Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Melek BİLGİN YÜCE
ISBN: 9789753686334
130,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Melek BİLGİN YÜCE
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 479

İÇİNDEKİLER

EŞYA HUKUKU I PRATİK ÇALIŞMALAR

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No. 1: Zilyetlik, Zilyetlik Türleri, Asli-Fer’i, Dolaylı-Dolaysız, Zilyet

Yardımcılığı, Hakka Dayanan-Haksız Zilyetlik 3

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No. 1: Zilyetlik, Zilyetlik Türleri, Asli-Fer’i, Dolaylı-Dolaysız, Zilyet

Yardımcılığı, Hakka Dayanan-Haksız Zilyetlik 5

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No. 2: Zilyetlik, Zilyetliğin Devri Yolları, Zilyetliğin Havalesi, Nisbi

Etkisizlik       21

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No. 2: Zilyetlik, Zilyetliğin Devri Yolları, Zilyetliğin Havalesi, Nisbi

Etkisizlik       23

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No. 3: Zilyetliğe Saldırı, Kuvvet Kullanma, Haksız Zilyet, Emin Sıfatıyla

Zilyet, Taşınır Davası                30

Eşya Hukuku I Uygulama Çalışması

No. 3: Zilyetliğe Saldırı, Kuvvet Kullanma, Haksız Zilyet, Emin Sıfatıyla

Zilyet, Taşınır Davası                32

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No.4 : Zilyetliğe Saldırı, Zilyetliğe Dayalı Saldırının Önlenmesi Davası,

Mülkiyet Hakkına Dayalı Haksız Elatmanın Önlenmesi Davası, Taşınmazların

İdari Yoldan Korunması, Zilyetlikte İade, Giderler Arasında Ayrım, Tazminat         46

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No.4 : Zilyetliğe Saldırı, Zilyetliğe Dayalı Saldırının Önlenmesi Davası,

Mülkiyet Hakkına Dayalı Haksız Elatmanın Önlenmesi Davası, Taşınmazların

İdari Yoldan Korunması, Zilyetlikte İade, Giderler Arasında Ayrım, Tazminat         48

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No.5 : Yolsuz Tescil, Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası, Tapuya Güven İlkesi, İyiniyetli Ayni Hak Kazanımı 54

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No.5 : Yolsuz Tescil, Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası, Tapuya Güven İlkesi, İyiniyetli Ayni Hak Kazanımı 56

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No. 6 : Yolsuz Tescil, Elbirliği ve Paylı Mülkiyette Yolsuz Tescil, Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası, Tapuya Güven İlkesi, İyiniyetli Ayni Hak Kazanımı, Yolsuz Tescile Konu Arazide Yapı Yapılması             64

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No. 6 : Yolsuz Tescil, Elbirliği ve Paylı Mülkiyette Yolsuz Tescil, Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası, Tapuya Güven İlkesi, İyiniyetli Ayni Hak Kazanımı, Yolsuz Tescile Konu Arazide Yapı Yapılması             66

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No. 7 : Kişisel Hakların Şerhi, Sözleşmesel Alım Hakkı, Sözleşmesel Önalım

Hakkı, Taşınmaz Satış Vaadi, Kuvvetlendirilmiş Nisbi Hak, Şerhin Eşyaya

Bağlı Borç Etkisi, Şerhin Munzam Etkisi              71

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No. 7 : Kişisel Hakların Şerhi, Sözleşmesel Alım Hakkı, Sözleşmesel Önalım Hakkı, Taşınmaz Satış Vaadi, Kuvvetlendirilmiş Nisbi Hak, Şerhin Eşyaya

Bağlı Borç Etkisi, Şerhin Munzam Etkisi, Şerhin Etki Süresi            73

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları 

No. 8: Tasarruf Yetkisi Kısıtlaması Şerhleri, Sonuçları, Aile Konutu Şerhi,

Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Şerh    83

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları 

No. 8: Tasarruf Yetkisi Kısıtlaması Şerhleri, Aile Konutu Şerhi, Çekişmeli

Hakların Korunmasına İlişkin Şerh       85

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No. 9: Bütünleyici Parça, Eklenti, Birleşme, Sökülme, Sonuçları    95

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No. 9: Bütünleyici Parça, Eklenti, Birleşme, Sökülme, Sonuçları    97

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No. 10: Birlikte Mülkiyet, Paylı Mülkiyet, Elbirliği Mülkiyeti, Kurulması, Pay Oranları            104

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No.10: Birlikte Mülkiyet, Paylı Mülkiyet, Elbirliği Mülkiyeti, Kurulması, Pay Oranları             106

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No.11: Paylı Mülkiyet, Paydaşın Hakları, Yönetim, Olağan Yönetim İşi,

Önemli Yönetim İşi, Olağanüstü Yönetim İşi, Hâkimin Müdahalesi,

Masraflar      113

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları

No.11: Paylı Mülkiyet, Paydaşın Hakları, Yönetim, Olağan Yönetim İşi,

Önemli Yönetim İşi, Olağanüstü Yönetim İşi, Hâkimin Müdahalesi,

Masraflar      115

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları 

No 12: Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması, Tescilin Sebebi Olarak

Sözleşme, Taşınmaz Satış Vaadi, Birden Fazla Taşınmaz Satış Vaadi, Birden

Fazla Açılmış Tescile Zorlama Davası  124

Eşya Hukuku I Pratik Çalışmaları 

No 12: Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması, Tescilin Sebebi Olarak

Sözleşme, Taşınmaz Satış Vaadi, Şerhi, Arsa Payı Karşılığı İnşaat

Sözleşmesi, Taşınmaz Mülkiyetine Yönelik Alacak Hakkının İvazlı Devri 125

EŞYA HUKUKU I VİZE-FİNAL CEVAPLI SINAV SORULARI

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Vize Sınavı 16.11.2018            141

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Vize Sınavı Cevap Anahtarı 16.11.2018            143

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Ara Sınav 13.11.2019              148

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Vize Sınavı Cevap Anahtarı 13.11.2019            150

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Kısa Ara Sınav (Quiz) 24.10.2019        154

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Kısa Ara Sınav (Quiz) Cevap Anahtarı 24.10.2019        155

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Kısa Ara Sınav (Quiz) 05.03.2020        157

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Kısa Ara Sınav (Quiz) Cevap Anahtarı 05.03.2020        158

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Final Sınavı 26.12.2018          161

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Final Sınavı Cevap Anahtarı 26.12.2018           163

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Final Sınavı 30.12.2019          168

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Final Sınavı Cevap Anahtarı 30.12.2019           170

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Final Sınavı 09.01.2020          174

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Final Sınavı Cevap Anahtarı 09.01.2020           176

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Bütünleme Sınavı 23.01.2020                181

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku I

Bütünleme Sınavı 23.01.2020                183

EŞYA HUKUKU II PRATİK ÇALIŞMALAR

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 1: Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilsiz Kazanımı, Olağan Zamanaşımıyla

Mülkiyet Kazanılması, Yolsuz Tescil, Mülkiyet Kazanılmadan Taşınmaza

İlişkin Yapılan İşlemlerin Akıbeti           189

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 1: Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilsiz Kazanımı, Olağan Zamanaşımıyla

Mülkiyet Kazanılması, Yolsuz Tescil, Mülkiyet Kazanılmadan Taşınmaza

İlişkin Yapılan İşlemlerin Akıbeti           191

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 2: Olağanüstü Zamanaşımıyla Mülkiyetin Kazanılması, Tapuya Kayıtlı

Taşınmaz, Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmaz 202

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 2: Olağanüstü Zamanaşımıyla Mülkiyetin Kazanılması, Tapuya Kayıtlı

Taşınmaz, Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmaz 204

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 3: Haksız Yapı, Başkasının Arazisine Kendi Malzemesiyle Yapı Yapan,

Arazi Malikinin Hakları, Yapının Sökülmesi, Yapı İçin Tazminat Ödenmesi,

Arazinin Mülkiyetinin Devri Talebi        215

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 3: Haksız Yapı, Başkasının Arazisine Kendi Malzemesiyle Yapı Yapan,

Arazi Malikinin Hakları, Yapının Sökülmesi, Yapı İçin Tazminat Ödenmesi,

Arazinin Mülkiyetinin Devri Talebi        216

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 4: Yasal Önalım Hakkı, Önalım Olayı, Önalım Olayının Geçersizliği,

Önalım Hakkından Feragat, Hak düşürücü süre, Kullanılması, Sonuçları,

Davanın Niteliği, Davanın Sonuçları     223

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 4: Yasal Önalım Hakkı, Önalım Olayı, Önalım Olayının Geçersizliği,

Önalım Hakkından Feragat, Hak düşürücü süre, Kullanılması, Sonuçları,

Davanın Niteliği, Davanın Sonuçları     226

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 5: Taşınır Mülkiyeti, Konusu, Devren Kazanılması   239

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 5: Taşınır Mülkiyeti, Konusu, Devren Kazanılması   241

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 6: Taşınır Mülkiyeti, Kazanılması, Aslen Kazanma Halleri Birleşme,

İşleme, Karışma, Zamanaşımıyla Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması          250

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 6: Taşınır Mülkiyeti, Kazanılması, Aslen Kazanma Halleri Birleşme,

İşleme, Karışma, Zamanaşımıyla Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması          252

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 7: İrtifaklar, Türleri, Eşyaya Bağlı İrtifak, Kişiye Bağlı İrtifak, Bağımsız

ve Sürekli Hak Olarak Tapuda Taşınmaz Olarak Kaydetme          258

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 7: İrtifaklar, Türleri, Eşyaya Bağlı İrtifak, Kişiye Bağlı İrtifak, Bağımsız ve Sürekli Hak Olarak Tapuda Taşınmaz Olarak Kaydetme     260

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 8: Üst Hakkı, Kurulması, İnşaatın Yapılması, Bağımsız ve Sürekli Hak

Niteliğinde Taşınmaz Olarak Kaydettirilmesi, Üst Hakkı Bedeli, Kanundan

Doğan İpotek Hakkı, Borca Aykırılık, Süresinden Önce Devir Talebi, Süreye

Dayalı Sona Erme, Üst Hakkına Konu Yapılara İlişkin Bedel, Bedele İlişkin

Alacak Hakkını Şerhi                271

Eşya Hukuku II Pratik Çalışmaları

No. 8: Üst Hakkı, Kurulması, İnşaatın Yapılması, Bağımsız ve Sürekli Hak

Niteliğinde Taşınmaz Olarak Kaydettirilmesi, Üst Hakkı Bedeli, Kanundan

Doğan İpotek Hakkı, Borca Aykırılık, Süresinden Önce Devir Talebi, Süreye

Dayalı Sona Erme, Üst Hakkına Konu Yapılara İlişkin Bedel, Bedele İlişkin

Alacak Hakkını Şerhi                273

EŞYA HUKUKU II VİZE-FİNAL CEVAPLI SINAV SORULARI

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Vize Sınavı 08.04.2019            287

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Vize Sınavı Cevap Anahtarı 08.04.2019            289

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Kısa Ara Sınav (Quiz)              293

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Kısa Ara Sınav (Quiz) Cevap Anahtarı              294

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Kısa Ara Sınav (Quiz) 05.03.2020        297

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Kısa Ara Sınav (Quiz) Cevap Anahtarı              298

 

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Vize Sınavı 28.11.2019            301

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Vize Sınavı Cevap Anahtarı 28.11.2019            302

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Final Sınavı 28.05.2019          306

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Final Sınavı Cevap Anahtarı 28.05.2019           308

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Final Sınavı 12.01.2020          313

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Final Sınavı 12.01.2020          315

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Bütünleme Sınavı 26.01.2020                320

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku II

Bütünleme Sınavı 26.01.2020                322

YILLIK SİSTEMDE VİZE VE FİNAL CEVAPLI SINAV SORULARI

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Vize Sınavı 19.02.2002            329

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Vize Sınavı Cevap Anahtarı 19.02.2002            332

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Vize Sınavı 29.11.2002            339

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Vize Sınavı Cevap Anahtarı 29.11.2002            342

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Vize Sınavı 04.02.2003            349

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Vize Sınavı Cevap Anahtarı 04.02.2003            352

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Vize Sınavı 21.11.2003            359

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Vize Sınavı Cevap Anahtarı 21.11.2003            362

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Mazaret Sınavı 17.12.2003    368

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Mazeret Sınavı Cevap Anahtarı 17.12.2003     371

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Final Sınavı 17.06.2002          377

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Final Sınavı Cevap Anahtarı 17.06.2002           380

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Final Sınavı 16.01.2003          386

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Final Sınavı Cevap Anahtarı 16.01.2003           389

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Bütünleme Sınavı 06.02.2003                395

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 06.02.2003                398

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Final Sınavı 27.06.2003          405

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Final Sınavı Cevap Anahtarı 27.06.2003           408

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Bütünleme Sınavı 19.09.2003                414

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 19.09.2003                417

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Final Sınavı 23.01.2004          424

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Final Sınavı Cevap Anahtarı 23.01.2004           427

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Bütünleme Sınavı 17.02.2004                434

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 17.02.2004                437

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Final Sınavı 18.06.2004          443

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Final Sınavı Cevap Anahtarı 18.06.2004           446

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Bütünleme Sınavı 14.09.2004                453

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 14.09.2004                456

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Final Sınavı 12.06.2006          462

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Final Sınavı Cevap Anahtarı 12.06.2006           465

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Bütünleme Sınavı 17.08.2006                472

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku

Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 17.08.2006 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar