İcra Dairelerinin Özerkleştirilmesi : Fransız İcra Görevliliği Modeli

Yayınevi: Öngören Hukuk Yayınları
Yazar: Mehmet Emin ALPASLAN
ISBN: 9786051527086
Stok Durumu: Stokta var
29,17 TL 32,41 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet Emin ALPASLAN
Baskı Tarihi 2018/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İcra Dairelerinin Özerkleştirilmesi : Fransız İcra Görevliliği Modeli

Mehmet Emin ALPASLAN

2018/03 1.Baskı,298 Sayfa

ISBN 978-605-152-708-6

Fransız hukukunda icra görevlisi hukukumuza nazaran oldukça farklı bir statüye sahip olup serbest meslek esasları çerçevesinde teşkilatlanmıştır. Bununla beraber icra görevlisi, bakanlıkça yetkilendirilen bir adalet yardımcısı ve kamu görevlisidir. Çalışmamızda Fransız hukukundaki icra görevlisi; statüsü, faaliyetleri, hakları, yükümlülükleri ve sorumluluğu dahil olmak üzere çeşitli açılardan incelenerek sunulmuş ve hukukumuz bakımından önem arz edebilecek noktalar ortaya konulmuştur. Çalışmanın konusu her ne kadar Türk hukukuna yabancı görünse de konunun içeriği hukukumuz bakımından da ilgi çekici ve yararlıdır. Bu bağlamda, Fransız hukukundaki düzenlemeler nazara alınarak Türk icra teşkilatının kötü işleyen yönlerine ilişkin çözüm önerilerine yer verilmiştir.(TANITIM YAZISI)


  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   §1. MESLEĞİN TARİHÇESİ, ÖZELLİKLERİ, MESLEĞE KABUL İÇİN ARANAN KOŞULLAR, MESLEĞİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ VE MESLEK KURULUŞLARI 
   I. MESLEĞİN TARİHÇESİ VE ÖNEMİ 
   A. Mesleğin Tarihçesi
   B. İcra Görevlisinin İcra Teşkilatındaki Yeri ve Önemi
   II. MESLEĞİN ÖZELLİKLERİ
   A. Genel Olarak
   B. Mesleğin Kamusal Niteliği
   C. Serbest Meslek Niteliği
   D. Mesleğin İcrasının Tekel Oluşturması
   E. Sınırlı Sayı İlkesi
   III. MESLEĞE KABUL İÇİN ARANAN KOŞULLAR 
   A. Kişisel ve Ahlaki Koşullar 
   B. Bilimsel ve Mesleki Koşullar
   C. Koşullardan Muafiyet
   IV. MESLEĞE KABUL PROSEDÜRÜ
   A. Atama Usulleri
   B. Yemin Edilmesi ve İmza Örneğinin Bırakılması
   V. MESLEĞİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ
   A. Genel Olarak 
   B. Mesleğin Münferit Olarak İcra Edilmesi
   C. Masraf Ortaklığı Esasına Dayalı Birlikte Çalışma
   D. Şirket Çatısı Altında Çalışma
   E. Bağlı Çalışma
   VI. MESLEK KURULUŞLARI
   A. Genel Olarak
   B. İl Meslek Odası
   C. Bölge Meslek Odası
   D. Ulusal Meslek Odası
   E. Avrupa Meslek Odası
   F. Uluslararası İcra Görevlileri Birliği

    İkinci Bölüm 
    §2. İCRA GÖREVLİSİNİN FAALİYETLERİ 
    I. TEKEL OLARAK YERİNE GETİRİLEN FAALİYETLER 
    A. Cebri İcra
    B. Tebligat
    C. Diğer Faaliyetler
    II. TEKEL HAKKINA SAHİP OLUNMAYAN FAALİYETLER
    A. Şekli Hukuka İlişkin Görevler
    III. İKİNCİL MAHİYETTE FAALİYETLER
    A. Genel Olarak
    B. İkincil Mahiyette İcra Edilebilecek Faaliyet Türleri
    IV. İCRA GÖREVLİSİNİN YER BAKIMINDAN YETKİSİ
    V. MACRON YASASI'NIN FAALİYETLERİN KAPSAMINA ETKİSİ
    A. Geçiş Dönemi
    B. 1 Temmuz 2022'den Sonraki Durum

     Üçüncü Bölüm 
     §3. İCRA GÖREVLİSİNİN HAKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUĞU 
     I. İCRA GÖREVLİSİNİN HAKLARI
     A. İcra Görevlisinin Alacaklıyla Olan İlişkisinden Kaynaklanan Haklar 
     B. Meslek Mensubu Olma İtibarıyla Sahip Olunan Haklar
     II. İCRA GÖREVLİSİNİN AYRICALIKLARI
     A. Halefini Tayin Etme
     B. Bilgi ve Belgelere Doğrudan Erişim
     C. Özel Hukuki Koruma 
     III. İCRA GÖREVLİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
     A. Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Yükümlülükler
     B. Mesleğin Kamusal Niteliğinden Kaynaklanan Yükümlülükler
     IV. İCRA GÖREVLİSİNİN SORUMLULUĞU
     A. Genel Olarak
     B. Hukuki Sorumluluğu
     C. Disiplin Sorumluluğu
     D. Cezai Sorumluluk
     E. İcra Görevlisinin Fiilleri Sebebiyle Ulusal Meslek Odasının Sorumluluğu
     F. İcra Görevlisinin Fiilleri Sebebiyle Devletin Sorumluluğu
     SONUÇ


      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.