Hukuka Giriş - Hukuk Tarihi ve Felsefesi - Roma Hukuku

Sırala:
Göster:
Hukuksal ve Tarihsel Boyutuyla Oniki Ada ve Meis
Yazar: Kadir YILDIRIM
Hukuksal ve Tarihsel Boyutuyla Oniki Ada ve Meis Dr. Kadir YILDIRIM 2020/01 1. Baskı, 457 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-69-5 Bu çalışmaların başlama süreci Sayın hocam Prof. Dr. Edip F. Çelik'in bu konuyu irdelememi istemesi ile başladı ve ilk çalışmam 31 Ekim 1986 yılında Milliyet Gazetesine Meis Adası ile ilgili yazdığım bir yazı ile ele alınmış oldu. Bu araştırmanın hukuksal konularında, bir hukukçu gözü ile olabildiğince tarafsız değerlendirilme yapılmaya çalışıldı. Tarihsel konularda ise ...
80,00 TL
-10%
Cumhuriyet Dönemi Roma Toplumunda Kamu Suçları, Yargılamalar ve Ceza Uygulamaları
Yazar: Onur GÜNDAY
Cumhuriyet Dönemi Roma Toplumunda Kamu Suçları, Yargılamalar ve Ceza Uygulamaları Dr. Onur GÜNDAY 2019/12 1. Baskı, 349 Sayfa ISBN 978-605-05-0511-5 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR5 ÖNSÖZ7 İÇİNDEKİLER11 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ17 KAYNAKLAR21 GİRİŞ31 1. BÖLÜM 1.1TEMEL KAVRAMLAR VE İLKELER35 1.1.1Populus Romanus (Roma Devleti), Civitas (Örgütlü Halk) Ve Res Publica (Roma Cumhuriyeti)35 1.1.2Anayasa36 1.1.3Ius (Hak-Hukuk)37 1.1.4Caput (Kişisel Haklar) ve Status (Toplumsal Konum)39 1.1.5Existimationis Mi...
100,00 TL 90,00 TL
Roma Hukukunda Sportif Faaliyetlerden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk ve Türk Hukukuna Yansımaları
Yazar: Duygu TAHAN ORHAN
Roma Hukukunda Sportif Faaliyetlerden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk ve Türk Hukukuna Yansımaları Dr. Duygu TAHAN ORHAN 2019/12 1. Baskı, 156 Sayfa ISBN 978-975-2449-80-0 Kitleleri etkileyen bir güç olarak sportif faaliyetler her dönem bireysel ve toplumsal düzeyde insanların ilgisini çekmiştir. Roma'da da, sosyolojik ve politik nedenlerle çok fazla talep gören oyun ve müsabakalara hukukun müdahalesi kaçınılmaz olmuştur. Hukuki düzenlemeler ile, zaman zaman doğrudan söz konusu faaliyetlere ilişki...
25,00 TL
Roma Hukuku'nda Fıducıa (İnançlı İşlem) ve Türk Hukuku Üzerindeki Etkisi
Yazar: Melih ŞEKER
Roma Hukuku'nda Fıducıa (İnançlı İşlem) ve Türk Hukuku Üzerindeki Etkisi Melih ŞEKER 2019/12 1. Baskı, 127 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-78-7 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı dahilinde tarafımca hazırlanan aynı isimli yüksek lisans tezine dayanan bu çalışmanın amacı, Roma hukuk yaşantısında önemli bir yere sahip olan "fiducia"nın genel yapısını ve karakterini ortaya koymak ve işlemin Türk Hukuku üzerinde oluşturduğu etkileri incele...
50,00 TL
Hukuk Felsefesi
Yazar: Yasemin IŞIKTAÇ
HT013 / HY551 Hukuk Felsefesi Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ 2019/11 6. Baskı, 547 Sayfa ISBN 978-975-368-501-6 ÖNSÖZVII SUNU   VIII GİRİŞEÖNSÖZ 1 §1 BİLİM, FELSEFE VE HUKUK FELSEFESİ   5 IBİLİM   5 ABilimsel bilgi aynı konu ya da konu alanına yönelmiştir   6 BBilimsel bilgi genel olarak geçerli bilgidir   6 CBilimsel bilgi objektiftir   7 DBilimsel bilgi sistematiktir   7 IIBİLİMİNNİTELİĞİ VE DEĞERİ 9 DoğaBilimleri - Sosyal Bilimler Ayrımı   9 1Natüralist(Doğa...
50,00 TL
Hukuksal Etik (Legal Ethics) Dersleri
Yazar: A. Can TUNCAY
HT118 Hukuksal Etik Ders Notları (Legal Ethics) A. Can TUNCAY 2019/11 4. Baskı, 434 Sayfa, ISBN 978-605-242-537-4 Konu Başlıkları Etik Kavramı Mesleki Etik Toplum Yaşamını Düzenleyen Kurallar Hukuksal Etik Etik, Ahlak, Adalet, Vicdan ve Hukuk Arasındaki Benzerlikler Farklılıklar Etik, Ahlak, Adalet Kavramlarını İnceleyen Filozoflar Hukuk Eğitiminde Etik Avukatlık Meslek Kuralları Yargılama Etiği İlgili Mevzuattaki Hükümleri...
37,50 TL
İnsancıl Hukuka Giriş
Yazar: Ayşe Nur TÜTÜNCÜ
HT024 İnsancıl Hukuka Giriş Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ 2019/11 4. Baskı, 220 Sayfa,   ISBN 978-605-242-548-0 İçindekiler - İnsancıl Hukukun Tanımı - İnsancıl Hukuk - İnsan Hakları Hukuku Farkı - İnsancıl Hukukun Gelişimi ve Kaynakları - Jus Ad Bellum ve Jus In Bello Kavramı Arasındaki Ayırım - Savaşı Ortadan Kaldırma Girişimleri - Birleşmiş Milletler Şartı Uyarınca Kuvvet Kullanımı - Milletlerarası Silahlı Güçler - İç Savaş ve Çatışmalar, Muhariplik ve Asilik - Terörizmle Mücadele ve Millet...
35,00 TL
Türk Hukuk Tarihi
Yazar: Halil CİN, Gül AKYILMAZ
HT002 Türk Hukuk Tarihi Prof. Dr. Halil CİN – Prof. Dr. Gül AKYILMAZ 2019/10 11. Baskı, XXX+624 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-6357-72-9 - İslamiyet Öncesi Türk Hukuku - İslamiyetin Kabulünden Sonra Türk Hukuku - İslam ve Osmanlı Hukukunda Devlet Yapısı ve İşleyişi - Gayrimüslimler - Ceza Hukuku - Kişiler Hukuku - Aile Hukuku - Miras Hukuku - Osmanlı Arazi Rejimi - Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukuku  ...
75,00 TL
Hukuk Başlangıcı
Yazar: Ender Ethem ATAY
HT134 Hukuk Başlangıcı Prof. Dr. Ender Ethem ATAY 2019/10 7. Baskı, 453 Sayfa ISBN 978-605-7805-92-8 Hedef kitlesinin hukuk ile ilk karşılaşmasında yardımcı olmayı amaçlayan, hukuk hakkında ilk temel bilgileri içeren bir kaynak hazırlamak diğer genel eserlere oranla daha güç ve daha fazla bir ihtimamı gerektirir. Bu gayretin mahsulleri her zaman istendiği gibi olmamaktadır. Hele bu alandaki eserin hukuk fakülteleri ile birlikte programlarında hukuk derslerine yer veren ve fakat farklı alanlarda ...
55,00 TL
Hukuk Başlangıcı
Yazar: Necip BİLGE
HT020 / HY597 Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavramları ve Kurumları Prof. Dr. Necip BİLGE 2019/10 36. Baskı, XXXII+342 Sayfa ISBN 978-975-7425-04-5 SOSYAL YAŞAM-SOSYAL DÜZEN-HUKUK ·          Toplu Yaşama Zorunluluğu ·          Sosyal Düzen Kurallarının Türleri ·          Sosyal Kural Türlerinin Karşılaştırılması ·          Hukuk Kuralını...
47,00 TL
Hukuk ve Sanat
Yazar: Yener ÜNVER, Özlem YENERER ÇAKMUT
HT222 Hukuk ve Sanat Editörler: Prof. Dr. h.c. Yener ÜNVER - Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT 2019/10 5. Baskı, 748 Sayfa, ISBN 978-975-02-5618-9 Hukuk ve Sanat birbirinde ayrı gibi görünse de aslında iç içe geçmiş iki bilimdir. İnsanı insan yapan, onurlu yaşamasını sağlayan haklar, ancak manevi varlığını geliştirmesine katkı sunan sanatla anlam kazanabilir. Dolayısıyla Sanat, Hukukun gerçekliğine, manevi dünyayı geliştirip anlamlandırarak katkı sunar. Bu durum hukuk ve sanatın; temel insan ihtiya...
85,00 TL
-10%
Hukuka Giriş
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
HT242 Hukuka Giriş Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 2019/10 8. Baskı, 316 Sayfa ISBN 978-605-05-0488-0 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ5 KISALTMALAR21 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ (ADALET, TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK) I.HUKUKUN TOPLUMDAKİ FONKSİYONU24 A.HUKUKUN ADALET FONKSİYONU VE ADALETİN ÇEŞİTLERİ25 1.Hukukun Adalet İdesini Gerçekleştirme Fonksiyonu25 2.Adaletin Çeşitleri26 a.Sübjektif ve Objektif Adalet26 b.Hukuk Bilimi Açısından Adaletin Çeşitleri26 i.Denkleştirici adalet (mutlak eşitlik)26 ii.Dağıtıcı adale...
55,00 TL 49,50 TL
Roma Hukuku Dersleri
Yazar: Şahin AKINCI
HT131 Roma Hukuku Dersleri Prof. Dr. Şahin AKINCI 2019/10 13. Baskı XXIX+365 Sayfa ISBN 978-975-6357-73-6  ...
42,00 TL
Hukuka Giriş (Hukukun Temel İlke ve Esasları)
Yazar: Ersan ŞEN, H. Sefa ERYILDIZ
HT030 Hukuka Giriş (Hukukun Temel İlke ve Esasları) Prof. Dr. Ersan ŞEN, Dr. H. Sefa ERYILDIZ 2019/10 1. Baskı, 368 Sayfa,    ISBN  978-975-02-5780-3 Hem hukuk öğrencileri ve hem de Hukuk Bilimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için hazırlanan kitapta; sosyal düzen kuralları, bu kurallar arasında yer alan ve yaptırımlarla desteklenen hukuk kuralları, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının uygulanması, hukukun evrensel ilke ve esasları, pozitif hukuk bölümleri, hak kavramı ve...
45,00 TL
Türk Hukuk Tarihi
Yazar: M. Akif AYDIN
HT001 Türk Hukuk Tarihi M. Akif AYDIN 2019/09 16. Baskı, 464 Sayfa  ISBN 978-605-242-459-9 Hukuk tarihi bugün mevcut olan hukukî kurumların ve kuralların geçmişini inceleme alanı olarak seçen ve bunların hangi gelişme sürecinden geçerek günümüze kadar geldiğini inceleyen bir ilim dalıdır. Bu yönüyle hukuk tarihi hem hukukî kurum ve kuralların köklerini öğretmek ve hem de hukukî bir formasyon kazandırmak açısından hukukçuya önemli bir yarar sağlar. Hukuk tarihinin özel bölümünde yer alan Tür...
65,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 302 (21 Sayfa)