İcra İflas Suçları Disiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usulü

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
ISBN: 978-975-02-5826-8
Stok Durumu: Stokta var
155,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mahmut ÇOŞKUN
Baskı Tarihi 2020/01
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İİ219
İcra İflas Suçları Disiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usulü
Mahmut COŞKUN
2020/01 6. Baskı, 589 Sayfa,Ciltli 
ISBN 978-975-02-5826-8

Dört bölümden oluşan eserde; icra ve iflas suçları, tazyik ve disiplin hapsini gerektiren eylemler, Çek Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundan Kaynaklanan ve icra ceza mahkemesinde görülen davalar, icra ceza mahkemesinde uygulanan yargılama usulü anlatılmaktadır.

Suç ve disiplinsizlik eylemlerinin her birinin maddi ve manevi unsuru açıklanarak; istinaf mahkemeleri kararları ve Yargıtay'ın ilgili dairesinin en yeni içtihatları suç ve eylem türü ile ilgili açıklamalardan sonra yer almaktadır. 

Kitapta, icra ceza mahkemeleri görev alanına giren suçlar ve disiplinsizlik eylemlerinin yargılama usulüne ve bu husustaki yasal boşlukların nasıl doldurulduğuna geniş yer verilmektedir.

Konu Başlıkları

İcra ve İflas Suçlarının Unsurları
Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsinin Mahiyeti
İcra Ceza Mahkemesinde Yargılama Usulü
Her Bir Suç ve Disiplinsizlik Eylemiyle İlgili İçtihatlar


 
İçindekiler

Altıncı Baskıya Önsöz  5

Birinci Bölüm

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR

TARİHSEL SÜREÇ  17

İCRA İFLAS KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLARIN AMACI  19

ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (M. 331)  22

AÇIKLAMALAR  22

I. Suçların Maddi Unsurları  23

A. Borçlunun Mevcudunu Azaltması Suçu  23

B. Taşınmaz Rehini Kapsamında Bulunan Eklentinin Rehin Alacaklısına Zarar Vermek Kastı ile Taşınmaz Dışına Çıkarılması Suçu  24

II. Suçların Manevi Unsuru  24

III. Suçların Cezası  25

A. Hapis Cezası  25

B. Adli Para Cezası  27

C. “Zincirleme Suç ve Fikri İçtima’nın” Bu Suçta Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  28

IV. Yargılama Usulü  30

A. Suçun Faili  30

B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  30

C. Davanın Açılma Usulü  30

D. Suç Tarihi  31

E. Birleştirme Yasağı  31

F. Şikâyet Süresi  31

G. Suça İştirak  32

H. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul (İİK. m. 349)  32

V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  34

A. Dava Zamanaşımı (TCK. m. 66)  34

B. Ceza Zamanaşımı (TCK. m. 68)  34

VI. Uzlaşma, Ön Ödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  35

İÇTİHATLAR  39

İSTİNAF KARARLARI  76

ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VERME VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU (M. 332)  78

AÇIKLAMALAR  78

I. Suçun Maddi Unsurları  78

II. Suçun Manevi Unsuru  79

III. Yargılama Usulü  79

IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  80

V. Suçun Cezası  81

İÇTİHATLAR  82

İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE KİŞİSEL MENFAAT TEMİN ETME SUÇU (M. 333)  89

AÇIKLAMALAR  89

I. Suçun Maddi Unsuru  89

II. Suçun Manevi Unsuru  89

III. Sanık  89

IV. Yargılama Usulü  90

V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  92

VI. Suçun Cezası  93

YÖNETİCİNİN TİCARİ İŞLETME BORCUNU ÖDEMEME SUÇU (M. 333/A)  95

AÇIKLAMALAR  95

I. Suçun Maddi Unsuru  95

II. Suçun Manevi Unsuru  96

III. Yargılama Usulü  96

IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  97

V. Suçun Cezası  98

İÇTİHATLAR  99

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA KONKORDATO VEYA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAMA SUÇU (M. 334)  112

AÇIKLAMALAR  112

I. Suçun Maddi Unsuru  112

II. Suçun Manevi Unsuru  112

III. Yargılama Usulü  112

IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  113

V. Suçun Cezası  114

İÇTİHAT  115

KİRACININ EŞYA KAÇIRMA VE KİRALANANI İŞGAL ETTİRME SUÇU (M. 335)  116

AÇIKLAMALAR  116

I. Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması İle İlgili Genel Açıklamalar (İİK. m. 270)  116

II. Suçun Maddi Unsuru  118

III. Suçun Manevi Unsuru  118

IV. Yargılama Usulü  118

V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  119

VI. Suçun Cezası  120

MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME SUÇU (M. 336)  122

AÇIKLAMALAR  122

I. Suçun Maddi Unsuru  122

II. Suçun Manevi Unsuru  122

III. Yargılama Usulü  122

IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  123

V. Suçun Cezası  124

TİCARETİ TERK SUÇU (M. 337/A)  125

AÇIKLAMALAR  125

I. Ticareti Terkle İlgili Genel Açıklamalar  125

II. Suçun Maddi Unsuru  127

III. Suçun Manevi Unsuru  128

IV. Yargılama Usulü  128

A. Sanık  128

B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  129

C. Davanın Açılma Usulü  129

D. Suç Tarihi  129

E. Birleştirme Yasağı  129

F. Şikâyet Süresi  130

G. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul: (İİK. m. 349)  130

H. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  131

I. Uzlaşma, Önödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  132

V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  132

VI. Suçun Cezası  133

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  134

İÇTİHATLAR  137

YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (M. 338)  166

AÇIKLAMALAR  166

I. Yalan Beyanda Bulunma Suçu (m. 338/1)  167

A. Suçun Maddi Unsurları  167

B. Suçun Manevi Unsuru  171

C. Yargılama Usulü  171

D. Dava ve Ceza Zamanaşımı  172

E. Suçun Cezası  173

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  174

İÇTİHATLAR  175

İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU (M. 342)  203

AÇIKLAMALAR  203

I. Genel Olarak  203

II. Suçun Unsurları  204

III. Suçun Manevi Unsuru  205

IV. Yargılama Usulü  205

V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  208

VI. Suçun Cezası  209

İÇTİHATLAR  209

SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (M. 345/A)  216

AÇIKLAMALAR  216

I. Genel Olarak  216

II. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür  217

III. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları  219

IV. Suçun Manevi Unsuru  219

V. Yargılama Usulü  220

VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı  220

VII. Suçun Cezası  221

İÇTİHATLAR  223

ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU (M. 345/B)  241

AÇIKLAMALAR  241

I. Suçun Maddi Unsurları  241

II. Suçun Manevi Unsuru  241

III. Suçun Cezası  241

IV. Yargılama Usulü  242

V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  245

TAKSİRATLI İFLAS HALLERİ (M. 310)  247

AÇIKLAMALAR  247

İÇTİHATLAR  252

HİLELİ İFLAS HALLERİ (M. 311)  255

AÇIKLAMALAR  255

İÇTİHATLAR  258

İkinci Bölüm

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN

DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİ

GENEL OLARAK  263

MÜFLİSİN İFLAS DAİRESİNİN EMİRLERİNE UYMAMA VE MALLARINI TESLİM ETMEME EYLEMİ (M. 337/2)  267

AÇIKLAMALAR  267

I. Mal Beyanında Bulunmama Eylemi (m. 337/1)  267

II. Müflisin İflas Dairesinin Emirlerine Uymama ve Mallarını Teslim Etmeme Eylemi (m. 337/2)  267

A. İflas İdaresinin Şikâyeti Üzerine Disiplin Hapsine Hükmedilecek Haller  267

B. Eylemin Cezası  268

1. Disiplin Hapsi  268

2. Disiplin Hapsinin Özellikleri  270

3. Diğer Kanunlarda Disiplin Hapsini Gerektiren Eylemler  270

4. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  272

III. Yargılama Usulü  272

IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  274

V. İnfaz Aşamasında Disiplin ve Tazyik Hapsi Cezasının, Hapis Cezalarından Farkları  274

İÇTİHATLAR  275

HAKKINDA ACİZ VESİKASI OLAN BORÇLUNUN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDEKİ KAZANCINI İCRA DAİRESİNE YATIRMAMA EYLEMİ (M. 338/2)  277

AÇIKLAMALAR  277

I. Eylemin Maddi Unsurları  277

II. Borçlu (Fail)  278

III. Eylemin Cezası  278

A. Tazyik Hapsi  278

B. Tazyik Hapsinin Özellikleri  279

C. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  280

IV. Yargılama Usulü  280

V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  282

BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTAKİ ARTIŞI BİLDİRMEME EYLEMİ (M. 339)  283

AÇIKLAMALAR  283

I. Eylemin Unsurları  283

II. Eylemin Cezası  284

III. Yargılama Usulü  284

V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  286

İÇTİHATLAR  287

TAAHHÜDÜ İHLAL EYLEMİ (M. 340)  289

AÇIKLAMALAR  289

I. Madde İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı  289

II. Eylemin Unsurları  291

A. Yasal Taksit Hakkının Kullanılması Yolu İle Ödeme Taahhüdü (m. 111 göre)  292

B. Alacaklının Kabulü İle Ödeme Taahhüdü  293

III. Eylemin Cezası  296

III. Yargılama Usulü  297

IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  299

V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  300

İÇTİHATLAR  300

ÇOCUK TESLİMİ KARARINA UYMAMA EYLEMİ (M. 341)  343

AÇIKLAMALAR  343

I. Genel Açıklamalar  343

A. Mevcut Düzenlemeye Karşı Eleştiri ve Önerilerimiz  343

B. 5717 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun Kapsamındaki İlamların İnfazı  344

II. Eylemin Unsurları  345

III. Eylemin Cezası  347

IV. Yargılama Usulü  347

V. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  349

VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı  350

İÇTİHATLAR  350

BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA YAHUT İRTİFAK HAKLARIYLA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKLARINA DAİR İLAMA AYKIRILIK EYLEMİ (M. 343)  356

AÇIKLAMALAR  356

I. Eylemin Unsurları  356

II. Eylemin Cezası  357

III. Yargılama Usulü  358

IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz  358

V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  359

VI. Tedbir Kararlarına Uymama Eylemi (HMK. m. 398)  359

İÇTİHATLAR  359

NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMA EYLEMİ (M. 344)  363

AÇIKLAMALAR  363

I. Eylemin Unsurları  363

II. Eylemin Cezası  365

III. Yargılama Usulü  365

IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  368

İÇTİHATLAR  368

MAL BEYANINDA BULUNMAMA EYLEMİ (M. 76)  384

AÇIKLAMALAR  384

I. Mal Beyanında Bulunma ve İçeriği (m. 74)  384

II. Mal Beyanında Bulunmamanın Müeyyidesi  385

İÇTİHATLAR  387

Üçüncü Bölüm

I– AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDAN KAYNAKLANAN VE İCRA CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN GEREĞİNCE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA EYLEMİ (6183 S. K. M. 60)  391

AÇIKLAMALAR  391

I. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Maddesine Göre Mal Beyanında Bulunma Usulü (6183 s. K. m. 59)  391

II. Mal Bildiriminde Bulunmayanın Cezalandırılması  394

III. Hapisle Tazyik Cezasının Özellikleri  395

IV. Hapisle Tazyik Kararı Verebilmenin Koşulları  396

V. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı  397

İÇTİHATLAR  398

II– ÇEK KANUNUNDAN KAYNAKLANAN VE İCRA CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

I. KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU  401

A. Suçun Maddi Unsurları  401

1. Çekin Unsurlarının Tam Olması  401

2. Çekin Süresinde İbrazı  402

İSTİNAF KARARLARI  402

İÇTİHATLAR  407

3. Karşılıksızlık İşlemi  411

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  412

B. Eylemin Manevi Unsuru  413

C. Şikayet Hakkının Süresi İçinde Kullanılması  414

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  416

İÇTİHATLAR  424

D. Çekle İgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunun Faili ve Çek Hesabı Açma Yasağı Uygulanacak Kişiler  426

1. Genel Olarak  426

2. Gerçek Kişinin Düzenlediği Çekte Fail  427

3. Tüzel Kişiler Adına Düzenlenen Çekte Fail  427

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  428

İÇTİHATLAR  434

E. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararı Vermeye Yetkili ve Görevli Mahkeme  435

1. Görevli Mahkeme  435

2. Yetkili Mahkeme  435

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  435

F. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunun Müeyyidesi  436

1. Adli Para Cezası  436

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  437

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  438

2. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı  446

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  448

İÇTİHATLAR  448

3. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda İçtima  449

G. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda Yargılama Usulü  449

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  451

H. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda Kanun Yolu (İstinaf Yolu)  455

I. Hükmün Bütün Sonuçlarıyla Ortadan Kaldırılması  455

1. Çek Bedelinin Faiziyle Birlikte Ödenmesi  455

2. Müştekinin Şikâyetten Vazgeçmesi  455

3. İnfazdan İtibaren Belli Sürenin Geçmesi İle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması  456

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  456

İÇTİHATLAR  458

Dördüncü Bölüm

İCRA VE İFLAS SUÇLARI VE DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİNİN YARGILAMA USULÜ

HÜKMİ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE KİMLERİN CEZA GÖRECEĞİ (M. 345)  461

AÇIKLAMALAR  461

I. Genel Olarak  461

II. Ticaret Şirketlerinde Kimler Sorumlu Tutulacaktır  462

A. Anonim Şirket  462

B. Limited Şirketler  463

C. Kolektif Şirketler  463

D. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  464

E. Kooperatiflerde Temsil  464

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  464

İÇTİHATLAR  466

GÖREV VE BİRLEŞTİRİLME YASAĞI (M. 346)  474

AÇIKLAMALAR  474

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  475

İÇTİHATLAR  476

ŞİKÂYET SÜRESİ (M. 347)  479

AÇIKLAMALAR  479

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  480

İÇTİHATLAR  482

YETKİLİ İCRA CEZA MAHKEMESİ (M. 348)  498

AÇIKLAMALAR  498

İÇTİHATLAR  498

İCRA CEZA MAHKEMESİNDE MUHAKEME USULÜ (M. 349)  502

AÇIKLAMALAR  502

I. Genel Olarak  502

II. İcra–İflas Suçları ve Disiplinsizlik Eylemlerinde Yargılama Usulü  503

III. Eski Hale Getirme  506

IV. İcra Ceza Mahkemesinde Stajyer Avukatların Duruşmalara Girmesi  506

V. Maddenin Anayasaya Aykırı Olmadığına Dair, Anayasa Mahkemesinin 28/2/2008 Tarih 2006/71 Esas, 2008/69 Karar Sayılı Karar Özeti  507

VI. İdari Mali İş. Da. Bşk’nın 29.8.2006 Tarih 001698 Sayılı İcra Ceza Mahkemelerinde Tebligat Giderleriyle İlgili Genelgesi  509

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  510

İÇTİHATLAR  511

İCRA CEZA MAHKEMESİNDE DURUŞMANIN YAPILMA USULÜ (M. 350)  546

AÇIKLAMALAR  546

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  548

İÇTİHATLAR  548

İCRA CEZA MAHKEMESİNDE TAHKİKAT (M. 351)  551

AÇIKLAMALAR  551

İCRA CEZA MAHKEMESİNDE KARAR VERİLMESİ (M. 352)  554

AÇIKLAMALAR  554

I. Genel Olarak  554

II. Hükmün Gerekçesi ve İçeriği (CMK. m. 232)  554

III. İcra ve İflas Suçları İçin Verilecek Kararlar  555

IV. Disiplinsizlik Eylemlerinde Verilecek Kararlar  557

V. Yargılama Giderleri  557

İÇTİHATLAR  558

İTİRAZ VE İSTİNAF (M. 353)  563

AÇIKLAMALAR  563

I. İtiraz Yolu  563

II. İstinaf Yolu  565

İÇTİHATLAR  567

DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER (M. 354)  577

AÇIKLAMALAR  577

I. Davanın ve Cezanın Düşmesi  577

II. Ceza Zamanaşımı  578

III. İcra ve İflas Kanununa Göre Disiplin ve Tazyik Hapsi Verebilmenin Alt Sınırı  579

IV. Disiplin ve Tazyik Hapsi Kararlarının İnfazı  580

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  581

İÇTİHATLAR  581

Yararlanılan Kaynaklar  591

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.