İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat (Fihristli)

59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 7
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 599

Notlu-Gerekçeli
İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ -  Doç. Dr. Emel HANAĞASI

İÇİNDEKİLER

Sayfa

Önsöz7

İçindekiler9

Kısaltmalar cetveli15

 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu
değiştiren kanunlar listesi17

1. Bölüm

 MaddeSayfa

İCRA ve İFLÂS KANUNU1-37019

Birinci Bap

Teşkilât ve Muhtelif Hükümler1-2321

İkinci Bap

İlâmların İcrası24-4136

 

I -Para ve teminattan başka
borçlar hakkında ilâmların  icrası24-3136

II -Para ve teminat verilmesi
hakkındaki ilâmların icrası32-33/a46

III -Müşterek hükümler34-4148

Üçüncü Bap

İlâmsız Takip42-7352

 

I -Takibin muhtelif tarzları42-4952

II -Yetki5056

III-Tatiller ve talikler51-5656

IV-İcra tebliğleri5759

V -Takip talebi58-5959

VI-Ödeme emri ve itiraz60-7361

MaddeSayfa

Dördüncü Bap

Haciz Yolile Takip74-144/a76

I -Mal beyanı74-7776

II -Haciz78-10577

III-Paraya çevirme (satış)106-137101

IV-Paranın paylaştırılması138-144/a122

 

Beşinci Bap

Rehinin Paraya Çevrilmesi
Yolile Takip
145-153/a128

I -Taşınır rehninin paraya çevrilmesi145-147128

II-İpoteğin paraya çevrilmesi148-150/d129

III-Müşterek Hükümler150/e-153/a132

 

Altıncı Bap

İflâs Yolile Takip154-183139

I-Yetki154139

II-İflâs yolile adi takip155-166139

III-Kambiyo senetleri hakkındaki
hususi takip usulleri167-176/b145

      A) Haciz yolu ile takip 168-170/b145

B) İflâs yolu ile takip171-176150

      C) Müşterek hükümler176/a-176/b153

IV-Doğrudan doğruya iflâs halleri 177-181153

V-İflâsın kaldırılması182-183161

 

Yedinci Bap

İflâsın Hukukî Neticeleri184-207162

I -Borçlunun malları hakkında
iflâsın neticeleri184-194162

II -Alacaklıların hakları üzerine
iflâsın tesirleri195-207167

MaddeSayfa

Sekizinci Bap

İflâsın Tasfiyesi208-256174

I-Masanın teşkili208-217174

II-Alacaklıları davet218-220177

III-Masanın idaresi221-229178

IV-Alacakların tahkiki ve
sıralarının tayini230-236184

V-Masanın tasfiyesi237-246187

VI-Paraların paylaştırılması247-253190

VII- İflâsın kapanması254-256192

 

Dokuzuncu Bap

İhtiyatî Haciz257-268194

 

Onuncu Bap

Kiralar Hakkında Hususî
Hükümler ve Kiralanan
Taşınmazların Tahliyesi
269-276202

 

On Birinci Bap

İptal Davası277-284208

 

On İkinci Bap

Konkordato ile Sermaye Şirketleri
ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla
Yeniden Yapılandırılması
285-309/ü213

I -Adî konkordato285-308/g213

II -Rehinli alacaklılarla müzakere ve
borçların yapılandırılması308/h249

III -İflâstan sonra konkordato309252

IV-Malvarlığının terki suretiyle
konkordato309/a-309/l263

MaddeSayfa

V-Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin
uzlaşma yolu ile yeniden
yapılandırılması309/m-309/ü272

 

On Üçüncü Bap

Taksiratlı ve Hileli İflâs310-311283

 

On Dördüncü Bap

İtibarın Yerine Gelmesi312-316284

 

On Beşinci Bap

Fevkalâde Hallerde
Mühlet ve Tatil
317-330285

I-Fevkalâde mühlet317-329/a285

II-Fevkalâde hallerde tatil330291

 

On Altıncı Bap

Cezaî Hükümler331-354292

 

On Yedinci Bap

Hususî Hükümler 355-362306

Kanun Yollarına Başvurma ve
Son Maddeler
363-370-Ek Madde 1308

2. Bölüm

İLGİLİ MEVZUAT

Sayfa

-ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN ve ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
(ilgili maddeler)329

 

Sayfa

-BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN (ilgili maddeler)341

-İCRA ve İFLÂS KANUNU
TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME343

-İCRA ve İFLÂS KANUNU
YÖNETMELİĞİ351

-İCRA MÜDÜR ve YARDIMCILARININ
SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ451

-İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI ve
TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ
HAKKINDA TEBLİĞ473

-KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ475

-KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR
KURULUNA DAİR YÖNETMELİK477

-KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER
HAKKINDA YÖNETMELİK487

-LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI
YÖNETMELİĞİ493

-LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ
ÜCRET TARİFESİ513

-SERMAYE ŞİRKETLERİ VE
KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA
YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK517

-TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ve
TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK (ilgili maddeler)533

-YARGITAY’DAN VERİLEN İCRA VE
İFLÂS İŞLERİNE AİT KARARLARIN
YAYIMLANMASINA DAİR YÖNETMELİK545

 

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ549


 [MOU1]LÜTFEN GÜNCEL SAYFA NUMARALARI EKLENSİN!

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar