İçtihatlı, Uygulamalı Örnekleriyle Haksız Rekabet Suçu ve Soruşturma Usulü

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ali Osman KAYNAK
ISBN: 9786050506167
Stok Durumu: Stokta var
114,75 TL 135,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali Osman KAYNAK
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İçtihatlı, Uygulamalı Örnekleriyle Haksız Rekabet Suçu ve Soruşturma Usulü

Ali Osman KAYNAK

2020/07 1. Baskı, 592 Sayfa

ISBN 978-605-05-0616-7

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ 7

İÇINDEKILER 11

KISALTMALAR 23

BİRİNCİ BÖLÜM

HAKSIZ REKABET

I. GİRİŞ 25

II. TARİHÇE 30

A- HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN DÜNYADA TARİHÇESİ 30

B- HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN ÜLKEMİZDE TARİHÇESİ 33

III. HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 36

A- FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 36

B- REKABET HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 41

C- BORÇLAR HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 45

IV. YASAL MEVZUAT 47

V. TANIM, AMAÇ, İLKELER 50

VI. HAKSIZ REKABET HALLERİ 53

VII.HAKSIZ REKABET HALİNDE KORUMA 57

A- HUKUKİ KORUMA 57

B- CEZAİ KORUMA 62

İKİNCİ BÖLÜM

HAKSIZ REKABET SUÇU

I- GENEL BİLGİLER, YASAL MEVZUAT 65

II- MADDİ UNSUR 72

A- TTK 55 MADDESİNDEKİ FİİLLER; 72

1- Dürüstlük kurallarına aykırı reklam ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar; 73

a- Kötüleme(TTK 55/1.a.1) 73

b- Kendini veya Üçüncü Kişiyi Rekabette Avantajlı Duruma Geçirme(TTK 55/1.a.2) 93

c- Üstün Bir Yeteneğe Sahip Bulunduğu Zannını Uyandırmaya Çalışmak(TTK 55/1.a.3) 107

d- Karıştırılmaya (İltibas) Yol Açan Önlemler Almak

(TTK 55/1.a.4) 108

aa- Genel Bilgiler 109

bb- Karıştırılmanın tespiti 113

cc- Karıştırılma Çeşitleri 115

aaa- Ticaret Unvanı ve İşletme Adı ile Karıştırılmaya Neden Olmak, 115

bbb- Tanıtım ürünlerinde (katalog, broşür, menü vs.) karıştırılmaya neden olmak, 122

ccc- Marka, tasarım, patent ve faydalı model hakkına tecavüz yoluyla karıştırılmaya neden olmak, 123

ddd- İnternet alan adı kullanılarak karıştırılmaya neden olmak, 137

eee- Adwords reklamlar veya Yönlendirici Kod (Metatag) Yoluyla Karıştırılmaya Neden Olmak; 142

fff- Arama Motorlarının Sorumluluğu 158

e- Karşılaştırmalı Reklam(TTK 55/1.a.5) 171

f- Göstermelik/Mostra ile Aldatma(

TTK 55/1.a.6) 177

g- Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltma(TTK 55/1.a.7) 179

h- Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama, Saldırgan Satış Yöntemleri ile Sınırlama

(TTK 55/1.a.8) 180

ı- Gizleme (TTK 55/1.a.9) 181

i- Taksitli Satışlar ve Benzeri Hukuki İşlemlere İlişkin İlanlarda Toplam Maliyeti Belirtmeme

(TTK 55/1.a.10) 183

j- Tüketici Kredilerine İlişkin İlanlarda Açık Beyanlarda Bulunmama(TTK 55/1.a.11) 184

k- Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanma(TTK 55/1.a.12) 185

2- Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek; 

özellikle; 185

a-. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmeleri İhlale Yöneltme (TTK 55/1.b.1) 185

b- Üçüncü Kişilerin Çalışanlarını İğfal ile Çıkar Sağlama(TTK 55/1.b.2) 187

c- Çalışanları Sırları Açıklamaya veya Ele Geçirmeye Yöneltme(TTK 55/1.b.3) 190

d- Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya veya Feshetmeye Yöneltme(TTK 55/1.b.4) 191

3- Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle;(TTK 55/1.c) 192

a- Kendisine Emanet Edilmiş Bir İş Ürününden Yetkisiz Yararlanma(TTK 55/1.c.1) 193

b- Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Bir İş Ürününden Yararlanma(TTK 55/1.c.2) 193

c- Başkalarına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralıp Onlardan Yararlanma (TTK 55/1.c.3) 195

4- Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek (TTK 55/1.d) 200

5- İş Şartlarına Uymama (TTK 55/1.e) 206

6- Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma (TTK 55/1.f) 213

a- Kanuni Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılan Genel İşlem Şartları Kullanma(TTK 55/.1.f.1) 214

b- Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma(TTK 55/1.f.2) 214

B- KİŞİSEL DURUMU, ÜRÜNLERİ, TİCARİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YANLIŞ VEYA YANITICI BİLGİ VERME 

(TTK 62/1.B) 216

C- BAŞKALARININ ÇALIŞANLARINI ÜRETİM VE TİCARİ SIRLARI ELE GEÇİRMEK İÇİN ALDATMA 

(TTK 62/1.C) 218

D- ÇALIŞANLARININ HAKSIZ REKABET FİİLLERİNİ ÖNLEMEME, GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARI DÜZELTMEME (TTK 62/1.D) 220

III. MANEVİ UNSUR 221

IV. FAİL 235

V- MAĞDUR 246

VI- HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ 

(CEZASIZLIK HALLERİ) 248

A- HAKKIN TÜKENMESİ 248

B- PARALEL İTHALAT 252

C- HAKKIN KAPSAMINA İLİŞKİN İSTİSNALAR 255

D- HAKKIN KORUMA SÜRESİNİN SONA ERMESİ 265

E- ÖNCEYE DAYALI KULLANIM 267

F- KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ 271

G- MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HALİ 273

VII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 275

A- TEŞEBBÜS 275

1- Kasıtlı Suç İşleme Kararı Olmalı 276

2- Elverişli Hareketlerle Suçun Doğrudan İcrasına Başlanmış Olmalıdır 276

3- Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İstenilen Sonuç Gerçekleşmemiş Olmalıdır 277

B- İÇTİMA 280

C- İŞTİRAK 288

VIII- HAKSIZ REKABET SUÇUNDA CEZAİ MÜEYYİDE 291

IX- HAKSIZ REKABET SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 293

1- Gazete yazarının diğer gazeteyi kötülemesinin haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 293

2- Bayisi olduğu işletme ile arasındaki sözleşmeden doğan uyuşmazlık nedeniyle açılan davayı diğer bayilere bildirmenin kötüleme fiilini oluşturmayacağı 

hakkında; 294

3- Sigara kaçakçılığında kullanılan araçta başkasının logosunun bulunmasının ticari itibarı zedeleyeceği hakkında; 294

4- Paralel ithalatın haksız rekabet oluşturmayacağı 

hakkında; 295

5- Paralel ithalatın haksız rekabet oluşturmayacağı 

hakkında; 296

6- Paralel ithalatta distribütör tarafından Türkçe’ye çevrilen kılavuzların kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 296

7- Yetkili bayisi olmadığı şirketin tüplerini bayii olduğu şirkete doldurtup satmanın haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 297

8- Başkasının ad ve soyadını internet alan adı olarak 

almanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 298

9- Başkasına ait orijinal torbaya kendi kömürünü doldurup satma, eksik soruşturma hakkında; 298

10- Başkasına ait markalı kullanılmış yoğurt kaplarına 

izinsiz yoğurt doldurarak satışta kullanmanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 299

11- Bayisi olmadığı şirketin tüplerini kendi şirketine doldurtup satmanın haksız rekabet oluşturacağı 

hakkında; 299

12- Başkasına ait onunla özdeşleşmiş sloganın ürünlerde 

ve reklamda kullanmanın haksız rekabet oluşturacağı 

hakkında; 300

13- Başkası adına tescilli faydalı model belgesine konu eşyanın aynısı veya benzerini kullanarak üretim 

yapmanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 300

14- Başkası tarafından geliştirilen ısıtma cihazının 

benzerinin üretilip başka isimle satılmasının haksız rekabet oluşturacağı, cihazın ele geçirilmiş olması gerektiği 

hakkında; 301

15- Başkasına ait internet sitesi içeriğini kopyalama, 

eksik inceleme hakkında; 302

16- İnternet sitesinde müşteki şirketin adı altında aynı konuda faaliyet gösteren firmanın telefon numaralarının bulunmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 303

17- Sanığın kullandığı zarfta TPE ibaresinin bulunmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 304

18- Katılana ait imalat sırlarının ele geçirilmesinin haksız rekabet oluşturacağı, kararda ne şekilde ele geçirildiğinin ve faydalanıldığının tartışılması gerektiği hakkında; 305

19- Müşteri bilgilerini sanığın yanında çalışan kızına göndermenin haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 305

20- Fırıncılar Odasının belirlediği fiyatın altında ekmek satılmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 305

21- Fırıncılar Odası’nın belirlediği fiyatın altında ekmek satılmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 306

22- Tasarım hakkına tecavüz halinde   haksız rekabet suçundan kamu davası açılması gerektiği hakkında; 307

23- Aynı vasıtadan fotoğrafın izinsiz kullanılmasının, FSEK 84 uyarınca haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 309

24- Haber ajansından alınarak yayınlanan görüntülerde, 

ajans logosu bulunmakta ise haksız rekabet 

oluşmayacağı hakkında; 311

25- Bayii olmadığı şirketin tüplerini kendi şirketinde 

tüpgaz doldurarak satma eyleminin haksız rekabet 

oluşturacağı, bu suça iştirak hakkında; 311

26- Güzergah dışında yolcu taşımacılığı yapılmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 312

27- Ajansa ait internet sitesindeki haberde kullanılan fotoğrafın izinsiz kullanımının FSEK 84 aracılığıyla haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 313

28- Ajansa ait internet sitesindeki haber ve ekindeki fotoğrafların internet sitesinde yayınlanmasının hukuki ihtilaf olduğu hakkında; 313

29- Yetkisi sona erdiği halde yetkiliymiş gibi servis hizmeti sunmaya devam etmenin haksız rekabet olduğu hakkında; 319

30- Çalıştığı şirket ile aynı işkolunda faaliyet göstermek üzere çalışırken şirket kurmak ve yatırım yapmanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 320

31- Basına gerçeğe aykırı bilgiler verme, haksız yere kamu kurumlarına şikayet etme iddialarının haksız rekabet suçundan kamu davası açılması için yeterli olacağı hakkında; 321

32- Bankada müfettiş yardımcısının rekabet yasağı sözleşmesinin geçerlilik koşulları hakkında; 322

33- Haksız rekabetin tanımı, tek satıcılık sözleşmesi koşulları, yetkili mahkeme hakkında; 323

34- Önceki tescilli ticaret unvanı ve markanın ticaret unvanı, internet alan adı olarak markasal kullanımı, ayırt edicilik, karıştırılma ihtimali hakkında; 326

35- Tescilli markanın kumar bahis sitesi internet alan adı olarak, markanın ekran görüntüsü olarak kullanılması haksız rekabet değil marka hakkına tecavüz oluşturacağı hakkında; 329

36- Tescilli markanın internet sitesinde etiketlenmesinin 

haksız rekabet oluşturacağı, marka hakkına tecavüz

 eyleminden açılan davada, haksız rekabetten mahkumiyet kararı verilemeyeceği hakkında; 331

37- Haksız rekabet için kullanılan ürünün tescilinin zorunlu olmadığı, katalogdaki fotoğrafın baş kısmının değiştirilerek kullanılmasının suç oluşturacağı hakkında; 332

38- İş akdinin feshinden 6 ay sonra kurduğu şirkette, önceki çalıştığı şirketin bilgilerini kullanma, şikayetin kapsamı hakkında; 333

39- Şikayetçi şirkete ait boş tüpleri toplamanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 333

40- Rekabet yasağı sözleşmelerinin geçerlilik koşulları 

hakkında; 334

41- Rekabet yasağı sözleşmesi ve sadakat yükümlülüğü 

hakkında; 336

42- Sessiz kalma-Ticaret unvanına yönelik tecavüz için 8 yıl 

sonra açılan davanın reddedilmesi gerektiği hakkında; 337

43- Aldatıcı reklam, haksız rekabete ilişkin muhalefet şerhi hakkında; 338

44- Davacıya ait tanıtma işaretinin adwords reklamda kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 340

45- Davacı tarafından üretilen mobilya ve panellerin fotoğraflanarak kendi iş mahsülüymüş gibi reklamda kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 342

46- Dershanenin öğrencisine ait fotoğrafı ilan ve reklamda 

izinsiz kullanmasının kişilik haklarının ihlali ve haksız 

rekabet oluşturduğu hakkında; 343

47- Distribütörlük sözleşmesi ile tek satıcılı ürünlerin ithal edilip satışının (paralel ithalat) haksız rekabet oluşturmayacağı hakkında; 343

48- Otel satış ve pazarlama direktörünün emeklilikten sonra aynı bölgede başka bir otelde çalışmasının haksız rekabet oluşturmadığı hakkında; 346

49- Davacıya ait “uykuda İngilizce seti” isimli eserin kendisine 

ait internet sitesinde izinsiz çoğaltılması ve tanıtım CD’sinin izinsiz kullanılmasının aynı zamanda haksız rekabet teşkil 

ettiği hakkında; 347

50- Tescilli markanın internet alan adı ve ticaret unvanı olarak kullanılmasının markaya tecavüz ve haksız rekabet 

oluşturduğu hakkında; 348

51- Gümrük müşaviri olmadığı halde gümrük müşavirleri tarafından yapılabilen hizmetleri verdiğine ilişkin 

reklamların haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 349

52- İş akdinin haklı bir neden olmadan işveren tarafından veya işverene yüklenebilen bir nedenle işçi tarafından feshi 

halinde rekabet yasağının sona ereceği hakkında; 350

53- Şişe tasarımının karıştırılmaya neden olup olmadığı 

konusunda hitap ettiği müşteri kitlesinin dikkate 

alınması gerektiği hakkında; 351

54- Tescilli marka ve ambalaj tasarımının taklit edilmesinin 

marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu 

hakkında; 352

55- İndirime ilişkin reklam kampanyasında “%7 indirim” 

kısmının büyük puntolarla, “ye varan” kısmının oldukça 

küçük harflerle ve dikkat çekmeyecek şekilde yazılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 353

56- Şirket ortaklarının şirketle rekabet eden işlemlerden kaçınmasının koşulları hakkında; 354

57- Önceye dayalı tescilli ticaret unvanının aynı sınıfta hizmete ilişkin tescilli marka kullanımının haksız rekabet oluşturduğu 

ve markanın terkini gerektiği hakkında; 355

58- Tescilli abiye tasarımının taklidinin üretilerek, tanıtım araçlarında kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 355

59- Davacının tescilli markası yazılarak arama motorlarına 

yapılan aramada davalının internet sitesinin sayfada ilk 

sırada çıkmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 356

60- Tescilli markanın internet alan adı ve ticaret unvanı olarak kullanılmasının markaya tecavüz ve haksız rekabet 

oluşturduğu hakkında; 357

61- Tescilli tasarıma tecavüzün haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 359

62- Tescilli tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilmişse,

 korumanın sona ereceği hakkında; 360

63- TSE belgesi olmadığı halde internet sitesinde kullanmanın haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 360

64- Çay paketinin renk dizayn ve ambalajının benzerinin kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 361

65- İşletme ruhsatı olmaksızın benzinlik çalıştırmanın 

haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 362

66- Markanın tescil sınıfı dışında tescili için başvuru yapmanın haksız rekabet oluşturmayacağı hakkında; 362

67- İnternet sitesinde yer alan kötüleme fiillerinin ihtara rağmen içerikten çıkarılmaması halinde yer sağlayıcının da haksız rekabetten sorumlu tutulması gerektiği hakkında; 363

68- 6102 sayılı TTK’nun yürürlüğe girmesinden sonra 

tescilli tasarıma tecavüzün haksız rekabet suçunu 

oluşturacağı hakkında; 364

69- Davacıya ait markanın adwords reklam sisteminde anahtar sözcük olarak kullanılmasının marka hakkına tecavüz ve 

haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 365

70- Davacıya ait tanıtıcı işaretinin adwords reklamda anahtar kelime olarak kullanılmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 366

71- Öğrencilerin kendi işletmesine gelmesini sağlamak için rakip rehabilitasyon merkezi hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmanın TTK/62-1.b maddesindeki suçu oluşturacağı hakkında; 366

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HAKSIZ REKABET SUÇUNDA SORUŞTURMA

I. GENEL BİLGİLER 369

II- RE’ SEN SORUŞTURMAYA TABİ SUÇLAR 375

III- SORUŞTURMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR 379

1- Genel Olarak 379

2- Şikayet Süresi 382

3- Şikayet Hakkının Kapsamı 385

4- Şikayet Hakkı Olanlar 391

a- Haksız rekabet nedeniyle müşterileri, kredisi, meslekî 

itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek

 olan kimse; 393

b- Haksız rekabet nedeniyle ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler; 396

c- Ticaret ve sanayi  odaları, borsalar 397

d- Esnaf odaları, 398

e- Tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve 

ekonomik birlikler; 399

f- Tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşları, 401

g- Kamusal nitelikteki kurumlar 401

5- Şikayet Sırasında İbrazı Gereken Belgeler 402

IV- SUÇ YERİ 405

V- DELİLLERİN TOPLANMASI 409

A- ARAMA 414

B- ARAMA KARARI VERME YETKİSİ 421

C- ARAMA USULÜ 432

1- Araçlarda arama; 441

2- Ev ve işyerlerinde arama; 442

3- Bilgisayar ve bilgisayar kütüklerinde arama; 444

D- DELİL TESPİTİ 447

E- MUHAFAZA ALTINA ALMA 451

F- EL KOYMA 452

G- POSTADA ELKOYMA 455

H- EMANETE ALMA 458

I- YEDDİEMİNE TESLİM 461

İ- HIZLI İMHA 464

J- ŞÜPHELİNİN SAVUNMASININ ALINMASI 467

K- DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER 469

VI- BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 470

A- GÖREVLENDİRİLEBİLECEK BİLİRKİŞİLER; 479

B- BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, GÖREVLERİ VE 

HAKLARI 484

C- BİLİRKİŞİ RAPORUNDA OLMASI GEREKEN 

BİLGİLER 488

VII- UZLAŞTIRMA 490

A- UZLAŞTIRMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 497

B- UZLAŞTIRMACININ GÖREVLERİ 499

C- UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI 502

VIII- SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRILMASI 503

A- KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ 503

B- KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE KARAR VERİLMESİ 518

C- İDDİANAME DÜZENLENMESİ 519

D- GÖREVLİ MAHKEME 520

E- MÜSADERE 524

1- Mahkûmiyet halinde, 525

2- Şüpheli veya sanığın ölümü halinde; 528

3- Beraat veya zamanaşımı halinde; 528

4- Şikâyetten vazgeçme halinde; 529

5- Uzlaşma halinde; 529

6- Müsadere kararını verme yetkisi; 529

EKLER

EK 1- HAKSIZ REKABET İDDİASIYLA ŞİKAYET

    HALİNDE, SUÇ İŞLENİP İŞLENMEDİĞİNİN

    ARAŞTIRILMASI İÇİN KOLLUĞA YAZILAN

    MÜZEKKERE ÖRNEKLERİ; 531

a- Arama talep edilmiş, ancak makul şüpheyi kanıtlayacak delil sunulmamışsa gizli araştırma yapılması amacıyla yazılan müzekkere örneği; 531

b- İşyerinde ticaret unvanı kullanımı nedeniyle haksız rekabet iddiasında; 533

EK 2- ARAMA KARARI VERİLMESİ İÇİN SULH CEZA

      HAKİMLİĞİNE YAZILAN TALEP YAZILARI

      ÖRNEKLERİ; 535

a- Aynı gün için arama talebi; 535

b- Ertesi gün için arama talebi; 537

EK 3- YEDİEMİNE TESLİM KARARI ÖRNEĞİ; 539

EK 4- KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR

      KARAR ÖRNEKLERİ 540

a- Anadolu Ajansı personeli tarafından hazırlanan haberin internet sitesinde izinsiz yayınının hukuki ihtilaf olması nedeniyle; 540

b- İzinsiz yayınlanan haber ve fotoğrafta haber ajansının logosu bulunmakta ise eylemin suç teşkil etmeyeceği hakkında; 542

c- Müşteki şirket ile aralarındaki davayı, müştekinin 

müşterilerine göndermenin haksız rekabet teşkil etmemesi nedeniyle; 544

d- Aldığı hizmeti beğenmeyen müşterinin, internetteki 

eleştirisinin kötülemek suretiyle haksız rekabet 

oluşturmaması nedeniyle; 549

e- Haber ajansına ait haber ve fotoğrafın internet sitesinde 

abone olmadan kullanılmasının hukuki ihtilaf olduğu 

hakkında; 551

f- Tescilli ticaret unvanının benzerini tescil ettirerek

 kullanmanın TTK 52’nci maddesindeki hukuki 

ihtilaf olduğu hakkında; 554

g- Oda başkanının Kanun’dan kaynaklanan görevini yapmasının haksız rekabet oluşturmadığı hakkında; 556

h- Rekabet yasağına aykırı davranıldığının hukuka 

uygun delillerle ispatlanamaması halinde haksız rekabet suçunun oluşmayacağı hakkında; 559

ı- İşten çıkarılan işçilerin, yaptıkları basın açıklaması sırasında müşteki şirketin fason üretim yaptığı şirketlerin isimlerinin pankartlarda yer almasının ticari sırrın ifşası olmadığı ve 

haksız rekabet oluşmadığı hakkında; 562

i- Anonim hale gelmiş motiflerin kullanılmasının tasarım hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturmayacağı hakkında; 564

EK 5- İDDİANAME ÖRNEKLERİ 567

a- Markanın taklit üründe kullanılarak haksız rekabete 

neden olunduğu iddiası; 567

b- Haksız rekabet, kötüleme iddiası; 570

c- Madran Dağı’ndan çıkarılmayan paketlenmiş suların 

Madran Suyu olarak pazarlanmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 574

d- Rekabet Hukuku kurallarının ihlalinin haksız rekabet de oluşturacağı hakkında; 579

KAYNAKÇA 589Dünya nüfusunun artmaya başlaması ve ticaretin yaygınlaşmasından itibaren insanoğlu, ticaret alanında düzenlemeler yapma ihtiyacı duymuştur.

Ticaretin; hem kazanç olarak önemi, hem de sınırlı kaynakların ihtiyaç sahiplerine ulaşılabilir olmasını sağlayabilmesi işlevi nedeniyle, toplumların hayatındaki rolü ve önemi çağlar boyunca hiç değişmemiştir.

Devletlerin yönetim şekli ne olursa olsun, tüm devletler güvenliğin sağlanmasından sonra, ticaretin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayabilmek amacıyla öncelikli tedbirler almak yoluna gitmişlerdir. Zira ticaret, hem bireylerin ve toplumun zenginleşmesi, hem de toplumsal ihtiyaçların giderilmesi açısından en önemli faaliyet olarak önemini korumuştur.

Yeryüzünde bulunan bütün dinler ve inanç sistemleri de, insanlara ticaretin sağlıklı yürütülmesine yönelik ilahi emirler tebliğ etmekte, telkin ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

18. ve 19. yüzyılda, Avrupa’da yeni buluşların artması, buharlı makinelerin icadı ve endüstride kullanımına bağlı olarak üretimin artması, beraberinde ticaretin daha modern kurallarla düzenlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Ticaretin rekabet kurallarına uygun olarak yürütülmesine ilişkin modern anlamdaki ilk düşüncelerin 1850’lerde Fransa’da oluştuğu kabul edilmektedir. Haksız rekabete ilişkin ilk düzenlemeler 1883 tarihli Paris Sözleşmesinde karşımıza çıkmıştır. Türkiye bu sözleşmeyi 10 Ekim 1925 tarihinde imzalamıştır.

Cumhuriyetimizin ilanından önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde, haksız rekabet hukukuna ilişkin bir düzenlemeye rastlanmamaktadır. Ticari hayat, dini kurallar, fermanlar, Lonca Teşkilatı ve Ahilik Teşkilatının kuralları çerçevesinde şekillenmekteydi.

Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen hukuk devrimleri çerçevesinde, 22.04.1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 29.05.1926 tarihli 865 sayılı Ticaret Kanunu ile haksız rekabete ilişkin düzenlemeler ilk kez hukuk sistemimize girmiştir.

01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren 6762 sayılı Ticaret Kanunu ile 865 sayılı Ticaret Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Halen hukuk sistemimizde haksız rekabete ilişkin düzenlemeler, 11.01.2011 tarihinde kabul edilen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 13.11.2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktadır. Ticari işlere ait haksız rekabet halinde 6102 sayılı TTK, diğer hallerde ise 6098 sayılı TBK’ da yer alan haksız rekabet hükümleri uygulanacaktır.

6102 sayılı TTK’nun 55’nci maddesinde haksız rekabet oluşturan hallere ilişkin örnekler sıralanmıştır. Madde de yer alan haksız rekabet oluşturan fiiller sınırlı değildir. Bu husus madde de; “Aşağıda sayılan haller haksız rekabet hallerinin başlıcalarıdır.” denilerek vurgulanmıştır. Kanun’un 54/2 maddesindeki tanım kapsamındaki tüm haller haksız rekabet olarak nitelendirilmiş ve hukuki koruma kapsamına alınmıştır. Haksız rekabet halinde hukuki korumaya ilişkin düzenlemeler Kanun’un 56-61 maddelerinde yer almaktadır.

Elinizdeki kitabın konusunu oluşturan haksız rekabet suçu (haksız rekabetin cezai koruması), TTK 62’nci maddesinde düzenlenmiştir. TTK 54/2’nci maddesindeki genel tanım kapsamına giren hallerin tamamı suçta ve cezada kanunilik ilkesinin doğal sonucu olarak suç olarak kabul edilmemektedir. Yalnızca TTK 62’nci maddesinde düzenlenen fiiller, haksız rekabet suçunun maddi unsurunu oluşturabilecektir.

TTK 62/1.a bendinde; TTK 55’nci maddesinde yazılı haksız rekabet fiilleri,

TTK 62/1.b bendinde; Yanlış ve yanıltıcı bilgi verme;

TTK 62/1.c bendinde; üretim ve ticaret sırlarını ele geçirmek için aldatma;

TTK 62/1.d bendinde; çalışanlarının haksız rekabet fiillerini önlememe, gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeme eylemleri haksız rekabet suçu olarak düzenlenmiştir.

TTK’da ki haksız rekabet suçunun düzenleniş şekli ceza hukuku tekniği açısından pek çok yönleri ile doktrinde haklı olarak eleştirilmektedir. Gerçekten ceza kanunları ve ceza içeren diğer özel kanunların sistematiğine aykırı, özel hukuk ve ceza hukuku farklılığı dikkate alınmadan bir suç düzenlemesi yapılmıştır.

Ekonomik zorlukların arttığı dönemlerde haksız rekabet eylemleri arttığı gibi, bunlardan kaynaklanan dava ve şikayetler artmaktadır. Haksız rekabet suçunun soruşturmasında görev aldığım 2013 yılı Nisan ayından beri, her geçen gün haksız rekabet suçundan verilen şikayet dilekçesi ve açılan dava sayısında ciddi oranda artış gözlemlenmektedir.

Haksız rekabet hukuku, fikri mülkiyet hukuku ile birlikte ele alınmaktadır. Tıpkı fikri mülkiyet hukukunda olduğu gibi, haksız rekabet hukukunun özel hukuk boyutunu ilgilendiren çok sayıda kıymetli eserler olduğu halde, haksız rekabetin cezai yönü ile ilgili maalesef yeterli kaynak bulunmamaktadır. Kaynak ile ilgili yaşanan bu sıkıntı Yargıtay kararlarında da çok net görülmektedir. Haksız rekabet davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin uygulamaya açıklık getiren çok sayıda kararı bulunmaktadır. Haksız rekabet suçunun temyiz incelemesini yapan Yargıtay 7. Ceza Dairesi ve 19. Ceza Dairesinin ise uygulamaya açıklık getiren kararları oldukça az sayıda karşımıza çıkmaktadır.

2013 yılı Nisan ayından beri fikri mülkiyet suçları ile birlikte soruşturmasını yürüttüğüm haksız rekabet suçu ile ilgili edindiğim bilgileri, haksız rekabetin yalnızca cezai koruma boyutu ile sınırlı olarak, uygulayıcıların ve tüm hukukçuların beğenisine sunmak istedim. Ancak fikri mülkiyet suçlarında olduğu gibi, haksız rekabet suçu da özel hukuk temellerinden bağımsız bir suç tipi değildir. Haksız rekabet suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığı konusunda sonuca varabilmek için haksız rekabetin özel hukuku ilgilendiren kısımlarının da bilinmesi gerekmektedir.

Elinizdeki bu eserde, uygulayıcı gözünden haksız rekabet suçu ve soruşturma usulü açıklanmaya çalışılmıştır.

Kitap dört bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, haksız rekabetin tanımı, haksız rekabete egemen olan ilkeler, dünyada ve ülkemizde haksız rekabetin tarihsel gelişimi konularında açıklamalar yer almaktadır.

İkinci bölümde, haksız rekabet suçu olarak düzenlenen TTK 55, TTK 62/1.b.c.d maddelerinde düzenlenen suçun maddi ve manevi unsurları, ceza hukukunu ilgilendiren diğer kavramlarla ilgili açıklamalar, suç ile ilgili içtihatlar yer almaktadır.

Üçüncü bölümde, haksız rekabet suçunun soruşturmasına ilişkin hükümler, şikayet hakkı, şikayet süresi, arama, el koyma, delil toplanması, bilirkişi işlemleri, uzlaştırma ve müsadereye ilişkin açıklamalar ve konulara ilişkin içtihatlar yer almaktadır.

Dördüncü bölümde ise; haksız rekabet suçunun soruşturması sırasında, uygulamada kullandığım müzekkere, talep yazıları ile yargı denetiminden geçmiş kovuşturmaya yer olmadığına dair verdiğim kararlar ve iddianame örneklerine yer verilmiştir. Kitapta “soruşturmasını sonuçlandırdığım somut olay” olarak yazdığım olaylar, tarafımdan soruşturması yürütülen ve sonuçlandırılan yüzlerce olay arasından seçilmiştir.

Kitapta açıklamaya çalıştığım konuya ilişkin bulabildiğim Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ilgili hukuk ve ceza daireleri kararlarına yer verdim. Uygulamaya ışık tutması açısından her konuyla ilgili çok sayıda içtihada yer vermeye çalıştım. Yargıtay içtihatlarını UYAP “Yargıtay Kararı Arama” ekranından araştırarak kitaba almaya gayret gösterdim.

Gerek hayatım boyunca, gerekse hayatımın çeşitli dönemlerine katılarak mesleki veya kişisel gelişimim için katkıları olan isimlerini tek tek sayamayacağım tüm meslektaşlarıma ve dostlarıma;

Yaşamım ve eğitim hayatım boyunca katkılarından dolayı annem Fadime KAYNAK ve babam Mehmet Ali KAYNAK’ a;

Hayatımızı birleştirdiğimiz günden beri olduğu gibi kitabın zorlu yazım sürecinde özveri ve sabır ile yaptığı katkılar ve tüm destekleri için sevgili eşim Emine KAYNAK’a;

Kitabın yazım sürecinde kaynak araştırma, düzeltme ve diğer katkıları için sevgili kızlarım Avukat Merve Kaynak ANASIZ, Avukat Özge KAYNAK ile teknik destekleri için damadım Ümit ANASIZ’a ve doğduğu günden beri mutluluk kaynağım olan sevgili torunum “Dede’nin Gülü” Ece ANASIZ’a;

Kitabın basım sürecindeki katkıları nedeniyle Yetkin Yayınları sahibi Sayın Muharrem BAŞER ve emeği geçen tüm Yayınevi çalışanlarına;

Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

 

 

 

           Ali Osman Kaynak

Bostanlı. Karşıyaka/İZMİR

                    08.05.2020

            aosman45@mynet.com.tr

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ 7

İÇINDEKILER 11

KISALTMALAR 23

BİRİNCİ BÖLÜM

HAKSIZ REKABET

I. GİRİŞ 25

II. TARİHÇE 30

A- HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN DÜNYADA TARİHÇESİ 30

B- HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN ÜLKEMİZDE TARİHÇESİ 33

III. HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 36

A- FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 36

B- REKABET HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 41

C- BORÇLAR HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 45

IV. YASAL MEVZUAT 47

V. TANIM, AMAÇ, İLKELER 50

VI. HAKSIZ REKABET HALLERİ 53

VII.HAKSIZ REKABET HALİNDE KORUMA 57

A- HUKUKİ KORUMA 57

B- CEZAİ KORUMA 62

İKİNCİ BÖLÜM

HAKSIZ REKABET SUÇU

I- GENEL BİLGİLER, YASAL MEVZUAT 65

II- MADDİ UNSUR 72

A- TTK 55 MADDESİNDEKİ FİİLLER; 72

1- Dürüstlük kurallarına aykırı reklam ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar; 73

a- Kötüleme(TTK 55/1.a.1) 73

b- Kendini veya Üçüncü Kişiyi Rekabette Avantajlı Duruma Geçirme(TTK 55/1.a.2) 93

c- Üstün Bir Yeteneğe Sahip Bulunduğu Zannını Uyandırmaya Çalışmak(TTK 55/1.a.3) 107

d- Karıştırılmaya (İltibas) Yol Açan Önlemler Almak

(TTK 55/1.a.4) 108

aa- Genel Bilgiler 109

bb- Karıştırılmanın tespiti 113

cc- Karıştırılma Çeşitleri 115

aaa- Ticaret Unvanı ve İşletme Adı ile Karıştırılmaya Neden Olmak, 115

bbb- Tanıtım ürünlerinde (katalog, broşür, menü vs.) karıştırılmaya neden olmak, 122

ccc- Marka, tasarım, patent ve faydalı model hakkına tecavüz yoluyla karıştırılmaya neden olmak, 123

ddd- İnternet alan adı kullanılarak karıştırılmaya neden olmak, 137

eee- Adwords reklamlar veya Yönlendirici Kod (Metatag) Yoluyla Karıştırılmaya Neden Olmak; 142

fff- Arama Motorlarının Sorumluluğu 158

e- Karşılaştırmalı Reklam(TTK 55/1.a.5) 171

f- Göstermelik/Mostra ile Aldatma(

TTK 55/1.a.6) 177

g- Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltma(TTK 55/1.a.7) 179

h- Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama, Saldırgan Satış Yöntemleri ile Sınırlama

(TTK 55/1.a.8) 180

ı- Gizleme (TTK 55/1.a.9) 181

i- Taksitli Satışlar ve Benzeri Hukuki İşlemlere İlişkin İlanlarda Toplam Maliyeti Belirtmeme

(TTK 55/1.a.10) 183

j- Tüketici Kredilerine İlişkin İlanlarda Açık Beyanlarda Bulunmama(TTK 55/1.a.11) 184

k- Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanma(TTK 55/1.a.12) 185

2- Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek; 

özellikle; 185

a-. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmeleri İhlale Yöneltme (TTK 55/1.b.1) 185

b- Üçüncü Kişilerin Çalışanlarını İğfal ile Çıkar Sağlama(TTK 55/1.b.2) 187

c- Çalışanları Sırları Açıklamaya veya Ele Geçirmeye Yöneltme(TTK 55/1.b.3) 190

d- Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya veya Feshetmeye Yöneltme(TTK 55/1.b.4) 191

3- Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle;(TTK 55/1.c) 192

a- Kendisine Emanet Edilmiş Bir İş Ürününden Yetkisiz Yararlanma(TTK 55/1.c.1) 193

b- Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Bir İş Ürününden Yararlanma(TTK 55/1.c.2) 193

c- Başkalarına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralıp Onlardan Yararlanma (TTK 55/1.c.3) 195

4- Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek (TTK 55/1.d) 200

5- İş Şartlarına Uymama (TTK 55/1.e) 206

6- Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma (TTK 55/1.f) 213

a- Kanuni Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılan Genel İşlem Şartları Kullanma(TTK 55/.1.f.1) 214

b- Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma(TTK 55/1.f.2) 214

B- KİŞİSEL DURUMU, ÜRÜNLERİ, TİCARİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YANLIŞ VEYA YANITICI BİLGİ VERME 

(TTK 62/1.B) 216

C- BAŞKALARININ ÇALIŞANLARINI ÜRETİM VE TİCARİ SIRLARI ELE GEÇİRMEK İÇİN ALDATMA 

(TTK 62/1.C) 218

D- ÇALIŞANLARININ HAKSIZ REKABET FİİLLERİNİ ÖNLEMEME, GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARI DÜZELTMEME (TTK 62/1.D) 220

III. MANEVİ UNSUR 221

IV. FAİL 235

V- MAĞDUR 246

VI- HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ 

(CEZASIZLIK HALLERİ) 248

A- HAKKIN TÜKENMESİ 248

B- PARALEL İTHALAT 252

C- HAKKIN KAPSAMINA İLİŞKİN İSTİSNALAR 255

D- HAKKIN KORUMA SÜRESİNİN SONA ERMESİ 265

E- ÖNCEYE DAYALI KULLANIM 267

F- KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ 271

G- MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HALİ 273

VII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 275

A- TEŞEBBÜS 275

1- Kasıtlı Suç İşleme Kararı Olmalı 276

2- Elverişli Hareketlerle Suçun Doğrudan İcrasına Başlanmış Olmalıdır 276

3- Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İstenilen Sonuç Gerçekleşmemiş Olmalıdır 277

B- İÇTİMA 280

C- İŞTİRAK 288

VIII- HAKSIZ REKABET SUÇUNDA CEZAİ MÜEYYİDE 291

IX- HAKSIZ REKABET SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 293

1- Gazete yazarının diğer gazeteyi kötülemesinin haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 293

2- Bayisi olduğu işletme ile arasındaki sözleşmeden doğan uyuşmazlık nedeniyle açılan davayı diğer bayilere bildirmenin kötüleme fiilini oluşturmayacağı 

hakkında; 294

3- Sigara kaçakçılığında kullanılan araçta başkasının logosunun bulunmasının ticari itibarı zedeleyeceği hakkında; 294

4- Paralel ithalatın haksız rekabet oluşturmayacağı 

hakkında; 295

5- Paralel ithalatın haksız rekabet oluşturmayacağı 

hakkında; 296

6- Paralel ithalatta distribütör tarafından Türkçe’ye çevrilen kılavuzların kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 296

7- Yetkili bayisi olmadığı şirketin tüplerini bayii olduğu şirkete doldurtup satmanın haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 297

8- Başkasının ad ve soyadını internet alan adı olarak 

almanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 298

9- Başkasına ait orijinal torbaya kendi kömürünü doldurup satma, eksik soruşturma hakkında; 298

10- Başkasına ait markalı kullanılmış yoğurt kaplarına 

izinsiz yoğurt doldurarak satışta kullanmanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 299

11- Bayisi olmadığı şirketin tüplerini kendi şirketine doldurtup satmanın haksız rekabet oluşturacağı 

hakkında; 299

12- Başkasına ait onunla özdeşleşmiş sloganın ürünlerde 

ve reklamda kullanmanın haksız rekabet oluşturacağı 

hakkında; 300

13- Başkası adına tescilli faydalı model belgesine konu eşyanın aynısı veya benzerini kullanarak üretim 

yapmanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 300

14- Başkası tarafından geliştirilen ısıtma cihazının 

benzerinin üretilip başka isimle satılmasının haksız rekabet oluşturacağı, cihazın ele geçirilmiş olması gerektiği 

hakkında; 301

15- Başkasına ait internet sitesi içeriğini kopyalama, 

eksik inceleme hakkında; 302

16- İnternet sitesinde müşteki şirketin adı altında aynı konuda faaliyet gösteren firmanın telefon numaralarının bulunmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 303

17- Sanığın kullandığı zarfta TPE ibaresinin bulunmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 304

18- Katılana ait imalat sırlarının ele geçirilmesinin haksız rekabet oluşturacağı, kararda ne şekilde ele geçirildiğinin ve faydalanıldığının tartışılması gerektiği hakkında; 305

19- Müşteri bilgilerini sanığın yanında çalışan kızına göndermenin haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 305

20- Fırıncılar Odasının belirlediği fiyatın altında ekmek satılmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 305

21- Fırıncılar Odası’nın belirlediği fiyatın altında ekmek satılmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 306

22- Tasarım hakkına tecavüz halinde   haksız rekabet suçundan kamu davası açılması gerektiği hakkında; 307

23- Aynı vasıtadan fotoğrafın izinsiz kullanılmasının, FSEK 84 uyarınca haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 309

24- Haber ajansından alınarak yayınlanan görüntülerde, 

ajans logosu bulunmakta ise haksız rekabet 

oluşmayacağı hakkında; 311

25- Bayii olmadığı şirketin tüplerini kendi şirketinde 

tüpgaz doldurarak satma eyleminin haksız rekabet 

oluşturacağı, bu suça iştirak hakkında; 311

26- Güzergah dışında yolcu taşımacılığı yapılmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 312

27- Ajansa ait internet sitesindeki haberde kullanılan fotoğrafın izinsiz kullanımının FSEK 84 aracılığıyla haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 313

28- Ajansa ait internet sitesindeki haber ve ekindeki fotoğrafların internet sitesinde yayınlanmasının hukuki ihtilaf olduğu hakkında; 313

29- Yetkisi sona erdiği halde yetkiliymiş gibi servis hizmeti sunmaya devam etmenin haksız rekabet olduğu hakkında; 319

30- Çalıştığı şirket ile aynı işkolunda faaliyet göstermek üzere çalışırken şirket kurmak ve yatırım yapmanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 320

31- Basına gerçeğe aykırı bilgiler verme, haksız yere kamu kurumlarına şikayet etme iddialarının haksız rekabet suçundan kamu davası açılması için yeterli olacağı hakkında; 321

32- Bankada müfettiş yardımcısının rekabet yasağı sözleşmesinin geçerlilik koşulları hakkında; 322

33- Haksız rekabetin tanımı, tek satıcılık sözleşmesi koşulları, yetkili mahkeme hakkında; 323

34- Önceki tescilli ticaret unvanı ve markanın ticaret unvanı, internet alan adı olarak markasal kullanımı, ayırt edicilik, karıştırılma ihtimali hakkında; 326

35- Tescilli markanın kumar bahis sitesi internet alan adı olarak, markanın ekran görüntüsü olarak kullanılması haksız rekabet değil marka hakkına tecavüz oluşturacağı hakkında; 329

36- Tescilli markanın internet sitesinde etiketlenmesinin 

haksız rekabet oluşturacağı, marka hakkına tecavüz

 eyleminden açılan davada, haksız rekabetten mahkumiyet kararı verilemeyeceği hakkında; 331

37- Haksız rekabet için kullanılan ürünün tescilinin zorunlu olmadığı, katalogdaki fotoğrafın baş kısmının değiştirilerek kullanılmasının suç oluşturacağı hakkında; 332

38- İş akdinin feshinden 6 ay sonra kurduğu şirkette, önceki çalıştığı şirketin bilgilerini kullanma, şikayetin kapsamı hakkında; 333

39- Şikayetçi şirkete ait boş tüpleri toplamanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 333

40- Rekabet yasağı sözleşmelerinin geçerlilik koşulları 

hakkında; 334

41- Rekabet yasağı sözleşmesi ve sadakat yükümlülüğü 

hakkında; 336

42- Sessiz kalma-Ticaret unvanına yönelik tecavüz için 8 yıl 

sonra açılan davanın reddedilmesi gerektiği hakkında; 337

43- Aldatıcı reklam, haksız rekabete ilişkin muhalefet şerhi hakkında; 338

44- Davacıya ait tanıtma işaretinin adwords reklamda kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 340

45- Davacı tarafından üretilen mobilya ve panellerin fotoğraflanarak kendi iş mahsülüymüş gibi reklamda kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 342

46- Dershanenin öğrencisine ait fotoğrafı ilan ve reklamda 

izinsiz kullanmasının kişilik haklarının ihlali ve haksız 

rekabet oluşturduğu hakkında; 343

47- Distribütörlük sözleşmesi ile tek satıcılı ürünlerin ithal edilip satışının (paralel ithalat) haksız rekabet oluşturmayacağı hakkında; 343

48- Otel satış ve pazarlama direktörünün emeklilikten sonra aynı bölgede başka bir otelde çalışmasının haksız rekabet oluşturmadığı hakkında; 346

49- Davacıya ait “uykuda İngilizce seti” isimli eserin kendisine 

ait internet sitesinde izinsiz çoğaltılması ve tanıtım CD’sinin izinsiz kullanılmasının aynı zamanda haksız rekabet teşkil 

ettiği hakkında; 347

50- Tescilli markanın internet alan adı ve ticaret unvanı olarak kullanılmasının markaya tecavüz ve haksız rekabet 

oluşturduğu hakkında; 348

51- Gümrük müşaviri olmadığı halde gümrük müşavirleri tarafından yapılabilen hizmetleri verdiğine ilişkin 

reklamların haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 349

52- İş akdinin haklı bir neden olmadan işveren tarafından veya işverene yüklenebilen bir nedenle işçi tarafından feshi 

halinde rekabet yasağının sona ereceği hakkında; 350

53- Şişe tasarımının karıştırılmaya neden olup olmadığı 

konusunda hitap ettiği müşteri kitlesinin dikkate 

alınması gerektiği hakkında; 351

54- Tescilli marka ve ambalaj tasarımının taklit edilmesinin 

marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu 

hakkında; 352

55- İndirime ilişkin reklam kampanyasında “%7 indirim” 

kısmının büyük puntolarla, “ye varan” kısmının oldukça 

küçük harflerle ve dikkat çekmeyecek şekilde yazılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 353

56- Şirket ortaklarının şirketle rekabet eden işlemlerden kaçınmasının koşulları hakkında; 354

57- Önceye dayalı tescilli ticaret unvanının aynı sınıfta hizmete ilişkin tescilli marka kullanımının haksız rekabet oluşturduğu 

ve markanın terkini gerektiği hakkında; 355

58- Tescilli abiye tasarımının taklidinin üretilerek, tanıtım araçlarında kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 355

59- Davacının tescilli markası yazılarak arama motorlarına 

yapılan aramada davalının internet sitesinin sayfada ilk 

sırada çıkmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 356

60- Tescilli markanın internet alan adı ve ticaret unvanı olarak kullanılmasının markaya tecavüz ve haksız rekabet 

oluşturduğu hakkında; 357

61- Tescilli tasarıma tecavüzün haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 359

62- Tescilli tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilmişse,

 korumanın sona ereceği hakkında; 360

63- TSE belgesi olmadığı halde internet sitesinde kullanmanın haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 360

64- Çay paketinin renk dizayn ve ambalajının benzerinin kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 361

65- İşletme ruhsatı olmaksızın benzinlik çalıştırmanın 

haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 362

66- Markanın tescil sınıfı dışında tescili için başvuru yapmanın haksız rekabet oluşturmayacağı hakkında; 362

67- İnternet sitesinde yer alan kötüleme fiillerinin ihtara rağmen içerikten çıkarılmaması halinde yer sağlayıcının da haksız rekabetten sorumlu tutulması gerektiği hakkında; 363

68- 6102 sayılı TTK’nun yürürlüğe girmesinden sonra 

tescilli tasarıma tecavüzün haksız rekabet suçunu 

oluşturacağı hakkında; 364

69- Davacıya ait markanın adwords reklam sisteminde anahtar sözcük olarak kullanılmasının marka hakkına tecavüz ve 

haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 365

70- Davacıya ait tanıtıcı işaretinin adwords reklamda anahtar kelime olarak kullanılmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 366

71- Öğrencilerin kendi işletmesine gelmesini sağlamak için rakip rehabilitasyon merkezi hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmanın TTK/62-1.b maddesindeki suçu oluşturacağı hakkında; 366

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HAKSIZ REKABET SUÇUNDA SORUŞTURMA

I. GENEL BİLGİLER 369

II- RE’ SEN SORUŞTURMAYA TABİ SUÇLAR 375

III- SORUŞTURMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR 379

1- Genel Olarak 379

2- Şikayet Süresi 382

3- Şikayet Hakkının Kapsamı 385

4- Şikayet Hakkı Olanlar 391

a- Haksız rekabet nedeniyle müşterileri, kredisi, meslekî 

itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek

 olan kimse; 393

b- Haksız rekabet nedeniyle ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler; 396

c- Ticaret ve sanayi  odaları, borsalar 397

d- Esnaf odaları, 398

e- Tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve 

ekonomik birlikler; 399

f- Tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşları, 401

g- Kamusal nitelikteki kurumlar 401

5- Şikayet Sırasında İbrazı Gereken Belgeler 402

IV- SUÇ YERİ 405

V- DELİLLERİN TOPLANMASI 409

A- ARAMA 414

B- ARAMA KARARI VERME YETKİSİ 421

C- ARAMA USULÜ 432

1- Araçlarda arama; 441

2- Ev ve işyerlerinde arama; 442

3- Bilgisayar ve bilgisayar kütüklerinde arama; 444

D- DELİL TESPİTİ 447

E- MUHAFAZA ALTINA ALMA 451

F- EL KOYMA 452

G- POSTADA ELKOYMA 455

H- EMANETE ALMA 458

I- YEDDİEMİNE TESLİM 461

İ- HIZLI İMHA 464

J- ŞÜPHELİNİN SAVUNMASININ ALINMASI 467

K- DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER 469

VI- BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 470

A- GÖREVLENDİRİLEBİLECEK BİLİRKİŞİLER; 479

B- BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, GÖREVLERİ VE 

HAKLARI 484

C- BİLİRKİŞİ RAPORUNDA OLMASI GEREKEN 

BİLGİLER 488

VII- UZLAŞTIRMA 490

A- UZLAŞTIRMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 497

B- UZLAŞTIRMACININ GÖREVLERİ 499

C- UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI 502

VIII- SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRILMASI 503

A- KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ 503

B- KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE KARAR VERİLMESİ 518

C- İDDİANAME DÜZENLENMESİ 519

D- GÖREVLİ MAHKEME 520

E- MÜSADERE 524

1- Mahkûmiyet halinde, 525

2- Şüpheli veya sanığın ölümü halinde; 528

3- Beraat veya zamanaşımı halinde; 528

4- Şikâyetten vazgeçme halinde; 529

5- Uzlaşma halinde; 529

6- Müsadere kararını verme yetkisi; 529

EKLER

EK 1- HAKSIZ REKABET İDDİASIYLA ŞİKAYET

    HALİNDE, SUÇ İŞLENİP İŞLENMEDİĞİNİN

    ARAŞTIRILMASI İÇİN KOLLUĞA YAZILAN

    MÜZEKKERE ÖRNEKLERİ; 531

a- Arama talep edilmiş, ancak makul şüpheyi kanıtlayacak delil sunulmamışsa gizli araştırma yapılması amacıyla yazılan müzekkere örneği; 531

b- İşyerinde ticaret unvanı kullanımı nedeniyle haksız rekabet iddiasında; 533

EK 2- ARAMA KARARI VERİLMESİ İÇİN SULH CEZA

      HAKİMLİĞİNE YAZILAN TALEP YAZILARI

      ÖRNEKLERİ; 535

a- Aynı gün için arama talebi; 535

b- Ertesi gün için arama talebi; 537

EK 3- YEDİEMİNE TESLİM KARARI ÖRNEĞİ; 539

EK 4- KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR

      KARAR ÖRNEKLERİ 540

a- Anadolu Ajansı personeli tarafından hazırlanan haberin internet sitesinde izinsiz yayınının hukuki ihtilaf olması nedeniyle; 540

b- İzinsiz yayınlanan haber ve fotoğrafta haber ajansının logosu bulunmakta ise eylemin suç teşkil etmeyeceği hakkında; 542

c- Müşteki şirket ile aralarındaki davayı, müştekinin 

müşterilerine göndermenin haksız rekabet teşkil etmemesi nedeniyle; 544

d- Aldığı hizmeti beğenmeyen müşterinin, internetteki 

eleştirisinin kötülemek suretiyle haksız rekabet 

oluşturmaması nedeniyle; 549

e- Haber ajansına ait haber ve fotoğrafın internet sitesinde 

abone olmadan kullanılmasının hukuki ihtilaf olduğu 

hakkında; 551

f- Tescilli ticaret unvanının benzerini tescil ettirerek

 kullanmanın TTK 52’nci maddesindeki hukuki 

ihtilaf olduğu hakkında; 554

g- Oda başkanının Kanun’dan kaynaklanan görevini yapmasının haksız rekabet oluşturmadığı hakkında; 556

h- Rekabet yasağına aykırı davranıldığının hukuka 

uygun delillerle ispatlanamaması halinde haksız rekabet suçunun oluşmayacağı hakkında; 559

ı- İşten çıkarılan işçilerin, yaptıkları basın açıklaması sırasında müşteki şirketin fason üretim yaptığı şirketlerin isimlerinin pankartlarda yer almasının ticari sırrın ifşası olmadığı ve 

haksız rekabet oluşmadığı hakkında; 562

i- Anonim hale gelmiş motiflerin kullanılmasının tasarım hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturmayacağı hakkında; 564

EK 5- İDDİANAME ÖRNEKLERİ 567

a- Markanın taklit üründe kullanılarak haksız rekabete 

neden olunduğu iddiası; 567

b- Haksız rekabet, kötüleme iddiası; 570

c- Madran Dağı’ndan çıkarılmayan paketlenmiş suların 

Madran Suyu olarak pazarlanmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 574

d- Rekabet Hukuku kurallarının ihlalinin haksız rekabet de oluşturacağı hakkında; 579

KAYNAKÇA 589


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.