Hukuk ve Sanat

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Yener ÜNVER - Özlem YENERER ÇAKMUT
ISBN: 9789750268021
Stok Durumu: Stokta var
98,10 TL 109,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yener ÜNVER, Özlem YENERER ÇAKMUT
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 6
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 688

- Karşılaştırmalı Hukukta Sanat ve Hukuk
- Sanat Özgürlüğü
- Sanatçıların İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Konumu
- Müzik Eserlerinde ve İcrasında Cayma Hakkı
- Sanat Tahkim Mahkemesi
- 5846 Sayılı Kanun Kapsamında Fotoğrafik Ürünlerin Eser Vasfına İlişkin Bir Değerlendirme
- Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescili
- Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Kapsamında Resim ve Heykeller Üzerinde Eser Sahipliği ve Bu Eserlerden Doğan Hakların Kapsamı
- Moda Tasarımlarının Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarım Hükümlerine Göre Tescili
- Patent Lisans Sözleşmeleri
- Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Telif Kazançları İstisnasında 7194 Sayılı Kanun'la Yapılan Değişikliklerin (Vergilendirme İlkeleri Açısından) Değerlendirilmesi
- Bu Tabloyu Siz Mi Yaptınız?
- Sanat Eserlerinin Sigortalanmasında Takseli (Mutabakatlı) Sigorta
- Sanat Eseri Olan Fotoğraflar Üzerindeki Haklar
- FSEK Kapsamındaki Meslek Birliklerinin Hukuki Statüsü Üzerine Bir İnceleme
- Eserin Takma Adla Yayımlanmasının Hukuki Sonuçları
- Gelenekten Çağdaşlığa Açılan Pencere, Abşeron Mektebi
- 1960-70'li Yıllarda SSCB Sanatında Nonkomformist Hareketler
- Kültür Merkezleri: Yasa, Yönetmelik ve Uygulamalar
- Fikri Bir Hak Olarak Yaratıcı Üretimin Korunması Tekstil Tasarımı ve Telif Sorunu
- Dijital Çağda Mimari Tasarıma İlişkin Fikri Hakların Korunması
- Hukuk ve Sinema

Konu Başlıkları
Karşılaştırmalı Hukuk Makale Çevirileri Sanat Özgürlüğü ve Sanatın Teşvikine İlişkin On Tez, Prof. Dr. İur. Felix Uhlmann, Arş. Gör. Dr. Lic. İur. Cristina Bognuda (Çev.: Prof. Dr. Dr. H. C. Yener Ünver)
Gerçeklik ve Deneyimler Eşliğinde Sırbistan Cumhuriyeti'nde Bale Sanatına Dair Düzenlemeler, Olivera Damnjanovic (Çev: Dr. Öğr. Üyesi Salim Işık)
Sanatın Onuru – Mutlak Bir Temel Hakkın Koruma Alanı ve Sınırlarına Dair
Mülahazalar, Prof. Dr. Claus Dıerksmeıer (Çev.: Ar. Gör. Kerem Öz)
Mahkeme Kararları Çevirileri
Eski Sevgilinin Özel Fotoğraf veya Görüntülerinin İlişki Sona Erdikten Sonra Başkalarının Erişimine Sunulması Kişilik Haklarını İhlal Eder, Çev.: Prof. Dr. Dr. H. C. Yener Ünver
Türk Hukuku Sanat Özgürlüğü, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu
Sanatçıların İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Konumu, Prof. Dr. Ercan Akyiğit
Müzik Eserlerinde ve İcrasında Cayma Hakkı, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
Sanat Tahkim Mahkemesi, Prof. Dr. Nuray Ekşi
5846 Sayılı Kanun Kapsamında Fotoğrafik Ürünlerin Eser Vasfına İlişkin Bir Değerlendirme, Doç. Dr. Sinan Bayındır
Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescili, Dr. Öğr. Üyesi Işık Özer
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Kapsamında Resim ve Heykeller Üzerinde Eser Sahipliği ve Bu Eserlerden Doğan Hakların Kapsamı, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Baş
Moda Tasarımlarının Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarım Hükümlerine Göre Tescili, Dr. Öğr. Üyesi Sami Kocabıyık
Patent Lisans Sözleşmeleri, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Topçu
Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Telif Kazançları İstisnasında 7194 Sayılı Kanun'la Yapılan Değişikliklerin (Vergilendirme İlkeleri Açısından) Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Cenker Göker, Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Deniz Ege Göktuna
Bu Tabloyu Siz mi Yaptınız? Dr. Öğr. Üyesi H. Nilüfer Uğur Dalay
Sanat Eserlerinin Sigortalanmasında Takseli (Mutabakatlı) Sigorta, Öğr. Gör. Ferhat Yıldırım
Sanat Eseri Olan Fotoğraflar Üzerindeki Haklar, İstanbul Bam. C. Savcısı M. Sıddık Çinko
FSEK Kapsamındaki Meslek Birliklerinin Hukuki Statüsü Üzerine Bir İnceleme, Ar. Gör. Muhammed Kiomers Ganbari
Eserin Takma Adla YayımlanmasınınHukuki Sonuçları, Av. Ozan Ali Yıldız
Sanat Gelenekten Çağdaşlığa Açılan Pencere, Abşeron Mektebi, Doç. Dr. Terlan Mehdiyeva Azizzade
1960–70'li Yıllarda Sscb Sanatında Nonkomformist Hareketler, Doç. Dr. Terlan Mehdiyeva Azizzade
Kültür Merkezleri: Yasa, Yönetmelik ve Uygulamalar, Doç. Dr. Murat Şahin
Fikri Bir Hak Olarak Yaratıcı Üretimin Korunması Tekstil Tasarımı ve Telif Sorunu, Öğr. Gör. Aylin Akarvardar
Dijital Çağda Mimari Tasarıma İlişkin Fikri Hakların Korunması, Dr. Öğr. Üyesi Sevil Yazıcı
Hukuk ve Sinema, Danışman Öğr. Gör. Meriç Renkver
İçindekiler
Altıncı Basıya Sunuş  7
Birinci Basıya Sunuş  9
Birinci Basıya Önsöz  11
Kısaltmalar  29
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUK
BİRİNCİ KISIM
KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
I. Ayrım
MAKALE ÇEVİRİLERİ
SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ VE SANATIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN ON TEZ  37
Prof. Dr. iur. Felix UHLMANN, Arş. Gör. Dr. lic. iur. Cristina BOGNUDA
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
I. Sanat Özgürlüğü, Düşünce Özgürlüğünün Bir Uzantısı Değildir  37
II. Sanat ve Hukuk Düzeni Arasındaki Çatışkı, Aceleyle Hukuki Düzen Lehine Hükme Bağlanamaz  39
III. Sanat Sıkça Mantık Dışıdır ve Bu Nedenle Hukuksal Söylemde Dezavantajdır  42
IV. Sanat, Sanatçı Tarafından Yapılmış Taslak Değildir  42
V. Sanat Özgürlüğünün Temel Çatışması Kişiliğin Korunması Alanında Ortaya Çıkmaktadır  43
VI. Devlet Kurumları Dahi Sanat Özgürlüğünün Taşıyıcıları Olabilirler  45
VII. Devlet Sanatı Sulama İbriği ile Teşvik Etmemeli, Bilakis Ortaya Açık Öncelikler Koymalıdır  46
VIII. Sanatı Teşvik Etmek Söz Konusu Olduğunda, Kanton Tarafsızdır, Ancak Kör Değildir  47
IX. Devletin Kültür Alanına Katılımı, Bağımsız Kurumlar Aracılığıyla Gerçekleştirilmelidir  48
X. Hukuk Devleti Uyarınca Teşvik Kararlarının, Gerekçelendirilmesi Zorunludur  50
XI. Sonuç  52
GERÇEKLİK VE DENEYİMLER EŞLİĞİNDE
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ’NDE BALE SANATINA DAİR DÜZENLEMELER
Olivera DAMNJANOVİC (Çev: Dr. Öğr. Üyesi Salim IŞIK)
I. Bale Dansının Tarihçesi  53
I. Sırbistan’da Balenin Tarihçesi  55
II. Bale Türleri  56
A. Klasik Bale  56
B. Modern Bale  56
III. Dansçıların Özellikleri  56
IV. Bale Sanatçılarının Eğitimi  57
V. Bale Sanatçılarının Kazandıkları Ünvanlar  58
VI. Yasal Düzenlemelerde Bale  59
VII. Sonuç  62
Kaynakça  63
SANATIN ONURU – MUTLAK BİR TEMEL HAKKIN
KORUMA ALANI VE SINIRLARINA DAİR MÜLAHAZALAR
Prof. Dr. Claus DIERKSMEIER (Çev.: Ar. Gör. Kerem ÖZ)  65
I. Sanat Hürriyetine İlişkin İçtihadın Tarihsel Seyri  65
1. Prusya Devletleri Genel Kanunu’nda Sanat Hürriyeti  66
2. Weimar Anayasası’nda Sanat Hürriyeti  67
3. Üçüncü İmparatorluk Döneminde Sanat Hürriyeti  67
4. Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası’nda Sanat Hürriyeti  68
II. “Mefisto” Davasının Dogmatik–Felsefî Boyutları  70
1. Safahat  70
2. Reform Girişimleri  72
III. Örnek Olay: Alman Bayrağı  75
IV. Onuru Esas Alan Sanat Hürriyeti  76
1. Koruma Alanı veya Sınırlama?  76
2. Temel Hak Kaynağı Olarak İnsan Onuru  77
II. Ayrım
MAHKEME KARARLARI ÇEVİRİLERİ
ESKİ SEVGİLİNİN ÖZEL FOTOĞRAF VEYA GÖRÜNTÜLERİNİN
İLİŞKİ SONA ERDİKTEN SONRA BAŞKALARININ ERİŞİMİNE SUNULMASI KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL EDER  81
Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ İDARİ HEYET KARARI CEM YILMAZ V. ULUSLARARASI ROMA KULÜBÜ
Dava No. D2000–1541  93
Çev.: Ar. Gör. Göktürk ÖCAL
FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 09.07.2008 tarih–1 BvR 519/08  99
Çev.: Ar. Gör. Şölen ÇAKIROĞLU
DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ İDARİ JÜRİ KARARI Julian Barnes V– Old Barn Studios Limited Dava Numarası: D 2001–0121  113
Çev.: Av. Didem COŞKUN
DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ İDARİ HAKEM KARARI Louis De Bernieres V– Old Barn Studios Limited Dava No. 2001–0122  129
Çev.: Av. İpek ŞAHİNKARA
DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ İDARİ PANEL KARARI Geert Hofstede v. Sigma Two Dava No.
D2003–0646  145
Çev.: Sinan UYSAL
LONDRA YÜKSEK MAHKEMESİ QUEEN'S BENCH BÖLÜMÜ  153
Çev.: Sinan UYSAL
ALMAN FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARİKATÜR VE SANAT ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN BİREYSEL BAŞVURU KARARI
(03 Haziran 1987 – 1 BvR 313/85)  167
Çev.: Av. Mert TANRIVERDİ
İKİNCİ KISIM
TÜRK HUKUKU
SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ
Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU
I. Giriş  179
II. Koruma Alanı  179
III. Sanat Özgürlüğünün Sınırları  185
IV. Devletin Tarafsızlığı İlkesi  194
V. Sanat Özgürlüğüne Müdahale Örnekleri  196
1. Yasama Organı  196
2. Yürütme Organı  199
3. Yargı Organı  200
VI. Sonuç  203
Kaynakça  204
SANATÇILARIN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK
HUKUKUNDAKİ KONUMU
Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT
I. Genel Olarak Sanat ve Sanatçı Kavramları ve Kimi Ayırımlar  207
1. Giriş  207
2. Sanat ve Sanatçı Kavramları  208
3. Bazı Ayırımlar  211
II. Genel Olarak Sanatçıların Çalışma İlişkileri  212
III. İş Hukuku Bakımından Sanatçıların Hukuki Durumu  214
1. Bireysel İş Hukuku Bakımından  214
2. Bireysel İş İlişkisine Hangi İş Yasasının Uygulanacağı  222
3. İş Sözleşmesi ve Yapılması Bakımından  225
a. İş Bulma /Sanatçı Bulma Faaliyeti Bakımından  225
b. İş Sözleşmesinin Yapılması ve Türleri Bakımından  227
aa. Ehliyet ve Çalışma Yaşı Bakımından  227
bb. İş Sözleşmesinin Türleri Bakımından  231
4. İş İlişkisinin Hükümleri ve Sona Ermesi ile Sonuçları Bakımından  241
5. Sanatçının Çalışırken Yaptığı Sanat Buluşları Bakımından  243
6. Toplu İş Hukuku Bakımından  245
IV. Sanatçıların Sosyal Güvenliği  248
1. Genel Olarak Sosyal Güvenlik İhtiyacı  248
2. Ülkemizde Resmi Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik  249
3. Sanatçıların Sosyal Güvenliği  250
V. Sonuç  254
Kaynakça  257
MÜZİK ESERLERİNDE VE İCRASINDA CAYMA HAKKI
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU
I. Müzik Eserleri Üzerindeki Haklar ve İcracı Sanatçıların Hakları  259
1. Müzik Eserleri  259
a. İnternet ve Müzik Eserleri  260
b. Müzik Eserleri Üzerindeki Haklar ve Türleri  262
aa. Manevi Haklar  262
aaa. Eseri Kamuya Sunma Hakkı  262
bbb. Eser Sahibinin Adını Belirtme Hakkı  263
ccc. Eserde Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Hakkı  264
bb. Mali Haklar  264
aaa. İşleme Hakkı  264
bbb. Çoğaltma Hakkı  265
ccc. Yayma Hakkı  265
ddd. Temsil Hakkı  266
eee. Umuma İletim Hakkı  267
2. İcracı Sanatçıların Hakları  268
a. İcracı Sanatçılar  268
b. İcracı Sanatçının Hakları  269
aa. İcracı Sanatçıların Manevi Hakları  269
bb. İcracı Sanatçının Mali Hakları  270
3. ESER VE İCRALAR ÜZERİNDEKİ HAKLARIN DEVRİ  270
a. Mali Haklar Üzerinde Yapılan Devir Sözleşmelerinin Niteliği  270
b. Devir Sözleşmelerinde Yazılı Şekil Şartları  272
4. DEVİR SÜRESİN DOLMASI VE ESER/İCRANIN HAK SAHİBİNE GERİ DÖNMESİ  274
5. CAYMA  275
a. Cayma Hakkının Amaç ve Kapsamı  275
b. Caymanın Hakkının Kullanılma Şartları  277
aa. Mali Bir Hak veya Kullanma Hakkının Hiç ya da Gereği Gibi Kullanılmaması  277
bb. Eser Sahibi ve İcracı Sanatçının Menfaatinin Esaslı İhlali  278
cc. Mehil Verilmesi  279
dd. Noterden İhbar Gönderilmesi ve Caymanın Tamamlanması  280
c. Caymaya İtiraz  280
d. Cayma Hakkını Kullanmanın Sonuçları  282
e. Cayma Hakkını Kullanabilecek Kişiler  283
f. Caymadan Vazgeçme ve Sınırlama  284
Kaynakça  285
SANAT TAHKİM MAHKEMESİ
Prof. Dr. Nuray EKŞİ
I. Genel Olarak Sanat Eserleri ve Kültür Varlıklarına İlişkin Uyuşmazlıkları Doğuran Olaylar ve Bu Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları  287
1. Sanat Eserleri ve Kültür Varlıklarına İlişkin Uyuşmazlıkları Doğuran Olaylar  287
2. Sanat Eserleri ve Kültür Varlıklarına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları  291
3. Sanat Eserleri ve Kültürel Varlıklara İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Yollarına İlişkin Hükümler İçeren Milletlerarası Andlaşmalar  301
4. Sanat Eserleri ve Kültürel Varlıklara İlişkin Uyuşmazlıklara İlişkin Kurumsal Tahkim  303
II. Sanat Tahkim Mahkemesi (CAfA–Court of Arbitration for Art)  306
1. CAfA’nın Kuruluşu ve Amaçları  306
2. CAfA’nin İhtiyari Kurumsal Tahkim Mahkemesi Niteliği  308
3. CAfA Tahkimine İlişkin Genel Esaslar  308
4. Tahkim Başvurusunun, Dilekçelerin ve Yazışmaların Elektronik Ortamda Gönderilmesi  308
5. CAfA Tahkim Yargılama Lisanı  309
6. CAfA Tahkim Yargılamasının Gizliliği  309
7. CAfA Tahkim Yargılamasının Başlatılması ve Hakemlerin Atanması  310
a. CAfA Tahkim Yargılamasının Başlatılması  310
b. Tahkim Anlaşmasına İlişkin İtirazlar  311
c. Tahkim Anlaşması ve Bu Anlaşmanın Esas Sözleşmeden Bağımsızlığı  312
d. Hakemlerde Aranan Nitelikler, Hakemlerin Seçimi, Sayısı ve Reddi  312
8. CAfA Tahkim Yargılama Usulü  314
9. Hakem Heyetince Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararı Verilmesi  316
10. Tahkim Yargılamasına Katılma ve Tahkim Yargılamasının İhbarı  316
11. Hakemlerce Esasa Uygulanacak Hukuk  317
12. CAfA Hakem Kararı  318
a. CAfA Hakem Kararı Türleri, Hakem Kararının Şekli, İçeriği ve Tebliği  318
b. CAfA Hakem Kararına Karşı Başvuru Yolları  319
aa. Hakem Kararının Düzeltilmesi ve Ek Karar Talebi  319
bb. Hakem Kararının İptali İçin Dava Açılması  319
13. CAfA Tahkim Yargılama Giderleri  320
14. CAfA Hakem Kararlarının Hollanda Dışında Tanınması ve Tenfizi  320
15. CAfA Arabuluculuk Kuralları  320
III. Sonuç  322
Kaynakça  324
5846 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
FOTOĞRAFİK ÜRÜNLERİN ESER VASFINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Sinan BAYINDIR
I. Giriş  329
II. Mukayeseli Hukukta Fotoğrafik Eser Kavramı  330
III. 5846 Sayılı Kanun’da Eser Kavramı  331
1. Eserin Tanımı  331
a. Hususiyet Şartı (Sübjektif Şart)  331
b. Eser Kategorilerinden Birine Dahil Olma Şartı (Objektif Şart)  332
2. Eser Sahipliği  333
IV. Fotoğrafik Ürünlerin FSEK’te Düzenlenişi  333
1. Fotoğraf Ürününün Eser Niteliği ve Eser Sahipliği  333
a. Fotoğraf Kavramı  333
b. Benzer Kavramlarından Farkı  334
c. Fotoğraflar Açısından Eser Sahipliği  336
2. Eser Niteliğindeki Fotoğrafların Korunması  336
a. İlim ve Edebiyat Eseri Mahiyetindeki Fotoğraflar  337
b. Güzel Sanat Eseri Mahiyetindeki Fotoğraflar  338
c. İşlenme Eser Olarak Fotoğrafik Ürünler  341
3. Eser Niteliğine Bakılmaksızın Fotoğrafların Korunması  342
a. Kişilik Hakları Çerçevesinde Koruma  342
b. Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde Koruma  343
V. Sonuç  344
Kaynakça  347
SINAİ MÜLKİYET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE
MODA TASARIMLARININ MARKA OLARAK TESCİLİ
Dr. Öğr. Üyesi Işık ÖZER
I. Giriş  349
II. Moda Tasarımı Kavramı ve Tasarım Olarak Tescili  352
1. Genel Olarak Tasarım ve Moda Tasarımı Kavramları  352
2. Moda Tasarımlarının Tasarım Olarak Tescili  354
III. Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescili Sorunu  355
1. Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescil Edilmeye Uygunluğu  355
2. Moda Tasarımlarının Marka Korumasından Yararlanabilmesi (Kümülatif Koruma İlkesi)  358
IV. Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescili Şartları  360
1. Ayırt Etme Unsuru  361
2. Açık ve Kesin Olarak Sicilde Gösterilebilme Unsuru  363
V. Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Moda Tasarımları  364
1. Renk ve Renk Kombinasyonları  364
a. Renk ve Renk Kombinasyonlarının Marka Olarak Tescili  364
b. Marka Olarak Tescil Edilmiş Örnek Renk ve Renk Kombinasyonları  367
2. İki ve Üç Boyutlu Şekiller  369
a. İki ve Üç Boyutlu Şekillerin Marka Olarak Tescili  369
b. Marka Olarak Tescil Edilmiş Örnek İki ve Üç Boyutlu Şekiller  370
VI. Mutlak ve Nispi Tescil Engelleri  372
1. Moda Tasarımlarını İlgilendiren Mutlak Tescil Engelleri  373
2. Moda Tasarımlarını İlgilendiren Nispi Tescil Engelleri  375
VII. Sonuç  376
Kaynakça  379
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU KAPSAMINDA
RESİM VE HEYKELLER ÜZERİNDE ESER SAHİPLİĞİ VE
BU ESERLERDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI
Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ
I. Giriş  381
II. Resim ve Heykellerin Eser Niteliği  383
1. Fikri Bir Çabanın Ürünü Olma  384
2. Bir Forma Bürünme  385
3. Hususiyet  387
III. Resim ve Heykeller Üzerinde Hak Sahipliği  388
IV. Eserden Doğan Haklar  390
1. Manevi Haklar  391
a. Kamuya Sunma ve Eser Üzerinde Adının Belirtilmesini İsteme Hakkı  391
b. Eserin Değiştirilmesini ve Yok Edilmesini Önleme Hakkı  393
c. Eserin Aslına Ulaşma ve Sergileme Hakkı  394
2. Mali Haklar  396
a. İşleme Hakkı  396
b. Çoğaltma Hakkı  397
c. Temsil Hakkı  398
3. Pay ve Takip (Yeniden Satış) Hakkı  398
4. Cayma Hakkı  402
V. Eser Sahibinin Haklarının Sınırları  404
1. Kamu Düzenine İlişkin Sınırlamalar  404
2. Eğitim ve Öğretim Amacıyla Sınırlamalar  405
3. Bilim Amaçlı Kullanım Serbestisi  406
4. Haber Amaçlı Kullanım Serbestisi  406
5. Şahsi Amaçlı Kullanım  406
6. Kopya ve Sergileme Serbestisi  407
VI. Sonuç  408
Kaynakça  409
MODA TASARIMLARININ SINAİ MÜLKİYET KANUNU
TASARIM HÜKÜMLERİNE GÖRE TESCİLİ
Dr. Öğr. Üyesi Sami KOCABIYIK
I. Giriş  411
II. Moda Tasarımları  413
1. Genel Olarak  413
2. Moda Tasarımlarının Unsurları  414
a. Değişim  414
b. Yenilik  414
c. Pazarlama  414
III. Moda Tasarımlarının Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Tescil Şartları  414
1. Genel Olarak  414
2. Yenilik  416
3. Ayırtedicilik  420
IV. Moda Tasarımlarının Tescil Aşamaları  422
1. Başvuru, İnceleme ve Tescil  422
2. Tescil Aşamasında Moda Tasarımlarının Yayımının Ertelenmesi  423
3. İtiraz ve İnceleme  424
4. Koruma Süresi  425
V. Sonuç  426
Kaynakça  429
PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz TOPÇU
I. Giriş  431
II. Patent Hakkı ve Sözleşme Dışı Lisans  432
III. Patent Lisans Sözleşmesinin Tanımı, Türleri ve Kurulması  433
IV. Patent Lisans Sözleşmesinin Unsurları  436
V. Patent Lisans Sözleşmesinin Tarafları  437
VI. Patent Lisans Sözleşmelerinin Geçerliliği  439
VII. Patent Lisans Sözleşmesinin Hükümleri  443
1. Lisans Verenin Borçları  443
a. Yararlanmayı Sağlama  443
b. Yararlanmanın Sözleşme Süresince Devamını Sağlama  444
c. Lisans Verenin Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Yükümlülüğü  445
d. Lisans Hakkı Üzerindeki Tasarruf Kısıtlamalarına Uyma  447
2. Lisans Alanın Borçları  448
a. Lisans Bedelini (Royalty) Ödeme  448
b. Lisans Konusunu Sözleşmeye Uygun Kullanma  450
c. Bedelin Nisbi Olarak Belirlendiği Lisans Sözleşmelerinde Hesap Verme  451
3. Tarafların Borca Aykırı Davranışlarının Sonuçları  451
VIII. Patent Lisans Sözleşmesinin Sona Ermesi  453
IX. Sonuç  453
Kaynakça  454
GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN
TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASINDA
7194 SAYILI KANUN’LA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN
(VERGİLENDİRME İLKELERİ AÇISINDAN) DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Cenker GÖKER, Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Deniz Ege GÖKTUNA
I. GİRİŞ  455
II. Telif Kazançları İstisnasının Kapsamı  456
III. 7194 Sayılı Kanun ile Telif Kazançları İstisnası Sisteminde Yapılan Değişiklikler  457
IV. 7194 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerin Anayasal Vergilendirme İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi  459
V. Sonuç  464
Kaynakça  466
BU TABLOYU SİZ Mİ YAPTINIZ?
Dr. Öğr. Üyesi H. Nilüfer Uğur DALAY
I. Giriş  467
II. Savaşı Anlamak  468
1. Neden Savaş?  468
2. Savaş Kavramı ve Uluslararası İnsalcıl Hukuk  470
3. Savaşın Toplumsal Etkileri  471
4. Savaş ve Barış Zamanında Şiddet  472
III. İspanya İç Savaşı ve Yansımaları  474
1. İspanya İç Savaşı  474
2. İç Savaş Sonrasında Topluma Yansıyanlar  476
3. İç Savaşının ve Sonrasının İspanyol Edebiyatına ve Romana Etkisi  477
IV. Savaşın Yarattığı Tablo: HİÇ. Carmen Laforet’nin Hiç (Nada) Romanından Savaşa Bakmak  480
V. Sonuç  482
Kaynakça  484
SANAT ESERLERİNİN SİGORTALANMASINDA
TAKSELİ (MUTABAKATLI) SİGORTA
Öğr. Gör. Ferhat YILDIRIM
I. Giriş  487
II. Genel Olarak Sigorta Kavramı ve Sınıflandırılması  488
III. Genel Olarak Sanat (Fine Arts) Sigortası  491
IV. Sanat Eserleri Sigortasının (Fine Arts Insurance) Sigorta Türleri İçerisinde Konumlandırılması  495
V. Sanat Eserleri Sigortasında Takseli (Mutabakatlı) Sigorta  496
1. Genel Olarak Takseli (Mutabakatlı) Sigorta  496
a. Takseli (Mutabakatlı) Sigortanın Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda Düzenlenişi  498
b. Takseli (Mutabakatlı) Sigortanın Avusturya Sigorta Sözleşmesi Kanunu (VersVG)’nda Düzenlenişi  501
2. Eser Sigortalarında Mutabakatlı (Takseli) Sigorta  503
VI. Sonuç  504
Kaynakça  506
SANAT ESERİ OLAN
FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR
İstanbul BAM. C. Savcısı M. Sıddık ÇİNKO
I. Fotoğraf ve Hukuk Düzeni  509
II. Hukuksal Açıdan Fotoğrafın Sanat Eseri Olması İçin Koşullar  510
III. Sanat Eseri Olan Fotoğraflar Üzerindeki Haklar  514
1. Manevi Haklar  514
a. Umuma Arz Etme Hakkı  515
b. Adın Belirtilmesi Hakkı  517
c. Fotoğraf Bütünlüğünün Korunmasını İsteme Hakkı  518
d. Fotoğraf ile İlişkisinin Kesilmemesi (Eserin Aslına Ulaşma) Hakkı  519
e. Fotoğraftan Zarar Görmeme (Fotoğrafçının Kişilik Haklarının Korunmasını İsteme) Hakkı  520
2. Mali Haklar  521
a. İşleme Hakkı  522
b. Çoğaltma Hakkı  523
c. Yayma Hakkı  523
d. Temsil Hakkı  524
e. Kitle İletişim Araçlarıyla Umuma İletim Hakkı  525
f. Eserden Maddi Menfaat Sağlamaya Devam Etme (Bedellerinden Pay Verilmesi) Hakkı  526
IV. Sonuç  527
Kaynakça  528
FSEK KAPSAMINDAKİ MESLEK BİRLİKLERİNİN
HUKUKİ STATÜSÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ar. Gör. Muhammed Kiomers GANBARİ
I. Giriş  529
II. Meslek Birlikleri ve Mevzuattaki Düzenleme Şekli  530
1. Meslek Birlikleri ve İşlevi  530
2. Türkiye’deki Tarihi Gelişim  531
3. Mevzuattaki Düzenleme Şekli  533
III. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı  535
IV. Meslek Birliklerinin Hukuki Statüsünün Değerlendirilmesi  537
1. Genel Olarak  537
2. Değerlendirmeler  539
V. Sonuç  541
Kaynakça  542
ESERİN TAKMA ADLA YAYIMLANMASININ
HUKUKİ SONUÇLARI
Av. Ozan Ali YILDIZ
I. Giriş  543
II. Takma Ad  543
1. Takma Adın Belirlenmesi  543
2. Takma Adın Kullanım Amacı  545
III. Takma Adla Yayımlanan Eserler Üzerindeki Hakların Kullanılması  546
1. Eserin Tanınmış Takma Adla Yayımlanması Halinde  546
2. Eserin Tanınmış Olmayan Takma Adla Yayımlanması Halinde  547
a. Genel Olarak  547
b. Yayımlayana veya Çoğaltana Tanınan Hakkın Niteliği ve Kapsamı  549
c. Eser Sahibinin Kimliğini Açıklaması ve Bunun Olası Sonuçları  551
d. Eser Sahibi ile Yayımlayan veya Çoğaltan Arasındaki İlişki  553
IV. Koruma Süresi  554
1. Genel Olarak  554
2. Eser Sahibinin Kimliğinin Açıklanması  554
V. Sonuç  556
Kaynakça  557
İKİNCİ BÖLÜM
SANAT
GELENEKTEN ÇAĞDAŞLIĞA AÇILAN
PENCERE, ABŞERON MEKTEBİ
Doç. Dr. Terlan MEHDİYEVA AZİZZADE
I. Giriş  561
II. Azerbaycan’da 1960 Kuşağı  562
III. Abşeron Mektebi  568
IV. Cavadov Kardeşleri  575
1. Dünyada Bir Mircavad Vardı…  575
2. Cezanne Hayranlığından Gobuston Hayranlığına Geçiş  577
3. Cengiz Aytmatov’un Yardımseverliği  581
4. Gecikmiş İtiraf  582
5. Mircavadov’un Dünyası  583
6. Büyük Güce, Büyük Nefese Malik Ressam  584
7. Görkemli Fırça Ustasının Ölümünün Üzerinden 17 Yıl Geçti  586
V. Rüzgar Beni Götürüyor  590
1. Tofig Cavadov (1925–1963)  590
2. Abşeron Mektebi’nin Oluşumunda Tofig Cavadov’un Katkıları  593
3. Neorealizm  596
4. “Rüzgâr Beni Götürüyor”  603
5. Cavadov’un Abşeron’u  606
6. İşçi Portreleri  607
7. Otoportreler  609
8. Natürmortlar  610
9. Rüzgâra Karşı Duran Yiğide Son Ağıt  612
VI. Sonuç  613
Kaynakça  618
1960–70’Lİ YILLARDA SSCB SANATINDA
NONKOMFORMİST HAREKETLER
Doç. Dr. Terlan MEHDİYEVA AZİZZADE
Özet  621
I. Giriş  621
II. Yoğun Gelişim:1950  623
III. Yumuşama Yılları  624
IV. 60’lar ve Non–Komformist Sanatçılar  627
V. Yeni Realizm  628
VI. Manej 1962  630
VII. 1965–70’lı Yıllarda Sosyokültürel Ortam  632
Kaynakça  643
KÜLTÜR MERKEZLERİ:
YASA, YÖNETMELİK VE UYGULAMALAR
Doç. Dr. Murat ŞAHİN
I. Giriş  645
1. Kültür Merkezi Kültürü  645
2. Kültür Merkezlerinin Yasal ve Kavramsal Çerçevesi  648
3. İstanbul ve Kültür Merkezleri  650
II. Sonuç  653
Kaynakça  655
FİKRİ BİR HAK OLARAK YARATICI ÜRETİMİN KORUNMASI
TEKSTİL TASARIMI VE TELİF SORUNU
Öğr. Gör. Aylin AKARVARDAR
Kaynakça  663
DİJİTAL ÇAĞDA MİMARİ TASARIMA İLİŞKİN
FİKRİ HAKLARIN KORUNMASI
Dr. Öğr. Üyesi Sevil YAZICI  665
I. Giriş  665
II. Mimari Tasarım Kavramı ve Süreci  667
III. Mimari Tasarımda Fikri Haklar: Mimari Proje ve Mimarlık Eseri  668
IV. Teknolojinin Mimari Tasarım Sürecine Etkileri  670
V. Sonuç  672
Kaynakça  674
HUKUK VE SİNEMA
Danışman Öğr. Gör. Meriç RENKVER
I. Giriş  675
1. Hukukun Sanata Yansıması  675
2. Hukukun Edebiyata Yansıması  676
II. Hukuk ve Sinema İlişkisi  677
1. İlk Örnekler  677
2. Toplumsal Arka Plan  677
III. Tür Sineması Kavramı  679
1. Hukuk Filmi  679
2. Mahkeme Filmi  679
3. Örnekler  680
IV. Sinemamızda Hukuk ve Mahkeme  681
V. Hukuk–Sinema İlişkisinin Boyutları  681
1. Genel Bakış  681
2. Sinema ve Sansür  682
VI. Hukuk Filmlerinin İşlevi  683
VII. Sonuç  684
Kavramlar Dizini  687

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar