Ersin Çamoğlu'na Armağan

Yayınevi: Vedat Kitapçılık
Yazar: Erol ULUSOY
ISBN: 9786054446742
Stok Durumu: Tükendi
1.050,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erol ULUSOY
Baskı Tarihi 2013/02
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

AR077
Ersin Çamoğlu'na Armağan
Prof. Dr. Erol ULUSOY (Edi)
2013/02 Baskı, XLVI+894 Sayfa Ciltli
ISBN 978-605-4446-74-2

Eserde yer alan konular vemakaleler:

 • Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'nun Yayın Listesi
 • Selahattin ANIK: Anılarda Hukuk Teknoloji ve Prof. Dr. Ersin Çamoğlu
 • Ferit SELEKLER: 57 Yıllık Arkadaşım Ersin
 • Hüseyin ÜLGEN: Hocam ve Ağabeyim Prof. Dr. Ersin Çamoğlu

I. ÖZEL HUKUK TİCARET HUKUKU

 • Sıtkı Anlam ALTAY: Anonim Ortaklıklarda Gözetim Yükümlülüğünün Sınırlarının ve
 • Ölçütlerinin Belirlenmesine Yönelik Düşünceler
 • Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR: Çekte İbraz Sürelerinin Başlangıcına İlişkin TTK. 796/3 Hükmünün
 • Değerlendirilmesi
 • Mahmut T. BİRSEL I Yrd. Doç. Dr. Ali Murat SEVİ: Anonim Şirket Denetiminde Yeni Yaklaşımlar
 • Dr. Ertan DEMİRKAPI: Pazarlamacının Garanti Yükümlülüğü Açısından "Kendi Müşteri Çevresi" Kavramı ve Eleştirisi
 • Yard. Doç. Dr. Emin Cem KAHYAOĞLU: Anonim Ortaklıkta İbra Kararının Geri Alınması Sorunu
 • Prof. Dr. Turgut OZ: Ticari İşletme Malvarlığının Devrine İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu
 • Düzenlemesi
 • Dr. Alper RAMAZAN: Prezentare Generale Riscuri Creditorilor in Drept Commercial International
 • (An Overview to Creditor's Risks in International Commercial Law)
 • Yard. Doç. Dr. Ayşe ŞAHİN: Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Limited Ortaklıkta Ortağın Çıkması ve Çıkarılmasına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi
 • Ünal TEKİN ALP: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeplerle Feshi Davasının Bazı Usulî Sorunları
 • Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN: 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nda Taşıma Hukukuna Hakim İlkeler
 • Prof. Dr. Hamdi YASAMAN I Zeynep Yasaman KÖKÇÜ: Markaların Devri
 • MEDENİ HUKUK ve BORÇLAR HUKUKU
 • Dr. Nejat ADAY: Avukatın Çatışan Menfaatleri Temsil Yasağının İhlali ve Hukuksal Sonuçlan Üzerine Düşünceler
 • Av. Hulki CİHAN LL.M: 818 s. Borçlar Kanunu ve 6098 s. Türk Borçlar Kanunu Yönünden Karşılaştırmalı Olarak Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Alıcıya Geçişi
 • Av. Aykut CURA I Av. Nezih SÜTÇÜ: Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesinde Şekil 
 • Av. Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI: Joint Venture ve İş Ortaklığı Üzerine Bir Hukukî Mütalâa
 • Doç. Dr. Adnan DEĞNEKLİ: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Derdest Davalara Uygulanması
 • Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ: Ultra Vires Kuramı ve Türk Hukuku
 • Araş. Gör. Esra KAŞAK: Viyana Satım Sözleşmesi'nde Esaslı İhlâl Kavramı
 • Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY: AB'de ve Türkiye'de Ürün Sorumluluğu (AB Yönergesi ve Bazı Yabancı Düzenlemelerin Işığında Türk Hukukuna İlişkin Düşünceler)
 • Arzu ŞEN; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesine Getirilen Yenilikler ve Değişiklikler

BANKACILIK HUKUKU

 • Av. Mehmet DOĞAN: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Hakim Ortak Kavramı ve Bu Kavrama Bağlanan Hukukî Sonuçlar (Bankacılık Hukuku Uzmanlık Tezi)
 • Davut GÜRSES: Türk Borçlar Kanunu'na Göre Havale
 • Av. Ömer Turan OSMANOĞLU: Yabancı Para İpoteği (Bankacılık Hukuku Uzmanlık Tezi)
 • Dr. Ünal SOMUNCUOĞLU: 6098 sayılı Borçlar Yasasında Genel İşlem Şartlan ve Banka Kredi Sözleşmesi
 • Prof. Dr. Erol ULUSOY: Bankacılık Sırrı Kavramı, Hukuki Niteliği ve Korunması
 • MEDENİ USUL HUKUKU
 • Prof. Dr. Oğuz ATALAY: AB'de ve Türkiye'de Ürün Sorumluluğu AB Yönergesi ve Bazı Yabancı Düzenlemelerin Işığında Türk Hukukuna İlişkin Düşünceler

İŞ HUKUKU

 • Engin UNSAL: Grev Hakkının Geleceği
 • MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
 • Ayfer Uyanık ÇAVUŞOĞLU: Tapu Kanunu'nun Yeniden Düzenlenen 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin veya İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimi

II. KAMU HUKUKU

 • ANAYASA VE İDARE HUKUKU
 • Prof. Dr. Erol CİHAN: Yeni Anayasanın Oluşturulmasının Hazırlık Çalışmaları Süreci
 • Şevket ÇİZMELİ: Din Eğitimi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi

CEZA HUKUKU

 • Cenker DEĞİRMENCİ: 6103 Sayılı TTK'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Madde 24/11 (Pay sahiplerinin ve Limited Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanma Yasağı) Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesine Uygun mudur?
 • Prof. Dr. Süheyl DON AY:
 • Çek Yasasında Son Değişiklikler Hakkında Bir Deneme
 • İDARİ YARGILAMA HUKUKU
 • Dr. Selamı DEMİRKOL:
 • İptal Davalarında, İdari Yargı Yerlerinden, Acil ve Etkili Korunma / Karar Beklentisi
 • VERGİ HUKUKU
 • Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN: Vergi Hukuku Açısından Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • Doç. Dr. Mahmut KAŞIKÇI: Vergi Yargısında "Karar Düzeltme" Kanun Yolu (Sorunsallar-Öneriler)
 • Doç. Dr. Ayşe PAMUKOĞLUI Dr. Ferah TÜRKOĞLU UTKU I Dr. Zeynep EROĞLU: Yeni Türk Ticaret Kanununun Ticari İşletme Birleşme Bölünme ve Denetime İlişkin Düzenlemelerinin Vergi Hukukuna Etkileri

III. DİĞER

 • Sina AKSİN: Kahraman Bir Akıncı: İbrahim Ethem Akıncı
 • Dr. Alev COŞKUN: 2008 Dünya Ekonomik Krizi ve Liberal Ekonominin Altın Çağının Bitişi
 • Yard. Doç. Dr. Dikmen Yakalı ÇAMOĞLU: Aile Üzerine Kuramsal Bir Tartışma
 • Prof. Dr. j. Doğan KARGÜL: Teorik Tartışmalar Işığında Türkiye'nin Dış'a Açılma Stratejileri
 • Prof. Dr. Bilge UMAR: Mübadele Üzerine Yeni Bir Yayın
 • Dr. Erhan A. TARHUN: Türkiye'nin 2050 Vizyonu

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: armağanlar
İlgili Yayınlar