Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Bağlamında Muktedir/Erkli Demokrasi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Mehmet ÇATLI
ISBN: 9786057909596
Stok Durumu: Tükendi
27,50 TL 30,56 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet ÇATLI
Baskı Tarihi 2019/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Bağlamında Muktedir/Erkli Demokrasi

Mehmet ÇATLI

2019/01 1. Baskı, 176 Sayfa

ISBN 978-605-7909-59-6

Demokratik toplum düzeninin gerekleri, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde hem de Anayasamızda yer alan bir ölçüt olması sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarında kullanılmaktadır. Bu ölçüt, hem kodifikasyonu açısından hem de yargı kararlarına yansıması bakımından çalışmada irdelenmiştir. Ölçütün "demokrasi", "toplum" ve"düzen" gibi kavramlardan müteşekkil olması, yapılan irdelemenin, sadece norm boyutuyla sınırlı tutulmasına engel olmuştur. Genelde anayasa hukuku, özelde ise genel kamu hukuku ilke, kavram ve kurumları ışığında yapılan incelemede varılan sonuç Muktedir/Erkli Demokrasi olarak kavramsallaştırılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE GÖRE DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNİN GEREKLERİ 
   I. AİHS VE DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNİN GEREKLERİ
   A. AİHS'i Hazırlayan Organ Olarak Avrupa Konseyi ve Demokratik Toplum Düzeni
   B. Avrupa Konseyi'nin Venedik Komisyonu
   C. AİHS'le Öngörülen Demokratik Toplum Düzeni 
   II. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNİN GEREKLERİ
   A. Teknik Bir Kavram Olarak Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri
   B. Divan'dan Mahkemeye İntikal Eden Demokratik Toplum İlkeleri
   C. Mahkemeye Göre Demokratik Toplum Düzeninde Özel Yaşam ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı ve Gereklilikleri
   D. Mahkemeye Göre Demokratik Toplum Düzeninde, Din ve Vicdan Özgürlüğü ve Gereklilikleri
   E. Mahkemeye Göre Demokratik Toplum Düzeninde İfade Özgürlüğü ve Gereklilikleri
   F. Mahkemeye Göre Demokratik Toplum Düzeninde Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü ve Gereklilikleri
   III. BİRİNCİ BÖLÜME İLİŞKİN ARA DEĞERLENDİRME

    İkinci Bölüm 
    ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARLARINDA DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNİN GEREKLERİ 
    I. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
    A. Bireysel Başvuru Kurumuna Duyulan İhtiyaç
    B. Bireysel Başvuru Kurumuyla İlgili Hukuki Düzenlemeler
    C. Bireysel Başvuru Kurumunun Temel Nitelikleri
    D. Bireysel Başvuru Çerçevesinde Anayasa Mahkemesince Yapılan İncelemenin Kapsamı
    E. Bireysel Başvuruya Konu Edilebilecek Temel Haklar
    F. Bireysel Başvuruda Esas İncelemesi İçin Gerekli Şart: Kamu Gücü Müdahalesi
    G. Bireysel Başvurunun Maddi Şartları
    II. BİREYSEL BAŞVURU KARARLARINDA DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNİN GEREKLERİ
    A. Bireysel Başvuru Öncesinde AYM ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri
    B. Bireysel Başvuru Kararlarında Özel Yaşama Ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri
    C. Bireysel Başvuru Kararlarında Düşünce, Vicdan Ve Din Özgürlüğü Ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri
    D. Bireysel Başvuru Kararlarında İfade Özgürlüğü Hakkı Ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri
    E. Bireysel Başvuru Kararlarında Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüğü Ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri
    III. İKİNCİ BÖLÜME İLİŞKİN ARA DEĞERLENDİRME

     Üçüncü Bölüm 
     BİR DEMOKRATİKLEŞ(TİR)ME ARACI OLARAK DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNİN GEREKLERİ 
     I. Muktedir/Erkli Demokrasi ve Demokratikleş(tir)me Alanları
     A. Demokrasi, Muktedir Demokrasi: Hangisi, Kimin?
     B. Muktedir Demokrasinin Demokratik Toplum Düzeni ve Demokratikleş(tir)me Alanları
     II. İki Mahkeme Tek toplum
     III. ÜÇÜNCÜ BÖLÜME İLİŞKİN ARA DEĞERLENDİRME
     SONUÇ

      KAYNAKLAR

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar