Hukuka Giriş - Hukuk Tarihi ve Felsefesi - Roma Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
Roma Hukukunda Soybağı Kurulmamış Çocuğun Hukuki Durumu
Yazar: Sevil YILDIZ
Roma Hukukunda Soybağı Kurulmamış Çocuğun Hukuki Durumu Ar. Gör. Sevil YILDIZ 2020/03 1. Baskı, 149 Sayfa ISBN 978-605-05-0539-9 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR13 KAYNAKÇA15 İNCELENEN METİNLER26 GİRİŞ31 BİRİNCİ BÖLÜM ROMAHUKUKUNDA EVLENME I.IUS CIVILE AİLESİ35 A.FAMILIA (AİLE)KAVRAMI 35 B.STATUS FAMILIAE KAVRAMI41 C.AİLE ÜYELERİ 42 1.Pater Familias 42 a.Kavram42 b.Pater Familias'ın Aile Evlatları Üzerinde Egemenlik Hakkı (Patria Potestas)45 2.Mater Familias 52 a.Kavram52 b.Mater Familias’ın Aile İçindek...
45,00 TL 40,50 TL
-10%
Hukukta Yöntem
Yazar: Aydın BAŞBUĞ
Hukukta Yöntem Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ 2020/03 1. Baskı, 208 Sayfa ISBN 978-605-242-649-4...
34,00 TL 30,60 TL
-10%
Kadın Emeği
Yazar: Ebru IŞIK
Kadın Emeği (  (Farklı Feminizm ve Feminist İktisat AnlayışlarıTemelinde Bilgi Kuramsal Bir İrdeleme) Ebru IŞIK 2020/03 1. Baskı, 289 Sayfa ISBN 978-605-05-0555-9 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 11 BİRİNCİ BÖLÜM ATAERKİ, TOPLUMSAL CİNSİYET VE BİLGİ I. ATAERKİ15 A. Ataerki Kavramının Kökenine Tarihsel BirBakış16 B. Feminist Perspektifle Ataerki21 II. TOPLUMSAL CİNSİYET28 A.CinsiyettenToplumsal Cinsiyete: Toplumsal Cinsiyetin Yol Haritası29 B.ToplumsalCinsiyete İlişkin Farklı Kuramlar36 1. Toplumsal cinsiy...
65,00 TL 58,50 TL
General Principles Of Turkish Law
Yazar: Kudret GÜVEN
General Principles Of Turkish Law Rıza GÜL 2020/02 1. Baskı 332 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-7197-53-9 Contents   Chapter I The Contex And The Source Of Law   Chapter II Civil Law Law Of Oblıgatıons Commercıal Law (Ticaret Hukuku-German. Handelsrecht) Lıterary Rıghts (Lıterary Law: Fikri Haklar; İmmaterialGüterrecht,Urheberrechte)   Chapter III In General The Elements Of The State Constıtutıonal Law (Anayasa Hukuku; German:Verfassungsrecht) Admınıstratıve Law (İdare Hukuku; German: ...
60,00 TL
Temel Hukuk
Yazar: Polat TUNÇER
Temel Hukuk Doç.Dr. Polat TUNCER 2020/02 4. Baskı, 444 Sayfa ISBN 978-605-300-980-1 "Bu kitap, yıllardır dersini verdiğim genel hukuk bilgisi ya da temel hukuk derslerinden edinilen bilgi ve birikimin bir yansımasıdır. Ayrıntı, karşılaştırma ve yorumlardan olabildiğince kaçınılmasının sebebi, temel hukuk bilgisine ihtiyaç duyan okuyucuyu sıkmadan günlük hayatta kullanabileceği temel bilgileri sunmaktır. Kitap yalnızca üniversite öğrencilerinin değil, kamu ya da özel pek çok kurumda görev yapan ç...
45,00 TL
Hukuk Metodolojisi
Yazar: Ahmet M. GÜNEŞ
Hukuk Metodolojisi Prof. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ 2020/02 3. Baskı, XIV+208 Sayfa, ISBN 978-625-7983-83-9 BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. METOT VE METODOLOJİ II. HUKUK METODOLOJİSİ III. DİL VE HUKUK DİLİ IV. HUKUK V. HUKUKUN FARKLI GÖRÜNÜMLERİ VI. HUKUKUN KAYNAKLARI VII. NORMLAR HİYERARŞİSİ VIII. HUKUK KURALLARI IX. ARGÜMANTASYON X. HUKUK DEVLETİ İLKESİ İKİNCİ BÖLÜM MANTIK VE HUKUK I. GENEL OLARAK II. MANTIĞIN KISA BİR TARİHÇESİ III. MANTIK İLKELERİ IV. KAVRAMLAR V. ÖNERMELER VI. AKIL YÜRÜTME VII. MA...
23,00 TL
Hukuk Sosyolojisi
Yazar: Yasemin IŞIKTAÇ, Umut KOLOŞ
Hukuk Sosyolojisi Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ - Umut KOLOŞ 2020/02 3. Baskı, XIV+304 Sayfa,   ISBN 978-605-399-416-9 Modern sosyolojik düşünce, bireyin toplumsal koşullar içinde biçimlenen hareketlerini, bunların gerçekleşmesine dair imkân ve imkânsızlıklar araştırırken; siyasi iktidarın baskısı altında kalan kişinin farklılaşan işlev ve davranışlarını da ele alır. Klasik hukuk sosyolojisi yaklaşımları hukuku, devlet hukukuyla sınırlı olmaksızın toplumsal yaşamın derinliklerinde dolaşımda ola...
48,00 TL
Roma Hukuku Cilt-1
Yazar: Diler TAMER
Roma Hukuku Cilt-1 Roma Tarihi-Roma Hukuku Kaynakları Genel Kurallar-Roma Usul Hukuku Prof. Dr. Diler TAMER 2020/ 1. Baskı , 137 Sayfa ISBN 978-605-315-792-2 Hukukumuzun temelini oluşturan Roma hukukunun MÖ 8. yüzyılda ortaya çıkışından günümüze dek gelişimi ve değişimi, günümüz hukukunu anlamamızda en önemli yardımcımızdır. Bu kitap hukuk kurallarının hangi koşullarda ortaya çıkıp geliştiğini, farklı dönemlerde ve farklı bölgelerde hangi etkilerle değiştiğini, günümüz hukuk sistemlerindeki fark...
40,00 TL
Darülfünun Hukuk Fakültesinden Bir Sayfa: Edip Serdengeçti ve Mülkiyet Düşüncesi
Yazar: Emre PARTALCI
Darülfünun Hukuk Fakültesinden Bir Sayfa: Edip Serdengeçti ve Mülkiyet Düşüncesi Emre PATALCI 2020/01 1. Baskı, 214 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-19-1 Edip Serdengeçti (1896-5 Eylül 1958), 1921 yılında yazmış olduğu doktora tezini Mülkiyet Nehcinin Vech-i Tekamülü'nü jüri önünde savunarak hukuk doktoru olmuştur. Daha sonra Hukuk-ı Amme müderris muavinliği (yardımcı doçent) ve Hukuk Fakültesinde kütüphane memurluğu yapan Edip Serdengeçti 1958'de hayatını kaybetmiştir. 2014 yılında savunulan yük...
70,00 TL
Hukuka Giriş
Yazar: İ. Yılmaz ASLAN, Doğan ŞENYÜZ
Hukuka Giriş Prof. Dr. İ. Yılmaz ARSLAN - Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ 2020/01 13. Baskı, 329 Sayfa, ISBN 978-625-7983-52-5 Bir ders kitabı niteliğindeki kitap, öğrencilerin hem eğitimi esnasındaki sınavlar, hem de okul sonrası mesleki sınavlarda karşılaşacakları konulara ağırlık verilerek hazırlanmıştır. Kitabın Konu Başlıkları Toplumsal Yaşam Kuralları Hukuka İlişkin Bazı Kavram ve Bilgiler Hukuk Kurallarının Özellikleri Hukukun Kaynakları Pozitif Hukukun Uygulanması Pozitif Hukukun Sınıflandırılmas...
28,00 TL
Hukuksal ve Tarihsel Boyutuyla Oniki Ada ve Meis
Yazar: Kadir YILDIRIM
Hukuksal ve Tarihsel Boyutuyla Oniki Ada ve Meis Dr. Kadir YILDIRIM 2020/01 1. Baskı, 457 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-69-5 Bu çalışmaların başlama süreci Sayın hocam Prof. Dr. Edip F. Çelik'in bu konuyu irdelememi istemesi ile başladı ve ilk çalışmam 31 Ekim 1986 yılında Milliyet Gazetesine Meis Adası ile ilgili yazdığım bir yazı ile ele alınmış oldu. Bu araştırmanın hukuksal konularında, bir hukukçu gözü ile olabildiğince tarafsız değerlendirilme yapılmaya çalışıldı. Tarihsel konularda ise ...
80,00 TL
-10%
Hakkaniyet ( EQUITY LAW)
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
Hakkaniyet ( EQUITY LAW) Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY 2020/01 1. Baskı, 167 Sayfa ISBN 978-605-05-0526-9 Önsöz Günümüzde her ortamda hak, hukuk, adalet, sosyal adalete ilişkinsorunların hakkaniyet çerçevesinde çözümlenmesine olan gereksinim eskiden dahafazladır. Dünyada hukuksuz ve adaletsiz uygulamalar karşısında çölde suyahasret olanlar gibi hak, hukuk ve adalete şiddetli bir arzu bulunmaktadır.Ekonomik sıkıntıların tavan yapmasında haksız, hukuksuz ve adaletsizuygulamalar önemli bir etkendir....
50,00 TL 45,00 TL
Ganaim-i Bahriye Mahkemesinin Kuruluşu, Teşkilatı ve Yargılama Usulü
Yazar: Rıdvan Abdurrahman DEMİRTAŞ
Ganaim-i Bahriye Mahkemesinin Kuruluşu, Teşkilatı ve Yargılama Usulü Rıdvan Abdurrahman DEMİRTAŞ 2020/01 1. Baskı, 164 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-84-8 Bu çalışma, uzun bir geçmişe sahip hukuk tarihimizin Tanzimat sonrasında ortaya çıkan bir mevzuunu ele almaktadır. Bugüne değin müstakil bir incelemeye konu olmamış, hakkında pek az bilgi bulunan, çoğumuzun hiç işitmediği "Ganaim-i Bahriye Mahkemesi", bu kitapla ilim aleminin gündemine girmiş olmaktadır. Bundan sonra, yeni çalışmalarda bu kon...
50,00 TL
Kısa Osmanlı Hukuku
Yazar: Ahmet MUMCU
Kısa Osmanlı Hukuku Prof. Dr. Ahmet MUMCU 2020/01 1. Baskı, 68 Sayfa ISBN 978-605-80372-8-1 BU ÖZETİ NEDEN ÇIKARTTIM? Bu satırların yazarı hukuk öğrenimine 1955 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı ve aynı Kurumdan 1959 yılında mezun oldu. O yıllarda biri teknik alanda üç üniversite vardı yurdumuzda. Bunların sadece ikisinde Hukuk Fakültesi bulunuyordu.  İstanbullu arkadaşlar fakültelerinin eskiliği ile övünürlerdi. Halbuki bu köklü kurumun hangi yıl tam olarak açıldığı b...
14,90 TL
Cicero'nun Hukuk Görüşü
Yazar: M. Turgut ÖZ
Cicero'nun Hukuk Görüşü Prof. Dr. M. Turgut ÖZ 2020/01 1. Baskı, 39 Sayfa ISBN 978-605-7615-86-2 Bu kitaba konu makale, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası için 1987 yılında, M. Turgut ÖZ hocamızın Yrd. Doç. Dr. unvanı ile yayımladığı eserdir. Konu Başlıkları Cicero'nun Hukuk Tarihinde Yeri Cicero'nun Doğal Hukuk Görüşü Doğal Hukuk – Pozitif Hukuk İlişkisi...
19,90 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 315 (21 Sayfa)