İcra ve İflas Hukuku

Sırala:
Göster:
Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli
Yazar: Adnan DEYNEKLİ, Sedat KISA
İİ045 Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli Dr. Adnan DEYNEKLİ – Sedat KISA 2005 3. Baskı, 1206 Sayfa, Ciltli    ISBN 978- 975-6809-69-8  ...
54,00 TL
Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli Ücretsiz Kargo
Yazar: Canan RUHİ,Ahmet Cemal RUHİ
Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları Canan RUHİ,Ahmet Cemal RUHİ 2018/04 1.Baskı,1283 Sayfa,Ciltli ISBN 978-975-02-4817-7 Bu eserde, Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli, Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları konusu ele alınmıştır. Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygula-maya yönelik olarak hazırlanmıştır. Açıklamaların yanında o konuda dikkat edilmesi gerekli olan hususlar özel olarak belirtilmiştir. Bu eser içtihat ağırlı bir...
264,00 TL
Hacze İştirak
Yazar: Recep AKCAN
İİ103 Hacze İştirak Yrd. Doç. Dr. Recep AKCAN 2005 Baskı, 302 Sayfa, 39,00  ISBN 978-975-347-988-2  ...
37,00 TL
Haczedilemeyen Mal ve Haklar Ücretsiz Kargo
Yazar: Muzaffer AYDIN
İİ190 Haczedilemeyen Mal ve Haklar Muzaffer AYDIN 2011/12 Baskı, XIV+394 Sayfa ISBN 978-605-5336-02-8      ...
394,00 TL
Haczedilemezlik ve Benzer Müesseseler
Yazar: Yavuz BALKAN
İİ161 Haczedilemezlik ve Benzer Müesseseler Av. Yavuz BALKAN 2009 Baskı, 234 Sayfa,   ISBN 978-975-02-1011-2   ...
42,00 TL
Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato
Yazar: Murat ORUÇ, Özgür ÇATIKKAŞ, Cafer ŞUEKİNCİ
Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato Dr. Murat ORUÇ, Prof. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ, SMMM Cafer ŞUEKİNCİ 2019/05 1. Baskı, 240 Sayfa ISBN 978-605-7622-67-9 7101 sayılı Kanun ile iflasın ertelenmesi kurumu kaldırılmış ve birtakım değişikliklerle konkordato kurumuna işlerlik kazandırılması hedeflenmiştir. Uygulamada ortaya çıkan sorunlar, konkordatoya ilişkin hükümlerin tekrar ele alınmasını gerektirmiş ve 7155 sayılı Kanun ile söz konusu hükümlerde değişiklikler yapılmıştır. İcra ve İflas Kanunu'ndaki ...
36,00 TL
Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato
Yazar: Duran BÜLBÜL
Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato Prof. Dr. Duran BÜLBÜL 2019/02 1. Baskı, 710 Sayfa ISBN 978-605-7862-16-2 İçindekiler 1. Bölüm Konkordatonun Hukuki Yönü 1.Konkordato Tanımı 1.1.Konkordatonun Hukuki Niteliği 1.2.Türk Hukukunda Konkordato Kurumu 2. Konkordatonun Hukuki Dayanakları 3. Konkordato’nun İflas Ve İflasın Ertelenmesi Kurumları İle Karşılaştırılması 4. Dünyada Konkordato Uygulamaları 4.1. İtalya 4.2. İngiltere 4.3. İsviçre 4.4. ABD 5. Konkordatonun Amaçları 6. Konkordato Çeşitleri 7....
50,00 TL
Hukuksal ve Finansal Açıdan Konkordato 7155 Sayılı Kanun Kapsamında
Yazar: M. Vefa TOROSLU
Hukuksal ve Finansal Açıdan Konkordato 7155 Sayılı Kanun Kapsamında M. Vefa TOROSLU 2019/01 1. Baskı, 320 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-638-1 Konkordato hukuk sistemimizde eskiden beri bulunmakla birlikte 28.02.2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Baz ı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun konkordato hükümlerinde önemli değişiklikler yapılarak bu müessesenin uygulama açısından daha fazla işlerlik kazanması sağlanmıştır. Daha sonr...
85,00 TL
İcra - İflâs El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: Necdet KAPLAN
İİ252 7101 Sayılı Kanun İle Genişletilmiş ve Güncellenmiş İcra - İflâs El Kitabı Av. Necdet KAPLAN 2018/05 3. Baskı, 1024 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-168-272-3 Bu kitap da genel olarak İcra ve İflas Yasanını uygulaması ile ilgili bilgiler içermektedir. Ayrıca uygulamaya ilişkin yeni bilgiler ve güncel içtihatlar eklenmiş. 15.03.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı Kanun "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunca uygun deği...
195,00 TL
İcra - İflâs Hukukunda Şikâyet Ücretsiz Kargo
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Cemil SİMİL
İİ275 İcra - İflâs Hukukunda Şikâyet Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Yrd. Doç. Dr. Cemil SİMİL 2017/11 2. Baskı, XXX+534 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-9263-78-8...
150,00 TL
İcra - İflas ve Karşılıksız Çek Suçları
Yazar: Gökhan TANERİ
İcra - İflas ve Karşılıksız Çek Suçları Dr. GÖkhan TANERİ 2019/02 1. Baskı, 183 Sayfa ISBN 978-605-7615-05-3 Bu çalışmada; “Özel Kanunlarda Suçlar” çalışmamızda tespit ettiğimiz, ancak çalışmanın hacmini oldukça artıracak olması nedeniyle ayırmak zorunda kaldığımız, 2004 sayılı İİK’nunda yer alan icra suçları ile 5941 sayılı Çek Kanununda düzenlenen “Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçu yer almaktadır. Çalışmalarda konu anlatımına yer verilmemiş sadece kısaca BAM ...
54,00 TL
İcra Dairelerinin Özerkleştirilmesi : Fransız İcra Görevliliği Modeli
Yazar: Mehmet Emin ALPASLAN
İcra Dairelerinin Özerkleştirilmesi : Fransız İcra Görevliliği Modeli Mehmet Emin ALPASLAN 2018/03 1.Baskı,298 Sayfa ISBN 978-605-152-708-6 Fransız hukukunda icra görevlisi hukukumuza nazaran oldukça farklı bir statüye sahip olup serbest meslek esasları çerçevesinde teşkilatlanmıştır. Bununla beraber icra görevlisi, bakanlıkça yetkilendirilen bir adalet yardımcısı ve kamu görevlisidir. Çalışmamızda Fransız hukukundaki icra görevlisi; statüsü, faaliyetleri, hakları, yükümlülükleri ve sorumluluğu ...
32,41 TL
İcra El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: Yavuz SÜPHANDAĞ
İİ191 İcra El Kitabı   Açıklamalı ve 1896 Adet Özet İçtihatlarla Yavuz SÜPHANDAĞ 2019/03 10. Baskı, 1031 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-168-284-6 Kitabın Konu Başlıkları Harçlar Takip Talebi Haciz -Haczedilmezlik İstihkak Satış Sıra Cetveli İflas Konkordato Brüt Alacaklarının Netleştirilmesi Pratik Bilgiler Merkez Takip Sistemi...
155,00 TL
İcra Hukuku
Yazar: Hikmet ÇİÇEK
İİ196 Teorik – Açıklamalı – İçtihatlı İcra Hukuku Hikmet ÇİÇEK 2012/03 Baskı, X+204 Sayfa  ISBN  978-605-5336-81-3...
29,00 TL
İcra Hukuku Analizleri
Yazar: Hans Friedhelm GAUL , Nervis DEREN – YILDIRIM
İİ068 İcra Hukuku Analizleri Prof. Dr. Hans Friedhelm GAUL Doç. Dr. Nervis DEREN – YILDIRIM 2011/10 3. Baskı, 94 Sayfa ISBN 978-605-377-560-7     ...
11,57 TL
Gösterilen: 106 ile 120 arası, toplam: 316 (22 Sayfa)