Çifte Vatandaşların Evlenme ve Boşanmalarının Hukuki Sonuçları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Richard Feld
ISBN: 9786050518986
157,25 TL 185,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Richard Feld
Baskı Tarihi 2024/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 127

Richard FELD

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ............................................................................................. 5

KISALTMALAR ........................................................................... 13

GİRİŞ ............................................................................................. 15

I. Konunun Önemi ................................................................... 15

II. Konunun Sınırlandırılması .................................................... 18

III. İnceleme Planı ...................................................................... 18

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA VATANDAŞLIK KAZANMA- EVLENME ve BOŞANMA KONULARINDA GENEL BİLGİLER

§ I. TÜRK HUKUKUNDA VATANDAŞLIK KAZANMA ....... 21

A. Vatandaşlık Kavramı ve Hukuki Niteliği ...................... 21

1. Vatandaşlık - Çifte Vatandaşlık Kavramları ............... 21

2. Vatandaşlığın Hukuki Niteliği .................................... 24

B. Vatandaşlık Kazanma Yolları ........................................ 25

1. Aslen Kazanma .......................................................... 25

2. Sonradan Kazanma..................................................... 26

C. Vatandaşlık Hukukunun Genel İlkeleri ve Çifte Vatandaşlık Durumu ...................................................... 27

§ II. EVLENME ve BOŞANMA KONUSUNDA GENEL BİLGİLER ............................................................................ 29

A. Evlenme / Evlilik ............................................................. 29

1. Kavram ...................................................................... 29

2. Evlenmenin Şekli ....................................................... 30

a) Genel Olarak ...................................................... 30

b) Resmî Şekle Tabi Evlilikler................................ 31

c) Dinî Şekle Tabi Evlilikler................................... 31

d) Şekle Tabi Olmayan Birliktelikler ...................... 34

3. Evliliğe İlişkin Bazı Atipik Durumlar ......................... 36

a) Çok Eşliliğe İzin Veren Hukuk Düzenleri .......... 36

b) Muvazaalı Evlilikler ........................................... 38

B. Ayrılık ve Boşanma ........................................................ 40

1. Kavram ...................................................................... 40

2. Boşanma Türleri ......................................................... 42

a) Mahkeme Huzurunda Gerçekleşen Boşanmalar ........................................................ 43

aa) Anlaşmalı Boşanmalar .............................. 43

bb) Çekişmeli Boşanmalar .............................. 44

aaa) Kusur Prensibi ................................ 44

bbb) Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Prensibi .......................... 45

ccc) Elverişsizlik Prensibi....................... 46

ddd) Fiili Ayrılık Prensibi ....................... 46

b) İdarî Makamlar Huzurunda Gerçekleşen Boşanmalar ........................................................ 47

c) Tarafların Karşılıklı İradesi ile Gerçekleşen Boşanmalar ........................................................ 49

d) Eşlerden Birinin Tek Taraflı İradesi ile Gerçekleşen Boşanmalar .................................... 49

aa) Talâk......................................................... 50

bb) Get (Ghet) ................................................. 51

e) Dijital Boşanmalar ............................................. 52

C. Evlenme ve Boşanmanın Hukuki Sonuçları .................. 53

1. Evlenmenin Hükümleri .............................................. 53

a) Evliliğin Kişisel Hükümleri ................................ 53

aa) Eşlerin Hakları .......................................... 53

bb) Eşlerin Yükümlülükleri ............................. 55

cc) Kadının Soyadı ......................................... 56

dd) Eşlerin Hukuki İşlemleri ........................... 57

ee) Vatandaşlık Durumu ................................. 57

b) Evliliğin Mali Hükümleri / Mal Rejimi .............. 58

2. Boşanmanın Hukuki Sonuçları ................................... 59

a) Kendiliğinden Ortaya Çıkan Sonuçlar ................ 59

b) Hâkim Kararıyla Ortaya Çıkan Sonuçlar ............ 60

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA EVLENME YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANILMASI ve ÇİFTE VATANDAŞLIĞA SAHİP KİŞİLERİN BOŞANMASI

§ I. TÜRK HUKUKUNDA EVLENME YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANMA .............................................. 61

A. Tarihsel Süreçte Konunun Düzenlenişi ......................... 61

1. 1312 Sayılı Vatandaşlık Kanunu (1928-1964) ............ 61

2. 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (1964- 2009).......................................................................... 64

a) 2003 Değişikliği Öncesi Durum ......................... 64

b) 2003 Değişikliği ile Tesis Edilen Durum ............ 66

B. Pozitif Düzenleme ........................................................... 67

1. Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları ................................................... 68

a) Başvuru Koşulları .............................................. 68

aa) Türk Vatandaşı ile Evli Olma .................... 68

bb) Geçerli Bir Evlilik ..................................... 69

aaa) Evlenmenin Maddi Şartları ............. 70

bbb) Evlenmenin Şekli Şartları ................ 72

cc) Süre Şartı .................................................. 74

dd) Evliliğin Devam Ediyor Olması ................ 76

b) Asli Koşullar ...................................................... 77

aa) Aile Birliği İçinde Yaşama ........................ 77

bb) Evlilik Birliği ile Bağdaşmayacak Faaliyette Bulunmama .............................. 78

cc) Millî Güvenlik ve Kamu Düzeni Bakımından Engel Teşkil Edecek Hali Bulunmama............................................... 79

c) Gerçek Bir Evlilik Meselesi ............................... 81

2. Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Usûl ................ 84

a) Yetkili Makam ve Usul ...................................... 84

aa) Yurt İçinden Yapılan Başvurular ............... 87

bb) Yurt Dışından Yapılan Başvurular ............ 88

b) Karar Aşaması ................................................... 89

C. TÜRK VATANDAŞI İLE EVLENEN ve ÇİFTE VATANDAŞLIĞA SAHİP OLAN KİŞİ AÇISINDAN EVLİLİĞİN HUKUKİ SONUÇLARI ........................... 89

1. Vatandaşlık Durumu .................................................. 89

2. Türkçe Ad ve Soyadı Meselesi ................................... 91

3. İkamet Etme ............................................................... 91

4. Çalışma Hakkı............................................................ 93

5. Evliliğin Tescili .......................................................... 96

§ II. ÇİFTE VATANDAŞLIK SAHİBİ KİŞİNİN BOŞANMA DAVASI ve BOŞANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI ....... 97

A. Boşanma Davası .............................................................. 97

1. Yetkili Mahkeme........................................................ 97

2. Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi ................... 98

a) Tanıma ve Tenfiz Tanımı ................................... 98

b) Tanıma ve Tenfiz Koşulları ................................ 99

aa) Ön Koşullar (MÖHUK m. 50) ................... 99

bb) Esas Koşullar (MÖHUK m.54) ............... 100

B. Boşanmanın Hukuki Sonuçları .................................... 104

1. Vatandaşlığa Etkisi................................................... 104

2. Velayet ..................................................................... 105

3. Nafaka ..................................................................... 106

4. Mal Rejimi ............................................................... 108

SONUÇ ......................................................................................... 111

KAYNAKÇA ................................................................................ 119

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.