Eşya Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Kudret GÜVEN - Turgut ESENER - Turhan ESENER
Ürün Kodu: GH054
ISBN: 978-605-05-0227-5
Stok Durumu: Stokta var
45,90 TL 51,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Kudret GÜVEN, Turgut ESENER, Turhan ESENER
Baskı Tarihi 2017/10
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

GH054
Eşya Hukuku (Genişletilmiş ve 6750 Sayılı Kanun Eklenmiş)
Prof. Dr. Turhan ESENER – Prof. Dr. Kudret GÜVEN
2017/10 7. Baskı,  632 Sayfa
ISBN 978-605-05-0227-5

Kitabın Konu Başlıkları

  • Eşya Hukukunun Medeni Kanundaki Yeri
  • Eşya Hukukunun Konusu ve Kapsamı
  • Hukuki Anlamda Eşya Kavramı ve Unsurları
  • Eşyanın Türleri
  • Ayni Hak Kavramı
  • Ayni Hakların Hüküm ve Sonuçları
  • Zilyetlik, Zilyetliğin Kazanılması, Zilyetliğin Kapsamı

ALTINCI BASI İÇİN ÖNSÖZ

2012 yılında beşinci baskısı yapılan Eşya Hukuku kitabımızın altıncı baskısını, siz sevgili öğrencilerimiz ve okurlarımızın beğenisine sunmanın kıvanç ve mutluluğunu yaşamaktayız.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden bugüne kadar daha iyi anlaşılır hale gelmiş, içtihatlarla istikrar kazanma yoluna girmiştir. Yine bu süreçte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 6103 sayılı İcra İflas Kanunu hükümlerinin Türk Medeni Kanunu’nu ilgilendiren yönleri üzerinde durulmuş ve kanunlar arasında geçiş sağlanmıştır.

Eşya Hukuku, Medeni Hukuk dalları arasında en geniş uygulama alanına sahip olan dallardan bir tanesidir. İnsanların doğuştan sahip oldukları “sahiplenme-mülkiyet” içgüdüsüne hitap eden mülkiyet hakkı başta olmak üzere ticari ve sosyal hayatta önemli bir yer tutan sair ayni haklar, kendilerine duyulan ihtiyaç nedeniyle insan hayatında özel önem taşıyan haklar olarak Eşya Hukukunda varlığını sürdürmektedir.

Eşya hukuku toplumsal ilişkilerde meydana gelen değişikliklere paralel olarak kendisini sürekli yenilemek ve geliştirmek zorunda olan bir hukuk dalıdır. Bu nedenle kitabımızın her baskısında olduğu gibi bu seferde yeniliklere cevap verecek biçimde gerekli eklemeler yapılmış bulunmaktadır.

Kitapta yer alan konular bilinçli olarak fazla geniş tutulmamaktadır. Zira kitabımız daha çok öğrenciye hitap edecek şekilde ve bir ders kitabı olarak düzenlenmiştir. Kitapta tartışmalı teorik konulara da değinilmekle ve bu konulara ilgi duyan uygulamacıların daha derin inceleme yapmasına da olanak sağlanmakla beraber ders kitabı olma özelliğine sadık kalmak amacıyla detaylardan kaçınılmaktadır. Öncelikli amacımız öğrencinin ders kapsamındaki temel esasları tam olarak öğrenmesini sağlamak, daha çok teoriyi ilgilendiren konularda ise sadece bilgi sahibi olmasıyla yetinilmesidir.

Kitabın basımını büyük itina göstererek Yetkin Yayınevi yapmıştır. Kendilerine teşekkür ederiz. Eşya Hukuku dersinin anlatımı sırasında gerek genişletilmesinde ihtiyaç duyulan konuların belirlenmesinde, gerekse kitabın basılması aşamasında düzeltmelere yardımcı olan Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Onursal başkanı ve fakültemiz öğretim görevlisi Dr. Atalay Özdemir’e değerli katkıları için teşekkürü borç biliriz.

Kitabın öğrencilerimize ve uygulamacılara yararlı olması dileğiyle.

 

Haziran 2015

 

 

Prof. Dr. Turhan Esener                          Prof. Dr. Kudret Güven

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7
KISALTMALAR 37
GİRİŞ 39

§ 1. EŞYA HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ 39
§ 2. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI 40
§ 3. HUKUKİ ANLAMDA EŞYA KAVRAMI VE UNSURLARI 41
I. MADDİ OLMA (KÖRPERLICHKEIT 41
II. ÜZERİNDE HÂKİMİYET KURULABİLME ÖZELLİĞİ
(BEHERRSCHBARKEIT) 41
III. KİŞİSEL OLMAMA (UNPERSÖNLICHKEIT) 41
IV. BELLİ SINIRLARA SAHİP OLMA (BEGRENZTHEIT) 42
§ 4. EŞYANIN TÜRLERİ 43
I. TAŞINIR, TAŞINMAZ EŞYA (MENKUL-GAYRİMENKUL=
RES MOBILES-RES IMMOBILES) 43
II. MİSLÎ EŞYA - MİSLÎ OLMAYAN EŞYA
(RES FUNGIBILES-RES NEC FUNGIBILES). 43
III. TÜKETİLEBİLEN - TÜKETİLEMEYEN EŞYA. 44
IV. SAHİPLİ EŞYA - SAHİPSİZ EŞYA. 44
V. KAMU MALLARI - ÖZEL MALLAR. 44
VI. BASİT EŞYA - BİRLEŞİK EŞYA-MAL TOPLULUĞU 46
§ 5. AYNİ HAK KAVRAMI 47
§ 6. AYNİ HAKLARIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 48
I. AYNİ HAK-ALACAK HAKKI(NİSBİ HAK) AYIRIMI. 48
A. EŞYAYI TAKİP HAKKI 49
B. ÜSTÜNLÜK HAKKI 49
C. AYNÎ HAK İLE ALACAK HAKKININ (NİSBİ HAKKIN)
ÇATIŞMASI. 50
D. ŞEY ÜZERİNDE İKİ AYNÎ HAKKIN ÇATIŞMASI 50
E. AYNİ HAK İLE BİRDEN FAZLA NİSBİ
HAKKIN ÇATIŞMASI 51
II. AYNİ HAK - EŞYAYA BAĞLI BORÇ
(REALOBLIGATION) AYIRIMI 51
§ 7. AYNİ HAKLARIN ÇEŞİTLERİ 52
I. AYNÎ HAKLARIN HAK SAHİBİNE SAĞLADIĞI
YETKİYE GÖRE AYIRIMI 52
A. MÜLKİYET HAKKI 52
B. SINIRLI AYNÎ HAK 52
1. İrtifak Hakkı 52
2. Rehin Hakkı 53
3. Taşınmaz Yükümü (Mükellefiyeti) 53
II. AYNÎ HAKLARIN HAKKIN KONUSU OLAN
EŞYAYA GÖRE AYIRIMI 53
III. AYNÎ HAKLARIN HAK SAHİBİNE GÖRE AYIRIMI. 53
IV. DİĞER AYNÎ HAK AYIRIMLARI 53
A. DEVİR EDİLEBİLME ÖZELLİĞİNE GÖRE
AYNÎ HAK AYIRIMI 53
B. KAPSAMLARINA GÖRE AYNÎ HAK AYIRIMI 54
C. AKDÎ-KANUNİ AYNÎ HAK AYRIMI 55
§ 8. AYNİ HAKLARA HAKİM OLAN PRENSİPLER 56
I. MUTLAK HAK OLMA PRENSİBİ. 56
II. SINIRLI SAYIDA OLMA (NUMERUS CLAUSUS)
VE TİPTE SINIRLILIK PRENSİBİ. 56
A. MUTLAK AYNİ HAKLAR 56
B. SINIRLI AYNİ HAKLAR. 57
1. İrtifak Hakları. 57
2. Rehin Hakları. 57
3. Taşınmaz Yükü (Taşınmaz Mükellefiyeti). 57
III. BELİRLİLİK PRENSİBİ (BESTIMMHEIT) 57
IV. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE
ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMA PRENSİBİ 58
V. TEK TARAFLI OLARAK ÇÖZÜLEBİLME PRENSİBİ. 58
VI. HAKİMİYET PRENSİBİ. 58
VII. AÇIKLIK PRENSİBİ 58
VIII. BAŞKASINA DEVİR EDİLEBİLME PRENSİBİ 59
IX. MÜLKİLİK PRENSİBİ 59
X. İYİNİYETİN KORUNMASI PRENSİBİ 60

BİRİNCİ KISIM
ZİLYETLİK

BÖLÜM I
ZİLYETLİK KAVRAMI

§ 1. GENEL OLARAK ZİLYETLİK 61
§ 2. ZİLYETLİĞİN UNSURLARI 62
I. FİİLİ HAKİMİYET 62
II. ZİLYETLİKTE İRADE VE HARİCE KARŞI
YARATILAN GÖRÜNÜŞ 64
§ 3. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ 67
I. ASLİ (BAĞIMSIZ) ZİLYETLİK-FER’İ
(BAĞIMLI) ZİLYETLİK 67
II. DOĞRUDAN DOĞRUYA (VASITASIZ) -
DOLAYLI(VASITALI) ZİLYETLİK. 68
III. TEK ZİLYETLİK-TOPLU ZİLYETLİK 69
IV. KISMİ ZİLYETLİK – EŞYANIN BÜTÜNÜNDE
ZİLYETLİK. 70
V. HAK ZİLYETLİĞİ- EŞYA ÜZERİNDE ZİLYETLİK 70
VI. KENDİSİ İÇİN ZİLYET-BAŞKASI İÇİN ZİLYET. 70

BÖLÜM II
ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI
§ 1. ZİLYETLİĞİN ASLEN KAZANILMASI
(TEK TARAFLI İKTİSABI) 71
§ 2. ZİLYETLİĞİN DEVREN KAZANILMASI 73
I. ZİLYETLİĞİN TESLİM İLE KAZANILMASI 73
A. HAZIRLAR ARASINDA ZİLYETLİĞİN
KAZANILMASI 73
1. Eşyanın veya Vasıtaların Teslimiyle
Zilyetliğin Devri 73
2. Sözleşme ile Zilyetliğin Devri 74
B. HAZIR OLMAYANLAR ARASINDA
ZİLYETLİĞİN NAKLİ (MK. 978) 75

II. ZİLYETLİĞİN TESLİMSİZ KAZANILMASI 76
A. KISA ELDEN TESLİM İLE ZİLYETLİĞİN
KAZANILMASI 76
B. HÜKMEN TESLİM SURETİYLE ZİLYETLİĞİN
KAZANILMASI 77
C. HAVALE SURETİYLE ZİLYETLİĞİN
KAZANILMASI 78
III. EŞYAYI TESLİM EDEN SENETLERİN
DEVRİ İLE ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 79
§ 3. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ. 81
I. ZİLYETLİĞİN İRADEYE BAĞLI OLARAK KAYBI. 81
A. TERK 81
B. ZİLYETLİĞİN DEVRİ. 81
II. ZİLYETLİĞİN İRADE DIŞI KAYBI 81
BÖLÜM III
ZİLYETLİĞİN KAPSAMI
§ 1. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI 83
I. ZİLYEDİN KENDİ KENDİNİ SAVUNMASI 84
A. TECAVÜZÜN DEFİ HAKKININ KULLANILMASI. 84
B. KUVVET KULLANARAK ŞEYİ GERİ ALMA
HAKKININ KULLANILMASI. 84
1. Süre Unsuru 85
2. Zilyedin Savunma Hakkını Kullanırken
Haklı Görülmeyen Şiddetten Kaçınması
(Ölçülülük Prensibi). 85
3. Kuvvet Kullanma En Son Çare Olmalıdır 86
4. Savunma Fiili Tecavüzü Uzaklaştırmak ve
Eşyayı Geri Almak Amacı Taşımalıdır 86
II. ZİLYETLİK DAVALARI 86
A. ZİLYETLİĞİN İADESİ DAVASI 87
1. Davacı ve Davalı. 87
2. Davanın Konusu. 87
3. Tercih Edilebilir (Üstün) Hak Def’i. 88
B. TECAVÜZÜN DURDURULMASI DAVASI 88
1. Davacı ve Davalı 89
2. Davanın Konusu. 89
C. ZİLYETLİK DAVALARINI AÇMA SÜRESİ 89
III. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI 90
§ 2. ZİLYETLİKTE HAKKIN KORUNMASI 93
I. MÜLKİYET KARİNESİ. 93
II. MÜLKİYET KARİNESİNİN HÜKÜMLERİ 95
A. ZİLYETLİĞİ KORUMA HÜKMÜ 95
B. ZİLYETLİĞİ TAKİP HÜKMÜ: TAŞINIR DAVASI
(İSTİRDAT DAVASI) 96
1. Genel Olarak. 96
2. Taşınır Davasının Şartları 96
a. Eşyanın, Evvelki Zilyedin Elinden Rızası
Dışında Çıkmış Olması Hali 97
b. Davalının Kötüniyetli Olması Hali. 97
3. Taşınır Davasının Tarafları 98
4. İspat Yükü 98
5. Dava Süresi. 98
6. Davanın Satış Bedelinin (Semenin) İadesi
Şartına Bağlanması 98
7. Zilyetlik Davaları ile Taşınır Davasının
Karşılaştırılması 99
8. İstihkak Davası ile Taşınır Davasının Karşılaştırılması 99
C. ZİLYETLİĞİ KAZANMA HÜKMÜ:
İYİNİYETLİ KAZANANIN KORUNMASI 100
1. Emanet Bırakılan Şeyler (Sahibinin İradesi ile
Elinden Çıkma) 100
2. Para ve Hâmile Yazılı Senetler 101
§ 3. İADE İLE YÜKÜMLÜ OLAN ZİLYEDİN
SORUMLULUĞU 103
I. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU 104
A. ZORUNLU MASRAFLAR. 105
B. YARARLI MASRAFLAR 105
C. LÜKS MASRAFLAR 106
II. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU. 106
A. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN EŞYAYI
GERİ VERME VE TAZMİN BORCU 106
B. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ÜRÜNLERİ
(SEMERELERİ) GERİ VERME BORCU 107
C. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN MASRAFLARINI
İSTEME HAKKI 108
D. ECR-İ MİSİL (HAKSIZ KULLANMA TAZMİNATI). 108
E. ZAMANAŞIMI 110

İKİNCİ KISIM
TAPU SİCİLİ
BÖLÜM I
TAPU SİCİLİ KAVRAMI
§ 1. TAŞINMAZLARA İLİŞKİN AYNİ HAKLARIN AÇIKLIĞI. 113
I. TAPU SİCİLİNİN FONKSİYONU 113
II. TAPU SİCİLİNDE AÇIKLIĞI SAĞLAYAN
BAŞLICA SİSTEMLER 114
A. FRANSIZ KAYIT SİSTEMİ 114
B. TASDİK SİSTEMİ 114
C. TAPU TESCİL SİSTEMİ 114
III. TÜRK TAPU SİCİLİ MEVZUATI 115
§ 2. TAPU SİCİL ÖRGÜTÜ 116
I. MERKEZ TEŞKİLATI 116
II. TAŞRA TEŞKİLATI. 116
§ 3. MEDENİ KANUNUMUZA GÖRE TAPU SİCİLİNİ
İDARE EDEN İLKELER 118
I. TESCİL PRENSİBİ. 118
II. AYNİ AÇIKLIK PRENSİBİ 118
III. AÇIKLIK PRENSİBİ 118
IV. DEVLETİN SORUMLULUĞU PRENSİBİ 120
A. KUSURSUZ SORUMLULUK 120
B. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 120
1. Hukuka Aykırılık 120
2. Zarar 121
3. Uygun İlliyet Bağı (Nedensellik Bağı) 121
C. SORUMLULUĞUN KAPSAMI. 121
V. İLLİYET PRENSİBİ (SEBEBE BAĞLILIK PRENSİBİ) 124
VI. TAPU SİCİLİNE GÜVEN(İTİMAT) PRENSİBİ 124

BÖLÜM II
TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI
§ 1. ANA SİCİLLER. 125
I. TAPU KÜTÜĞÜ, KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ
YEVMİYE DEFTERİ, RESMİ BELGELER VE PLÂN 125
A. TAPU KÜTÜĞÜ 125
B. KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ 126
C. YEVMİYE DEFTERİ 126
D. RESMİ BELGELER 126
E. PLAN. 127
II. KADASTROSU YAPILMAMIŞ YERLERDE
ZABIT DEFTERİ. 127
§ 2. YARDIMCI SİCİLLER 128
I. AZİLLER SİCİLİ 128
II. DÜZELTMELER SİCİLİ. 128
III. KAMU ORTA MALLARI SİCİLLERİ 128
IV. TAPU ENVANTER DEFTERİ 128

BÖLÜM III
TAPU SİCİLİNE YAPILAN İŞLEMLER
§ 1. TESCİLLER 129
I. TESCİLİN ŞARTLARI 130
A. YAZILI TESCİL TALEBİ 130
1. Tescil İlkesi 130
a. Tescil Talebinin Hakkın Doğumu İçin Zorunlu Olması
(Mutlak Tescil Prensibi: Principe absolu de
l’inscription) 131
b. Tescilsiz Kazanma Halleri 133
2. Tapu Sicilindeki Kaydın Terkini ve Değişimi 134
a. Terkin (la radiation-Löschung) 134
aa. Hakkı Yok Edici Terkin 134
bb. Düzeltici Terkin 134
b. Değiştirici Terkin 134
B. GEÇERLİ BİR KAZANMA SEBEBİNİN
BULUNMASI 135
C. BELGELEME 136
1. Tasarrufa Yetkinin Belgelenmesi 137
2. Kazanma Sebebinin Geçerliliğinin Belgelenmesi 140
3. Belgelerin Tamamlanması 142
II. TAPU SİCİL MEMURUNUN DENETİMİ 143
III. TESCİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 143
A. TAPU SİCİLİNİN OLUMSUZ ETKİSİ 144
B. TAPU SİCİLİNİN OLUMLU ETKİSİ 145
IV. YOLSUZ TESCİL VE TAPU KAYDININ
TASHİHİ DAVASI (MK. 1025) 145
V. İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KORUNMASI
(TAPU SİCİLİNE İTİMAT PRENSİBİ) 147
A. GENEL OLARAK 147
B. İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAK
KAZANMASININ KOŞULLARI 148
C. İYİNİYETLİ YAPILAN HAK KAZANIMININ
SONUCU 152
D. KÖTÜNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DURUMU 152
§ 2. KAYITLAR 153
I. ARAZİ 153
II. TAPU SİCİLİNE BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ
OLARAK KAYDEDİLEN HAKLAR 154
A. BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLARIN VAR OLMA
ŞARTLARI 154
B. İRTİFAK HAKKININ TAPU KÜTÜĞÜNÜN
AYRI BİR SAYFASINA KAYIT EDİLMESİNİN
HÜKÜM VE SONUÇLARI 156
III. MADENLER 156
IV. KAT MÜLKİYETİ 156
V. TAPU SİCİLİNE KAYDEDİLMEYEN TAŞINMAZLAR 158
§ 3. ŞERHLER (VORMERKUNG) 159
I. NİSBİ HAKLARIN ŞERHİ 159
A. MEDENİ KANUNA GÖRE ŞERH
VERİLEBİLECEK OLAN NİSBİ HAKLAR 160
B. BORÇLAR KANUNUNA GÖRE TAPUYA
ŞERH VERİLEBİLECEK OLAN NİSBİ HAKLAR 161
C. ÖZEL KANUNLARA GÖRE TAPUYA ŞERH
VERİLEBİLECEK OLAN NİSBİ HAKLAR 161
II. MALİKİN TASARRUF YETKİSİNE AİT SINIRLARIN
ŞERHİ 162
III. GEÇİCİ (MUVAKKAT) TESCİLİN ŞERHİ 165
A. GEÇİCİ TESCİL ŞERHİNİN UYGULAMA
HALLERİ 165
1. Ayni Bir Hak İddiasının Güvence Altına
Alınması Hali 165
2. Belgelerin Noksan Olması 165
B. GEÇİCİ TESCİLİN ŞERHİN UYGULANMA
ŞARTLARI 166
C. GEÇİCİ TESCİL ŞERHİNİN HÜKMÜ 166
D. GEÇİCİ TESCİL ŞERHİNİN SÜRESİ 166
E. GEÇİCİ TESCİL ŞERHİNİN TERKİNİ 166
IV. ŞERHİN TAŞINMASI 167
§ 4. BEYANLAR 168

ÜÇÜNCÜ KISIM
MÜLKİYET

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER

§ 1. MÜLKİYET KAVRAMI VE KORUNMASI 171
I. GENEL OLARAK MÜLKİYET. 171
II. TASARRUF YETKİSİ 172
A. KAMU YARARI AMACIYLA ANAYASA
TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEN SINIRLAR 174
B. MEDENİ KANUN TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEN
SINIRLAR 174
C. ÖZEL KANUNLARLA ÖNGÖRÜLEN SINIRLAR 174
III. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI 177
A. İSTİHKAK DAVASI 178
1. Konusu ve Amacı 178
2. Davacı 178
3. Davalı 179
4. İstihkak Davası ile Taşınır Davasının Karşılaştırılması 179
5. İstihkak Davası ile Tapu Kütüğünün
Düzeltilmesi Davasının Karşılaştırılması 180
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 181
B. TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ
(MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI
(Actio negatoria) 181
C. MÜLKİYETİ KORUYAN DİĞER DAVALAR 182
§ 2. MÜLKİYET HAKKININ TÜRLERİ 183
I. MÜŞTEREK MÜLKİYET 183
A. MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYET KAVRAMI 183
B. MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYETİN
KURULUŞU VE DAYANDIĞI ESASLAR 184
1. Hukuki Muamele 184
2. Kanun 184
3. İdari İşlem 185
C. MÜŞTEREK MÜLKİYETTE PAYLAR VE
BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUF 185
1. Paylar 185
2. Pay Üzerindeki Tasarruf 185
D. MÜŞTEREK (PAYLI) MALİKLER ARASINDAKİ
İLİŞKİLER 187
1. Müşterek Eşyanın İdaresi 187
a. Olağan Yönetim İşleri 187
b. Önemli Yönetim İşleri 188
c. Olağanüstü Yönetim İşleri 189
2. Müşterek Maldan Yararlanma ve Kullanma 189
3. Müşterek Yararları Temsil 190
4. Giderler ve Yükümlülük 191
E. MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYETİN SONA ERMESİ 191
1. Müşterek Mülkiyetin Bir veya Birkaç Paydaş
İçin Sona Ermesi 191
2. Müşterek Mülkiyetin Bütün Paydaşlar
İçin Sona Ermesi 192
a. Hukuki Bir Muamele ile Taksim Talep
Hakkının Dondurulması 193
b. Müşterek Mülkün Sürekli Bir Amaca
Tahsis Edilmesi 194
c. Uygun Olmayan Zaman 194
d. Kanunen Öngörülen Yasaklar 194
3. Taksimde Usul 195
a. Rızai Taksim (Taksim Sözleşmesi) 195
aa. Ayni Taksim (Körperliche Teilung) 195
bb. Nakdi Taksim (Bargeld Teilung) 196
b. Kazai Taksim (Taksim Davası) 196
II. ELBİRLİĞİ HALİNDE MÜLKİYET
(İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET) 197
A. ELBİRLİĞİ ORTAKLIĞI HALİNDE MÜLKİYET
KAVRAMI 197
B. ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİN
KURULMASI 198
1. Hukuki Olaydan Doğan Elbirliği Ortaklıkları 199
2. Hukuki Muameleden Doğan Elbirliği Ortaklıkları 199
C. ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİN HÜKÜMLERİ 199
D. ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİN
SONA ERMESİ 201

BÖLÜM II
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

§ 1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU 203
§ 2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 205
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVREN KAZANILMASI 205
A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN NAKLİ
BORCUNU DOĞURAN SÖZLEŞMELER 205
1. Kapsamı 205
2. Resmi Şekil 206
3. Resmi Şeklin Kapsamı 209
4. Resmi Şekle Uyulmamanın Sonucu 212
5. Taşınmaz Satış Vaadi 215
a. Taşınmaz Satış Vaadinin Taraflar
Arasında Hükümleri 216
b. Taşınmaz Satış Vaadinin Üçüncü Kişilere
Karşı Hükümleri 218
c. Taşınmaz Mülkiyetinin Devri İçin Verilen
Vekâletin Şekli 218
d. Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyetin Nakli Borcunu
Doğuran Sözleşmeler (Haricen Satış) 219
B. TAPU SİCİLİNE TESCİL VE TESCİLDEN ÖNCE
KAZANMA HALLERİ 220
1. Miras 220
2. Kamulaştırma 221
3. Cebri İcra 224
4. Mahkeme Kararı 224
5. Yeni Arazi Oluşumu (MK. 708) 225
6. Sit Alanlarının Takası 225
7. Diğer Tescilsiz Kazanma Halleri 226
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ASLEN KAZANILMASI 226
A. İŞGAL 226
B. İMAR VE İHYA 226
C. ARAZİ KAYMASI VE YENİ ARAZİ OLUŞUMU 228
D. DİĞER ASLEN KAZANILMA YOLLARI 229
III. ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZIN KAZANILMASI 229
A. OLAĞAN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI (MK. 712) 230
1. Tapu Kütüğünde Yolsuz Bir Tescilin
Yapılmış Olması 231
2. Zilyetliğin Aralıksız ve Davasız Devam Etmesi 231
3. İyiniyetli Olmak 232
B. OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
(MK. 713) 231
1. Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımının Konusu 233
2. Şartlar 234
3. Usul 236
§ 3. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBEDİLMESİ 239
I. NİSBİ KAYIP (MALİKİN DEĞİŞMESİ İLE) 239
II. MUTLAK KAYIP 239
A. TAŞINMAZIN BÜTÜN OLARAK YOK OLMASI 239
B. TERK 239
C. KAMULAŞTIRMA 240
§ 4. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI 241
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DİKEY VE
YATAY KAPSAMI 241
A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DİKEY KAPSAMI 241
B. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN YATAY KAPSAMI 241
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN BÜTÜNLEYİCİ
PARÇALARI (TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN
MADDE YÖNÜNDEN KAPSAMI) 242
A. GENEL OLARAK BÜTÜNLEYİCİ
PARÇA KAVRAMI 242
B. BÜTÜNLEYİCİ PARÇANIN UNSURLARI 243
1. İç Bağlılık 243
2. Dış (Maddi) Bağlılık 243
3. Devamlılık 244
4. Yerel Örf ve Âdete Göre Esaslı Unsur Sayılma 245
C. BÜTÜNLEYİCİ PARÇANIN MEYDANA GELİŞİ 245
D. BÜTÜNLEYİCİ PARÇAYA BAĞLANAN
HÜKÜM VE SONUÇLAR 246
E. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA NİTELİĞİNİN KAYBI 247
F. ÖZEL NİTELİK GÖSTEREN BÜTÜNLEYİCİ
PARÇA: DOĞAL ÜRÜN (SEMERELER) 247
1. Doğal Ürün Kavramı 247
2. Ürünlerin Hüküm ve Sonucu 247
G. EKLENTİ KAVRAMI (TEFERRUAT) 248
1. Eklentinin Unsurları 248
a. Tahsis İlişkisi (İç Bağlılık Unsuru) 248
b. Maddi Bağlılık (Dış Bağlılık Unsuru) 248
c. Yerel Örf ve Adet 249
d. Malikin Tahsis İradesi 249
2. Eklentinin Hüküm ve Sonuçları 249
3. Bütünleyici Parça ile Eklentinin Karşılaştırılması 250
III. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA PRENSİBİNİN
ÖZEL HALLERİ 250
A. ARSA ÜZERİNDE İNŞAAT (YAPI) 250
1. Genel Olarak 250
2. Haksız İnşaat 251
a. Başkasının İnşaat Malzemesi ile Kendi Arsası
Üzerinde İnşaat 252
aa. İnşaatın Kaldırılması 252
bb. Tazminat Talebi 252
cc. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme
Malikine Geçirilmesi 253
b. Kendi Malzemesi ile Başkasının Arsası
Üzerinde İnşaat 253
aa. Arazi Sahibinin İnşaatın Kaldırılmasını İstemesi 254
bb. İnşaatın Kaldırılmaması Halinde
Malzeme Malikinin Tazminat İsteme Hakkı 254
cc. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme
Malikine Geçirilmesi 255
c. Başkasının Malzemesi ile Başkasının
Arsasında İnşaat 255
B. KAYNAKLAR 256
§ 5. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA PRENSİBİNİN İSTİSNALARI 258
I. MECRALAR (LEİTUNGEN) 258
A. MECRA KAVRAMI 258
B. MECRALARIN MÜLKİYETİ 259
II. BAŞKASININ ARSASINA TECAVÜZ EDEN İNŞAAT
(TAŞKIN İNŞAAT= ÜBERRAGENDE BAUTEN) 260
III. ÜST HAKKI 262
IV. YERALTI SULARI 262
V. BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR 262
§ 6. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN SINIRLARI 263
I. KANUNİ SINIRLAR 263
A. MEDENİ KANUNUMUZUN ÖNGÖRDÜĞÜ
SINIRLAR 264
1. Komşuluk İlişkisinden Doğan Sınırlar (MK. 737) 264
2. Hafriyat ve İnşaat (Kazı ve Yapı) (MK. 738) 266
3. Bitkiler (MK. 740) 266
4. Doğal Olarak Akan Suların Akışına Katlanmak
(MK. 742) 266
5. Kaynaklara Zarar Verilmesi (MK. 757-758) 267
6. Aynı Yataktan Beslenen Kaynaklar 269
7. Zorunlu Haklar (Notrechte = Legalservituten) 269
a. Zorunlu Mecra Hakkı 269
b. Zorunlu Geçit Hakkı (MK. 747) 270
c. Zorunlu Kaynak Hakkı (MK. 761) 272
8. Başkasının Arazisine Girme Hakkı (MK. 751-753) 273
9. Kanuni Ön Alım (Şuf’a) Hakkı 273
10. Kanuni Geri Alım (Vefa) Hakkı 275
B. AKİTTEN DOĞAN SINIRLAR 277
1. Akitten Doğan Ön Alım (Şuf’a) Hakkı 277
2. Alım (İştira) Hakkı (MK. 736) 281
3. Geri Alım (Vefa) Hakkı 282
4. Sınırlı Ayni Haklar 282
§ 7. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU 283
§ 8. KAT MÜLKİYETİ (STOCKWERKEİGENTUM-
PROPRİÉTÉ PAR ÉTAGES) 286
I. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE
KAT MÜLKİYETİ KAVRAMI 286
A. BAĞIMSIZ BÖLÜM 286
B. BAĞIMSIZ BÖLÜME BAĞLANMIŞ OLAN
EKLENTİLER 287
C. ARSA PAYI 288
D. ORTAK YERLER 288
II. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI VE SONA ERMESİ 289
A. GENEL İLKELER 289
B. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASINA İLİŞKİN
RESMİ SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE TESCİL 290
1. Talep 291
2. Belediyece Onaylı Proje 291
3. İskân Belgesi (Yapı Kullanma İzni) 291
4. Birden Çok Yapılarda Yerleşimleri
Gösteren Vaziyet Planı 291
5. Liste 291
6. Yönetim planı 291
C. KAT MÜLKİYETİNİN MAHKEME KARARI İLE
KURULMASI 293
D. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ 293
III. KAT İRTİFAKI 293
A. TANIMI 293
B. KAT İRTİFAKININ KURULMASI 294
C. KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN
HAK VE BORÇLARI 294
D. KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ 295
IV. KAT MALİKLERİNİN HAK VE BORÇLARI 295
A. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI 295
1. Bağımsız Bölümler Üzerindeki Hakları 295
2. Ortak Yerler Üzerindeki Hakları 296
B. KAT MALİKLERİNİN BORÇ VE YÜKÜMLERİ 296
1. Bağımsız Bölümlere İlişkin Borç ve Yükümleri 296
2. Anataşınmaz ve Ortak Yerlerde Borç ve Yükümleri 297
3. Genel Giderlere Katılma 297
4. Ortak Giderlerin Toplanmasının Sağlanması 298
V. KAT MÜLKİYETİNİN YÖNETİMİ 299
A. KAT MALİKLERİ KURULU 299
B. YÖNETİCİ 302
1. Yöneticinin Atanması (KMK 34) 302
2. Yöneticinin Görevleri 303
3. Yöneticinin Hakları 303
C. DENETÇİ 304
VI. DEVRE MÜLK HAKKI 304
VII. TOPLU YAPILAR 306
A. TANIM 306
B. HÜKÜM VE SONUÇLARI 306

BÖLÜM III
TAŞINIR MÜLKİYETİ

§ 1. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KONUSU 311
I. TABİİ ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN TAŞINIR EŞYA 311
II. EDİNMEYE ELVERİŞLİ BULUNAN DOĞAL GÜÇLER 314
III. TAŞINMAZ SAYILMAYAN ŞEYLER 317
§ 2. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 319
I. DEVREN KAZANMA 320
A. GENEL OLARAK DEVREN KAZANMA 320
B. DEVREN KAZANMANIN ŞARTLARI 320
II. ASLEN KAZANMA 334
A. SAHİPSİZ EŞYALARIN ASLEN KAZANILMASI
(İHRAZ=SAHİPLENME) 335
B. SAHİPLİ EŞYALARIN ASLEN KAZANILMASI 337
1. Bulunmuş Eşya (Lükata-Fund) 338
2. Gömü (Define -Schatz) 342
3. İşleme ve Değiştirme (Hukuki tağyir-Verarbeitung) 343
4. Kazandırıcı Zamanaşımı (MK. 777) 346
5. Gemilerin Olağanüstü Zamanaşımı Yolu ile
Kazanılması 348
6. Karışma ve Birleşme (MK. 776) 349
§ 3. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAYBI 352
I. MUTLAK KAYIP 352
II. NİSBİ KAYIP 353
§ 4. TAŞINIR MALİKİNİN SORUMLULUĞU 354
I. GENEL OLARAK 354
II. BK. 58 MD. NİN TAŞINIRLARA UYGULANMA
OLANAĞI 355
III. HAYVAN SAHİBİNİN SORUMLULUĞU (BK. MD. 67) 356
IV. MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU 357
V. SİVİL HAVA ARACI SAHİBİNİN SORUMLULUĞU 357

DÖRDÜNCÜ KISIM
SINIRLI AYNİ HAKLAR
(Beschränkte dingliche Rechte)

§ l. GENEL OLARAK SINIRLI AYNİ HAK KAVRAMI 359
I. SINIRLI AYNİ HAKLAR VE MÜLKİYET HAKKI 360
II. SINIRLI AYNI HAKLARIN ÇATIŞMASI 363
A. SINIRLI AYNİ HAKLAR BİRBİRİ İLE BAĞDAŞIR
NİTELİKTE HAKLAR İSE 363
B. SINIRLI AYNİ HAKLAR BİRBİRİ İLE
BAĞDAŞMAZ NİTELİKTE İSE 363
BÖLÜM I
İRTİFAK HAKKI
(Dienstbarkeit)

§ 1. İRTİFAK HAKKI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 367
I. İRTİFAK HAKKI KAVRAMI 367
II. İRTİFAK HAKKI TÜRLERİ 368
A. EŞYAYA BAĞLI İRTİFAK - ŞAHSA BAĞLI İRTİFAK -
BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ İRTİFAK HAKKI
(AYNİ İRTİFAK HAKKI -ŞAHSİ İRTİFAK HAKKI) 368
B. KULLANMA VE YARARLANMA YETKİLERİNİN
DAĞILIMI BAKIMINDAN İRTİFAK HAKLARI 369
C. DEVİR VE İNTİKAL EDİLEBİLİR OLMA
ÖZELLİĞİNE GÖRE İRTİFAK HAKLARI 370
1. Aksi Kararlaştırılmadıkça Devir ve İntikali Mümkün
Olan İrtifaklar 370
2. Aksi Kararlaştırılmadıkça Devir ve İntikali Mümkün
Olmayan İrtifaklar 370
3. Devir ve İntikalleri İmkansız Olan İrtifaklar 370
D. KAPSAMLARINA GÖRE İRTİFAK HAKLARI 370
1. Olumsuz İrtifak Hakları 371
2. Olumlu İrtifak Hakları 371
E. AKDİ İRTİFAK - KANUNİ İRTİFAK HAKLARI 371
§ 2. AYNİ İRTİFAK HAKLARI
(EŞYAYA BAĞLI İRTİFAK HAKLARI) 373
I. AYNİ İRTİFAK HAKKI KAVRAMI, KAZANILMASI VE
GENEL HÜKÜMLER 373
A. AYNİ İRTİFAK KAVRAMI 373
B. İRTİFAK HAKKININ KAZANILMASI 376
1. Devren Kazanma 376
2. Aslen Kazanma 379
3. Zamanaşımı ile İrtifak Hakkının Kazanımı 381
a. Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı 381
b. Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı 381
II. AYNİ İRTİFAK HAKKININ HÜKÜM VE SONUÇLARI 382
A. İRTİFAK HAKKININ KULLANILMASINA
İLİŞKİN HÜKÜMLER 382
1. Hakkın Kapsamının Tayini 382
2. İrtifak Hakkının Değiştirilmesi 384
a. İrtifak hakkının yerinin değiştirilmesi 385
b. İrtifakın külfetinin ağırlaşması halinde
irtifak şartlarının gözden geçirilmesi 387
c. Yüklü taşınmazın bölünmesi halinde irtifakta
değişiklik yapma yetkisi 389
d. Hakim (hak sahibi) taşınmazın bölünmesi halinde
irtifak hakkında değişiklik yapma yetkisi 390
e. Aynı veya değişik maliklere ait yüklü veya
yüklü olmayan taşınmazların birleştirilmesi 390
3. İrtifak Hakkı Sahibine Bağlanan Yetki ve Yükümler 391
a. İrtifak Hakkı Sahibinin Yetkileri 391
b. İrtifak Hakkı Sahibinin Yükümleri 392
4. Yüklü Taşınmaz Malikine Bağlanan
Yetki ve Yükümler 392
a. Yüklü Taşınmaz Malikinin Yetkileri 392
b. Yüklü Taşınmaz Malikinin Yükümleri 393
B. İRTİFAK HAKKININ SONA ERMESİNE
İLİŞKİN HÜKÜMLER 393
1. Hakim Taşınmaz Malikinin Haktan Vazgeçmesi 393
2. Yüklü Taşınmaz Malikinin Talebi
Üzerine Terkin 395
3. İki Taşınmazdan Birinin Tamamen Kaybı 396
4. Sürenin Sona Ermesi 397
5. Kamulaştırma 397
§ 3. ŞAHSİ İRTİFAK HAKLARI
(ŞAHSA BAĞLI İRTİFAK HAKLARI) 398
I. KAVRAM, KAZANILMASI VE GENEL HÜKÜMLER 398
A. ŞAHSİ İRTİFAK KAVRAMI 398
B. ŞAHSİ İRTİFAK HAKKININ KAZANILMASI 399
1. Devren Kazanma 399
2. Aslen Kazanma 402
II. İNTİFA HAKKI (Nutzniessung-Niessbrauch) 402
A. KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ 402
B. İNTİFA HAKKININ HÜKÜM VE SONUÇLARI 406
1. Hakkın Kullanılmasına İlişkin Hükümler 406
2. İntifa Hakkının Sona Ermesine İlişkin Hükümler 409
a. Kendiliğinden Sona Erme 409
b. İntifa Hakkının Terkin İşlemi ile
Ortadan Kalkması 410
c. İntifa Hakkının Sağladığı Yararın Kalmaması veya
Çok Az Kalması(MK.785) 411
C. İNTİFA HAKKINDAN DOĞAN YETKİ VE
YÜKÜMLER 412
1. İntifa Hakkı Sahibinin Yetki ve Yükümleri 412
a. İntifa Hakkı Sahibinin Yetkileri 412
aa. Eşyayı Zilyetliğinde Bulundurma Yetkisi
(MK. 803) 413
bb. İntifa Konusu Malı Kullanma ve
Yararlanma Yetkisi 413
cc. İntifa Konusu Malı Yönetme Yetkisi
(MK. 803) 416
b. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümleri 416
aa. Koruma Yükümü 416
bb. İntifa Konusu Eşyada Meydana Gelen
Zararları Tazmin Yükümü (MK. 800) 418
cc. Güvence Verme Yükümü 418
dd. İade Yükümü (MK. 799) 418
2. Mal Sahibinin Yetki ve Yükümleri 419
a. Mal Sahibinin Yetkileri 419
aa. Tasarruf Yetkisi 419
bb. Gözetim Yetkisi 420
cc. Güvence İsteme Yetkisi (MK. 808) 420
dd. İdareye Katılma Hakkı 420
ee. İntifa Hakkının Sona Erdirilmesini
Talep Yetkisi 421
ff. Defter Tutulmasını Talep Yetkisi (MK. 811) 421
b. Mal Sahibinin Yükümleri 421
aa. İntifa Konusu Malın, İntifa Hakkına
Elverişli Olarak Bulundurulması Yükümü 421
bb. Kanunen Öngörülen Masrafları
Ödeme Yükümü 422
III. OTURMA HAKKI-SÜKNA HAKKI (WOHNRECHT) 422
A. KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ 422
B. OTURMA HAKKININ HÜKÜM VE SONUÇLARI 425
1. İntifa Hakkı ile Müşterek Hükümler 425
a. Oturma Hakkının Kuruluşuna İlişkin Esaslar 425
b. Oturma Hakkının Sona Ermesine İlişkin Esaslar 425
c. Oturma Hakkının İşleyişine İlişkin Esaslar 426
2. İntifa Hakkından Farklı Hüküm ve Sonuçlar 426
3. Oturma Hakkına Özel Hükümler 427
§ 4. KARMAŞIK İRTİFAK HAKLARI
(ATİPİK İRTİFAKLAR) 428
I. ÜST HAKKI (Baurecht) 428
A. KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ 428
B. HÜKÜM VE SONUÇLARI 431
1. Hakkın Kurulmasına İlişkin Hükümler 431
2. Üst Hakkının Kullanılmasına İlişkin Hükümler 432
C. ÜST HAKKININ SONA ERMESİ 436
II. KAYNAK HAKKI 437
A. KAYNAK HAKKI KAVRAMI 437
B. KAYNAK HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 439
C. HAKKIN KURULUŞUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER 442
D. KAYNAK HAKKININ KULLANILMASINA
İLİŞKİN HÜKÜMLER 446
E. KAYNAK HAKKININ SONA ERMESİ 446
1. Terk 447
2. Hak Sahibi veya Yükümlü Taşınmazın Bölünmesi 447
3. İrtifakın Yerinin Değiştirilmesi 448
4. Ölüm ve Gaiplik 449
5. Hakkın Kullanılmaması 449
6. Sürenin Son Bulması 450
7. Tek Malik Elinde Birleşme 450
8. Kamulaştırma 450
9. Hâkim Kararı ile Sona Erme 451
10. Taşınmazın Kaybı Suretiyle Sona Erme 453
11. Feragat Sebebiyle Sona Erme 454
§ 5. DİĞER İRTİFAKLAR (DÜZENSİZ İRTİFAKLAR) 455
I. KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ 455
II. HÜKÜM VE SONUÇLARI 456
BÖLÜM II
TAŞINMAZ YÜKÜ
(Grundlasten)
§ 1. TAŞINMAZ YÜKÜ KAVRAMI ÖZELLİĞİ VE TÜRLERİ 459
I. TAŞINMAZ YÜKÜ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 459
II. TÜRLERİ 461
§ 2. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN KAZANILMASI 462
I. DEVREN KAZANMA 462
II. ASLEN KAZANMA 462
§ 3. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN HÜKÜM VE SONUÇLARI 463
I. KULLANILMASINA İLİŞKİN HÜKÜM VE SONUÇLAR 463
II. SONA ERMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 464

BÖLÜM III
REHİN HAKKI
(PFANDRECHT)
§ 1. REHİN KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ, ÇEŞİTLERİ VE
BENZERLERİNDEN FARKI 467
I. REHİN KAVRAMI 467
II. ÖZELLİKLERİ 469
A. SINIRLI AYNİ HAK OLMA ÖZELLİĞİ 469
B. ALACAĞA BAĞLI HAK OLMA ÖZELLİĞİ 470
C. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BİR HAK OLMA ÖZELLİĞİ 470
D. ÇİFT YÖNLÜ ETKİ MEYDANA GETİRME ÖZELLİĞİ 471
E. EŞYA ÜZERİNDE HAKİMİYET YETKİSİ VERME
ÖZELLİĞİ 471
F. BÖLÜNEMEYEN HAK OLMA ÖZELLİĞİ 472
G. EŞYAYA BAĞLI BORÇ DOĞURMA ÖZELLİĞİ 472
III. ÇEŞİTLERİ 472
A. TAŞINMAZ REHNİ (GRUNDPFANDRECHT) 472
1. İpotek Hakkı (Hypothek) 472
2. İpotekli Borç Senedi (Schuldbrief) 472
3. İrat Senedi (Gült) (Grundschuld) 473
§ 2. REHİN HAKKINA HAKİM OLAN PRENSİPLER 475
I. GENEL OLARAK 475
II. AÇIKLIK PRENSİBİ 475
III. BELİRLİLİK PRENSİBİ 476
A. ALACAKTA BELİRLİLİK ESASI 476
B. REHNİN KONUSUNDA BELİRLİLİK ESASI 479
IV. SABİT DERECE PRENSİBİ 484
A. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İLERLEME YETKİSİ 485
B. KANUNDAN DOĞAN BOŞALAN DERECEYE
İLERLEME YETKİSİ 487
V. TEMİNAT PRENSİBİ 489
A. TEMİNATIN AYNİ KAPSAMI 489
1. Ana Mal 489
2. Bütünleyici Parça ve Eklenti 490
3. Kiralar 490
4. Sigorta Tazminatı 492
5. Kamulaştırma Bedeli 493
B. TEMİNATIN NAKDİ KAPSAMI 494

BÖLÜM IV
TAŞINMAZ REHNİ
(Grundpfandrecht)
§ 1. GENEL OLARAK TAŞINMAZ REHNİ 497
§ 2. İPOTEK, İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE
İRAT SENEDİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 498
§3. İPOTEK HAKKI 500
I. İPOTEK HAKKININ KURULUŞU 500
A. İPOTEK SÖZLEŞMESİ 500
B. TESCİL 503
II. İPOTEK HAKKININ HÜKÜM VE SONUÇLARI 503
A. İPOTEK HAKKI SAHİBİNİN YETKİLERİ 503
1. Rehnin Paraya Çevrilmesinden Önceki Yetkiler 503
2. Rehnin Paraya Çevrilmesi Aşamasında Yetkiler 503
B. İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN YETKİLERİ 507
III. İPOTEK HAKKININ SONA ERMESİ 508
A. TERKİN 508
B. KAMULAŞTIRMA 509
C. SÜRENİN SONA ERMESİ 509
D. TAŞINMAZIN YOK OLMASI 510
E. TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ 510
F. İDARİ İŞLEMİN İPTALİ 511
G. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN DEVRİ 511
H. ZAMANAŞIMI 511
§ 4. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ (SCHULDBRİEF) 513
I. KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ 513
II. İPOTEKLİ BORÇ SENETLERİNİN KURULUŞU 515
III. HÜKÜM VE SONUÇLARI 516
IV. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİNİN SONA ERMESİ 517
§ 5. İRAT SENEDİ (GÜLT) (GRUNDSCHULD) 519
I. KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ 519
II. HÜKÜM VE SONUÇLAR 520
§ 6. MORTGAGE (KONUT FİNANSMANI İPOTEĞİ) 522
I. GENEL OLARAK MORTGAGE 522
II. TÜRK MORTGAGE SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ 523

BÖLÜM V
TAŞINIR REHNİ
(Fahrnispfand)

§ 1. GENEL OLARAK TAŞINIR REHNİ (FAHRNİSPFAND) 527
§ 2. TAŞINIR REHNİNE HAKİM OLAN PRENSİPLER 529
I- ALACAĞA BAĞLILIK PRENSİBİ 529
II. AÇIKLIK PRENSİBİ (PUBLİZİTÄT) 529
III. BELİRLİLİK PRENSİBİ 529
A. ALACAKTA BELİRLİLİK ESASI 529
B. REHNİN KONUSUNDA BELİRLİLİK ESASI 529
IV. TEMİNAT PRENSİBİ 533
A. GÜVENCENİN AYNİ KAPSAMI 533
B. GÜVENCENİN NAKDİ KAPSAMI 534
V. TAŞINIR REHNİNDE SIRA PRENSİBİ 535
§ 3. TESLİMİ ZORUNLU TAŞINIR REHNİ 537
I. KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ 537
II. TESLİMİ ZORUNLU REHİN HAKKININ KURULMASI 539
A. DEVREN KAZANMA 539
B. ASLEN KAZANMA 539
III. TESLİMİ ZORUNLU TAŞINIR REHNİNİN
HÜKÜM VE SONUÇLARI 540
A. REHİNLİ ALACAKLININ YETKİLERİ 541
B. REHİNLİ ALACAKLININ YÜKÜMLERİ 541
C. REHİN VEREN MALİKİN YETKİ VE YÜKÜMLERİ 542
IV. REHİN HAKKININ SONA ERMESİ 542
§ 4. SİCİLLİ TAŞINIR REHNİ 544
I. GENEL OLARAK 544
A. GEMİ İPOTEĞİ 544
B. MADEN CEVHERİ REHNİ 545
C. ÇİFTÇİ MALLARI ÜZERİNDE KURULAN
REHİN HAKKI 546
D. HAYVAN REHNİ 546
E. HAVA ARACI İPOTEĞİ 547
1. Hava Aracı İpoteğinin Hüküm ve Sonuçları 548
2. Hava Aracı İpoteğinin Sona Ermesi 549
II. TİCARİ İŞLETME REHNİ 550
A. KAVRAM VE AMACI 550
B. TİCARİ İŞLETME REHNİNİN KONUSU 550
C. REHİNDE TARAFLAR 552
1. Rehin Veren 552
2. Rehinli Alacaklı 553
D. REHİN HAKKININ KAPSAMI 553
E. REHNİN KAPSAMINA DAHİL UNSURLARIN
YURTDIŞINDA BULUNMASI HALİ 557
F. TİCARİ İŞLETME REHNİNİN KURULUŞU 557
G. TİCARİ İŞLETME REHNİNİN HÜKÜM VE
SONUÇLARI 558
1. Rehin Veren Yönünden 558
2. Rehinli Alacaklı Yönünden 559
H. TİCARİ İŞLETME REHNİNİN SONA ERMESİ 560
1. Rehnin Paraya Çevrilmesi 561
2. Borcun Sona Ermesi 561
§ 5. TAŞINIR REHNİNİN DİĞER TÜRLERİ 561
I. GENEL OLARAK 561
II. ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN 561
A. KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ 561
B. HAK VE ALACAK ÜZERİNDE REHİN KURULMASI 563
C. HÜKÜM VE SONUÇLAR 564
D. HAK VE ALACAK REHNİNİN SONA ERMESİ 565
III. REHİN KARŞILIĞI ÖDÜNÇ PARA VERME
İŞLERİ YAPANLARA VERİLEN REHİN HAKKI
(ÖDÜNÇ REHNİ) 566
A. KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ 566
B. HÜKÜM VE SONUÇLARI 567
C. REHNİN SONA ERMESİ 567
IV. REHİNLİ TAHVİL 568
A. KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ 568
B. HÜKÜM VE SONUÇLARI 568

BÖLÜM VI
KANUNDAN DOĞAN REHİN HAKLARI

§1. GENEL OLARAK 571
§ 2. TAŞINMAZ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI:
YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİ 573
I. KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ 573
II. YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİNİN KURULUŞU 575
III. YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİNİN
HÜKÜM VE SONUÇLARI 576
IV. YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİNİN SONA ERMESİ 578
§ 3. KANUNİ TAŞINIR REHNİ: HAPİS HAKKI
(RETENTİONSRECHT- HAPİS HAKKI) 579
I. KAVRAM, ŞARTLARI VE BENZERLERİ
İLE FARKLARI 579
A. ŞARTLARI 579
B. BENZER MÜESSESELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI 581
II. HÜKÜM VE SONUÇLAR 582
III. HAPİS HAKKININ SONA ERMESİ 583
KAYNAKÇA 585
KAVRAM ÜZERİNE ARAMA CETVELİ 595

KAYNAKÇA

ACAR, F.                         :   Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi, İst. 2008

ACEMOĞLU, K.              :   Eşya Hukuku Meseleleri, İstanbul 1970 (I).

ACEMOĞLU, K.              :   Türk Hukukunda Tapu Kütüğüne Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Hukuki Durumu,    İstanbul 1965 (II).

AKALP, Demirtabak, D.  :   Yasal Önalım Davaları, İst. 2010.

AKİPEK, J.                       :   Türk Eşya Hukuku, I. Kitap, Zilyetlik ve Tapu Sicili, Ankara 1965.; II. Kitap, Mülkiyet, Ankara 1973; III Kitap, Mahdut Ayni Haklar, Ankara 1974 (I).

AKİPEK, J.                       :   Gayrimenkul Malikinin Mesuliyetinin Hukuki Neticeleri, İstanbul 1955 (II).

AKİPEK, J.                       :   Menkul Davası, Ankara 1959 (III).

AKMAN, Ş                       :   Taşkın İnşaat, İstanbul 1982.

AKYOL, Ş.                       :   Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri), İstanbul 1984.

ALGAN-TÜRKAY           :   Yeni hükümleri ile 766 Sayılı Tapulama Kanunu ve Uygulanması, İstanbul 1966.

ALTOP, A                        :   Özellikle Taşınır Yatırım Mallarına İlişkin Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri,    İstanbul 1990.

ARAL, V.                         :   İnşaat (Üst) Hakkı, İstanbul 1966.

ARCAK-ERDOĞAN        :   Açıklamalı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Uygulaması, Ankara 1976.

ARPACI, A.                     :   Türk Hukukuna Göre Kat Mülkiyetinde Yönetim, İstanbul 1984.

ARPACI, A.                     :   Açıklamalı - İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu Devre Mülk Sistemi, İstanbul 1990 (II).

ARPACI, A.                     :   Türk Medeni Kanunu Açısından Müşterek Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim, İstanbul 1990 (II).

ARSLANLI, H                  :   Ticari Bey, İstanbul 1955.

ARSLANOĞLU, M.         :   Acele kamulaştırma MÜHF-HAD. C. 19, s. 3

ATAAY, A.                      :   Haksız İnşaat, İstanbul 1959.

ATEŞ, D.                          :   Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Ahlaka Aykırılık, Ank. 2007.

AYBAY, A.                      :   Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil, İstanbul 1962 (I).

AYBAY, A.                      :   Müşterek Mülkiyette Taksim, İstanbul 1966 (II).

AYBAY-HATEMİ            :   Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1981.

AYBAY- SANAL             :   Açıklamalı-İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu, İstanbul 1985.

AYİTER, N.                     :   Elbirliği Ortaklıkları, Ankara 1961 (I).

AYİTER, N.                     :   Eşya hukuku, Ankara 1987 (II).

BAŞPINAR, V.                 :   Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara 1998.

BAŞPINAR, V.                 :   Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Müdahaleler Ankara 2009 (II)

BAUR – STÜRNER.        :   Lehrbuch des Sachenrechts. Munc. 16. 1992.

BERKİ; Ş.                         :   Ayni Haklar, Ankara 1965.

BERTAN, S.                     :   Ayni Haklar (C. I ve II), Ankara 1976.

BİLGE, N.                        :   Borçlar Hukuku (Özel Borç Münasebetleri), Ankara 1970.

BUCHER, E.                    :   Komm. zum schweizerishen ZGB. Berner komm Bd. I, II, 1. Teilband. Einteilung Personen recht, Bern 1976.

BUDDE                            :   Elektrische Energie, Ware oder Dienstleistung. ET. 1971.

BURCUOÖLU, H.            :   Les presomption de droit a la possession, Geneve’ 1978.

BÜYOKAKIN, A.            :   Gayrimenkul Tapu Mevzuatı ve Gayrimenkul Tasarruflarının Temel İlkeleri, Ankara 1986.

CANSEL, E                      :   Tapu Siciline İtimat Prensibi, Ankara 1964 (I).

CANSEL, E.                     :   Türk Menkul Rehni Hukuku (Şartlı Menkul Rehni), Ankara 1967 (II).

CANSEL, E.                     :   Türk Hususi Hukukunda Hapis Hakkı, Ankara 1961(III).

CLARK, T.                       :   Leasing Finance, London 1985.

ÇELEBİCAN, K.Ö           :   Roma Eşya Hukuku, 3. Bası, Ankara 2006, I.

ÇELEBİCAN, K.Ö           :   Roma Hukuku, 13. Bası, Ankara 2006, II.

ÇENBERCİ. M.                :   Gayrimenkul Satış Vaadi, Ankara 1973.

ÇÖRTOĞLU, S.               :   Komşuluk Hukukunda Taşınmaz Mülkiyetinin Kullanılmasının Çevreye Etki ve Sonuçları, Ankara 1982(I).

ÇÖRTOĞLU, S.               :   Taşınmaz Mülkiyetinin Taşkın Kullanılması, Ankara 1988 (II).

DAVRAN, B.                   :   Rehin hukuku Dersleri, İstanbul 1972.

DESCHENAUX               :   FJS. No. 1274,1277,1279.

DORUK, U.                      :   Sınai Hakların Rehni, Ankara 2009.

DURAL, M.                      :   Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1981.

DÜZCEER, A.R.              :   Kazandırıcı Zamanaşımıyla Taşınmaz İktisabı, Ankara 1984.

EDİS, S.                            :   Kendi Malzemesiyle Başkasının Taşınmazında İnşaat, Ankara 1965.

EİCHLER, H.                   :   İnstitutionen des Sachenrechts, Berlin 1960.

ERDOĞAN, C.                 :   Kat Mülkiyeti ve Bundan Doğan Davalar, Ankara 1972.

EREN, F.                          :   Toprak Hukuku, Ankara 2006 (I).

EREN, F.                          :   Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2014 (II).

EREN, F.                          :   Mülkiyet Hukuku, Ankara 2011 (III).

EREN, F.                          :   Türk Medeni Kanununa Göre Yasal Önalım Hakkı GÜHFD. C. XX, S. 1-2 (Prof. Dr. Atilla Özer’e Armağan), Ankara. 2010 (IV)

EREL, Ş.                           :   Gayrimenkul Rehninde Sıra, Ankara 1974(I).

EREL, Ş.                           :   Eşyaya Bağlı Borç, Ankara 1979 (II).

ERTAŞ, Ş.                        :   Eşya Hukuku, Ankara 2006.

ERTAŞ, Ş.                        :   Devre Mülk Hakkı, MBD., Yıl: 5, Sayı: 17, Ankara 1986.

ESENER, T.                      :   Borçlar Hukuku, Ankara 1969 (I).

ESENER, T.                      :   Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, Ankara 1956 (II).

ESENER, T.                      :   Salahiyete Müstenit Temsil, Ankara 1961 (III).

ESENER, T.                      :   Eşya Hukuku, Ankara 1973 (IV).

ESENER – GÜVEN          :   Eşya Hukuku, Ankara 1993.

ESMER, G.                       :   Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, Ankara 1967.

FİKENTSCHER                :   Schuldrecht, 7. Aufl., Berlin 1985.

FEYZİOĞLU, F.               :   Borçlar Hukuku, 2. Kısım., Akdin Muhtelif Nevileri, İstanbul 1980 (I).

FEYZİOĞLU, F.               :   Zilyetlikte İadenin Mevzuu ve Şumülü, İstanbul 1958 (II).

FEYZİOĞLU, F.               :   Şufa Hakkı, İstanbul 1959 (II).

GİRİTLİOĞLU, N.           :   Müdahalenin Meni (Elatmanın Önlenmesi) Davası, İstanbul 1984.

GOTTWALD, P.               :   Prüfe Dein Wissen, 8 Aufl, BGB Sachenrecht, München 1980.

GÜLEKLİ, Y                    :   İpoteğin Taşınmaz ve Alacak Açısından Kapsamı, İstanbul 1992.

GÜRDOĞAN, B               :   İpoteğin Paraya Çevrilmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara 1979.

GÜRSEL - ERTAŞ           :   Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Kararları, Ankara 1969.

-MALATYALIOĞLU

GÜRSOY, K.T.                :   Türk Eşya Hukukunda Zilyetlik ve Tapu Sicili. Ankara, 1970.

GÜRSOY, K. T.               :   Birden Ziyade Gayrimenkulün Aynı Borç İçin İpotek Edilmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara 1978.

GÜRSOY-EREN

-CANSEL                         :   Türk Eşya Hukuku, Ankara, 1978.

GÜVENÇ, F.                    :   Devre Mülk Hakkı ABD 1985, s. 10.

GÜVEN, K.                      :   Ticari İşletme Rehni, Ankara, 1984. (I)

GÜVEN, K.                      :   Elektrik ve Gazın Eşya Olma Niteliği ABD 1984, s. 2, 15–225 vd. (II)

GÜVEN, K.                      :   Enerji Sağlama Sözleşmeleri. Hüküm ve Sonuçları. Ankara, 1994. (III)

HAAB, R.                         :   Kommentar zum Schweiz, ZGB, IV Teil, Zürich, 1929.

HAKERİ, H.                     :   Ceza Hukuku, Ankara, 2007.

HATEMİ-SEZORAN        :   Eşya Hukuku. İstanbul, 1991.

ARPACI

HAVUTCU, AA.              :   Devre Mülk Hakkı. İzmir, 1987.

HEİNZ, M.                       :   Das Dingliche Wohnrecht. Bern. 1970.

HELVACI, İ.                    :   Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak TMK. Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, İstanbul 2008.

HOMBERGER                 :   Haftpflicht ohne Verschuldan. ZSR. N.F. 49. 1930

HOMBERGER                 :   Komm. zum schweizerische ZGB. IV Bd. Raş Sachenrecht. Bern. 1938

HOMBERGER-MARTI    :   FJS. No. 608-611, (Gage Immobilier.)

HOMBERGER-MARTI    :   FJS. No. 317, 428, 429, 431, (Propriété fronciére.)

HOMBERGER-MARTI    :   FJS. No. 643-646, (Possession.)

HOMBERGER-MARTI    :   FJS. No. 290-294, (Propriété)

İMRE, Z.                          :   Kaynak, Yeraltı Suları ve Hukuki Durumları. İstanbul, 1951.

İŞLER, P.                          :   Die Baurechtsvertrag und seine Ausgestaltungs. Zürich, 1973.

KANETİ, S.                      :   Hukuki İşlemlerin Çevrilmesi. İstanbul. 1972

KARAHASAN, M.R.       :   Türk Medeni Hukuku, Eşya Hukuku, Ankara, 1977 (I).

KARAHASAN, M.R.       :   Gayrimenkul Hukuk Davaları, İstanbul, 1977. (11).

KARAHASAN-ÖZMEN   :   Türk Medeni Kanunu, Eşya Hukuku Ankara, 1988.

KARAFAKİH, H.             :   Kanunu Medeni ve Ayni Haklar Konusunda İsv. Fed. Mahkeme ve Kantonal Mah. İçtihatları. İstanbul, 1961.

KARAYALÇIN, Y           :   Ticari Senetler. Ankara, 1970.

KARTAL,                         :   Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi. Ankara, 1983.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU: Gayrimenkul Satış Vaadi, İstanbul, 1959. (I)

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU: Borçlu Hukuku Dersleri. 1. Fasikül. İstanbul, 1978 (II).

KELLER-GABİ                :   Das Schweizerishe Schuldrect. Bd. II. Haftpflichtrecht Zürich. 1985.

KOSCHAKER (AYİTER) :   Roma Hukuku. Ankara, 1963.

KÖPROLÜ-KANETI        :   Sınırlı Ayni Haklar, 2. Bsk. İstanbul, 1983.

KUNTALP, E.                  :   Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama (Leasing) Tarımı ve Hükümleri, Ankara, 1988.

KURU-GÖRGÜN             :   İcra İflas Hukuku. Ankara, 1996

KÜLEY, M.                      :   Toplu Mülkiyet, İstanbul, 1959 (I).

KÜLEY, M. .                    :   Medeni Kanunda ve Tatbikatta Şufa Hakkı, İstanbul, 1950(II).

KÜLEY, M.                      :   Müruruzamanla İktisap, İstanbul, 1957 (III).

KÜLEY-ULUKUT           :   Arsa Üzerinde İnşaat Hükümleri, İstanbul, 1955.

KÜRŞAT, Z.                     :   Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi, İstanbul, 2007.

LANGE                            :   Sachenrecht des BGB. Würzburg, 1967.

LENT-SCHWAB              :   Sachenrecht, 17. Aufl. Münc. 1979.

LEEMANN, H.                 :   Komm, zum ZGB 1V. Bd. Sachenrecht. Das Eigentwn. Bern 192O

LIVER, P.                         :   Komm. zun ZGB IV. Bd. Das Sachenrecht Die Dienstbarkeiten und Grundiasten ZUr. 1968.

MEIER-HAYOZ               :   Bemer Komm. Zum schweizerische Privatrecht. IV. Bd. Sachenrecht. Bern. 1981

MÜLLER, K.                    :   Sachenrecht. Köln. München. 1993.

OFFİNGER,K.                  :   Schweizerischen Haftpflichtrecht. Bd. 1. Zurich 1975, Bd. II, 1960 (I).

OFFINGER, K.                 :   Kommentar zum Schweiz. ZGB IV. Band, Das Sachenrecht, Abteilung 2. Das Fahmispfand, Zürich, 1952 (II).

OLGAÇ-KARAHASAN   :   Gayrimenkullerin Akit Esasına Dayanan İktisap ve Tescilleri. İstanbul 1956 (I).

OLGAÇ-KARAHASAN   :   Gayrimenkullerin Zilyetlik esasına Dayanan İktisap ve Tescilleri. İstanbul 1956 (II).

OĞUZ, Tufan                   :   Müşterek Mülkiyette Taksim Engelleri, İstanbul 1995.

OĞUZMAN, K.                :   Kat Mülkiyeti Meselesi ve Hal Çaresi. İstanbul, 1958 (I).

OĞUZMAN, K.                :   Medeni Hukuk Dersleri. Giriş. Kaynaklar Temel Kavramlar. 6. Bsk. İstanbul 1990 (II).

OĞUZMAN, K.                :   Borçlar Hukuku Dersleri. İstanbul 1987 (III).

OĞUZMAN-ÖZ               :   Borçlar Hukuku Dersleri. Ist. 1991. C. I,II.

OĞUZMAN-SELİÇİ-

OKTAY, ÖZDEMİR         :   Eşya Hukuku, İstanbul, 2007.

OĞUZMAN-SELİÇİ         :   Eşya Hukuku, 3. Bsk. İstanbul, 1992.

ÖZANALP, N.                  :   Tapulama Kanunu Şerhi. Ankara 1976.

Öz, T.                               :   Sebepsiz Zenginleşme. İstanbul 1990.

ÖZAKMAN, C.                :   Türk Hukukunda Mecra İrtifakları, İstanbul, 1978.

ÖZEN, B.                         :   Türk Medeni Kanununda Eşya Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 2008.

ÖZMEN, ES.                    :   Devre Mülk Hakkı, Ankara, 1988.

ÖZMEN, E.S.                   :   Türk Hukukunda Paydaşlıktan Çıkarma Davası (MK.626a-b) Ankara, 1992.

ÖZMEN-ÇORBALI          :   3402 s. Kadastro Kanunu Şerhi. Ankara, 1996.

ÖZTAN, B.                       :   Şahsın Hukuku. Hakiki Şahıslar. Ankara, 1992.

ÖZTAN, F.                       :   Kıymetli Evrak Hukuku. Ankara, 1976.

ÖZSUNAY, E.                  :   Zaruri Geçit Hakkı, İstanbul, 1968.

PALANDT. BASSANGE  :   Komm. zum. BGB. 46. Aufl. Mün. 1981.

PAYLI                              :   Kanunu Medenide Ayni Haklar, Şufa, Isı. 1946.

PİOTET, P.                       :   Dienstbarkeiten und Grundlasten in Schweizerische Privatrecht Bd. V. Sachenrecht Zür. 1977.

POROY, R. -

YASAMAN, H                 :   Türk İşletme Hukuku, İstanbul, 2013.

POSTACIOĞLU, İ.           :   Gayrimenkullerin Ferağına Müteallik Akitlerde Şekle Riayet Mecburiyeti, İstanbul, 1945.

REİSOĞLU, Sefa             :   Türk Eşya Hukuku, 3. Bası, Ankara, 1984 (I).

REISOĞLU, Sefa             :   Kat Mülkiyeti. Ankara. 1982 (II).

REİSOĞLU, Sefa             :   Türk ve İsviçre Hukukunda Müteahhit ve İşçilerin Kanuni İpotek Hakkı, Ankara, 1961 (III).

REİSOĞLU, Seza             :   Menkul İpoteği, (Teslimsiz Menkul Rehni), Ankara, 1965 (I).

REİSOĞLU, Seza             :   Ticari İşletme Rehni ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara 1977 (II).

REİSOĞLU, Seza             :   Türk Kefalet Hukuku. Ankara, 1964 (III).

REİSOĞLU, Seza             :   Yeni Medeni Kanunun Hükümlerine Göre Yabancı Para İpoteği, T. Bankalar Birliği Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar, Ankara, 2003.

ROSSEL, M.                     :   Droits Re1s, T. III, Geneve, 1922.

SAVATİER

(Çevr. Önen-İnal)             :   Hukuki ve Ekonomik Açıdan Borçlar Teorisi, Ankara, 1980.

SAYMEN-ELBİR             :   Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul, 1963.

SCHNEIDER, B.              :   Das schweizerische Miteigentumrecht, Bern, 1973.

SEBÜK, T.                       :   Şufa Vefa ve İştira Hakları, Ankara, 1951.

SEROZAN                        :   Taşınır Eşya Hukuku, İstanbul, 2007.

SİRMEN, L                       :   Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlar­dan Devletin Sorumluluğu, Ankara, 1976 (I).

SİRMEN, L.                      :   Alacak Relıni. Ankara. 1990 (II).

SİRMEN, L.                      :   Eşya Hukuku, Ankara, 2014 (III).

STARK                             :   Komm. zum schweizerischen Privatrecht. Bd IV. Sachenrecht. Besitz. 1966.

STAUDINGER-

KOBER                            :   Sıaudingers. Komm. zum. BGB. 17. Aufl. 1982.

SUNGURBEY, İ.              :   İsviçre-Türk Hukukuna Göre İktisabı Müruruzaman, İstanbul, 1956 (I).

SUNGURBEY, İ.              :   Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, İstanbul, 1963 (II).

SUNGURBEY, İ.              :   Borç İkrarı ve Borç Vaadi, İstanbul, 1957 (III).

ŞIPKA, Ş.                         :   Kanuni Önalım (Şufa Hakkı), İstanbul 1993.

TANDOĞAN, H.              :   Borçlar Hukuku. Özel Borç İlişkileri (I/1)4. Bsk. Ankara. 1985, C. I/2. Ank. 1985 (I).

TANDOĞAN, H.              :   Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara, 1961 (II).

TANDOĞAN, H.              :   Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk. Ankara, 1981 (III).

TARAKÇIOĞLU, İ          :   Türk-İsviçre Hukuku Sistemine Göre Zilyetliğin Teessüsünün Hukuki Esasları, Ankara, (teksir), 1963.

TEKİNAY, S.S.                :   Eşya Hukuku, İstanbul, 1984. (I).

TEKİNAY, S.S.                :   Kat Mülkiyeti. İstanbul 1991 (II).

TEKİNAY, S.S.                :   Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri. İst. 1988 (II).

TEKİNAY-AKMAN

BURCUOĞLU-ALT0P.    :   Eşya Hukuku C. 1.5. Bsk. İstanbul, 1989 (I).

TEKİNAY-AKMAN

BURCUOĞLU-ALTOP.   :   Borçlar Hukuku. Genel Hükümler. 7. Bsk. İstanbul, 1993 (II).

TEPECİ, K.                       :   Notlu ve İzahlı Türk Kanunu Medenisi, C II, Ankara, 1955.

TÜRKER                          :   Ticari İşletme Rehni, Eskişehir, 1981.

TUNABOYLU; M.           :   Açıklamalı-İçtihatlı Paylaşma (İzale-i Şüyu) ve Paydaşlıktan Çıkarılma Davaları, Ankara, 2004.

TUNÇOMAĞ, Z.              :   Borçlar Hukuku C. İİ. Özel Borç İlişkileri     2. Bsk. İstanbul 1974.

TUOR-SCHNEİDER        :   Schweizerishe ZGB. 10. Aufl. Zürich. 1986.

ULUSAN, İ.                     :   Medeni Hukukta Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi, İstanbul, 1977 (I).

ULUSAN, T.                    :   ‘İyi niyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu. İstanbul, 1984 (II).

ÜNAL, M.-BAŞPINAR, V.:  Şekli Eşya Hukuku. Giriş. Zilyetlik, Tapu Sicili. Ankara, 2007.

ÜNAL. M.                        :   Türk Medeni Hukukunda Yapı (Üst) Hakkı. Ankara, 1988 (II).

VELİDEDEOĞLU-ESMER:  Gayrimenkul Tasarrufları ve Tapu Sicili Tatbikatı, İstanbul, 1956.

VON TUHR, A. (Edege)   :   Borçlar Hukuku. İst, 1953.

WESTERMANN, H          :   Sachenrecht. Karlsruhe. 5. Aufl. 1966.

WIELAND (Karafakih)    :   Kanunu Medenide Ayni haklar. Ankara 1946.

WOLF                              :   Sachenrecht München 6 Aufl. 1985.

YAVUZ, C.                      :   Borçlar H. Dersleri, Özel Borç İlişkileri,         1. Cilt, İstanbul, 1986.

YAZMAN İ.                     :   Kaynakların Tark Medeni Hukukunda Tabi Olduğu Rejim, Ankara, 1970.

ZEVKLİLER, A.               :   Gayrimenkul Sınır İhtilafları, Ankara, 1976 (I).

ZEVKLİLER, A.               :   İmar Kurallarına Aykırı ve Zarar Verici İn­şaat, Ankara, 1984 (II).

ZEVKLİLER, A.               :   Borçlar Hukuku, Bazı Sözleşme Çeşitleri. Ankara, 1994 (III).

ZEVKLİLER-Acarbey

Gökyayla                          :   Medeni Hukuk, Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku. Ankara, 2002 (IV).

YILDIZ, E.                       :   Önalım Davaları, İstanbul, 2005.

 

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar