Çocuk Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
ISBN: 9786050509892
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hasan Tahsin FENDOĞLU
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 510
Baskı Niteliği Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Çocuk Hukuku 
Prof. Dr. Hasan FENDOĞLU 

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ........................................................................5

İÇİNDEKİLER .............................................................................................11

BİRİNCİ BÖLÜM: 

ÇOCUK HAKLARININ TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ, 

KAYNAKLARI, ÖZELLİKLERİ, ÖNEMİ VE ÇOCUK HAKLARI 

SÖZLEŞMESİ :

I. ÇOCUK HAKLARININ TANIMI:.................................................20

A. HAK ...........................................................................................20

B. HUKUK: ....................................................................................22

C. İNSAN HAKLARI:....................................................................22

D. ÇOCUK HAREKETLERİ VE BİLDİRİLER: ...........................25

E. ÇOCUK HUKUKU:...................................................................27

II. ÇOCUK HUKUKUNUN KAYNAKLARI:...................................29

A. ULUSAL BİLGİ KAYNAKLARI:............................................29

B. ULUSLARARASI BİLGİ KAYNAKLARI: .............................31

III. ÇOCUK SORUNU VE HAKLARININ ÖNEMİ.......................34

A. ÇOCUK SORUNU:....................................................................34

B. ÖNEMİ:......................................................................................35

IV. ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ (1989) ÖNCESİNDE 

ÇOCUK HAKLARI:......................................................................37

A. CENEVRE ÇOCUK HAKLARI BEYANNAMESİ 

(MİLLETLER CEMİYETİ-1924):.............................................37

B. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ (1948):...............38

C. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (AİHS:1950) VE 

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ (ÇHS:1989): ....................38

D. ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ (1959): ...............................39

E. DİĞER BELGELER: .................................................................39

V. GENEL OLARAK ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE 

TÜRKİYEDE UYGULANMASI:.................................................40

A. ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ (GENEL OLARAK):.......40

B. ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE’DE İL 

ÇOCUK KOMİTELERİ:............................................................44

VI. SOME ARTICLES OF THE CONVENTION ON THE 

RIGHTS OF THE CHILD (ARTICLES:.....................................46

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR: ÇOCUK HAKLARININ TARİHSEL 

GELİŞİMİ.........................................................................................53

12

İKİNCİ BÖLÜM: 

ANAYASA HUKUKUNDA ÇOCUĞUN KORUNMASI

I. ÇOCUĞUN İNSAN HAKLARI:...................................................66

II. İNSAN VE ÇOCUK HAKLARININ KAYNAKLARDA 

DÜZENLENMESİ: ........................................................................67

III. İNSAN VE ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI: 68

A. BİRİNCİ AYRIM (DEBUSİ AYRIMI):...................................69

B. İKİNCİ AYRIM (JELLİNEK’İN AYRIMI): .............................69

C. ÜÇÜNCÜ AYRIM (ANALİZCİ AYRIM):...............................70

D. DÖRDÜNCÜ AYRIM (KRONOLOJİK AYRIM):...................71

E. BEŞİNCİ AYRIM (1961-1982 AY): .........................................72

F. ALTINCI AYRIM (ÇHS): .........................................................72

G. YEDİNCİ AYRIM: ÇOCUĞUN HAKLARI 3 SINIFA 

AYRILABİLİR; .........................................................................73

H. SEKİZİNCİ AYRIM (ÇHS:18):.................................................74

I. DOKUZUNCU AYRIM (3P HAKLARI) (PARTICIPATION, 

PROVISION VE PROTECTION): ............................................74

IV. ÇOCUK HAKLARININ TEMEL ESASLARI:..........................75

A. EŞİTLİK:....................................................................................75

B. ULUSAL-ÜSTÜ OLUŞU: .........................................................81

C. ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI (THE BEST INTEREST OF 

THE CHILD):.............................................................................82

V. ÇOCUĞUN KLASİK HAKLARI:.................................................84

A. ÇOCUĞUN YAŞAMA HAKKI, İDAM CEZASI, KÜRTAJ, 

ÖTANAZİ: .................................................................................84

B. HAK ARAMA VE YASAL YARGILAMA HAKKI (YASAL 

VE KİŞİSEL CEZA, MASUMİYET KARİNESİ, HUKUKA 

AYKIRI KANIT): ......................................................................86

C. ÇOCUĞUN ÖZEL YAŞAMININ GİZLİLİĞİNİN 

KORUNMASI VE MAHREMİYET: ........................................87

D. KONUT DOKUNULMAZLIĞI: ...............................................90

E. İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ: ........................................................90

F. SEYAHAT VE YERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ: ..........................92

G. ÇOCUĞUN DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ (LAİKLİK):...92

H. ÇOCUĞUN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:.........................................94

İ. ÇOCUĞUN EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI: ......................101

J. ÇOCUĞUN TOPLANTI VE DERNEK KURMA HAKKI:....103

K. CEVAP HAKKI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ:.........................104

L. ÇOCUĞUN VELAYETİ VE HÂKİMİN MÜDAHALESİ: ....105

VI. ÇOCUĞUN SİYASAL HAKLARI.............................................109

13

VII. ÇOCUĞUN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL 

HAKLARI.....................................................................................109

A. AİLENİN KORUNMASI:........................................................110

B. ÇOCUĞUN EHLİYETİ VE ERGİNLİĞİ (RÜŞT):.................111

C. ÇOCUĞUN İSTİHDAMI (ÇALIŞMA HAKKI) VE ÇOCUK 

İŞÇİLİĞİ: .................................................................................112

D. ÇOCUĞUN SOSYAL GÜVENLİK HAKKI: .........................118

E. ÇOCUĞUN SAĞLIK HAKKI:................................................119

F. ÇEVRE HAKKI:......................................................................120

G. BARIŞ HAKKI: .......................................................................121

VIII. ÇOCUK HAKLARININ SINIRLANMASI............................121

IX. ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASI ................................124

X. APPENDICE: SOME ARTICLES OF THE 1982 

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TURKEY 

REGARDING CHILD LAW.......................................................126

OKUMA PARÇASI: BATI DÜNYASINDA ÇOCUK, MEDYA VE 

TERÖR...........................................................................................129

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 

ÇOCUK İSTİSMARI SUÇ VE CEZASI:

I. ÇOCUĞUN İSTİSMARDAN KORUNMA HAKKI:................134

A. TANIMI: ..................................................................................134

B. ÇEŞİTLERİ:.............................................................................135

C. HÜKÜMLERİ:.........................................................................139

II. CEZA KANUNU’NDA ÇOCUĞUN KORUNMASI (ÇOCUK 

CEZA HUKUKU): .......................................................................140

A. İNSAN TİCARETİ (TCK/80):.................................................141

B. İŞKENCE (TCK/94): ...............................................................142

C. EZİYET (TCK/96): ..................................................................144

D. CİNSEL SALDIRI (TCK/102): ...............................................144

E. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (TCK/103): ................145

F. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (TCK/104):.............147

G. CİNSEL AMAÇLI TACİZ (TCK/105):...................................147

H. ÇOCUĞU HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

(TCK/109): ..............................................................................148

İ. ÇOCUĞUN ÖZEL YAŞAMININ GİZLİLİĞİ (TCK/134): ...149

J. MÜSTEHCENLİK VE ÇOCUK PORNOSU (TCK/226): ......149

K. FUHUŞ (TCK. 227): ................................................................150

L. ÇOCUĞUN KUMAR OYNAMASINI TEŞVİK (TCK/228):.151

14

M. ÇOCUKLARIN DİLENCİLİKTE ARACI OLARAK 

KULLANILMASI (TCK/229):................................................151

N. ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME VEYA GİZLEME 

(TCK/231): ...............................................................................151

O. ÇOCUĞA KÖTÜ MUAMELE (TCK/232): ............................152

P. ÇOCUK KAÇIRMAK VE ALIKOYMAK (TCK/234):..........152

R. ÇOCUĞA KARŞI YAPILAN İSTİSMARI BİLDİRME 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ:..................................................................157

III.CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ÇOCUĞUN 

KORUNMASI:..............................................................................157

IV. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI 

HAKKINDAKİ KANUN’DA (CGTİK) ÇOCUĞUN 

KORUNMASI:..............................................................................159

V. POLİS VAZİFE VE SELAHİYETİ HAKKINDA KANUN VE 

ÇOCUK:........................................................................................159

YAŞAMLA İLİŞKENDİR:İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

MEKÂNLARI: ..............................................................................160

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

KIRILGAN ÇOCUKLAR (KORUNMAYA İHTİYACI OLAN 

ÇOCUK; ENGELLİ ÇOCUK; MÜLTECİ ÇOCUK; ÇOCUK GELİN, 

KAYIP ÇOCUK)

I. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (ASPB) VE 

ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASI: ..................................164

A. SOSYAL HİZMETLER KANUNUNDA ÇOCUKLARIN 

KORUNMASI..........................................................................165

B. ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇHGM; 

ESKİ SHÇEK) VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ...............170

II. ENGELLİ ÇOCUKLAR: .............................................................171

III. MÜLTECİ ÇOCUKLAR:...........................................................175

IV. ÇOCUK GELİNLER...................................................................178

A. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN SEBEPLERİ....................180

B. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN SONUÇLARI:...................186

C. ERKEN YAŞTA EVLİLİĞE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ...............188

V. KAYIP ÇOCUKLAR RAPORU (2007)......................................196

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR: FİLİSTİNDE ÇOCUK 

HAKLARI ......................................................................................214

15

BEŞİNCİ BÖLÜM:

 ÇOCUĞUN ŞİDDETE KARŞI KORUNMASI (İDARİ VE 

YARGISAL KORUNMA) VE KORUYUCU AİLE:

I. ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET.........................................................218

A. ŞİDDET....................................................................................218

B. MEDYADA ŞİDDET: .............................................................222

C. ŞİDDETE KARŞI KURUMLARIN EŞGÜDÜMÜ:................223

Ç. ŞİDDET HARİTASI ................................................................225

D. ÇOCUĞUN ŞİDDETTEN KORUNMA HAKKI....................226

II. ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ (ŞÖNİM): 227

III.KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI....................230

A. ÇOCUKLARA İLİŞKİN “GÜVENLİK” TEDBİRLERİ: .......230

B. ÇOCUKLARA İLİŞKİN “KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ” 

TEDBİRLER:...........................................................................233

C. MÜLKİ AMİR TARAFINDAN VERİLEN KORUYUCU 

TEDBİR KARARI ...................................................................234

D. HÂKİM TARAFINDAN VERİLEN KORUYUCU VE 

ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI ...............................................236

E. KOLLUK TARAFINDAN VERİLEN KORUYUCU VE 

ÖNLEYİCİ GEÇİCİ TEDBİR KARARI .................................241

F. TEDBİR KARARININ NİTELİĞİ VE USUL: .......................242

IV. KORUYUCU AİLE MODELLERİ............................................247

V. APPENDICE: FIGHTING AGAINST TORTUTE AND ILL 

TREATMENT REPORT.............................................................250

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR: ÇOCUK ASKER ...........................271

ALTINCI BÖLÜM: 

ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI

I. DEVLET GÜCÜNÜN SINIRLANDIRILMASI:.......................275

II. DEVLET GÜCÜNÜN DENETLENMESİ:................................276

A. YARGI YOLUYLA DENETİM:.............................................276

B. İDARİ DENETİM:...................................................................277

C. PARLAMENTO DENETİMİ (SİYASİ DENETİM):..............278

D. MEDYANIN DENETİMİ:.......................................................279

E. KAMUOYU DENETİMİ:........................................................280

F. ULUSLARARASI DENETİM:................................................280

G. OMDUSMANLIK DENETİMİ: ..............................................280

III.DEVLETİN BİREYLERİ SINIRLAMASI:...............................280

IV.İNSAN HAKLARI KURUMLARININ YETERSİZLİĞİ:.......281

16

V. İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ MEVCUT 

MEKANİZMALAR: ....................................................................282

VI. OMBUDSMANLIK (KAMU DENETÇİLİĞİ): ........................287

VII.ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI (ÇOCUK KAMU

DENETÇİLİĞİ): .........................................................................289

VIII. OMBUDSMANLIK VE ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI 

MODELLERİ:..............................................................................294

IX.İSVEÇ ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI VE ÇOCUK 

KURULU:......................................................................................296

X. NORVEÇ VE DİĞER ÇOCUK OMBUDSMANLIKLARI:....297

XI. MEDYA OMBUDSMANLIĞI:...................................................298

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR: ADALET ÜZERİNE 

ÖZDEYİŞLER................................................................................305

YEDİNCİ BÖLÜM: ÇOCUK KORUMA KANUNU

BAĞLAMINDA SOKAK ÇOCUKLARI, SUÇA SÜRÜKLENEN 

ÇOCUKLAR, ÇOCUK KOLLUĞU, ÇOCUK YARGILAMASI VE 

ÇOCUĞUN BAĞIMLILIĞI

I. SOKAK ÇOCUKLARI................................................................308

II. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR: .......................................310

III.KOLLUĞUN SORUMLULUĞU (ÇOCUĞUN 

SORUŞTURULMASI):................................................................314

IV. YARGININ SORUMLULUĞU (ÇOCUĞUN 

KOVUŞTURULMASI):...............................................................319

V. ÇOCUK HAKKINDA ALINABİLECEK KORUYUCU VE 

DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER:................................................322

VI. ÇOCUK MAHKEMESİNİN VERDİĞİ KARARIN

NİTELİĞİ:....................................................................................323

VII.ÇOCUK YARGILAMASI:.........................................................326

A. ÇOCUK MAHKEMELERİ: ....................................................326

B. ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMELERİ: ..............................327

C. ORTAK HÜKÜMLER:............................................................327

VIII.ÇOCUĞUN MADDE BAĞIMLILIĞI:....................................330

XI. ÇOCUĞUN MEDYA BAĞIMLILIĞI:....................................333

XI. APPENDICE: SOME ARTICLES OF THE JUVENILE 

PROTECTION ACT.................................................................340

XII. APPENDICE: HONOUR KILLING REPORT (EK: TÖRE VE 

NAMUS CİNAYETLERİ RAPORU) (TÜRKÇE-İNGİLİZCEFRANSIZCA): ..............................................................................366

HONOUR KILLINGS REPORT ...................................................376

17

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR:ÇOCUK, TERÖR, MEDYA: .........391

SEKİZİNCİ BÖLÜM: 

ÇOCUĞUN ULUSLARARASI KORUNMASI: ÇOCUK HAKLARI 

KOMİTESİ, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER:

I. ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ (ÇHK):..................................396

II. ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE

GÖZLEMLERİ:...........................................................................397

III. ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNE BİREYSEL 

BAŞVURU:...................................................................................401

IV. ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI VE ÇOCUK HAKLARI

KOMİTESİ: ..................................................................................403

V. AİHM’NİN ÇOCUK HAKLARI İLE İLGİLİ BAZI 

KARARLARI: ..............................................................................403

A. ÇOCUK ADALETİ VE GÖZALTINA ALINMA 

İDDİALARI İLE İLGİLİ DAVALAR:....................................404

B. ÇOCUKLARIN VELAYETİ, ERİŞİM, ULUSLARARASI 

ÇOCUK KAÇIRMA DAVALARI: .........................................409

C. POLİS İSTİSMARI DAVALARI: ...........................................409

D. BABALIK DAVALARI: .........................................................410

E. SAĞLIK DAVALARI: ............................................................410

F. EĞİTİMLE İLGİLİ DAVALAR:.............................................411

G. AYRIMCILIK DAVALARI: ...................................................411

H. İHMAL VE YARALAMA DAVALARI:................................414

VI. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KURULUŞLARI VE 

ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF):............................414

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR: TÜRKİYEDE ROMAN 

ÇOCUĞU OLMAK: ......................................................................416

DOKUZUNCU BÖLÜM:

MEDYA VE ÇOCUĞUN KORUNMASI:

I. ÇOCUK VE MEDYA: .................................................................420

A. TELEVİZYONUN FAYDALARI: ..........................................420

B. TELEVİZYONUN ZARARLARI: ..........................................423

C. ÇOCUĞUN MEDYA (TV, İNTERNET, AKILLI TELEFON) 

İLE KUŞATILMIŞLIĞI:..........................................................426

D. ÇOCUK TELEVİZYONLARI VE ANALİZ: .........................426

E. ÇOCUKLARDA OBEZİTE:....................................................428

18

F. MEDYA VE CİNSELLİK: ......................................................432

G. TELEVİZYON VE KURGU: ..................................................433

H. ÇOCUK, İNTERNET VE SOSYAL MEDYA:.......................434

I. ÇOCUĞUN MEDYAYI EBEVEYNİ İLE BİRLİKTE 

KULLANIMI: ..........................................................................437

İ. PSİKOLOJİDE ÇOCUĞUN KORUNMASI:..........................438

J. ÇOCUK OYUNLARI: .............................................................441

K. ÇOCUK VE DİZİLER: ............................................................442

II. ÇOCUK VE ABD:........................................................................442

III. ÇOCUK VE AVRUPA:...............................................................445

IV. ÇOCUĞUN KORUNMASI İÇİN PROJELER:........................448

A. KORUYUCU SEMBOL SİSTEMİ (AKILLI İŞARETLER): 451

B. MEDYA OKURYAZARLIĞI: ................................................453

YAŞAMLA İLİŞKİLENDİR: TARİHSEL BİR ANALİZ: 

DEVŞİRME SİSTEMİ VE ÇOCUĞUN ÖZGÜRLÜĞÜ: .............463

KAYNAKLAR VE KISALTMALAR .......................................................469

KAVRAM DİZİNİ......................................................................................495

CURRICULUM VITAE.............................................................................499

ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................509
Allah, Hz. Âdem ile Havva’yı çocuk yaşta iken Dünyaya göndermedi; bu 

nedenle Dünyanın ilk çocukları Habil ile Kabil’dir. Onların çocukları olan biz 

ölümlüler ise bu harika dünyada doğuyoruz, güzel bir çocukluk dönemi geçiriyoruz. Dünyaya gelen tüm ünlü ve ünsüz faniler de çocukluğunu yaşadı. Gerçekten de çocuğun tarihi insanlığın tarihidir. Birinci baskısı, 10 Ağustos 2014 

tarihinde yapılan bu kitabın kısa zamanda baskısı tükenince yeni bir baskı zarureti doğdu. İkinci baskıda kitap tamamen gözden geçirildi, ekler, düzeltmeler, 

güncellemeler yapıldı. İngilizce olarak bu dersi okuyanlar açısından İngilizce 

materyaller fazlalaştırıldı. 

Günümüzde, yaklaşık yedi milyarlık dünya nüfusunun takriben yarısını çocukların teşkil ettiği düşünülmektedir. Dünyada sokakta yaşayan çocuk sayısının 90 milyon civarında olduğu, çocuk kaçakçılığının milyar dolarlık boyutu 

bilinmektedir. Dünyada her yıl 2,5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığı ve bunun yarısının kız çocuğu olduğu tahmin ediliyor. Kayıp kız ve erkek çocuklar

fuhuş ticaretinde veya organ mafyasının elinde paraya dönüştürülüyor. En büyük “İnsan Pazarı”, Balkanlar, Hindistan, Tayland, Sri Lanka başta olmak üzere 

Güneydoğu Asya ve Afrika ülkeleri. 1.5 milyonluk dünya fuhuş işçilerinin 800 

bini çocuktur. Filipinlerde bu sayı 30-60 bin civarındadır. UNICEF raporlarına 

göre, terör ve suç örgütleri kadın ve çocuk ticaretinden yılda yaklaşık yedi milyar dolar kazanıyor. ABD’de 100 binden fazla çocuk, Brezilyada ise 12 milyondan fazla çocuk sokakta yaşıyor. Hindistan’da bulunan 375 milyon çocuk, sayı 

itibariyle, çoğu ülke nüfusundan daha çoktur.

1 ABD’de her 40 saniyede bir çocuk kaçırılıyor. Parlamenter sistemin beşiği olan İngiltere’de günümüzde her on 

çocuktan biri (% 9 u) çocuk haklarından mahrumdur.2 Dünyada açlık çeken 

insan sayısı 842 milyondur; yani 8 kişiden biri uyurken yastığa başını aç 

1 R. Ganga, Children’s Rights As Basic Human Rights, 2007, s. 44.

2 Rosemary Sheehan-Rhodes-Stanley, Vulnerable Children and the Law, 2012, s. 12.

6

koyuyor. Açlık açısından en fazla risk altında olan ise kuşkusuz ki çocuklardır. 

Dünyada yaklaşık 147 milyon çocuk akut veya kronik açlık sonucu normalin 

altında ağırlığa sahiptir. Her yıl 7 milyon çocuk beş yaşına varmadan ölmektedir 

ve bunun üçte birinin sebebi, açlık veya kötü beslenmedir. Annelerdeki gebelik 

esnasında yetersiz beslenme sonucu her yıl 17 milyon çocuk normalin altında 

kilo ile doğmakta ve yaşama şansları azalmaktadır. Bunun yanında dünyada 

toplam gıda tüketiminin üçte biri olan 1.3 milyar ton tüketilmeden atılmaktadır. 

Dünya insanlarının sekizde biri aç yaşarken her üç birim yiyecekten biri tüketilmeden atılmakla önemli bir çelişki oluşmaktadır.3

Bugün dünyada yaşayan çocukların da ebeveynlerin de, bir veya iki asır önceki çocuk ve ebeveynlerden çok daha fazla stres ve sorunlarının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.4 Yaşam kolaylaştığı oranda zorlaşmıştır.

Türkiye’de çocuk sayısı, 2012 sonu itibariyle 22 milyon 692 bin 174 dür.5

Türkiye’de her yıl yeni doğan çocuk sayısının ortalama 1 milyon 400 bin kişi 

olduğu, kimsesiz çocuk sayısının 800 bini bulduğu belirtilmektedir. Dünyada bir 

çocuk sorunu vardır ama aslında çocuklar sorunun sebebi değildir; yetişkinler 

çocuklara daha iyi bir Dünya hazırlarsa, bizim çözemediğimiz sorunları onlar 

çözebilir; çocuklar çözümün parçası olabilirler. Şayet yarının büyüğü olan çocuklar, iyi yetiştirilmezse ileride karşımıza sorun olarak çıkabilirler. Bu nedenle 

çocuk hakları hukuku, sadece çocukla sınırlı olmayıp, dünyanın geleceği ile ilgili kaygılara dayanan bir alandır. Dünyanın ve Türkiye’nin henüz tam olarak 

çözülmemiş bir çocuk sorunu olduğu gün gibi açık ve belirgindir.

Konu ile ilgim, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı döneminde yayınlanan, çocuklarla ilgili raporlarla pekişmişti. Bu dönemde kamuoyunda etkisini 

hissettiren “Kayıp Çocuklar Raporu”, “Töre ve Namus Cinayetleri Raporu”, 

“İşkence ve Kötü Muamele İle Etkin Mücadele Raporu”, konunun farklı boyutlarını incelemekteydi. Bu üç konu dışında, çocuk hakları ile ilgili olarak elimde 

biriken evrakları gözden geçirdim. Daha sonra yaptığım görevler esnasında çocuk hakları ile farklı açılardan yeniden tanıştım. Konu hakkında yapılan paneller, tartışmalar, konferanslar, alınan kararlar ve mahkemelerin bakışı ile yeni bir 

çocuk hakları vizyonu oluşabilirdi. Bütün bu belirtilenlerin ışığında Yüce Varlık, bu kitabın yazılmasını tetikledi; yazmak için elime kalemi almaya güç verdi. 

Böylece bu alanda teori ile pratiğin, kâğıt üzerinde yazılanlarla uygulamanın 

birlikteliği gerçekleşebilirdi. Çünkü “yazı, sözü dondurur”

.6 Sözleri kâğıda dökünce bu Çalışma ortaya çıktı.

3 Yeryüzü Doktorları, 542 sayı ve 2.7.2014 tarihli yazısı.

4 LeMasters, Parents in Modern America, 1969, s. vii.

5 Engin, 2013, s. 218.

6 Postman, 2012, s. 21. Benzeri anlamda başka bir söz vardır; “bilim bir avdır; yazmaksa 

onu kaydetmektir”.

7

Çocuklar geleceğimiz ise neden onlarla ilgilenmeyelim, neden onların haklarını vermeyelim? Neden, çocuğa zor zamanlarında sığınacağı limanlar oluşturmayalım? Büyükler, neden, zor durumlarda çocuğun sorunlarını aktaracağı 

limanlar olmasın?7 Çocuk limanı olmak için çocuk haklarını bilmek gerekmez 

mi?

Doğrusu böyle bir kitabı yazmaya en azından şimdilik niyetim yoktu. Fakültede bu dersi anlatırken, öğrencilerin tuttuğu notların yeterli olacağını düşünmüştüm. Ama öğrencilerin tuttuğu notları alıp-okuduğumda notların yanlış algılandığını, kavramların yanlış yazıldığını veya yanlış anlaşıldığını gördüm. Sonuçta öğrenciler için bir ders notu hazırladım; bu notlar giderek olgunlaştı ve 

kitap haline gelmeyi hak etti. 

Kitap, dokuz bölümden oluştu. Ayrıca her bölümün başına, o bölümde geçen anahtar kavramları, bölümün amacını belirten özetini ve bölümün anahatlarını ekledim. Her bölümün sonuna da, o bölümle ilgili metin sorularına yer 

verdim, ayrıca İngilizce materyaller ve güncel bir okuma parçası ekledim. 

1. Birinci bölümde, çocuk haklarının tanımı, özellikleri, kaynakları, Çocuk 

Hakları Sözleşmesi öncesi ve sonrasındaki çocuk haklarını inceledim. Bu bölümde çocuk haklarının anayasası sayılabilen Çocuk Hakları Sözleşmesi8

ile 

getirilen yenilikler temelinde çocuğun haklarına kısaca değindim. İkinci baskıda 

Çocuk Hakları Sözleşmesinin bazı maddeleri üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak durdum, bilinmeyen kelimelerin metinde geçen anlamlarını, konunun daha 

iyi kavranmasına yardımcı olabilir diye, hemen ilgili maddenin altına yazdım. 

2. İkinci bölümde anayasa hukukunda çocuğun korunmasını anlattım. 

Çocuğa kâğıt üzerinde verilen haklar yeterli değildir; bunların anayasa, kanunlar ve diğer mekanizmalarla korunması gerekir. Bu bölümde çocuk ve insan 

haklarının sınıflandırılması ile çocuğun tüm anayasal haklarını irdeledim. Çocuk haklarının sınırlandırılması ve korunması ile bu bölümü sonlandırdım. 

İkinci baskıda 1982 Anayasasının çocukla ilgili olan 10, 41, 50, 58, 62 nci maddeleri ile 90 ıncı maddesinin beşinci fıkrası üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak 

durdum. 

3. Üçüncü bölümde çocuğun istismarı ve ceza hukukunda korunmasını 

araştırdım. Çocuğa karşı yapılan istismarları (fiziksel, cinsel, psikolojik, siber) 

anlattım. İnsan ticareti, işkence, eziyet, cinsel saldırı çocukların cinsel istismarı, 

reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel amaçlı taciz, çocuğu özgürlüğünden yoksun 

kılma, çocuğun özel hayatının gizliliği, müstehcenlik ve çocuk pornosu, fuhuş, 

çocukların kumar oynamasını teşvik, çocukların dilencilikte aracı olarak kullanılması, çocuğun soybağını değiştirme ve gizleme, çocuğa kötü muamele, 

7 Dafna Lemish, 2014-1, s. 23.

8 14 Eylül 1990 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) (Convention on the Rights of 

the Child) Türkiye tarafından imzalanmış, 9 Aralık 1994 tarihinde TBMM tarafından 

onaylanmış, 27 Ocak 1995 tarihli RG’de, 4058 sayılı kanun olarak yayınlanmıştır.

8

çocuk kaçırma ve alıkoymak gibi istismar türlerini bu bölümde inceledim. Çocuk ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, infaz hukuku ve Polis Vazife ve 

Salahiyet Yasasını bu bölümde konuyla ilgisi ölçüsünde araştırdım.

4. Dördüncü bölümde, “Kırılgan Çocukları” 4 grup halinde (korunmaya 

ihtiyacı olan çocuklar, engelli çocuklar, mülteci çocuklar, çocuk gelinler) ele 

aldım. Bu bölümde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde bulunan birimlerdeki çalışmalar üzerinde durdum. İkinci Baskıda, konu ile bağlantısı nedeniyle, ek olarak Kayıp Çocuklar Raporu’nun Türkçe ve İngilizcesini verdim. 

5. Beşinci bölümde, çocuğa karşı şiddet ve aile içi şiddet kavramları üzerinde durdum; buna karşı mülki amirin, hâkimin ve kolluğun vereceği kararları 

irdeledim. Şiddeti önleme ve inceleme merkezi (ŞÖNİM) ve koruyucu aile kavramlarını açıklayarak bu bölümü yazdım. İkinci Baskıda, konu ile bağlantısı 

nedeniyle, ek olarak İşkence ve Kötü Muamele İle Etkin Mücadele Raporu’nun 

Türkçe ve İngilizcesini verdim. 

6. Altıncı bölümde, çocuk ombudsmanlığını anlattım. Çocuk ombudsmanlığının anlaşılması için ombudsmanlık kavramı, bunun da anlaşılması için Devletin sınırlanması üzerinde durdum. Ombudsmanlık ve çocuk ombudsmanlığı 

konusunda en iyi örneklerden biri İsveç olduğu için bu modeli kısaca analiz 

ettim. Bu bölüm için daha önce kaleme aldığım Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) isimli çalışmamdan –güncelleyerek- yararlandım

7. Yedinci bölümde önce sokak çocuklarını, suça sürüklenen çocukları, çocuk hakkında verilebilecek tedbir kararlarını (danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma) anlattım. Çocuğun soruşturulması ve kovuşturulmasını, çocuk 

mahkemelerini bu bölümde inceledim. İkinci Baskıda, konu ile bağlantısı nedeniyle, ek olarak Çocuk Koruma Kanunu’nu ile Töre ve Namus Cinayetleri Raporu’nun ve Türkçe ve İngilizcesini ekledim. 

8. Sekizinci bölüm, çocuk haklarının uluslararası korunmasına ilişkindir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesine imza atmış olan ülkelerin Çocuk Hakları Komitesi

(ÇHK) tarafından izlenmesini, ÇHK’nin Türkiye gözlemlerini, 14 Nisan 2014 

tarihi itibariyle ÇHK’e bireysel başvurunun kabul edildiğini memnuniyetle belirttim. AİHM’nin çocuk haklarıyla ilgili olarak vermiş olduğu kararları burada 

inceledim. Bölüm UNICEF’le sona ermektedir.

9. Dokuzuncu (son) bölümde, çocukla medya ilişkisi üzerinde durdum. 

Medyanın yararları, zararları, çocuk televizyonları çocuğun medyadan korunmasında geliştirilen projeler üzerinde bu bölümde durdum. Koruyucu sembol 

sisteminin, çoğu çağdaş ülke tarafından kabul edilmiş bir sistem olduğunu vurguladım. Çocukların iyi bir medya analizcisi olması için medyayı tanımaları 

gerekmekte olduğunu belirterek, yaşamboyu medya okuryazarlığı konusuna 

eleştirel yaklaştım.

Her bölümün sonuna, hoşa gidecek, güncel bir yaşamla ilişkilendir parçası 

yerleştirdim. Birinci Bölümün sonuna “Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi”, 

9

İkinci Bölümün sonuna “Batı Dünyasında Çocuk, Medya ve Terör”, Üçüncü 

Bölümün sonuna “İfade Özgürlüğü Mekânları”, Dördüncü Bölümün sonuna 

“Filistin’de Çocuk Hakları”, Beşinci Bölümün sonuna “Çocuk Askerler”, Altıncı Bölümün sonuna “Adalet Üzerine Özdeyişler”, Yedinci Bölümün sonuna 

“Türkiye’de Çocuk, Medya ve Terör”, Sekizinci Bölümün sonuna “Türkiye’de 

Roman Olmak”, Dokuzuncu Bölümün sonuna ise “Devşirme Sistemi” konulu 

okuma parçalarını ekledim. Umut ederim bu okuma parçalarını beğenirsiniz. 

Postman’ın dediği gibi,

9 kitap yazmakla gözle görmediğimiz insanlara hitap 

ediyoruz; ne kadar şaşırtıcı. Yazının bu büyüsünden şimdi dijitalin büyüsüne 

kapıldık; baş döndürücü teknolojik gelişmelerden tüylerimiz ürperiyor. Dijital 

çağda, çocukların eğitimi kolaylaştığı kadar da zorlaştı.

Ele aldığım bu konuda 5N1K formülüne10 uygun hareket etmeye çalıştım; 

kuyumcu titizliği gösterdim; ancak konu farklı disiplinleri ilgilendirdiği için eksik ve hatalarım olabilir; görüldüğünde bunların elektronik postama gönderilmesi, sonraki çalışmalarımı teşvik edici ve yararlı olacaktır. 

Kişi, araştırma yaparken bal arısı gibi çalışır, çabalar. Umut ederim ve isterim ki bu kitabı okuyanlar zevk alır, hoşlanır ve bu çalışma çocuk hakları için 

çalışan herkese yararlı olur.

Bütün insanlar çevresinin çocuğudur. Ben, yakın ve uzak çevremden çalışmaya katkısı olanlara, dijital olmayan çağda çocukluğumu geçirmekte bana 

özen gösteren babam Kerim ile annem Ulviye’ye ve kardeşlerime bu vesile ile 

teşekkür ederim. Hocalarıma, üzerimde hakkı olanlara, aziz eşim Rabia’ya, Bekir-Zeynep-Kerem’e, Salih-Hande-Ali’ye, Mehmet-Büşra-Yüsra’ya, öğrencilerime, yakın çalışma arkadaşlarıma, Yetkin Yayınevi’nin değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkür borçluyum. 

Dünün, bugünün ve yarının tüm çocuklarına yararlı olması en büyük dileğimdir

KAYNAKLAR VE KISALTMALAR1

Acar, Hakan :Çocuk Hakları Sözleşmesinde Yer Alan Kimi 

Haklar Açısından Sokakta ve Hizmet Sektöründe 

Çalışan Çocuklar, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2000., ss. 1+186. (Acar, 2000).

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi

Başkanlığı :İşkencenin Önlenmesi ve İstanbul Protokolü, 

Ankara 2009, 1+478. (kıs: İşkencenin Önlenmesi 

ve İstanbul Protokolü, 2009).

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”

(2012) :Sayı: 6284), (AKKŞÖ).

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna

İlişkin Uygulama Yönetmeliği: RG, 18 Ocak 

2013/28532) (AKKŞÖY).

Aisling Reidy :İşkencenin Yasaklanması, AİHS’nin 3. 

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, 

Strasbourg Cedex, Eylül 2007.

Akın, İlhan : Temel Hak ve Özgürlükler, Istanbul, 1983. 

(Akın).

Akad, Mehmet : Genel Kamu Hukuku, İstanbul 1989. (Akad, 

Genel Kamu).

Akad, Mehmet :Teori ve Uygulama Açısından 1961 Anayasasının 10. Maddesi (Eşitlik), doçentlik tezi, İstanbul 

1984. (Akad, Eşitlik).

Akyüz, Emine :Çocuk Hukuku, Çocukların Hakları ve Korunması, Pegem Akademi yayınları, Genişletilmiş 

3. Baskı, Ankara, 2013 (Akyüz).

Akyüz, Emine :”Çocuğun Bilgi Edinme ve Zararlı Yayınlara 

Karşı Korunma Hakkı”, ÇMK, Bildiriler, C. I,

ss. 115-132. (Akyüz, 2013).

Arsal, Sadri Maksudi :Hukuk Felsefesi Tarihi, Istanbul 1945. (Arsal, 

Hukuk Felsefesi).

1 Yazarların soy-isimleri önce, yabancı yazarların isimleri önce verilmiştir. 

470

Arsel, İlhan :Anayasa Hukuku (Demokrasi), İstanbul 1968, 

II.B. (Arsel, Anayasa Hukuku).

Albayrak, Ahmet : (Dr.) ”Çocuğa Saygılı Medya Anlayışı (PsikoTeolojik Eleştirel Yaklaşım)”, ÇMK, Bildiriler, 

C.I, ss. 199-206. (Albayrak, 2013).

Alexander Fedorov :(Prof. Dr.): ”Çocuklar İçin Medya Okuryazarlığı: Medya Metinlerindeki Karakterleri Sınıfta 

Çözümlemek”, Çeviren Merve Kurt, ÇMK, Bildiriler, C. II, ss. 139-155. (Alexander Fedorov, 

2014).

Alexis R. Lauricella, :Dr. :”Çocukların Medya Katılımı”, Çeviren Ayşe 

Aksakal, TÇMK, Bildiriler, C. II, ss. 117-137 

(Alexis R. Lauricella, 2014).

Altun, Adnan :”Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşleri: MOY, Derslerle Nasıl İlişkilendirilebilir?”, ÇMK, Bildiriler, C.I, ss. 59-82. (Altun, 2013).

Andre Alen and Wouter Pas:

“The UN Convention on the Rights of the Child’s 

Self-executing Character”, s. 165-186, in: 

Eugeen Verhellen (ed.), 1996.

Aşar, Ebru :”Keşfedilen Çocuk, İletişim Teknolojileriyle 

Yitip Giden Çocukluk ve Çocuk Kültürü (The 

Discovery of Child, Lost of Childhood and Child 

Culture By Communication Technology)”, ss. 

83-94. (Aşar, 2014).

Ataman, Hakan :Eğitim Hakkı ve İnsan Hakları Eğitimi, 

Yayımlayan: İnsan Hakları Gündemi derneği, 

İzmir 2008, 1+ 138.

Avcı, Artun :”Çocuğun İfade Özgürlüğü, Katılım Hakkı ve 

Medya, Hukuki Boyut”, ÇMK, Bildiriler, C.I, ss. 

141-171. (Avcı, 2013).

Avcı, Artun :(Dr.) “Çocuk Haklarının Medya BoyutuSözleşmeler ve Yasal Düzenlemeler”, ÇHK, İst. 

2011, ss. 89-105. (Avcı, 2011).

Avşar, Zakir :”Medya Okuryazarlığı (Media Literacy)”,

İletişim ve Diplomasi (Communication and 

Diplomacy), 6 Aylık Akademik Hakemli Dergi, 

Yıl 1, Sayı 2, Ocak-Haziran 2014, Çocuk ve 

Medya Özel Sayısı, 2. Baskı, Ankara, 2013, 

471

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel 

Müdürlüğü, ss. 5-17. (Avşar, 2014).

Başbakanlık Aile Araştırma

Kurumu (AAK) :“Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları”, Ankara, 

1995.

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM):

Güneş, Sadık ve Kalaycı, A. Rasim: Sokakta 

Yaşayan ve Çalışan Çocuklar, Tespitler ve 

Çözüm Önerileri, Ağustos 2004.

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM):

Çocuk, Suç ve Sokak, Sokakta Yaşayan Suç 

İşleyen ve Suça Maruz Kalan Çocuklar, Ankara 

ve İstanbul Örneği, Çözümler ve Öneriler, Prof. 

Dr. Tülin GÜNŞEN İÇLİ, Ankara 2009. (İçli, 

2009). 

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM):

Çocuklara Yönelik Programlar ve Bu 

Programlarda Yayımlanan Reklamların İçerik 

Analizi Araştırması, Ankara, 2009. (ASAGEM, 

2009).

Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSGM):

Kadın ve Çocuk Hakları Açısından Yeni Türk 

Medeni Kanunu, Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu, 

Ankara, Aralık 2003. (Kılıçoğlu, KSGM, Kadın 

ve Çocuk Hakları, Ankara, 2003).

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı:

Birinci Özürlüler Şurası, Çağdaş Toplum, 

Çağdaş Yaşam ve Özürlüler, Ön Komisyon 

Raporları, 29 Kasım-02 Aralık 1999, Hacettepe 

Üniversitesi, Ankara.

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı:

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat, 3. Baskı, 

Ankara 2008 (496 sayfa).

Medeniyetler İttifakı Uluslararası İnsan Hakları 

Konferansı, Mayıs, 2009, Dedeman Otel, 

Ankara,

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı: 

Raporlar,Ankara, 2007 ve 2008.

Başgil, A.Fuat :Demokrasi Yolunda, İstanbul 1961. (Başgil, 

Demokrasi Yolunda).

472

Balo, Yusuf Solmaz :(Dr.):Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk 

Koruma Kanunu ve Uygulaması, Seçkin 

Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara 2009, ss. 1+618. 

(Balo, Çocuk Koruma Kanunu, 2009).

Balkır; Gönül :Türk Anayasa Yargısında Sosyal Hakların 

Korunması, Kocaeli, 2009.

Bek, Mine Gencel : (Prof. Dr.) “Medyada Çocuk Hakları ve Etik 

İlkeler”, ÇHK, İst. 2011, ss. 23-46. (Bek, 2011).

Bernd Trocholepczy (Prof. Dr. Goethe Universitesi-Frankfurt):

”Dijital Medya ve Din Eğitimi: Ayrı Dünyalar?”, ss. 267-278. (Bernd Trocholepczy, 2014).

Bengt Wieslander :The Parliemantary Ombudsman in Sweden, 

Stockholm, 2005.

Birinci Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi (ÇMK): Bildiriler Kitabı, C.I, 

Yayıma Hazırlayan H. Yavuzer- M. R. Şirin, 

Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul 2013. 

(Bildiriler, C. I).

Birinci Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi (ÇMK): Bildiriler Kitabı, C.II, 

Yayıma Hazırlayan H. Yavuzer- M. R. Şirin, 

Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul 2013. 

(Bildiriler, C. II).

Birinci Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi (ÇMK): Kongre Kararları ve 

Tutanağı Kitabı, İst. 14-15 Kasım 2013. (ÇMK, 

Kongre Kararları, 2013).

Birinci Türkiye Çocuk Hakları Kongresi (ÇHK) : Çocuk Hakları ve Medya El 

Kitabı, Anne, Baba, Öğretmen ve Medya 

Çalışanları İçin, Hz. M. R. Şirin, Çocuk Vakfı 

Yayınları, İst. 2011. (ÇHK).

Birinci Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018, 

Çocuk Vakfı Yayını, Aralık 2013. (Medya 

Stratejisi ve Uygulama Planı).

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK): Mülteci

Çocuklar Koruma ve Bakım Kılavuzu, Cenevre 

1994, 1+182. (Mülteci Çocuklar Koruma ve 

Bakım Kılavuzu).

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK): İltica, 

Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, 

Gözlem ve Politika, Ankara 2011, 1+378.

Ceylan, Deniz Tarba-Irzık, Gürol (Editors): Human Rights Issues in 

Textbooks: The Turkish Case, (İngilizce), 

İstanbul 2004, s. 1+218.

473

Ceylan, Deniz Tarba-Irzık, Gürol (Editors): International Symposium on 

Human Rights Education and Texrbook 

Research, (English), April 17-18, 2004, İstanbul, 

1+220.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (CGTİHK). 

13.12.2004/5275. 

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK). 4.12.2004/5271.

Cheviron, Nilgün Tutal: (Prof. Dr.) “Medyanın Şiddete Dayalı İşleyişi ve 

Çocukların Maruz Kaldığı Olumsuzluklar”, 

ÇHK, İst. 2011, ss. 185-206. (Cheviron, 2011).

Common, Thoma (trans.) (2008): Thus Spoke Zarathustra, www.gutenberg.org.files/1998/1998-h/1998-h.htm

Coulson, N.J. : The State and The Indıvidual in Islâmic Law,

International And Comparative Law Quarterly, 

Vol. VI, Jan. 1957, pp. 51-57.

Council of Europe (Conceil De L’Europe: Guide to Human Rights for Internet 

Users, Legal Instruments, Recommendation 

CM/Rec (2014) 6 and Explanatory 

Memorandum (kıs: Council of Europe: Human 

Rights). 

Cynthia Price Cohen :”Monitoring in the United Nations Convention 

on the Rights of the Child in a Non-party State: 

The United States”, s. 475-489, in: Eugeen 

Verhellen (ed.), 1996.

Çağıl, Orhan Münir :Hukuka ve Hukuk Ilmine Giriş, Ist. 1971. 

(Çağıl)

Çakır, Vesile- Çakır, Vedat :“Yalnızlık Ve Televizyon Kullanımı 

(Lonelıness And Televısıon Usage)”,

http://perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/ ss. 

131-147. (2.7.2014).

Çakmak, Ebubekir :”Öğretim Programlarında Bir Katılım Biçimi 

Olarak Medya Yazarlığı”, ÇMK, Bildiriler 

Kitabı, C.I, ss. 41-57. (Çakmak, 2013).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel 

Müdürlüğü: Pekin+5 Siyasi Deklarasyonu, 

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu, 

(Türkçe-İngilizce), 2. Baskı, Mart 2003, Ankara.

Çocuk Koruma Kanunu, (Sayı: 5395; Kabulü: 3 Temmuz 2005; RG: 15 

Temmuz 2005/25876). (ÇKK).

474

Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı, Önüm, Arkm, Sağım, Solum Medya: 

Sobelenmeyeceğiz. Hazırlayan, M. R. Şirin, 

İstanbul, 2013.

Dafna Lemish :”Medya ve Erken Dönem Çocukluk Gelişimi” 

(Çocuklarla İletişim: Yetiştirme, İlham verme, 

Harekete Geçirme, Eğitme ve İyileştirme İlke ve 

Uygulamaları”, (Bu makale, Oxford University, 

Handbook of Early Childhood Development 

Research and Its Impact on Global Policy isimli 

kitapta makale olarak yayımlanmıştır), ÇMK, 

Bildiriler, C. II, ss. 13-34. (Dafna Lemish, 2014-

1).

Dafna Lemish :”Çocuk Medyasında Cinsiyet Temsilleri” 

(Yazarın ‘Screening Gender on Children’s 

Television: The Views of Producers Around the 

World’ isimli makalesinden kısaltılmıştır), 

Çeviren Pınar Şengözer Şiraz, ÇMK, Bildiriler, 

C. II, ss. 35-47. (Dafna Lemish, 2014-2).

Daniel R. Anderson : (Prof. Dr. At University of Massachustts): 

”Çocuklar ve Medya: Bilişsel Gelişim ve 

Eğitim”, Çeviren Pınar Şengözer Şiraz, ÇMK, 

Bildiriler, C. II, ss. 77-89. (Daniel R. Anderson, 

2014).

Daniel R. Anderson : “Children and Media”, Interview with Prof. Dr. 

Daniel R. Anderson, İletişim ve Diplomasi, ss. 

149-159. (Daniel R. Anderson, 2014-2).

Deirdre Fottrell : (Edited by): Revisiting Children’s Rights, 10 

Years of the UN Convention on the Rights of the 

Child, Kluver Law International, ss. 1+196, uk, 

2000. (Deirdre Fottrell, Revisiting Children’s 

Rights, 10 Years of the UN Convention on the 

Rights of the Child, 2000).

Demirel, Emin :Global Şiddet, 8. Baskı, 1+335, İstanbul 2011.

Dionisis Kolokotsas, : “Google’s Media Literacy Activites: Media 

Literacy-Safety-Creativity”, Athens.

Dıraz, M. Abdullah : Dırasatü'l-Islâmiyye, Kuveyt, 1973. (kıs: 

Dıraz).

Doğan, İsmail :Akıllı Küçük, Çocuk Kültürü ve Çocuk Hakları 

Üzerine Sosyo-Kültürel Bir İnceleme, Sistem 

yayıncılık, İstanbul 2000, ss.1+300. (Doğan, 

2000).

475

Donna Gomien :Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi El Kitabı, 

Çev. S. Cengiz- U. Kılınç, İzmir Barosu 

Yayınları, İzmir, 2008. (Donna Gomien, Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi El Kitabı, 2008).

Duran, Ragıp :“Çocuk ve Medya: Çocuklarla Söyleşi 

Yaparken”, ÇHK, İst. 2011, ss. 289-302. (Dyran, 

2011).

E. Hirş :Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, 

Ankara 1949.

Ellen A. Wartella (Prof. Dr.) :”Medya, Beslenme ve Çocukluk Obezitesi”, 

Çeviren Pınar Şengözer Şiraz, ÇMK, Bildiriler, 

C. II, ss. 243-252. (Ellen A. Wartella, 2014).

Emniyet Genel Müdürlüğü: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 

Başkanlığı (KOM), :Türkiye Uyuşturucu ve 

Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 

(TUBİM), Türkiye Uyuşturucu Raporu-2013, 

Ankara 2013, KOM Yayınları, Yayın No. 103, 

ss. 1+192.

Engin, Hande Bilsel :”Çocuk ve Reklam: Çocuklar Olması 

Gerekenden Erken Büyüyor”, TÇMK, Bildiriler, 

C. I, ss. 219-234. (Engin, 2013).

Erik M. Gregory :”Çocukların Medya Kullanımı: Pozitif Psikoloji 

Yaklaşımı”, Çeviren Ayşe Aksakal, ÇMK, 

Bildiriler Kitabı, C. II, ss. 91-115. (Erik M. 

Gregory, 2014).

Er, Cüneyd :Biyometrik Yöntemler ve Özel Hayatın Gizliliği 

Hakkı, Parmak izi, Göz ve DNA Tarama Gibi 

Teknolojik Kimlik Denetleme Usullerinin 

Hukuki Statüsü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007.

Eroğlu, İzzet :İnsan Haklarının Parlamenter Denetimi, 

TBMM Kültür, Sanat ve yayın Kurulu Yayınları, 

No. 127, Ankara, 2007. (Eroğlu, İnsan 

Haklarının Parlamenter Denetimi, 2007).

Ertürk, Yıldız Dilek : (Yrd. Doç. Dr.) “Çocukluk Çağı Gelişim 

Dönemlerine Göre Medya Kullanımı”, ÇHK, 

İst. 2011, s. 49-85. (Ertürk, 2011).

European Union Council: International Conference on “Protection of 

Minors in the Dijital Era”, Greece, Athens, 

April, 14-15th, 2014 (Protection of Minors, 

Athens, 2014).

476

European Union Council : 39th EPRA meeting, Budva, Montenegro, 04 –

06 June 2014 (EPRA, Montenegro, 2014).

Eugeen Verhellen : (Edited by) (University of Ghent, Children’s 

Rights Centre, Belgium) Monitoring Children’s 

Rights, Matinus Nijhoff Publishers, ss. 1+940, 

1996, printed in the Netherlands. (Eugeen 

Verhellen, Monitoring Children’s Rights, 1996).

E. E. LeMasters :Parents in Modern America, A Sociological 

Analysis, 1969, Dorsey, s. 1+232, (LeMasters, 

Parents in Modern America, 1969).

Geraldine Van Bueren : (Editor), International Documents on Children, 

Second Edition, Martinus Nijhoff Publishers, 

The Hague/Boston/London, 1998, Printed in the 

Netherlends. (International Documents on 

Children, 1998).

F. Nietzsche :Böyle Buyurdu Zerdüşt, Turan Oflazoğlu çev., 

İstanbul 1989.

Fendoğlu, Hasan Tahsin: Anayasa Yargısı, Güncellenmiş, Düzeltilmiş ve 

2020 Değişikliği Yapılmış 4 üncü Baskı, Yetkin, 

Ankara, ss. 1+504.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Uluslararası Belgelerde Terörizm”, Fırat 

Üniversitesi Rektörlüğü, 27-29 Mart 2000, 

Uluslarararası Doğu ve Güneydoğu’da Huzur ve 

Güvenlik Sempozyumu (Terör, Etkileri ve 

Çözüm Önerileri)”, Elazığ, 2000.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında Temel 

Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması (Anayasa’nın 13. maddesi)”,Anayasa Mahkemesi’nin 40. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen “2001 Yılında Yapılan Anayasa Değişikliklerinin Hak ve Özgürlüklere Yansımaları, 

Antalya, 26-27 Nisan 2002, Anayasa Yargısı, C. 

19, Ankara, 2002.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Uygulanmasında ‘Bağımsız Ölçü Norm’ veya ‘Destek Ölçü Norm’ Sorunu”;Anayasa Mahkemesinin 38. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen “Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin Uluslararası Normların İç Hukukumuza Etkileri” konulu Anayasa Yargısı Sempozyumu’na 26 Nisan 

2000 tarihinde sunulan bildiri. Anayasa 

477

Mahkemesi Yayını, Anayasa Yargısı-2000, C. 

17, Ankara, 2000, s. 363-384.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Constitution and Human Rights, (Articles, 

Speeches, Critiques, Appendices), 2 rd Edition, 

Yetkin Yayınları, Ankara, 2020, ss. 1+416.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Türk Anayasa Hukukunda Yargı Bağımsızlığı, Adalet Bakanlığı Yayını, Ankara 1997.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Ankara, 20 10, Yetkin Yayınları.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Devlet, Diplomasi ve İnsanın Özgürlük 

Mücadelesi, Filiz Kitabevi, İst., 1999.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“AİHM Kararlarında İfade Özgürlüğü”, 

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (TAAD), 

İfade Özgürlüğü Özel Sayısı (Special Issue on 

Freedom of Expression), Sayı 25, Yıl 7, 2016/1, 

s. 1-19.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Anayasa Hukuku, Düzeltilmiş ve 2020 

Değişikliği Yapılmış 8 inci Baskı, Yetkin, 

Ankara, ss. 1+834.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Hukuka Giriş, Düzeltilmiş ve 2020 Değişikliği 

Yapılmış 9uncu Baskı, Yetkin, Ankara, 2020.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”,Yeni 

Türkiye Dergisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi Özel Sayısı, Mart- Nisan 2017, Yıl 23, 

Sayı 94, ss. 90-109. 

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Ombudsman 

Denetimi: İdarenin Kamu Denetçiliği Kurumu 

Tarafından Denetlenmesi”, Akademik Ombudsman, Yıl 3, Sayı 5, Temmuz-Aralık 2016,ss. 13-

36.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Yabancı Sermaye ve Yabancıya Mülk Satışı, 

Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. 

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Türk Kamu Hukuku Tarihinde Kölelik, Beyan 

Yayını, İst. 1976.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :"Din Özgürlüğü Teori ve Uygulaması",

Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı, 21, Kış 1992, 

ss. 109-123.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :"XI. ve XII. Yüzyılda Ortadoğu'nun Siyasi 

Yapısı İçinde Ebu Hamid Gazali ve Devlet 

Felsefesi", Türkiye Günlüğü, Kış, 1992.

478

Fendoğlu, Hasan Tahsin :İnsan Hakları Hukuku, Güncellenmiş, 

Düzeltilmiş ve 2020 Değişikliği Yapılmış2 nci 

Baskı,Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Denetimi 

(Karşılaştırmalı), İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi, Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in 

Anısına Armağan, 12 Levha, İstanbul 2019, 

İÜHF Yayın No. 1113, ss. 491-553.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Din Özgürlüğü Teori ve Uygulaması”, 

Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı, 21, Kış 1992, ss. 

109-123.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Parlamentarizm-Başkanlık Sistemi Tartışmaları Üzerine”, Dicle Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Diyarbakır, 2003, Sayı 17, ss. 

1–34.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Türk Anayasa Hukuku Tarihi, Yetkin Yayınları, 

Ankara 2021.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Liberty and The Turkish Constitution of 

1982”,“International Conference of 

Lawyers”,Strasbourg-France,5th- 8

th of 

February, 1999.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Modernleşme Bağlamında Türk-Osmanlı 

Amerika İlişkileri (1786-1929) –Kamu Hukuku 

Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme-, 

İstanbul 2002.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Modernleşme ve Osmanlı Anayasal Düzeninin 

Bozulması (Giriş)”,The Journal of Academic 

Science Social Studies (JASS), 2013.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Özgürlükçü Anayasa Üzerine”, Prof. Dr. 

Faruk Erem Armağanı, Yayımlayan: Türkiye 

Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği Yayını 

No. 8, Ankara 1999, ss. 245-275.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Adli Kolluk Üzerine”, Yargıtay Dergisi, 

Temmuz 1997, Cilt,23, Sayı 3, ss. 229- 242.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Yargı Reformu Işığında İstinaf Mahkemelerinin Yeniden Kurulması Sorunu”, Cumhuriyet ve 

Hukuk Sempozyumu’na sunulan bildiri, (Diyarbakır, 22-23 Ekim 1998). Diyarbakır-2000, ss. 

106-115.

479

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Yargı Reformunun Eşgüdüm Merkezi Olarak 

Hâkim Akademileri”, Yargıtay Dergisi, C. 29, 

Ocak-Nisan-2003, Sy. 1-2, ss. 5-16.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Demokrasi, Demokratikleşme Dalgaları ve 

Çıkış Garantileri”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e

Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Yayını, İzmir, 2000, ss. 79-91.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Cumhuriyetin 75. Yılında Yargı, Adalet ve 

Yönetim”, Yeni Türkiye Dergisi, Cumhuriyet 

Özel Sayısı, Eylül-Aralık 1998, Yıl 4, Sayı, 23-

24, 3897-3901.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal 

Kavramı ve Bu Konuda İleri Sürülen Teoriler”,

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 

V, 1991, 107-117.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Assesment of Ombudsman Role Between the 

Sivil Society and Authorities”, Conference of 

Ombudsman Culturel Dialogue and Human 

Rights in a Changing Society, Cairo, 17-18 

Decembre, 2009.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Anayasa 

Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı”, Ankara 

Barosu Dergisi, Yıl 71, Sayı 2013/4, s. 23-49; 

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Türkiye’de İnsan Haklarında Yeni Yapılanmalar”, Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel 

Sorunlar, TODAİE 60. Yıl Özel Yayını, 60. 

Yılında TODAİE, Editör, Eyüp G. İsbir, Ankara, 

2013, s. 531-557.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Turkish constitutions and towards a new constitution”, Social and Educational Studies, 2013 

Volume (issue) 5 (3), s. 2147–2158; Paper summitted at: 5-8 Şubat 1999, European Hotel, “International Lawyers Conference”, Strasbourg.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“İkinci Meşrutiyet Sonrasında Osmanlıda Siyasal Yaşam”, Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek 

Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından 

düzenlenen Uluslararası Konferans’ta sunulan 

bildiri, Budapeşte, Macaristan, 3-5 Kasım 2014.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Amerika Birleşik Devletlerinde Başkanlığın 

Düzenleyici İşlemleri” (Regulatory Procedures 

Of The Presidency Of The United 

480

States),Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TBBD), 

Yıl 33, Sayı 149, ss. 225-252.(Ünal ve Güller 

ile).

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Türk Anayasa Hukukunda Normlar ve Hiyerarşisi, Türkiye Adalet Akademisi Yayını, Ankara, 

2016.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal 

Kavramı ve Bu Konuda İleri Sürülen Teoriler",

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 

5, 1991, ss. 107-117.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :”AB-Türkiye ve Dünyanın Güvenliği”, Istanbul 

Conference on Democracy and Global Security, 

2005, EGM, 9-11 Haziran 2005, Conrad HotelIstanbul, s. 7-13.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık), Yetkin 

Yayınları, Ankara 2011. 

Fendoğlu, Hasan Tahsin :Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi ve Avrupa 

Birliği, Beyan Yayınları, İstanbul 2007.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Medya ve Şiddet”, Düzenleyen: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Tüm Yönleriyle Şiddet Çalıştayı, Diyarbakır 2013, ss. 133-142.

Fendoğlu, Hasan Tahsin :”Ailenin Korunması ve Medya Bağımlılığı”, 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 

tarafından, 29-30 Nisan 2019 tarihinde Grand 

Ankara Hotel’de düzenlenen “Uluslararası 

Ailenin Korunması Hakkı Uluslararası 

Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuş olup, 

yayımlanmıştır.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi :Medya ve Etik Sempozyumu, 07-09 Ekim 

2009, Editör: Doç. Dr. Mustafa Yağbasan, 

Mayıs 2010, s. 1+684.

Gören, Zafer-İzgi, Ömer : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, 

Madde Gerekçeleri, Anayasa Mahkemesi 

Kararları, Bilimsel Görüşler, Ankara, 2002, C. 

I-II. (Gören-İzgi).

Gören, Zafer :”Çocuğun Temel Hakları”, Anayasa Yargısı, 

Ankara, 1998, Cilt 15, ss. 113-176. (kıs: Gören, 

Çocuğun Temel 

Hakları,1998).http://www.anayasa.gov.tr/files/p

df/anayasa_yargisi/anyarg15/zgoren.pdf

(1.7.2014).

481

Gözler, Kemal :Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2000, Ekin 

Kitabevi.

Gözler, Kemal : Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders 

Kitabı, Bursa, Eylül 2010, 1. Baskı, Ekin 

Yayınevi.

Güller, Abdülsamet :Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (TürkiyeFransa Mukayesesi), Ankara, Yetkin 2021.

Güler, Deniz A. :”Soyutun Somutlaştırılması: Çizgi Filmlerin 

(Cartoons) Kültürel İşlevleri”, ÇMK, Bildiriler 

Kitabı, C. I, ss. 207-216. (Güler, 2013).

Gürtan Kadir R. Ve Tüzün, Gülsevil (Editör):

Öğretmen ve Öğrencilerin Gözünden Ders 

Kitaplarında İnsan Hakları: Anket Sonuçları, 

İstanbul 2005, 1+150.

Güneş, Âdem :”Medya Pedagojisi”, ÇMK, Bildiriler, C.I, İst. 

2013, ss. 83-98.

Güneş, Sadık ve Kalaycı, A. Rasim: Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar, 

Tespitler ve Çözüm Önerileri, Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ağustos 2004.

Hacettepe Üniversitesi :Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile 

birlikte):Çocukluk Çağı Obezite Araştırması

(COSI-TR), 2013, Sunum Tarihi: 9 Haziran 

2014, Rixos Otel, Ankara.

Hakeri, Hakan :Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Seçkin, 8. Baskı, 

Ankara, 2009. (kıs: Hakeri, Ceza Hukuku, 2009).

Hakeri, Hakan-Ünver, Yener :Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, 

Ankara, 2010, 3. Baskı, 1+860. (Hakeri-Ünver, 

Ceza Muhakemesi Hukuku, 2010). 

Hatemi, Hüseyin : İnsan Hakları Öğretisi, Istanbul 1988. (Hatemi, 

İnsan Hakları).

Helen Stalford, Eleanor Drywood:

“Coming of age? Children's rights in the 

European Union”, Common Market Law 

Review, 2009, Issue 1, Volume 46, pp. 143-172.

Hirş, E. :Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, 

Ankara 1949. (Hirş).

Hollanda Kraliyet Akademisi :Concordance el-Mucamü'l-Müfehres li Elfazi'lEhadisi'n- Nebeviyye), Leiden 1936, C.I. (kıs: 

Concordance).

482

Jayne Kırkham :(İngiltere Çocuk Medyası Vakfı: U.K. 

Children’s Media Foundation): “Çocuklara 

Yönelik Medya ve Politik Konulara İlişkin 

Sistemler”, ss. 323-331. (Jayne Kırkham, 2013).

Jenny Kuper :”Children and Armed Conflict: Some Issues of 

Law and Policy”, s. 101-113, in: Deirdre Fottrel 

(ed.), 2000.

Jessica Taylor Pitrowski-Helen G. M. Vossen- Pati M. Valkenburg:”Medya 

ve Çocuk Gelişimi”, Çeviren Ayşe Aksakal, 

TÇMK, Bildiriler Kitabı, C. II, ss. 49-76. (Pitrowski-Vossen- Valkenburg, 2013).

Joanna Chansel : France, “Minors’ Protection in the Digitakl 

Esa: How to Ensure Quality and Diversified 

Children Audiovisual Content in Europe?”, Protection of Minors, Athens, 2014.

Juan Maria Bandres Molet :”Towards a European Law on Children The 

European Charter of Rights of the Child”, s. 

159-164, in: Eugeen Verhellen (ed.), 1996.

Judith Ennew :”Why the Convention is not About Street Children”, s. 169-182, in: Deirdre Fottrel (ed.), 2000.

John Terry Pardeck :Children's Rights Policy and Practice, Second 

Edition, The Haworth Press, 2008, s. 1+276. 

(John T. Pardeck, Children's Rights Policy and 

Practice, 2008).

İbn Receb :el-Kavaid, Mısr,1392/1972. (İbn Receb).

İçli, Tülin GÜNŞEN :Çocuk, Suç ve Sokak, Sokakta Yaşayan Suç İşleyen ve Suça Maruz Kalan Çocuklar, Ankara ve 

İstanbul Örneği, Çözümler ve Öneriler, Ankara 

2009. (İçli, 2009).

İnan, Ali Naim :Çocuk Hukuku, İstanbul, 1968, Ankara 

Üniversitesi Eğitim fakültesi Yayınları no. 3. Ss. 

1+204. (İnan, Çocuk Hukuku, 1968).

İnan, Ali Naim :Doç. Dr.) “Çocuk Hakları Beyannamesi İlkelerinin Türk Hukuk Sistemine Etkisi”, http://dergiler.ankara. edu.tr/dergiler/40/481/5648.pdf.

İnan, Ali Naim :”Çocuğun Korunması ve Polis”, http://dergiler.ankara. edu.tr/dergiler/38/305/2876.pdf

İnceoğlu, Yasemin (Prof. Dr.)-Akıner, Nurdan (Prof. Dr.):”Medyada Çeşitlilik 

Kılavuzu: Çocuklarla İlgili İçerik Üretiminde 

Medya İçin Özdenetim”, ÇHK, İst. 2011, ss. 111-

137. (İnceoğlu-Akıner, 2011).

483

İşler, Keloğlu Esra İ. :”Kültürel Ekme Kuramı Bağlamında Türkiye 

Üretimi Çizgi Filimler ve Çocuk Bilincinin 

İnşası”, ss. 66-80, İletişim ve Demokrasi 

Dergisi. (İşler, 2014).

Kaboğlu, İbrahim Ö. :Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar),

Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, 

(Kaboğlu), Legal, İstanbul 2011.

Kalliope Spanou :“Ombudsman: An Institution for The 

Realisation of Rights”, Medeniyetler İttifakı 

Uluslar arası İnsan Hakları Konferansı, 21-23 

Maysı 2009, Ankara 2009, s. 110-111. (Kalliope 

Spanou-2009).

Kapani, Münci :Kamu Hürriyetleri, Ankara 1970. (Kapani).

Kasani, Muhammed :Bedayi, Beyrut, 1394/1974, C. VII. (Kasani).

Kathryn C. Montgomery (Prof. Dr., American University, ABD):

’Büyük Veri’ Devrinde Çocukların Gizliliğinin 

Korunması”, Çeviren Ayşe Aksakal, ss. 299-

321. (Kathryn C. Montgomery, 2013).

Katherine O’Donovan:”Interpretations of Children’s Identitiy Rights”, s. 73-

85, in: Deirdre Fottrel (ed.), 2000.

Kaveri Subrahmanyam (Prof. Dr.): “Ergenlerde Yeni Medya Kullanımının 

Etkileri/Sosyal Etkiler ve Beliren Bilişsel 

Etkiler”, çeviren Zeynep Baransel, ss. 223-242. 

(Kaveri Subrahmanyam, 2014).

Korkmaz, Ali :”Özel Eğitim Kurumlarındaki Bedensel Engelli 

Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Üzerine Bir 

Araştırma (A Reserach On Internet Addiction Of 

Physically Handicapped Students In Private 

Educational Institutins)”, İletişim ve Diplomasi 

Dergisi, ss. 161-178. (Korkmaz, 2014).

Korkut, Levent :Ayrımcılık Karşıtı Hukuk, Yayımlayan: İnsan 

Hakları Gündemi Derneği, Ankara 2009, 1+110.

Koruyucu Aile Yönetmeliği, Resmi Gazete, 14 Aralık 2012/ 28497. (kıs: 

KAY).

Koyuncuoğlu, :“Tarihsel Yaklaşımla Hak ve Özgürlük 

İlişkisinin Saptanması”, Mukayeseli Hukuk 

Araştırmaları Dergisi, 1978. (Koyuncuoğlu).

Kubalı, H.Nail : Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul 1969. 

(Kubalı).

Kuçuradi, Ioanna :Editor): İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, 

Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 2009, 1+248.

484

Kuzu, Burhan :1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve 

Getirdiği Yenilikler, Filiz Kitabevi, İst. 1990.

Kuzu, Burhan :Türkiye İçin Başkanlık Sistemi, Fakülteler 

Matbaası, İst. 1997.

Liz Kelly : (Prof.): Kadınlara ve Çocuklara Yönelik 

Şiddete Karşı Polislikte Görüş, Yenilik ve 

Uzmanlık, Avrupa Konseyi Yayınları, 

Strasbourg, 2000?

M. Siraj Sait :”Islamic Perspectives on the Rights of the 

Child”, s. 31-50, in: Deirdre Fottrell, Revisiting 

Children’s Rights, 10 Years of the UN 

Convention on the Rights of the Child, 2000.

Marianne Borgen :”Developing the Role of an Ombudsman”, s. 

541-554, in: Eugeen Verhellen (ed.), 1996.

Marie E. Kruger, G.M.Spies :The Recognition and Protection of Children’s 

Rights, In Word and Deed, 2007, 1+403+50 

(toplam 453 sayfa), VDM Verlag Dr. Müller, 

Germany. (Kruger, The Recognition and 

Protection of Children’s Rights, In Word and 

Deed, 2007).

Manuela Martra :European Commission, “The European 

Strategy for Beter Internet for Kids”, Protection 

of Minors, Athens, 2014, Presented Paper.

Mate Szabo :(Prof): Human Rights and Civil Society in 

Hungary (1988-2008), Twenty Years for Rights 

and Freedom, 2009.

Merey, Zihni-Kuş, Zafer-Karatekin, Kadir :”Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının 

Çocukların Bilgi Edinme ve Zararlı Yayınlardan 

Korunma Hakkına Yer Verilmesi Açısından 

Değerlendirilmesi”, ÇMK, Bildiriler Kitabı, C.I, 

ss. 99-112. (Merey-Kuş-Karatekin, 2013).

Merey, Zihni :”Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 

Açısından Çocukların Katılım Hakkı”, ÇMK, 

Bildiriler Kitabı, C. I, ss. 133-140. (Merey, 

2013).

Mora, Necla :(Prof. Dr.) “Gençlerde Medya Bağımlılığı (Media Dependency in Youth)”, İletişim ve Diplomasi, ss. 19-29, Ankara, 2013. (Mora, 2014).

Monica Macovei :İfade Özgürlüğü, AİHS’nin 10. Maddesinin 

Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, Eylül 2007.

485

Monica Macovei :Kişinin Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, AİHS’nin 

5.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz,

Avrupa Konseyi, Ankara, Eylül 2007.

Montesquieu :Kanunların Ruhu Üzerine, Fehmi BALDAŞ 

çevirisi, C.I. (Montesquieu).

Nacaroğlu, Derya : (Dr.) “Yazılı Basın ve İnternet Gazetelerinde 

Çocuklara Yönelik Cinsel Şiddet Haberlerinin 

Sunumu”, ÇHK, İst. 2011, ss. 209-231. 

(Nacaroğlu, 2011).

Neil Postman :Çocukluğun Yokoluşu, Çev. Kemal İnal, İmge 

yayınevi, Ankara, 1995 (Postman, 1995).

Neil Postman :Televizyon: Öldüren Eğlence, Gösteri Çağında 

Kamusal Söylem, (Amusing Ourselves to Death, 

Public Discourse in the Age of Show Buiness), 

Çev. Osman Akınhay, Ayrıntı Yayınları, 4. 

Basım, İstanbul, 2012, (Postman, 2012).

Nevena Vuckovic Sahovic, Jaap E. Doek, Jean Zermatten: 

The Rights of the Child in International Law,

2012, Printed in Switzerland. (kıs: The Rights of 

the Child in International Law, 2012).

Nietzsche, F. :Böyle Buyurdu Zerdüşt, Turan Oflazoğlu çev., 

İstanbul 1989. (Nietzsche).

Nils Garnes, :Brussels, Belgium, Euro-Care, European 

Alcohol Policy Alliance, “New Media-New 

Regulation? Alcohol Merketing and Social 

Media”, Protection of Minors, Athens, 2014, 

Paper.

Nizamülmülk :Siyasetname, M.Şerif Çavdaroğlu Çev., 

İstanbul. Ty. (Nizamülmülk).

Noam Chomsky :Prof. Dr.) Medya Denetimi, Çev. Şen Süer, İst. 

1995.

Noam Chomsky :Prof. Dr.) Medya Gerçeği, Çev. Abdullah 

Yılmaz, İst. 1993.

Nursal, Necati :Uluslararası Cezaevi Standartları, Ankara 2006.

Nursal, Necati :Avrupa Cezaevi Kuralları ve Yorumu, Ankara 

2007.

Odman, M. Tevfik :Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk Mülteciler, 

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 

Tarsus, 2008

Oktik, Nurgün :”Sosyal Kontrol, Çocuk ve İnternet”, ÇMK, 

Bildiriler, C. I, ss. 297-309. (Oktik, 2013).

486

Ormanoğlu, Hatice Derya :Demokratik Sistemlerde Temsilde Adalet 

İlkesinin Gerçekleştirilmesi, Yetkin, 2021.

Oruç, Cemil :”Çocuk medyalarında Dinin Sunuluşu”, ÇMK, 

Bildiriler, C. I, ss. 255-275. (Oruç, 2013).

Orhon, Erol Nezih :”Çocuklar İçin Eleştirel Medya Okur 

Yazarlığı”, ÇHK, İst. 2011, ss. 379-392. (Orhon, 

2011).

Orhon, Erol Nezih- Pembecioğlu, Nilüfer- Altun, Adnan- Tüzel, Said: Medya 

Okuryazarlığı, Öğretim Materyalı, Devlet 

Kitapları, 1. Baskı.(kıs: Orhon-PembecioğluAltun-Tüzel: Medya Okuryazarlığı, 2014).

Organisation for Security and Co-operation in Europe :Combating Hate 

Crimes In The OSCE Region: An Ovberview of 

Statistics, Legislation, and National Initiatives, 

Poland, 2005, s.1+158; Turkey: s. 154-155.

Organisation for Security and Co-operation in Europe and Radyo Televizyon 

Üst Kurulu: The Representive on Freedom of the 

Media, Medya Özdenetimi Rehber Kitabı, 

Viyana 2008, editörler: Adeline Hulin ve Jon 

Smith. (kıs: The Representive on Freedom of the 

Media, 2008).

Öktem, Niyazi :Fenomenoloji ve Hukuk (Hukukun Özü Sorunu),

İstanbul 1982, Üçdal. (Öktem, Fenomenoloji ve 

Hukuk).

Öktem, Niyazi :Jacques Maritain, Akdeniz Kültürü, Neo-Tomizm ve Personalizm, İÜHF Mecmuası, 1982-3, 

S.1-4, Istanbul 1983. (Öktem, Jacques Maritain).

Öner, Necati : İnsan Hürriyeti, Ankara, ty,

Özbudun, Ergun :Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş 13. 

Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012.

Özçelik, Selçuk :”İslâm Hukukuna Göre Fert ve Devlet Münasebetleri”, Gönensay'a Armağan, İÜHF Yayını, İstanbul. 1955. (Özçelik, “Fert ve Devlet”).

Özgenç, İzzet :Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, 4 Baskı, 

Seçkin Yayınları, Ankara, 2009, 1+904. (Özgenç, Türk Ceza Hukuku, 2009).

Özkardeş, Oya Güngörmüş :”Farklı Gelişen Çocuklarla İlgili Olarak Ülkemizde Yayınlanmış Kitapların İncelenmesi”, 

ÇMK, Bildiriler, C. I, ss. 173-198. (Özkardeş, 

2013).

487

Özkol, H. ve Arslan Gülay:Uluslararası Ceza Mahkemesi Temel Belgeler 

Derlemesi, Ankara 2006.

Öztürk, Mücahit :(Editor): Çocuk Hakları Açısından Çocuk 

İhmali ve İstismarı, Çocuk Vakfı Yayınları, 

İstanbul 2011. (kıs: Öztürk, Çocuk İhmali ve 

İstismarı, 2011).

Pascale Boucaud :”Resource Procedures Against the Violation of 

Children’s Rights in European Countries”, s. 

145-158, in: Eugeen Verhellen (ed.), 1996.

Paul Adams, Leila Berg, Nan Berger, Michael Duane, A.S.Neill, Robert 

Ollendorff :Children’s Rights, Toward the 

Liberation of the Child, 

Praeger Publishers, New York, Washington, NewYork, 1971. (Paul Adams, 

Children’s Rights, 1971).

Paul Mihailidis (Doç. Dr.) -Megan Fromm (Dr.): 

“Kürasyonun Derinleştirilmesi: Medya Okuryazarlığı Eğitiminde Dijital 

Yetkinlikler Geliştirilmesi”, Çeviren Pınar 

Şengözer Şiraz, ss. 199-213.

Phil Jones and Susan Welch :Rethinking Children’s Rights, Attitudes in 

Contemporary Society, Bloomsbury Academic, 

printed in Great Britain, 2013, ss. 1+193. (Phil 

Jones and Susan Welch, Rethinking Children’s 

Rights, 2013).

Phil Jones and Gary Walker :(Edited by): Children’s Rights In Parctice, 

2012, SAGE Publications, printed and bound by 

CPI Group U.K. (Phil Jones and Gary Walker, 

Children’s Rights In Parctice, 2012).

P. Sieghart :The International Law of Human Rights,

Oxford, Clarendon Press, 1983

Raymond Aron :Demokrasi ve Totalitarizm, 

Ronald J. Jennings :“Limitations of The Judicial Powers of the Kadı 

ın 17 th. C. Ottoman Kayseri”, Studia Islâmica, 

Vol, 50, s. 151-156.

Romanlar ve Sosyal Politika Raporu, İstanbul t.y., Hazırlayanlar: B. E. 

Akkan, A. Karatay, B. Erel, G. Gümüş, Katkı 

sağlayanlar, Avrupa Konseyi-Çocuklar Aynı 

Çatı Altında Derneği (ÇAÇA) vs., 1+112. 

Rosemary Sheehan, Helen Rhodes, Nicky Stanley :(edited by): Vulnerable 

Children and the Law, Internationel Evidence 

for Improving Child Welfare, Child Protection 

and Children’s Rights, Jessica Kingsley 

488

Publishers, London and Philadelphia, London 

2012, 1+368. (Rosemary Sheehan-Rhodes-Stanley, Vulnerable Children and the Law, 2012).

R. Dworkin :Taking Rights Seriously, London, Duckworth, 

1977.

R. Ganga, M. Supputhai :(Editors): Children’s Rights As Basic Human 

Rights, Sensitization of Stakeholders, 2007. 

Reference Pres, New Delhi, İndia. (R. Ganga, 

Children’s Rights As Basic Human Rights, 

2007).

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2006) :Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2006) :İlköğretim Çağındaki Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Araştırması.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2007) :Kadınların Televizyon İzleme 

Eğilimleri Araştırması.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2007) :Özürlülerin Televizyon İzleme/Dinleme Eğilimleri Araştırması.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2009) :Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2009) :Altıncı “Çocuk ve Gençler İçin 

Medya Dünya Zirvesi”, İsveç, Karlstad, 14-

18.6.2010. RTÜK Raporu, 7.7.2010. (kıs: İsveç, 

Karlstad, 2010).

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2010) :Kadınların Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2012) :Medya Okuryazarlığı Dersi Araştırması.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2013) :Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-3.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2013) :Türkiye’de Çocukların Medya 

Kullanma Alışkanlıkları Araştırması.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2014) :Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 

Sektör Raporu (2014), 20 nci Yıl, Strateji

Geliştirme Başkanlığı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (09.04.2014/2014-24): Yayın İlkeleri Rehberi. 

(kıs: Yayın İlkeleri Rehberi).

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2014) :TV Yayıncıları Profil Araştırması.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2014) :Yurtdışından Haberler; Aylık 

Bülten.

489

Robyn Scott Vincent-Tanya Black: ”Değişen Yaklaşımlar: Her Seferinde Bir 

Öykü, Çocukların Toplumun Engellilere Bakış 

Açısını Değiştirme Potansiyeli”, ss. 279-298. 

Çeviren Tuvana Zararsız, (Robyn Scott VincentTanya Black, 2013).

Sabrina Unterstell, Maya Götz (Dr.), Andrea Holler: ”Okul Öncesi Çocuklar 

İçin Televizyonda Kalite”, Çeviren Nilgün 

Kalkan, ss. 183-198. (Sabrina, Maya, Andrea, 

2013).

San, Coşkun :“Temel Hak ve Özgürlüklerin Çağdaş Gelişme 

Eğilimleri”, AİTİA Dergisi, C. VI, 1974. (San).

Sam Atkinson (Senior Editor):The Philosophy Book, Dorling Kindersley 

Limited Published in Great Britain, London, 

2011.

Samuel P., Huntington :The Clash of Civilizations and the Remaking of 

World Order, Simon and Schustre, New York, 

London, Toronto, Sydney, New York, 2003.

Sandra L. Calvert (Prof. Dr.): ”Medya ve Gıda/İçecek Pazarlamasının Çocuk 

Beslenmesi ve Sağlığı Üzerindeki Rolü”, Çeviren 

Merve Kurt, ss. 253-266. (Sandra L. Calvert, 

2014).

Sancar, Mithat-Atılgan, Eylem Ümit:”Adalet Biraz Es Geçiliyor”, 

Demokratikleşme Sürecinde Hakimler ve 

Savcılar, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler 

Vakfı (TESEV) Yayınları, Mayıs 2009.

Sayılan, Gülden :”Yazılı Basında Çocuk Temsilleri: Bir Bekleme 

Salonu Olarak Çocukluk (Child representations 

in the Printed Media: Childhood as a Waiting 

Room)”, ss. 97-115, İletişim ve Diplomasi 

Drrgisi. (Sayılan, 2014).

Sosyal Hizmetler Kanunu: Kanun Numarası, 2828, Kabul Tarihi, 24/5/1983, 

RG: 27/5/1983/ Sayı: 18059, Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 355. Bu Kanunun 

adı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu” iken, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle “Sosyal Hizmetler Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği: RG/28554, 9 Şubat 2013.(kıs: 

SHMY).

490

Seçkin, Gülcan : (Doç. Dr.) “Popüler Çocuk Dergileri ve 

Tüketici Çocuğun İnşaı/Pazarlaması”, ÇHK, İst. 

2011, ss. 235-245. (Seçkin, 2011).

Seferoğlu, S. Sadi :”Dijital Çağın Çocukları: İlköğretim 

Öğrencilerinin Facebook Kullanımları ve 

İnternet Bağımlılıkları Üzerine Bir Araştırma 

(Children of Digital Age: A Study on Primary 

School Students’ Use of Facebook and Internet 

Addiction)”, İletişim ve Diplomasi Dergisi, ss. 

31-48, Ankara-2013. (Seferoğlu, 2014).

Sosyal Değişim Derneği: Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek, 

İstanbul, 2010, 1+77.

Stewart M. Hoover (Prof. Dr.) :”Dijital Çağda Çocuk Medyası (Ve Din): 

Zorluklar ve Koşullar”, Çeviren Pınar Şengözer 

Şiraz, ss. 215-222. (Stewart M. Hoover, 2013).

Şenel, A., :Eski Yunanda Eşitlik ve Eşitsizlik Üstüne,

Ankara 1970. (Şenel).

Şentürk, Recep :İnsan Hakları ve İslam, Sosyolojik ve Fıkhi 

Yaklaşımlar, İncele-Araştırma, İstanbul 2007. 

(Şentürk, İnsan Hakları ve İslam, 2007). 

Şimşek, Sedat :”Duygusal Zekâ bağlamında Medyada 

Yayınlanan Reklamların Çocuklar Üzerinde 

Oluşturabileceği Davranış Biçimleri”, ÇMK, 

Bildiriler, C. I, ss. 235-254. (Şimşek, 2013).

Şirin, M. R. :”Çocuk Hakları ve Medya Üzerine Bir Ön 

Bakış”, TÇHK, ss. 11-18. (Şirin, 2011).

Şirin, M. R. :”Şiddet, Televizyon ve Çocuk Dostu Medya”, 

ÇHK, İst. 2011, ss. 163-182. (Şirin, 2011-2).

Şirin, M. R. :”Çocuk ve Medya: Eşitsizlikler Dünyası”, 

İletişim ve Diplomasi, ss. 191-187.

Tanör, Bülent : Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, C. II, Hukuk 

Ötesi Boyutlar, İstanbul 1991. (Tanör, 

Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu).

Tarımeri, Nihat : Çocuk Koruma(ma) Kanunu, Çocuk ve Gençlik 

Koruma Sistemi ve uygulamalarına Bakış ve 

Tesbitler, Kitap 1, Ankara 2007, Sabev 

Yayınları. (Tarımeri, ÇKK, 2007).

Tezgel, Recep :İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Kentlilik Eğitimi, 

Ankara 2008, 1+213.

Teziç, Erdoğan :Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Gözden 

Geçirilmiş 16 ıncı Baskı, Beta, İstanbul 2013.

491

Topaloğlu, Mahir :Türk Hukukunda Çocuklara Özgü Güvenlik 

Tedbirleri, Legal Yayıncılık, s. 1+328, İstanbul 

2010. (Topaloğlu, Güvenlik Tedbirleri, 2010).

The United Nations Decade for Human Rights Education 

(1995-2004), The Right to Human Rights Education, New York and Geneva, 

1999, s.1+177. (The Right to Human Rights 

Education, 1999).

Turhan, Mehmet :Hükümet Sistemleri ve 1982 Anayasası,

Diyarbakır, 1989.

Turhan, Mehmet :“Anayasamız ve Demokratik Toplum Düzeninin 

Gerekleri”, Anayasa Yargısı, C. VIII, Ankara, 

1991.

Turhan, Mehmet (Hikmet Tülen’le birlikte) :Anayasa Yargısı İncelemeleri, Ankara 2006, ANYMY. 

Tunç, Hasan-Bilir, Faruk-Yavuz, Bülent: Türk Anayasa Hukuku, 2. B., 

Berikan yayınevi, Ankara, 2011.

Tüzel, Sait :”Okul ile Öğrenci Yaşamı Arasındaki Duvarları 

Yıkmak: Popüler Medyayı Sınıfa Taşımak”, 

TÇMK, Bildiriler, C.I, ss. 13-39. (Tüzel, 2013).

Türkiye Büyük Millet Meclisi:“Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve 

Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/148, 182, 187, 

284,285) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, 2006”. Yayımlayan KSGM, 

Ankara 2006 (1+288).

Türkiye Büyük Millet Meclisi:“Erken Yaşta Evlilikler Hakkında İnceleme Yapılmasına Dair Rapor”. 

http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/ 

docs/komisyon_rapor.pdf (25.7.2014).

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan haklarını İnceleme Komisyonu:Faaliyet 

Raporu (2007-2008), Ankara, 2009.

Türkiye Büyük Millet Meclisi- Emniyet Genel Müdürlüğü:Dördüncü 

Uluslararası Risk Altında ve Korunması 

Gereken Çocuklar Sempozyumu, Ankara, JW 

Marriot Hotel, 25 Nisan 2012. (Risk (4)-2012).

Tiryakioğlu, Bilgin :Milletlerarası Özel Hukukta Çocuklara İlişkin 

Kurallar, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 

Başkanlığı Yayınları. (Tiryakioğlu).

Tikveş, Özkan :Teorik ve Pratik Anayasa 

Hukuku, İzmir, 1982.

492

Timisi, Nilüfer :(Doç. Dr.) “Medyada Çocukları Koruyucu 

Önlemler”, ÇHK, İst. 2011, ss. 141-160. (Timisi, 

2011).

Tunaya, T. Zafer :Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, 

İstanbul, 1969.

Türk Ceza Kanunu, kanun no. 5237, kanun tarihi 26.9.2004. (kıs: TCK).

The Constitution of Sweden The Fundamental Laws and the Riksdag Act.

Uçuş, Şükran :Çocuk Hakları Sözleşmesinin İlköğretim 

Programlarındaki Yeri ve Sözleşme’ye Yönelik 

Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin 

Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 

2009, ss. 1+207. (Uçuş, 2009).

Uğurlu, Özge :(Y. Doç. Dr), “Elektronik Dünyanın Çocuk 

Dünyasına Yansıması: “Temassız Oyun” 

Kavramı Bağalamında Eleştirel Bir İnceleme 

(The Reflection of Electronic World to Child’s 

World: A Critical Review in the Context of 

“Game Without Contact” Notion)”, İletişim ve

Diplomasi, ss. 51-62. (Uğurlu, 2014).

Ulaş, A. Halim- Epçaçan, Cahit- Koçak, Büşra: The Concept Of “Media 

Literacy” And An Evaluation On The Necessity 

Of Media Literacy Education In Creating 

Awareness Towards Turkish Language, 

http://www.sciencedirect.com/science/article

(2.7.2014).

Uluğtekin, Sevda :(Editor) Almanya’da Çocuk Adalet Sistemi ve 

Gözetim Mekanizması, Ankara 2005.

Ursula Kilkelly :”The Impact of the Convention on the Case-Law 

of the European Court of Human Rights”, s. 87-

100, in: Deirdre Fottrell, Revisiting Children’s 

Rights, 10 Years of the UN Convention on the 

Rights of the Child, 2000.

Ursula Kilkelly :Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı 

Gösterilmesi Hakkı, AİHS’nin 8. Maddesinin 

Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, Eylül 2007. 

(Ursula Kilkelly, AİHS-8, 2007).

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yön ve Kapsamına Dair Kanun. 

22.11.2007/5717, RG: 4.12.2007/22670. (kıs: 

UÇK).

493

UNICEF :(United Nations International Children's 

Emergency Fund): Brasil, April 2004, Children, 

Youth and Media Around the World: An 

Overview of Trends and Issues. 4th World 

Summit on Media for Children and Adolescents.

UNICEF :Gösterilere katılmaları Sebebi İle Terör 

Suçlusu Sayılan Çocuklar Hakkında Saha 

Ziyareti Raporu, Ankara 2009, ss.1-50.

Ünver, Yener (Yayına Hazırlayan) :Çocuklar ve Suç-Ceza, Seçkin Ankara 

2005, ss. 1+663. (Ünver, Çocuklar ve Suç-Ceza, 

2005).

W. James Potter :(Prof. Dr), “Çocukları Medya Şiddetinden 

Kaynaklanan Potansiyel Zararlardan Korumak 

İçin Medya Okuryazarlığı Müdahaleleri 

Tasarlamakta Kullanılacak Kuramsal Temele 

Dayanan İlkeler”, Çeviren Merve Kurt, ÇMK, 

Bildiriler, C. II ss. 157-182. (W. James Potter, 

2013). 

William A. Schabas :Uluslararası Ceza Mahkemesine Giriş, Çev. 

Arslan, Gülay, İstanbul, 2007.

Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu, Kanun No. 6458, Kabul Tarihi, 

4.4.2013, Resmi Gazete: 11 Nisan 2013, Sayı, 

28615.

Yazır, M.Hamdi :Hak Dini Kur'an Dili, c.VIII, İstanbul 1970. 

(Yazır).

Zabunoğlu, Y. Kazım :Devlet Kudretinin Sınırlanması, Ankara 1963.

www.unicef.org

www.unicef.org;children rights information network 

www.cocukhaklariizleme.org/chs

www.cocukhaklariizleme.org/chs-bireysel-basvuru-protokolu-14-nisan2014-itibariyle-yururluge-girdi

www.guvenlicocuk.org.tr

www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: çocuk hakları