Cinsel Suçlar

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mustafa ARSLANTÜRK
ISBN: 978-975-02-5501-4
Stok Durumu: Stokta var
152,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa ARSLANTÜRK
Baskı Tarihi 2019/05
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

CH880
Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Cinsel Suçlar
Mustafa ARSLANTÜRK
2019/05 5. Baskı, 752 Sayfa,
ISBN 978-975-02-5501-4

Bu kitapta;

• İddia ve mütalaalarıyla, savunmalarıyla, gerekçesi ve hükmüyle, yargı gücünün üç unsuru, iddia, savunma ile karar makamlarının mahsulü, itiraz, istinaf ve temyiz neticesi emsal kararları hukuki çeşitliliğiyle işlenmiştir. 

Bu bağlamda;

• Yargının özünden, adalet kürsüsünden, hak ve hukukun berraklaştığı yerden; her bir somut maddi adli vakıa dosyalarının ikmal edilip, pişerek hükme çevrildiği, Yargının Mutfağından hukuki uygulamalar aktarılmıştır.

Bu baskıda;

• En son düzenlemelerle, cinsel suçların bütün çeşitlerinin vasıfları, oluşumları, unsurları, nitelikli halleri işlenmiş; olaylarla, emsal kararlarla örneklendirilmiştir.
• Okuyucuya kolaylık için, karikatürize edilmiş; Cinsel Suç Tabloları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda;

• Cinsel suçlarla ilgili temel hukuk kavramlarına ve öznelerine yer verilmiştir.
• Cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel ilişki ve cinsel taciz suçları bütünüyle açıklanmıştır. 
• Fuhuş, hayasızca hareketler ve müstehcenlik ile benzeri benzeşen suçlar ayrıntılarıyla belirtilmiştir.
• Sübuta dair, bilgi, belge, delil, beyan, savunma ve raporlar sıralanıp açıklanmış ve cinsel suçla ilgili, uygulamadaki sıkça sorulan sorular cevaplandırılmıştır.

Konu Başlıkları
6763 Sayılı Kanun ile Yeniden Düzenlenmiş Cinsel İstismar, Saldırı, İlişki, Taciz Suçu ve İrtibatlı Suçlar ile Benzeri Cinsel Suçların Kapsamları, Sınırları, Unsurları ve Müeyyideleri
6545 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Cinsel Saldırı, İstismar İlişki ve Taciz Suçunun ve Ani Hareket ve Devam Eden Hareket Kapsamındaki Yeni Suç Düzenlemesinin Kapsamı ve Cezaların Arttırılmış Son Hali
6545 Sayılı Kanun'da Ensest İlişkilerin Düzenlenişi
Cinsel Suç – İrtibatlı ve Benzeri Suçların Vasıflarında Değişim Dönüşüm, Teşebbüs, Zincirleme İşleyiş, Yakınlığın Cezaya Etkisi
Cinsel Suçların Adli Rapor ve Sair Bilgi, Belge, Delilleri, İspatlama İlkeleri ve Kıstasları
Cinsel ve Benzeri Suçlarda Sıkça Sorulan 45 Soru ve Cevapları
Gerekçeli – Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli – Notlu


İÇİNDEKİLER

İçindekiler

5. Baskının Önsözü  7

4. Baskının Önsözü  9

3. Baskının Önsözü  11

2. Baskının Önsözü  13

Önsöz  15

Kısaltmalar  35

Birinci Bölüm

“GENEL GİRİŞ TEMEL HUKUK KAVRAMLARI VE ÖZNELER”

Birinci Kısım

GENEL GİRİŞ

A. CİNSEL SUÇLARDA KORUNAN HUKUKİ YARAR  56

B. CİNSEL KAVRAM VE EYLEMLERE KISACA BAKIŞ  58

1. Vücuda (Organ – Sair Cisim) Sokma Ne Demektir?  58

2. TCK 102/2–2. Cümledeki Suç Tanımlaması: Cinsel Saldırı Eşe Karşı Olur mu?  59

3. Sanığın Eşine Normal (Vajinal) Yoldan Organ ve Sair Cisim Sokulması Durumunda Cinsel Saldırı Suçu Oluşacak mıdır?  59

4. TCK 102/4 Maddesinden Ne Anlamalıyız?  59

5. TCK 102/5 Maddesinden Ne Anlıyoruz? Şimdi Neden Bu Fıkra Madde Metninden Çıkarılmıştır?  60

6. Yeni TCK’de Cinsel Saldırı Anlayışı  61

7. Yargıtay Uygulamasında Cinsel Saldırı ve/veya Cinsel Taciz Ölçütü  61

8. Yeni TCK’de Cinsel Taciz Anlayışı  63

9. Çocukların Cinsel İstismarı Suçu  64

10. Bir Akıl Hastasına Yönelik Bu Cinsel Eylem Gerçekleştirilmiş ise Ne Olacak?  64

11. Yeni TCK'de Reşit Olamayanla Cinsel İlişki  65

12. Evlenme Vadiyle Kızlık Bozma Suç Olarak Tanımlanmış mıdır?  66

13. TCK 102/5 Maddesindeki On Yıl TCK 103/6 Maddesindeki On beş Yılık Bu Alt Sınır Neden Konulmuştur? Şimdi Neden kaldırılmıştır?  67

14. Cinsel Davranış Nedir?  69

a. Eski Düzenlemelerde ve Anlayışta Cinsel Davranış  69

b. Yeni Düzenlemede ve Anlayışta Cinsel Davranış  70

15. Cinsel Suçlarda TCK 23. Madde Uygulaması  71

16. Bu suçların İnfazı ya da İlaçla Tedavi Yöntemi  72

İkinci Kısım

TEMEL CEZA ÖZNELERİ HUKUK SİSTEMİMİZDE ÇOCUK

A. HUKUK SİSTEMİMİZDE ÇOCUK  81

1. Türk Ceza Kanunu'nda Çocuk Tanımı  81

2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Çocuk  81

a. Erginlik (M– 11)  81

b. Ergin Kılınma (M–12)  81

c. Yaş (M–124)  81

d. Eş Kavramı  82

3. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda Çocuk  82

4. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Çocuk  83

B. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMANIN ÖZNELERİ  84

1. Şüpheli  84

2. Sanık  84

3. Soruşturma  84

4. Kovuşturma  84

Üçüncü Kısım

TEMEL HUKUK KAVRAMLARI

A. TEŞEBBÜS  85

1. Madde Metni: Suça Teşebbüs Madde 35  85

2. Gerekçe  85

3. Açıklama  86

B. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  87

1. Madde Metni: TCK’nin Madde 41  87

2. Gerekçe  87

3. Açıklama  88

C. İŞTİRAK  88

1. Madde Metni: Faillik TCK’nin Madde 37  88

2. Gerekçe  89

3. Açıklama  90

4. Dolayısıyla Faillik  91

D. BAĞLILIK KURALI  91

1. Madde Metni TCK’nin Madde 40  91

2. Gerekçe  91

3. Açıklama  92

E. YARDIM  92

1. Madde Metni: Yardım Etme TCK’nin Madde 39  92

2. Gerekçe  93

3. Açıklama  93

F. AZMETTİRME  93

1. Madde Metni: Azmettirme TCK’nin Madde 38  93

2. Gerekçe  94

3. Açıklama  94

G. İÇTİMA  94

1. Madde Metni: Bileşik Suç TCK’nin Madde 42  94

2. Gerekçe  94

3. Açıklama  95

H. ZİNCİRLEME (MÜTESELSİL SUÇ) SUÇ  95

1. Madde Metni: TCK’nin Madde 43  95

2. Gerekçe  96

3. Açıklama  96

İ. FİKRÎ İÇTİMA  97

1. Madde Metni: TCK’nin Madde 44  97

2. Gerekçe  97

3. Açıklama  98

İkinci Bölüm

“CİNSEL SUÇLAR”

Birinci Kısım

CİNSEL SALDIRI SUÇU

A. CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN KANUNİ TANIMI VE AYRIMI  105

1. Madde Metni: Cinsel Saldırı  105

2. Maddenin Gerekçesi  106

3. Açıklama  107

a. Yeni Düzenlemede İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi Hali  108

b. Yeni Düzenlemede Cinsel Saldırıda Sarkıntılık Düzeyi ve Tasaddi Düzeyi Ayrımının Ölçütü  113

4. Cinsel Saldırı Suçunun Kanuni Tanımı  115

B. BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU  117

1. Basit Cinsel Saldırı Suçu ve Unsurları  117

a. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Faili  122

b. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Mağduru  123

c. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Maddi Unsuru  123

d. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Manevi Unsuru  123

2. Basit Cinsel Saldırı Suçun Özel Görünüş Biçimleri  126

a. Teşebbüs  126

b. İştirak  127

c. İçtima  128

d. Zincirleme İşleyiş  129

e. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikle Halleri  130

f. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Kovuşturma Usulü  130

g. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Zamanaşımı Süresi  130

aa. Tasaddi Düzeyindeki Basit Cinsel Saldırı Suçu ve/veya Tasaddi Niteliğindeki Basit Cinsel Saldırı Suçu Olarak Dava Zamanaşımı Süresi  131

bb. Sarkıntılık Düzeyindeki Basit Cinsel Saldırı Suçu ve/veya Sarkıntılık Niteliğindeki Basit Cinsel Saldırı Suçu Olarak Dava Zamanaşımı Süresi  131

h. Basit Cinsel Saldırı Suçununda Görevli Mahkeme  131

i. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Müeyyidesi  132

3. Sarkıntılık Düzeyindeki Basit Cinsel Saldırı Suçuna Vücut Veren Hareketler  132

C. NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU VE UNSURLARI  133

1. Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Faili ve Mağduru  134

a. Faili  134

b. Mağduru  134

2. Cinsel Saldırı Suçunun Özel Görünüş Biçimleri  135

a. Teşebbüs  135

b. İştirak  138

c. İçtima  140

d. Teselsül–Zincirleme İşleniş  141

e. İki Ayrı Suç mu? –Zincirleme İşleyiş mi?  144

3. Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Halleri  145

a. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, İşlenmesi Nitelikli Hali  145

b. Zeka Geriliği Tespit Edilen Mağdurlarda İzlenecek Yol  147

c. Hekim Olmayanlarca Anlaşılır/Anlaşılamaz Durumu  147

4. Cinsel Saldırı Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel Saldırı Halleri  147

5. Cinsel Saldırı Suçunun Çok Özel Halleri  153

a. Eşe Karşı Yapılan Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçme  153

b. Diğerlerine Karşı Yapılan Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçme  155

aa. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, İşlenirse Şikayetin Etkisi  159

bb. Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle, İşlenirse Şikayetin Etkisi  159

cc. Üçüncü Derece Dahil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı, İşlenirse Şikayetin Etkisi  161

dd. Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte, İşlenirse Şikayetin Etkisi  162

6. Cinsel Saldırı Suçunun Unsurları  163

a. Maddi Unsur  163

b. Manevi Unsur  164

c. Hukuka Aykırılık Unsuru  164

d. Kovuşturma  164

e. Zamanaşımı Süresi  164

f. Mahkemesi  165

g. Müeyyidesi  165

D. UYGULAMADAN BAZI OLAYLAR  166

1. Kamuoyuna Güncel Olarak Yansıyan Cinsel Saldırı Olayları  166

a. Ağaçtan Yapılma Keser Sapıyla Cinsel Saldırı Olayı  166

b. Kendi Kayınvalidesine Karşı Cinsel Saldırı  169

2. Örnek –1  170

3. Örnek –2  173

4. Bazı Ayrıntılar  178

E. UYGULAMADAN ÖRNEKLİ YARGITAY KARARLARI  178

1. Örnek –1  178

2. Örnek –2  180

3. Örnek –3  182

4. Örnek –4  183

5. Örnek –5  184

F. TCK’NİN 102 MADDESİ İLE İLGİLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNA DAİR YARGITAY KARARLARI  186

İkinci Kısım

CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

A. CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (MADDE–103)  205

1. Madde Metni: Çocukların Cinsel İstismarı  205

2. Maddenin Gerekçesi  206

3. Açıklama  208

a. Maddenin Bütünü Bakımından Gelen Yenilikler ve Değişiklikler  208

b. 6763 Sayılı Kanunun Yeni Düzenlemeyle Gelen Yenilikler  210

c. 6545 Sayılı Kanunun Yeni Düzenlemeyle gelen Yenilikler  212

d. Yargıtay 14. Ceza Dairesinin Bu suçlara Bakışı  215

e. Özel Düzenleme Olarak İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi  217

d. Yeni Düzenlemede Cinsel İstismar Suçunun Sarkıntılık Düzeyli ve Tasaddi Düzeyli Oluşunun Ölçütleri  222

B. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN KANUNİ TANIMI VE AYRIMI  224

1. Tanımı  224

2. Genel Açıklama  226

C. ÇOCUKLARIN BASİT CİNSEL İSTİSMARI SUÇU  230

1. Kanuni Tanımlama  230

a. Genel Olarak Basit Cinsel İstismar Suçu  230

b. Cinsel İstismar – Cinsel Taciz – Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Teşebbüs Suçu ve Bu Suçlar Arası Geçişgenlikler  234

2. Örnekler ile Açıklama  235

3. İki Ayrı Suç– Zincirleme Suç Ayırımı  238

D. NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU  239

1. Genel Olarak  239

2. Anayasa Mahkemesi’nin Kararı  240

a. TCK 103. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının İptali Kararı  240

b. 5237 sayılı TCK‘nin 6545 SK ile değiştirilmeden önceki 103. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının İptali İtirazın Reddi Kararı  242

c. Anayasa Mahkemesinin İptal ve Red Kararlarından Çıkacak Sonuç  244

3. Cinsel İstismar Suçunun Faili Mağduru ve Unsurları  247

a. Cinsel İstismar Suçunun Faili  247

b. Cinsel İstismar Suçunun Mağduru  248

c. Cinsel İstismar Suçunun Maddi Unsuru  250

d. Cinsel İstismar Suçunun Manevi Unsuru  250

e. Cinsel İstismar Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru  251

4. Örnek Yargıtay Kararı  252

a. Örnek –1  252

b. Örnek –2  253

5. Çocukların Nitelikli Cinsel İstismarı Suçunda Önemli Bir Husus  254

a. Mağdur 15 Yaşından Büyük ama 18 Yaşını İkmal Etmemiş ise  255

b. Mağdur 15 Yaşından Küçük, yani 15 Yaşını İkmal Etmemiş ise  255

6. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Özel Görünüş Biçimleri  257

7. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Nitelikli Halleri  258

a. Üstsoy  259

b. İkinci ve Üçüncü Derece Kan Hısımları  259

c. Üvey Baba, Üvey Ana ve Üvey Kardeş  260

d. Evlat Edinen  260

e. Vasi Kişiler  260

f. Eğitici Öğretici Bakıcı Kişiler  261

g. Sağlık Hizmeti Veren veya Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Diğer Kişiler  261

h. Mağdura Yakınlığın Sorumlulukları  262

8. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel İstismar Halleri  263

a. Cinsel İstismar Fiili Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulmasına Yol Açması 6545 Sayılı Kanun Değişikliğiyle Bu Ağırlaştaraca Durumun Madde Metninden Çıkarılması  264

aa. Cinsel İstismar Suçunun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığını Bozması Durumunda Raporlar Arası Çelişkinin Giderilmesi ve 6545 sayılı Kanun ile Değişik 103 Madde Yönünden Lehelik Uygulaması  266

bb. Uygulamadan Örnek  268

cc. Beden ve Ruh Sağlığının Bozulması Durumunun Somut Olaya Uyarlanması  270

aaa. Ruh Sağlığının Bozulması Düzenlemesine Dair Uygulamadaki Adaletsizliklere Kısaca Bakış  277

b. Cinsel İstismar Fiili Mağdurun (Mağdur Çocuğun) Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması  280

c. Cinsel İstismar Fiili Mağdurun (Mağdur Çocuğun) Ölümüne Neden Olması  280

9. Suçunun Oluşumu Yönünden Suçun Maddi Unsurları  281

a. Mefruz Cebir  286

b. Maddi Cebir  286

10. İradeyi Etkileyen Nedenler  287

a. Hile  287

aa. Sarhoş Olmak Mağdurun Rızasını Ortadan Kaldırır mı; Sarhoş Olmak Bir Hile midir?  288

bb. TCK’nin 103/4. Maddesi “Hileyi” de Kapsar mı?  289

b. Hata  295

c. Şiddet  296

d. Tehdit  297

e. Şantaj  298

11. İradeyi Etkileyen Başka Nedenler  298

a. Uyku Hali  299

b. Uyarıcı veya Uyuşturucu Verme  300

c. İlaç Verme  300

12. Ceza Hukukunda Rıza  301

a. Genel Olarak Rıza  301

b. Rızanın Şartları  302

c. Rızada Hak Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Bulunup Bulunmaması Hususu  303

13. Cinsel İstismar Suçlarında Rıza  308

a. 15 Yaşından Küçük Mağdurlara Karşı İşlenen Suçlarda Rıza  309

b. 15 Yaşından Büyük Mağdurlara Karşı İşlenen Suçlarda Rıza  311

c. 15 Yaşını Tamamlamayan Mağdurlar Yönünden Hukuki Rıza–Fiili Rıza–Geçerli Rıza  314

d. 15 Yaşını Tamamlayan Mağdurlar Yönünden Hukuki Rıza–Fiili Rıza–Geçerli Rıza  316

e. 15 Yaşını Bitiren Mağdurenin Rızasıyla Cinsel İlişkiye Girdiğini Gösteren Davranışlar  320

14. Cinsel İstismar Suçlarında Manevi Unsur  321

15. Cinsel İstismar Suçlarında Hukuka Aykırılık Unsuru  321

E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  322

1. Teşebbüs  322

a. Genel Olarak Cinsel İstismar Suçunda Teşebbüs Ölçütleri  322

b. Cinsel İstismar Suçunda Özel Teşebbüs Uygulaması  324

2. İştirak  326

a. Burada Şu Kavramlara da Yer Vermek Gerekecektir  326

b. Cinsel Suçların Fail/Sanık Yakınlarına Etkisi  329

c. Ana Babanın Suça İştiraki  329

3. Cinsel Suçlarda Haksız Tahrik  335

a. İlkesel Olarak Cinsel Suçlarda Haksız Tahrikin Yeri  335

b. Neticeten Cinsel Suçlarda Haksız Tahrik Var Mıdır?  336

a. Cinsel Suçlarda Haksız Tahrik Uygulaması Nasıldır?  337

4. İçtima  338

5. Teselsül–Zincirleme İşleyiş  340

a. Genel Olarak  340

b. Tek Suç, Her Biri Ayrı Suç ve Zincirleme Suç Uygulaması  341

c. Tek Suç, Her Biri Ayrı Suç ve Zincirleme Suç da Öncelik Uygulaması  344

d. Nitelikli Cinsel İstismar Suçunda Tek Suç İki Ayrı Suç veya Zincirleme Suç Ayrımı Nasıl Olacaktır?  347

6. Kovuşturma Usulü  349

a. Mahkeme  350

b. Müeyyide  351

7. Zamanaşımı  353

8. Bazı Ayrıntılar  355

F. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER  356

1. Hata  356

a. Genel Olarak Hata Kurumu  356

b. Cinsel İstismar Suçunda Hata Uygulamaları  364

2. Hata ile ilgili Uygulamadan Örnekler ve Yargıtay Kararları  372

a. Örnek Karar –1  372

b. Örnek Karar –2  373

c. Örnek Karar –3  374

d. Örnek Karar –4  374

e. Örnek Karar –5  375

f. Örnek Karar –6  375

g. Örnek Karar –7  376

h. Örnek Karar –8  376

i. Örnek Karar –9  377

j. Örnek Karar –10  377

k. Örnek Karar –11  378

l. Örnek Karar –12  380

m. Örnek Karar –13  381

n. Örnek Karar –14  382

o. Örnek Karar –15  383

p. Örnek Karar –16  384

3. Mefruz Cebir ve Maddi Cebir Kavramlarının Uygulaması  388

a. Genel Olarak  388

aa. Cinsel İstismar Suçunda Birden Fazla Fail Kişi  391

bb. Cinsel İstismar Suçunda Birden Fazla Mağdur  392

b. Mefruz Cebir  393

c. Maddi Cebir  397

4. Uygulamadaki Diğer Güçlükler  400

a. Fail/Sanığın İcra–İfa–İşleme–Eylem Saiki  400

b. Fail/Sanığın İcra–İfa–İşleme–Eylem Amaçları  400

c. Fail/Sanığın İcra–İfa–İşleme–Eylem Neticesi  401

d. Fail/Sanık İçin Bazı Durumlar  402

G. KAMUOYUNA GÜNCEL OLARAK YANSIYAN CİNSEL İSTİSMAR OLAYLARI  402

1. “Oklava Davası”  402

2. “Torununa Karşı Uzun Dönemde Zincirleme Cinsel İstismarı”  414

3. “Öz Kızına Karşı Erkek Dostuyla Birlikte Zincirleme Cinsel İstismarı”  415

4. “Üç Mağdura Birden Zincirleme Cinsel İstismarı”  417

5. “12 Yaşındaki Üvey Kızına Cinsel İstismarı”  421

H. CİNSEL İSTİSMAR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR  422

1. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–1)  422

2. Cumhuriyet Savcısı Esas Hakkındaki Mütalaasında  423

3. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–2)  425

4. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–3)  426

5. İddia  428

6. Cumhuriyet Savcısı Esas Hakkındaki Mütalaasında  433

7. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–4)  435

8. İddia  437

9. İddia  440

10. Mütalaa  444

11. Yargıtay 5. Ceza Dairesi (–5)  446

12. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–6)  447

13. İddianame  448

14. Mütalaa  451

15. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–7)  453

16. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–8)  454

17. Mütalaa  455

18. Mütalaa  459

19. Mütalaa  460

20. Mütalaa  463

21. Mütalaa  469

I. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNA DAİR YARGITAY KARARLARI  474

Üçüncü Kısım

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

A. GENEL OLARAK CİNSEL İLİŞKİ SUÇU  511

1. Madde Metni: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki  512

2. Açıklama  514

a. Yabancıya Karşı Yani Yalın Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu  519

b. Ensest İlişki  519

c. Evlat Edinme, Koruyucu Aile  519

3. Cinsel İstismar – Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Farkı  521

B. CİNSEL İLİŞKİ NEDİR  524

1. Madde de Tanımlanmayan Cinsel İlişki Nedir?  525

2. Fail Sanık Şüpheli Nasıl Belirlenecektir  525

a. Kriterleri  526

C. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN UNSURLARI  532

1. Maddi Unsur  532

2. Manevi unsur  533

3. Hukuka Aykırılık Unsuru  534

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  535

1. Teşebbüs  535

2. İştirak  536

3. Kovuşturma Usulü  536

a. Genel Olarak Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Yönünden  536

b. Ensest İlişki Yönünden  537

c. Yasal Koruma Görevi Olanlar Yönünden  538

d. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Bir Kısım Ayrıksı Durumlar  538

aa. Bu Suçta Yaş  538

bb. Hata  539

cc. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Suç Tarihi  539

dd. Evlenme Vaadi  539

ee. Zenginlik Vaadi  540

ff. Makam Mevki  540

gg. Zorla ve/veya Rıza İle  540

hh. Parmak Sokma  540

ıı. Oral İlişki  541

jj. Maddi Vakıanın İntikal Şekli  541

4. Mahkemesi  542

5. Müeyyidesi  543

E. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU İLE İLGİLİ ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  543

Dördüncü Kısım

CİNSEL TACİZ SUÇU

A. GENEL OLARAK CİNSEL TACİZ SUÇU (M. 105)  553

1. Açıklama  553

2. Madde Metni: Cinsel Taciz  554

3. Maddenin Gerekçesi ve Açıklama  555

4. Cinsel Taciz Suçunda Şikayetin Etkisi  559

5. Cinsel Taciz Suçu Teşkil Eden Hareket ve Davranışlar Nelerdir?  562

B. CİNSEL TACİZ SUÇUNUN UNSURLARI  564

1. Maddi Unsur  565

2. Manevi Unsur  565

3. Hukuka Aykırılık Unsuru  566

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  567

1. Teşebbüs  567

2. İştirak  567

3. İçtima  567

4. Nitelikle Haller  568

5. Bazı Ayrıntılar  571

6. Kovuşturma Usulü  573

a. Mahkemesi  573

b. Müeyyidesi  573

7. Cinsel Taciz Suçu ile Diğer Benzer Suçların Karşılaştırılması  574

a. Cinsel Taciz Suçu–Huzur ve Sükunu Bozma Suçu  574

b. Cinsel Taciz Suçu– Alenen Hayasızca Hareket Suçu  575

c. Cinsel Taciz Suçu– Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu  577

d. Cinsel Taciz Suçu– Müstehcenlik Suçu  578

e. Cinsel İstismar – Fuhuş Suçu  580

D. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  582

E. CİNSEL SUÇLARDA DÖNÜŞÜM  589

Üçüncü Bölüm

“CİNSEL SUÇLARLA İŞLENEBİLEN İRTİBATLI SUÇLAR”

Birinci Kısım

CİNSEL SUÇLARLA BİRLİKTE İŞLENEN

ZORUNLU İLAVE VE BENZERİ SUÇLAR

A. HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU  595

1. Evlenmek Amacıyla Kız Kaçırmak Eylemi  596

2. TCK’nin 109 Maddesi ile TCK’nin 234 Maddesi Farkı  599

B. CİNSEL SUÇLARLA BİRLİKTE İŞLENEBİLEN DİĞER İLAVE SUÇLAR  600

1. Tehdit  602

2. Şantaj  604

3. Cebir Suçu  604

4. Yaralama Suçu (Nitelikli Yaralamalar)  605

5. İşkence Suçu Esnasında İşlenen Cinsel Suç  606

İkinci Kısım

GENEL AHLÂKA KARŞI SUÇLAR

(DİĞER BENZERİ CİNSEL SUÇLAR)

A. HAYASIZCA HAREKETLER  613

1. Madde Metni  613

2. Gerekçe  613

3. Açıklama  613

B. MÜSTEHCENLİK  615

1. Madde Metni  615

2. Gerekçe  616

3. Açıklama  617

C. FUHUŞ  631

1. Madde Metni  631

2. Gerekçe  631

3. Açıklama  633

a. Fuhşun Mağduru Kimdir?  635

b. Fuhuşta Mağdurun Yaşının Önemi Nedir?  636

c. Fuhuşta Tedarik Etme Nedir?  637

d. Fuhuşta Zincirleme Suç (TCK’nin 43. mad) Uygulanması Nedir?  638

e. Fuhuşta Menfaat Durumu  639

f. Fuhuşta Tedarikte Suça Teşebbüs Durumu  639

g. Cinsel Suçlarda Doğal Yol, Doğal Olmayan Yol Nedir?  639

4. Örnek Yargıtay Kararı  640

D. ÖRNEK MAHKEME VE YARGITAY KARARLARI  641

Dördüncü Bölüm

“SUÇUN SÜBUT DELİLLERİ VE SIKÇA SORULAN SORULAR”

Birinci Kısım

GENEL OLARAK SUÇLARIN SORUŞTURULMASI

A. SUÇLARIN İHBARI  659

1. İhbar Edilecek Makamlar  659

2. İhbar ve Şikayetin Şekli  659

3. İhbar Yükümlülüğü (md. 159)  661

B. SUÇUN SÜBUT DELİLLERİ  664

1. “Sİ” Raporu, Algılama Raporu Aldırma ve Takdir Hakkını Kullanma  669

2. Bilgi Belge Deliller  671

3. Raporlar  672

a. Mağdurun Bedensel Adli Raporları ile ilgili Örnekler  675

aa. Mağdurun “Vajinal” Raporları ile ilgili Örnek  677

bb. Mağdurun “Anal” Raporları ile ilgili Örnek  678

cc. Adli Muayenede Uyulacak İlkeler  679

dd. Mağdurun “Yaş“ Raporları ile ilgili Örnek  685

ee. Mağdurenin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi  685

4. Suçun İspatında Mağdur/Müştekinin Beyanı ve Sanık Savunması  691

5. Suçun İspatı ve/veya İspat Edilememesi Neticesi  694

a. Suçun İspatı  694

b. Suçun ispat Edilememesi  696

aa. Gerekçesiz Karar  696

bb. Hükümde Gerekçe  696

cc. Kurulan Beraat Kararında İzlenecek Usül;  699

İkinci Kısım

“SIKÇA SORULAN SORULAR”

1. Eşe Cinsel Saldırı da Tehdit ve Yaralamanın Niteliği Derecesi ve Etkisi Nedir?  703

2. Karı–Kocanın Birbirine Karşı, Sanığın Karısına Saldırısı Durumunda Ne Olacaktır?  703

3. TCK’nin 102/1 Madde Suçunda Mağdur Eş Fail Koca Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçer ise Bu Durumda Ne Olacaktır?  704

4. Mağdur Eş Fail Eşe Karşı Cinsel Saldırıda Fiile Mukavemet Edemiyor ise Ne Olacak?  705

5. Mağdurun Yaşı Konusu  705

6. Yaş ile ilgili Başka Bir Çetrefilli Konuda Şudur  706

7. Dokunma Nedir– Her Dokunma Cinsel Dokunma mıdır?  707

8. Suçun Sübutunu Nasıl Sağlayacağız?  707

9. Adli Tıp Kurumu Raporlarındaki Geçen Tıbbi Deyimlerden Ne Anlaşılmalıdır?  709

10. Vücuda Organ Sokma Ne Demektir?  709

11. Organ Nedir?  709

12. Organ Sokma– Organ Sokturma Suçun Niteliğini Değiştirir mi?  710

13. İradeyi Etkileyen Neden ile Fiziki Bakımdan Kendini Savunamayacak Şeklindeki İki Ağırlaştırıcı Durum Birleşirse Ne Olacaktır?  710

14. Nüfuzu Kötüye Kullanmak Sayılır mı?  711

15. Boşanma Halinde Kayın Hısımlığı Devam Edecek midir?  711

16. Çocuklar 2. Kez Dinlenir mi?  712

17. Çocuklar Nasıl Dinlenir?  714

18. Katılan Sıfatı Kazanılır mı?  714

19. Cinsel Davranış Nedir?  719

20. TCK 43 Maddesi Uygulaması Nasıl Olacaktır?  720

21. Cinsel İstismar ve Saldırıda Ağırlatıcı Sebepler Nasıl Uygulanacaktır? TCK’nin 103/2 Maddesi Uygulaması Nasıl Olacaktır?  720

22. TCK’nin 103/3 Maddesi Uygulaması Nasıl Olacaktır?  721

23. Bakım ve Gözetimde Süre Ne Olmalıdır?  721

24. Doktorun Muayene Esnasındaki Durumu Nedir?  722

25. Mağdur ve Sanığın Her İkisinin 15 Yaşından Küçük Olma Durumunda Ne Olacaktır?  722

26. Cinsel Suçların Düzenlenmesindeki Eksiklikler Nelerdir?  723

27. Beden ve Ruh Sağlığı Raporları  723

28. Beden ve Ruh Sağlığının Bozulmasındaki Faktörler Nelerdir?  724

29. Beden ve Ruh Sağlığı Raporları Kimler Tarafından ve Nasıl Düzenlenecektir?  725

30. Ruh Sağlığı Bozulmasının Dereceleri Nelerdir?  726

31. Ruh Sağlığını Düzenleyen Ağırlaştırıcı Hüküm Temel Unsur mudur?  727

32. Amaç Suç İçin Araç Suçun İşlenmesi Durumunda Ne Olacaktır?  730

33. Zincirleme (Müteselsil) Suç mudur?–Tek Suç mudur?  730

34. Sanığın eylemini Zor, Cebir, Şiddet, Tehdit Uygulamaksızın İcra Etmesi Durumu  733

35. Yine Sanığın Eylemini Aynı Senaryo Üzerinden Bu Kez Zor, Cebir, Şiddet, Tehdit Uygulayarak İcra Etmesi Durumu  733

36. Cinsel Suçlarda Özel Durumlardan Olan Tehdit Bir Unsur mudur? Yoksa Ayrı Müstakil Suç mudur?  734

37. Kamu Davasında Tanımlanmamış Suç için Ek İddianame  734

38. İştirak Yönünden “Cinsel Suçlarda” Mağdurun Anne Babasının Konumu ve Sanığın Anne ve Babasının Konumu Nedir?  735

39. TCK’nin 104. Maddesi Kapsamında Cinsel İlişki Nedir?  737

40. Kişi Evlenmekle Reşit Olmuş ise Ne Olacak?  737

41. Uygulamada Teşebbüs  742

42. Uygulamada Faal Nedamet  742

43. İnzal Olma (Boşalma) Durumunda Ne Olacaktır?  743

44. Ereksiyon Sorunu Varsa Ne Olacaktır?  744

45. Uygulamada Suçun Sübutu Nasıl Sağlanacaktır?  744

Yararlanılan Kaynaklar  749

Kavramlar Dizini  751

 Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.