İdari Yargılama Hukuku

Yayınevi: Ekin Yayınları
Yazar: Gürsel KAPLAN
ISBN: 9786257210300
69,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gürsel KAPLAN
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İdari Yargılama Hukuku
Gürsel KAPLAN
2020/10 7. Baskı, 616 Sayfa,

BİRİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI

I- GENEL OLARAK
II- İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUNÖZELLİKLERİ

I- GENEL OLARAK
II- DAVALARIN GÖRÜLÜŞ ŞEKLİNE GÖRE YARGILAMA HUKUKU KURALLARININ TASNİFİ
III- DAVALARIN İDARESİ (YÜRÜTÜLMESİ) ŞEKLİNE GÖRE YARGILAMA
HUKUKU KURALLARININ TASNİFİ
III- İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL OLMAYAN YOLLARDAN ÇÖZÜMLENMESİ

I- GENEL OLARAK
II- İDARENİN YASAMA ORGANI TARAFINDAN DENETLENMESİ
III- İDARENİN YÜRÜTME ORGANI (CUMHURBAŞKANI) TARAFINDAN
DENETLENMESİ
IV- İDARENİN BAĞIMSIZ KURULUŞLAR TARAFINDAN DENETLENMESİ
V- İDARENİN KENDİSİ TARAFINDAN DENETLENMESİ
VI- KİMİ İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖZEL YÖNTEMLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL YOLLARDAN ÇÖZÜMLENMESİ

I- GENEL OLARAK
II- İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN ADLİ YARGI YERLERİ TARAFINDAN ÇÖZÜMLENMESİ
III- İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ YARGI YERLERİ TARAFINDAN
ÇÖZÜMLENMESİ
IV- İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGI YERLERİ TARAFINDAN
ÇÖZÜMLENMESİNE GETİRİLEN KISITLAMALAR
V- İDARİ UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZEN YARGI YERLERİ ve MENSUPLARINA SAĞLANAN GÜVENCELER
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇÖZÜMÜ ADLİ YARGI YERLERİ VE DİĞER MERCİLERE BIRAKILAN İDARİ UYUŞMAZLIKLAR

I- HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ AMACIYLA KURULMUŞ YARGI YERLERİ ve BENZERİ MERCİLER
II- ÇÖZÜMÜ ADLİ YARGI YERLERİNİN GÖREVİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN İDARİ UYUŞMAZLIKLAR
III- ADLİ YARGI DÜZENİ İLE İDARİ YARGI DÜZENİ ARASINDA ORTAYA ÇIKAN
GÖREV (YARGI YOLU) ve HÜKÜM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ
ALTINCI BÖLÜM
İDARİ YARGI DÜZENİ

I- İDARİ YARGI SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
II- İDARİ YARGI TEŞKİLÂTI (İDARİ YARGI YERLERİ)
II- İDARİ YARGI YERLERİ ARASINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK GÖREV UYUŞMAZLIKLARI ve ÇÖZÜMÜ
III- İDARİ YARGI YERLERİNİN YETKİSİNE İLİŞKİN KURALLAR ve BU KONUDA
ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
YEDİNCİ BÖLÜM
İDARİ DAVA TÜRLERİ

I- GENEL OLARAK DAVA TÜRLERİ
II- TÜRK HUKUKUNDA İDARİ DAVA TÜRLERİ
III- İDARİ DAVALARA BENZEYEN BAZI BAŞVURU ve İTİRAZLAR
IV- FRANSIZ HUKUKUNDA İDARİ DAVA TÜRLERİ


SEKİZİNCİ BÖLÜM
İPTAL DAVALARI

I- İPTAL DAVASININ NİTELİKLERİ
II- İPTAL DAVASININ TARİHSEL GELİŞİMİ
III- İPTAL DAVASININ KONUSU
IV- İPTAL DAVASININ ÖNKOŞULLAR ve ESASTAN KABUL EDİLEBİLİRLİK
ŞARTLARI
V- İPTAL DAVASI HAKKINDA VERİLEBİLECEK KARARLAR ve SONUÇLARI
DOKUZUNCU BÖLÜM
TAM YARGI DAVALARI

I- TAM YARGI DAVASININ NİTELİKLERİ
II- TAM YARGI DAVASI İLE İPTAL DAVASININ BENZER ve FARKLI YÖNLERİ
III- TAM YARGI DAVASININ TARİHSEL GELİŞİMİ
IV- TAM YARGI DAVASININ KONUSU
V- TAM YARGI DAVASININ TÜRLERİ
VI- TAM YARGI DAVASININ ÖNKOŞULLAR (DAVA ŞARTLARI) YÖNÜNDEN ve
ESASTAN KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI
VII- TAM YARGI DAVASI HAKKINDA VERİLEBİLECEK KARARLAR ve
SONUÇLARI
ONUNCU BÖLÜM
DAVA AÇMA SÜRELERİ

I- DAVA AÇMA SÜRELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
II- DAVA AÇMA SÜRELERİNİN İŞLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

ONBİRİNCİ BÖLÜM
DAVANIN AÇILMASI VE DAVA DİLEKÇELERİ ÜZERİNE İLK İNCELEME

I- DAVANIN AÇILMASIONİKİNCİ BÖLÜM
DAVANIN İNCELENMESİ VE KARARA BAĞLANMASI

I- DAVANIN İNCELENMESİ
II- DAVANIN KARARA BAĞLANMASI
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ

I- GENEL OLARAK
II- İPTAL DAVASININ KABULÜNE İLİŞKİN KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ
III- TAM YARGI DAVASININ KABULÜNE İLİŞKİN KARARLARIN YERİNE
GETİRİLMESİ
IV- AÇIKLAMA ve YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KANUN YOLLARI(KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI)

I- KANUN YOLLARININ AMACI ve İŞLEVİ
II- KANUN YOLLARI ÇEŞİTLERİ
III- KANUN YOLLARINA İLİŞKİN GENEL ve ORTAK BAZI KURALLAR
IV- KANUN YOLLARINA BAŞVURMANIN BAŞVURU KONUSU KARARIN İCRASI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
V- OLAĞAN KANUN YOLLARI
VI- OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM

I- YARGILAMA GİDERLERİ
II- ADLİ YARDIM

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar