İcra ve İflas Suçları El Kitabı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İsmail ERCAN
ISBN: 978-975-02-3073-8
Stok Durumu: Stokta var
75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsmail ERCAN
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Suçları El Kitabı

İsmail ERCAN

2020/03 2. Baskı, 312 Sayfa

ISBN 978-975-02-3073-8

İcra ve iflas suçları", ceza hukuku ile icra ve iflas hukukunun ortak kümesinde yer alan deyim yerindeyse devekuşu gibi ne deve ne de kuş sayılan kendine özgü bir disiplindir. Uygulamada çok yoğun olarak başvurulan bu alanda derli toplu bir mevzuat olmadığı gibi birçok konuda da belirsizlik bulunmaktadır. Söz gelimi zincirleme suç, aynı veya farklı nev'i den fikri içtima gibi hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalı olduğu gibi, Ceza Muhakemesi Yasası hükümlerinin ne derece uygulanacağı da tartışmalıdır. Bu çalışmamızda uygulamadaki önemi de gözetilerek icra ve iflas suçları irdelenmeye çalışılmış, yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunulmuş; avukatların dilekçe yazarken, iddia veya savunmalarını sunarken, yargıçların ise tensip yaparken veya hüküm kurarken nerelere dikkat etmeleri gerektiği özellikle vurgulanmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Hükümler
Özel Hükümler

İçindekiler

Ön Söz  5

Kısaltmalar  19

Birinci Kısım

GENEL HÜKÜMLER

I. GENEL OLARAK  21

II. ŞİKÂYET HAKKI VE İHBAR  26

III. FAİL  28

IV. ŞİKÂYET SÜRESİ  32

A. Niteliği  32

B. Üç Aylık Süre  33

C. Bir Yıllık Süre  34

V. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  38

A. Görevli Mahkeme  38

B. Yetkili Mahkeme  38

VI. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜ  38

VII. KARAR  52

A. Mahkûmiyet Kararı  54

1. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  55

2. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  60

a. Hapis Cezası  61

aa. Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  61

bb. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  62

cc. Cezanın Ertelenmesi  65

dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  66

ee. Uzlaştırma  68

ff. Ön Ödeme  74

b. Adli Para Cezası  78

B. Beraat Kararı  80

C. Düşme Kararı  81

1. Düşme Kararı Verilmesi Gereken Durumlar  81

a. Şikâyetten Vazgeçme  81

b. Borcun Ödenmesi  81

c. Sanığın Ölümü  81

d. Süre Aşımı  82

e. Duruşmaya Katılmama  82

f. Ön Ödeme  83

g. İcra Takibi Kesinleşmeden Şikâyetin Yapılması  83

h. Zamanaşımı  85

aa. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  86

bb. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  86

2. Düşme Kararında Vekâlet Ücretine Hükmedilip Hükmedilemeyeceği Sorunu  87

D. Davanın Reddi Kararı  90

E. Yaptırım Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  91

1. Tazyik/Disiplin Hapsi Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  91

2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  91

VIII. YASA YOLLARI  92

A. İtiraz  92

B. İstinaf  94

C. Temyiz  96

İkinci Kısım

ÖZEL HÜKÜMLER

Birinci Bölüm

ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL

I. GENEL OLARAK  99

II. SUÇUN UNSURLARI  99

A. Suçun Maddi Unsurları  99

1. Fail ve Mağdur  99

2. Eylem  100

B. Suçun Manevi Unsuru  110

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  112

A. Teşebbüs  112

B. İştirak  113

C. İçtima  113

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  113

İkinci Bölüm

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL

I. GENEL OLARAK  121

II. SUÇUN UNSURLARI  121

A. Suçun Maddi Unsurları  121

1. Fail ve Mağdur  121

2. Eylem  121

B. Suçun Manevi Unsuru  130

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  131

A. Teşebbüs  131

B. İştirak  131

C. İçtima  131

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  132

Üçüncü Bölüm

ALACAKLIYI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTME

I. GENEL OLARAK  135

II. SUÇUN UNSURLARI  135

A. Suçun Maddi Unsurları  135

1. Fail ve Mağdur  135

2. Eylem  135

B. Suçun Manevi Unsuru  148

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  149

A. Teşebbüs  149

B. İştirak  150

C. İçtima  150

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  151

Dördüncü Bölüm

TİCARETİ USULSÜZ TERK ETME

I. GENEL OLARAK  157

II. SUÇUN UNSURLARI  157

A. Suçun Maddi Unsurları  157

1. Fail ve Mağdur  157

2. Eylem  158

B. Suçun Manevi Unsuru  169

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  169

A. Teşebbüs  169

B. İştirak  170

C. İçtima  170

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  176

Beşinci Bölüm

GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA

I. GENEL OLARAK  183

II. SUÇUN UNSURLARI  183

A. Suçun Maddi Unsurları  183

1. Fail ve Mağdur  183

2. Eylem  184

B. Suçun Manevi Unsuru  186

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  186

A. Teşebbüs  186

B. İştirak  187

C. İçtima  187

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  187

Altıncı Bölüm

HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA

I. GENEL OLARAK  191

II. SUÇUN UNSURLARI  191

A. Suçun Maddi Unsurları  191

1. Fail ve Mağdur  191

2. Eylem  191

B. Suçun Manevi Unsuru  197

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  197

A. Teşebbüs  197

B. İştirak  198

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  198

Yedinci Bölüm

SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME

I. GENEL OLARAK  209

II. SUÇUN UNSURLARI  209

A. Suçun Maddi Unsurları  209

1. Fail ve Mağdur  209

2. Eylem  210

B. Suçun Manevi Unsuru  218

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  219

A. Teşebbüs  219

B. İştirak  219

C. İçtima  219

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  222

Sekizinci Bölüm

MAL VARLIĞINDA SONRADAN OLUŞAN ARTIŞIN BİLDİRİLMEMESİ

I. GENEL OLARAK  229

II. SUÇUN UNSURLARI  229

A. Suçun Maddi Unsurları  229

1. Fail ve Mağdur  229

2. Eylem  229

B. Suçun Manevi Unsuru  230

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  230

A. Teşebbüs  230

B. İştirak  230

C. İçtima  230

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  231

Dokuzuncu Bölüm

ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI EMRİNE AYKIRI DAVRANMA

I. GENEL OLARAK  233

II. SUÇUN UNSURLARI  233

A. Suçun Maddi Unsurları  233

1. Fail ve Mağdur  233

2. Eylem  233

B. Suçun Manevi Unsuru  238

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  238

A. Teşebbüs  238

B. İştirak  238

C. İçtima  238

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  239

Onuncu Bölüm

TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ

I. GENEL OLARAK  241

II. SUÇUN UNSURLARI  241

A. Suçun Maddi Unsurları  241

1. Fail ve Mağdur  241

2. Eylem  241

B. Suçun Manevi Unsuru  247

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  248

A. Teşebbüs  248

B. İştirak  249

C. İçtima  249

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  249

Onbirinci Bölüm

ACZİNE KENDİ EYLEMİYLE NEDEN OLMA VEYA KÖTÜLEŞEN DURUMUNU BİLEREK DAHA ÇOK AĞIRLAŞTIRMA

I. GENEL OLARAK  253

II. SUÇUN UNSURLARI  253

A. Suçun Maddi Unsurları  253

1. Fail ve Mağdur  253

2. Eylem  253

B. Suçun Manevi Unsuru  256

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  257

A. Teşebbüs  257

B. İştirak  257

C. İçtima  257

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  257

Onikinci Bölüm

İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE ÖZEL ÇIKAR SAĞLANMASI

I. GENEL OLARAK  259

II. SUÇUN UNSURLARI  259

A. Suçun Maddi Unsurları  259

1. Fail ve Mağdur  259

2. Eylem  259

B. Suçun Manevi Unsuru  259

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  260

A. Teşebbüs  260

B. İştirak  260

C. İçtima  260

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  260

Onüçüncü Bölüm

KONKORDATODA VEYA YENİDEN YAPILANDIRMADA

YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA

BU KURUMLARIN KOŞULLARINA UYMAMA

I. GENEL OLARAK  263

II. SUÇUN UNSURLARI  263

A. Suçun Maddi Unsurları  263

1. Fail ve Mağdur  263

2. Eylem  263

B. Suçun Manevi Unsuru  264

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  264

A. Teşebbüs  264

B. İştirak  264

C. İçtima  264

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  264

Ondördüncü Bölüm

KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ İHLALİ

I. GENEL OLARAK  267

II. SUÇUN UNSURLARI  267

A. Suçun Maddi Unsurları  267

1. Fail ve Mağdur  267

2. Eylem  267

B. Suçun Manevi Unsuru  268

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  268

A. Teşebbüs  268

B. İştirak  268

C. İçtima  269

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  269

Onbeşinci Bölüm

TAHLİYESİ GEREKEN TAŞINMAZI İŞGAL ETTİRME SUÇU

I. GENEL OLARAK  271

II. SUÇUN UNSURLARI  271

A. Suçun Maddi Unsurları  271

1. Fail ve Mağdur  271

2. Eylem  271

B. Suçun Manevi Unsuru  272

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  272

A. Teşebbüs  272

B. İştirak  272

C. İçtima  272

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  272

Onaltıncı Bölüm

HAKKINDA ACİZ BELGESİ ALINMIŞ BORÇLUNUN

ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE KALAN GELİRİNİ YATIRMAMASI

I. GENEL OLARAK  275

II. SUÇUN UNSURLARI  275

A. Suçun Maddi Unsurları  275

1. Fail ve Mağdur  275

2. Eylem  275

B. Suçun Manevi Unsuru  276

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  276

A. Teşebbüs  276

B. İştirak  276

C. İçtima  277

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  277

Onyedinci Bölüm

MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME

I. GENEL OLARAK  279

II. SUÇUN UNSURLARI  279

A. Suçun Maddi Unsurları  279

1. Fail ve Mağdur  279

2. Eylem  279

B. Suçun Manevi Unsuru  279

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  280

A. Teşebbüs  280

B. İştirak  280

C. İçtima  280

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  280

Onsekizinci Bölüm

YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

I. GENEL OLARAK  283

II. SUÇUN UNSURLARI  283

A. Suçun Maddi Unsurları  283

1. Fail ve Mağdur  283

2. Eylem  283

B. Suçun Manevi Unsuru  284

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  284

A. Teşebbüs  284

B. İştirak  284

C. İçtima  284

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  285

Ondokuzuncu Bölüm

HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE YENİDEN EL ATMA

I. GENEL OLARAK  287

II. SUÇUN UNSURLARI  287

A. Suçun Maddi Unsurları  287

1. Fail ve Mağdur  287

2. Eylem  287

B. Suçun Manevi Unsuru  290

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  290

A. Teşebbüs  290

B. İştirak  291

C. İçtima  291

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  291

Yirminci Bölüm

İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANMA

I. GENEL OLARAK  293

II. SUÇUN UNSURLARI  293

A. Suçun Maddi Unsurları  293

1. Fail ve Mağdur  293

2. Eylem  293

B. Suçun Manevi Unsuru  294

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  294

A. Teşebbüs  294

B. İştirak  294

C. İçtima  294

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  295

Yirmibirinci Bölüm

ARTIRMADAN ÇEKİLME VEYA ARTIRMAYA KATILMAMA

I. GENEL OLARAK  297

II. SUÇUN UNSURLARI  297

A. Suçun Maddi Unsurları  297

1. Fail ve Mağdur  297

2. Eylem  297

B. Suçun Manevi Unsuru  298

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  298

A. Teşebbüs  298

B. İştirak  298

C. İçtima  298

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  299

Yirmiikinci Bölüm

MAL BEYANINDA BULUNMAMA

I. GENEL OLARAK  301

II. SUÇUN UNSURLARI  301

A. Suçun Maddi Unsurları  301

1. Fail ve Mağdur  301

2. Eylem  302

B. Suçun Manevi Unsuru  304

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  305

A. Teşebbüs  305

B. İştirak  305

C. İçtima  305

IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  305

Kaynakça  308

Kavramlar Dizini  310

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.