Evlat Edinme ve Sonuçları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gözde ÇAĞLAYAN AYGÜN
ISBN: 978-605-05-0566-5
Stok Durumu: Stokta var
72,00 TL 80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gözde ÇAĞLAYAN AYGÜN
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Evlat Edinme ve Sonuçları

Dr. Gözde Çağlayan AYGÜN

2020/05 1. Baskı, 354 Sayfa

ISBN 978-605-05-0566-5

Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Evlat Edinme adlı çalışmamız Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Programı bünyesinde Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL danışmanlığında hazırlanmış, Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER, Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA, Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ŞEN DOĞRAMACI ve Dr. Öğr. Üyesi Pelin KARAASLAN’dan oluşan jüri karşısında savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Bu çalışmanın her aşamasında, doktora eğitimine başladığım 2013 yılından beri birlikte çalışma şansını yakaladığım, doktora tez danışmanlığımı üstlenen, tez konumun seçiminde ve yazım aşamasında tecrübe ve bilgilerinden istifade ettiğim ve birlikte çalışmaktan onur duyduğum Hocam Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL’ın katkısı büyüktür. Desteği, sabrı, hassasiyeti, titizliği, sevgisi, akademik bilgi ve tecrübesi ile sadece akademik hayatımın değil, tüm hayatımın en büyük şanslarından biri olduğunu düşündüğüm değerli Hocama teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca Tez İzleme Komitemde yer almak suretiyle çalışmanın bütün aşamalarında önemli katkıları bulunan, hayata dair birçok konuda ufkumu açan, lisans ve lisanüstü eğitim ve öğretimim aşamalarında desteğini esirgemeyen Sayın Hocam Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ŞEN DOĞRAMACI’ya en içten teşekkürlerimi sunarım.

Tez jürimde yer alarak çalışmamın şekline ve esasına ilişkin yol gösterici tutumu ve yapmış olduğu önemli katkılar nedeniyle Sayın Hocam Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER’e, değerli görüş ve önerilerini benimle paylaşan, önemli hususlarda eksiklerimi görmemi sağlayan ve desteğini her daim hissettiğim Hocam Sayın Dr. Öğr. Üyesi Pelin KARAASLAN’a;

Tez İzleme Komitemde ve Tez Savunma Jürimde yer alarak tez yazım sürecinde dile getirdiği değerli görüş ve önerilerle beni aydınlatan Sayın Hocam Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA’ya;

Tez konusunun belirlenmesi sırasında iş arkadaşlarım olan ama aynı zamanda hayata dair çok şey paylaştığım ve beni tez sürecinde destekleyen dostlarım Dr. Derya ORMANOĞLU ve Araş. Gör. Figen TABANLI’ya teşekkür ederim.

Sevgisini, anlayışını, sabrını ve desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen, hayatımı kolaylaştırmak için her türlü desteği sağlayan, hem yol arkadaşı hem de değerli bir akademisyen olarak engin bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan sevgili eşim Doç. Dr. Mesut AYGÜN’e tüm kalbimle teşekkür ederim.

Büyük fedakarlık ve özveri ile beni yetiştiren, üzerimdeki eşsiz emekleriyle  hayatımın en büyük şansı olan  annem Melek ÇAĞLAYAN ve babam İsmail ÇAĞLAYAN’a minnettarım.

Son olarak kitabın basım aşamasında her türlü kolaylığı ve desteği sağlayan Yetkin Yayınları sahibi, değerli büyüğüm, abim Sayın Muharrem Başer başta olmak üzere tüm yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.


İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR7

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR13

GİRİŞ15

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK EVLAT EDİNME

1.Evlat Edinmeye Genel Bakış21

2.Evlat Edinmenin Tanımı ve Hukuki Niteliği22

2.1.Evlatlık İlişkisinin Kuruluşu Bakımından Sistemler24

2.2.Evlat Edinmenin Etkileri Bakımından Sistemler26

2.2.1.Tam evlat edinme26

2.2.2.Sınırlı evlat edinme27

2.2.3. Karma evlat edinme28

2.3. Evlat Edinme Kurumunun Tarihsel Gelişimi28

2.3.1. Genel olarak28

2.3.2. Evlat edinmenin çeşitli hukuk sistemlerindeki tarihsel gelişimi29

2.3.3. Bazı ülke hukuklarında evlat edinme35

3. Evlat Edinmenin Türleri ve Şartları42

3.1.  Genel Olarak42

3.1.1. Evlat Edinilene (Evlatlığa) Göre42

3.1.2. Evlat edinene ilişkin şartlar65

3.2.  Ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesi ve şartları70

3.2.1. Evlatlık alınacak evli kişinin eşinin rızası71

3.2.2. Evlat edinen ile evlatlık arasında bakım ve eğitim ilişkisinin kurulmuş olması73

3.2.3. Evlat edinenin altsoyunun açık muvafakat vermesi78

3.2.4. Küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin bazı kuralların kıyasen uygulanması79

4. Evlat Edinene Göre81

4.1.  Tek başına evlat edinme81

4.1.1. Evli olmayan kişinin tek başına evlat edinmesi81

4.1.2. Evli kişinin tek başına evlat edinmesi83

4.2.  Birlikte evlat edinme88

4.3. Üvey evlat edinme93

5. Evlat Edinmenin Şekli ve Usulü96

5.1.Tarafların anlaşması ile gerçekleşen evlat edinmede
şekil ve usul96

5.1.1. Araştırma ve dinleme sonunda verilen mahkeme kararı96

5.1.2. Nüfus Kütüğüne Kayıt101

5.2.Aracı Kuruma Başvuru Yoluyla Evlat Edinmede Şekil ve Usul103

5.2.1. Yurt İçi Evlat Edinmede Şekil ve Usul103

5.2.2. Yurt dışı evlat edinmede şekil ve usul108

İKİNCİ BÖLÜM
EVLAT EDİNMENİN SONUÇLARI

1. Kişisel Duruma İlişkin Sonuçlar113

1.1. Genel Olarak113

1.2.  Önadı ve Soyadı113

1.2.1.Çocuğun önadı113

1.2.2.Çocuğun soyadı115

1.2.3.Evlatlığın önadı ve soyadı116

1.2.4.  Ana ve Baba Adı122

1.3.Vatandaşlık124

1.4.Hısımlık ve Soybağı131

1.4.1.Genel olarak131

1.4.2.  Evlenme yasağı137

1.5.Evlatlığın asıl ana babası ile kişisel ilişki kurma hakkı142

1.6.Velayet147

2. Mali Sonuçlar155

2.1.  Nafaka Yükümlülüğüne İlişkin Sonuçlar155

2.1.1.  Nafaka kavramı, hukuki niteliği ve türleri155

2.1.2.  Evlat edinme ile ortaya çıkan nafaka yükümlülüğü169

2.2.  Çocuğun Malları Üzerindeki Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Sonuçlar173

2.2.1.  Çocuk Malları Kavramı173

2.2.2.  Çocuk Mallarının Yönetimi176

2.2.3.  Çocuk Mallarının Kullanılması180

2.2.4. Evlat Edinme İle Ortaya Çıkan Evlatlığın Mallarını Kullanma ve Yönetme Yetkisi188

2.3.  Evlat Edinmenin Mirasla İlgili Sonuçları189

2.3.1.  Türk Hukukunda Mirasçıların Belirlenmesi189

2.3.2. Evlatlığın Mirasçılığının Hukuki Özellikleri199

2.3.2.1.Kaynağını Evlatlık İlişkisinden Alması199

2.3.2.2.Mirasçılığının Çift Taraflı Olması205

2.3.2.3. Mirasçılığının tek yönlü olması208

2.3.3.  Evlatlığın Yasal Miras Hakkının Ortadan Kaldırılıp Kaldırılamayacağı Sorunu210

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EVLAT EDİNMEYE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR VE ÇEŞİTLİ HUKUK DÜZENLERİNDE EVLAT EDİNME

1.Evlat Edinmenin Sona Ermesi213

1.1.Evlat edinmenin kendiliğinden sona ermesi213

1.2.Evlat edinmenin yokluğu216

1.3.Evlatlık ilişkisinin kaldırılması220

1.3.1.Genel Olarak220

1.3.2.Evlatlık ilişkisinin kaldırılması sebepleri225

1.3.3.Evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası234

1.3.4.Evlatlık ilişkisinin kaldırılmasının istenemeyeceği durumlar238

1.3.5.Evlatlık ilişkisinin kaldırılmasının doğurduğu
sonuçlar244

2.Kanunlar İhtilafı249

2.1.Genel Olarak249

2.2.Evlat Edinmeye Uygulanacak Hukuk250

2.2.1. Genel olarak250

2.2.2. Bağlama kuralı251

2.2.3. Yurt dışında yapılan evlat edinmenin hüküm ve sonuçları244

2.3.Çocukların korunması ve ülkelerarası evlat edinme konusunda işbirliğine dair la haye sözleşmesi260

3.Çeşitli Hukuk Düzenlerinde Evlat Edinme263

3.1.Alman hukuku263

3.2.İsviçre Hukuku289

3.3.Amerikan hukuku309

SONUÇ323

KAYNAKÇA337

 

 

 

 

 


KISALTMALAR

Abs.:Absatz

ABD:Amerika Birleşik Devletleri

AdVV:VerordnungüberdieAdoptionsvermittlung

Art:Artikel

Aufl:Auflage

AÜEHFD: Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi

AÜHFD:Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

b.:bent

BGB:DeutschesBürgerlichesGesetz

Bkz.:Bakınız

C.:Cilt

Çev.:Çeviren

dn.:dipnot

E.:Esas

Ed.:Editör

Emk:Eski Medeni Kanun

f.:fıkra

ff.:fortfolgende

FamRZ: ZeiteschriftfürdasgesamteFamilienrecht

FPR:FamiliePartnerschaftRecht

GG:Grundgesetz

GÜHFD: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

HD.:Hukuk Dairesi

HUMK:Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

İİK:İcra İflas Kanunu

İÜHFM:İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

İÜMHAD:İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi

K. :Karar

Kıs.:Kısaca

LPartG:Lebenspartnerschaftsgesetz

m.:madde

MÖHUK: Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

MünchKomm: MünchenerKommentar

No:Numara

Nr.:Nummer

NJW:NeueJuristischeWochenschrift

NK.:Nüfus Kanunu

PAVO :Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege undzur Adoption

PfKV:VerordnungüberdieAufnahmevonPflegekindern

RG.:Resmi Gazete

RN.:Randnummer

S.:Sayı

s.:sayfa

SGB:Sozialgesetzbuch

SHÇEKK:Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

SJK:SchweizerischeJuristischeKartei

SÜHFD:Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

TBK:Türk Borçlar Kanunu

TBMM:Türkiye Büyük Millet Meclisi

TMK:Türk Medeni Kanunu

TVK:Türk Vatandaşlık Kanunu

VAdoV:Verordnungvom 29. November 2002 überdieAdoptionsvermittlung

Vd.:ve devamı

Vol.:Volume

Vor:Vorbemerkung

Y.:Yargıtay

YİBK:Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu

ZBG:Zivilgesetzbuch

 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.