Geçmişe Etkili Sigorta

Yazar: Oğuz YOLAL
344,25 TL 405,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oğuz YOLAL
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 294

Geçmişe etkili sigorta, sigortacının, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önceki dönemde sorumlu olmasını ifade etmektedir. Bu çalışma içerisinde öncelikle geçmişe etkili sigortanın genel esasları, sonrasında ise, geçmişe etkili sigortanın şartları ve geçersizliği ele alınmıştır. Uygulamada özellikle sorumluluk sigortalarında geçmişe etkili sigorta sözleşmesinin yapılması ile karşılaşılmaktadır. Bunun yanında, zorunlu trafik ve kasko sigortalarında, sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesinden sonra, acente aracılığıyla sigorta sözleşmesi yapmakta ve sigorta korumasından yararlanmak istemektedir. Geçmişe etkili sigorta sözleşmesinde, sigortacının sorumluluğunun başlaması için, sigortacının prim borcunu ödemesinin gerekli olup olmadığı da çalışma içerisinde değerlendirilmiştir. Sigorta poliçesinde geçmişe yönelik bir tarih atılması hâlinde, geçmişe etkili sigorta sözleşmesinin geçerli olması hususu da açıklanmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Geçmişe Etkili Sigortaya İlişkin Genel Esaslar
Geçmişe Etkili Sigorta Sözleşmesinin Şartları
Geçmişe Etkili Sigorta Sözleşmesinin Görünüm Şekilleri
Geçmişe Etkili Sigorta Sözleşmesinin Geçersizliği
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  19
Birinci Bölüm
GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTAYA İLİŞKİN
GENEL ESASLAR
§ 1. TARİHSEL GELİŞİM  23
§ 2. TERMİNOLOJİ  30
§ 3. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN TANIMI VE AMACI  32
I. TANIMI  32
II. AMACI  33
§ 4. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  35
I. TÜRK HUKUKUNDA  35
A. Türk Ticaret Kanunu’nda  35
1. 865 sayılı Ticaret Kanunu’nda Geçmişe Etkili Sigorta  35
2. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Geçmişe Etkili Sigorta  39
3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Geçmişe Etkili Sigorta  42
B. Sigorta Genel Şartlarındaki Düzenlemeler  45
II. ALMAN HUKUKUNDA  46
A. 2008 tarihli Reform Öncesi Dönem  46
B. 2008 tarihli Reform Sonrası Dönem  47
III. İSVİÇRE HUKUKUNDA  49
A. 19 Haziran 2020 Tarihli Değişiklik Öncesi Dönem  49
B. 19 Haziran 2020 Tarihli Değişiklik Sonrası Dönem  51
IV. AVRUPA SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKU İLKELERİ  52
§ 5. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTAYA İLİŞKİN HÜKMÜN EMREDİCİ NİTELİĞİ  53
§ 6. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA – SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK  55
§ 7. SİGORTA SÜRELERİ VE GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA İLE İLİŞKİSİ  57
I. SİGORTA SÜRELERİ  57
A. Şeklî Sigorta Süresi  58
B. Maddî Sigorta Süresi  59
C. Teknik Sigorta Süresi  60
II. SİGORTA SÜRELERİNİN GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA İLE İLİŞKİSİ  61
§ 8. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ  63
I. TÜRLERİ  64
A. Gerçek Geçmişe Etkili Sigorta  64
B. Gerçek Olmayan Geçmişe Etkili Sigorta  64
II. HEM GEÇMİŞE HEM GELECEĞE ETKİLİ SİGORTA  68
§ 9. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  69
I. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA – GEÇİCİ SİGORTA KORUMASI  69
A. Geçici Sigorta Koruması Hakkında Genel Bilgiler  69
B. Benzerlikleri  78
C. Farklılıkları  80
D. Sözleşmenin Kurulmasından Önce Sigorta Korumasının Talep Edilmesinin Geçmişe Etkili Sigorta Olarak Yorumlanması  83
E. Geçmişe Etkili Sigorta ve Geçici Sigorta Korumasının Birlikte Yapılması  86
II. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA – GEÇMİŞ TARİHLİ SİGORTA  87
III. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA – SİGORTA İLMÜHABERİ DÜZENLENMESİ  93
§ 10. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN UYGULANMA ALANI  96
§ 11. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN RİZİKO İLE İLİŞKİSİ VE SİGORTA SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ  98
I. RİZİKO KAVRAMI  98
A. Kavram ve Tanım  98
B. Rizikonun Belirsiz Olması  102
II. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN SİGORTA SİSTEMİNE AYKIRI OLUP OLMADIĞI SORUNU  104
İkinci Bölüm
GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI
§ 12. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN ŞARTLARI  107
I. MUTABAKAT (VEREINBARUNG)  107
A. Sigorta Sözleşmesinin Kurulmasından Önceki Aşamada Mutabakat Sağlanması  107
1. Sigorta Ettirenin Önerisiyle  107
2. Sigortacının Önerisiyle  112
B. Sigorta Sözleşmesinin Kurulmasından Sonraki Aşamada Mutabakat Sağlanması  115
II. GEÇERLİ BİR SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI  116
A. Genel Olarak  116
B. Sigorta Sözleşmesinin Kurulma Anı  118
1. Hazırlar Arasında  118
2. Hazır Olmayanlar Arasında  118
3. Geçmişe Etkili Sigortada Sigorta Korumasının Başlangıç Anı  121
C. Sigorta Sözleşmesinin Susma Yoluyla Kurulması  121
1. Genel Olarak  121
2. Sigorta Sözleşmesinin Susma Yoluyla Kurulmasında Geçmişe Etkili Sigorta  125
a. Taraflar Arasında Mutabakat Bulunuyorsa  125
b. Taraflar Arasında Mutabakat Bulunmuyorsa  126
D. Sigorta Sözleşmesinin Yetkisiz Temsilci Tarafından Yapılması  127
1. Genel Olarak  127
2. Adına Sözleşme Yapılan Kişinin İcazet Vermesi  128
3. Adına Sözleşme Yapılan Kişinin İcazet Vermemesi  129
III. OLUMSUZ ŞART: RİZİKOYA İLİŞKİN BİLGİ SAHİBİ OLUNMAMASI  130
A. Genel Olarak  130
B. Rizikoya İlişkin Bilgisine Sonuç Bağlanan Kişiler  134
1. Sigortacı  134
2. Sigorta Ettiren  135
3. Sigorta Sözleşmesinden Haberdar Olan Sigortalı  136
a. Zarar Sigortalarında Sigortalı  136
b. Hayat Sigortalarında Sigortalı  137
4. Temsilcinin ve Lehtarın Bilgisinin Dikkate Alınıp Alınmayacağı Sorunu  138
a. Temsilcinin Bilgisi  138
b. Lehtarın Bilgisi  141
C. Sadece Bilmeye Sonuç Bağlanmış Olması  141
D. Bilme Anı  143
1. Genel Olarak  143
2. Sigorta Sözleşmesinin Yenilenmesinde veya Değiştirilmesinde  149
3. Sözleşmenin Susma Yoluyla Kurulmasında  151
4. Yetkisiz Temsil Hâlinde  151
E. Sigortacı, Sigorta Ettiren, Sigortalının ve Temsilcinin Rizikoya İlişkin Bilgisi  153
1. Sadece Sigortacının Bilgisi  154
2. Sadece Sigorta Ettirenin Bilgisi  158
3. Sadece Sigortalının Bilgisi  161
4. Sigorta Ettiren ve Sigortacının Bilgisi  163
5. Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının Bilgisine Karşın Sigortacının Bilgisizliği  164
a. Geçmişe Etkili Sigorta Sözleşmesinin Geçersiz Olması  165
b. Sigortacının Prime Hak Kazanması  166
6. Temsilcinin Bilgisi  168
a. Sigorta Ettirenin Temsilcisi  168
b. Sigortacının Temsilcisi  169
§ 13. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA VE SİGORTANIN BAŞLANGICI  172
I. ALMAN HUKUKUNDA  172
II. TÜRK HUKUKUNDA  173
Üçüncü Bölüm
GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN
HÜKÜMLERİ VE GEÇERSİZLİĞİ
§ 14. TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTADA GÖRÜNÜMÜ  179
I. SİGORTACININ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  179
A. Sigortacının Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  179
1. Alman Hukukundaki Durum  179
2. Türk Hukukundaki Durum  182
B. Sigortacının Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü  187
C. Sigortacının Koruma ve Kurtarma Yükümlülüğü  189
II. SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  191
A. Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü  191
B. Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Borcu  194
C. Sigorta Ettirenin Rizikoyu Ağırlaştırmama Yükümlülüğü  197
D. Sigorta Ettirenin Rizikoyu İhbar Yükümlülüğü  199
1. Genel Olarak  199
2. Sigorta Ettirenin Rizikonun Gerçekleşmesinde Kusuru  199
§ 15. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ  201
I. GENEL OLARAK  201
II. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN GEÇERSİZLİĞİNE NEDEN OLAN HÂLLER  202
A. Rizikonun Gerçekleşmesi  202
B. Rizikonun Gerçekleşme İhtimalinin Kalmaması  203
III. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN GEÇERSİZLİĞİNE NEDEN OLAN HÂLLER VE MENFAAT YOKLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ  204
A. Genel Olarak Menfaat Eksikliği  204
B. Menfaat Eksikliğine İlişkin Hükmün Geçmişe Etkili Sigorta Bakımından Uygulanması  207
IV. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN GEÇERSİZLİĞİNE NEDEN OLAN HÂLLER VE RİZİKOYA İLİŞKİN İMKÂNSIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ  209
V. KISMİ BİLGİNİN SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİNE ETKİSİ  210
A. Rizikonun Gerçekleşmesi Durumunda  210
B. Rizikonun Gerçekleşme İhtimalinin Kalmaması Durumunda  212
VI. TARAFLARIN ZARARIN KARŞILANMASINA YÖNELİK SÖZLEŞME YAPMASI  213
A. Öğretide İleri Sürülen Görüşler  213
1. Alman Hukuku  213
2. Türk Hukuku  214
B. Sözleşmenin Geçersizliğine Yönelik İleri Sürülen Gerekçeler  215
C. Değerlendirme  216
§ 16. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN İSPATA İLİŞKİN ESASLAR  219
I. GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTAYA İLİŞKİN ANLAŞMANIN İSPATI  221
II. RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİNİN VEYA GERÇEKLEŞMESİNİN İMKÂNSIZ HÂLE GELDİĞİNİN İSPATI  222
III. RİZİKOYA İLİŞKİN BİLGİ SAHİBİ OLUNDUĞUNUN İSPATI  224
Dördüncü Bölüm
GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTANIN
SİGORTA TÜRLERİNE UYGULANMASI
§ 17. ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA  227
§ 18. KASKO SİGORTALARINDA  231
§ 19. HAYAT SİGORTALARINDA  234
I. GERÇEK GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA YAPILMASI  234
II. GERÇEK OLMAYAN GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA YAPILMASI  235
III. KARMA GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA YAPILMASI  237
§ 20. TAŞIMA SİGORTALARINDA  238
§ 21. SORUMLULUK SİGORTALARINDA  239
I. GENEL OLARAK  239
II. RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ ANIN TESPİT EDİLMESİ  240
A. Sebep Olayı Teorisi  240
B. Zarar Olayı Teorisi  242
C. Tazminat İsteminin İleri Sürülmesi Teorisi  244
D. Zararın Tespiti Teorisi  247
E. Talebin Kesinleşmesi Teorisi  247
F. Yaygın Sigorta Olay Teorisi  248
III. TTK’DA BENİMSENEN ESAS  248
IV. RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ ANIN TESPİTİ İLE GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA ARASINDAKİ İLİŞKİ  250
V. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA  251
A. Genel Olarak  251
B. Mesleki Sorumluluk Sigortasında Geçmişe Etkili Kloz  253
VI. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  259
A. Genel Olarak  259
B. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Geçmişe Etkili Olarak Yapılması  265
VII. ABONMAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE  266
Sonuç  269
Kaynakça  277
Kavram Dizini  295

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar