COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Muhammet ÖZEKES
ISBN: 978-625-789-955-0
Stok Durumu: Stokta var
140,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muhammet ÖZEKES
Baskı Tarihi 2020/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu

Editör: Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

2020/06 1. Baskı, 1053 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-625-789-955-0

"Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu" adıyla çıkan bu kitap, konuyla ilgili tüm (en azından güncel) hukuki sorunları birlikte ele almayı amaçlayan bir çalışmadır. Ülkemizde henüz bu şekilde bir çalışma mevcut değildir; Dünya'da da örneğine az rastlanır bir çalışma niteliğindedir. Kitapta, sorun sadece bir yönü ve bir boyutu ile değil, genel hukuk bakış açısı yanında, özel hukukun ve kamu hukukunun tüm alanlarını kapsayacak şekilde ele alınmış; hukukun tüm alanlarını içine alan bir kapsamda hazırlanmıştır. İçerik olarak şüphesiz ele alınmamış bazı konular mevcuttur; ancak değinilmemiş pek bir hukuk alanı kalmamıştır. Eksiklerin de, yeni basıları yapılması planlanan kitabın, bu basılarında giderilmesi düşünülmektedir. Kitapta, ortak veya bireysel olarak kaleme alınan, tüm hukuk alanlarında altmış civarında farklı yazı yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   GENEL
   Covid-19 Salgını Sebebiyle Özel Hukuk Alanında Yapılan Düzenlemelerin Doğurduğu Sorunlar Üzerine Tespitler ve Öneriler
   Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
   Fevkalade Hallerde Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Süreler Hakkında Kanun Önerisi
   Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
   Prof. Dr. Vural SEVEN


    MEDENİ USUL HUKUKU
    Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Düzenlemelerin Medeni Usul Hukuku Alanına Yansımaları
    Prof. Dr. Murat ATALI
    Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN
    İşyeri Kira Sözleşmeleri Açısından Aşırı İfa Güçlüğüne Dayalı Uyarlama Davalarında (TBK m. 138) Düzenleyici Amaçlı İhtiyati Tedbirler
    Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ
    Dr. Arş. Gör. Doğuş Taylan TÜRKEL
    İsviçre Hukukunda Covid-19 Sebebiyle Yargıda Alınan Tedbirler Özellikle Medeni Yargıdaki Düzenlemeler ve Bu Düzenlemelerin Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi
    Dr. Buse DİŞEL
    Alman ve Avusturya Hukuklarında Covid-19 Salgınının Yargılamalara Etkisi ve Türkiye Bakımından Düşündürdükleri
    Arş. Gör. Ali Çetin ASLAN
    Covid-19 Salgınının Tahkim Yargılamalarındaki Sürelere Etkisi
    Doç. Dr. Berk DEMİRKOL
    Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Kanuni Düzenlemenin Sigorta Tahkim Hukuku Alanındaki Sürelere Etkisi
    Prof. Dr. Vural SEVEN


     İCRA VE İFLAS HUKUKU
     2279 Sayılı Cumhurbaşkanı (Fevkalade Mühlet) Kararı ile 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Birlikte Değerlendirilmesi
     Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
     7226 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu m. 330 Hükmünü Uygulayan Cumhurbaşkanlığı Kararı (2279 Sayılı) Çerçevesinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Tartışmalara Cevaplar
     Prof. Dr. Oğuz ATALAY
     Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
     Covid-19 Salgını Sebebiyle Gerçekleşen Takip Tatili Sonrasına İlişkin Bazı Düşünceler ve Öneriler
     Prof. Dr. Oğuz ATALAY
     Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığının Maaş Kesintileri Hakkında 7226 Sayılı Kanunun (ve İİK m. 330'un) Hükmü ile Yargıtay Kararlarına Açıkça Aykırı Görüşü
     Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
     Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan İdari ve Yasal Önlemlerin Konkordatoya Etkisi ve Salgının Ekonomik Sonuçlarından Olumsuz Etkilenen Borçluların Korunmasına Yönelik Tedbirlere Dair Düzenleme Önerileri
     Doç. Dr. Tolga AKKAYA
     7226 Sayılı Kanun'un İcra Hukukundaki Satış ve Paraların Ödenmesi İşlemlerine Etkisi
     Dr. Öğr. Üyesi Uğur BULUT
     Covid-19 Salgınından Dolayı Alman Hukukunda Yargılama ve Takip Hukukuna İlişkin Hukuki Durum İle Özellikle İflaslar (Külli İcra) Hakkındaki Düzenlemeye Genel Bakış
     Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
     Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU


      MEDENİ HUKUK ve BORÇLAR HUKUKU
      Covid-19 Salgını Etkisinde Boşanmış Aile Bireyleri ile Ayrı Evlerde Yaşayan Çocuklarının Kişisel İlişki Kurma Hakkı
      Prof. Dr. Halil AKKANAT
      Arş. Gör. Burak ÇELİK
      Koronavirüs 2019 (Covid-19) ve Sözleşmeler
      Prof. Dr. Başak BAYSAL
      Av. Murat UYANIK
      Av. M. Selim YAVUZ
      Covid-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Sözleşme Hukuku ve Mücbir Sebep Kavramı Açısından Değerlendirilmesi
      Doç. Dr. Ş. Barış ÖZÇELİK
      Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisinin; İmkansızlık, Amacın Bozulması, Uyarlama ve Ödemezlik Def'i Bakımından Değerlendirmesi
      Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU
      Korona Virüs Salgınının Sözleşmelere Etkisi, İfa İmkansızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama
      Av. Dr. R. Tamer PEKDİNÇER
      Av. İrem TOPRAKKAYA BABALIK, LL. M.
      Küresel Salgının Sözleşmelere Etkisi: Corona Virüsü (Covid-19) Olağanüstü Örneği
      Dr. Öğr. Üyesi Semih YÜNLÜ
      Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin; Öngörülebilen İhlal Kavramı ve Uluslararası Satış Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirmesi
      Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU
      Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Kira Sözleşmelerine Etkileri
      Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU
      Koronavirüs (Covid 19) Tedbirlerinin Kira Sözleşmelerine Etkisi
      Doç. Dr. Fatih GÜNDOĞDU
      Dr. Öğr. Üyesi Nihal URAL
      Korona Virüsün İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi
      Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK
      Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK
      Av. Işılay YÖRÜK
      Koronavirüs Salgını Nedeniyle Hükümet Kararıyla Kapatılan İşyerlerinin Kira Sözleşmelerinin Akıbetinin Değerlendirilmesi
      Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE
      Küresel Salgının İşyeri Kiralarına Etkisi ve Çözüm Önerileri
      Doç Dr. Ayşe ARAT
      Covid-19 Salgınının İş Yeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini Ödeme Borcuna Etkisi
      Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER
      Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Mietverträge über Geschäftsräume in der Türkei
      Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER
      Covid-19'un Okul Sözleşmelerine Etkisi: Olasılıklar Okulu
      Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN
      Dr. Öğr. Üyesi Özlem ACAR ÜNAL
      Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Özel Okul Ücretlerine Etkisi: MEB Mevzuatı ve Sözleşmeler Hukuku Bağlamında Ödeme-İade Problemi
      Abdulkadir BULUT, LL.M.
      Covid-19 Virüsü Sebebi ile Özel Okullar Tarafından Uygulanan Uzaktan Eğitimin Özel Okul Sözleşmelerine Etkisi
      Av. Birnur DAL, LL. M.
      Covid-19 Salgını Nedeniyle Getirilen Sokağa Çıkma Yasağına veya Karantina Kararlarına Uymayanların TBK m. 49 f. 1 Uyarınca Sorumluluğu
      Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER
      Korona (Covid-19) Günlerinde Sözlü Vasiyet(name)
      Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK


       TİCARET HUKUKU
       Covıd-19 Salgını Nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'na 7244 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 13. Madde ile Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımına Getirilen Sınırlamalar
       Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL
       Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sebebiyle Ticaret Bakanlığı'nın Sermaye Şirketlerinde Kar ve Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Duyurusu Üzerine Düşünceler
       Dr. Sinan SARIKAYA
       Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Alınan Önlemlerin Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına Etkisi
       Dr. Mücahit ÜNAL
       Covid-19 Salgını Nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'na 7244 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 13. Madde İle Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımına Getirilen Sınırlamaların Ekonomik Analizi
       Hilmi Yaman BİLGİN, LL.M.
       Basiretli Tacir İlkesi Işığında Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Sözleşmelerdeki Ceza Koşuluna Etkisi
       Dr. Sinan SARIKAYA
       Av. Gökhan BAKAR
       Covid-19 Salgını ve 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Çekten Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğun Şartlarını Değiştirmiş midir?
       Dr. Alihan AYDIN
       Covid-19 Salgını Nedeniyle Yürürlüğe Giren 7226 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesinin Çek Açısından Sonuçları
       Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL
       7226 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesinin Çeklerin İbrazı ve Karşılıksız Çek Suçuna Etkisi
       Dr. Sinan SARIKAYA


        İŞ HUKUKU
        Covid-19 Döneminde Fesih Yasağı, Kapsamı ve Yasağa Aykırılığın Sonuçları
        Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
        Covid-19 Virüsü Özelinde Pandeminin Hukuki Niteliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Yeni Tartışmalar
        Arb. Av. Naci EMRE
        Av. Gizem YILMAZER
        Koronavirüs 2019 (Covid-19) ve İş Hukuku Bakımından Etkileri
        Av. Murat UYANIK
        Av. Çağlar KORKMAZ
        Covid-19 Pandemisi Karşısında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair KVKK Hükümlerinin İş İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi
        Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN


         MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
         Milletlerarası Ticari Sözleşmelerden Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Doğabilecek Uyuşmazlıkların Çözümü
         Prof. Dr. Emre ESEN
         Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku Kapsamında Covid-19 Pandemi Sürecine İlişkin Genel Bir Değerlendirme
         Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBELDEK AKIN
         Covid-19 Salgını Nedeniyle Yabancı Devlet Mahkemelerine Başvurulamayan Hallerde Mücbir Sebep Olgusuna İstinaden Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin Tesisi Mümkün müdür?
         Dr. Öğr. Üyesi İlyas ARSLAN
         Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Işığında Covid-19 Krizi
         Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBELDEK AKIN
         Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının Yabancı Unsurlu Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuka Etkisi
         Arş. Gör. Burcu İRGE ERDOĞAN


          ANAYASA HUKUKU
          Olağanüstü Zamanlarda Anayasa Hukuku
          Dr. Öğr. Üyesi Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ


           CEZA HUKUKU
           Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu (TCK m. 195)
           Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BAYZİT
           Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Covid-19 Süreci
           Dr. Öğr. Üy. Pınar BACAKSIZ
           Corona Virüs (Covid-19) Salgın Hastalığının Ceza Muhakemesi Hukukunda Yarattığı Etkiler
           Av. Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza ÇETİN


            İDARE HUKUKU
            Kriz Modunda İdare Hukuku
            Prof. Dr. Thorsten SIEGEL
            Çeviren: Şükür TAŞYILDIZ
            Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Durdurulan Sürelerin İdari Para Cezalarına İlişkin Sürelere Etkisi
            Dr. Mücahit ÜNAL
            İtalya'da Covid-19 Salgınıyla Mücâdele Kapsamında Uygulanan İdarî Tedbirleri "Üstün Kamu Yararı" ile Gerekçelendiren Bir Consiglio Di Stato Kararı Üzerine
            Arş. Gör. Eren KALANYUVA
            Covid-19 Nedeniyle Perakende (Zinciri) İşletmeler ve Büyük Mağazaların Kapalı Olmasına İlişkin Hükümleri "Eşitlik İlkesine" Aykırı Bulan Bavyera Yüksek İdare Mahkemesi Kararı
            Arş. Gör. Nida MALBELEĞİ


             MİLLETLERARASI HUKUK
             Uluslararası Düzenin Pandemi ile İmtihanı: Siyaset ve Hukuk Üzerine Düşünceler
             Doç. Dr. Gökhan GÜNEYSU
             Uluslararası Hukuk Kapsamında Devletler Koronavirüs Salgını Dolayısıyla Sorumlu Tutulabilir Mi?
             Av. Hikmet KASAROĞLU
             Av. Merve Eda BERKCAN
             Dezavantajlı Grupların Salgın Hastalıklarla Mücadelesi: Mülteciler ve Sığınmacılar Özelinde Hukuki Bir Değerlendirme
             Arş. Gör. Elif KÖSESOY


             Yorum Yap

             Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.