Mevzuat ve Teknik Yönleri ile

Dış Ticaret

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Erkut ONURSAL
ISBN: 9789750270345
94,50 TL 105,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erkut ONURSAL, Erkut ONURSAL
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 664

Kitap, gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 3. Baskısını yapmıştır.

Dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde uygulamacıların karşılaşılabileceği sorunların önemli ölçüde giderilmesini teminen ulusal ve uluslararası mevzuata göre hazırlanan bu kitabın konusunu: satış sözleşmeleri, teslim şekilleri, ödeme yöntemleri, alternatif finansman teknikleri, finansman belgeleri, döviz piyasası işlemleri, taşımacılık kuralları ve nakliyat sigortaları oluşturmaktadır.

Konu Başlıkları
Dış Ticaret, Uluslararası Satış Sözleşmeleri, Dış Ticari İlişkilerde Rizikolar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri
Dış Ticarette Teslim Şekilleri
Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
Finansman Belgeleri
Uluslararası Taşımacılık
Nakliyat Sigortaları
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Sunuş  5
İkinci Baskıya Sunuş  7
Sunuş  9
Yazarın Özgeçmişi  13
Kısaltmalar  31
BİRİNCİ KISIM
DIŞ TİCARET, ULUSLARARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ,
DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERDE RİZİKOLAR VE
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI
I. DIŞ TİCARETİN TEMEL NEDENLERİ  39
A. Ülkelerin Kaynak Donanımlarının Farklılığı  40
B. Ülkelerin Bazı Malların Üretiminde Uzmanlaşması  41
C. İç ve Dış Fiyatlar Arasındaki Farklılık  41
II. DIŞ TİCARETİN DİĞER NEDENLERİ  42
A. İhtiyaç Fazlası Ürünlerin Değerlendirilmesi  42
B. Yatırım Mallarının Temininde Kolaylık  42
C. Sermaye Birikiminin Sağlanması  42
D. Farklılaştırılmış Mallar  42
E. Yeni İş Sahalarının Açılması  42
İKİNCİ BÖLÜM
PAZARA GİRİŞ VE TEKLİF
I. İTHAL EDİLEBİLİRLİK  45
A. İthalat Mevzuatı  45
B. Tarife Dışı Engeller  46
II. TEKLİF HAZIRLIĞI  46
III. TEKLİF FİYATININ OLUŞTURULMASI  47
IV. TEKLİFİN YAPILMASI  48
A. Teklif Mektubu  49
B. Proforma Fatura  50
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞME’NİN TANIMI
I. BİR SÖZLEŞME’NİN ESASLI UNSURLARI  52
A. Satılan Şey  52
B. Semen  53
C. Anlaşma  53
D. Nefi (Yarar) ve Hasarın (Zararın) Geçişi  53
II. SÖZLEŞME’NİN MEYDANA GELMESİ  54
A. İcap  54
B. Kabul  56
C. Sözleşme’nin Meydana Geldiği An  57
III. SÖZLEŞME’NİN ŞEKLİ  57
A. Sözleşmenin Türleri  57
B. Kanuni Geçerlilik Şeklinin Türleri  59
IV. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ  60
A. Borcun Yerine Getirilmesi  61
B. Borcun Yerine Getirilmemesi  61
C. Zamanaşımı  61
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI MAL SATIMI SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA
VİYANA ANLAŞMASI
I. CISG’İN UYGULAMA ALANI VE GENEL HÜKÜMLER  65
A. Uygulama Alanı  65
B. CISG’in Uygulanmayacağı Satış Sözleşmeleri  66
C. İmalat veya Üretim Amacıyla Yapılan Satışlar  66
D. CISG’in Kapsamına İlişkin Sorunlar  66
E. Ürün Sorumluluğu  66
F. Taraf İradelerinin Özerkliği  66
G. CISG’in Yorumu  66
H. Satış Sözleşmesinin Yorumu  67
I. Teamüller ve Uygulamalar  67
İ. İş Yerinin Belirlenmesi  67
J. Sözleşme’nin Şekli  68
II. SÖZLEŞME’NİN DÜZENLENMESİ  68
A. İcap (Öneri)  68
B. Teklifin Bağlayıcılığı  68
C. İcaptan Dönme  68
D. Önerinin Reddi  68
E. Kabul  69
F. Kabul’ün Hüküm Doğurması  69
G. Zımnen Kabul  69
H. Değiştirilmiş Kabul  69
I. Kabul Bildirimi Bakımından Süre  69
İ. Gecikmiş Kabul  70
J. Kabulün Geri Alınması  70
K. Sözleşmenin Aktedildiği An  70
III. MALLARIN SATIŞI  70
A. Sözleşmenin “Esaslı İhlali”  70
B. Fesih Bildirimi  70
C. Gönderme İlkesi  71
D. Aynen İfa  71
E. Sözleşme’nin Değiştirilmesi veya Sona Erdirilmesi  71
F. Satıcı’nın Yükümlülükleri  71
G. Alıcı’nın Yükümlülükleri  77
H. Riskin Geçmesi  79
IV. SATICI’NIN VE ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER  80
A. Beklenen İhlal Durumları  80
B. Beklenen İhlalden Kaçınma  81
C. Art Arda Teslimli Satışlarda Teslimden Kaçınma  81
D. Tazminat  81
E. Feshin Sonuçları  83
F. Malların Muhafazası  83
BEŞİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ’NİN DÜZENLENMESİ
I. MALIN CİNSİ, NEV’İ VE KALİTESİ  85
II. MALIN MİKTARI  87
III. MALIN FİYATI  87
A. Maliyet Fiyatının Belirlenmesi  88
B. Sabit veya Esnek Fiyat Tespiti  89
C. Fiyat Belirleme Aşamaları  89
D. Pazar Fiyatının Özellikleri  92
E. Pazar Fiyatının Belirlenmesi  93
IV. MALIN TESLİM YERİ VE ZAMANI  94
V. ÖDEME ŞEKLİ  96
VI. ÖDEME YERİ VE ZAMANI  96
VII. İMZA VE TARİH  96
VIII. SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İÇİN STANDART KONTROL LİSTESİ  97
IX. SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE YARDIMCI SÖZLEŞMELER  98
ALTINCI BÖLÜM
DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERDE RİZİKOLAR
I. TİCARİ RİZİKOLAR  99
II. EKONOMİK VE POLİTİK RİZİKOLAR  100
III. RİZİKOLARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER  100
YEDİNCİ BÖLÜM
DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERDEN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
I. DOSTANE ÇÖZÜM  104
II. UZLAŞMA  105
III. TAHKİM  106
A. Tahkim Türleri  107
B. Tahkimin Faydaları  113
C. Türkiye’de Tahkim Uygulaması  114
D. Tahkim’e İlişkin Uluslararası Konvansiyonlar  128
İKİNCİ KISIM
DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
MİLLETLERARASI TİCARET ODASI’NCA
DÜZENLENEN TESLİM ŞEKİLLERİ
I. INCOTERMS 2020 KURALLARI’NIN SINIFLANDIRILMASI  137
II. INCOTERMS 2020 KURALLARI’NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ  139
A. E’li Terim (EXW)  140
B. F’li Terimler (FCA, FAS ve FOB)  140
C. C’li terimler (CPT, CIP, CFR ve CIF)  141
D. D’li terimler (DAP, DPU ve DDP)  141
III. MALLARIN AMBALAJLANMASI  141
IV. TAŞIMA VE SİGORTA BELGELERİ  142
V. ELLEÇLEME MASRAFLARI  143
VI. INCOTERMS KURALLARI’NIN DEĞİŞKENLERİ  143
VII. ELEKTRONİK İLETİŞİM  143
VIII. GÜVENLİK İLE İLGİLİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ  144
İKİNCİ BÖLÜM
INCOTERMS 2020 KURALLARI
I. EXW – İş Yerinde Teslim  145
A. Satıcının Yükümlülükleri  146
B. Alıcı’nın Yükümlülükleri  148
II. FCA – Taşıyıcı’ya Masrafsız  149
A. Satıcı’nın Yükümlülükleri  150
B. Alıcının Yükümlülükleri  152
III. CPT – Taşıma Ödenmiş Olarak  154
A. Satıcının Yükümlülükleri  155
B. Alıcı’nın Yükümlülükleri  157
IV. CIP – Taşıma ve Sigorta ödenmiş Olarak  159
A. Satıcı’nın Yükümlülükleri  160
B. Alıcı’nın Yükümlülükleri  163
V. DAP – Belirlenen Yerde Teslim  164
A. Satıcı’nın Yükümlülükleri  166
B. Alıcı’nın Yükümlülükleri  168
VI. DPU – Belirlenen Yerde Boşaltılmış Olarak Teslim  169
A. Satıcı’nın Yükümlülükleri  171
B. Alıcı’nın Yükümlülükleri  173
VII. DDP – Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak  175
A. Satıcı’nın Yükümlülükleri  176
B. Alıcı’nın Yükümlülükleri  178
VIII. FAS – Gemi Doğrultusunda Masrafsız  179
A. Satıcı’nın Yükümlülükleri  180
B. Alıcı’nın Yükümlülükleri  182
IX. FOB – Gemide Masrafsız  184
A. Satıcı’nın Yükümlülükleri  185
B. Alıcı’nın Yükümlülükleri  187
X. CFR – Masraflar ve Navlun  189
A. Satıcı’nın Yükümlülükleri  190
B. Alıcı’nın Yükümlülükleri  193
XI. CIF – Masraflar, Sigorta ve Navlun  194
A. Satıcı’nın Yükümlülükleri  196
B. Alıcı’nın Yükümlülükleri  199
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VİYANA KONVANSİYONU HÜKÜMLERİNE GÖRE
TESLİM VE RİSKİN GEÇMESİ
I. SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  201
II. ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  202
III. RİSKİN GEÇMESİ  203
ÜÇÜNCÜ KISIM
DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARŞILIKLI TİCARET
I. TAKAS  216
II. KLIRING  218
III. KARŞI ALIM  222
IV. GERİ SATIN ALMA  226
V. DENGELEME  227
VI. OFFSET İŞLEMLERİ  228
A. Dolaysız Offset  230
B. Dolaylı Offset  230
VII. ÜÇLÜ TİCARET  231
VIII. İKİLİ HESAP  232
IX. BLOKE HESAP  232
X. DEĞİŞ – TOKUŞ  233
XI. YAP–İŞLET–DEVRET VE YAP–SAHİPOL–İŞLET  233
İKİNCİ BÖLÜM
PEŞİN ÖDEME
I. PEŞİN ÖDEMENİN ŞEKİLLERİ  236
A. Havale, Çek veya Efektif ile Ödeme  236
B. Prefinansman  237
C. Kırmızı Şartlı Akreditif  238
D. Yeşil Şartlı Akreditif  238
II. GERİ ÖDEME GARANTİSİ  239
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VESAİK MUKABİLİ ÖDEME
I. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME İŞLEMLERİNDE TARAFLAR  243
II. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME İŞLEMİNİN YÜRÜTÜLMESİ  243
A. Vesaikin Tahsile Gönderilmesi  244
B. Tahsillerin Biçim ve Yapısı  245
C. İbraz Biçimi  245
D. Görüldüğünde Ödeme/Kabul  246
E. Ticari Belgelerin Serbest Bırakılması  246
F. Bankaların Yükümlülük ve Sorumlulukları  246
G. Ödeme  248
H. Faiz  249
I. Komisyon ve Masraflar  249
İ. Diğer Hükümler  249
J. Bildirimler  249
III. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNİN TÜRLERİ  250
A. Vesaik İbrazında Ödeme  250
B. Poliçe Kabulü Karşılığında Vesaikin Teslimi  251
C. Vesaikin Taahhütname Karşılığında Teslimi  251
D. Vesaikin Ödeme Garantisi Karşılığında Teslimi  252
E. Kabullü Tahsilat  252
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MAL MUKABİLİ ÖDEME
I. MAL MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNİN ALICI YÖNÜNDEN AVANTAJLARI  254
II. MAL MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNİN SATICI YÖNÜNDEN DEZAVANTAJLARI  254
III. SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU VE ÖDEME GARANTİSİ  255
IV. MAL MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNDE ÖDEMENİN YAPILMASI  256
BEŞİNCİ BÖLÜM
KABUL KREDİLİ ÖDEME
I. POLİÇE UYGULAMASI  257
A. Vadeli Poliçe’nin Düzenlenmesi  258
B. Vadeli Poliçe’nin İskonto Ettirilmesi  259
II. AVAL VE KABUL KREDİSİ  259
III. KABUL KREDİLİ ÖDEME ŞEKİLLERİ  260
A. Kabul Kredili Akreditif İşlemleri  260
B. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme İşlemleri  261
C. Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme İşlemleri  262
IV. KABUL KREDİLİ ÖDEME İŞLEMLERİNDE BANKALARIN ROLÜ  262
V. İHTİLAFLAR  263
ALTINCI BÖLÜM
AKREDİTİFLİ ÖDEME
I. AKREDİTİF’İN HUKUKİ NİTELİĞİ  267
A. UCP’ye Tabi Olarak Açılan Akreditifler  267
B. UCP’ye Tabi Olmaksızın Açılan Akreditifler  269
II. AKREDİTİF’İN AÇILMASI  269
III. AKREDİTİF’DE TARAFLAR  273
A. Akreditif Amiri  274
B. Amir Banka  274
C. İhbar Bankası  276
D. Teyit Bankası  276
E. İştira Bankası  277
F. Rambursman Bankası  278
G. Muhabir (Görevli) Banka  279
H. Akreditif Lehdarı  280
IV. AKREDİTİF KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  280
V. AKREDİTİFLER İLE İLGİLİ SÜRELER  281
A. Akreditifin Vadesi  281
B. Sevk Tarihi  282
C. İbraz Vadesi  283
VI. AKREDİTİFLERDE YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİ  283
A. Vesaik İbrazında Ödemeli Akreditif  284
B. Vesaik İbrazından veya Yükleme Tarihinden Belirli Bir Süre Sonra Ödemeli Akreditif  285
C. Kabul Kredili Akreditif  285
D. İştira Akreditifi / İştira Edilebilir Akreditif  286
VII. RAMBURSMAN  287
A. Amir Bankanın Muhabir Banka Nezdindeki Hesabının Borçlandırılması Yoluyla  287
B. Amir Banka Nezdindeki Muhabir Banka Hesabının Alacaklandırılması Yoluyla  287
C. Doğrudan Amir Bankadan Rambursman Talebiyle  287
D. Üçüncü Banka Nezdinde Rambursman Tesisiyle  288
VIII. AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ  288
A. Açılış Biçimleri İtibariyle Akreditifler  288
B. Akreditif Amirinin veya Amir Bankanın İptal Yetkisine Göre Akreditifler  289
C. İkinci Bir Banka Tarafından Teyit Edilip / Edilmemelerine Göre Akreditifler  291
D. Birden Fazla Kullanılıp Kullanılmadığına Göre Akreditifler  294
E. Üçüncü Bir Şahsa Devredilmesine Göre Akreditifler  296
F. Kısımlara Bölünebilmesine Göre Akreditifler  300
G. Peşin Ödeme Olanağı Sağlamasına Göre Akreditifler  301
H. Özelliği Olan Akreditifler  303
IX. AKREDİTİFLER İLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER  309
A. Akreditif Tutarında, Mal Miktarında ve Birim Fiyatlarda Tolerans  309
B. Kısmı Kullanımlar veya Kısmı Yüklemeler  309
C. Mücbir Sebep  310
D. Talimat Verilen Tarafın Eylemleri İçin Sorumluluk  310
X. AKREDİTİFTE İBRAZI İSTENEN BELGELER  311
A. Ticari Fatura  311
B. Taşıma Belgeleri  312
C. Sigorta Poliçesi  315
XI. AKREDİTİFTE İBRAZI ŞART KOŞULAN BELGELERİN İNCELENMESİ  316
A. Orijinal Belgeler ve Kopyalar  316
B. Belgelerin İncelenmesi  317
C. Rezervli / Uygun Olmayan Belgeler  318
D. Belgelerin İletilmesi  319
DÖRDÜNCÜ KISIM
FİNANSMAN BELGELERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KIYMETLİ EVRAK
I. KIYMETLİ EVRAK’IN ÖZELLİKLERİ  325
II. KIYMETLİ EVRAK’IN ADİ SENETTEN FARKLARI  326
III. KIYMETLİ EVRAK TÜRLERİ  327
A. Hamile Yazılı Senet  327
B. Emre Yazılı Senet  327
C. Nama Yazılı Senet  328
IV. SENET TÜRÜ’NÜN DEĞİŞTİRİLMESİ  328
V. İPTAL KARARI  329
İKİNCİ BÖLÜM
KAMBİYO SENETLERİ
I. POLİÇE  335
A. Poliçe’de Şekil Şartları  336
B. Keşidecinin Sorumluluğu  342
C. Poliçe’de Devir  342
D. Poliçenin Kabulü  345
E. Poliçenin Ödenmesi  346
F. Aval  347
G. Poliçe Nüshaları ve Suretleri  348
H. Poliçelerde Süreler  350
I. Poliçelerde Zaman Aşımı  351
İ. Poliçenin Kaybı ve İptali  352
J. Poliçelerde Sahtelik ve Tahrifat  353
K. Kanunlar İhtilafı  355
II. BONO  357
A. Bonoda Şekil Şartları  358
B. Keşidecinin Sorumluluğu  359
C. Bono Suretleri  359
D. Uygulama Hükümleri  359
E. Poliçe ve Bono’nun Teslim Alınmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  361
III. ÇEK  362
A. Çekin Hukuki Mahiyeti  363
B. Çekde Şekil Şartları  364
C. Çek Düzenlemek İçin Gerekli Diğer Şartlar  365
D. Çek’de Hamilin Hukuki Durumu  367
E. Çek Türleri  367
F. Çek’de Devir  370
G. Çek Nüshaları  371
H. Çek’de İbraz ve Ödeme  371
I. Müracaat Haklarının Kullanılması  373
İ. Çek’de Süre  373
J. Takvim Farklılığı  373
K. Çekten Cayma  373
L. Özel Haller  374
M. Zaman Aşımı  374
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER FİNANSMAN BELGELERİ
I. EMTİA SENETLERİ  375
A. Makbuz Senedi ve Varant’ın Kapsamı  375
B. Ciro  376
C. Eşya Üzerinde Tasarruflar  377
D. Zaman Aşımı  377
E. Senetlerin Kaybedilmesi  378
II. KONTROL VE NUMUNE ALMA YETKİ BELGESİ  378
III. ANTREPO MAKBUZU  378
IV. TESLİM EMRİ  378
V. REHİN SENEDİ  379
BEŞİNCİ KISIM
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK
I. TAŞIMA BİÇİMLERİ  384
A. Denizyolu Taşımacılığı  384
B. Karayolu Taşımacılığı  385
C. Demiryolu Taşımacılığı  385
D. İçsu Taşımacılığı  386
E. Boru Hattı Taşımacılığı  386
F. Havayolu Taşımacılığı  386
G. Kombine Taşımacılık  386
II. TAŞIMA SÖZLEŞMESİ  387
A. Taşıma Sözleşmesinin Tarafları  387
B. Taşıma Sözleşmesi İle İlgili Diğer Hususlar  389
C. Eşyanın Taşıyıcıya Teslimi  390
D. Taşıma Senedi  390
E. Tarafların Yükümlülükleri  394
F. Gönderilenin Yükümlülükleri  400
G. Taşıma Sözleşmelerine Konulamayacak Kayıt ve Şartlar  401
H. Taşıma İşlerinde Zaman Aşımı  401
III. KOMİSYON SÖZLEŞMESİ  402
A. Taşıma İşleri Komisyoncusu  402
B. Bildirme Yükümlülüğü  403
C. Komisyon Ücreti  403
D. Gönderenin Alacakları  403
E. Hapis Hakkı  403
F. Halefiyet  404
G. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması  404
H. Toplama Yük  404
I. Komisyoncunun Sorumluluğu  404
İ. Yardımcıların Kusuru  404
J. Zaman Aşımı  404
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI
I. NAVLUN SÖZLEŞMESİ  405
A. Navlun Sözleşmesinin Tarafları  407
B. Navlun Sözleşmesinin Çeşitleri  409
C. Navlun Sözleşmesinde Yükleme, Boşaltma ve Teslim  412
D. Navlun Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri  414
E. Taşıma Sözleşmesinin Şartları  415
F. Gemi Kiralanması  416
G. Deniz Taşıma Sözleşmelerinden Doğabilecek Uyuşmazlıklar  417
II. DENİZ KONŞİMENTOSU  418
A. Konişmentonun Biçimsel Açıdan Kapsamı  419
B. Konşimento Klozları  421
C. Konşimentonun Düzenlenmesi  424
D. Konşimento Türleri  431
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI
I. CMR SÖZLEŞMESİ  437
A. Taşıma Mukavelesinin Aktedilmesi ve Uygulanması  439
B. CMR–Uluslararası Hamule Senedi/Taşıma Senedi  440
C. Gönderenin Sorumluluğu  442
D. Taşıyıcının Sorumluluğu  444
E. Alıcının Sorumluluğu  447
F. Taşıyıcılar Tarafından Ortak Yapılan Taşımalar  447
G. CMR Sözleşmesi’ne Aykırı Koşulların Hükümsüzlüğü  448
H. Uyuşmazlıkların Çözümü  448
II. TIR SÖZLEŞMESİ  450
A. TIR Taşımacılığı ve İşlemleri  452
B. Taşıtların ve Konteynerlerin Kabulü  453
C. Uluslararası Taşımacılık Yapabilecek Şirketlere İlişkin Kriterler  457
D. TIR Sisteminden Yararlanmanın Koşulları  457
E. TIR Karnesi ve Hamili  458
F. Kefil Kuruluşlar ve Sorumlulukları  459
G. Uluslararası Garanti Sistemi  460
H. TIR Karnesi Kapsamı Altında Eşya Taşıma Yöntemleri  461
I. TIR Güzergâhı  463
İ. TIR Sözleşmesi Hükümlerinin İhlali  464
J. Taşıt Aracı ve Eşyanın Çıkış ve Giriş İşlemleri  465
K. TIR Karnesi’ne Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler  467
L. TIR Sistemi’nin Sağladığı Kolaylıklar  467
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI
I. UYGULAMA ALANI  471
II. TAŞIYICININ SORUMLULUĞU  471
III. DEMİRYOLU TAŞIMA BELGESİ  472
A. Taşıma Belgesinin Kapsamı  472
B. Taşıma Belgesinin Düzenlenmesi  474
C. Taşıma Belgesinin İspat Gücü  475
D. İdari İşlemlerin Tamamlanması  475
IV. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ  475
V. EŞYANIN YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI  476
VI. TESLİM SÜRESİ  476
VII. TESLİM  477
VIII. EŞYAYI TASARRUF ETME HAKKI  477
IX. TASARRUF HAKKININ İFASI  477
X. TAŞIMAYA ENGEL DURUMLAR  478
XI. TESLİME ENGEL DURUMLAR  478
XII. TAŞIMAYA VE TESLİME ENGEL DURUMLARIN SONUÇLARI  478
XIII. SORUMLULUK  479
XIV. EŞYANIN KAYIP KARİNESİ VE TAZMİNAT  479
XV. HASAR DURUMUNDA TAZMİNAT  479
XVI. HAKLARIN KULLANILMASI  480
XVII. DAVANIN DÜŞMESİ  480
XVIII. ZAMAN AŞIMI  480
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
I. UYGULAMANIN KAPSAMI  483
II. TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI  483
III. HAVAYOLU TAŞIMA BELGESİ VEYA KARGO MAKBUZU  484
IV. GÖNDERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  485
V. GÖNDERİLEN’İN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  487
VI. TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ  487
VII. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  489
A. Kargo ile Bağlantılı Olarak Sorumluluk Sınırı  490
B. Yargılama Hakkı  490
C. Tahkim  490
D. Davaların Sınırları  490
BEŞİNCİ BÖLÜM
POSTA VEYA KURYE SERVİSLERİ ARACILIĞIYLA TAŞIMACILIK  491
ALTINCI BÖLÜM
TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULARI TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGELER
I. NAKLİYECİ MAKBUZLARI  493
II. FIATA – TAŞIMA BELGELERİ  494
A. FIATA/FCR – Sevkiyatçı Firmanın Teslim Alındı Belgesi  495
B. FIATA/FCT – Sevkiyatçı Firmanın Taşıma Belgesi  495
C. FIATA/FBL – Birleşik Taşıma Konişmentosu  495
III. GRUPAJ KONİŞMENTOSU  496
YEDİNCİ BÖLÜM
TAŞIMA BELGELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  497
ALTINCI KISIM
NAKLİYAT SİGORTALARI
BİRİNCİ BÖLÜM
NAKLİYAT SİGORTACILIĞI’NIN GELİŞİMİ
I. LLOYD’S KURUMU  509
A. Lloyd’s’un Sigortacıları  510
B. Lloyd’s’un Sendikaları  510
C. Lloyd’s’un Komisyoncuları  510
D. Lloyd’s’un Acenteleri  511
E. Lloyd’s’un Yayınları  511
II. TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK  512
İKİNCİ BÖLÜM
SİGORTA SÖZLEŞMESİ’NİN UNSURLARI
I. SİGORTACI  516
A. Sigorta Şirketleri  516
B. Sigorta Acenteleri  517
C. Mütüel (Kooperatif) Şirketler  518
D. Sigorta Broker’ları  519
E. Yabancı Sigorta Şirketleri  520
II. SİGORTA ETTİREN / SİGORTALI  520
A. Başkası Lehine Sigorta  521
B. Temsil  521
C. Geçerli Olmayan Sigorta  521
III. SİGORTA MENFAATİ  521
IV. TEHLİKE İHTİMALİ (RİZİKO)  522
V. SİGORTA BEDELİ  523
VI. SİGORTA PRİMİ  523
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SİGORTANIN GENEL PRENSİPLERİ
I. SİGORTALANABİLİR MENFAAT  525
II. AZAMİ İYİ NİYET (Hüsnüniyet)  525
III. TAZMİNAT  526
IV. HALEFİYET VE HAKLARIN DEVRİ  526
V. HASARA KATILIM  528
A. Müşterek Sigorta  529
B. Çifte Sigorta  529
C. Kısmi Sigorta  530
D. Eksik Sigorta  530
E. Aşkın Sigorta  530
F. Değer Konmuş (Takselenmiş) Sigorta  531
VI. YAKIN NEDEN  531
A. Sigorta Konusunu Etkileyebilecek Rizikolar  531
B. Yakın Neden Kavramının Genel Nitelikleri  532
C. Yakın Nedenin Saptanması  532
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
NAKLİYAT HASARLARI
I. EMTİA HASARLARI  535
II. NAVLUN HASARLARI  536
BEŞİNCİ BÖLÜM
NAKLİYAT SİGORTALARININ SINIFLANDIRILMASI
I. EMTİA (YÜK) SİGORTALARI  537
A. Denizyolu Taşıma Rizikolarına Karşı Sigorta  538
B. Karayolu ve Demiryolu Taşıma Rizikolarına Karşı Sigorta  544
C. Havayolu Taşıma Rizikolarına Karşı Sigorta  546
II. KIYMET NAKLİYAT SİGORTALARI  546
III. NAVLUN SİGORTALARI  546
IV. TAŞIYICININ SORUMLULUK SİGORTASI  547
A. CMR Sigortası  547
B. Ambar Mali Sorumluluk Sigortası  547
V. GEMİ VE TEKNE SİGORTALARI  548
ALTINCI BÖLÜM
SİGORTA KAPSAMINA GİREN RİSKLER VE İSTİSNALAR
I. ENSTİTÜ YÜK KLOZLARI  549
A. Enstitü Yük Klozları (A)  550
B. Enstitü Yük Klozları (B)  557
C. Enstitü Yük Klozları (C)  558
II. ÖZEL KAPSAMLI ENSTİTÜ KLOZLARI  559
A. Enstitü Yük Klozları (Havayolu)  559
B. Enstitü Savaş Klozları (Yük – Denizyolu)  559
C. Enstitü Savaş Klozları (Yük – Havayolu)  559
D. Enstitü Savaş Klozları (Posta ile Göndermeler)  559
E. Enstitü Grev Klozları (Yük – Denizyolu)  559
F. Enstitü Grev Klozları (Yük – Havayolu)  559
G. Kasten Zarar Klozu  560
III. DİĞER SİGORTA KLOZLARI  560
A. Bütün Riskler Klozu  560
B. Hususi Avarya Klozu  560
C. Hususi Avarya Hariç Klozu  561
D. Grevler, Ayaklanmalar ve Sosyal Karışıklıklar Klozu  561
E. Antrepodan Antrepoya Klozu  561
F. Önemli Klozu  561
G. Toplam Kayıp Klozu  562
H. “… Hariç” Klozu  562
YEDİNCİ BÖLÜM
SİGORTA BELGELERİ
I. SİGORTA MEKTUBU VEYA KUVERTÜR NOTU  563
II. SİGORTA ŞAHADETNAMESİ VEYA SİGORTA SERTİFİKASI  564
III. SİGORTA POLİÇESİ  564
A. Sigorta Sözleşmesi ve Poliçenin Düzenlenmesi  564
B. Poliçe Kapsamı Hakların Devri  566
C. Nakliyat Sigorta Poliçelerinin Çeşitleri  566
IV. SİGORTA BELGELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  569
V. NAKLİYAT HASARLARINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNE GÖNDERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELER  572
A. Hasar Tespit Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar  573
B. Hasar Dosyasında Bulunacak Belgeler  574
C. Yitme veya Hasarın Oluşmasında Ödenecek Tazminat  575
YEDİNCİ KISIM
EKLER LİSTESİ  577
Kaynakça  659
I. Kitaplar  659
II. Makale ve Araştırmalar  660
Kavramlar Dizini  663

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar