İcra ve İflas Hukuku

Sırala:
Göster:
İcra Hukuku Analizleri
Yazar: Hans Friedhelm GAUL , Nervis DEREN – YILDIRIM
İİ068 İcra Hukuku Analizleri Prof. Dr. Hans Friedhelm GAUL Doç. Dr. Nervis DEREN – YILDIRIM 2011/10 3. Baskı, 94 Sayfa ISBN 978-605-377-560-7     ...
15,00 TL
İcra Hukuku Esasları Ücretsiz Kargo
Yazar: İlhan E. POSTACIOĞLU, Sümer ALTAY
İİ171 İcra Hukuku Esasları Prof. Dr. İlhan E. POSTACIOĞLU – Av. Sümer ALTAY 2010 Baskı, 986 Sayfa, Ciltli   ISBN 978-605-4002-66-5  ...
200,00 TL
İcra Hukuku Kapsamında Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma
Yazar: Osman OY
İİ157 İcra Hukuku Kapsamında Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Osman OY 2009 Baskı, 100 Sayfa,   ISBN 978-605-377-031-2  ...
28,00 TL
İcra Hukukunda Haciz Ücretsiz Kargo
Yazar: Talih UYAR, Alper UYAR, A. Alper DURMUŞ
İİ025 İcra Hukukunda Haciz Av. Talih UYAR - Av. Alper UYAR - Av. Cüneyt UYAR 2016/02 Baskı, XVIII+1390 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-168-108-5 ...
250,00 TL
İcra Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi
Yazar: Mesut KÖKSOY
İcra Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi Mesut KÖKSOY 2018/08 1.Baskı, 303 Sayfa ISBN 978-605-300-527-8 "İcra Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi" isimli bu çalışma da, özellikle diğer yargılama hukuku alanlarında hukuki güvenlik ilkesi bakımından meydana gelen gelişmeler de dikkate alınarak, bu kurumun icra hukuku alanındaki yansımaları detaylı bir şekilde ele alınıp incelenmiş; hukuki güvenlik ilkesinin ihlaline bağlı olarak ortaya çıkan veya çıkması muhtemel sorunlar tespit edilmeye çalışılmış ve b...
65,00 TL
İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Talih UYAR, Alper UYAR, Cüneyt UYAR
İİ008 İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri (İİK. 167-170b) Av. Talih UYAR - Av. Alper UYAR - Av. Cüneyt UYAR 2013/05 4. Baskı, XVI+1068 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-5118-14-3 ...
175,00 TL
İcra Hukukunda Kambiyo Senetlerine İtiraz ve Şikayet Yolları
İİ147 İcra Hukukunda Kambiyo Senetlerine İtiraz ve Şikayet Yolları Emine HALMAN ÇETİN 2008 Baskı, 554 Sayfa,   ISBN 9789756187340  ...
47,50 TL
İcra Hukukunda Menfaat Dengesi
Yazar: Pınar ÇİFTÇİ
İİ178 İcra Hukukunda Menfaat Dengesi Pınar ÇİFTÇİ 2010 Baskı, XXIV+422 Sayfa,   ISBN 978-605-5473-01-3  ...
45,00 TL
İcra Hukukunda Ödeme Emri
Yazar: Nazlı GÖREN ÜLKÜ
İİ135 İcra Hukukunda Ödeme Emri Nazlı GÖREN ÜLKÜ 2008 Baskı, 208 Sayfa,    ISBN 9789944716178  ...
25,00 TL
İcra Hukukunda Ödeme Yerine Alacakların Devri
Yazar: Uğur BULUT
İİ202 İcra Hukukunda Ödeme Yerine Alacakların Devri (İİK m. 120) Uğur BULUT 2013/01 Baskı, XX+314 Sayfa  ISBN 978-605-146-020-8 ...
53,00 TL
İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi
Yazar: D. Nurdan KORKMAZ
İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi D. Nurdan KORKMAZ 2019/06 1. Baskı, 270 Sayfa ISBN 978-605-7622-93-8 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 152'de rehin açığı belgesi başlığı altında düzenlenen, uygulamada ve doktrinde, kesin rehin açığı belgesi olarak adlandırılan belge, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibin sonunda, alacağın rehnin bedelinden karşılanamaması durumunda düzenlenir. Çalışmamızda kesin rehin açığı belgesinin düzenlenme koşulları, hüküm ve sonuçları gibi konular...
37,00 TL
İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı
Yazar: Buse DİŞEL
İİ231 İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı Arş. Gör. Buse DİŞEL 2014/09 Baskı, XVIII+206 Sayfa ISBN 978-605-152-169-5 ...
25,46 TL
İcra Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya Çevrilmesi
Yazar: Mert NAMLI
İcra Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya Çevrilmesi Dr. Öğr. Üyesi Mert NAMLI 2019/03 1. Baskı, 672 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7622-15-0 Bu çalışma, İcra Hukuku'nda başvurulan temel yaptırımlardan biri olan taşınmaz malların haczi ve paraya çevrilmesinin incelenmesini konu almaktadır. Her iki konu da teori ve uygulama bütünleştirilerek, doktrindeki tartışmalar, uygulamada yaşanan sorunlar ve Yargıtay kararlarına yer verilmek suretiyle ele alınmıştır. Ayrıca İsviçre ve Türk Hukuku bakımın...
85,00 TL
İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler
Yazar: Muhammet ÖZEKES
İİ164 İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler Muhammet ÖZEKES 2009 Baskı, 274 Sayfa,   ISBN 978-605-5633-080  ...
35,00 TL
İcra Hukukunun Esasları Ücretsiz Kargo
Yazar: Saim ÜSTÜNDAĞ
İİ206 İcra Hukukunun Esasları Prof. Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ 2004 8. Baskı, XXVIII+ 434 Sayfa ISBN 978-975-97969-1-0 ...
110,00 TL
Gösterilen: 121 ile 135 arası, toplam: 320 (22 Sayfa)