Hukuk Uyuşmazlıklarında İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ömer EKMEKÇİ - Muhammet ÖZEKES - Murat ATALI
Ürün Kodu: DNM250
ISBN: 978-605-7542-17-5
Stok Durumu: Stokta var
27,78 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer EKMEKÇİ,Muhammet ÖZEKES,Murat ATALI
Baskı Tarihi 2018/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Hukuk Uyuşmazlıklarında İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk

Prof.Dr.Ömer EKMEKÇİ,Prof.Dr.Muhammet ÖZEKES,Prof.Dr.Murat ATALI

2018/10 1.Baskı,222 Sayfa

ISBN 978-605-7542-17-5

"2012'de hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu süreç içerisinde iş yargılamasında değişiklikler içeren bazı çalışmalar yapılmış ise de, bunların kanunlaşması mümkün olmamıştır. Bu konuda son olarak hazırlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 2012'den bu yana tamamen isteğe bağlı olan arabulucuya başvuruyu belirli iş davaları için zorunlu hale getirmiş, dava şartına dönüştürmüştür. İş davalarında, arabulucuda anlaşmak zorunlu olmamakla birlikte, dava açmak için arabulucu sürecinin tamamlanması zorunluluğu, işçi ve işveren taraflarının daha fazla bir araya gelmesi ve bunun sonucu olarak da arabulucuda anlaşma sayısının görece artmasına sebebiyet vermiştir.Arabuluculuk konusu bir usul kanununda düzenlenmiştir. Bu nedenle usul hukukçuları olmaksızın bu konunun incelenebilmesi mümkün olmadığı gibi, maddi iş hukukuna ilişkin yönü itibariyle de iş hukukunun bakış açısının ortaya konulması yararlı görülmüştür.Eser, kısa bir süre içerisinde hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle yararlanılan tüm kaynaklara toplu olarak kitabın sonunda yer verilmiş, sayfa atıflarında ancak doğrudan alıntı yapılan kaynaklar zikredilmiştir. Ayrıca, uygulayıcılar bakımından da yararlı olabilmesi için, doktrindeki tartışmalara fazla yer verilmemesi uygun görülmüştür." 
(ÖNSÖZDEN) 

  İÇİNDEKİLER

   Birinci Bölüm 
   Arabuluculuk Hakkında Temel Bilgiler 
   I. GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 
   II. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ARABULUCULUK, ARABULUCULUĞUN ANAYASA KARŞISINDAKİ DURUMU VE TEMEL İLKELERİ
   III. ARABULUCULUĞA İLİŞKİN DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER VE DÜZENLEMELER
   IV. ARABULUCULUK KONUSUNDA KURUMSAL ALT YAPI
   V. ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİ ALANLAR 
   VI. ARABULUCULUK VE ARABULUCU SÖZLEŞMESİ
   VII. ARABULUCULUK SÜRECİNİN SÜJELERİ VE BU SÜREÇTE YER ALABİLECEK KİŞİLER

    İkinci Bölüm 
    İhtiyari Arabuluculuk 
    I. ARABULUCULUK SÜRECİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
    II. ARABULUCULUK SÜRECİNE HAZIRLIK VE BAŞLANGIÇ 
    III. ARABULUCULUK FAALİYETİNDE İNCELEME, MÜZAKERE VE ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
    IV. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
    V. ARABULUCULUK SONUNDA VARILAN Anlaşmanın Etkisi ve İcrası
    VI. ARABULUCULUK FAALİYETİ İLE İLGİLİ GİDERLER, BU GİDERLERDEN SORUMLULUK ve ADLİ YARDIM

     Üçüncü Bölüm 
     ZORUNLU (İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA) ARABULUCULUK 
     I. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÖZEL DURUMU ve ZORUNLU ARABULUCULUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
     II. İŞ HUKUKUNUN EMREDİCİ HÜKÜMLERİ KARŞISINDA HUAK m. 18/5'DEKİ ARABULUCULUK FAALİYETİ SONUNDA ANLAŞMAYA VARILMASI HALİNDE DAVA AÇILAMAZ HÜKMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
     III. ARABULUCULUK SÜRECİNDE ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE İŞE İADE DAVALARINDA ÖZEL DURUM
     IV. ARABULUCUYA BAŞVURUNUN DAVA ŞARTI (ZORUNLU) OLMASININ ANLAMI ve DEĞERLENDİRİLMESİ
     V. İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK SÜRECİNDE YER ALABİLECEK KİŞİLER VE TARAFLAR
     VI. ZORUNLU ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLAMASI VE ARABULUCUNUN GÖREVLENDİRİLMESİ
     VII. ZORUNLU ARABULUCULUK SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ VE ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
     VIII. ZORUNLU ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
     IX. ZORUNLU ARABULUCULUK FAALİYETİNDE VARILAN ANLAŞMANIN UYGULANMASI ve İCRASININ GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER
     X. ZORUNLU ARABULUCULUK FAALİYETİNİN USUL VE TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN ORTAYA ÇIKARTACAĞI BAZI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

      GENEL BİBLİYOGRAFYA VE YARARLANILAN KAYNAKLAR

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar