : 5549 1249

ï Tanık Koruma Kanunu : 5726 1261

ï Tebligat Kanunu : 7201 1271

ï Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması

Hakkında Kanun : 5233 1321

ï Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun : 6415 1333

ï Terörle Mücadele Kanunu : 3713 1289

ï Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu : 2911 1343

ï Türk Ceza Kanunu : 5237 159

ï Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında

Kanun : 5252 339

ï Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : 2709 1

ï Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun : 5083 1359

ï Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında

Kanun : 4207 1363

ï Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun : 2313 1371

ï Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun : 3298 1381

ï Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği : 1483

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar