Yargıtay Kararları Çerçevesinde

Dolandırıcılık Suçu

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Gani KAMIŞLI
ISBN: 9789750270772
154,80 TL 172,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gani KAMIŞLI
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 368

Dolandırıcılık suçu; failler tarafından zekice kurgulanmış olan senaryolar ve hileli davranışlarla, mağdur veya mağdurların aldatılarak onlardan menfaat temin edilmesi şeklinde işlenen bir suç tipidir.

Kitabın ikinci baskısında da, önceki baskıda olduğu gibi, ayrıntılı teorik açıklamalardan özellikle kaçınılmış ve dolandırıcılık suçları; uygulamacıların yararlanabileceği şekilde pratiğe yönelik olarak aktarılmıştır. Bu amaca yönelik olarak dolandırıcılık suçlarını inceleyen bu kitabın her alt başlığı ile ilgili mümkün olduğu kadar fazla Yargıtay kararının özet halinde sunulmasına ve değerlendirilmesine özen gösterilmiştir.

Ceza hukuku konusunda yazılan herhangi bir kitabın uygulamacılara maksimum faydayı sağlayabilmesi için kitaptaki Yargıtay içtihatlarının oldukça güncel olması elzemdir. Bu amaca yönelik olarak kitabın ikinci baskısında, 2019-2021 tarihleri arasında verilmiş olan seçme Yargıtay kararları özetlenerek kitaba eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Dolandırıcılık Suçu
Dolandırıcılık Suçunun Cezasını Ağırlaştıran Haller
Dolandırıcılık Suçunun Daha Hafif Cezayı Gerektiren Hali
Dolandırıcılık Suçu İle Sıklıkla Karıştırılan Suçlar
Dolandırıcılık Suçlarının Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları
Dolandırıcılık Suçunda El Koyma ve Müsadere Uygulamaları
Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda Ortak Hükümler
Yargıtay'ın Dolandırıcılık Suçu İle İlgili Kararlarına Örnekler
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz  5
Bölüm I
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN
ÖZELLİKLERİ VE BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU
I. GENEL OLARAK DOLANDIRICILIK SUÇU  13
II. 765 SAYILI TCK. İLE 5237 SAYILI TCK’NIN DOLANDIRICILIK SUÇU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI  20
III. DOLANDIRICILIK SUÇU İLE KORUNAN DEĞER  22
IV. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN FAİLİ  23
V. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MAĞDURU  24
A. Tanım  24
B. Tüzel Kişi Ancak Suçtan Zarar Gören Olabilir  25
C. Algılama Yeteneği Olmayan Kişi Bu Suçun Mağduru Olamaz  26
D. Gayrimeşru Amacı Olan Kişi de Bu Suçun Mağduru Olabilir  27
VI. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI  28
A. Genel Olarak  28
B. Dolandırıcılık Suçunun Maddi Unsurları  29
1. Hileli Davranışlar  29
a. Tanım ve Genel Açıklamalar  29
b. Aldatıcı Nitelikle Olmayan Basit (Soyut) Yalan  34
c. Hilenin Belirli Bir Ağırlığa Ulaşması Zorunluluğu  39
2. Mağdurun Aldatılması  44
a. Tanım ve Genel Açıklamalar  44
b. Hile İle Aldatma Arasındaki Nedensellik Bağı  46
3. Bir Kişinin Zararına Olarak Yarar Elde Etme: Tasarrufta Bulunma  48
a. Sağlanan Yararın Haksız Olması  49
b. Sağlanan Yararın Malvarlığına İlişkin Olması  49
4. Dolandırıcılık Suçunun Manevi Unsuru  50
a. Failde Dolandırıcılık Kastı Bulunması  50
b. Dolandırıcılık Olası Kast İle İşlenebilir mi?  53
5. Basit Dolandırıcılık Olarak Kabul Edilen Eylemlere Örnekler  54
Bölüm II
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN
CEZASINI AĞIRLAŞTIRAN HALLER
I. TCK’NIN 158/1. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HALLER  71
A. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–a)  71
1. Genel Açıklamalar  71
2. Uygulamadan Örnekler  73
B. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–b)  86
1. Genel Açıklamalar  86
2. Uygulamadan Örnekler  88
C. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–c)  90
1. Genel Açıklamalar  90
2. Uygulamadan Örnekler  92
D. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–d)  95
1. Genel Açıklamalar  95
2. Uygulamadan Örnekler  98
E. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi
(TCK. md. 158/1–e)  113
1. Genel Açıklamalar  113
2. Uygulamadan Örnekler  114
a. Sahte veya Başkasına Ait Yeşil Kart Kullanarak Yapılan Dolandırıcılık  114
b. SGK. Zararına Yapılan Dolandırıcılık İddialarına Örnekler  117
c. Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Yapılan Diğer Dolandırıcılık Şekillerine Örnekler  120
F. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–f)  123
1. Genel Açıklamalar  123
2. Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi  123
3. Dolandırıcılık Suçunun Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi  125
a. Genel Açıklamalar  125
4. Uygulamadan Örnekler  127
a. Bilişim Sistemleri Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında  127
b. Banka ve Kredi Kurumları Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında  134
G. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–g)  136
1. Genel Açıklamalar  136
2. Uygulamadan Örnekler  138
H. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi (TCK. md. 158/1–h)  143
1. Genel Açıklamalar  143
2. Uygulamadan Örnekler  146
İ. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–i)  151
1. Genel Açıklamalar  151
2. Uygulamadan Örnekler  153
a. Emlak Komisyoncusu  153
b. Avukat  155
c. Sigorta Acentesi  156
d. Fatura Ödeme Merkezi  157
e. Müteahhit  158
J. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–j)  159
1. Genel Açıklamalar  159
2. Uygulamadan Örnekler  163
K. Suçun Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–k)  166
1. Genel Açıklamalar  166
L. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–L)  169
1. Genel Açıklamalar  169
2. Uygulamadan Örnekler  171
II. TCK’NIN 158/2. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HAL  175
A. Genel Açıklamalar  175
B. Uygulamadan Örnekler  177
III. TCK’NIN 158/3. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HAL  180
Bölüm III
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN
DAHA HAFİF CEZAYI GEREKTİREN HALİ
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN BİR
HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞI
TAHSİL AMACIYLA İŞLENMESİ (TCK. md. 159)
I. GENEL AÇIKLAMALAR  183
II. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  185
A. Sahte Çek Düzenleyip Faile Karşı Kullanmak  185
B. Alacağından Fazla Miktarda Takip Başlatmak  187
C. Abonelik Ücretlerinin Hile İle Hesabına Aktarılmasını Sağlamak  187
Bölüm IV
DOLANDIRICILIK SUÇU İLE
SIKLIKLA KARIŞTIRILAN SUÇLAR
I. DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK SUÇLARININ FARKLARI  190
II. DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARININ FARKLARI  194
Bölüm V
TEŞEBBÜS–İÇTİMA–İŞTİRAK VE YAPTIRIM
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNA TEŞEBBÜS  199
A. Genel Açıklamalar  199
B. Uygulamadan Örnekler  204
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA SUÇLARIN İÇTİMAI  209
A. Genel Açıklamalar  209
B. Belgede Sahtecilik Yapılarak İşlenen Dolandırıcılık  211
III. DOLANDIRICILIK SUÇUNA İŞTİRAK  220
A. Faillik (TCK. md. 37)  221
B. Azmettirme (TCK. md. 38)  226
C. Yardım Etme (TCK. md. 39)  227
D. Bağlılık Kuralı (TCK. md. 40)  228
E. Uygulamadan Örnekler  229
IV. DOLANDIRICILIK SUÇLARININ YAPTIRIMLARI  232
Bölüm VI
DOLANDIRICILIK SUÇLARININ
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARI
DOLANDIRICILIK SUÇLARININ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARI  235
Bölüm VII
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA
EL KOYMA VE MÜSADERE UYGULAMALARI
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA EL KOYMA  239
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA MÜSADERE  244
A. Eşya Müsaderesi  246
B. Kazanç Müsaderesi  249
Bölüm VIII
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI  253
Bölüm IX
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA TEKERRÜR
I. GENEL AÇIKLAMALAR  257
II. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  258
Bölüm X
BASİT DOLANDIRICILIK VE UZLAŞTIRMA YOLU
BASİT DOLANDIRICILIK VE UZLAŞTIRMA YOLU  261
Bölüm XI
MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA
ORTAK HÜKÜMLER
I. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER (TCK. MD. 167)  265
II. ETKİN PİŞMANLIK DURUMU (TCK. md. 168)  266
III. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  270
IV. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYGULANMASI (TCK. md. 169)  276
Bölüm XII
YARGITAY’IN DOLANDIRICILIK SUÇU İLE İLGİLİ
KARARLARINA ÖRNEKLER
I. DOLANDIRICILIK SAYILAN OLAYLARA ÖRNEKLER  279
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN VERİLEN BERAAT HÜKÜMLERİNİN ONANDIĞI KARARLARA ÖRNEKLER  289
III. HUKUKİ İHTİLAF OLARAK NİTELENDİRİLEREK DOLANDIRICILIK SAYILMAYAN DURUMLAR  313
Bölüm XIII
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA
YARGILAMAYA İLİŞKİN KRİTERLER
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA YARGILAMAYA İLİŞKİN KRİTERLER  331
Kaynakça  363
Kavramlar Dizini  367

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar