Dava Takip Yetkisi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Buse DİŞEL
ISBN: 9786257773232
Stok Durumu: Stokta var
94,50 TL 105,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Buse DİŞEL
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Dava Takip Yetkisi

Dr. Buse DİŞEL

2020/10 1. Baskı, 380 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-625-7773-23-2

Bu çalışmada, HMK m. 53'de düzenlenen dava takip yetkisi kurumu ele alınmıştır. Dava takip yetkisi, kavramsal olarak kendi hakkını ve başkasının hakkını dava takip yetkisi gibi iki ayrı kurumu içermektedir. Çalışmanın ağırlık noktasını, özel önemi, meydana gelişi ve sonuçları bakımından uygulama ve doktrinde tartışmalı bir konu olan dava takip yetkisinin özel hali, başkasının hakkını dava takip yetkisi oluşturmaktadır. Çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kendi hakkını ve başkasının hakkını dava takip yetkisinin kavramsal ayrılığı vurgulanarak kavram, tanım, hukuki nitelik, dava takip yetkisinin tasarruf yetkisiyle ilişkisi, kurumun tarihsel gelişimi ve dava takip yetkisinin karşılaştırmalı hukuktaki yeri açıklanmıştır. İkinci bölümde, öncelikle başkasının hakkını dava takip yetkisinin meydana getirdiği dava takip yetkilisi, hak sahibi ve karşı taraf arasındaki üçlü ilişki açıklanmış, devamında başkasının hakkını dava takip yetkisinin sebepleri, koşulları ve türleri tespit edilmiş; son olarak başkasının hakkını dava takip yetkisine benzer veya yakın bazı usul ve maddi hukuktaki kurumlarla karşılaştırılması yapılmıştır. Üçüncü bölümde, başkasının hakkını dava takip yetkisinin medeni usul hukukundaki hüküm ve sonuçları ele alınmıştır. Son bölümde, Türk hukukunda başkasının hakkını dava takip yetkisi öngörülen haller tespit edilerek, bu hallerin yargılamada özellik gösterdiği durumlar açıklanmaya çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   DAVA TAKİP YETKİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
   I. KONUNUN ÖNEMİ, KAVRAM, TERİM
   II. DAVA TAKİP YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
   III. DAVA TAKİP YETKİSİNİN TASARRUF YETKİSİ İLE İLİŞKİSİ
   IV. DAVA TAKİP YETKİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
   V. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DAVA TAKİP YETKİSİ


    İKİNCİ BÖLÜM
    BAŞKASININ HAKKINI
    DAVA TAKİP YETKİSİ
    I. BAŞKASININ HAKKINI DAVA TAKİP YETKİSİNDE ÜÇLÜ İLİŞKİ
    II. BAŞKASININ HAKKINI DAVA TAKİP YETKİSİNE İHTİYAÇ DUYULMASININ NEDENLERİ
    III. BAŞKASININ HAKKINI DAVA TAKİP YETKİSİNİN KOŞULLARI
    IV. BAŞKASININ HAKKINI DAVA TAKİP YETKİSİNİN TÜRLERİ
    V. ÇEŞİTLİ DAVA TÜRLERİNE GÖRE BAŞKASININ HAKKINI DAVA TAKİP YETKİSİ
    VI. DAVA TAKİP YETKİSİNİN BAZI USULİ KURUMLARLA İLİŞKİSİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
    VII. BAŞKASININ HAKKINI DAVA TAKİP YETKİSİNİN MADDİ HUKUKTAKİ BAZI KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     BAŞKASININ HAKKINI DAVA TAKİP YETKİSİNİN HÜKÜM ve SONUÇLARI
     I. BAŞKASININ HAKKINI DAVA TAKİP YETKİSİNDE MEYDANA GELEN USULİ SORUNLARA İLİŞKİN GENEL BAKIŞ
     II. DAVA TAKİP YETKİLİSİNİN DAVANIN TARAFI OLMASI VE BUNUN SONUÇLARI
     III. KESİN HÜKÜM VE DERDESTLİĞE İLİŞKİN SONUÇLAR
     IV. HÜKMÜN İCRASINA İLİŞKİN SONUÇLAR
     V. DAVA DİLEKÇESİNDE TALEBİN İLERİ SÜRÜLMESİ
     VI. DAVA TAKİP YETKİLİSİNİN ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN SORUMLULUĞU
     VII. DAVA TAKİP YETKİSİNİN DEVRİ VE DEĞİŞİKLİĞİ
     VIII. YABANCILIK UNSURUNUN BULUNDUĞU HALLERE İLİŞKİN SONUÇLAR
     IX. TAHKİM YARGILAMASI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME
     X. ARABULUCULUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMESİ
     XI. DAVA TAKİP YETKİSİNİN İNCELENMESİ
     XII. BAŞKASININ HAKKINI DAVA TAKİP YETKİSİNİN SEBEP OLDUĞU TEMEL SORUNLAR


      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      BAŞKASININ HAKKINI DAVA TAKİP YETKİSİNİN KULLANILDIĞI HALLER
      I. GENEL AÇIKLAMA
      II. GÖREV GEREĞİ DAVA TAKİP YETKİSİ HALLERİ
      III. MEDENİ HUKUKTAKİ HALLER
      IV. BORÇLAR HUKUKUNDAKİ HALLER
      V. TİCARET HUKUKUNDAKİ HALLER
      VI. İCRA ve İFLAS HUKUKUNDAKİ HALLER
      VII. TOPLU İŞ HUKUKUNDA SENDİKALARIN DAVA TAKİP YETKİSİ
      VIII. DİĞER KANUNLARDA DAVA TAKİP YETKİSİ
      IX. TOPLULUK DAVALARI
      X. MAHKEME KARARIYLA TANINAN DAVA TAKİP YETKİSİ
      SONUÇ
      I. DAVA TAKİP YETKİSİNE İLİŞKİN ULAŞILAN TEMEL SONUÇLAR
      II. HMK'NUN 53. MADDESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ


       KAYNAKÇA

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
       İlgili Yayınlar