İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat

Stok Durumu: Stokta var
63,00 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hakan PEKCANITEZ, Mine AKKAN, Bilgehan YEŞİLOVA, Evrim ERİŞİR
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 21
Boyut 11,5x16 cm (Orta Boy)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 682

İcra ve İflas Kanunu'nun 20. basısının tükenmesi üzerine, 21. basıyı hazırlamış bulunuyoruz. Bir önceki basıyı hazırlayıp On İki Levha Yayıncılık'a göndermemizden kısa bir süre sonra Covid-19 Pandemisi başlamıştır. 2279 sayılı İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile (RG 22.03.2020, S. 31076) Türkiye'de ilk kez fevkalade tatil (İİK m. 330) uygulamaya koyularak nafaka alacakları dışında icra ve iflas takipleriyle süreler durdurulmuş ve yeni takip yapılması engellenmiştir. Bu karar 4 gün yürürlükte kaldıktan sonra yerini 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. maddesine (RG 26.03.2020-Mükerrer, S. 31080) bırakmıştır. Geçici 1. maddeyle 30.04.2020 tarihine kadar yine nafaka alacakları dışında cebri icra engeli getirilmiş, sürelerin işlemesi durdurulmuştur. Söz konusu Kanunun tanıdığı yetkiye istinaden Cumhurbaşkanlığınca 2480 sayılı Yargı Alanında Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (RG 30.04.2020, S. 31114) alınarak durma dönemi 01.05.2020 tarihinden itibaren 15.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Her iki Cumhurbaşkanlığı kararı ile 7226 sayılı Kanun Geçici m. 1, İcra ve İflas Kanunu m. 330'un dipnotunda gösterilmiştir.7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (RG 28.07.2020, S. 31199) ile İcra ve İflas Kanunu m. 8/a'dan bir ibare çıkarılmış, m. 78 ve 258'de ise değişiklik yapılmıştır. Yürürlükten kaldırılan ibare ile her iki değişiklik koyu renkle belirtilmiş, değişiklikler Kanun metnine işlenmiş ve her üç hükme dipnot eklenerek yürürlük-yürürlükten kalkma tarihi, Hükümet Gerekçesi ve Adalet Komisyonu Raporu işlenmiştir. Yine 7251 sayılı Kanunla 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun m. 8/3'ün 2. ve 3. cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu hükme dipnot atılarak yürürlükten kaldırılan cümlelere işaret edilmiştir. İcra ve iflas hukukunu ilgilendiren yeni İçtihadı Birleştirme ve Anayasa Mahkemesi kararları ilgili hükmün altına işlenmiştir. Bu basıda da maddelerin altında, tek yıldız yanında İsviçre İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddelerine, iki yıldız yanında ilgili Kanun, Yönetmelik veya Tebliğlerin ilgili maddelerine ve üç yıldız yanında İçtihadı Birleştirme Kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin icra hukukunu ilgilendiren kararlarına yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   İCRA VE İFLAS KANUNU


    BİRİNCİ BAP
    Teşkilat ve muhtelif hükümler


     MÜDDETLER


      İKİNCİ BAP
      İlamların icrası


       ÜÇÜNCÜ BAP
       İlamsız takip


        DÖRDÜNCÜ BAP
        Haciz yoliyle takip


         BEŞİNCİ BAP
         Rehinin paraya çevrilmesi yoliyle takip


          ALTINCI BAP
          İflas yoliyle takip


           YEDİNCİ BAP
           İflasın hukuki neticeleri


            SEKİZİNCİ BAP
            İflasın tasfiyesi


             DOKUZUNCU BAP
             İhtiyati haciz


              ONUNCU BAP
              Kiralar hakkında hususi hükümler ve kiralanan taşınmazların tahliyesi


               ONBİRİNCİ BAP
               İptal davası


                ONİKİNCİ BAP
                Konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması


                 ONÜÇÜNCÜ BAP
                 Taksiratlı ve hileli iflas


                  ONDÖRDÜNCÜ BAP
                  İtibarın yerine gelmesi


                   ONBEŞİNCİ BAP
                   Fevkalade hallerde mühlet ve tatil


                    ONALTINCI BAP
                    I. Cezai hükümler


                     ONYEDİNCİ BAP
                     Hususi hükümler


                      KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER


                       EK MEVZUAT

                       Yorum Yap

                       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
                       İlgili Yayınlar