İdare Hukuku

Yayınevi: Savaş Kitabevi
Yazar: Ahmet NOHUTÇU
ISBN: 9789757197638
Stok Durumu: Tükendi
108,00 TL 120,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ahmet NOHUTÇU
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 25
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İdare Hukuku

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU

2020/03 25. Baskı, 886 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-975-7197-63-8


Hâkimlik - Kaymakamlık - Müfettişlik - Uzmanlık - KPSS A ve Tüm Kurum Sınavlarına Hazırlık

Fakülteler İçin Yardımcı Kaynak


17 Ocak 2020 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 56 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,


46 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 62 Cumhurbaşkanı Kararı


Kamuoyunda 1. Yargı Reformu Paketi Olarak Adlandırılan 24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


10 Temmuz 2019 Tarih ve 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


17 Ocak 2019 Tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


10 Aralık 2018 Tarih ve 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince 9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri


En son 29 Aralık 2019 Tarihinde Yapılan Adli-İdari Hâkimlik Sınavı, 9 Kasım 2019 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavı 14-20 Temmuz 2019 KPSS, 23 Şubat 2019 Sayıştay,


29 Aralık 2018 Adli-İdari Soruları Dâhil Uyarlanarak Eklenmiş 57 ADET YENİ SORU


Kitabın Tamamında TOPLAM ÇIKMIŞ 1042 GÜNCELLENMİŞ SORU

ve Tüm Diğer Güncel Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde

Yenilenerek ve Güncellenerek Hazırlanmış


 


İçindekiler

 

Birinci Bölüm

İdare Hukukunun Genel Esasları


1. İdare Kavramı

2. Anayasada İdareye İlişkin Hüküm Ve İlkeler

3. İdare Hukukunun Özellikleri, Kaynakları Ve Kapsamı

4. Kamu Tüzel Kişiliği

 

İkinci Bölüm

Türkiye’nin İdari Yapısı (T.C. Devlet Teşkilatı)

 1. Anayasal Kuvvetler Ayrımı

2. Yürütme Organ

3. Merkezden Yönetim (Merkezi Teşkilat)

4. Merkeze Yardımcı Kuruluşlar

V. Merkezi Yönetimin Taşra (Çevre) Örgütü (Mülki Teşkilat)

 

Üçüncü Bölüm

Yerinden Yönetimler Ve Türkiye’de Mahalli İdareler

1. Yerinden Yönetimler (Yerel Ve Hizmetsel Yerinden Yönetimler)

2.  Bağımsız İdari Otoriteler (Bio’lar) (Düzenleyici VeDenetleyici Kamu Kurumları) (Üst Kurullar)

 

Dördüncü Bölüm

İdari İşlemler

1. Tanım Ve Kapsam Ve Özellikler

2. İdari Karar Türleri

3. İdari İşlemlerin Unsurları

4. İdari İşlemlerdeki Hukuka Aykırılıkları Ve Müeyyideleri: Yokluk Ve Hükümsüz Kılma

5. İdari İşlemlerin Sona Ermesi

 

Beşinci Bölüm

İdari İşlemlerin İcrası, İdarenin Re’sen İcra Ve Re’sen Tahsil Yetkisi 

1. İdari İşlemlerin İcrası (Yürütülmesi)

2. İdarenin Re’sen Tahsil Yetkisi

 

Altncı Bölüm

İdarenin Sözleşmeleri: İdari Sözleşmeler Ve İhaleler

1. İdari Sözleşmeler

2. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri (Kamu İhaleleri)

 

Yedinci Bölüm

Kamu Hizmetleri 

1. Tanım Ve Kapsam

2. Kamu Hizmetlerinin Özellikleri

3. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerin Etkinliklerinin Farkları

4. Kamu Hizmetlerine Egemen Olan İlkeler

5. Kamu Hizmetlerinin Türleri

6. Kamu Hizmetlerinin Kurulması

7. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması

8. Kamu Hizmetlerinin İşletilme Usulleri

 

Sekizinci Bölüm

Kamulaştırma

1. Kamulaştırmanın Tanımı Ve Kapsamı

2. Kamulaştırma İşleminin Unsurları

3. Kamulaştırma İşleminin Sonuçları

4. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi

5. Kamulaştırmadan Vazgeçme

6. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı

7. Hasar, Doğacak Hak Ve Borçlar

8. Kamu Kurumları Ve Tüzel Kişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri

9. Kamulaştırmada Yargı Yolu

10. İrtifak Hakkının Kurulması

11. İstimval (Rekizisyon)

12. Kamulaştırmasız El Atma

13. Geçici İşgal

14. Devletleştirme Ve Özelleştirme

 

Dokuzuncu Bölüm

Kolluk Hizmetleri

1. Genel Olarak Kolluk Hizmeti

2. Kolluk Faaliyetlerinin Amacı: Kamu Düzeni

3. Kolluk Türleri

4. Kolluk Makamları, Amirleri Ve Kolluk Personeli

5. Kolluk İşlemleri

6. Kolluk Usulleri

7. Kolluk Yetkilerinin Çatışması Ve Yarışması

8. Kolluk Yetkisinin Sınırları Ve Hukuka Uygunluğu

9. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi

10. Kolluk Gözetim Komisyonu

 

Onuncu Bölüm

İdarenin Mali Sorumluluğu 

1. Genel Olarak Sorumluluk Ve İdarenin Sorumluluğu

2. İdarenin Özel Hukuk Ve Kamu Hukukunda Sorumluluğu

3. İdari Sorumluluktan Bahsedilebilmesi İçin Gereken Durumlar

4. İdarenin Kusurlu Sorumluluğu (Hizmet Kusuru)

5. Hizmet Sorumluluğu Kapsamındaki Durumlar

6. Kusursuz Sorumluluk

7. İdari Sorumluluğu Kaldıran Ya Da Azaltabilen Durumlar

 

Onbirinci Bölüm

Kamu Malları

1. Mal Kavramı

2. Kavram Olarak Kamu Malları

3. Kamu Malı Türleri

4. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi

5. Kamu Mallarından Yararlanma

6. İdarenin Özel Malları

 

Onikinci Bölüm

Memurlar Ve Diğer Kamu Personeli

1. Personel Yönetiminin Tanımı

2. Türk Kamu Personel Rejimi Ve Devlet Memurları Kanunu

 

Onüçüncü Bölüm

İdare Hukukuyla İlgili Önemli Ve Güncel Kanunlar

Ekler

Kitap Eki -1

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Kamu İdareleri

Kitap Eki -2

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

Kitap Eki -3

Kurumların Bağlı/İlgili/İlişkili Oldukları Bakanlıklar

Kitap Eki -4

3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre I Ve II Sayılı Cetvellerde Yer Alan Üst Düzey Kamu Görevlileri

Kitap Eki -5

3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Görev Süreleri

Kitap Eki -6

3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Görev Süreleri

 


25. BASKI İÇİN ÖNSÖZ


    İdare Hukuku kitabımızın 25. Baskısı, bir önceki 24. Baskıdan sonra ortaya çıkan aşağıdaki mevzuat değişiklikleri ve gelişmeler çerçevesinde güncellenerek, genişletilerek ve baştan sona kadar dikkatle gözden geçirilerek hazırlanmıştır:


    17 Ocak 2020 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 56 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 46 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 62 Cumhurbaşkanı Kararı


    Kamuoyunda 1. Yargı Reformu Paketi Olarak Adlandırılan 24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


    En son 29 Aralık 2019 Tarihinde Yapılan Adli-İdari Hâkimlik Sınavı, 9 Kasım 2019 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavı Soruları Dâhil Uyarlanarak Eklenmiş 34 ADET YENİ SORU

 


    İdare Hukuku kitabımızın bir önceki 24. Baskısından sonra yapılan kaymakamlık ve adli-idari hâkimlik sınavlarında 34 ADET YENİ UYARLANARAK EKLENMİŞ SORULARLA beraber kitabın tamamında 1042 ADET ÇIKMIŞ SORUYA ulaşılmıştır. Kitabımızın 2019 yılının Ağustos ayında yapılan 24. Baskısında da 23 yeni soru eklendiği göz önünde bulundurulursa, elinizde tuttuğunuz 25. Baskıya 2019 yılında yapılan sınavlar kapsamında uyarlanarak toplam 57 soru daha ilave edilmiştir.


    Son yapılan sınavlarda sorulan soruların büyük ölçüde birbirine benzediği göz önünde bulundurularak ilgili bölümlere yeni başlıklar ve kritik noktalar eklenmiş, gerekli uyarı ve hatırlatmalarda bulunulmuştur.


    Kitabın tüm okuyucularıma ve öğrencilerime yararlı olmasını, başarılarına katkı sağlamasını dilerim.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar