Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Erdal BAYTEMİR
ISBN: 978-605-300-747-0
Stok Durumu: Stokta var
150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdal BAYTEMİR
Baskı Tarihi 2019/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Erdal BAYTEMİR

2019/05 1. Baskı, 655 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-300-747-0

Bilindiği üzere,5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 01.06.2005 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış olup, Türk Ceza Kanunu söz konusu cinsel suçlara yönelik olarak bakış açısını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu bakış açısındaki değişiklikler Ceza Kanununa yeni kavramların girmesine (Cinsel Dokunulmazlık, Cinsel Saldırı, Cinsel İstismar ve Cinsel Taciz v.b ),bir kısım eylemlerin vasfının değişmesine ve bir kısım eylemlerinde artık suç olarak tanımlanmamasına neden olmuştur.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 28.06.2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren 6545 Sayılı Yasayla TCK’ nın 102 ve 103 ncü maddesi baştan, 104 ve 105 nci maddeleri ise kısmen değişkliğe uğramış, 02.12.2016 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan 6763 Sayılı Yasa ile de TCK’n ın 103.maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ek cümleler eklenmek suretiyle değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişiklikler ve istinaf sistemininde ceza yargılamasına girmesiyle birlikte üç kademeli yargılama sisteminin kararları birlikte nazara alınarak kitabın bu son baskısı hazırlanmış ve siz değerli okuyucuların takdirine sunulmuştur.

Kitabın hazırlanması sırasında daha önceden yayınlanan kitaplarımda yer alan açıklama ile Yargıtay ilgili ceza daire ve ceza genel kurulu kararları ile bu kitapların basımından sonra verilen 31.12.2018 tarihine kadar konu ile ilgili İstinaf mahkemeleri ile Yargıtay ilgili ceza dairelerinin ve ceza genel kurulunun kararlarına, konuya ilişkin yayınlanan eser ve bu eserlerdeki görüşlere yer verilerek uygulamada karşılaşılan veya karşılaşılacak olan olaylara ve sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır.

Kitabın açıklamalar kısmı konuya ilişkin İstinaf Mahkemesi, Ceza Daire kararları ve bu konudaki Ceza Genel Kurulu kararlarıyla basılı olarak okuyucuların kullanımına sunulmuş olup, örnek olacak 4574 sayfalık içtihat kararları ise yazılım çalışmaları bittiğinde www.ictihat.com internet sitesinde e-kitap olarak, basılı kitapları alan okuyucuların hizmetine herhangi bir ek ücret alınmadan verilmesi planlanmaktadır.1 Bu hizmetten yararlanmak isteyen okuyucuların basılı kitabı satın aldıklarında info@ictihat.com mail adresine iletişim bilgileri ile birlikte kitabı satın aldıklarına ilişkin mail göndermeleri ve internet sitesinin facebook sayfasını takip ederek bu konudaki duyuruları takip etmeleri ile yazılımın tamamlandığının ve sistemin çalışmaya başladığının burada duyurulmasından sonra sitedeki üyelik ve sattın alma ile ilgili işlemleri ( herhangi bir ücret ödemeden) yapmaları yeterli olacaktır.

Bu şekilde kitap maliyetinin çokça düşürülmesi ve her bir kitabın basılı haldeyken 5248 sayfa yerine 674 sayfa civarına indirilmesi suretiylede doğaya katkıda bulunulması sağlanmış olacaktır.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ VII
İÇİNDEKİLER IX
CİNSEL SALDIRI 1
1- Basit Cinsel Saldırı ( Madde 102/1 ) 7
A- Genel Açıklamalar 7
B- Suçun Maddi Unsuru 8
a- Suçun Faili 8
b- Suçun Mağduru 36
c- Fiil 70
ı- Cebir 71
ıı- Tehdit 76
ııı- Hile 80
ıv- Cinsel Davranışlarla Bir Kimsenin Vücut Dokunulmazlığını İhlal 88
C- Suçun Manevi Unsuru 98
D- Hukuka Aykırılık Unsuru 101
E- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 105
a- Teşebbüs 105
b- İçtima 116
c- İştirak 175
F- Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması 178
G- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı ve Dava
Zamanaşımı 178
a- Kovuşturma 178
b- Görevli Mahkeme 201
c- Suçun Yaptırımı 202
d- Dava Zamanaşımı 208
2- Nitelikli Cinsel Saldırı ( Madde 102/2 ). 209
A- Genel Açıklamalar 209

B- Suçun Maddi Unsuru 210
a- Suçun Faili 210
b- Suçun Mağduru 211
c- Fiil 212
C- Suçun Manevi Unsuru 226
D- Hukuka Aykırılık Unsuru 227
E- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 231
a- Teşebbüs 231
b- İştirak ve İçtima 239
F- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı ve Dava
Zamanaşımı 239
a- Kovuşturma 239
b- Görevli Mahkeme 241
c- Suçun Yaptırımı 242
d- Dava Zamanaşımı 246
3- Cinsel Saldırı Suçunun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurları
( Madde 102/3 ) 247
Genel Açıklamalar: 247
A- Fiilin Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak
Durumda Bulunan Bir Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK. m. 102/3a) 263
B- Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı
Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. m. 102/3b) 270
C- Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş,
Evlat Edinen veya Evlatlık tarafından, işlenmesi (TCK. m. 102/3c) 280
D- Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi
(TCK. m.102/3d) 293
E- Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle, İşlenmesi (TCK. m.102/3e) 310
4- Failin Cinsel Saldırı Suçundan Dolayı Kasten Yaralamadan Sorumlu
Tutulması ( Madde 102/4 ) 311
5- Cinsel Saldırı Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri ( Madde
102/5 ) .....................................................................................................313

CİNSEL İSTİSMAR 317
1- Basit Cinsel İstismar ( Madde 103/1 ) 325
A- Genel Açıklamalar 326
B- Suçun Maddi Unsurları 326
a- Suçun Faili 326
b- Suçun Mağduru 328
c- Fiil: 399
C- Suçun Manevi Unsuru 415
D- Hukuka aykırılık unsuru 415
E- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 415
a- Teşebbüs 415
b- İştirak 416
c- İçtima 416
F- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı ve Dava
Zamanaşımı 416
a- Kovuşturma 416
ı- TCK’nın 103/1.maddesinin ilk cümlesinde düzenlenen basit
cinsel istismar suçunun sanığı 416
ıı- TCK’nın 103/1.maddesinin ikinci cümlesinde düzenlenen basit cinsel istismar (istismarın sarkıntılık düzeyinde kalmış)
suçun sanığı 417
b- Görevli Mahkeme 418
c- Suçun Yaptırımı 418
d- Dava Zamanaşımı 420
2- Nitelikli Cinsel İstismar ( Madde 103/2 ) 423
A- Genel Açıklamalar 423
B- Suçun Maddi Unsuru 424
a- Suçun Faili 424
b- Suçun Mağduru 426
c- Fiil 437
C- Suçun Manevi Unsuru 439
D- Hukuka Aykırılık Unsuru 440
E- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 440
a- Teşebbüs 440
b- İştirak 446
c- İçtima 447

F- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçların Yaptırımı ve Dava
Zamanaşımı 454
a- Kovuşturma 454
b- Görevli Mahkeme 455
c- Suçların Yaptırımı 455
d- Dava Zamanaşımı 460
3- Cinsel İstismar Suçunun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurları
( Madde 103/3 ) 461
A- Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi ( TCK. m.
103/3a ) 463
B- Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle, İşlenmesi ( TCK. m.103/3b ). 464
C- Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen tarafından, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim
Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi. ( TCK. m.103/3c ) 465
D- Suçun Kamu görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz
Kötüye Kullanılarak İşlenmesi ( TCK. m.103/3d ) 473
4- Suçun Cebir veya Tehdit Kullanmak ya da (b) Bendindeki Çocuklara
Karşı Silah Kullanmak Suretiyle İşlenmesi (Madde 103/4) 475
5- Failin Cinsel Saldırı Suçundan Dolayı Kasten Yaralamadan Sorumlu
Tutulması ( Madde 103/5 ) 479
6- Cinsel İstismar Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri (Madde
103/6) ......................................................................................................481
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ 483
A- Genel Açıklamalar 484
B- Suçun Maddi Unsuru 485
a- Suçun Faili 485
b- Suçun Mağduru 487
c- Fiil 491
C- Suçun Manevi Unsuru 494
D- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 494
a- Teşebbüs 494
b- İçtima 495
c- İştirak 498

E- Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar 499
F- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı ve Dava
Zamanaşımı 501
a- Kovuşturma 501
b- Görevli Mahkeme 513
c- Suçun Yaptırımı 515
d- Dava Zamanaşımı 516
CİNSEL TACİZ 519
A- Genel Açıklamalar 521
Korunan Hukuki Değer 522
B- Suçun Maddi Unsuru 522
a- Suçun Fail ve Mağduru 522
b- Fiil 526
C- Suçun Manevi Unsuru 535
D- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 536
a- Teşebbüs 536
b- İştirak 537
c- İçtima 537
E- Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar ( TCK. m. 105/2 ) 563
F- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı ve Dava
Zamanaşımı 566
a- Kovuşturma 566
b- Görevli Mahkeme 572
c- Suçun Yaptırımı 573
d- Dava Zamanaşımı 579
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA 581
A- Genel Açıklamalar 581
Korunan Hukuki Değer 584
B- Suçun Maddi Unsuru 585
a- Suçun Faili 585
b- Suçun Mağduru 586
c- Fiil 588

C- Suçun Manevi Unsuru 593
D- Hukuka Aykırılık Unsuru 594
E- Suçun Nitelikli Hali-Fiilî İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Failin Cebir,
Tehdit veya Hile Kullanması (Madde 109/2 ) 607
F- Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Unsurlar 616
Genel Açıklamalar 616
a- Suçun Silahla İşlenmesi ( Madde 109/3-a ) 618
b- Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi ( Madde
109/3-b ) 621
c- Suçun Belirli Kişilere Karşı İşlenmesi ( Madde 109/3-c,e,f ) 622
d- Fiilin, Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak
Suretiyle İşlenmesi ( Madde 109/3-d ) 625
e- Suçun, Mağdurun Ekonomik Bakımından Önemli Bir Kaybına
Neden Olması ( Madde 109/4 ) 626
f- Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi ( Madde 109/5 ) 627
G- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 628
a- Teşebbüs 628
b- İçtima 631
c- İştirak 634
H- Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı ve Dava Zamanaşımı 634
a- Kovuşturma 634
b- Görevli Mahkeme 635
c- Suçun Yaptırımı 635
d- Dava Zamanaşımı 637
I- Cezayı Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık(Madde 110 ) 638
KAYNAKÇA 653

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.