Hakimlik ve Savcılık Mesleğinin Temel Esasları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Hüsnü ALDEMİR
Ürün Kodu: HY056
ISBN: 978-605-300-723-4
Stok Durumu: Stokta var
175,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hüsnü ALDEMİR
Baskı Tarihi 2019/04
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

HY056
Hakimlik ve Savcılık Mesleğinin Temel Esasları
Hüsnü ALDEMİR
2019/04 2 Baskı, 912 Sayfa
ISBN 978-605-300-723-4

Anayasa ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda; hâkimlerin görevlerini mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre ifa edecekleri; hiçbir organ, makam ve mercii veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı belirtilmiş olup, hakimlerin kanun ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verecekleri, azlolunamayacakları, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle de olsa aylık ve ödeneklerinden, diğer özlük haklarından yoksun kılınamayacakları ve kendileri istemedikçe özel kanunlarında belirtilen nedenler dışında altmış beş yasından önce emekliye sevk edilemeyecekleri düzenlenmiştir. Hakimlere tanınan bu anayasal ve yasal güvencelerden, Cumhuriyet savcılarının da yararlanacağı kabul edilmiştir.

Diğer kamu görevlilerinden farklı hükümlere tabi tutulması nedeniyle meslekte ilerleme, sicil, gözetim, idari görevlerine ilişkin denetim ve disiplin cezaları bakımından daha sıkı kurallara bağlanan ve daha ağır yaptırımlara tabi tutulan hakimlik ve savcılık mesleğinin temel esasları bu eserin konusunu teşkil etmektedir. Bu kapsamda; ilk önce mahkeme ve savcılık teşkilatının yapısı inceleme konusu yapılmış olup,- daha sonra adli ve idari hakimlerin, savcıların mesleğe kabul, staj, atama, nakil, geçici yetkilendirme, yükselme, birinci sınıfa ayırma, birinci sınıf olma, disiplin, cezai ve hukuki sorumlulukları, teftişi, izni, çalışma saatleri, emekliliği gibi sosyal ve mali hakları ile çalışma şartları, Anayasa ve diğer ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır.

Kitabın Konu Başlıkları

  • Adaylık
  • Atama
  • Terfi
  • Denetim
  • Disiplin Sorumluluğu
  • Cezai Sorumluluğu
  • Hukuki Sorumluluk
  • Maaş, İzin Gibi Özlük Hakları
  • Lojmanlardan Yararlanma
  • Mesleki Bilgiler

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: savcılık hakimlik
İlgili Yayınlar