Faiz İle İlgili Düzenlemeler

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Murat AYDOĞDU - Serkan AYAN
ISBN: 9786051463353
65,70 TL 73,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat AYDOĞDU, Serkan AYAN
Baskı Tarihi 2014/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

HY032
Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukuku'nda Yer Alan Faiz İle İlgili Düzenlemeler 
Doç. Dr. Murat AYDOĞDU - Yrd. Doç. Dr. Serkan AYAN
2014/03 2. Baskı, XVIII+436 Sayfa Ciltli,
ISBN 978-605-146-335-3 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan faiz hakkındaki hükümler, mülga 818 sayılı Borçlar Kanununda olduğu gibi farklı maddelerde düzenlenmiştir. 6098 sayılı Kanun’da anapara faizi (akdi faiz) hakkında genel düzenlemeye 88. maddede, temerrüt faizi hakkında genel düzenlemeye ise 120. maddede yer verilmiştir. Bu düzenlemelerde dikkat çekici nokta ise hukukumuzda ilk defa hem akdi hem de temerrüt faizi bakımından somut sınır getirilmesidir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun faizle ilgili hükümlerinin yanında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun, borçlar hukukunu ilgilendiren faizle ilgili birçok hükmü bulunmaktadır.

Birinci bölümde, faiz kavramı, unsurları, hukuki niteliği ve türleri incelenmiştir. İkinci bölümde, Türk Borçlar Kanununun faizle ilgili düzenlemeleri, üçüncü bölümde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun faize ilişkin hükümleri ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanunun faizle ilgili hükümleri ve son olarak dördüncü paragrafta da Türk Ticaret Kanununun, borçlar hukukunu ilgilendiren faizle ilgili hükümleri incelenmiştir. (Önsöz'den)

KİTABIN KONU BAŞLIKLARI

  • FAİZ KAVRAMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜRLERİ
  • TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN FAİZ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ (TBK m. 76, 88 ve 120)
  • TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN ANAPARA VE TEMERRÜT FAİZİYLE İLGİLİ SINIRLANDIRMALARININ GEÇMİŞE ETKİLİ OLARAK UYGULANMASI SORUNU (TBKUK m. 7) 
  • 3095 SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR
  • TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN FAİZ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ (TKHK. m. 6/a, 10, 10/a ve 10/b)
  • BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUN FAİZ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ
  • TÜRK TİCARET KANUNUNUN, BORÇLAR HUKUKUNU İLGİLENDİREN FAİZLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ (TTK m. 7, 8, 9, 10 ve 1530)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar