İcra Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya Çevrilmesi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Mert NAMLI
Ürün Kodu: DNM736
ISBN: 978-605-7622-15-0
Stok Durumu: Stokta var
85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mert NAMLI
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İcra Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya Çevrilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mert NAMLI

2019/03 1. Baskı, 672 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-7622-15-0

Bu çalışma, İcra Hukuku'nda başvurulan temel yaptırımlardan biri olan taşınmaz malların haczi ve paraya çevrilmesinin incelenmesini konu almaktadır. Her iki konu da teori ve uygulama bütünleştirilerek, doktrindeki tartışmalar, uygulamada yaşanan sorunlar ve Yargıtay kararlarına yer verilmek suretiyle ele alınmıştır. Ayrıca İsviçre ve Türk Hukuku bakımından karşılaştırmalı hukuk bakış açısı benimsenerek, gerektiğinde mehaz kanundan da yararlanılabilmesi amaçlanmıştır. İcra Hukuku, barındırdığı teknik kurallar ve yaptırımlar nedeniyle "soğuk" görülebilecek olsa da, maddi hukukun ve mahkeme kararlarının etkinliğinin sağlanabilmesi için vazgeçilemez bir hukuk dalıdır. Aslında İcra Hukuku'nun ağırlık merkezi de "etkinlik gereksinimi" ile "hak özgürlüklerin korunması" arasında doğru bir dengenin kurulmasında bulunmaktadır. Konuya ilişkin sorunlar ele alınırken de bu bakış açısı benimsenmiştir. Taşınmaz malların haczi ve paraya çevrilmesi, cebri icra sisteminin verimliliği bakımından da büyük önemi haizdir. Bu nedenle de konunun detaylarının yanı sıra, kurum bakımından getirilebilecek yenilikler üzerinde de durulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
   § 1. TAŞINMAZ MAL KAVRAMI
   I. GİRİŞ
   II. BİR TERMİNOLOJİ SORUNU: ŞEY, MAL VE EŞYA KAVRAMLARI
   III. TAŞINIR MAL – TAŞINMAZ MAL AYRIMI 
   IV. İCRA HUKUKU BAKIMINDAN TAŞINMAZ MAL KAVRAMI
   § 2. İCRA HUKUKUNUN TEMEL YAPTIRIMI OLARAK HACİZ KAVRAMI
   I. CEBRİ İCRA KAVRAMI VE AMACI
   II. HACİZ KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ
   § 3. TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİNİN TÜRK-İSVİÇRE İCRA HUKUKU'NDA DÜZENLENMESİ
   I. İSVİÇRE HUKUKU'NDA
   II. TÜRK HUKUKU'NDA
   § 4. TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİNDE UYGULANACAK İLKELER
   I. MEDENİ USUL HUKUKUNA HAKİM İLKELER
   II. İCRA HUKUKUNUN KENDİNE ÖZGÜ İLKELERİ
   III. TAŞINMAZ HACZİNİN BAZI TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İLE İLİŞKİSİ
   § 5. TAŞINMAZ HACZİ VE SATIŞINDA GÜNCEL GELİŞMELER: CEBRİ İCRA VE ARTIRMANIN SONU MU GELİYOR? 
   I. GENEL OLARAK
   II. TAŞINMAZ HACZİNE ALTERNATİFLER
   III. PARAYA ÇEVİRMEYE ALTERNATİFLER

    İKİNCİ BÖLÜM 
    TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ 
    § 1. HACİZ TALEBİ
    I. HACİZ TALEBİNDE BULUNABİLECEK OLANLAR
    II. HACİZ TALEBİNDE BULUNABİLME ŞARTLARI 
    III. HACİZ TALEBİNDE BULUNMA SÜRESİ
    IV. HACİZ TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ
    § 2. HACZİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
    I. HACZİ GERÇEKLEŞTİRECEK İCRA MEMURU
    II. HACZİN GERÇEKLEŞTİRİLME USULÜ
    III. HACZE BAŞLAMA SÜRESİ
    IV. HACİZ TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ 
    V. HACİZ SIRASINDA ALACAKLI VE BORÇLUNUN DURUMU
    VI. KIYMET TAKDİRİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
    VII. HACİZDE SIRA İLKESİNİN GÖZETİLMESİ
    § 3. TAŞINMAZ HACZİNİN KAPSAMI
    I. GENEL OLARAK 
    II. BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR
    III. EKLENTİLER
    IV. HASILAT VE MENFAATLER
    V. YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ
    § 4. TAŞINMAZ HACZİNİN ETKİSİ VE TAŞINMAZ HACZİNİN ŞERHİ
    I. TAŞINMAZ HACZİNİN SONUÇLARINI DOĞURDUĞU AN
    II. TAŞINMAZ HACZİNİN ALACAKLI BAKIMINDAN ETKİSİ
    III. TAŞINMAZ HACZİNİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUCU
    IV. TAŞINMAZ HACZİNİN ŞERHİ
    § 5. HACZEDİLEN TAŞINMAZ MALIN İDARESİ
    I. GENEL OLARAK
    II. İSVİÇRE HUKUKU'NDA TAŞINMAZ MALIN KANUNİ İDARESİ
    III. TÜRK HUKUKU'NDA TAŞINMAZ MALIN İDARESİ

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     TAŞINMAZ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
     § 1. TAŞINMAZ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
     I. TERMİNOLOJİ SORUNU
     II. TAŞINMAZ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL
     III. AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞIN HUKUKİ MAHİYETİ
     IV. TAŞINMAZ MALLARIN AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞINA İLİŞKİN BAZI ÖZELLİKLER
     § 2. PARAYA ÇEVİRME TALEBİ
     I. PARAYA ÇEVİRMENİN TALEP ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
     II. PARAYA ÇEVİRME TALEBİNDE BULUNABİLECEK OLANLAR
     III. PARAYA ÇEVİRME TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ
     IV. PARAYA ÇEVİRME TALEBİNDE BULUNMA SÜRESİ VE BUNA UYULMAMASININ SONUÇLARI
     V. PARAYA ÇEVİRME TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN SONUÇLARI
     § 3. ARTIRMAYA HAZIRLIK İŞLEMLERİ
     I. GENEL OLARAK
     II. AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞIN YAPILACAĞI SÜRE
     III. ARTIRMA İLANI
     IV. ARTIRMA ŞARTNAMESİ 
     V. MÜKELLEFİYETLER LİSTESİ
     VI. KIYMET TAKDİRİ 
     § 4. AÇIK ARTIRMA
     I. AÇIK ARTIRMANIN YAPILMASI 
     II. KARŞILAMA PRENSİBİ 
     III. MÜLKİYETİN İHALE İLE GEÇMESİ
     § 5. İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ
     I. İHALE BEDELİ KAVRAMI
     II. İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİNDE SÜRE
     III. İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİNDE ÖDEME ARACI
     IV. İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ ÜZERİNE TESCİL İÇİN YAZI YAZILMASI VE TAŞINMAZIN TESLİMİ
     § 6. İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ 
     I. İHALE KARARININ KALDIRILMASI
     II. İHALENİN KALDIRILMASI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER
     III. İHALE BEDELİNİ SÜRESİNDE ÖDEMEYEN ALICININ SORUMLULUĞU
     § 7. TAŞINMAZ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE AÇIK ARTIRMAYA ALTERNATİF YÖNTEMLER
     I. İSVİÇRE HUKUKU'NDA PAZARLIK YOLU 
     II. FRANSIZ HUKUKU'NDA ANLAŞMALI SATIŞ
     DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar