İcra Takibi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Ürün Kodu: DNM369
ISBN: 978-975-02-5511-3
Stok Durumu: Stokta var
135,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Uygulamada
İcra Takibi
Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
2019/06 2. Baskı, 647 Sayfa
ISBN 978-975-02-5511-3

Konunun çok geniş olması nedeniyle çalışma bölümlere ayrılarak; ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, kambiyo senedine dayalı icra takibi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, menkul rehni, gayrimenkul rehni, tahliye konuları, icra dairesinin ‘örnek'leri, icra takip – tahsil harcı ve en çok rastlanan konular Yüksek Yargı Kararları ışığında incelenmiştir. Konular, tamamen uygulamaya yönelik örneklerle zenginleştirilerek, pratikte kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. 

İcra takip hukuku, yargılamanın icrasının adeta eli kolu olduğundan, rehber niteliğinde hazırlanan kitapta, uygulama ve pratikte okuyucuya kolaylık sağlanarak, icra takibindeki yargılama usulünün yasal mevzuatla birlikte sunulması amaçlanmıştır. 

Başta; avukatlar, akademisyenler, öğrenciler, alacaklılar-borçlular, şirket ve tüzel kişiler olmak üzere, icra hukukuyla ilgilenen herkes için çok önemli bir kaynaktır.

Konu Başlıkları
İcra Takibi – Genel Bilgiler
Yargıtay İçtihatları (Konulara Göre Tasniflenmiş – Görev – Yetki – Zamanaşımı)
Dilekçe Ve Talep Örnekleri
Bilirkişi Raporları – İcra Örnekleri


İÇİNDEKİLER

İçindekiler

İkinci Baskıya Önsöz  7

Kısaltmalar  15

Altın Notlar  17

BİRİNCİ BÖLÜM:

İCRA TAKİBİ – GENEL BİLGİLER  29

İKİNCİ BÖLÜM:

YARGITAY İÇTİHATLARI

(KONULARA GÖRE TASNİFLENMİŞ – GÖREV

– YETKİ – ZAMANAŞIMI)

I. İLAMLI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  45

II. İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  64

II. KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  81

IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  131

V. MENKUL VE GAYRİMENKUL REHNİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  153

A. Menkul Rehni İle İlgili İçtihatlar  153

B. Gayrimenkul Rehni İle İlgili İçtihatlar  161

V. TAHLİYE İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  171

VI. ÇOCUK TESLİMİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  188

VII. MESKENİYETLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  192

VIII. İSTİHKAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR  220

IX. MAL BEYANINDA BULUNMAMAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR  246

X. TAAHÜDÜ İHLAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  252

XI. HAPİS HAKKI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  257

XII. İHALENİN FESHİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  262

XIII. İCRA TAKİP – TAHSİL HARCI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  289

XIV. ‘ÖRNEK‘LERLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  316

1. Örnek 1 No.lu Takip Talebi  316

2. Örnek 2 No.lu Takip Talebi  317

3. Örnek 3 No.lu Takip Talebi  318

4. Örnek 4–5 No.lu Takip Talebi  320

6. Örnek 6 No.lu Takip Talebi  322

7. Örnek 7 No.lu Takip Talebi  326

8. Örnek 8 No.lu Takip Talebi  328

9. Örnek 9 No.lu Takip Talebi  330

10. Örnek 10 No.lu Takip Talebi  334

11. Örnek 11 No.lu Takip Talebi  336

12. Örnek 12 No.lu Takip Talebi  340

13. Örnek 13 No.lu Takip Talebi  343

14. Örnek 14 No.lu Takip Talebi  345

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİLEKÇE VE TALEP ÖRNEKLERİ

I. İCRA MAHKEMESİNE SUNULAN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  351

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİPTE, İCRA EMRİNİN İPTALİ  354

İMZAYA, BORCA, TARAF SIFATLARINA İTİRAZLAR – TAKİBİN İPTALİ.  356

ŞİKAYET – TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ  358

İHALENİN FESHİ  359

İCRA EMRİNE KISMİ İTİRAZLARIMIZIN KABULÜ İLE İCRA EMRİNİN KISMİ İPTALİ  360

İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ  362

İMZAYA İTRAZ – TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ  364

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ  366

TAHLİYE – KİRA BORCU  368

TAAHHÜDÜ İHLAL  369

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK  371

ŞÜPHELİNİN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ  373

NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME I  374

NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME II  375

TAAHHÜDÜ İHLAL –TAKİBİN KESİNLEŞMESİ  376

İSTİNAF DİLEKÇESİ  377

İSTİNAF – KARŞILIKSIZ ÇEK  379

İSTİNAF – YENİDEN YARGILAMA TALEBİ  381

II. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP – ÖRNEK DİLEKÇELER  384

HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI  385

BAKİYE BORCUN HESAPLANMASI TALEBİ  386

HACİZ VE TAHLİYE TALEBİ  387

BORÇLUNUN MAAAŞ VE ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ YAPILARAK DOSYAYA ÖDENMESİ İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  388

HACZİN KISMEN KALDIRILMASI TALEBİ  389

KIYMET TAKDİRİ YAPILMASI, TAŞINMAZIN ÇAP VE KROKİSİNİN CELBİ TALEBİ  390

BORÇLUNUN ALMAKTA OLDUĞU MAAŞ VE ÜCRETLERİNİN 1/4'Ü ÜZERİNE HACİZ KONULMASI İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI TALEBİ  391

BORÇLUNUN BABASI …. VEFAT ETMİŞ OLUP, BORÇLUNUN VUKUATLI AİLE NÜFUS KAYIT TABLOSUNUN DOSYAYA ALINMASI, BORÇLUNUN BABASINDAN KALAN MİRAS PAYINA HACİZ KONULMASI TALEBİ.  392

NEZDİNDEKİ HESABINDA BULUNAN NAKİT PARALARA FİİLİ HACİZ KONULMASI TALEBİ  393

ALACAĞI HARİCEN TAHSİL ETMİŞ OLMAMIZ NEDENİYLE, İCRA DOSYASININ KAPATILMASI VE DOSYADA HACİZLİ BULUNAN ARAÇLAR VE GAYRIMENKULLER ÜZERİNDEKİ HACZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  394

TAKAS–MAHSUP TALEBİMİZİN SUNULMASI, ALACAKLI VEKİLİNCE MÜVEKKİLEMİN MAAŞINA HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  395

DOSYA İNFAZ EDİLMİŞ OLMAKLA, MÜVEKKİLEM …. ADINA KAYITLI …. PLAKA SAYILI VASITA ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI  397

TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ  398

BORÇLU TARAFÇA VERİLEN TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ İÇİN BANKAYA MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  399

İCRA EMRİNDEKİ BORCA, FAİZE VE HER TÜRLÜ FER’İLERİNE KARŞI İTİRAZLARI İÇEREN DİLEKÇE  400

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR  401

TALİMAT – BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR I  402

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR II  403

HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  404

HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  405

TASHİH – HACİZLERİN KALDIRILMASI  406

BOZMA – HACİZLERİN DÜŞMESİ TALEBİ  407

İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR  408

KIYMET TAKDİRİ RAPORUNA İTİRAZ  409

BORCA İTİRAZLARIN SUNULMASI  410

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ – MAL BEYANINDA BULUNULMASI TALEBİNE VE TÜM BORCA İTİRAZ  411

ÖDEME – HACİZ VE ŞERHLERİN KALDIRILMASI  412

İKNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ  413

YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI  415

BORCA, KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ İMZAYA, KİRA SÖZLEŞMESİNE, KİRANIN MİKTARINA, KİRACILIK İLİŞKİSİNE, KİRAYA ve FERİLERİNE İTİRAZ  416

TAKİPTEN VAZGEÇME  418

HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  419

KAYITLI ARAÇ VE TAŞINMAZ VARSA BUNLARINDA HACZEDİLMESİ İÇİN İLGİLİ YERLERE MÜZEKKERE YAZILMASI VE BORÇLULARIN HACİZ KONULMASI  420

TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ  421

TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ I  422

TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ II  423

TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ III  424

TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ IV  425

TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ V  426

TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ VI  427

TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ VII  428

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

BİLİRKİŞİ RAPORLARI – İCRA ÖRNEKLERİ

I. İCRA HUKUKUNDA ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI

ŞİKAYET – İCRA EMRİNİN İPTALİ  429

FAİZ ORANLARI – BANKA FAİZİ – EK RAPOR  431

5941 SAYILI YASANIN 5. MADDESİ GEREĞİ KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKİN TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ, TAKİP VE YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI  441

RE’SEN BİLİRKİŞİ – HESAPLAMA  444

SATIŞ DOSYASINDAN DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ  448

HESAP ÖZETİ İNCELEMESİ  456

“TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARI İLE (SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK) DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI” I  458

“TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARI İLE (SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK) DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI” II  461

DAVACI BORÇLULARIN BORÇ MİKTARLARININ HESAPLANMASI – İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ  464

İLAMLI TAKİP – TALEP TARİHİ İTİBARI İLE ALACAK MİKTARININ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR  469

BAKİYE BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ – HESAPLAMA RAPORU  472

KİRA BEDELLERİNİN DAVACININ HESABINA YATIRILIP YATIRILMADIĞI İLE İLGİLİ RAPOR  474

BORÇLUYA ÇIKARILAN 11.04.2016 TARİHLİ BAKİYE BORÇ MUHTIRASI İLE İLGİLİ RAPOR – GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)  476

İLAMLI İCRA TAKİBİ – ÖRNEK 4–5 İCRA EMRİ  480

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ – FAİZ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR  485

SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI  487

ŞİKAYET – HESAPLAMA – TEBLİGAT EKSİĞİ  490

TAKIP TALEBINDEKI VE ÖDEME EMRINDEKI FAIZLERIN YASAL FAIZ ORANINDAN HESAPLANIP HESAPLANMADIĞI HAKKINDA İNCELEME  494

İİK MD 153 HÜKÜMLERI GEREĞINCE, TAŞINMAZDAKI IPOTEĞIN KALDIRILMASI  496

ŞIKAYET KONUSU SIRA CETVELINE ITIRAZ – EK BİLİRKİŞİ RAPORU  499

SIRA CETVELININ KALDIRILARAK 6183 SAYILI YASA GEREĞINCE AMME ALACAKLILARIN ÖN – ILK SIRADA YER ALMASI – YENIDEN SIRA CETVELININ DÜZENLENMESI  501

ŞİKAYET – DOSYA BORCUNUN FER’İLERİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ – BAKİYE ALCAK HESABI  506

İPOTEĞİN PARAYA ÇERİLMESİ İCRA EMRİ – ÖDEME EMRİ  508

LEHİNE %20 İCRA İNKAR TAZMİNAT TALEBİ – ÜCRETİ VEKALET  509

CÜZI SATIŞ AVANSI YATIRDIĞINI, ICRA MÜDÜRÜNÜN EKSIK MIKTARI ALACAKLIDAN MUHTIRA ILE ISTEMEDIĞINI, SATIŞ ISTEMININ GEÇERLI OLABILMESI IÇIN SATIŞ GIDERININ DE PEŞIN OLARAK YATIRILMASI  513

TEMLİK SÖZLEŞMESİ – HESAPLAMA – İİK MD 106 VE 110 HÜKÜMLERI GEREĞINCE IKI YIL IÇERISINDE SATIŞ ISTENME  516

EK BİLİRKİŞİ RAPORU – DAVALININ İTİRAZLARI – FAZLA VE TEKERRÜR HESAPLAMA  521

PRİM VE VERGİ BORCU – SIRA CETVELİ  523

FAİZ HESABI – BORÇLUNUN HİSSE HESABI  528

BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ  529

DOSYADA HESAP HATASI – İNCELEME RAPORU  534

FAİZ HESAPLANMASI – (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT)  538

KIDEM TAZMİNATI FAİZİNE İTİRAZ  543

NAFAKA BAKİYE ALACAK HESAPLAMASI  545

İSTİHKAK  548

KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZ  550

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ – ARAÇ DEĞER TESBİTİ  553

ŞİKAYET – MADEN YASASI HACZEDİLEMEMEZLİK  554

ŞİKAYET ("HACZEDİLEN MAKİNENİN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA Kİ MAKİNE OLUP OLMADIĞI VE DEĞERİNİN TESPİTİ”)  555

ŞİKAYET (SATILAMAMAZLIK) – HURDA  557

ŞİKAYET – M.K.’NIN 684 VE 686 MADDELERI MUCIBINDE TEFERRUAT VE MÜTEMMIM CÜZ  559

ŞİKAYET (KDV ORANI)  561

İHALENİN FESHİ  563

TAKİPTE İKİ AYRI ALACAK İÇİN İŞLEMİŞ FAİZ HESAPLAMASI  567

TAKİP – TAŞINMAZ HACZİ – SATIŞ  569

UYGULAMADA İCRA ÖRNEKLERİ  572

Kaynakça  643

Kavram Dizin  645

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.