Hukuka Giriş - Hukuk Tarihi ve Felsefesi - Roma Hukuku

Sırala:
Göster:
Roma'da Köle ve Hukuku
Yazar: B. Yiğit SAYIN
Roma'da Köle ve Hukuku Dr. B. Yiğit SAYIN 2020/06 1. Baskı, 630 Sayfa ISBN 978-625-7899-42-0 Çalışmam 3 farklı bölümden oluşup: ilk bölümde genel olarak "Roma Kölelik Anlayışını ve Roma Kölelik Hukukunu" incelemeye ve hem terminoloji bakımından, hem de kavramsal olarak bir girizgah ortaya koymaya çalışacağım. Bu bölümde ayrıca Roma'da kölelik ve kölelik hukuku kaynaklarını da asli ve bilgi kaynakları olarak iki farklı başlık altında- detaylı şekilde irdeleyeceğim. İkinci bölüm ise Roma köleliğin...
95,00 TL
Hukuk Teorileri
Yazar: Oktay UYGUN
Hukuk Teorileri Prof. Dr. Oktay UYGUN 2020/06 2. Baskı, 214 Sayfa, ISBN 978-625-7899-36-9 Toplum kurallarla varolur. Hukuk, ahlak, din, gelenek ve moda gibi sosyal davranış kuralları toplumsal yaşamın temel bileşenleridir. Günümüzün karmaşık toplumlarında, düzenin sağlanması, uyuşmazlıkların çözümü veya toplumsal değişimin yönlendirilmesi bakımından hukuk kurallarının önemi, diğer sosyal davranış kurallarına oranla büyük ölçüde artmıştır. Eskiden ahlak, din veya geleneklerle düzenlenen pek çok k...
30,00 TL
Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk
Yazar: H. Serdar HOŞ
HT175 Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk H. Serdar HOŞ 2020/06 2. Baskı, 187 Sayfa ISBN  978-625-7899-35-2 "Savaşlar dünya tarihinde büyük değişimlerin ve dönüşümlerin temelinde yatan faktörlerin başında gelmektedir. İnsanlık tarihini bu kadar etkileyen başka bir olgu bulmak güçtür. İnsanlık, bilinen tarihinin yaklaşık yüzde doksanını savaşarak geçirmiştir. Medeniyetin gelişmesiyle birlikte savaşların sayısının ve yıkıcılığının azalması beklenirken, medeniyet geliştikçe savaşlar daha yıkıcı...
35,00 TL
-10%
Professional English For Turkish Lawyers
Yazar: Larry D. White
Professional English For Turkish Lawyers Larry D. White, J. D. 2020/05 1. Baskı, 41 Sayfa ISBN 978-605-05-0585-6 Tables ofContents  Foreword 1.   PronouncingLegal English 2.   SpecializedWords 3.   Writingin English 4.   DemandLetters and Memoranda 5.   Prepositions 6.   WritingBetter in English 7.   LegalArgument in English 8.   Americanversus British English 9.   ImprovingYour (Legal) English 10. Standards for Writing in English Appendix 1 Appe...
20,00 TL 18,00 TL
An Introduction to Law
Yazar: Rona AYBAY
HT062 An Introduction to Law Prof. Dr. Rona AYBAY 2020/05 13. Baskı, 380 Sayfa ISBN 978-975-353-622-6 he author Prof. Dr. Rona Aybay served as a judge on the Human Rights Chamber of Bosnia Herzegovina as one of the eight international judges appointed by the Council of Europe. Among  other international positions of Prof.Aybay  were the memberships of the  “Group of Wise Persons” elected by the Council of Europe to consider the long-term effectiveness of the European Court of Huma...
65,00 TL
Roma Hukukunda Evlat Edinme (Adoptio) ve Türk Hukukuna Etkileri
Yazar: Güzide Burcu GÜNVEREN
Roma Hukukunda Evlat Edinme (Adoptio) ve Türk Hukukuna Etkileri Dr. Güzide Burcu GÜNVEREN 2020/04 1. Baskı, 222 Sayfa ISBN 978-625-7953-79-5 "Roma Hukukunda Evlat Edinme (Adoptio)" isimli bu çalışmada Roma hukukunda evlat edinmenin nasıl bir gelişim gösterdiğine, evlat edinmenin usullerine, evlat edinmenin koşullarına, hükümlerine ve sonuçlarına ışık tutulmaya çalışılmıştır. Diğer yandan genel hatları ile Türk hukukunda evlat edinmeye değinilerek Roma hukuku ile arasındaki farklar ve benzerlikle...
37,00 TL
Adalet
Yazar: Ejder YILMAZ
Adalet Prof. Dr. Ejder YILMAZ 2020/04 1. Baskı, 516 Sayfa ISBN 978-605-06119-4-6 İ Ç İ N D E K İ L E R §.1) ADALET TERİMİ §.2) ADALETİ AÇIKLAYAN FELSEFİ GÖRÜŞLER §.3) DİNLERDE ADALET §.4) MİTOLOJİDE ADALET SEMBOLLERİ §. 5) İSLÂMDA ADALET ANLAYIŞI §.6) ESKİ TÜRK DEVLETLERİNDE ADALET §. 7) OSMANLI DEVLETİNDE ADALET §. 8) YÖNETİMDE ADALET §. 9) ADALETLİ YÖNETİM KONUSUNDA YÖNETİCİLERE ÖĞÜT VEREN ESERLER §.10) YARGISAL ADALETİN ANLAMI §.11) ÜLKEMİZDEKİ ADALET (YARGI) SİSTEMİNİN ESASLARI §.12) HÂKİMLİ...
90,00 TL
Roma Hukukunda Exceptio Doli Generalıs
Yazar: İpek Sevda SÖĞÜT
Roma Hukukunda Exceptio Doli Generalıs Dr. Öğretim Üyesi İpek Sevda SÖĞÜT 2020/03 1. Baskı, 362 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-368-564-1 ÖNSÖZ          V İÇİNDEKİLER          IX KISALTMALAR       XIII GİRİŞ: KONUNUN TAKDİMİ, SINIRLANDIRILMASI VE ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ ÜZERİNE          1 BİRİNCİ BÖLÜM Exceptio Doli Generalis (Genel Hile Def’i)’in Kavramsal Çerçevesi Roma Hukukunda Def’i (Exceptio)nin İki Y...
90,00 TL
Hukuka Giriş
Yazar: Aydın AYBAY, Rona AYBAY, Ali PEHLİVAN
Hukuka Giriş Aydın AYBAY – Rona AYBAY - Ali PEHLİVAN 2020/03 23. Baskı, 418 Sayfa ISBN 978-975-353-618-9 - Hukuk, toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar demetinin en önemli bölümünü oluşturan bir bütündür. Ancak, ahlak, din ve görgü kurallarıyla hukuk arasında ilişkiler ve etkileşimler olduğuda bir gerçektir. Bu nedenle, kitapta, hukukla ahlak, din ve görgü kuralları arasındaki ilişkiler ve etkileşimlerle ilgili bilgiler verilmesi çok yararlı bulunmuş. - Kitapta verilen bilgilerin sistema...
55,00 TL
Roma Borçlar Hukuku
Yazar: Şahin AKINCI
Roma Borçlar Hukuku (818 Sayılı BK. ve 6098 Sayılı TBK. İle Mukayeseli) Prof. Dr. Şahin AKINCI 2020/03 11. Baskı, 223 Sayfa ISBN 978-975-6357-76-7 Roma Hukuku modern özel hukuka giriş olarak okutuluyorsa günümüz hukuku ile bağlantısının çok iyi kurulması gerekir. Bu düşünceyle mukayeseli bir kitap hazırlanmaya gayret edilmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 1 Temuz 2012 yılında yürürlüğe girmesi mukayeseli bir borçlar hukuku kitabına olan ihtiyacı bir kat daha arttırmıştır.  Bu kitap...
32,00 TL
-10%
Roma Hukukunda Soybağı Kurulmamış Çocuğun Hukuki Durumu
Yazar: Sevil YILDIZ
Roma Hukukunda Soybağı Kurulmamış Çocuğun Hukuki Durumu Ar. Gör. Sevil YILDIZ 2020/03 1. Baskı, 149 Sayfa ISBN 978-605-05-0539-9 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR13 KAYNAKÇA15 İNCELENEN METİNLER26 GİRİŞ31 BİRİNCİ BÖLÜM ROMAHUKUKUNDA EVLENME I.IUS CIVILE AİLESİ35 A.FAMILIA (AİLE)KAVRAMI 35 B.STATUS FAMILIAE KAVRAMI41 C.AİLE ÜYELERİ 42 1.Pater Familias 42 a.Kavram42 b.Pater Familias'ın Aile Evlatları Üzerinde Egemenlik Hakkı (Patria Potestas)45 2.Mater Familias 52 a.Kavram52 b.Mater Familias’ın Aile İçindek...
45,00 TL 40,50 TL
-10%
Hukukta Yöntem
Yazar: Aydın BAŞBUĞ
Hukukta Yöntem Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ 2020/03 1. Baskı, 208 Sayfa ISBN 978-605-242-649-4...
34,00 TL 30,60 TL
-10%
Kadın Emeği
Yazar: Ebru IŞIK
Kadın Emeği (  (Farklı Feminizm ve Feminist İktisat AnlayışlarıTemelinde Bilgi Kuramsal Bir İrdeleme) Ebru IŞIK 2020/03 1. Baskı, 289 Sayfa ISBN 978-605-05-0555-9 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 11 BİRİNCİ BÖLÜM ATAERKİ, TOPLUMSAL CİNSİYET VE BİLGİ I. ATAERKİ15 A. Ataerki Kavramının Kökenine Tarihsel BirBakış16 B. Feminist Perspektifle Ataerki21 II. TOPLUMSAL CİNSİYET28 A.CinsiyettenToplumsal Cinsiyete: Toplumsal Cinsiyetin Yol Haritası29 B.ToplumsalCinsiyete İlişkin Farklı Kuramlar36 1. Toplumsal cinsiy...
65,00 TL 58,50 TL
Hukuk Metodolojisi
Yazar: Ahmet M. GÜNEŞ
Hukuk Metodolojisi Prof. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ 2020/02 3. Baskı, XIV+208 Sayfa, ISBN 978-625-7983-83-9 BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. METOT VE METODOLOJİ II. HUKUK METODOLOJİSİ III. DİL VE HUKUK DİLİ IV. HUKUK V. HUKUKUN FARKLI GÖRÜNÜMLERİ VI. HUKUKUN KAYNAKLARI VII. NORMLAR HİYERARŞİSİ VIII. HUKUK KURALLARI IX. ARGÜMANTASYON X. HUKUK DEVLETİ İLKESİ İKİNCİ BÖLÜM MANTIK VE HUKUK I. GENEL OLARAK II. MANTIĞIN KISA BİR TARİHÇESİ III. MANTIK İLKELERİ IV. KAVRAMLAR V. ÖNERMELER VI. AKIL YÜRÜTME VII. MA...
23,00 TL
Hukuk Sosyolojisi
Yazar: Yasemin IŞIKTAÇ, Umut KOLOŞ
Hukuk Sosyolojisi Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ - Umut KOLOŞ 2020/02 3. Baskı, XIV+304 Sayfa,   ISBN 978-605-399-416-9 Modern sosyolojik düşünce, bireyin toplumsal koşullar içinde biçimlenen hareketlerini, bunların gerçekleşmesine dair imkân ve imkânsızlıklar araştırırken; siyasi iktidarın baskısı altında kalan kişinin farklılaşan işlev ve davranışlarını da ele alır. Klasik hukuk sosyolojisi yaklaşımları hukuku, devlet hukukuyla sınırlı olmaksızın toplumsal yaşamın derinliklerinde dolaşımda ola...
48,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 320 (22 Sayfa)