Gürsel KAPLAN

Sırala:
Göster:
İdare Hukuku Dersleri
Yazar: Kemal GÖZLER, Gürsel KAPLAN
İD114 İdare Hukuku Dersleri Kemal GÖZLER – Gürsel KAPLAN 2019/06 21. Baskı, 800 Sayfa ISBN 978-605-327-889-4 İÇİNDEKİLER İDARE HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI I. Mevzuat 2 II. Mahkeme Kararları 3 III. Bilimsel Eserler 5 IV. İnternet Kaynakları 7 V. Kaynak Tarama 7 Birinci Kısım İDARE VE İDARE HUKUKU Bölüm 1 İDARE KAVRAMI Kamu İdaresi - Özel İdare Ayrımı 9 Organik Anlamda İdare-Fonksiyonel Anlamda İdare Ayrımı 10 I. İdare Organı (Organik Anlamda İdare) 11 A. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması...
78,00 TL
İdare Hukukuna Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER, Gürsel KAPLAN
İD021 İdare Hukukuna Giriş Kemal GÖZLER - Gürsel KAPLAN 2019/06 25. Baskı, XVI+444 Sayfa ISBN 978-605-327-894-8 Kitabın Konu Başlıkları İdare ve İdare Hukuku · İdare Kavramı · İdare Hukuku İdari Teşkilât · İdari Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler · İdari Teşkilât İdari İşlemler · İdari İşlem Kavramı · Bireysel İşlemler (İdari Kararlar) · Düzenleyici İşlemler · İdarî Sözleşmeler İdarenin Faaliyetleri · Kamu Hizmeti · Kolluk İdarenin Hareket Araçları · Kamu Görevlileri · Kamu Malları İdarenin Soru...
40,00 TL
Kısa İdare Hukuku
Yazar: Kemal GÖZLER, Gürsel KAPLAN
İD149 Kısa İdare Hukuku Kemal GÖZLER - Gürsel KAPLAN   2019/06 13. Baskı, XVI+288 Sayfa ISBN 978-605-327-899-3 KİTABIN BÖLÜMLERİ BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU Bölüm 1: İdare Kavramı Bölüm 2: İdare Hukuku İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT Bölüm 3: İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler Bölüm 4: İdarî Teşkilât ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER Bölüm 5: İdarî İşlem Kavramı Bölüm 6: Bireysel İşlemler Bölüm 7: Düzenleyici İşlemler Bölüm 8: İdarî Sözleşmeler DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETL...
22,00 TL
İdari Yargılama Hukuku
Yazar: Gürsel KAPLAN
İD270 İdari Yargılama Hukuku Gürsel KAPLAN 2019/09 5. Baskı, 602 Sayfa, ISBN 978-605-327-962-4 Konu Başlıkları İdari Yargılama Hukukunun Kaynakları ve Özellikleri İdari Uyuşmazlıkların Yargısal Olmayan Yollardan Çözümlenmesi İdari Uyuşmazlıkların Yargısal Yollardan Çözümlenmesi İdari Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Adli Yargı Yerleri ile İdari yargı Yerleri Arasında Ortaya Çıkan Görev (Yargı Yolu) Uyuşmazlıkları İdari Yargı Düzeni İdari Dava Türleri İptal Davaları Tam Yargı Davaları Dava Açma S...
50,00 TL
İdari Yargıda Dava Açma Süreleri
Yazar: Gürsel KAPLAN
İD090 İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Yrd. Doç. Dr. Gürsel KAPLAN 2011/02 3. Baskı, XIV+548 Sayfa ISBN 978-975-6194-94-2     ...
55,00 TL
Yüksek Öğretim Mevzuatı
Yazar: Gürsel KAPLAN, Mehmet ÜÇER
HY729 Yüksek Öğretim Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Gürsel KAPLAN – Dr. Mehmet ÜÇER 2007 Baskı, 726 Sayfa,   ISBN 978-9944-265-12-6  ...
32,50 TL
İdari Yargılama Hukukuna Giriş
Yazar: Gürsel KAPLAN
İD320 İdari Yargılama Hukukuna Giriş Gürsel KAPLAN 2018/08 Baskı, XVI+320 Sayfa, ISBN 978-605-327-670-8...
30,00 TL
Fransız İdari Yargılama Hukukunda Kararlara Karşı Başvuru Yolları
Yazar: Gürsel KAPLAN
İD266 Fransız İdari Yargılama Hukukunda Kararlara Karşı Başvuru Yolları Gürsel KAPLAN 2016/07 Baskı, XIV+324 Sayfa, ISBN 978-605-327-341-7 ...
36,00 TL
Gösterilen: 1 ile 8 arası, toplam: 8 (1 Sayfa)