Ekonomik Bir Suç Olarak Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Arzu BALAN
ISBN: 9786057622747
84,60 TL 94,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Arzu BALAN
Baskı Tarihi 2019/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Ekonomik Bir Suç Olarak Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu

Arzu BALAN

2019/05 1. Baskı, 312 Sayfa

ISBN 978-605-7622-74-7

Çalışmada sermaye piyasasının tarihsel gelişimine ve ekonomik yapıda üstlendiği işleve yer verilmekte, sermaye piyasasında işlenen suçların ekonomik suçlar arasında kendiliğinden var oluşu üzerinde durulmaktadır. Türkiye'deki sermaye piyasasının devşirme usulü ile oluşması ve bu durumun hukuki düzenlemelere olan etkisi ise ayrı bir tartışma konusunu oluşturmaktadır. Modern dönüşümün etkisi ile şekillenen sermaye piyasalarına özgü modern bir ekonomik suç tipi olarak işleme dayalı piyasa dolandırıcılığı suçu, sosyo-ekonomik dönüşümün ceza hukuku bakımından somutlaştırılmasına kaynaklık etmektedir. Çalışma, ana akımdan bağımsız olamama derdiyle bir taraftan pozitivist olmak zorunda ve bu durumun dayanılmaz hafifliğini ortaya koymakta ve fakat diğer taraftan sosyo-ekonomik bakış açısının teknik bir konuya nüfuzunu aktarabilme zorluğunu da içerisinde barındırmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

  İÇİNDEKİLER

   Birinci Bölüm 
   EKONOMİK BİR SUÇ ALANI OLARAK SERMAYE PİYASASI 
   1. SERMAYE PİYASASI KAVRAMI VE BUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
   I. Genel Olarak
   II. Sermaye Piyasası Kavramı
   III. Sermaye Piyasası Unsurları
   IV. Sermaye Piyasasının Tarihsel Gelişimi
   V. Sermaye Piyasasının Düzenlenmesi 
   2. MODERNLEŞME SÜRECİNE EŞLİK EDEN EKONOMİK SUÇLAR VE SERMAYE PİYASASININ CEZAİ DÜZENLEMELERİ 
   I. Genel Olarak
   II. Modernliğin Krizlerine Eşlik Eden Hukuk ve Ceza Hukuku 
   III. Ekonomik Suç Kavramı ve Kapsamı 
   IV. Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen Suçların Genel Özellikleri
   DEĞERLENDİRME

    İkinci Bölüm 
    İŞLEME DAYALI PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU 
    1. GENEL OLARAK
    2. ESKİ-YENİ KANUN DÜZENLEMESİ ve TERMİNOLOJİ DEĞİŞİKLİĞİ
    I. Eski Kanun ve Manipülasyon Suçu
    II. Yeni Kanun ve Modern Dolandırıcılık 
    3. KORUNAN HUKUKİ DEĞER
    4. SUÇUN UNSURLARI
    I. Tipiklik 
    II. Maddi Unsurlar
    III. Manevi Unsur
    IV. Hukuka Aykırılık Unsuru

     Üçüncü Bölüm 
     SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ, YAPTIRIMI, İDARİ TEDBİRLER VE CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
     1. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
     I. Teşebbüs
     II. İştirak
     III. İçtima
     IV. Kusuru Azaltan ya da Kaldıran Haller
     2. YAPTIRIM
     I. Genel Olarak
     II. Ceza
     III. Güvenlik Tedbiri
     3. İDARİ TEDBİRLER
     4. CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
     I. Soruşturma ve Kovuşturma
     II. Görevli ve Yetkili Mahkeme
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar