İcra ve İflas Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde Borca Batıklık Sebebiyle İflas ve İflasın Ertelenmesi
Yazar: İsmet SAYHAN
İİ254 Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde Borca Batıklık Sebebiyle İflas ve İflasın Ertelenmesi Doç. Dr. İsmet SAYHAN 2016/08 Baskı, 210 Sayfa ISBN 978-605-05-0123-0  Hukukumuzda, sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borca batık olmaları iflas sebebi olarak kabul edilmiştir. Fakat, Kanun Koyucu şirketin borca batık olması halinde mutlaka iflas etmesini de arzu etmemiş; diğer iflas sebeplerinden farklı olarak, borca batıklık halinde şirkete bu durumdan kurtulmaya dair bir imkan tanınmıştır. B...
51,00 TL 45,90 TL
-10%
Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği (2 Cilt) Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa Serdar ÖZBEK
İİ182 Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği (2 Cilt) Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK 2018/09 4. Baskı, 1012 Sayfa ISBN 978-605-05-0315-9 Çalışmada, Avrupa Birliği ve Türk hukukunda ilamlı icraya ilişkin tüm konular ele alınmamış, konunun sınırlanması bakımından, üzerinde en çok tartışma olan, cebri icra sisteminin etkinliğiyle yakından bağlantılı bulunan ve Türk hukukuyla mukayese edilebilecek konular seçilerek, bunlar üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu konular, borçlunun malvarlığı...
112,00 TL 100,80 TL
-10%
Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi
Yazar: Cenk AKİL
İİ203 Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi Cenk AKİL 2013/03 Baskı, 490 Sayfa ISBN 978-975-464-727-3 Çalışmanın konusunu uygulamada sıkça karşılaşılan "Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi" oluşturmaktadır. Çalışma, üçüncü kişilerdeki alacakların haczi konusuna değinen bir giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm "Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczinin genel hatlarıyla incelenmesine ayrılmıştır. Bu bölümde alacak kavramı, alac...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
İflâs Masası
Yazar: Hülya TAŞ KORKMAZ
İİ180 İflâs Masası Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ 2010 Baskı, 290 Sayfa  ISBN 978-975-464-580-4 ...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Konkordatonun Tasdiki
Yazar: Süha TANRIVER, Adnan DEYNEKLİ
İİ047 Konkordatonun Tasdiki Süha TANRIVER – Adnan DEYNEKLİ 1996 Baskı, 165 Sayfa  ISBN 978-975-464-084-X ...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Hisse Haczi ve Satışı
Yazar: Gökçen TOPUZ
İİ150 Hisse Haczi ve Satışı Dr. Gökçen TOPUZ 2009 Baskı, 318 Sayfa  ISBN 978-975-464-486-9...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat
Yazar: Hakan ALBAYRAK
UH178 Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat Dr. Hakan ALBAYRAK 2013/01 Baskı, 476 Sayfa ISBN 978-975-464-698-6 Yaklaşık ispatın, ispat kolaylıkları ile karıştırılması ve ispat ölçüsünün düşürüldüğü bütün yerlerde yaklaşık ispat kavramının kullanılması Türk Hukukunda sık yapılan bir hatadır. Bunun nedeni yaklaşık ispatın özelliklerinin, kapsamının, niteliklerinin belirlenmeyişidir. İşte biz, bu çalışmamızda, öncelikle bu belirlemeleri yaparak teorik bir çerçeve çizmeye çalıştık. Daha...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
İcra ve İflâs Kanunu Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Ejder YILMAZ
İİ251 İcra ve İflâs Kanunu Şerhi Prof. Dr. Ejder YILMAZ 2016/06 Baskı, 1502 Sayfa ISBN 978-605-05-0111-7  İcra ve İflâs Kanunu da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi özel hukuk ilişkilerinde, borçlunun borcunu kendi rızasıyla ödememesi halinde, alacaklının, Devlet’in bu iş için oluşturduğu (cebrî) icra organları aracılığıyla alacağına en kısa zamanda tam olarak kavuşması ve ayrıca, borçlunun haklarının da korunması ile ilgili kuralların düzenlendiği temel hukukî metindir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’n...
209,00 TL 188,10 TL
-10%
Menfi Tespit Davası
Yazar: Ahmet TÜRK
İİ116 Maddi Hukuk ve İcra – İflas Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜRK 2006 Baskı, 366 Sayfa  ISBN 978-975-464-380-0 ...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Tasarrufun İptali Davaları
Yazar: İzzet KARATAŞ, Erol ERTEKİN
İİ055 Tasarrufun İptali Davaları İzzet KARATAŞ – Erol ERTEKİN 1998 Baskı, 460 Sayfa ISBN 978-975-464-103-X...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
İstihkak Davaları
Yazar: İzzet KARATAŞ, Erol ERTEKİN
İİ054 İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları İzzet KARATAŞ – Erol ERTEKİN 1998 Baskı, 692 Sayfa  ISBN 978-975-464-104-8 ...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi
Yazar: Süha TANRIVER
İİ046 İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi Süha TANRIVER  1996 Baskı, 192 Sayfa  ISBN 978-975-464-042-4...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
Yabancı Para Alacaklarının Tahsili
Yazar: Hakan PEKCANITEZ
İİ051 Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukunda  Yabancı Para Alacaklarının Tahsili Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ 1998 3. Baskı, 285 Sayfa  ISBN 978-975-464-127-7 ...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
Paylaştırma Kuralları ve Sıra Cetveline Müracaat Yolları
Yazar: Nedim MERİÇ
İİ248 Türk - İsviçre İcra Hukukunda Paylaştırma Kuralları ve Sıra Cetveline Müracaat Yolları Yrd. Doç. Dr. Nedim MERİÇ 2015/12 Baskı, 294 Sayfa ISBN 978-605-05-0018-9  KİTABIN ANA KONU BAŞLIKLARI GİRİŞ 19 I- SIRA CETVELİ ÖNCESİNDE PAYLAŞTIRMA VE TAMAMLAMA HACZİ § 1. PAYLAŞTIRMA § 2. TAMAMLAMA HACZİ II -  SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ § 3. HAZIRLIK AŞAMASI § 4. SIRA CETVELİ § 5. DERECELERİN VE SIRALARIN TESPİTİ § 6. PAYLARIN TESPİTİ § 7. SIRA CETVELİ KARARININ AÇIKLANMASI  III-...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Haciz İhbarnameleri
Yazar: Ahmet Cahit İYİLİKLİ
İİ192 Haciz İhbarnameleri (İİK m. 89) Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ 2012/01 Baskı, 328 Sayfa ISBN 978-975-464-638-2 Çalışma giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; birinci, ikinci ve üçüncü haciz ihbarnamelerinin içeriği, hukuki niteliği ve hukuki sonuçları başlığı altında üçüncü kişilerin ihbarnamelere karşı tutumu, ayrı alt başlıklar halinde incelenmiştir.   İkinci bölümde 89. maddenin içeriğinde ye alan gerek alacaklının, üçüncü kişinin ihbarnameye itirazı karşısında sahip olduğu yas...
47,00 TL 42,30 TL
Gösterilen: 16 ile 30 arası, toplam: 312 (21 Sayfa)