Hukuk Ders Kitapları

Sırala:
Göster:
Medeni Usul Hukuku
Yazar: L. Şanal GÖRGÜN, Levent BÖRÜ, Barış TORAMAN, Mehmet KODAKOĞLU
UH159 Medeni Usul Hukuku Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN - Yrd. Doç. Dr. Levent BÖRÜ - Yrd. Doç. Dr. Barış TORAMAN - Dr. Mehmet KODAKOĞLU 2018/10 7. Baskı, 881 Sayfa ISBN 978-605-05-0359-3...
84,00 TL
Adli Yazı ve Yazışma Usulleri (Ders Kitabı)
Yazar: Ejder YILMAZ
HY639 Adli Yazı ve Yazışma Usulleri (Ders Kitabı) Prof. Dr. Ejder YILMAZ 2014/05 4. Baskı, 350 Sayfa  ISBN 978-975-464-837-9 Hukuk yaşantımızın bir kısmını oluşturan adalet işleri, “yazılar” üzerine kurulmuştur. Hak arayanlar, adlî organlara genellikle bir dilekçe ile başvururlar; kendilerini savunanlar da öyle. Yapılan yazılı başvurular üzerine başlayan yargılama süreci baştan sona tutanaklara geçirilerek belgelenir; başka yerlerle yapılan iletişim de yazışmalarla olur. Yargılama süreci so...
38,00 TL
İSTİNAF Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku (Ders Kitabı)
Yazar: Baki KURU
İİ247 İSTİNAF Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Baki KURU 2018/10 Baskı, 528 Sayfa, ISBN 978-605-05-0358-6...
70,00 TL
Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Zeynep DÖNMEZ, Ünsal DÖNMEZ
ME288 Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları Dr. Zeynep DÖNMEZ – Dr. Ünsal DÖNMEZ - Dr. Mercan YÜKSEL ORHUN -Araş. Gör. Ümmühan KAYA - Araş. Gör. Büşra CÖMERT - Araş. Gör. İpek Betül ALDEMİR - Araş. Gör. Furkan Güven TAŞTAN - Araş. Gör. Arzu Ahsen MEDAR 2019/01 3. Baskı, 248 Sayfa ISBN 978-605-05-0380-7...
42,00 TL
Sigorta Hukuku Ders Kitabı
Yazar: Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR, Mehmet ÖZDAMAR
TH173 Sigorta Hukuku Ders Kitabı Prof. Dr. Rıza AYHAN – Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR, Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR 2019/03 2. Baskı, 365 Sayfa ISBN 978-605-05-0399-9...
50,00 TL
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN, Bünyamin KARTAL
İİ302 İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN, Ar. Gör. Bünyamin KARTAL 2018/10 1. Baskı, XXIV+345 Sayfa  ISBN 978-605-05-0364-7...
47,00 TL
Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)
Yazar: Cevdet YAVUZ, Faruk ACAR, Burak ÖZEN
BH046 Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) Prof. Dr. Cevdet YAVUZ - Prof. Dr. Faruk ACAR - Prof. Dr. Burak ÖZEN 2018/08 15.Baskı, LIV+875 Sayfa, ISBN 978-605-242-206-9 Borç ilişkilerini düzenleyen kurallar, borçlar hukukunun konusunu teşkil eder. Borçlar Kanunu, borç ilişkilerini düzenleyen kuralların yer aldığı temel kanun niteliğindedir. Borçlar Kanununun birinci kısmı (m. 1–181), borçlar hukukunun “umumî hükümler’ini; ikinci kısmı ise (m. 182–541), “akdin muhtelif nevileri” başlığı altında...
86,65 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları
Yazar: Melek BİLGİN YÜCE
BH285 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE 2017/10 7. Baskı, XIV+580 Sayfa, Ciltli ISBN  978-605-9263-87-0 Kitabın Konu Başlıkları: Sözleşmenin Kurulması, Sözleşmelerin Geçerliliği Borçların İfası Borcun Alacaklı Yüzünden İfa Edilememesi Borcun Borçlu Yüzünden İfa Edilememesi Borcun Sona Ermesi Özellik Arzeden Borç İlişkileri İÇİNDEKİLER   YEDİNCİ BASIYA ÖNSÖZ................................................................ III ÜÇÜNCÜ BASIYA Ö...
90,00 TL
Anatüzeye Giriş (Anayasa Hukuku'na Giriş)
Yazar: Cem EROĞLU
AH020 Anatüzeye Giriş (Anayasa Hukuku'na Giriş) Prof. Dr. Cem EROĞLU 2016/09 15. Baskı, X+382 Sayfa ISBN 978-975-7852-21-6 Bunun bir giriş dersi olması, çeşitli boyutları olan Anatüze ("Anayasa Hukuku") bilimdalının bütün boyutlarının kapsanmasını zorunlu kıldı. Böylece ortaya; hem bu bilimdalını ana kavramları olan "Siyasal düzen", "devlet", "anayasa" gibi kavramları bir kavramsal çerçeveye oturtan;hem bütün bu kavramların tarihsel kaynağı olan "demokratik", "faşist", "sosyalist" düzenlerin tem...
25,00 TL
Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)
Yazar: İbrahim Ö. KABOĞLU
AH063 Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar) İbrahim Ö. KABOĞLU 2018/09 13. Baskı, XVI+451 Sayfa, ISBN 978-605-315-302-3 Kitabın Konu Başlıkları GeneI Giriş: Anayasa ve Hukuku Kurumsal Anayasa Hukuku Devlet ve Siyasal İktidar Erkler Ayrılığı (Yönetim Biçimleri ve Devlet Biçimleri)   Demokrasi Özgürlükler Anayasa Hukuku Hak ve Özgürlüklerin Kaynakları Hak ve Özgürlüklerin Güvenceleri Başlıca Hak ve Özgürlükler Anayasal Usul Hukuku (Anayasa Hukuku Uygulaması) Anayasaya Uygunluk Denetimi Anay...
63,00 TL
Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar
Yazar: Durmuş TEZCAN, Mustafa Ruhan ERDEM, Candide ŞENTÜRK, Efser ERDEN TÜTÜNCÜ
CH732 Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Durmuş TEZCAN - Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM - Dr. Öğr. Üyesi Candide ŞENTÜRK - Dr. Öğr. Üyesi Efser ERDEN TÜTÜNCÜ 2018/09 7. Baskı, 464 Sayfa ISBN 978-975-02-5052-1...
53,50 TL
Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları(Açıklamalı-Şematik-Çözümlü)
Yazar: Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah Sinem AYDIN
GH095 Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları (Açıklamalı-Şematik-Çözümlü) Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU - Arş. Gör. Gülşah Sinem AYDIN 2018/10 4.Baskı, XVIII+318 Sayfa, ISBN 978-605-754-248-9...
32,41 TL
Medeni Hukuk Pratik Çalışmalar
Yazar: Aydın ZEVKLİLER, Ayşe HAVUTÇU, Hakan ALBAŞ, M. Beşir ACABEY, İlknur SERDAR, Damla GÜRPINAR
ME024 Medeni Hukuk Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER – Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU – Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ – Yrd. Doç. Dr. M. Beşir ACABEY – Yrd. Doç. Dr. İlknur SERDAR – Yrd. Doç. Dr. Damla GÜRPINAR 2014/11 12. Baskı, XVIII+896 Sayfa ISBN 978-975-6809-08-2 Bilindiği gibi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu gibi temel yasalarımız değişmiştir. Kitabımızın son basısından bu yana, temel kanunlardaki değişiklikler kitapta bu kanunlara yapılan atıfların gözden ge...
75,00 TL
Ortaklıklar Hukuku
Yazar: Mehmet BAHTİYAR
ŞH100-1  Ortaklıklar Hukuku (Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler, Dersler - Soru Örnekleri) Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR 2019/01 13. Baskı, 555 Sayfa,   ISBN 978-605-242-2346-2 Bu kitap ile, Ortaklıklar Hukuku derslerini ve soru örneklerini de, başta öğrencilerimiz olmak üzere, temel bilgi edinmek isteyen herkesin yararlanmasına sunmuş oluyoruz. Böylece, Kara Ticaret Hukuku'nda en azından ve mutlaka bilinmesi gerekenleri, derli-toplu ve okuyanı ayrıntıda boğmaksızın ortaya koyabil...
52,50 TL
Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı)
Yazar: Kemal GÖZLER
AH139 Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı) Kemal GÖZLER 2018/08 10. Baskı, XVI+512 Sayfa, ISBN: 978-605-327-591-6  ...
50,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 60 (4 Sayfa)