Hukuka Giriş - Hukuk Tarihi ve Felsefesi - Roma Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
DANTE ALIGHIERI  Yaşamı, Eserleri ve Siyaset Felsefesi
Yazar: Ömer KORKMAZ
HT185 DANTE ALIGHIERI Yaşamı, Eserleri ve Siyaset Felsefesi Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ 2015/12 Baskı, 170 Sayfa ISBN 978-605-05-0017-2  Dante Alighieri, Rönesans'la sonuçlanacak ihtiyaçların ve düşünsel akımların olgunlaşmaya başladığı Geç-Ortaçağın (XIII. ve XIV. yüzyılların) önemli bir düşünürüdür. Tüm yaşamını, düşünce ve inançlarını gerçekleştirmek için harcamış olan Dante, mücadeleler ve çileler içerisinde geçen 56 yıllık bir ömür sonucunda ölümlü dünyada ölümsüzlüğü yakalayabilmiş büyük bi...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Fenomenoloji ve Hukuk
Yazar: Niyazi ÖKTEM
HT079 Fenomenoloji ve Hukuk Prof. Dr. Niyazi ÖKTEM 2012/03 Baskı, 150 Sayfa ISBN 978-975-464-646-7 Çağımızda fenomenolinin etkilemediği düşünce akımı yok gibidir. Ancak ilginç olan husus, bu denli etkisine karşın fenomenolojinin anlaşılmasının çok güç olmasıdır. Bu kitapta amaç genel fenomenoloji felsefesinin verilerinden yol alarak, hukukun fenomenolojik yorumunu yapmaktır. Kitabın Bölüm Başlıkları: Fenomenolojik Akımın Genel Felsefesi Genel Olarak  Varlık Ve Öz Bilgi Kuramı Değer ve Fenomenolo...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye)
Yazar: Cengiz İLHAN, Cengiz İLHAN
HT053 /HYA06 Günümüz Türkçe'siyle MECELLE (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye) Aslı ile birlkte tam metin Cengiz İLHAN 2014/01 2. Tıpkı Bası, 604 Sayfa ISBN 978-975-464-815-7 Uygarlıkların beşiği olan Anadolu ve Mezopotamya, “Kanunlaştırma – Kodifikasyon Hareketlerinin”de önemli merkezlerinden biridir. Ur, Sümer, Akkad ülkesi Kralı Nammu’nun Kodifikasyonu  M.Ö. 2100 yılında yayınlanmıştır. Bu kanunname, bir sonraki hanedan döneminde yenilenerek Lipit- İştar Kanunnamesi adını almış ve hak ve adalet kavraml...
56,00 TL 50,40 TL
-10%
Hukuk Başlangıcı
Yazar: Süleyman YILMAZ
YTK373 Hukuk Başlangıcı Doç. Dr. Süleyman YILMAZ 2019/09 1. Baskı, 275 Sayfa ISBN 978-605-05-0471-2...
45,00 TL 40,50 TL
-10%
Hukuk Tarihinde Vatandaşlık - Yabancılık Statüsü
Yazar: İrem KARAKOÇ
HT081 Hukuk Tarihinde Vatandaşlık - Yabancılık Statüsü Yrd. Doç. Dr. İrem KARAKOÇ 2012/03 Baskı, 312 Sayfa Bu çalışma, “ . Birinci bölümde genel olarak vatandaş ve yabancı kavramları üzerinde durulmuştur. Osmanlı Devleti’nin İslam Hukuku’na dayalı tabiiyet anlayışı, çalışmanın ikinci bölümünde incelenmiştir. Çalışmanın bütününde ve bölümlerin içeriğinde olayların ve hukuk düzenlemelerinin kronolojik olarak yer almasına çaba gösterilmiştir. Konunun günümüzde yaşanan anayasal vatandaşlık tartışmal...
47,00 TL 42,30 TL
-10%
Hukuk ve Adalet
Yazar: Arslan TOPAKKAYA
HT035 / HY898 Hukuk ve Adalet Arslan TOPAKKAYA 2010 Baskı, 172 Sayfa  ISBN 978-975-464-562-0 ...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
Hukuk Yazıları
Yazar: Yasemin IŞIKTAÇ
HT037 / HY518 Hukuk Yazıları Doç. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ 2004 Baskı, 322 Sayfa ISBN 978-975-464-298-2 Daha çok yüksek lisans ve doktora derslerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan bu derlemenin, genel olarak hukuk ile ilgilenenler için de yararlı olacağı düşüncesindeyim. Atıf kolaylığı açısından makalelerin daha önce yayınlanmış olduğu yerler gösterilmiştir. Bu derlemede yer alan makalelerde konu ilgisi açısından bir sıralama yapılmaya gayret edilmiştir. Okuyucunun çok rahatça göreceği gibi ağır...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Hukuk Yazıları II
Yazar: Yasemin IŞIKTAÇ
HT112 Hukuk Yazıları II Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ 2013/04 Baskı, 368 Sayfa ISBN 978-975-464-733-4 Tıpkı ilk cildinde olduğu gibi yüksek lisans ve doktora derslerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan bu derlemenin genel olarak hukukla ilgili olanların da işine yarayacağı düşüncesindeyim. Bu derlemede de yer alan makaleler daha önce yayınlanmıştır. Makaleler zamansal öncelik sıralaması dikkate alınmadan konular esas alınarak bir araya getirilmiştir. Benim açımdan ikincisi çıkan hukuk yazıları ma...
47,00 TL 42,30 TL
-10%
Hukuka Giriş
Yazar: Selâhattin KEYMAN
HT009 / HY363 Hukuka Giriş Selâhattin KEYMAN Güncelleyen: Haluk TOROSLU 2012/10 5. Baskı, 280 Sayfa ISBN 978-975-464-166-0 Hukuka Giriş'in yapılan bu 5. baskısında, Anayasa ve yasa değişikliklerinin gerektirdiği güncellemeler yapılmış; kitap, yeni eklerle zenginleştirilmiştir. Ders kitabı niteliğindeki kitap, öğrencilerin hem eğitimi esnasındaki sınavlar, hem de okul sonrası mesleki sınavlarda karşılaşacakları konulara ağırlık verilerek hazırlanmıştır. Kitabın Konu Başlıkları Hukuk - Hukuk Düzen...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Hukuka Giriş
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
HT242 Hukuka Giriş Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 2019/10 8. Baskı, 316 Sayfa ISBN 978-605-05-0488-0 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ5 KISALTMALAR21 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ (ADALET, TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK) I.HUKUKUN TOPLUMDAKİ FONKSİYONU24 A.HUKUKUN ADALET FONKSİYONU VE ADALETİN ÇEŞİTLERİ25 1.Hukukun Adalet İdesini Gerçekleştirme Fonksiyonu25 2.Adaletin Çeşitleri26 a.Sübjektif ve Objektif Adalet26 b.Hukuk Bilimi Açısından Adaletin Çeşitleri26 i.Denkleştirici adalet (mutlak eşitlik)26 ii.Dağıtıcı adale...
55,00 TL 49,50 TL
-10%
Hukuksal Aklın Sosyo-Politik Bağlamı
Yazar: Muharrem KILIÇ
HT264 Hukuksal Aklın Sosyo-Politik Bağlamı Norm-Anlam-Yorum Muharrem KILIÇ 2018/10 1. Baskı, XXIV+368 Sayfa  ISBN 978-605-05-0363-0...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Hukukun Temel Kavramları
Yazar: L. Şanal GÖRGÜN, Mehmet KODAKOĞLU
HT031 / HY213 Hukukun Temel Kavramları Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN – Arş. Gör. Mehmet KODAKOĞLU 2008 Baskı, 264 Sayfa  ISBN 978-975-464-089-2 ...
14,00 TL 12,60 TL
-10%
Özsellik ile Olgusallık Arasında Hukuk Kavramı
Yazar: Muharrem KILIÇ
HT066 HYA15 Özsellik ile Olgusallık Arasında Hukuk Kavramı (St. Thomas'ın Hukuk Kuramı Örnekleminde Doğal Hukuksal Bir Analiz) Doç. Dr. Muharrem KILIÇ 2011/05 Baskı, 186 Sayfa ISBN 978-975-464-601-6 ...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Roma Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: A. Nadi GÜNAL, Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR
HT047 HY266 Çağdaş Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Doç. Dr. A. Nadi GÜNAL – Yrd. Doç. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR 2002 2. Baskı, 376 Sayfa  ISBN 978-975-464-120-2...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Roma Hukuku'nda Kira Sözleşmesi
Yazar: Mehmet YEŞİLLER
Roma Hukuku'nda Kira Sözleşmesi ( LOCATIO CONDUCTIO REI) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YEŞİLLER 2019/09 1. Baskı, 163 Sayfa ISBN 978-605-05-0450-7 İÇİNDEKİLER9 KISALTMALAR13 GİRİŞ15 § 1. LOCATIO CONDUCTIO’ NUNROMA SÖZLEŞMELER SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ 24 § 2. LOCATIO CONDUCTIOREI (KİRA SÖZLEŞMESİ)’NİN TARİHSEL KÖKENİ İLE SOSYAL HAYAT İÇİNDEKİ ÖNEMİ 33 I.Tarihsel Kökeni33 II.Sosyal Hayat İçindeki Önemi36 A. Roma’da Yaşam Koşulları36 B. Roma’da Kiracıların Sıkça Karşılaştıkları Sorunlar38 C. Romalı Hukukçular...
50,00 TL 45,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 298 (20 Sayfa)