Denetimli Serbestlik Bağlamında Elektronik İzleme

İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi Yayın No: 35
Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: C. Erdem UMUDUM
ISBN: 9786257293877
58,50 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar C. Erdem UMUDUM
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 163

Elektronik izleme, Türk Ceza Hukuku mevzuatında 2012 yılından beri bulunmakla birlikte, teorik inşaası henüz devam eden bir müessesedir. Bir yüksek lisans tezinin kitaplaşmasıyla vücuda gelen elinizdeki eser, bu inşaa sürecine bir katkı teşebbüsüdür. Nitekim tezde, mevzuat düzenlemesi yapılması teklifinde bulunulan kimi hususlar 7242 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle mevzuatta yerini almıştır. Ayrıca eser, ceza hukukunun diğer alt dallarına göre akademik ilgiye daha az mazhar olmuş infaz hukuku kapsamında bir çalışmadır. Müessesenin çeşitli uygulamaları göz önünde bulundurularak, çalışma, denetimli serbestlik tedbirleri başlığı altındaki elektronik izleme uygulamalarına hasredilmiştir. Bununla birlikte müessesenin, cezanın "pozitif" olmayan kökleriyle ilişkisi de inceleme çerçevesine dahil edilmiş ve cezanın amacına ilişkin bir bölüm de kaleme alınmıştır. Eser; hukukun, teori ve pratik arasındaki mevcudiyetinin sebebiyet verdiği zorluğun yanında, konuya ilginin azlığı, ıstılahta yeknesaklığın henüz sağlanamaması ve aslen müellifin sınırlılıkları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   CEZANIN AMACI VE YAPTIRIM
   1.1. Genel Olarak
   1.2. Cezanın Amacına İlişkin Nazariyeler
   1.2.1. Genel Olarak
   1.2.2. Faydacı Nazariye
   1.2.3. Adaletçi Nazariye
   1.2.4. Türk Hukuku'nda Cezanın Amacı
   1.3. Cezanın Amacını Gerçekleştirme Bağlamında Yaptırım
   1.3.1. Genel Olarak
   1.3.2. Yaptırım Kavramı
   1.3.3. Yaptırım Türleri
   1.3.4. Yeni Yaptırım Türü Arayışları


    İKİNCİ BÖLÜM
    NEVİ ŞAHSINA MÜNHASIR (SUİ GENERİS) BİR MÜESSESE: DENETİMLİ SERBESTLİK
    2.1. Genel Olarak
    2.2. Denetimli Serbestliğin Geçirdiği Tarihi Süreç ve Mahiyeti
    2.2.1. Genel Olarak
    2.2.2. Denetimli Serbestliğe Zemin Oluşturan Tarihteki Benzer Uygulamalar ve Denetimli Serbestliğin Tarihi Gelişimi
    2.2.3. Denetimli Serbestliğin Hukuki Mahiyeti
    2.3. Türk Hukuku'nda Denetimli Serbestlik Uygulamaları
    2.3.1. Genel Olarak
    2.3.2. Denetimli Serbestlik Uygulamaları


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     ELEKTRONİK İZLEME
     3.1. Genel Olarak
     3.2. Elektronik İzlemenin Tarihi Gelişimi
     3.3. Elektronik İzlemenin Hukuki Mahiyeti
     3.3.1. Genel Olarak
     3.3.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında
     3.3.3. Bazı Ülke Mevzuatlarında
     3.4. Türk Hukuku'nda Elektronik İzleme
     3.4.1. Genel Olarak
     3.4.2. Elektronik İzlemenin İnfazı
     3.4.3. Elektronik İzlemeye Karar Verilebilecek Haller
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.