İcra ve İflas Hukuku

Sırala:
Göster:
Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli
Yazar: Adnan DEYNEKLİ, Sedat KISA
İİ045 Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli Dr. Adnan DEYNEKLİ – Sedat KISA 2005 3. Baskı, 1206 Sayfa, Ciltli    ISBN 978- 975-6809-69-8  ...
54,00 TL
Hacze İştirak
Yazar: Recep AKCAN
İİ103 Hacze İştirak Yrd. Doç. Dr. Recep AKCAN 2005 Baskı, 302 Sayfa, 39,00  ISBN 978-975-347-988-2  ...
37,00 TL
Haczedilemeyen Mal ve Haklar Ücretsiz Kargo
Yazar: Muzaffer AYDIN
İİ190 Haczedilemeyen Mal ve Haklar Muzaffer AYDIN 2011/12 Baskı, XIV+394 Sayfa ISBN 978-605-5336-02-8      ...
394,00 TL
Haczedilemezlik ve Benzer Müesseseler
Yazar: Yavuz BALKAN
İİ161 Haczedilemezlik ve Benzer Müesseseler Av. Yavuz BALKAN 2009 Baskı, 234 Sayfa,   ISBN 978-975-02-1011-2   ...
42,00 TL
Hukuksal ve Finansal Açıdan Konkordato 7155 Sayılı Kanun Kapsamında
Yazar: M. Vefa TOROSLU
Hukuksal ve Finansal Açıdan Konkordato 7155 Sayılı Kanun Kapsamında M. Vefa TOROSLU 2019/01 1. Baskı, 320 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-638-1 Konkordato hukuk sistemimizde eskiden beri bulunmakla birlikte 28.02.2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Baz ı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun konkordato hükümlerinde önemli değişiklikler yapılarak bu müessesenin uygulama açısından daha fazla işlerlik kazanması sağlanmıştır. Daha sonr...
85,00 TL
İcra - İflâs El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: Necdet KAPLAN
İİ252 7101 Sayılı Kanun İle Genişletilmiş ve Güncellenmiş İcra - İflâs El Kitabı Av. Necdet KAPLAN 2018/05 3. Baskı, 1024 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-168-272-3 Bu kitap da genel olarak İcra ve İflas Yasanını uygulaması ile ilgili bilgiler içermektedir. Ayrıca uygulamaya ilişkin yeni bilgiler ve güncel içtihatlar eklenmiş. 15.03.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı Kanun "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunca uygun deği...
195,00 TL
İcra - İflâs Hukukunda Şikâyet Ücretsiz Kargo
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Cemil SİMİL
İİ275 İcra - İflâs Hukukunda Şikâyet Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Yrd. Doç. Dr. Cemil SİMİL 2017/11 2. Baskı, XXX+534 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-9263-78-8...
150,00 TL
İcra - İflas ve Karşılıksız Çek Suçları
Yazar: Gökhan TANERİ
İcra - İflas ve Karşılıksız Çek Suçları Dr. GÖkhan TANERİ 2019/02 1. Baskı, 183 Sayfa ISBN 978-605-7615-05-3 Bu çalışmada; “Özel Kanunlarda Suçlar” çalışmamızda tespit ettiğimiz, ancak çalışmanın hacmini oldukça artıracak olması nedeniyle ayırmak zorunda kaldığımız, 2004 sayılı İİK’nunda yer alan icra suçları ile 5941 sayılı Çek Kanununda düzenlenen “Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçu yer almaktadır. Çalışmalarda konu anlatımına yer verilmemiş sadece kısaca BAM ...
54,00 TL
İcra Dairelerinin Özerkleştirilmesi : Fransız İcra Görevliliği Modeli
Yazar: Mehmet Emin ALPASLAN
İcra Dairelerinin Özerkleştirilmesi : Fransız İcra Görevliliği Modeli Mehmet Emin ALPASLAN 2018/03 1.Baskı,298 Sayfa ISBN 978-605-152-708-6 Fransız hukukunda icra görevlisi hukukumuza nazaran oldukça farklı bir statüye sahip olup serbest meslek esasları çerçevesinde teşkilatlanmıştır. Bununla beraber icra görevlisi, bakanlıkça yetkilendirilen bir adalet yardımcısı ve kamu görevlisidir. Çalışmamızda Fransız hukukundaki icra görevlisi; statüsü, faaliyetleri, hakları, yükümlülükleri ve sorumluluğu ...
32,41 TL
İcra El Kitabı
Yazar: Yavuz SÜPHANDAĞ
İİ191 İcra El Kitabı   Açıklamalı ve 1934 Adet Özet İçtihatlarla Yavuz SÜPHANDAĞ 2015/02 6. Baskı, 888 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-168-045-3 Kitapta, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 7201 sayılı Tebligat Kanunundaki değişiklikler işlenmiştir. Kitabın Konu Başlıkları Harçlar Takip Talebi Haciz -Haczedilmezlik İstihkak Satış Sıra Cetveli İflas Pratik Bilgiler...
65,00 TL
İcra Hukuku
Yazar: Hikmet ÇİÇEK
İİ196 Teorik – Açıklamalı – İçtihatlı İcra Hukuku Hikmet ÇİÇEK 2012/03 Baskı, X+204 Sayfa  ISBN  978-605-5336-81-3...
29,00 TL
İcra Hukuku Analizleri
Yazar: Hans Friedhelm GAUL , Nervis DEREN – YILDIRIM
İİ068 İcra Hukuku Analizleri Prof. Dr. Hans Friedhelm GAUL Doç. Dr. Nervis DEREN – YILDIRIM 2011/10 3. Baskı, 94 Sayfa ISBN 978-605-377-560-7     ...
11,57 TL
İcra Hukuku Esasları Ücretsiz Kargo
Yazar: İlhan E. POSTACIOĞLU, Sümer ALTAY
İİ171 İcra Hukuku Esasları Prof. Dr. İlhan E. POSTACIOĞLU – Av. Sümer ALTAY 2010 Baskı, 986 Sayfa, Ciltli   ISBN 978-605-4002-66-5  ...
200,00 TL
İcra Hukuku Kapsamında Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma
Yazar: Osman OY
İİ157 İcra Hukuku Kapsamında Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Osman OY 2009 Baskı, 100 Sayfa,   ISBN 978-605-377-031-2  ...
18,52 TL
İcra Hukukunda Haciz Ücretsiz Kargo
Yazar: Talih UYAR, Alper UYAR, A. Alper DURMUŞ
İİ025 İcra Hukukunda Haciz Av. Talih UYAR - Av. Alper UYAR - Av. Cüneyt UYAR 2016/02 Baskı, XVIII+1390 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-168-108-5 ...
250,00 TL
Gösterilen: 106 ile 120 arası, toplam: 308 (21 Sayfa)