Hukuka Giriş - Hukuk Tarihi ve Felsefesi - Roma Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
DANTE ALIGHIERI  Yaşamı, Eserleri ve Siyaset Felsefesi
Yazar: Ömer KORKMAZ
HT185 DANTE ALIGHIERI Yaşamı, Eserleri ve Siyaset Felsefesi Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ 2015/12 Baskı, 170 Sayfa ISBN 978-605-05-0017-2  Dante Alighieri, Rönesans'la sonuçlanacak ihtiyaçların ve düşünsel akımların olgunlaşmaya başladığı Geç-Ortaçağın (XIII. ve XIV. yüzyılların) önemli bir düşünürüdür. Tüm yaşamını, düşünce ve inançlarını gerçekleştirmek için harcamış olan Dante, mücadeleler ve çileler içerisinde geçen 56 yıllık bir ömür sonucunda ölümlü dünyada ölümsüzlüğü yakalayabilmiş büyük bi...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Fenomenoloji ve Hukuk
Yazar: Niyazi ÖKTEM
HT079 Fenomenoloji ve Hukuk Prof. Dr. Niyazi ÖKTEM 2012/03 Baskı, 150 Sayfa ISBN 978-975-464-646-7 Çağımızda fenomenolinin etkilemediği düşünce akımı yok gibidir. Ancak ilginç olan husus, bu denli etkisine karşın fenomenolojinin anlaşılmasının çok güç olmasıdır. Bu kitapta amaç genel fenomenoloji felsefesinin verilerinden yol alarak, hukukun fenomenolojik yorumunu yapmaktır. Kitabın Bölüm Başlıkları: Fenomenolojik Akımın Genel Felsefesi Genel Olarak  Varlık Ve Öz Bilgi Kuramı Değer ve Fenomenolo...
28,00 TL 25,20 TL
Genel Hukuk Bilgisi
Yazar: Enver BOZKURT
HT075 Genel Hukuk Bilgisi Prof. Dr. Enver BOZKURT 2018/09 2. Baskı, 290 Sayfa ISBN 978-605-68794-0-1 Meslek Yüksek Okullarında yapılan yeni program düzenlemesine uygun olarak daha önce yayınlanmış bulunan Hukukun Temel Kavramları adlı çalışmamızı yeniden düzenlenerek, birtakım çıkarmalar ve eklemeler yapılmak suretiyle bu eser oluşturulmuştur. Anayasa'da, Ceza Kanununda, Ceza Muhakemesi Kanununda ve diğer kanunlarda yapılan değişikliklere göre yeni düzenlemeler işlenmiştir. Kitabın Konu Başlıkla...
30,00 TL
-10%
Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye)
Yazar: Cengiz İLHAN, Cengiz İLHAN
HT053 /HYA06 Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye) Aslı ile birlkte tam metin Cengiz İLHAN 2014/01 2. Tıpkı Bası, 604 Sayfa ISBN 978-975-464-815-7 Uygarlıkların beşiği olan Anadolu ve Mezopotamya, “Kanunlaştırma – Kodifikasyon Hareketlerinin”de önemli merkezlerinden biridir. Ur, Sümer, Akkad ülkesi Kralı Nammu’nun Kodifikasyonu  M.Ö. 2100 yılında yayınlanmıştır. Bu kanunname, bir sonraki hanedan döneminde yenilenerek Lipit- İştar Kanunnamesi adını almış ve hak ve adalet kavraml...
56,00 TL 50,40 TL
-10%
Hukuk Tarihinde Vatandaşlık - Yabancılık Statüsü
Yazar: İrem KARAKOÇ
HT081 Hukuk Tarihinde Vatandaşlık - Yabancılık Statüsü Yrd. Doç. Dr. İrem KARAKOÇ 2012/03 Baskı, 312 Sayfa Bu çalışma, “ . Birinci bölümde genel olarak vatandaş ve yabancı kavramları üzerinde durulmuştur. Osmanlı Devleti’nin İslam Hukuku’na dayalı tabiiyet anlayışı, çalışmanın ikinci bölümünde incelenmiştir. Çalışmanın bütününde ve bölümlerin içeriğinde olayların ve hukuk düzenlemelerinin kronolojik olarak yer almasına çaba gösterilmiştir. Konunun günümüzde yaşanan anayasal vatandaşlık tartışmal...
47,00 TL 42,30 TL
-10%
Hukuk ve Adalet
Yazar: Arslan TOPAKKAYA
HT035 / HY898 Hukuk ve Adalet Arslan TOPAKKAYA 2010 Baskı, 172 Sayfa  ISBN 978-975-464-562-0 ...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
Hukuk Yazıları
Yazar: Yasemin IŞIKTAÇ
HT037 / HY518 Hukuk Yazıları Doç. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ 2004 Baskı, 322 Sayfa ISBN 978-975-464-298-2 Daha çok yüksek lisans ve doktora derslerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan bu derlemenin, genel olarak hukuk ile ilgilenenler için de yararlı olacağı düşüncesindeyim. Atıf kolaylığı açısından makalelerin daha önce yayınlanmış olduğu yerler gösterilmiştir. Bu derlemede yer alan makalelerde konu ilgisi açısından bir sıralama yapılmaya gayret edilmiştir. Okuyucunun çok rahatça göreceği gibi ağır...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Hukuk Yazıları II
Yazar: Yasemin IŞIKTAÇ
HT112 Hukuk Yazıları II Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ 2013/04 Baskı, 368 Sayfa ISBN 978-975-464-733-4 Tıpkı ilk cildinde olduğu gibi yüksek lisans ve doktora derslerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan bu derlemenin genel olarak hukukla ilgili olanların da işine yarayacağı düşüncesindeyim. Bu derlemede de yer alan makaleler daha önce yayınlanmıştır. Makaleler zamansal öncelik sıralaması dikkate alınmadan konular esas alınarak bir araya getirilmiştir. Benim açımdan ikincisi çıkan hukuk yazıları ma...
47,00 TL 42,30 TL
-10%
Hukuka Giriş
Yazar: Selâhattin KEYMAN
HT009 / HY363 Hukuka Giriş Selâhattin KEYMAN Güncelleyen: Haluk TOROSLU 2012/10 5. Baskı, 280 Sayfa ISBN 978-975-464-166-0 Hukuka Giriş'in yapılan bu 5. baskısında, Anayasa ve yasa değişikliklerinin gerektirdiği güncellemeler yapılmış; kitap, yeni eklerle zenginleştirilmiştir. Ders kitabı niteliğindeki kitap, öğrencilerin hem eğitimi esnasındaki sınavlar, hem de okul sonrası mesleki sınavlarda karşılaşacakları konulara ağırlık verilerek hazırlanmıştır. Kitabın Konu Başlıkları Hukuk - Hukuk Düzen...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Hukuka Giriş
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
HT242 Hukuka Giriş Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 2018/09 4. Baskı, 308 Sayfa ISBN 978-605-05-0324-1...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Hukuksal Aklın Sosyo-Politik Bağlamı
Yazar: Muharrem KILIÇ
HT264 Hukuksal Aklın Sosyo-Politik Bağlamı Norm-Anlam-Yorum Muharrem KILIÇ 2018/10 1. Baskı, XXIV+368 Sayfa  ISBN 978-605-05-0363-0...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Hukukun Temel Kavramları
Yazar: L. Şanal GÖRGÜN, Mehmet KODAKOĞLU
HT031 / HY213 Hukukun Temel Kavramları Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN – Arş. Gör. Mehmet KODAKOĞLU 2008 Baskı, 264 Sayfa  ISBN 978-975-464-089-2 ...
14,00 TL 12,60 TL
Hukukun Temel Kavramları
Yazar: Enver BOZKURT
HT028/ HY837 Hukukun Temel Kavramları Prof. Dr. Enver BOZKURT 2018/09 13. Baskı, 290 Sayfa ISBN 978-605-68794-1-8...
45,00 TL
-10%
Özsellik ile Olgusallık Arasında Hukuk Kavramı
Yazar: Muharrem KILIÇ
HT066 HYA15 Özsellik ile Olgusallık Arasında Hukuk Kavramı (St. Thomas'ın Hukuk Kuramı Örnekleminde Doğal Hukuksal Bir Analiz) Doç. Dr. Muharrem KILIÇ 2011/05 Baskı, 186 Sayfa ISBN 978-975-464-601-6 ...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Roma Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: A. Nadi GÜNAL, Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR
HT047 HY266 Çağdaş Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Doç. Dr. A. Nadi GÜNAL – Yrd. Doç. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR 2002 2. Baskı, 376 Sayfa  ISBN 978-975-464-120-2...
38,00 TL 34,20 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 288 (20 Sayfa)