Covİd-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Kemal ŞENOCAK
ISBN: 9786050507829
Stok Durumu: Stokta var
233,75 TL 275,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Kemal ŞENOCAK
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1058

COVID-19 küresel salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı son bir yıl içinde, toplumsal yaşamın muhtelif alanları, kimisi büyük kimisi kü-çük, birçok krizle karşı karşıya kalmıştır. Sağlık ve yaşamın korunması, politika ve idari yönetimde sorumlu olanları, normal hayat koşullarında pek düşünülemeyecek tedbirler almaya sevk etmiştir. Getirilmek zorun-da kalınan çok çeşitli sınırlandırmalar, ekonomik, toplumsal, kültürel ve sosyal yaşamı geniş ölçüde durma noktasına getirmiştir. Günlük yaşamın olmazsa olmaz alışkanlıklarından çalışma yaşamının yerleşik kurallarına kadar pek çok husus bu süreçte ya askıya alınmış ya da dönüşüme uğ-ramıştır. Hukuk ise pek tabi ki bu krizin etkisinden uzak kalamamıştır. Salgının etkili olduğu ülkelerin tümünde, özel hukuk ve kamu hukukuna ilişkin daha önce karşılaşılmamış çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların bir bölümü söz konusu ülkelerde benzer yönleriyle gündeme gelirken, bir bölümü ülkelerin hukuk düzenlerindeki farklılıklar nede-niyle çeşitlilik göstermektedir. Bu bakımdan ülkemizde de bir kısmı di-ğer coğrafyalarla ortak, bir kısmıysa onlardan farklı pek çok hukuki sorun ortaya çıkmıştır. Elinizdeki kitap, Türkiye’de COVID-19 küresel salgını süresince ortaya çıkan hukuki sorunları etraflı bir biçimde ele almak amacıyla hazırlanmıştır. Birçoğu karşılaştırmalı bir perspektifle yazılmış bölümlerden oluşan bu kitapta; kira ilişkilerinden ceza hukuku ve idare hukukuna, iş hukukundan AB hukuku ve mülteci hukukuna, anayasa hukukundan taşıma hukuku ve şirketler hukukuna, iflas huku-kundan insan hakları ve hukuk-etik ilişkisine kadar salgın bağlamında yeniden değerlendirilmesi elzem olan pek çok hukuki sorun incelen-mektedir. Bu amaçla hazırlanan kitabın temel saiki ise, COVID-19 küre-sel salgınının hukuki süreçleri oldukça yavaşlattığı bu zor zamanlarda, gerek ağırlıklı olarak uygulamayı ilgilendiren hukuki sorunların çözü-müne bir katkı sunmak, gerekse de salgınla baş etmeye çalışırken dahi hukuk üzerine düşünmeyi sürdürülebilir kılmaktır. 

Bu vesile ile öncelikle değerli çalışmalarıyla kitaba katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Dr. Öğretim Üyesi Bahar Öcal Apaydın, Dr. Ulaş Karadağ, Dr. Volkan Maviş ve Ar. Gör. Hatice Nur Aktaş’a ise kitabın oluşumu aşamasındaki titiz ve özverili çalışmala-rından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca çalışmanın basımını gerçekleşti-ren başta Muharrem Başer olmak üzere, Yetkin Yayınevi’nin tüm çalı-şanlarına emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. COVID-19 küresel salgını ilk ve yıkıcı etkisini sağlık alanında göstermiştir. Buna rağmen büyük bir fedakârlıkla salgınla mücadele eden, bu uğurda hayatını kay-beden tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor ve Eskişehir Osmangazi Hukuk Fakültesinin ilk yayını olma niteliğini taşıyan ve bu özelliğiyle özel bir anlamı olan bu akademik çalışmayı onlara ithaf ediyorum.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 7

COVID-19 SALGINININ İFA ENGELLERİ BAKIMINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ 11

Zafer KAHRAMAN

TÜRK HUKUKU VE ALMAN HUKUKUNDA COVID 19 SALGINININ

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ VE KİRAYA

VERENİN BORÇLARINA ETKİSİ 39

Nurten İNCE AKMAN

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE COVID-19’A BAĞLI SÜRE UZATIMI 163

Öz SEÇER

COVID-19 KÜRESEL SALGINININ TÜKETİCİ KREDİSİ İLE KONUT

FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNDE KREDİ TAKSİTİ ÜZERİNDEKİ

ETKİSİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI BAKIMINDAN ÇÖZÜM

ARAYIŞLARI 195

Bahar ÖCAL APAYDIN

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK IŞIĞINDA COVID-19 PANDEMİSİNİN

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA ETKİLER 249

F. Burcu SAVAŞ KUTSAL

Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU

COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÜCRETSİZ İZİN VE KISA

ÇALIŞMA UYGULAMALARI 307

F. Burcu SAVAŞ KUTSAL

Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU

Hasan KAYIRGAN

KARA TAŞIMA HUKUKU AÇISINDAN COVID-19 TEDBİRLERİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ 395

Kemal ŞENOCAK

COVID-19 SALGINININ ŞİRKETLER HUKUKUNA (ANONİM VE

LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERE) ETKİSİ 423

Murat GÜREL

COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİ ALTINDA HUKUK YARGISINDA

ELEKTRONİK (SES VE GÖRÜNTÜ NAKLİ YOLUYLA) DURUŞMA

(E-DURUŞMA) 459

Barış TORAMAN

COVID-19 PANDEMİSİ SEBEBİYLE TÜRK İFLAS HUKUKUNDA

ALINAN TEDBİRLERE İSVİÇRE HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI

BİR BAKIŞ 525

İdil TUNCER KAZANCI

TELİF HUKUKU BOYUTUYLA PANDEMİ SÜRECİNDE

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM 555

Pelin KARAASLAN

AVRUPA BİRLİĞİ İÇ PAZAR HUKUKUNUN COVID-19 SALGINI

İLE İMTİHANI 573

İlke GÖÇMEN

AB’NİN SALGIN HASTALIKLA MÜCADELE KAPSAMINDAKİ

YETKİLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: COVID-19

ÖRNEĞİ 603

Emriye Özlem ŞEKER

SCHENGEN SİSTEMİNİN COVID-19 SALGINI İLE İMTİHANI 635

Merve AĞZITEMİZ

COVID 19 SALGINI SÜRECİNİN 1980 TARİHLİ ULUSLARARASI

ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ VEÇHELERİNE DAİR LAHEY

SÖZLEŞMESİ’NDEKİ “CİDDİ RİSK” İSTİSNASININ

UYGULANMASINA ETKİSİ 667

Kazım Sedat SİRMEN

TÜRK YABANCILAR HUKUKU VE ULUSLARARASI MÜLTECİ

HUKUKU EKSENİNDE COVID 19 KÜRESEL SALGINININ

ULUSLARARASI KORUMAYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 687

Neva Övünç ÖZTÜRK

İNSAN HAKLARININ SINIR VE SINIRLILIKLARINI PANDEMİ

İLE DÜŞÜNMEK: AVRUPA KONSEYİ KORUMA MEKANİZMALARI

ÖRNEĞİ 785

Elif ÇELİK

KOVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE GÜNDEME GELEN ETİK

ÇATIŞMALAR VE FELSEFEYLE TEMELLENDİRİLMİŞ İNSAN

HAKLARI KURAMININ OLANAKLARI 813

Furkan KARARMAZ

COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TOPLANTI VE GÖSTERİ

YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKININ KULLANIMI VE

SINIRLANDIRILMASI: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME 863

Akasya KANSU KARADAĞ

COVID-19 VE NEOLİBERALİZM KISKACINDA SAĞLIK HAKKI

VE KAMU SAĞLIĞI: TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER BAKIMINDAN

BİR DEĞERLENDİRME 893

Ulaş KARADAĞ

COVID 19 GELİŞMELERİ KARŞISINDAZORUNLU AŞI

UYGULAMASI HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER 953

Ünsal DÖNMEZ

Gözdenur GÜLLÜ

İDARİ KOLLUK YETKİSİ KAPSAMINDA FİLYASYON

UYGULAMASI 979

Cemal BAŞAR

COVID-19 SALGINININ CEZA HUKUKU BAKIMINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ 1001

Volkan MAVİŞ

COVID-19 SÜRECİNDE MOTORLU ARAÇLARDA 2912 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YAPILAN ÖTV ORANLARI

ARTIŞININ “ÖLÇÜLÜLÜK” VE “MÜLKİYET HAKKI” İLKELERİ

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 1031

Murat BATI


Kaynakça

AHIR, Hites / BLOOM, Nicholas / FURCERI, Davide, The World Uncertainty Index, Mimeo, 2018.

ARISOY, İbrahim / AYTUN, Cengiz, “Türkiye’de Tüketim Harcamaları, Krediler ve Tüketici Güveni Arasındaki İlişkilerin Analizi”, Business and Economic Research Journal, Yıl: 2014, Cilt: 5, Sayı: 2, (s. 33-45).

ÇAKMAKLI, Cem / DEMİRALP, Selva / KALEMLİ-ÖZCAN, Şebnem / YEŞİLTAŞ, Sevcan / YILDIRIM, Muhammed A, COVID 19 and Emerging Markets: An Epidemiological Model With International Production Networks and Capital Flows, NBER Working Paper 27191, Ekonomik Araştırmalar Ulusal Bürosu (National Bureau of Economic Research), Cambridge, 2020.

GARNER, C. Alan, “Forecasting Consumer Spending: Should Economists Pay Attention To Consumer Confidence Surveys?”, Economic Review, Yıl: 2003, Cilt: 76, Sayı: 3, (s. 57–71).

International Labour Organization (ILO), Covid-19 and The World of Work: Impact and Policy Responses, Uluslararası Çalışma Örgütü İzleme Raporu 1. Baskı, 2020.

International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu-IMF), World Economic Outlook: The Great Lockdown, Washington DC, 2020.

KÖSE, M. Ayhan /NAGLE, Peter / OHNSORGE Franziska, vd., Global Waves of Debt: Causes and Consequences, Dünya Bankası, Washington, 2020.

LEE, Jong Wha / J. McKIBBIN, Warwick “Globalization and Disease: The Case of SARS”, Asian Economic Papers, Yıl: 2004. Cilt: 3, Sayı: 1, (s.112-31).

McKIBBIN, Warwick J. / SIDORENKO, Alexandra, Modeling Macroeconomic Consequences of Pandemic Influenza, Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Crawford School of Public Policy, Avustralya Ulusal Üniversitesi, Miscellaneous Yayınları, Canberra, 2006.

McKIBBIN, Warwick J. / FERNANDO, R., The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios, Crawford School of Public Policy - CAMA (Centre for Applied Macroeconomic Analysis) Araştırma Notları, Sayı: 19/2020, Avustralya Ulusal Üniversitesi, 2020.

ÖZDEMİR, Gonca Z., Tüketici Güveninin Tüketim Harcamaları ile İlişkisi ve Öngörü Gücü: Türkiye Örneği (Uzmanlık Yeterlilik Tezi), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, 2013.

TÜRKAN, Ercan, Özel Tüketim Talebinin İzlenmesinde Kartlı Alışveriş: Yeni Bir Tüketim Endeksi Önerisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, 2008.

United Nations Development Programme (UNDP), “Confronting the Gender Impact of Ebola Virus Disease in Guinea, Liberia, and Sierra Leone.” UNDP Africa Policy Note (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Afrika Politika Notları), Yıl: 2015, Cilt: 2, Sayı: 1, (s. 1-9).

ÜLGEN, Gülden, Makro İktisat, T.C. İstanbul Üniversitesi, 2010, İstanbul.

World Bank (WB), Global Economic Prospects (Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu), Dünya Bankası, Washington, 2020.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar