İcra ve İflas Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflâsın Ertelenmesi Talebi
Yazar: Barış TORAMAN
İİ126 İcra ve İflas Kanunu'na Göre Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflâsın Ertelenmesi Talebi Barış TORAMAN 2007 Baskı, 236 Sayfa  ISBN 978-975-464-416-6 ...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
Tasarrufun İptali Davaları
Yazar: İzzet KARATAŞ, Erol ERTEKİN
İİ055 Tasarrufun İptali Davaları İzzet KARATAŞ – Erol ERTEKİN 1998 Baskı, 460 Sayfa ISBN 978-975-464-103-X...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Tasarrufun İptali Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Ali GÜNEREN
İİ092 İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları Ali GÜNEREN 2012/07 3. Baskı, 1550 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-658-0 İptal davası, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak için yaptığı tasarruflarını, alacaklının alacağı ile sınırlı olarak hükümsüzleştirmeye yönelik bir davadır. Eserde alacak-borç ilişkisinde bulunan kişilerle, borcunu ödemeyen kişilerden mal veya hak devralan hemen herkesi (3. kişileri, varsa 4.5. vs. kişileri) yakından ilgilendirmekte, bu kişilerin hukukî sorumluluğu...
139,00 TL 125,10 TL
-10%
Tasarrufun İptali Davalarında İspat
Yazar: İdil Tuncer KAZANCI
İİ245 Tasarrufun İptali Davalarında İspat Yrd. Doç. Dr. İdil Tuncer KAZANCI 2015/11 Baskı, 308 Sayfa ISBN 978-605-05-0015-8 ...
47,00 TL 42,30 TL
-10%
Uygulamada ve Öğretide Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
Yazar: Nihat YAVUZ
İİ063 Uygulamada ve Öğretide  Menfi Tespit ve İstirdat Davaları  Nihat YAVUZ  2007 2. Baskı, 1250 Sayfa, Ciltli   ISBN 978-975-464-410-4  ...
79,00 TL 71,10 TL
-10%
Yabancı Para Alacaklarının Tahsili
Yazar: Hakan PEKCANITEZ
İİ051 Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukunda  Yabancı Para Alacaklarının Tahsili Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ 1998 3. Baskı, 285 Sayfa  ISBN 978-975-464-127-7 ...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
Yedieminlik
Yazar: K. Haluk ERUYGUR
İİ143 Yedieminlik Dr. K. Halûk ERUYGUR 2008 Baskı, 388 Sayfa  ISBN 978-975-464-476-0 ...
47,00 TL 42,30 TL
-10%
Yeni Türk Konkordato Hukuku
Yazar: İbrahim KAPLAN
İİ306 ( İsviçre İcra Ve İflasHukukunun Borçların Ertelenmesine İlişkin Malvarlığı Yönetimi SözleşmesiHükümleriyle Mukayeseli Olarak ) Yeni Türk Konkordato Hukuku Av. Prof. Dr. Jur. İbrahim KAPLAN 2019/03 1. Baskı, 151 Sayfa ISBN 978-605-05-0400-2...
45,00 TL 40,50 TL
(İcra ve İflas Hukukuna İlişkin) Hukuki Mütalaalar Ücretsiz Kargo
Yazar: Talih UYAR
(İcra ve İflas Hukukuna İlişkin) Hukuki Mütalaalar Av. Talih UYAR 2019/09 2. Baskı, 1757 Sayfa, Cilti ISBN 978-605-168-219-8 İçindekiler : (1)  Tasarrufun İptali Davaları (İİK. mad. 277 vd.) A-  Üzerinde Toplam 21.350.000 USD Bedelli İki Adet İpotek ve 420.000 TL Tutarında Haciz Bulunan Bir Taşınmazı -‘Ticari İşletme’yi, ‘AVM’yi- Devir Alan Üçünü Kişi, Bu Suretle Diğer Davalı-Borçlunun ‘Alacaklılarına Zarar Verme Kasdı ile Hareket Etmiş Olduğunu’ Biliyor (İİK. m. 280/I) Sayılır mı? Ya ...
260,00 TL
22 Soruda Anadolu Yaklaşımı ( KOBİ’lerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında 5569 Kanun ve İlgili Mevzuat)
Yazar: Şakir BALCI
İİ127 22 Soruda Anadolu Yaklaşımı ( KOBİ’lerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında 5569 Kanun ve İlgili Mevzuat) Şakir BALCI 2007 Baskı, 192 Sayfa,   ISBN 978-975-6187-18-0  ...
15,00 TL
7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato
Yazar: Hakan PEKCANITEZ,Güray ERDÖNMEZ
7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato Prof.Dr.Hakan PEKCANITEZ, Prof.Dr.Güray ERDÖNMEZ 2018/07 1. Baskı,192 Sayfa,Ciltli ISBN 978-605-2203-19-4...
95,00 TL
7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler
Yazar: Muhammet ÖZEKES
7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler Editör : Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2018/12 1. Baskı, 208 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7909-33-6 7101 sayılı Kanunla farklı kanunlarla birlikte İcra ve İflas Kanunu'nda da önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin içinde en önemlisi iflas erteleme kurumu yerine konkordatonun yeniden düzenlenmiş olmasıdır. Keza yine 7101 sayılı Kanunla elektronik tebligat konusunda bazı yeni hükümler getirilmiştir....
60,19 TL
Açıklama ve İçtihatlarla Haczedilemezlik
Yazar: Nazif KAÇAK
İİ117 Açıklama ve İçtihatlarla Haczedilemezlik Nazif KAÇAK 2006 Baskı, 384 Sayfa,   ISBN 978-975-02-0261-2  ...
55,50 TL
Açıklamalı - İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - Haciz, Hacze İtiraz, İtirazın Kaldırılması, İstihkak İddiası Ve Davası, Borç Ödemekten Aciz Belgeler Ücretsiz Kargo
Yazar: Hasan ÖZKAN
İİ061-6 Açıklamalı - İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - Haciz, Hacze İtiraz, İtirazın Kaldırılması, İstihkak İddiası Ve Davası, Borç Ödemekten Aciz Belgeler Hasan ÖZKAN  2013/12 Baskı, XVIII+590 Sayfa ISBN 978-605-4847-28-0  ...
133,00 TL
Açıklamalı - İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - İcra Suçları ve Cezaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Hasan ÖZKAN
İİ061-16 Açıklamalı - İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - İcra Suçları ve Cezaları Hasan ÖZKAN  2014/02, XXX+470 Sayfa,    ISBN 978-605-4847-38-9  ...
118,00 TL
Gösterilen: 46 ile 60 arası, toplam: 314 (21 Sayfa)